Strpenie, prosim,
Skeptikov slovnik
sa musi najprv stiahnut
(asi 2.5MB)...


potrebuje Javascript a ten bezi lepsie vo Firefoxe, Opere, Safari alebo v Chrome (MS Internet Explorer ma problemy s niektorymi makrami, v podstate by som ani neodporucal).
Skeptikov slovník - 2022» Experimentálny nelineárny formát » 217 hesiel
<<getTiddlerPassword 12345>>\n----\ntento obsah nie je bez hesla dostupny...\n----
[[Control Panel]] Zoznam nedokončených položiek: <<tag Dokončiť>>
[[Ad hoc hypotéza]]\n[[Akupunktúra]]\n[[Alfabiotika]]\n[[Alopatia]]\n[[Alternatívne liečebné metódy]]\n[[Amway]]\n[[Anjeli]]\n[[Aplikovaná kineziológia]]\n[[Argument z ignorancie]]\n[[Astrálna projekcia]]\n[[Astrológia]]\n[[Atlantída]]\n[[Automatické písanie]]\n[[Aura]]\n[[Avatar]]\n[[Ayurveda]]\n[[Bachova kvetinová terapia]]\n[[Bermudský trojuholník]]\n[[Boh]]\n[[Bunková pamäť]]\n[[Čítanie z dlane]]\n[[Carlos]]\n[[Crowley]]\n[[Dualizmus]]\n[[Duchovia]]\n[[EHF]]\n[[Ektoplazma]]\n[[EVP]]\n[[Falošné spomienky]]\n[[Feng shui]]\n[[Fenomén stej opice]]\n[[Filadelfský experiment]]\n[[Fyzikalizmus]]\n[[Geller]]\n[[Grafológia]]\n[[Gurdžiev]]\n[[Herbálne palivo]]\n[[Holbach]]\n[[Homeopatia]]\n[[Channeling]]\n[[Ideomotorický efekt]]\n[[Ilúzia o sérii náhod]]\n[[Jasnovidectvo]]\n[[Kabala]]\n[[Karma]]\n[[Kirlianova fotografia]]\n[[Kráčanie po ohni]]\n[[Kruhy v obilí]]\n[[Kryštály]]\n[[Levitácia]]\n[[Ley čiary]]\n[[Liečba delfínmi]]\n[[Liečba močom]]\n[[Lochnesská príšera]]\n[[Lysenkizmus]]\n[[Marfa]]\n[[Metoposkopia]]\n[[Minerálny doktor]]\n[[Moody]]\n[[Motivačné školenia veľkých skupín]]\n[[Naturalizmus]]\n[[Neurolingvistické programovanie]]\n[[Noemova archa]]\n[[Nostradamus]]\n[[Nové milénium]]\n[[Numerológia]]\n[[Oblasť 51]]\n[[Obor z Cardiffu]]\n[[Ockhamova britva]]\n[[Odvolávanie sa na autoritu]]\n[[Orákulá]]\n[[Orgón]]\n[[Pareidolia]]\n[[Projekt Alpha]]\n[[Podprahové vnímanie]]\n[[Polygraf (detektor lži)]]\n[[Ponziho schéma]]\n[[Pozmenený stav vedomia]]\n[[Pseudoveda]]\n[[Psychometria]]\n[[Pyramídiotizmus]]\n[[Rama]]\n[[Reč pospiatky]]\n[[Reinkarnácia]] (2006)\n[[Reťazové listy]]\n[[Rituálne zneužívanie satanom]]\n[[Rolfing]]\n[[Runy]]\n[[Sanpaku]]\n[[Sci-fi]]\n[[Sebaklam hazardného hráča]]\n[[Sekty]]\n[[Schopenhauer]]\n[[Sokalov podvod]]\n[[Spiritualizmus]]\n[[Spln mesiaca]]\n[[Syndróm pravoverného]]\n[[Synchronicita a Carl Jung]]\n[[Tajný kód biblie]]\n[[Terapia masážou]]\n[[Turínske plátno]]\n[[Uhrančivé oči]]\n[[Únosy mimozemšťanmi]]\n[[Vložkový stabilizátor paliva]]\n[[Starovekí astronauti a Koče bohov Ericha von Dänikena]]\n[[Zákon veľkých čísel]]\n[[Zázraky]]\n[[Zenerove ESP karty]]\n[[Živé sny]]\n[[Yeti]]\n[[Yin a Yang]]\n[[Ovládanie mysle]]
Je to hypotéza, ktorá vznikla ''kvôli špeciálnej situácii'' alebo prípadu, najmä takému prípadu, ktorý vyvracia nejakú inú teóriu. Ad hoc hypotéza sa snaží vysvetliť zjavne protikladné alebo falzifikujúce dôkazy. Napríklad, namiesto toho, aby pripustili, že experiment nemohol byť zopakovaný, pretože [[ESP]] (extrasensory perception, mimozmyslové vnímanie), ktoré malo byť dokázané, nemohlo byť dokázané (//podľa skeptikov sa niečo také ani dokázať nedá//), sa to experimentátori snažia zvaliť na nepriateľské myšlienky prítomných, ktorí týmto podvedome ovplyvnili hodnoty ukazovateľa na citlivých prístrojoch. Samozrejme, ak sa takáto námietka vezme vážne, potom žiadny experiment na dokázanie ESP nikdy nezlyhá: nech sú výsledky akékoľvek, vždy je možné povedať, že boli spôsobené paranormálnymi psychickými silami, buď tými, ktorí boli testovaní alebo inými, ktorí testovaní neboli. \n\nTento druh ad hoc hypotetizovania dosiahol svoj smiešny vrchol pri parapsychológovi Helmutovi Schmidtovi. Do krabičky dal špeciálny druh švába tak, aby si títo jednotlivci mohli navzájom dávať elektrické údery. Mohlo by sa predpokladať, že švábom sa nepáči dostávať údery a že by si dávali šoky vo frekvencii v rámci bežnej alebo menšej ako bežnej pravdepodobnosti (ak sa šváby dokážu učiť zo skúseností). Šváby si však uštedrovali viac elektrických šokov, ako bolo možné očakávať pri štatistickej náhode. Schmidt z toho vyvodil záver, že "//pretože on nenávidí šváby, možno to bolo jeho PK, ktoré ovplyvnilo náhodnosť výsledkov!//". (Gardner, str. 59) \n\nIný typ ad hoc hypotézy sa používa, keď sa vyskytnú udalosti, ''ktoré nemožno logicky vysvetliť podľa pôvodnej teórie''. V takomto prípade sa vytvorí ad hoc hypotéza v snahe zachrániť teóriu, aby nemohla byť zavrhnutá. Napríklad, ak v piatky občas prší, ale vy ste predložili novú teóriu na predpoveď počasia, podľa ktorej sa nám nebude dariť predpovedať, či naozaj bude každý piatok pršať, môžete prísť s ad hoc hypotézou ako tvrdením, že to, čo nazývame piatok, v skutočnosti nie je piatok ale štvrtok alebo sobota, na ktoré sa dívame z minulosti alebo budúcnosti alebo z pohľadu nejakého iného druhu kalendára! \n\nK ad hoc hypotézam sa neuchyľujú len ''pseudovedci''. Iný druh ad hoc hypotézy sa vyskytuje vo vede, keď je navrhnutá nová vedecká teória, ktorá odporuje nejakej zavedenej teórii a ktorej chýba základný vysvetľovací mechanizmus. Vznikne ad hoc hypotéza, ktorá chce vysvetliť to, čo pôvodná nová hypotéza nevie vysvetliť. Napríklad, keď Wegener prišiel so svojou teóriou posunu kontinentov, nedokázal vysvetliť, ako sa môžu oceány pohybovať. Navrhlo sa, že za pohybom kontinentov je gravitácia, aj keď pre toto tvrdenie nebol žiadny vedecký dôkaz. Dokonca vedci ukázali, že príťažlivosť je príliš slabá na to, aby mohla hýbať kontinentami. Alexis du Toit, zástanca Wegenerovej teórie argumentoval tým, že pohyb kontinentov by mohol byť vyvolaný radioaktívnym rozpadom dna pri brehoch kontinentov. "Táto ad hoc hypotéza nijako neprispela k prijateľnosti Wegenerovej špekulácie." (Gould, str. 160) \n\nAd hoc hypotézy sú bežné pri obhajobe teórie biorytmov. Napríklad, pri zistení, že počet ľudí nezapadá do predpovedaných vzorov teórie biorytmov, obhajca buď vytvorí nové rytmy, aby doplnil dáta alebo tvrdí, že niektorí ľudia sú niekedy alebo aj vždy arytmickí. Obhajcovia teórie biorytmov tiež tvrdili, že túto teóriu možno použiť aj na presné predpovedanie pohlavia nenarodeného dieťaťa. Avšak W.S. Bainbridge, profesor sociológie na Washingtonskej univerzite, urobil štúdiu, pri ktorej prišiel k záveru, že hádanie pohlavia dieťaťa pomocou teórie biorytmov má pravdepodobnosť 50%, čo je to isté ako hádzanie mincou. Istý odborník na biorytmy sa neúspešne snažil predpovedať pohlavie detí v Bainbridgeho štúdii vychádzajúc z jeho údajov. Manželka tohto experta prišla k Bainbridgovi so zaujímavou hypotézou, že v tých prípadoch, kde teória zlyhala, pravdepodobne išlo o homosexuálov s nedeterminovateľnými identitami pohlavia. \n\nAstrológovia často radi používajú štatistické údaje a analýzy, aby nás ohúrili vedeckým charakterom astrológie. Samozrejme, vedecká analýza štatistických údajov neznamená, že nemôže ísť o astrológa. V týchto prípadoch môže astrológ môže vytvoriť ad hoc hypotézu tak, aby jeho údaje vyhovovali astrologickej paradigme, t.j. ''tie údaje, ktoré nepasujú, sú výsledkom pôsobenia iných, neznámych vplyvov, ktorými sa vyrovnávajú vplyvy dominantných planét.'' \n\nViď súvisiace položky o studenom čítaní, vzájomnom podporovaní, kontrolnej štúdii, Ockhamovej britve, placebo efekte, post hoc klamnej ilúzii, selektívnom uvažovaní, sebaklame, subjektívnom validovaní, svedectvách a o zbožných želaniach. \n\nĎašie čítanie\n*Gardner, Martin. The Whys of a Philosophical Scrivener (New York: Quill, 1983).\n*Gould, Stephen Jay. Ever Since Darwin (New York: W.W. Norton & Company, 1979).\n~~copyright © 2000 Robert Todd Carroll~~\n~~translation copyright © 2001 Vladimír Luknár~~
<<option chkGenerateAnRssFeed>> GenerateAnRssFeed\n<<option chkOpenInNewWindow>> OpenLinksInNewWindow\n<<option chkSaveEmptyTemplate>> SaveEmptyTemplate\n<<option chkToggleLinks>> Clicking on links to items that are already open causes them to close\n^^(override with Control or other modifier key)^^\n<<option chkHttpReadOnly>> HideEditingFeatures when viewed over HTTP\n<<option chkForceMinorUpdate>> Treat edits as MinorChanges by preserving date and time\n^^(override with Shift key when clicking 'done' or by pressing Ctrl-Shift-Enter^^\n<<option chkConfirmDelete>> ConfirmBeforeDeleting \n Maximum number of lines in a item edit box: <<option txtMaxEditRows>> \n Folder name for backup files: <<option txtBackupFolder>> \n<<option chkInsertTabs>> Use tab key to insert tab characters instead of jumping to next field\n<<option chkSinglePageMode>> Display one tiddler at a time\n<<option chkTopOfPageMode>> Always open tiddlers at the top of the page\n<<option chkTOCIncludeHidden>> include hidden tiddlers in TableOfContents
Vybrané komentáre z Deception Blog\n~~(http://deception.crimepsychblog.com)~~\n\nV článku vo Washington Monthly (apríl 2007) nazvanom Veľká lož - Ako sa Amerika stala posadnutou detektorom lži - hoci nikdy nefungoval, David ~Wallace-Wells recenzuje nedávno vydanú knihu Kena Aldera Detektory lži.\n\n...//O prístroji sa posmešne vyjadrili tímy expertov označujúc ho za pseudovedu, sotva spoľahlivejšiu ako metódy čistej náhody, zakázanom na súdoch, obľúbenom nástroji príliš horlivých vyšetrovateľov a za nástroj štátom sponzorovaného špehovania, slúžku McCarthyizmu, komplica zastrašovania, a nočnú moru spravodlivosti tak subjektívny a expanzívny, za úsudok totalitárneho súdu, v krabici nie väčšej a nenápadnejšej ako aktovka biznismena.//\n\nA predsa, ako ukazuje Ken Alder vo svojej objavnej, kolokviálnej histórii, keď na konci 80-tych rokov 20.storočia podrobný vedecký výskum konečne definoval skutočné ambície zariadenia, celé generácie Američanov už boli týmto prístrojom dávno očarené.\n\nČlánok sa končí šarmantným výrokom G.K.Chestertona:\n"//Ktoho iného ako Yankeeho by mohlo napadnúť dokazovať niečo na základe tlkotu srdca?//" pýtal sa G.K.Chestertonov románový detektív, Otec Brown. "//Prečo musia byť {..tí Američania..} sentimentálni ako muž, ktorý si myslí, že žena je do neho zaľúbená len preto, že sa zapýrila.//"
Podľa Národného inštitútu zdravia je v Spojených štátoch viac ako 10 miliónov dospelých, ktorí použili alebo používajú akupunktúru.\n\nAkupunktúra je lekárska technika, pri ktorej zvyčajne ide o plytké (najčastejšie cca 6-25mm, pozn.prekl.) zavádzanie ihiel cez kožu na istých bodoch tela, nazývaných akubody. Existuje mnoho rôznych druhov akupunktúry, kedy sa používajú rôzne druhy ihiel, rôzne miesta a metódy vpichu ako aj rôznych sprievodných techník ako je napríklad elektrický prúd alebo spaľovanie paliny obyčajnej priamo na tele. Niektorí akupunkturisti používajú slabú energiu (laserové lúče), iní zasa používajú magnetické náplaste prikladané na miesta akubodov. Existujú aj ďalšie variácie, ako je mikroakupunktúra, ktorá používa štyridsaťosem netradičných akubodov na rukách a nohách, alebo aurikuloterapia, čiže ušná akupunktúra, podľa ktorej je ucho mapou telesných orgánov. Podobné teórie o tom, že nejaká časť tela je mapou orgánov ľudského tela, hlásajú aj tí, čo praktizujú iridológiu (iris, teda dúhovka je mapou tela) a reflexológiu (tam je zasa mapou tela noha). ''Svorkovanie'', je obmena aurikuloterapie, ktorá umiestňuje na kľúčové body ucha svorky a majú sa tým riešiť také problémy ako je, napríklad, aj fajčenie. Akupresúra aplikuje na akubody namiesto ihiel tlak.\n\nVšeobecne zastávaný názor je taký, že akupunktúra pochádza z Číny, ale jej pôvod a prvé používanie je nejasné (Basser 1999). Dnes je však akupunktúra v takej či onakej podobe praktizovaná v desiatkach krajín tisíckami akupunkturistov na miliónoch ľudí aj zvierat.\n\nĽudia si akupunktúrou liečia AIDS, alergie, artritídu, astmu, problémy s obličkami a močovým mechúrom, zväčšenie prsníkov, bronchitídu, prechladnutie, zápchu, kozmetické problémy, depresiu, hnačku, malátnosť, závislosť na drogách (kokaín, heroín), epilepsiu, únavu, problémy s plodnosťou, fibromalgiu, chrípku, gynekologické poruchy, bolesť hlavy, vysoký krvný tlak, návaly, migrény, nočné pomočovanie, bolesť, ochrnutie, sexuálne problémy, fajčenie, stres, problémy so zrakom a vlastne všetko, čím človek môže trpieť.\n\nZatiaľ čo pôvod a ranný vývoj akupunktúry zostáva zahmlený, je jasné, že dnes si mnoho ľudí na celom svete myslí, že je to účinná lekárska liečba pre celú škálu ochorení. Táto viera nie je založená len na skutočnosti, že akupunktúra je stará možno tisíc rokov. Väčšina ľudí si uvedomuje, že kým sa naše vedomosti rozšírili, za účinné sa považovali aj mnohé liečby, ktoré sme dnes už zavrhli. Väčšina ľudí tiež uznáva, že niektoré terapie sa zavrhli nielen preto, že sa ukázali celkom neúčinné, ale aj preto, že niektoré iné boli alebo účinnejšie alebo mali menej nežiadúcich vedľajších účinkov.\n\nViera v účinnosť akupunktúry je založená na skúsenosti a vedeckých experimentoch. Milióny ľudí pocítili blahodarný efekt akupunktúry a tisíce vedeckých štúdií prišli k záveru, že akupunktúra uľavuje od bolesti, zvyšuje plodnosť, zlepšuje reumatickú artritídu a znižuje nepriaznivé prejavy po chemoterapii (zvracanie). Skeptici tieto štúdie spochybňujú, ale pri toľkých dôkazoch v prospech akupunktúry je na mieste otázka, prečo je stále dosť ľudí, ktorí tomu neveria. Ak skeptikom nestačia dôkazy miliónov osobných svedectiev a tisícov vedeckých štúdií, tak čo ich presvedčí?\n\nMožno je akupunkturistom a miliónom ich pacientov jasné, že skeptici sú blázni, trhnutí alebo len trochu pribrzdení. Im je predsa jasné, že akupunktúra funguje a každý, kto tomu neverí, musí mať určitý druh mentálnej poruchy. Je možné, aby sa milióny ľudí mýlili? Nuž, áno, je to možné, ale musím vopred povedať, že tí skeptici, ktorí vravia, že akupunktúra nefunguje alebo že to nie je účinná liečba pre niektoré choroby, sa mýlia. Dôkazy tak z osobných svedectiev ako aj vedeckých výskumov jasne ukazujú, že akupunktúra funguje a že je pri niektorých ochoreniach účinná. Tieto dôkazy zároveň jasne ukazujú, že ''falošná akupunktúra je presne rovnako účinná ako skutočná akupunktúra''. Čo nie je niektorým ľudom jasné, ale čo sa z týchto dôkazov dá ľahko zistiť, je to, že akupunktúra s najväčšou pravdepodobnosťou ''funguje na princípe zvanom [[Kondicionovanie]]'' (inými slovami, Pavlovovho reflexu) a iných faktorov, ktoré sa často spoločne označujú ako placebo efekt. Navyše v niektorých prípadoch falošná akupunktúra funguje lepšie ako iné placebá. Avšak to neznamená, že akupunktúra sa "odohráva len v hlave".\n\nBežným nepochopením placeba je to, že ''placebo musí byť inertnou substanciou, ktorá pacienta presvedčí, že sa mu dostáva skutočného lieku''. Toto neporozumenie vedie k presvedčeniu, že pri placebe ide len o to, čo sa odohráva v hlave pacienta. To nie je o nič viac pravda ako to, že fyziologické reakcie ľudí na to, čo si myslia, že je alkohol alebo liek, sú čisto psychologické. Ľudí možno pripraviť tak, aby mali fyziologické reakcie na placebo. Okrem toho, Martina Amanziová a kol. (2001) demonštrovali, že ''minimálne časť fyziologickej bázy pre placebo efekt je prírodné narkotikum'' (Bausell 2007: 160). To znamená, že môžeme ''podmienečne vylučovať také chemické látky ako sú endorfíny, katecholamíny, kortizol a adrenalín''. A preto jedným z dôvodov, že ľudia vravia, že tak po skutočnej ako aj falošnej akupunktúre bolesti ustúpili, môže byť ten, že obe stimulujú opiodný systém. A to je možné ''vyvolať aj inak, napríklad, zabehnutím maratónu, prežitím orgazmu, zjedením štiplavých papričiek'', alebo soľnou injekciou, o ktorej si myslíte, že je to morfium.\n!!!Zážitky\nLekárske anekdoty o účinnosti liečby spadajú do viacerých kategórií. To platí bez ohľadu na to, či hovoríme o alternatívnej medicíne (ako je akupunktúra, homeopatia alebo chiropraktické metódy) alebo o konvenčnej, teda na vede založenej medicíne. Niektoré historky sú bez pochyby pravdivé a pravdepodobne oprávňujú k záveru, že liečba bola účinná. Napríklad, bolesť v zápästí je taká silná, že nedokážete stlačiť brzdu na bicykli. Zájdete k svojmu akupunkturistovi, svojmu chiropraktikovi, svojmu aromaterapeutovi alebo k svojmu lekárovi. Z ordinácie potom odchádzate s pocitom, že je vám skvele a na bicykli nemáte problém stláčať brzdu. Dúfam, že nižšie pochopíte, prečo by sa mal rozumný liečiteľ čudovať, keď takýto pacient opustí ordináciu, či bol jeho úspech dielom ihly odblokujúcej //chi//, dotyku a masáže, utešujúcich a povzbudzujúcich slov, injekcie, spontánnej alebo prirodzenej úľavy od problému, alebo nejakého iného z početných faktorov, ktoré v skutočnosti mohli byť najdôležitejšou kauzálnou príčinou v tomto špeciálnom liečebnom procese.\n\nNiektoré príbehy sú bezpochyby pravdivé, čo ale nie je isté, je záver, že liečba v nich bola skutočne účinná. Napríklad, vieme, že mnohí ľudia vyhľadajú pomoc lekára, chiropraktika či akupunkturistu až vtedy, keď je bolesť veľká. Tiež vieme, že mnohé druhy bolestí sa objavujú v cykloch: obdobia bez bolesti sa striedajú s periódami postupného nárastu bolesti a zasa dokola. Prirodzený ústup bolesti a iných problémov často vedie tak terapeutov ako aj pacientov k chybnému záveru, že liečba je účinná, hoci v skutočnosti by sa pacientovi neskôr uľavilo tak či tak, aj bez vyhľadania liečby.\nS istotou, napr. vieme, že mnohí pacienti, ktorí od svojho lekára dostanú antibiotiká, chybne pripisujú svoje vyliečenie z vírusovej infekcie práve týmto liekom. Pacienti naozaj pociťujú úľavu. Naozaj sa u nich prejavia fyziologické zmeny. Naozaj je im lepšie. A predsa vieme, že nič z toho s antibiotikami nesúvisí, pretože antibiotiká na vírusy nepôsobia, pôsobia len na baktérie.\n\nVo svojej knihe ''Ženy nemajú lietať: pamäte ženského chirurga'', Dr. Harriet Hallová rozpráva príbeh muža, ktorý podstúpil vasektómiu bez anestézie, pretože mu omylom pichli namiesto lidocaínu soľný roztok. Spomína tiež na ženu, ktorej silné bolesti hlavy ustúpili po tom, čo jej pichli ten istý roztok. Táto žena prisahala, že na ňu zaberá len Demerol, ale presvedčili ju, že po injekcii sa určite dostaví úľava. Obdobne aj muž s vasektómiou necítil neznesiteľnú bolesť, pretože ho ubezpečili, že injekcie bolesti utíšia.\n\nAko uvidíme nižšie, keď budeme prechádzať vedecké štúdie, ktoré ukázali, ako "príprava" (kondicionovanie) ovplyvňuje našu reakciu na lekársky zákrok, do prípravy pacienta patria aj celkom iné veci, aké tie, ktoré sú na prvý pohľad zrejmé, teda samotná injekcia, podanie tabletky alebo dotyk na mieste, kde to boli. Patrí sem aj celkové divadlo a lekárske rituály, vrátane uniforiem, ktoré nosia sestričky, odborný žargón liečiteľa a jeho lekárska výbava. Všetky tieto okolnosti majú vplyv na očakávanie pacienta, pokiaľ ide o účinnosť liečby. Ukazuje sa, že pacientove očakávania hrajú významnú úlohu pri mnohých typoch liečby. Skrátka, existujú úvahy, že podmienený reflex "by mohol byť primárny spúšťacím mechanizmom pre placebo efekt... ktorý sa treba najskôr naučiť, aby sa mohol sám prejaviť..."(Bausell 2007: 131).\n\nČi je daný účinný zákrok výsledkom podmieneného reflexu ("prípravy", "podmieňovania") alebo placebo efektu, nie je možné určiť tým, že sa opýtame buď pacienta alebo liečiteľa, samozrejme za predpokladu, že nevedia nič o vedeckých výskumoch, ktoré demonštrovali, že účinnosť liečby je od týchto dvoch faktorov závislá. Lekár, ktorý predpíše na bakteriálnu infekciu antibiotiká, tak robí s vedomím, že existujú viaceré vedecké štúdie, ktoré účinnosť antibiotík demonštrovali. Lekár tiež vie, že bakteriálne infekcie nemožno účinne liečiť placebom. Obdobne, neexistujú žiadne placebá pre chemoterapiu či antikoncepčné tabletky. Pokiaľ existujú dostatočné poznatky ako vysvetliť liečbu ako nevyhnutnú podmienku pre uzdravenie, liečiteľ je oprávnený urobiť záver, že úspech je do značnej časti výsledkom samotnej liečby a nie placeba. Je však stále zrejmejšie, že najúspešnejšie medicínske liečby v skutočnosti obsahujú aj prvky "placebo faktorov", t.j. faktorov iných ako sú samotné lieky, operácie apod.\n\nMožno sa zdá absurdné čo len zvažovať možnosť, že by milióny spokojných zákazníkov na celom svete reagovalo pri liečbe podmieneným reflexom či placebom, či už ide o akupunktúru alebo nejakú vedecky podloženú konvenčnú terapiu. Ako však už bolo spomenuté, žiadny individuálny príbeh, bez ohľadu na to ako je dramatický, nám nemôže poskytnúť dostatok informácií o tom, aký podiel na úspechu mal podmienený reflex či placebo a aký podiel mal nejaký iný mechanizmus, ako napr. odblokovanie //chi// pozdĺž ciest zvané meridiány, či vyváženie //yin// a //yang//, ktoré sa často ponúkajú ako vysvetlenie toho, ako akupunktúra vlastne funguje. Jediný spôsob, ako zistiť, či akupunktúra funguje prostredníctvom nejakého iného mechanizmu, okrem "kondicionovania" a placeba, je vykonať náhodné, dvojité slepé pokusy metódami riadeného výskumu. Ak to možné nie je, tak potom vedecké štúdie musia byť zostrojené tak, aby čo najviac vylúčili podmienený reflex a placebo efekt ako hlavné faktory pri účinnosti akupunktúry.\n!!!Vedecké štúdie a placebo\nVedecké kontrolné štúdie v medicíne, ktoré sa snažia zistiť, či je niečo signifikantným kauzálnym faktorom nejakého špecifického prejavu, často používajú ako kontrolu placebo. Vo väčšine týchto štúdií sa placebo definuje ako inertná látka, voči ktorej sa porovnáva aktívna, testovaná substancia, aby sa overilo, či je v reakcii dvoch rôznych skupín pacientov nejaký významný rozdiel. (Skupina, ktorá dostane aktívnu látku, sa označuje ako experimentálna, skupina, čo dostane placebo, kontrolná skupina.) V klasickom prípade sa porovnáva liek vo forme tabletky známeho chemického zloženia s tabletkou, ktorá vyzerá a aj sa podáva ako rovnaký liek, ale ktorá v skutočnosti obsahuje škrob alebo cukor. Je známe, že placebá môžu mať fyziologické a psychologické účinky. A tak sa zdá rozumné predpokladať, že ak je medzi výsledkami kontrolnej a experimentálnej skupiny významný rozdiel, tak je tento rozdiel pravdepodobne dôsledkom testovaného lieku. Avšak len z týchto údajov samotných nie je možné určiť ako účinný je liek. Aby sme to zistili, musíme určiť, či bol prítomný aj placebo efekt a ak bol, tak aký. Jednou z metód ako izolovať placebo je použiť pri pokuse aj tretiu skupinu, ktorá nedostane ani placebo ani liek. Ak výsledky skupiny pacientov s placebom budú výrazne odlišné od výsledkov pacientov v tejto tretej skupine, tak je možné predpokladať, že rozdiel bol dôsledkom placebo efektu. Takéto pokusy nám však nehovoria nič o mechanizme placebo efektu. Ak sa nepripravia dostatočne starostlivo, môžu viesť k chybným záverom o kauzalite tak chemickej látky ako aj placeba. Niektoré alebo všetky z týchto účinkov by mohli byť spôsobené "falošným dojmom z placebo efektu," ako je regresia k strednej hodnote (Kienle and Kiene 1997).\n\nPočetné výskumy ukázali, že placebo efekt existuje a že rôzni ľudia na placebá reagujú rôzne. Okrem toho, niektorí ľudia sú na placebo efekt citlivejší ako iní a môže to mať genetický základ (Fumark 2008). Dôležitejšie je, že placebo a placebo efekt sa stali predmetom výskumu. Mechanizmy týchto účinkov nie sú ešte dostatočne objasnené, ale je stále zrejmejšie, že okrem skutočne podaného lieku (či vykonaného chirurgického zákroku) a schopnosti tela liečiť seba samého existuje ešte mnoho ďalších faktorov. Ako sme už povedali, podmienený reflex, nádeje, túžby, viera a očakávania pacienta, rituály liečby, oblečenie, prístroje, vybavenie a žargón, ktorým sa naznačuje technické know-how liečebného divadla, správanie sa liečiteľa, to všetko prispieva k liečiacemu procesu. A toto sa deje pri každom type liečby, alternatívnej či klasickej, teda vedeckej medicíne.\nČo sa ukazuje ako stále jasnejšie, je to, že vedecká medicína môže byť účinná v mnohých prípadoch bez akéhokoľvek placeba či predstieraného placeba, zatiaľ čo takzvané alternatívne liečby ako je akupunktúra, aromaterapia, chiropraxia, hypnoterapia a homeopatia fungujú primárne či dokonca výlučne cez podmienený reflex a placebo efekty. Diabetikovi závislom na inzulíne inzulín prospeje bez ohľadu na správanie sa lekára či pacientove predstavy a očakávania. (Pravdepodobne by si nedal pichnúť injekciu, keby neveril, že existujú vedecké dôkazy o tom, že inzulín znižuje hladinu krvného cukru. Neexistujú mne známe dôkazy o tom, že diabetik musí veriť v účinok inzulínu, aby tento mohol zabrať.) Avšak ak prechladnete, je veľmi pravdepodobné, že jedného dňa sa postavíte na nohy a prechladnutie bude preč. Akupunktúra, aromaterapia či nejaký homeopatický liek na prechladnutie asi nemôže nikomu nijako ublížiť. Vo väčšine prípadov prechladnutie zmizne aj samé a liečba pacientovi medzitým padne dobre. Ale išlo by o zločin používať akupunktúru, chiroprax alebo homeopatiu na liečenie cukrovky, AIDS, diftérie, cholery apod.\n!!!Vedecký výskum akupunktúry\nNajčastejšie počúvame o úspechu akupunktúry v oblasti úľavy bolesti. Už sme spomenuli, ako je pravdepodobné, že akupunktúra aj falošná akupunktúra majú opioidný efekt. Videl som to na vlastné oči. Bolesti mojej ženy na tvári liečili akupunktúrou (okrem viacerých ďalších terapií) v Kaiser Permanente v Sacramente. Po každej akupunktúrovej liečbe zostala grogy a nedokázala stáť na nohách. Bolesti dočasne ustúpili. Avšak po niekoľkých hodinách bola na tom tak, ako pred akupunktúrou. Liečba síce fungovala, ale bola nepraktická. Na krátku dobu jej bolesť ustúpila, ale počas tej doby nebola prakticky schopná ničoho. Keď sa po liečbe vrátila do stavu, že sa už mohla hýbať, bolesti sa vrátili. Bolo by zbytočné absolvovať takúto liečbu, keď účinky nie sú dlhodobé. Napokon s touto liečbou prestala.\n\nSkôr ako sa pozrieme na výsledky niektorých výskumov akupunktúry a bolesti, mali by sme sa pozrieť na to, aké úskalia sú s takýmito štúdiami spojené. Jednou z hlavných prekážok pri skutočne kvalitnom štúdiu akupunktúry je nemožnosť zostrojiť falošnú, simulujúcu akupunktúru ako kontrolnú vzorku. A falošná akupunktúra musí byť súčasťou každého výskumu o učinnosti skutočnej akupunktúry, pretože musíme vedieť odlíšiť placebo efekt od skutočného účinku. Hoci bolo vykonaných mnoho výskumov o akupunktúre, očividne väčšina z nich nepoužíva nepravú akupunktúru ani žiadnu inú relevantnú kontrolnú skupinu (Bausell 2007).\n\nA sú tu aj iné problémy. Po prvé, je ťažké získať do pokusu nezaťažených dobrovoľníkov. Tí, ktorí by sa radi zapojili, sú väčšinou práve tí, ktorí akupunktúru sami používajú alebo ju chcú používať, pretože si myslia, že na nej niečo určite musí byť. Nemyslím si, že ide o hlavnú prekážku, najmä keď tí, čo dostanú nepravú akupunktúru, ju nedokážu rozoznať od skutočnej. Ale ak ihly stimulujú opioidnú reakciu nad a mimo toho, čo by dokázalo placebo, výskumník asi zistí, že pomer tých v kontrolnej vzorke, čo odpadli, je veľmi vysoký. Pokusní ľudia naozaj opúšťajú výskumy a to by mohol byť veľký problém, ak majú bolesti a nedostávajú žiadnu úľavu. Okrem toho, tí, ktorí majú pocit, že ich boleť neprestáva, z toho môžu usúdiť, že patria do skupiny s placebom a z pokusu odídu. Možno sa zapojili skôr preto, že chceli pomôcť svojej bolesti ako pomôcť vede. A to môže mať za následok taký veľký výpadok, že počet tých, ktorí vnímanú alebo skutočnú úľavu zažili, bude percentuálne vyšší. A preto každá kvalitná štúdia akupunktúry musí uvádzať počet ľudí, ktorí štúdiu opustili a toto číslo musí byť nízke. A úplnou samozrejmosťou by mala byť dostatočne veľká vzorka, aby sme znižili pravdepodobnosť štatistickej chyby.\n\nAké parametre by teda mala mať dokonalá vedecká štúdia? Podľa R.Barker Bausella, najdôveryhodnejší druh dôkazov prichádza z "veľkých (minimálne 25 pacientov v jednej skupine), dvojitých slepých náhodných klinických pokusov používajúcich placebo s nízkym experimentálnym odpadom, publikovaných vo vysoko-odborných vedeckých časopisoch, ktoré boli nezávisle validované inými vedcami,"(Bausell 2007: 104). Bohužiaľ, tým pádom väčšina výskumov akupuktúry automaticky nepripadá do úvahy. \n\nPri jednej kvalitnej štúdii akupunktúry a bolesti išlo o viac ako 1000 ľudí s chronickou bolesťou chrbta. Vedci, ktorí skúmajú bolesť, často používajú Von Korffov dotazník na posúdenie stupňa bolesti a špeciálny Hanoverov dotazník na funkčnú schopnosť (pre bolesti chrbta), aby mohli zmerať zmeny bolesti chrbta po rôznych druhoch liečby. V tejto štúdii boli pacientom poskytnuté rôzne liečby a po šiestich mesiacoch zisťovali Von Korffom a Hanoverom výsledky. Výskum porovnával liečbu (1) akupunktúrou použitím tradičných akupunktúrnych bodov a metód, (2) falošnou akupunktúrou, ktorá používala netradičné body a metódy (ihly neboli vložené tak hlboko alebo takým spôsobom zasunuté ako pri tradičnej akupunktúre, a (3) pomocou liekov, cvičení a telesnou terapiou. Na liečbu ihlami reagovalo takmer dvojnásobne (45%) viac ľudí ako na terapiu bez ihiel (25%). A bolo jedno, či boli ihly pichané tradičnými metódami do tradičných alebo netradičnými metódami do netradičných miest. Podľa BBC:\n//Vedci z Ruhr univerzity v Bochume vravia, že ich zistenia naznačujú, že telo môže reagovať veľmi pozitívne na akýkoľvek tenký ostrý predmet - inými slovami, že akupunktúra možno vyvoláva len jednoduchý placebo efekt. \nVýsledky tejto a inej štúdie urobenej na Univerzite Linköping vo Švédsku, ktorá nezistila žiadny rozdiel v reakciách na pravú a nepravú akupunktúru, poskytujú dôkazy proti presnosti tradičných čínskych máp meridiánov. Nezdá sa, že záleží na tom, kde zastrčíte ihlu, či ju strčíte hlboko alebo ju zakrútite alebo, ako uvidíme ďalej, vôbec zasuniete do tela. Toto všetko vrhá isté pochybnosti na tvrdenia o tom, že na vysvetlenie účinkov akupunktúry je potrebný istý druh záhadnej energie, nazývanej //chi//.//\n\nPri štúdii z Linköpingu išlo o 215 pacientov s rôznymi druhmi rakoviny, ktorých liečili ožarovaním, ktoré často vyvoláva stavy nevoľnosti a zvracanie. Existuje hypotéza, že akupunktúrou je možné tieto nepríjemné stavy zmierniť. Jednu skupinu pacientov liečili tradičnou akupunktúrou, druhú falošnou, pri ktorej išlo o ihly, ktoré síce vyzerali aj pichali ako skutočné, ale naozaj neprenikali cez kožu. Ukázalo sa, že obe skupiny pacientov boli presvedčené, že stavy nevoľnosti sa zmiernili. Výsledky tejto štúdie teda naznačujú, že účinky akupunktúry sú placebo účinky. Očividne, ''ak pacienti veria, že dostávajú akupunktúru, uľaví sa im bez ohľadu na to, či ich pichajú ihlami''. Samozrejme, neexistuje spôsob ako vyvrátiť tvrdenie, že už čo len priblíženie sa akubodom vyvolá odblokovanie //chi// pozdĺž jednoho z hlavných meridiánov a to spôsobí vyrovnanie rovnováhy medzi //yin// a //yang//. To by, samozrejme, mohlo znamenať, že ''používanie ihiel v akupunktúre je zbytočné''. Mohlo by sa ukázať, že nie je potrebné sa pacienta ani dotýkať. Je možné, že ''liečenie energie, ako je to pri reiki alebo terapeutickom dotyku či voodoo akupunktúre Tong Ren, by malo rovnaké výsledky ako nepravá akupunktúra alebo akupresúra''. Ak by tomu tak bolo, potom by možno nebol potrebný žiadny telesný dotyk. Navyše, ak by sme porovnali liečenie na diaľku, povedzme cez telefón alebo prostredníctvom modlitby, pomocou techniky reiki alebo terapeutickým dotykom, možno by sme znovu dostali podobné výsledky a už by sme ani nemuseli byť v pacientovej blízkosti, aby sme ho mohli liečiť. Ale aj takéto vysvetlenia sú už dnes dosť nadbytočné, keďže existuje oveľa jednoduchšie vysvetlenie, ktorým možno vysvetliť to isté. Faktom je, že vývoj modernej fyziky a biológie už od 19. storočia spôsobil, že ''vysvetľovanie javov prostredníctvom vitalizmu a energií, ktoré nie je možné merať vedeckými prístrojmi, ale ktoré je možné cítiť niečím oveľa menej citlivým, ľudskou rukou, je zbytočné''.\n!!!Ďalšie štúdie o akupunktúre\nBill Reddy, akupunkturista, ktorý verí, že "akupunktúra je dôkladne preštudovaný systém zdravotnej starostlivosti," poznamenáva, že len ~PubMed má zoznam asi 13 tisíc publikovaných štúdií o akupunktúre. Samozrejme, nebudem nimi prechádzať jednu po druhej. Reddy tvrdí, že "nespočetné výskumy preukázali účinnosť akupunktúry pri zlepšení životaschopnosti a priemeru vajíčka". Podrobnejšie sa zaoberá jednou takou štúdiou. Predpokladám, že si ju vybral preto, že je typická alebo preto, že si myslí, že je lepšia ako iné. Bola uverejnená v roku 1993 v Journal of Chinese Medicine autorom menom Mo a kolektív. Reddy poznamenáva, že "celková účinnosť bola 82.35%", nech už tým myslí hocičo. Cituje z článku, ale zdá sa, že si veľmi nevšíma varovanie výskumníkov, ktorí v pôvodnom texte používajú slovo "asi":\n//...výsledky tiež ukázali, že akupunktúra asi upravuje FSH, LH a E2 v dvoch smeroch a zvyšuje hladinu progesterónu, nastavujúc ich do normálu. Experimenty na zvieratách tento výsledok potvrdili. Výsledky ukázali, že akupunktúra zrejme napráva endokrinnú funkciu generatívnej a fyziologickej osi žien a tak stimulujú ovulácii.//\n\nOkrem toho, citovaná štúdia nemala žiadne kontrolné skupiny a bola veľmi malá (34 pacientov). Autori robia tiež dosť neopodstatnené tvrdenia, ktoré Reddy nespomína, napr. akupunktúra na Chong a Ren kanáloch "vyživuje maternicu, čím nastavuje funkčnú os pacientky a obnovuje ovuláciu." A mali by sme poznamenať, že výskumníci z Oklahomskej univerzity študovali viac ako 97 pacientiek, ktorí mali sterilizáciu in vitro, pričom niektoré z nich dostávali aj 25 minút akupunktúry pred a po tom, čo bolo embryo prenesené zo skúmavky do maternice. Úspešnosť otehotnenia u tých, čo nedostali akupunktúru, bola 69.9%, zatiaľ čo tam, kde bola akupunktúra, to bolo 43.8%.\n\nIná, často vytrubovaná štúdia vznikla na Národnom ústave zdravia (NIH), ktorý vo svojom titulku tlačovej správy tvrdil, že "Akupunktúra lieči bolesť a pomáha pri osteoporóze kolena". Bohužiaľ, ani ich správa nehovorí o skupinách so simulovanou akupunktúrou a kontrolnou vzorkou, takže nevieme posúdiť, čo sa presne myslí pod "značným" ústupom bolesti. Článok bol publikovaný v časopise Annals of Internal Medicine (21.decembra 2004). V teste bolo 570 pacientov. Účastníkov náhodne priradili do jednej z troch druhov liečenia: akupunktúra, simulovaná akupunktúra alebo kontrolná skupina, ktorá sa zaoberala svojpomocným kurzom Nadácie pre artritídu. Tlačová správa NIH sa zabudla zmieniť o tom, že 43% pacientov z kontrolnej skupiny experiment opustilo, kým z ostatných dvoch skupín ich odišlo 25%. Vysoké percento pacientov, ktorí odišli zo všetkých troch skupín, naznačuje, že pri žiadnej z liečebných metód sa im od bolesti neuľavilo. Myslíte, že by z experimentu odišli, keby bolesť ustala? O dva roky neskôr sa v tom istom časopise objavila nová štúdia s názvom "Akupunktúra a osteoartritída kolena: trojramenný náhodný pokus" od Scharfa a kol. Tento výskum nezistil žiadne štatisticky významné rozdiely medzi akupunuktúrou a simulovanou akupunktúrou a znovu naznačil, že pri akupunktúre ide o placebo efekt.\n!!!Akupunktúra, meta-štúdie a médiá\nUdržiavanie tejto položky Skeptikovho slovníka o akupunktúre sa stalo takmer nemožným, pretože štúdií sa objavuje stále veľmi veľa. Mojim pravidlom je ignorovať malé výskumy alebo meta-analýzy malých alebo veľkých štúdií. Napríklad, keď vidím titulok ako tento z ~News-Medical.net "Akupunktúra pred a počas operácie znižuje potrebu silných utišovacích liekov". Len čo zistím, že záver je založený na meta-analýze "15 malých náhodne vybraných klinických pokusov", stratím o správu záujem. Niečo očividne nie je v poriadku s používaním meta-analýzy na zozbieranie výsledkov štúdií, ktoré nám individuálne nič neprezradia a potom, po ich zlúčení do jednej, sa nám akosi magicky odrazu vynorí štatisticky významný jav. To je šanca jednej k ziliónu. Dean Radin, napríklad, oddel seba i parapsychológiui do meta-analytického kabátu na úrovni absurdnosti. Urobil mega meta-analýzu asi 1000 štúdií na ''psí'', ''ganzfeldove psi'', vzdialený úmysel, PK kociek a RNG PK a prišiel k záveru, že šanca dostať takéto výsledky (pri psí, pozn.prekl.) je 10^104 proti 1 (Entangled Minds: p. 276). Zdá sa, že Radin si myslí, že dokáže vybudovať Taj Mahal z odpadkov na smetisku, hoci v skutočnosti zostrojil hologram z močariskových plynov pri mesačnom svite.\n\nAkupunktúra je súčasný miláčik médií a tiež mnohých alternatívnych a aj tradičných liečiteľov. Články, ktoré tvrdia, že tá či oná štúdia dokázala, aké zázraky robí akupunktúra v takmer ľubovoľnom odvetví lekárskeho sveta, či už sa týka ľudí alebo psov, mačiek alebo koní, sa objavujú denne. Pozornejším skúmaním týchto štúdií a tvrdení o akupunktúre zistíme, že sú založené na zbožnom želaní a selektívnom výbere, ignorujúc problematiku placeba a to, ako môže placebo ovplyvniť interpretáciu dát.\n\nDokonca aj ~BBCNews online, na ktoré často chodím kvôli rôznym témam a zvyčajne považujem za spoľahlivé a dôveryhodné, použili nadpis "Na bolesť sú najlepšie ihly" pre článok o štúdií, podľa ktorej sa pacientom uľavilo od bolesti tak pri skutočnej ako aj simulovanej akupunktúre. Výskum vraj zistil, že u pacientov zabrala akupunktúra, pravá či falošná, viac ako konvenčná liečba liekmi, cvičenia a telesná terapia. BBC a takmer každý druh mainstreamových správ, na ktorý som sa pozrel, zdôrazňoval rozdiel medzi dvoma skupinami s akupunktúrou a skupinou s tradičnou liečbou. (MSNBC boli výnimkou, keďže poznamenali: "Pozitívne očakávania, ktoré mali pacienti ohľadom akupunktúry - alebo negatívne očakávania ohľadom tradičnej medicíny - mohli viesť aj k placebo efektu a vysvetliť tak tieto zistenia.") Bloggeri však rýchlo zistili, že táto štúdia vlastne podporuje názor, že akupunktúra je liečba placebom (pretože neexistoval žiadny štatistický rozdiel medzi tými, čo podstúpili skutočnú a falošnú akupunktúru). Steven Novella vo svojom ~NeuroLogica Blog, napríklad, má excelentnú analýzu tejto štúdie. A rovnako aj Orac.\n!!!Ako sme sa sem dostali?\nVo väčšine sveta sa akupunktúra považuje za starovekú lekársku prax, ktorá vznikla v Číne pred tisíckami rokov ako súčasť niečoho, čo sa nazýva tradičná čínska medicína (TCM). Do TCM patrí akupunktúra, liečba bylinkami, špeciálne diety, masáže a cvičenia, ktoré sú všetky zamerané na ovplyvnenie toku //chi// cez cesty v tele zvané meridiány a na vyrovnanie //yin// a //yang//. Bylinky možno nájsť v každej starobylej kultúre a tak je pravdepodobné, že takéto liečby sa v Číne používali po tisícky rokov. ''Výraz "tradičná čínska medicína" však vznikol v roku 1954 na podnet čínskych komunistov z politických dôvodov'' (Taylor 1995).\n\nPraktiky podobné TCM existujú aj v Indii, kde sa //chi// nazýva //prana// a medicína [[Ayurveda]]. Dokonca niektorí indickí akupunkturisti sa domnievajú, že ''akupunktúra vznikla v Indii a do Číny sa rozšírila spolu s budhizmom''.\n\nJe dosť zaujímavé, že ''najstaršie manuskripty o čínskom lekárstve, ktoré pochádzajú z druhého storočia pred n.l., akupunktúru vôbec nespomínajú'' (Basser 1999). Hrob čínskeho princa z toho istého storočia obsahoval sadu štyroch zlatých a piatich strieborných ihiel (Lewith 1995), ale tvrdenie, že sa používali na akupunktúru, je len špekulácia. (Podľa Imrieho sú špičky príliš veľké a kov príliš mäkký, aby sa dali použiť na akupunktúru.)\n\nTie staroveké čínske texty, ktoré spomínajú akupunktúru, teda Huang-ti Nei-ching alebo Klasika internej medicíny Žltého imperátora, zrejme neboli napísané skôr ako 200 rokov pred n.l. Najstaršie dochované texty pochádzajú z 5. až 8. storočia n.l.\n\nKamenné ihly, ktoré majú byť staré 5000 rokov, sa našli v jednom hrobe v Mongolsku, ale či sa tieto ihly používali na akupunktúru, nie je jasné. Ľudia v starovekých kultúrach celého sveta používali ihly z rôznych dôvodov ako napríklad tetovanie, jazvenie, vypaľovanie, prepichovanie kože. Naučili všetkých týmto veciam svet Číňania? Alebo sa naučili od iných? Vyvíjali sa nezávisle v Európe, Egypte, Arábii atď? Ak sa obmedzíme len na také pichanie ihiel do tela, ktorým sa má odblokovať energia a harmonizovať sily, tak kedy a kde akupuntúra vznikla, nie je známe.\n\nTechnológia, pomocou ktorej sa dnes vyrábajú ihly, neexistovala až do začiatku 17. storočia (Imrie). V každom prípade, ''slovo akupunktúra celkom jasne nie je čínske ale latinské''. Acus znamená "ihla" a pungere znamená "pichnúť." Po prvý krát sa na Západe ''tento výraz objavil koncom 17.storočia, ale v súvislosti s pichaním kvôli //chi, meridiánom, yin// a //yang// ho spomenul až Francúz George Soulié de Morant v 20.storočí''.\n\nMorant strávil v Číne začiatkom 20. storočia takmer dvadsať rokov. Takmer 40 rokov aktívne propagoval akupunktúru medzi lekármi v Európe. Pred svojou smrťou v roku 1955 dokončil knihu "Čínska akupunktúra", v ktorej zaviedol pojmy ako "qi" //chi// pre energiu (alebo životnú silu) a meridiány ako dráhy qi. V roku 1943 bola v Paríži založená prvá spoločnosť akupunkturistov na Západe. Aurikulárnu akupunktúru vynašiel francúzsky lekár Dr.Paul Nogier, ktorý v uchu videl obrátený fetus.\n\nZatiaľ čo ''akupunktúru na Západe propagovali ako staroveké liečiteľské umenie, ktorým bolo možné vyliečiť takmer všetko, v Číne a Japonsku bola zakázaná''. Po tom, čo sa do týchto krajín dostala vedecká medicína, tak bola snaha eliminovať staroveké liečiteľské povery a mýty. Do roku 1911 už akupunktúra v Číne nebola predmetom skúmania Čínskej cisárskej lekárskej akadémie (Imrie). ''Mao Tse Tung propagoval čínsku medicínu pre politické a praktické dôvody, ale sám ju nepoužíval ani jej neveril''.\n\nPozornosť západného sveta si akupunktúra vyslúžila dramatickým spôsobom v roku 1971, kedy sa v správach objavilo, že James Reston, novinár New York Times, sa v Pekingu podrobil operácii slepého čreva, keď namiesto anestézie použili akupunktúru. V skutočnosti dostal chemickú anestéziu, ale akupunktúru použili na potlačenie následných bolestí. Podľa Restona akupunktúra po hodine bolesť odstránila. Bolo to kvôli akupunktúre? Možno. Možno to bolo kvôli pohybu jeho čriev. Vyvolala ten pohyb čriev práve akupunktúra? To neviem, ale viem, že ''len čo sa tento príbeh ocitol v novinách západného sveta, začal sa beh akupunktúry za pozíciou milovanej alternatívnej medicíny''. A zároveň záujem o akupunktúru v samotnej Číne klesá (Beyerstein a Sampson 1996). Možno čitateľov zaujme fakt, že podľa Národného koncília proti lekárskym podvodom (NCAHF) ''medzi 46 lekárskymi časopismi, ktoré vydáva Čínska lekárska asociácia, nie je žiadny, ktorý by bol venovaný akupunktúre či nejakým iným takzvaným "tradičným" čínskym lekárskym praktikám''.\n\nA napokon ešte poznámka pre tých, čo si myslia, že akupunktúra zvierat pochádza zo staroveku: prečítajte si, čo o tom píše Robert Imrie. Skrátka a dobre, až do 20.storočia neexistovala a prvé články na túto tému boli napísané v angličtine a čínštine v 70-tych rokoch minulého storočia.\n!!!Kam teraz?\nZo svedeckých výpovedí a z vyjadrení vedcov je zrejmé, že z akupunktúry môžu mať niektorí ľudia úžitok pri niektorých stavoch, najmä pri uľavovaní bolesti. Je tiež jasné, že akupunktúrou nepomôžeme pri mnohých iných stavoch, hoci boli publikované štúdie, ktoré tvrdia opak. Na základe toho by som si dovolil tvrdiť, že by, napr. malo byť trestné liečiť akupunktúrou neplodnosť.\n\nZ vedeckých výskumov je jasné, že niektoré lekárske zásahy, či už akupunktúrou alebou vedeckou medicínou, sa zdajú účinné, aj keď v skutočnosti účinné nie sú. Zdanlivá účinnosť je výsledkom pôsobenia placebo efektu, ako je regresia k strednej hodnote alebo choroba, ktorá prebieha svojim prirodzeným spôsobom. Z výskumov a zo starostlivého pozorovania je jasné aj to, že niektoré medicínske zásahy sú pre uzdravenie nevyhnutné. Dôkazy však nepodporujú tvrdenie, že akupunktúra je pre akékoľvek, hoci len jedno jediné ochorenie, nevyhnutným zákrokom. Ak je sama o sebe alebo v kombinácii s vedeckým zákrokom prospešná pre akýkoľvek stav, tak je tomu tak v dôsledku podmieneného reflexu a placebo faktorov, akými sú očakávania pacienta a viera v liečbu. Je tiež zrejmé, že ''samotné pichanie ihlami nemá pre účinnosť akupunktúry vplyv, ale to, že ju dávame pacientovi najavo, celkom iste vplyv má''.\n\nVzhľadom na toto všetko i na moje skúsenosti s vedeckou medicínou nevidím žiadny dôvod, aby som sa pri akomkoľvek ochorení radil s akupunkturistom. Samozrejme, chápem, prečo sú liečitelia aj pacienti rovnako presvedčení, že zapichovaním ihiel sa niečo skutočne lieči. Neočakávam, že títo ľudia zmenia svoj názor na akupunktúru na základe dôkazov, ktoré si pravdepodobne interpretuje každý po svojom. Napokon, existuje veľký priestor pre konfirmačný omyl na oboch stranách. Skeptici budú naďalej komentovať každý prípad, kde akupuktúra nikomu nepomôže ani neublíži a my budeme naďalej hľadať kvalitné výskumy, ktoré podporujú hypotézu, že akupunktúra funguje na princípe podmieneného reflexu a placebo efektu. Tí, čo v ňu veria, budú poukazovať na jej úspechy a na vedecké štúdie, ktoré podporujú ich názory, súčasne ignorujúc a dezinterpretujúc príležitostné veľké výskumy potvrdzujúce opak. Majú výhodu v tom, že majú na svojej strane aj populárne celebrity ako "Deepak" Oprah a jej celebritový priateľ doktor Mehmet Oz. ''Jediná takáto (pseudo) osobnosť má väčšiu váhu ako tisíc kvalitných vedeckých výskumov'', hlavne u ľudí, ktorí majú o tradičnej medicíne nízku mienku. Ľudia, ktorí mali s konvečnou medicínou zlé skusenosti alebo tí, čo veria na ''veľké sprisahanie farmaceutických firiem'', vďaka ktorému sme my chorí a oni zarábajú veľké peniaze, si ľahko nájdu príklady, ''kvôli ktorým dajú prednosť akupunktúre či akúkoľvek inej forme alternatívnej medicíny pred skutočnými lekármi''. Tým by som odkázal: dúfam, že vaše choroby budú všetky len mierne, ale ak dostanete infarkt alebo mozgovú porážku, dúfam, že sa vám dostane tej najlepšej vedeckej lekárskej starostlivosti.\n\nSom za viac výskumu akupunktúry a terapií, ako je homeopatia a chiropraktika, ak pri tom dokážeme vylúčiť prvky placeba a falošného placeba. Viac výskumu by sa mohlo ujsť aj hypnoterapii ale nie bez (not to tease out) placebo. Súhlasím s Bausellom, že hypnóza a placebo efekt "//sú do takej miery ovplyvnené pôsobením sugescie a viery, že je takmer nemysliteľné zostaviť nejaký test, v ktorom by sa placebo dalo odizolovať.//"\n\nSom za viac výskumu vedeckej medicíny, ktorý by zistil, ako pri liečbe eliminovať placebo alebo falošné placebo. Je možné, že sa zistí, že mnohé z liekov, ktoré lekári predpisujú, nie sú oveľa účinnejšie ako placebá. To by, samozrejme, ešte neznamenalo, že samotné lieky sú neúčinné. Ale znamenalo by to, že chemikálie pritomné v tabletkách nie sú takými kauzálnymi látkami, ako sme si mysleli. (Niektorí vedci si myslia, že toto napr. platí o Prozac-u a niektorých iných antidepresívach.)\n\nTí z vás akupunkturistov, ktorí prídete k záveru, že liečba síce funguje, ale že ide o placebo efekt, stojíte pred rozhodnutím. Môžete byť ako ten šaman, ktorý si uvedomí, že liečba zabrala bez ohľadu na to, čo robí a pokračujete v rituáloch a záhadných ceremóniach súvisiacich s vaším umením. Bolo by ľahké racionalizovať, keďže pomáhate ľuďom. Dokonca môžete pomáhať ľuďom, ktorým by inak možno nikto nepomohol. Možno budete mať mnoho spokojných zákazníkov a žiť si spokojný život. Možno sa vám dostáva veľa podpory z vášho okolia, ako sú kolegovia liečitelia, populárne médiá, novinári a celebrity. Bohužiaľ, na rozdiel od hypnoterapeuta, vy nemôžete vykonávať svoje umenie bez klamania. Hypnoterapeut môže otvorene priznať, že používa silu sugescie, psychologickej prípravy a masírovanie pacientovej viery a tak ďalej. Viem, že niektorí považujú tento druh klamstva za neetický. Ja si to nemyslím. Myslím, že niekedy je klamanie seba samých i iných celkom ospravedlniteľné, ak sa ním dosiahne viac dobra ako zla. Som niečo, čo sa v niektorých kruhoch označuje za prospechára pravidla a príležitostného eticistu. Nemyslím si, že vedomá liečba pacientov placebom je vždy neetická, ale toto nie je miesto na detailnú obranu tohto názoru.\n\nNebezpečenstvo akupunktúry je v tom, že sa propaguje ako nadradená vedeckej medicíne, hoci v skutočnosti je jej celkom jasne podradená. O akupunktúre sa tvrdí, že je vhodná na takmer každú poruchu či chorobu u človeka alebo zvieraťa, aj keď dôkazy jasne hovoria o tom, že táto viera je len nebezpečné pominutie sa. Vedecká medicína nie je bezchybná, ale aspoň netvrdí, že pozná liek na všetko. Okrem toho, vedecká medicína pozná veľa príkladov liečby, ktorá nebola účinná len kvôli psychologickej príprave, placebu či falošnému placebu. Akupunktúra také priklady nemá.\n\nA napokon, akupunktúra nie je celkom bez rizika. Existujú správy o prepichnutých pľúcach či obličkách, pár zlomených ihlách ponechaných v tele po liečbe a nejakých alergických reakciách na ihly, ktoré boli zhotovené z inej ako chirurgickej ocele.\n\nAkupunktúra môže poškodiť plod v rannom štádiu tehotenstva, pretože môže stimulovať produkciu adrenokortikotropného hormónu (ACTH) a oxytocínu, ktoré ovlyvňujú pôrod. Vždy existuje aj možnosť infekcie z nesterilizovaných ihiel. Niektorí ľudia majú zdravotné problémy jednoducho preto, že sa vyhýbali lekárskej liečbe a dávali prednosť neoverenej alebo nedostatočne vyskúšanej liečbe od akupunkturistu. Väčšina skeptikov môže dúfať len v to, že títo pacienti si len správne zvolia, kedy použiť akupunktúru ako doplnkové nie náhradné liečenie skutočnej medicíny. Takto aspoň možno dúfať, že sa pacientovi dostane to najlepšie, čo môže medicína ponúknuť.\n\n\nViď tiež Alternatívne liečebné metódy, dôkaz cez anekdoty, doplnková medicína, magické zmyšľanie, post hoc omyl, omyl z pragmatizmu a regesívny omyl.\n\nĎalšie čítanie\n*Framing the Medicine Wars\n*Evaluating Personal Experience\n*Energy Healing: Looking in All the Wrong Places\n*Evaluating Acupuncture Studies: Laughable vs. Dangerous Delusions\n*The trouble with acupuncture, homeopathy, etc.\n*Sticking Needles into Acupuncture Studies\n*How safe are alternative therapies?\n*Oprah and Oz spreading superstition at the speed of night \n*Ancient Wisdom\n*Prescribing Placebos\n*Mesmerized by hypnotherapy\n*Statistics and Medical Studies\n*Review of R. Barker Bausell's Snake Oil Science: The Truth about Complementary and Alternative Medicine\n*Bunk 7 - Needles and Nerves\n*Acupuncture shown NOT to ease back and neck pain after surgery\n*cosmetic acupuncture\nKnihy a články\n*Amanzio, Martina et al. (2001). Response variability to analgesics: a role for non-specific activation of endogenous opioids. Pain. Feb 15;90(3):205-15.\n*Barrett, Stephen M.D. (2007). Be wary of Acupuncture, Qigong, and "Chinese Medicine"\n*Basser, Stephen. (1999). "Acupuncture: A History," The Scientific Review of Alternative Medicine and Aberrant Medical Practices. Spring/Summer. Volume 3, Number 1.\n*Bausell, R. Barker. (2007). Snake Oil Science: The Truth about Complementary and Alternative Medicine Oxford.\n*Beyerstein, Barry and Wallace Sampson. (1996). Traditional Medicine and Pseudoscience in China: A Report of the Second CSICOP Delegation (Part 1). Skeptical Inquirer.\n*Beyerstein, Barry and Wallace Sampson. (1996). Traditional Medicine and Pseudoscience in China: A Report of the Second CSICOP Delegation (Part 2). Skeptical Inquirer.\n*Furmark, Tomas et al. (2008). A Link between ~Serotonin-Related Gene Polymorphisms, Amygdala Activity, and ~Placebo-Induced Relief from Social Anxiety. Journal of Neuroscience. December 3, 28(49):13066-13074.\n*Hall, Harriet. (2008). "What About Acupuncture?" Skeptic. Volume 14, Number 5. The link here is to a version of this article that is posted on the ~Science-Based Medicine blog.\n*Huston, Peter. "China, Chi, and Chicanery - Examining Traditional Chinese Medicine and Chi Theory," Skeptical Inquirer, Sept/Oct 1995.\n*Lewith, George T. (1995). The History of Acupuncture in China\n*Park, Robert L. (1997). Alternative Medicine and the Laws of Physics\n*Price, D. D. et al. (1999). An analysis of factors that contribute to the magnitude of placebo analgesia in an experimental paradigm. Pain, Volume 83, Number 2.\n*Price, Donald D. et al. (2005). Conditioning, expectation, and desire for relief in placebo analgesia. Seminars in Pain Medicine. Volume 3, Issue 1. Abstract.\n*Stenger, Victor. (1998). Reality Check: The Energy Fields of Life\n*Taylor, Kim. (1995). Chinese Medicine in Early Communist China, 1945-63: A Medicine of Revolution. ~RoutledgeCurzon.\n*Unschuld, Paul. (1998). Chinese Medicine. Paradigm Publications.\nWeb a blogy\n*Does Chinese acupuncture affect the brain's ability to regulate pain? \n*Acupuncture Watch\n*What's the Harm? Acupuncture\n*Acupuncture: the Facts by Robert Imrie\n*The origins of Chinese medicine The early development of medical literature in China by Imre Galambos (1996)\n*Wikipedia on acupuncture\n*Does acupuncture really work? by Cecil Adams, The Straight Dope\n*The National Council Against Health Fraud Position Paper on Acupuncture\n*Yet another acupuncture meta-analysis: Garbage in, garbage out\n*The largest "randomized" acupuncture study ever done: Why did they even bother?\n*Acupuncture and Fertility: The Media Screws Up\n*Wikipedia on Gate control theory of pain\n*First 'placebo gene' discovered\n*Acupuncture is Indian\n*Acupuncture has 'no effect' on pregnancy rates following IVF, say experts\n*No Place for Hypnotherapy and Acupuncture in an Evidence Based NHS Stop Smoking Service\n*Acupuncture does not reduce radiotherapy-induced nausea, but patients believe it does\n*Blind woman tries again for state acupuncture license\n*So does acupuncture work? by Simon Singh\n*Acupuncture needle was 'left in'\n*A systematic review of the clinical effectiveness of acupuncture for allergic rhinitis\n*Acupuncture a kind of chiropractic? (my question, not the title of the article)\n*Hold the Chemicals, Bring on the Needles & the latest woo\n*Acupuncture: Obstacle to ~In-Vitro Conception?\n*Acupuncture 'deactivates brain'\n*A groundbreaking experiment ... or a sensationalized TV stunt?\n*Josh Ross, Australia's national champion sprinter, misses 3 weeks of training after reacting badly to acupuncture treatment\n\nnaposledy aktualizované 08/02/10\n\n^^copyright © 2010 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2010 Vladimír Luknár^^\n
Alfabiotika (alphabiotics) je alternatívnou liečebnou metódou, ktorá je založená na predstave, že "všetky choroby sú dôsledkom nerovnováhy a nedostatku Životnej Energie." Zdravie závisí na "//zladení//" (vyrovnaní) a "//vyvážení//" tejto energie. Medicína energií bola po stáročia populárna v starovekej Číne, kde sa táto energia nazýva ch´i a v Indii, kde sa nazýva prana. Medicíny energie sú založené na variantoch metafyzickej teórie známej ako vitalizmus. \n\n''Vitalizmus'' je názor, že živé organizmy vlastnia nefyzickú vnútornú silu, ktorá im dáva vlastnosť života. Vitalizmus je filozofia, ktorá ''stojí proti materializmu'' a jej tézou je, že život sa vynára zo zložitej kombinácie organickej látky. Vo francúzštine je životná sila nazývaná élan vital, ale anglicky hovoriaci zástancovia teórie radšej používajú výraz "energia". Medzi západnými filozofmi a vedcami vitalizmus z väčšej časti vymrel v druhej polovici 19. storočia. \n\nV medicínach energií sa táto energia považuje nielen za zdroj života, ale aj za zdroj zdravia. A pretože táto energia nie je fyzická, je mimo dosahu vedeckej kontroly alebo štúdia. Jedine spirituálni liečitelia využívajúci spirituálne (t.j. nevedecké) prostriedky dokážu "odblokovať", "vyrovnať", "harmonizovať", "unifikovať" alebo "vyvažovať" túto energiu. \n\nAlfabiotika je výplodom pána, ktorý sa volá Dr.V.B. Chrane. Ten ju začal praktizovať v 20-tych rokoch neďaleko mesta Abilene v americkom štáte Texas. Podľa Virgila Chranea, Jr. bola "založená ako unikátna nová profesia doktorom Virgilom Chraneom, Jr., 28. decembra 1971," a táto prax u Dr. Virgila Jr. a jeho syna, Dr. Michaela Chranea, dodnes prekvitá. \n\nViď súvisiace položky o alternatívnych liečebných metódach. \n\nĎalšie čítanie\n*Alphabiotics Home Page (http://www.alphabiotics.com/)\n~~copyright © 2003 Robert Todd Carroll~~\n~~translation copyright © 2004 Vladimír Luknár~~\n\n\n
Alkalická diéta pozostáva z rôznych potravín definovaných ako zásadité alebo kyslé, pomocou ktorých je vraj možné upraviť pH krvi na mierne zásaditú (7.35-7.45). To je úroveň pH, ktorú homeostatické mechanizmy vášho tela dosiahnu bez ohľadu na zásaditosť vašej stravy. Domnelí experti na alkalickú diétu veria, že pomocou tejto diéty menej zaťažujeme vlastné homeostatické mechanizmy a to je pre dobré zdravie zásadná vec.\n\nNiektorí jej zástancovia veria, že dokáže zabrániť a dokonca vyliečiť rakovinu. Jedným z najznámejších zástancov tejto diéty ako liečby rakoviny je Robert O. Yound, ktorý liečil rakovinu prsníka Kim Tinkhamovej, až kým napokon na rakovinu nezomrela. (Mali by sme dodať "//radil//" nie "//liečil//", pretože naturopat, ktorý získa svoj diplom na korešpondenčnej škole, nie je oprávnený liečiť žiadne ochorenie.) O Tinkmanovej sa hovorilo na cancerangel.com a okamžite sa stala slávnou po tom, čo sa objavila v televíznom programe Oprah Winfreyovej. Oprah ju tam pekne pogrilovala na tému Winfreyovej programu The Secret, kde odmietal chemoterapiu a rozhodla sa liečiť sama. Napokon prišla k názoru, že najlepšie bude riadiť sa pokynmi Roberta O.Younga, ktorý odporúča alkalickú diétu. Samozrejme, už sa nikdy nedozvieme, ako dlho by Tinkmanová žila, kedy sa bola podrobila chemoterapii a keby si bola dala odstrániť časť prsníkov tak, ako je odporúčali lekári. Ale vieme, že inteligentná žena so zjavne silnou túžbou prežiť si radšej zvolila radu od dosť pochybného jednotlivca namiesto od skutočného lekára. Ako to už býva, Tinkmanová objavila pána Younga na Internete. Počas neskoršej "liečby" dokonca v istom bode prehlásila, že vďaka Youngovi sa jej podarilo rakovinu odvrátiť.\n\nTo, že Tinkmanová podľahla spôsobu myslenia založenom na zbožnom želaní (ak niečo veľmi chceme, nedbáme na sedliacky rozum a základy kritického myslenia), je vidno na tom, ako sa nechala inšpirovať "The Secret", čo derivatívna kolekcia postojov, ktoré inšpirovali beznájdejných a zúfalých ľudí už od 19. storočia prostredníctvom hnutia New Thought.\n\nK alkalickej diéte máme zopár zreteľných faktov, ktoré by v nás mali vyvolať isté pochybnosti o tom, čo tvrdí Rober O. Young a iní. A tiež vieme pár vecí o Roberovi O. Youngovi samotnom, ktoré očividne nezasvietili na radare obozretnosti p. Tinkhamovej. (Viď položku o Roberovi O. Youngovi).\n\nNapriek skutočnosti, že neexistujú štúdie na ľuďoch, ktoré by potvrdzovali preventívny alebo liečivý účinok alkalickej diéty voči rakovine, je populárna u tých, ktorí si myslia, že prírodnej liečbe treba vždy dať prednosť pred chemoterapiou, ožarovaním alebo chirurgickým zákrokom.\n\nSome might be persuaded of the plausibility of the alkaline diet as a cancer cure by the fact that lab studies have shown that some cancer cells grow faster in an acidic solution and some chemotherapy drugs become more effective if the area around a tumor cell is altered to be more alkaline.* The problem is that there is no guarantee that what works in vitro will work in vivo. In any case, the alkaline diet isn't going to work because it won't have a significant effect on the alkalinity or acidity of cells.\n\nThe first clue that this diet would be worthless as a cancer treatment is the general principle it advocates: dietary modification can change the acidity of the blood. It's not true that the acidity of the body can be changed significantly by diet. Whatever food you eat passes through your stomach, which is highly acidic (pH between 1.5 and 3.5), making it an ideal environment for pepsin, the main digestive enzyme, to break down food. Stomach acid pH levels can be affected by the quantity of food you eat, infection, and stress. Eating foods designated acidic or alkaline is irrelevant to affecting pH in the stomach.* Eating acidic or alkaline foods is also irrelevant to affecting the pH of blood cells, despite what Robert O. Young claims. "Homeostatic mechanisms keep the acidity of the blood stream within a narrow range."* Different foods do, however, affect the pH of urine, which is confined to the bladder.\n\nAlkaline diet promoters divide foods into two types depending on the type of "ash" produced as a byproduct of eating the food. Some foods produce an alkaline byproduct (e.g., fresh fruit and raw vegetables) and some produce an acidic byproduct (e.g., animal products, whole grains, beans, and seeds). These byproducts have nothing to do with the pH of blood either in the veins or the arteries, which, by the way, have different pH levels (venous blood is more acidic than arterial blood*). The reason for dividing foods into alkaline and acidic is the belief that food affects the pH of blood cells and that maintaining slightly alkaline blood is essential to good health, fighting cancer, being energetic, preventing allergies, ad nauseam. This is believed despite the fact that food doesn't significantly affect the pH of either venous or arterial blood.\n\nIf this diet is based on a false principle, why is it so popular? Some idea of why the diet is attractive to some people who have been diagnosed with cancer may be revealed by reading testimonials like the following one (from another of Robert O. Young's admirers, inspired not by The Secret though, but by another New Thought acolyte, Tony Robbins):\n\nIn September, I had blood in my urine again. This time, there were large blood clots in my urine and the bleeding carried on for days. I also felt some strange, vibrating sensations in my midsection. I called my doctor, who recommended me to a urologist. He booked me in for a cystoscopy, to look inside my bladder. I was put to sleep for the procedure, which lasted less than 30 minutes. A few minutes after I woke up, my urologist came to see me and told me that he had found two small tumours in my bladder and that he thought they was cancerous. The histology report confirmed his suspicions. I had grade 3, stage 1 (G3Pt1) bladder cancer at the age of 36…\n\nLying in hospital, I remembered a Tony Robbins seminar I had attended years ago, in which he talked about his "Living Health" program and that living healthily will allow our bodies to heal themselves. I promised myself that I would clean up my act and start living healthily.\n\nThe day I came home, I ordered many health and nutrition books online. In reading the books, some of what I read made sense, but there were so many conflicting opinions between the equally qualified authors; I became confused and disheartened. While listening to one of Tony Robbins’ audio programs, he talked about the havoc that excess acidity causes in our bodies and how we could become and remain healthy by adopting an alkaline-rich diet and lifestyle. He mentioned Dr Robert Young as one of the experts in this field.\n\nI immediately ordered and read all of Dr Robert Young’s books, including “The pH Miracle”. What he had to say made total sense to me. It was totally in line with my belief that nature (or God) has provided us with everything we need to stay healthy and heal ourselves. I decided there and then that I would follow the pH Miracle program and heal myself.\n\nThe man who wrote the above testimonial put it on a web journal to document his progress: www.stopdoingcancer.com. The link is now dead and the last posting recorded by the Wayback Machine is for 11 June 2008. The journal was started at the end of 2006 or early 2007. In his first post, the author says that he had been treated for bladder cancer for several years and "nothing worked," which I take to mean the cancer was still present after several years of chemo and some surgery. He says that he "allowed the doctors to cut me and inject all sorts of poisons into me." He also says that when his medical team suggested "radical, life-changing surgery," he decided to "take my health into my own hands."\n\nBoth the woman who hadn't used any scientific medicine to treat her cancer and the man who did but wasn't cured found the idea of being in control of their own health stronger than the idea of submitting passively to a treatment devised by practitioners of scientific medicine. Yet, both also submitted themselves to the speculative ideas of a dubious character, and deceived themselves into thinking they were taking action that would save their lives. I understand why the man who was not cured after several years of treatment by scientific medicine would not accept his fate but would grasp at anything that appealed to his belief system. I have a difficult time, however, understanding why an intelligent woman would reject scientific medicine altogether when her life was at stake. Understanding such behavior is beyond my pay grade, as they say, though I don't think we should assume that just because a person is intelligent, her beliefs are rational. Something about Young and his message appealed to her. In my view, there is nothing appealing about either Robert O. Young or the alkaline diet he treats cancer patients with. Maybe it was fear that motivated her. Oprah asked her if it was fear of losing her breast that led her to reject surgery and chemotherapy and Tinkham denied that that had anything to do with her decision. For now, I think we'll just have to leave it an open question as to why Kim Tinkham did what she did.\n\nrobert and shelley youngYoung and his wife Shelley Redford Young (who is listed as co-author of his pH Miracle books) bases his notions about alkaline nutrition on the idea of pleomorphism as expressed in the writings of Antoine Bechamp (1822-1895) and Gunter Enderlein (1872-1968). They claim that "acidification and overgrowth of negative microforms in the body are the root cause of every symptom, illness and disease." This notion is unfounded and was abandoned by the scientific community long ago.*\n\nThe Youngs promote a diet rich in vegetables, low-sugar fruits, and taking various supplements and devices for detoxing the body and "ionizing" drinking water that they happen to sell. They recommend avoiding sugar, red meat, shellfish, eggs, dairy products, processed and refined foods, stored grains, artificial sweeteners, alcohol, coffee, chocolate, and sodas, not because these foods are harmful in themselves, but because they interfere with the body's ability to eliminate excess acidity. However, there is no biological function that works to "eliminate excess acidity." The expression is meaningless. Furthermore, their idea that accumulating excessive acid in the blood, whatever that might mean, will result in the body becoming sick and decomposing is another fanciful idea the Youngs seem to have pulled out of thin air.\n\nThe Youngs make the appeal to the alkaline diet attractive by making many unfounded claims about bodies that are "too acidic." Such bodies, says Young, produce weight gain, water retention, high cholesterol, calcium stones, and tumors. These disorders, he claims, are life-saving mechanisms that the over-acidic body develops to fight off excessive acid. Again, this idea is purely fanciful and has no backing in the scientific literature.\n\nGabe Mirkin, M.D., an expert on health, nutrition, and sports medicine, says: "If you hear someone say that your body is too acidic and you should use their product to make it more alkaline, you would be wise not to believe anything else the person tells you." He goes on to say:\n\nAnyone who tells you that certain foods or supplements make your stomach or blood acidic does not understand nutrition.\n\nYou should not believe that it matters whether foods are acidic or alkaline, because no foods change the acidity of anything in your body except your urine. Your stomach is so acidic that no food can change its acidity. Citrus fruits, vinegar, and vitamins such as ascorbic acid or folic acid do not change the acidity of your stomach or your bloodstream. An entire bottle of calcium pills or antacids would not change the acidity of your stomach for more than a few minutes.\n\nAll foods that leave your stomach are acidic. Then they enter your intestines where secretions from your pancreas neutralize the stomach acids. So no matter what you eat, the food in the stomach is acidic and the food in the intestines is alkaline.\n\nYou cannot change the acidity of any part of your body except your urine. Your bloodstream and organs control acidity in a very narrow range. Anything that changed acidity in your body would make you very sick and could even kill you. (Mirkin 2003)\n\nIn conclusion, the alkaline diet will have no significant effect on the pH of a person's blood. So, even if the Youngs were right about blood pH being the key to health, which they aren't, the alkaline diet wouldn't be the key to health, much less of any value in treating cancer.\n\nSee also Gerson therapy and blood type diet.\n\nfurther reading\n\narticles and books\n\nAcid/Alkaline Theory of Disease Is Nonsense by Gabe Mirkin, M.D.\n\nA Critical Look at "Dr." Robert Young's Theories and Credentials Stephen Barrett, M.D.\n\nA Special Message for Cancer Patients Seeking "Alternative" Treatments by Dr. Stephen Barrett\n\nwebsites\n\nAn alkaline diet and cancer\n\nWhy Bogus Therapies Often Seem to Work by Barry L. Beyerstein\nI'd like to offer an eighth reason to Barry's list: Ignorance of the many failures of the therapy. Alternative healers don't keep records of their failures. The patients who never return, either because they realized the treatment was worthless or they died, are not reported. Dead patients don't make good anecdotes.\n\nSocial and judgmental biases that make inert treatments seem to work by Barry L. Beyerstein\n\nWhy Health Professionals Become Quacks by William T. Jarvis, Ph.D.\n\nRobert Young - Wikipedia\n\nhttp://www.phmiracleliving.com/\n\nblog\n\nQuack Victim Kim Tinkham Dies of Breast Cancer at Anaximperator blog: Blogging against alternative cancer treatments\n\nLast updated 05-Nov-2015--
Alopatia je výraz, ktorý používajú homeopati, naturopati, chiropraktici a iní zástancovia alternatívnych liečebných metód, keď odkazujú na tradičnú medicínu. Random House Dictionary of the English Language (neskrátená verzia) definuje alopatiu ako "//metódu liečby ochorenia, pri ktorej sa používajú látky, ktoré produkujú účinky odlišné od tých, ako má liečená choroba (na rozdiel od homeopatie)//." \n\nSlovo vymyslel homeopat Samuel Hahnemann ako výraz pre tých, ktorí "//sú iní ako homeopati//". Výraz sa neujal a používajú ho najmä "alternatívni" liečitelia a niektorí osteopati. \n\nĎalšie čítanie\n*"Allopathy," by Tim Gorski, M.D.\n~~copyright © 2000 Robert Todd Carroll~~\n~~translation copyright © 2004 Vladimír Luknár~~\n
Zdravotnícke alebo lekárske praktiky sa nazývajú "//alternatívne//", ak sú založené na netestovaných, netradičných alebo nevedeckých princípoch, metódach, zákrokoch alebo vedomostiach. "Alternatívna" medicína je často založená na ''metafyzických predstavách'' a často je protivedecká. Pretože skutočne "//alternatívne//" lekárske praktiky by boli také, o ktorých sa vie, že sú rovnako alebo aspoň približne rovnako účinné, väčšina "alternatívnych" zdravotných metód nie je v skutočnosti "alternatívou". Ak sa "alternatívne" liečebné metódy používajú spolu s tradičnou medicínou, označujú sa ako "doplnková" liečba. \n\nOdhaduje sa, že "alternatívna" medicína je ročný biznis v objeme asi 15 miliárd dolárov. Väčšina zdravotných poisťovní tradične "alternatívnu" medicínu nepoisťovala, ale American Western Life Insurance Company je typickou ukážkou rastúceho trendu. Ponúka sieť asi 300 poskytovateľov takejto liečby v Californii, Arizone, Colorade, Novom Mexiku a Utahu, ktorí sa, okrem iných metód, špecializujú na akupunktúru, aromaterapiu, naturopatiu, reflexológiu a jogu. Tiež Mutual of Omaha Insurance Co. prepláca svojim zákazníkom náklady na nechirurgickú "alternatívnu" liečbu ochorení srdca. Dr.Dean Ornish, internista a riaditeľ Výskumného ústavu preventívnej medicíny, vynašiel terapiu, ktorá pozostáva z vegetariánskej diety, meditácie a cvičení. Mutual of Omaha okamžite poznamenala, že zatiaľ neotvorila dvere k poisťovaniu všetkých foriem "alternatívnej" liečby. Len sa domnieva, že liečba Dr. Ornisha sa ukázala ako účinná. \n\nKancelárie pre alternatívnu medicínu Národných ústavov zdravia podporujú početné výskumné projekty neortodoxných kúr vrátane používania chrupavky žralokov pri liečbe rakoviny a účinnosti včelieho peľu pri liečbe alergií. Najpopulárnejšie "alternatívne" liečby sú relaxačné techniky, chiropraktiky, herbálna medicína a masáže. "Alternatívni" liečitelia však robia len veľmi málo vedeckého výskumu, a skôr by sa dalo povedať, že mnohí vedu úplne zavrhujú v prospech metafyziky, viery a zázrakov. \n\nPrečo je "alternatívna" zdravotnícka starostlivosť taká populárna? \n\nNew England Journal of Medicine v štúdii z januára 1993 ukázal, že v predošlom roku takmer jedna tretina dospelých Američanov už nejakým spôsobom využila služby neortodoxnej liečby. Prečo je teda "alternatívna" zdravotnícka starostlivosť (AZS) taká obľúbená? Je pre to viacero dôvodov. \n\n''1.'' ''Lieky a operačné zákroky'' nie sú súčasťou AZS. Strach z operácie a vedľajších účinkov liekov spôsobuje, že mnohí ľudia sa odvracajú od tradičnej medicíny. AZS je atraktívna, pretože neponúka tieto odstrašujúce typy liečby. Okrem toho, tradičná medicína pacientom často ubližuje. AZS liečby sú zvyčajne vo svojej podstate menej riskantné a je menej pravdepodobné, že spôsobia priamu újmu. \n\nSelektívne myslenie a konfirmačné skreslenie môžu ľahko viesť k tomu, že sa človek sústreďuje na prípady, kedy chirurgovia amputujovali nesprávnu končatinu, odstránili nesprávnu časť mozgu alebo zabili pacienta podaním nadmerného množstva anestetika či ožiarenia. Mnohí ľudia ignorujú milióny pacientov, ktorí sú dnes živí a zdraví vďaka liekom alebo chirurgickým zákrokom. Namiesto toho sa sústreďujú na prípady, kedy pacienti zomreli pri "rutinnej" operácii alebo ktorí zostali trvalo ochrnutí po averznej reakcii na liek alebo ktorých usmrtila narušená sestrička, ktorá sa považovala za "spásuprinášajúceho" zabijaka. \n\nTieto obavy a skepsa, pokiaľ ide o liečenie liekmi, o hospitalizáciu a operácie, nie sú neopodstatnené. Niektoré újmy sú spôsobené nesprávnym postupom, niektoré sú tragickým ale nevyhnutným výsledkom neočakávanej reakcie na liek alebo na operačný zákrok. Pretože tu často ide o právne otázky, lekári ani nemocnice často nie sú veľmi ústretoví, keď ide o detaily pacientovej smrti, z ktorej ich niekto môže obviniť. Dôvera v medicínu eroduje s každou správou o "zlyhaní liečby". \n\nSú tieto "zlyhania liečby" vzácnosťou? Pokiaľ viem, nikdy sa v tejto oblasti nerobil celoštátny prieskum. V roku 1991 bola v New Yorku urobená štúdia (The Harvard Medical Practice Study), podľa ktorej v nemocniciach ublížili takmer 4 percentám pacientov, z ktorých 14 percent zomrelo, ako sa predpokladá - v dôsledku ich zranení spôsobených v nemocnici. Lucian L.Leape, lekár z Bostonu, z týchto údajov extrapoloval, že ročne môže v dôsledku újmy v nemocniciach zomrieť v USA asi 180 tisíc ľudí. Aby tomu dodal dramatickú pointu, autor ešte dodáva, že je to také isté, ako keby každé dva dni havarovali tri jumbo-jety. („Pravda o ľudských omyloch v nemocniciach", od Abigail Traffordovej, redaktorky medicínskej sekcie novín The Washington Post, uverejnené v novinách The Sacramento Bee, 21. marca 1995, strana B7). \n\nNa druhej strane, riziko, že nám „alternatívny" liečiteľ pozitívne ublíži, je v porovnaní s rizikom, že nám ublíži tradičný lekár podávajúci nám lieky a vykonávajúci riskantné chirurgické zákroky, oveľa menšie. Je to preto, lebo homeopat do nás žiadnym významnejším spôsobom nezasahuje. Dávky, ktoré predpisuje, sotva môžu mať na niekoho nejaký účinok. Je veľmi nepravdepodobné, že by homeopat niekoho omylom usmrtil. „Alternatívne" lekárske postupy sú v podstate neintervenčné a ich riziká sú vo všeobecnosti negatívne, nie pozitívne. Újma pacientovi neprichádza v pozitívnom zákroku ale z toho, že sa mu nedostane liečby (liekov alebo operácie), ktoré by zlepšili jeho zdravotný stav a predĺžili mu život. \n\nAj keď je pravdou, že tradičná medicína nie je bez rizík či dokonca bez smrteľných rizík - nie je rozumné ju z týchto dôvodov celkom odmietať. Rozumní ľudia nemôžu ignorovať, že diabetici sú dnes vďaka svojim liekom živí a zdraví alebo že milióny ľudí vďačia za svoj život očkovaniu proti smrteľným alebo zmrzačujúcim chorobám. Nemôžeme si nevšimnúť milióny tých, ktorých bolesť sa skončila vďaka operačnému zákroku, alebo tých, ktorí žijú vďaka tak liekom ako operáciam. \n\nAdekvátnou odpoveďou na veľmi reálne riziká liečby tradičnou lekárskou starostlivosťou je prevziať za svoju vlastnú liečbu väčšiu zodpovednosť. Prezieravý pacient nemôže mať slepú vieru vo svojho lekára bez ohľadu na to, ako božsky sa doktor tvári alebo ako sa snaží prezentovať. (Jedna moja veľmi vzácna priateľka, ktorá sa vďaka liekom a operácii dožila osemdesiatky, sa dobre zabávala na tom, že rozprávala svojmu lekárovi, že jeho skratka M.D. /medical doctor, pozn.prekl./ v skutočnosti znamená „medical divinity" /"lekárske božstvo", pozn.prekl./.) Dnes máme oveľa viac vedomostí o liekoch, ktoré nám predpisujú. Musíme sa do vlastnej liečby viac zapojiť, čo znamená, že musíme svojim lekárom klásť viac otázok a že nesmieme absolútne nič predpokladať. Nemôžeme automaticky predpokladať, že tabletka, ktorú nám sestrička káže prehltnúť, je práve tá, ktorú nám predpísal lekár. (Len sa opýtajte: "Čo je to za tabletku?" Mali by ste vediet, či ju máte brať alebo nie.) Potrebujeme vyhľadať jeden alebo aj viac názorov iných ľudí, čo však neznamená, že máme hľadať iného doktora len preto, aby nám povedal, čo chceme počuť. Znamená to urobiť si prieskum. Čítajte o svojej chorobe a o pre ňu predpísanej liečbe. Keď sa musíme spoliehať na ľudské bytosti, omylné a nedokonalé - ako sme aj my sami - nikdy nemôžeme celkom vylúčiť riziko. Ale môžeme znížiť naše riziko tým, že budeme zodpovednejší za svoje zdravie a menej pasívni. Istá viera v schopnosti tých, čo nás liečia, je nevyhnutná, ale nesmie to byť slepá viera. Možno vám budú musieť amputovať nohu alebo rozšíriť artériu, a vy by ste sa mali poistiť tak, aby si lekár, ktorý to má urobiť, omylom nemyslel, že vám má vyoperovať žlčový mechúr. Na chlapcovi, ktorému mali amputovať nohu, a ktorý si na tú zdravú nohu veľkými písmenami napísal „TÚTO NIE", sa možno nemocničný personál zabavil. Môžeme síce obdivovať chlapcov zmysel pre humor, ale to, prečo ho skeptici najviac obdivujú, bol jeho nedostatok slepej viery. \n\n''2.'' ''Tradičná medicína často nedokáže odhaliť príčinu choroby alebo nedokáže utlmiť bolesť''. To platí aj pre AZS. Ale tradiční zdravotníci sotva budú dávať nádej tam, kde medicína zlyhá. Na druhej strane „alternatívni" liečitelia často povzbudzujú svojich pacientov, aby stále dúfali, aj keď je situácia beznádejná. \n\n''3.'' Keď tradičná medicína objaví príčinu choroby, často nedokáže ponúknuť liečbu, ktorá je zaručene úspešná. Znovu, ''AZS ponúka nádej tam, kde tradičná medicína nemôže ponúknuť bezpečnú a istú liečbu''. Istá redaktorka z lokálnej televízie odmietla liečbu svojej rakoviny prsníka chemoterapiou a dala prednosť tzv. Gersonovej terapii. Pat Davisová teraz denne absolvuje 13 hodinovú kúru pozostávajúcu z diety, cvičení a kávových výplachov (štyri za deň) vyvinutú Dr.Maxom Gersonom. Davisovej matka mala rakovinu prsníka dvakrát a podrobila sa chemoterapii a masektómii. Davisová vedela o nebezpečenstvách chemoterapie a účinkoch operácie prsníka. Odmietla akceptovať skutočnosť, že neexistujú alternatívne riešenia. Gersonova terapia jej dáva nádej. Z pohľadu klasickej medicíny je to falošná nádej. \n\n''4.'' AZS často používa "prírodné" liečivá. ''Mnohí ľudia veria, že to, čo je prírodné, je nevyhnutne lepšie'' a bezpečnejšie ako to, čo je umelé (ako sú farmaceutiká). Len preto, že je niečo prírodné, nemožno tvrdiť, že je to dobré, bezpečné alebo zdravé. Existuje mnoho prírodných látok, ktoré sú nebezpečné a škodlivé. A je tiež mnoho prírodných produktov, ktoré sú neúčinné alebo majú z hľadiska zdravia minimálnu hodnotu. \n\n''5.'' AZS je často ''lacnejšia ako tradičná medicína''. Táto skutočnosť urobila "alternatívnu" liečbu atraktívnou aj pre Health Maintenance Organizations (HMO) a pre zdravotné poisťovne, ktoré sú začínajú uvedomovať, že je lacnejšie a teda aj oveľa výnosnejšie ponúkať "alternatívne" liečenie. Ak by "alternatívne" postupy boli naozajstnou alternatívou, nemalo by zmysel platiť viac za rovnako kvalitné liečenie. Avšak väčšina takzvaných "alternatívnych" metód nie je pravou alternatívnou, lebo nie je rovnako účinná. A skutočnosť, že sú lacnejšie, nie je podstatná. \n\n''6.'' AZS je ''často povolená vládou'', ktorá udeľuje licencie a reguluje "alternatívne" liečebné metódy a dokonca aj chráni "alternatívnych" liečiteľov pred útokmi zo strany medicínskych ustanovizní. Napríklad v roku 1987 chiropraktici vyhrali veľký súdny spor o bránení v podnikaní proti Americkej lekárskej asociácii (AMA). Federálny sudca natrvalo zakázal AMA, aby "bránila prevádzaniu chiropraktík". Mať vládnu licenciu, podliehať regulácii a mať ochranu považujú obhajcovia AZS za jej legitimizáciu. V skutočnosti mnohé z týcho licenčných a regulačných záležitostí súvisia skôr s ochranou verejnosti pred podvodníkmi a felčiarmi. \n\n''7.'' Mnohí ''lekári tradičnej medicíny liečia najprv chorobu a až potom pacienta''. "Alternatívni" liečitelia majú často "holistický" prístup a tvrdia, že liečia dušu, telo i myseľ pacienta. Mnohých ľudí priťahujú spirituálne a metafyzické väzby, ktoré zavádzajú AZS liečitelia. Mnohí pacienti AZS tvrdia, že ich "liečitelia" sa k nim správajú ako k ľuďom a zdá sa im, že sa o nich dobre starajú, kým tradičným lekárom akoby chýbali "dobré spôsoby pri posteli chorého." \n\nTradiční lekári často pracujú vo veľkých nemocniciach alebo HMO a pri svojich špecializovaných potrebách vidia stovky alebo tisíce pacientov. "Alternatívni" liečitelia, na druhej strane, často pracujú vo svojich domovoch alebo malých kanceláriách či klinikách a vidia oveľa menej pacientov. Naviac tí, ktorí hľadajú pomoc u tradičných lekárov, sa nezaujímajú, akého náboženského, metafyzického alebo spirituálneho vyznania je ich lekár. Tí, ktorí vyhľadávajú "alternatívnu" medicínu sú naopak často priťahovaní osobnosťou a svetonázorom ich liečiteľa. Napríklad, človek s cukrovkou, ktorý ide k endokrinológovi sa pravdepodobne nebude zaujímať o jeho vieru v chi ani žiadny iný metafyzický názor. To, či lekár verí v Boha alebo dušu, je irelevantné. Čo je dôležité, sú lekárove vedomosti a skúsenosti s chorobou. Ak je doktor milý a má osobný vzťah k pacientovi, tak tým lepšie. Chladný "alternatívny" liečiteľ, ktorý nemá záujem o pacienta, by asi nemal veľa klientov. Chladný a indiferentný tradičný lekár ešte stále môže mať plnú čakáreň ľudí - ak je skvelým odborníkom. \n\n''8.'' Mnohí ľudia očividne nechápu, že tradičná medicína má rovnaké nedostatky, ako všetky iné formy ľudskej vedomosti - to jest, je omylná. Ale je tiež napraviteľná. ''Systémy myslenia, ktoré sú vo svojej fundamentálnej podstate metafyzické, nie je možné otestovať a preto nemožno dokázať, že sú nesprávne''. A tak, len čo sa ustanovia, majú tendenciu stať sa dogmou, ktorej sa držíme a nikdy sa nezmenia. Jediný spôsob ako zmeniť dogmu, je stať sa kacírom a postaviť svoju vlastnú protidogmu. Keď sa vedecká medicína mýli, mýli sa takým spôsobom, že ju možno opraviť. Liečby alebo postupy, ktoré sú neúčinné alebo škodlivé, sú napokon odmietnuté. \n\n"Alternatívne" praktiky a postupy sú často založené na presvedčení a viere v metafyzické entity, ako je chi a keď treba vysvetliť zlyhanie alebo neúčinnosť, berú si na pomoc ad-hoc hypotézy. Vo vedeckej medicíne bude nesúhlas a kontroverzia, chyba a argument, testovanie a ešte viac testovania, atď. Omylné ľudské bytosti budú v rámci omylných praktík vedeckej medicíny robiť rozhodnutia. Niektoré z týchto rozhodnutí budú zlé rozhodnutia, ale po čase sa príde na to, ktoré to boli, a liečebné postupy, ktoré boli kedysi štandardom, nahradia lepšie postupy. Medicína bude rásť, bude vykazovať progres, dramaticky sa zmení. Homeopatia, iridológia, reflexológia, aromaterapia, terapeutický dotyk atď. sa v priebehu rokov nijako podstatne nezmenia. Tí, čo ich robia, nespochybňujú prácu svojich kolegov tak, ako si to vyžaduje vedecká medicína. Namiesto toho to, čo zvyčajne robia "alternatívni" liečitelia, je len málo viac ako povzbudzovanie jeden druhého. \n\n''9.'' "Alternatívne" liečebné metódy ''vyzerajú ako zázračné myslenie''. Myšlienky s malým vedeckým základom, ako sú tie o sympatetickej mágii, sú medzi "alternatívnymi" liečiteľmi a ich klientami populárne. Tradičná medicína je niektorými ľuďmi odmietnutá jednoducho preto, lebo nie je zázračná. Kým niekedy sa môže vedecká medicína javiť ako zázračná, ''zázraky modernej medicíny sú založené na vede, nie na viere''. \n\n''10.'' Hlavným dôvodom prečo ľudia vyhľadávajú "alternatívnu" liečbu, ''je však to, že "sa zdá, že funguje." ''To znamená, že sa po liečení cítia lepšie, zdravšie, vitálnejšie atď. Tí, ktorí vravia, že "alternatívna" medicína "funguje", tým zvyčajne nemajú na mysli nič viac, len to, že existujú spokojní zákazníci. Pre mnohých AZS liečiteľov sú spokojní zákazníci jediným dôkazom, ktorý potrebujú, aby sa mohlo povedať, že naozaj vedia liečiť. V mnohých prípadoch by sa však pacientov stav bol zlepšil aj vtedy, keby nepodstúpil žiadnu liečbu. Ale pretože zlepšenie nastalo hneď po liečení, verí sa, že muselo byť dôsledkom tohto liečenia (post-hoc alebo regresívny chybný záver). V mnohých prípadoch je úspech dôsledkom placebo efektu. V niektorých prípadoch spôsobuje klasická liečba viac škody ako úžitku a zlepšenie, ktoré človek pocíti, pochádza skôr z ukončenia tradičnej kúry ako so začatia „alternatívneho" liečebného postupu. (Jedným z dôvodov, prečo možno mali spirituálni liečitelia v predmodernej medicíne väčšie úspechy ako tradiční lekári, bol v tom, že tradiční lekári často svojim pacientom istým spôsobom ubližovali: napr. počas liečby ich infikovali. Spirituálni liečitelia, ktorí s ranou nič nerobili, pacienta neinfikovali a ten sa potom často uzdravil vďaka vnútorným samoliečebným mechanizmom tela.) \n\nV mnohých prípadoch došlo k skutočnej liečbe tradičnou metódou, ktorú sprevádzala aj "alternatívna" terapia, ale zásluhy sa pripísali len tej "alternatívnej". Taktiež mnohé z takzvaných kúr nie sú v žiadnom objektívnom zmysle kúrami. V prvom rade bola zle stanovená pacientova diagnóza, takže k žiadnej liečbe vlastne ani dôjst nemohlo. Stačí, že pacient subjektívne prehlási, že sa "cíti lepšie" a to sa berie ako dôkaz, že liečba je účinná. Psychologické účinky terapie však nie sú totožné s objektívnymi zlepšeniami. Pacient sa môže cítiť oveľa horšie, ale v skutočnosti sa jeho stav zlepšuje. A naopak, pacient sa cíti lepšie, ale jeho stav sa v skutočnosti oveľa zhoršil. \n\n''11.'' A na záver, zástancovia "alternatívnych" metód ''odmietajú pripustiť neúspech''. Keď komik Pat Paulsen počas "alternatívnej" liečby na rakovinu v Tijuane, Mexiku, zomrel, jeho dcéra odmietla pripustiť, že liečba bola úplne zbytočná. Namiesto toho sa domnievala, že jediný dôvod, prečo jej otec zomrel, bol v tom, že "alternatívnu" liečbu vyhľadal neskoro. Takáto viera je bežná u tých, ktorí sú zúfalí a zraniteľní, čo sú spoločné črty tých, ktorí vyhľadávajú "alternatívne" terapie. \n\nViď ďalšie odkazy na pôvodnej stránke Boba Carrolla (www.skepdic.com). \n\nĎalšie čítanie:\n*Health Care Reality Check\n*Quack Watch - Dr. Stephen Barrett\n*Mystical Medical Alternativism by Jack Raso\n*The Expanded Dictionary of Metaphysical Healthcare: Alternative Medicine, Paranormal Healing, and Related Methods by Jack Raso, M.S., R.D.\n*Alternative Medicine and the Laws of Physics by Robert L. Park\n*"Why Bogus Therapies Often Seem to Work" by Barry L. Beyerstein, Ph.D.\n*The American Council on Science and Health\n*The National Council Against Health Fraud\n*The Mayo Clinic Page on Alternative Medicine\n*The Alternative Medicine Homepage\n*colonic irrigation (also called colon hydrotherapy)\n*colloidal mineral supplements\n*colloidal silver\n*faith healing\n*herbal roulette\n*multiple chemical sensitivity\n*St. John's Wort\n*The Scientific Review of Alternative Medicine\n*Barrett, Stephen and William T. Jarvis. eds. The Health Robbers: A Close Look at Quackery in America, (Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 1993).\n*Gardner, Martin. Fads and Fallacies in the Name of Science(New York: Dover Publications, Inc., 1957), ch. 16.\n*Gardner, Martin. "Water With Memory? The Dilution Affair," in The Hundredth Monkey, ed. *Kendrick Frazier (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1991), pp. 364-371.\n*Randi, James. The Faith Healers (Amherst, N.Y.: Prometheus Books).\n*Raso, Jack. "Alternative" Healthcare: A Comprehensive Guide (Amherst, NY: Prometheus Books, 1994).\n*Raso, Jack. "Mystical Medical Alternativism," Skeptical Inquirer, Sept/Oct 1995\n*Wasting Big Bucks On Alternative Medicine, Time 15.5.2002 (http://www.time.com/time/columnist/jaroff/article/0,9565,237613,00.html), (added by V.L.)\n~~copyright © 2000 Robert Todd Carroll~~\n~~translation copyright © 2001 Vladimír Luknár~~
''Amway'' je najväčšou organizáciou na svete, ktorá praktizuje viac-úrovňový marketing (multilevel marketing - MLM). Je to firma s mnohomiliardovým obratom ročne založená na predaji takých rozmanitých produktov ako je mydlo, čističe vody, vitamíny a kozmetika. Proponenti Amway radi tvrdia, že ich produkty sú tej najlepšej kvality, ich firma je veľmi veľká (milióny Amway distribútorov a miliardy dolárov v ročnom obrate) a že obchoduje s takými obrami ako sú ~Coca-Cola a MCI. \n\nKritici Amway firmu porovnávajú s kultom, ktorého ''hlavným produktom je samotný Amway''. \n\n//Ľudia od Amway sa v určitých aspektoch podobajú na náboženských stúpencov. Majú veľkú vieru vo vlastnú firmu, jej produkty a dúfajú v bohatstvo a skorý odchod do dôchodku. Navštevujú semináre a stretnutia, ktoré sa podobajú stretnutiam revivalistov, až na to, že namiesto viery v Ježiša sa modlia k sile pozitívneho myslenia. Namiesto procesií duší liečených vierou, sú Amway verní vedení k svedectvám vrecák plných peňazí. A hoci sa objavili nejaké obvinenia z perzekuovania tých, ktorí opustili stádo, zdá sa, že oddanie sa Amway je v podstate dosť neškodným a nezdá sa, že by sa líšilo od iných dychtivých veľkých korporácií, ktoré vyznávajú pozitívne myslenie o podnikaní v nekonečných motivačných seminároch a sústredeniach, knihách, páskach, brožúrach atď.// (Paul Klebniov, "The Power of Positive Inspiration," in Forbes, December 9, 1991.) \n\nZástancovia Amway radi zdôrazňujú, že ich produkty majú dobrú hodnotu, že ich zákazníci dostávajú tovar hodný ich peňazí. Ktorá firma by niečo podobné o svojich produktoch netvrdila? To nie je nič nezvyčajné. Ale Amway tvrdí, že jej produkty možno predávať lacnejšie, pretože sprostredkovateľská vrstva v obchodovaní bola nahradená MLM. Aj náklady na reklamu boli eliminované. A predsa, Amway produkty nie sú lacné a na voľnom trhu je možno nájsť rovnako dobrý alebo lepší tovar, ako ponúka Amway. Tým nechcem povedať, že produkty Amway sú pochybné alebo nadhodnotené, iba to, že ich ceny sú rovnako premrštené ich vyznávačmi (Amway), ako keď sú produkty IBM,MCI alebo Coca-Cola predávané za prehnané ceny ich distribútormi a reklamnými firmami. Skutočnosťou však je, že v Amway sprostredkovateľa neeliminovali len nahradili poštovou službou Spojených štátov, UPS, FedEx a distribútormi alebo zákazníkmi Amway, ktorí musia kolektívne prejazdiť miliardy míl ročne, aby mohli distribuovať tovar. Okrem toho, kým reklamu špecifickým výrobkom nerobí Amway, reklamu zázračného spôsobu predaja si už firma Amway robí sama. (Videl som na Internete zopár inzerátov na Amway produkty. Jedným z nich je čistič vody, ale nie je tam zmienka o tom, že ide o Amway produkt. Predpokladám, že takýto inzerát musia platiť samotní distribútori Amway.) \n\nAmway je hlavne kritizovaná za to, že MLM alebo network marketing, ako to niektorí nazývajú, nevyhnutne vedie k tomu, že ''ľudia bez svedomia zmanipulujú nevinných'' tak, aby si títo mysleli, že pri troške tvrdej práce sa môžu stať boháčmi zo svojich najsmelších snov. Títo ľudia bez škrupúl sa sami stanú boháčmi, nie však predávaním Amway tovaru, ale predávaním samotnej myšlienky Amway a "inšpirujúcich materiálov", ako sú knihy, magnetofónové pásky, semináre atď, ktoré majú motivovať k pozitívnemu mysleniu. Kritici tvrdia, že aj keď je možné žiť z predaja Amway tovaru slušne, realistický človek by nemal z predaja očakávať viac ako len doplnok k normálnemu príjmu. ''Skutočné peniaze sú len vo verbovaní ľudí do Amway. Skutočné peniaze sú v predaji motivačných materiálov.'' \n\nInými slovami, pre kritikov je ''Amway skôr niečo ako hra s korýtkami''. Služobníci viery vykonávajú svoju mágiu konštantne tým, že upriamujú vašu pozornosť na kvalitu ich produktov, bohatstvo ich firmy, ich spojenie s Coca-Colou alebo MCI, na fakt, že nemusia platiť sprostredkovateľa alebo náklady na reklamu, a na početné svedectvá verných, ktorí prešli údolím smrti a prišli na vrchol s vedrami zlata. Medzitým si nevšimnete, že tovar je až druhý v poradí - až po procese verbovania nových distribútorov tohto tovaru. Nevšimnete si, že úspech a partneri firmy sú irelevantné k jej sľubom o bohatstve miliónom naverbovaných distribútorov. Nezbadáte, že mnohé náklady, ako je poštovné, balenie, vyplňovanie tlačív, reklama a používanie vlastných áut na dopravu tovaru, si vlastne distribútori hradia sami. Neviete, že aj keď niektorí ľudia zarábajú slušne výlučne cez predaj Amway tovaru, ''šanca, že sa také bohatstvo pritrafí väčšine predajcov, je mizerne malá''. A samozrejme, nezbadáte svedectvá tých, ktorí sa cítia Amwayom oklamaní, tie totiž nie sú na programe stretnutí verných. \n\nGraham Baldwin prirovnal motivačné mítingy Amway k revivalistickým či kultovým stretnutiam. Bývalý univerzitný kaplan, ktorý sa snaží pomôcť ľuďom vymaniť sa z náboženských kultov pomocou svojho programu nazvaného "Catalyst", urobil televízny program o kultoch. Čoskoro nato mu zavolal istý muž, ktorý mu opísal, ako skupina, ku ktorej sa pred rokom pridal, pomaly preberá kontrolu nad jeho životom. Na miestach, ako je Wembley Conference Centre, sa konali každý mesiac stretnutia, kde prívržencov najprv priviedli do tranzu a potom im povedali, aby sa rozišli a našli čo najviac nových členov. Existovala mocná doktrína, ktorá zaznávala televíziu, noviny a iné "negatívne" vplyvy, existoval prísny kód obliekania a rady o tom, ako vychovávať deti a ako sa správať k milovaným, existovala hrozba, že opustenie by znamenalo vzdať sa nádeje na šťastnú budúcnosť. \n\nAvšak, keď tento muž videl Balwinovu televíznu show, vyhlásil, že bol podrobený technikám na manipulovanie mysle a že ho zmanipulovali tí, čo stoja nad ním. Chcel radu, ako to zastaviť. Baldwin sa ho opýtal, o aký kult ide. \n\n"//Nie je to kult. Nie je to náboženstvo. Je to niečo, čo sa volá Amway.//" (časopis Time Out) \n\nKorýtková hra sa ešte viac komplikuje, pretože keď sa poukáže na to, že väčšina ľudí, ktorí sú distribútormi Amway, buď stráca peniaze (kupujú od Amway viac tovaru, ako dokážu predať), alebo zarábajú len skromne, služobníci viery neodpovedajú čestne a priamo priznaním, že to je predsa to, čo možno od takého systému očakávať. Namiesto toho tvrdia, že nikdo nepovedal, že v Amway sa dá rýchlo zbohatnúť, nikto nesľúbil obrovské bohatstvo za slabú prácu. Tým, ktorí neuspejú, sa to stane preto, lebo neúspech je normálny. Nepracujú dostatočne tvrdo. Nevenujú dostatok času svojej práci predajcu a verbovača. Neúspechy potrebujú motiváciu! \n\nNapriek tomu je veľká väčšina Amway distribútorov pravdepodobne slušnými ľuďmi, ktorí veria v kvalitu a hodnotu Amway tovaru a ktorí tam sú preto, aby zarobili peniaze legálnym a etickým spôsobom. Nedávajú divoké sľuby svojim priateľom o zarobení miliónov dolárov len pri pár hodí práce týždenne. Priemerný Amway distribútor určite nie je ako James Vagyi. \n\nTeraz, keď kapitalizmus prišiel aj do bývalých komunistických krajín v Európe, Amway rozšíril svoje stále sa rozmnožujúce korene aj do krajín ako sú Maďarsko a Poľsko. James Vagyi, hlavný verbovač v Maďarsku, vraví potenciálnym naverbovancom, že minimálny mesačný príjem je 9000 dolárov (700 tisíc forintov). V Spojených štátoch niektorí verbovači robia rovnako divoké prehlásenia, ale Federálny výbor pre obchod vyžaduje, aby mal Amway na svojom tovare upozornenie, že 54% naverbovancov Amwayu nezarába nič a že zvyšok zarába priemerne 65 dolárov mesačne. Takého označenia v Maďarsku nie sú povinné. A tak pán Vagyi vraví skupine potenciálnych distribútorov, "ak bolo 10 miliónov ľudí štyridsať rokov presvedčovaných o tom, aby budovali v Maďarsku socializmus, tak potom nemôže by pre žiadneho z vás problém nájsť šesť ľudí, ktorí by sa na to dali. A ak títo šiesti nájdu ďalších šesť ľudí, ktorí nájdu iných šesť ľudí, vo veľmi krátkom čase budete boháči." Pán Vagyi ukazuje svojich poslucháčom videopásku, ktorá sa končí odkazom spoluzakladateľa, Richarda DeVosa: "Etika a starostlivosť o ľudí sú základmi obchodu Amway." Možno. Ale celkom očividne majú niektorí distribútori neškrupulóznu predstavu o etike a jediní ľudia, na ktorých im naozaj záleží, sú oni sami. Nuž, neplatí to vari v každom podnikaní? Nenájde sa vždy zopár zlých jabĺk, ktoré kazia reputáciu celku? \n\nNie je veľmi pravdepodobné, že by väčšina distribútorov používala reklamné video, ktoré v Londýne použil Michael Aspel a ktoré "//ukazuje páry, ako si žijú v obrovských domoch a jazdia na luxusných autách a ktoré rozprávajú o tom, koľko slobody a nezávislosti im dala príležitosť pracovať s Amway. Komentátor vysvetľuje, ako je firma vybudovaná na etike a integrite a ako pomohla "tisícom ľudí zlepšiť kvalitu svojho života.//" (Time Out) \n\nNiet pochýb, že väčšina stretnutí nie je ako to, ktoré opísal Paul Klebniov: \n\nPočas jedného víkendu tohto leta sa na stretnutí v Richmonde, štát Virginia, zišlo viac ako 12 tisíc nadšencov. Zopár ich tvorili bohatí distribútori produktov firmy Amway Corp., tí ostatní sa nimi chceli stať. Míting sa začal modlitbou a sľubom vernosti. Na pódiu potom Bill Britt, špičkový Amway distribútor, ktorý miting aj organizoval, predstavil ďalších špičkových distribútorov, ktorí pricestovali vo svojich cadillacoch a mercedesoch pyšne predvádzajúc drahé kožušiny a šperky. Pri predstavení každého z týchto vzorov dav jasal. (Klebniov) \n\nHoci je podstatná väčšina Amway distribútorov pravdepodobne slušnými ľuďmi, prieskum časopisu ''Time Out'' priniesol nasledovné: \n\n//Nielenže si veľká väčšina tých, ktorí sa stanú Amway distribútormi, vôbec finančne nepolepší, ale najmä tí, ktorí sú v "systéme" dolu, pravdepodobne skončia stratou.\nPodporné skupiny, ktoré vedú skúsení distribútori v rámci firmy Amway preberajú kultové taktiky, aby získali a motivovali tých, ktorí sú pod nimi. Pomocné skupiny, ako Catalyst, Cult Information Centre, Family Action information a Rescue (FAIR), majú stále viac telefonátov od ustarostených Amway distribútorov a ich rodín, ktorí sa obávajú metód, ktoré sa používajú na ich udržanie v organizácii. Väčšina z bohatstva malého počtu vrcholových distribútorov v tejto krajine nepochádza len z predaja tovaru, ale z predaja motivačných materiálov, organizovania seminárov a mítingov pre ľudí pod nimi.//\n\nTakže, čo je to vlastne Amway? Amway je multi-milardový obchod ročne. (Povedali mi, že v roku 1994 mala obrat takmer 5 miliárd.//Pozn.prekl: podľa http://en.wikipedia.org/wiki/Amway to k 31.8.2005 bolo 6.4 miliárd//) \n\nAmway je založená na metóde nazývanej viac-úrovňový marketing (MLM - multi-level marketing) alebo sieťový marketing. Pri tejto metóde sa distribútor pripája k Amway tým, že si kúpi výrobky Amway v hodnote niekoľko stoviek dolárov. To ho oprávňuje naverbovať nových distribútorov. Príjem je generovaný predajom tovaru distribútorom plus "//prídavkami//" z predaja jeho vlastných distribútorov. \n\nTu je pár popisov od bývalého a súčasného Amway agenta, ako to funguje. \n//Ide o toto: ak si tento mesiac kúpim od Amway tovar za 200 dolárov, dostanem 3%-tný bonus šek (3% z 200 je 6 dolárov). Ak sa o príležitosť podelím s deviatimi ďalšími a každý kúpime tovar za 200 dolárov, každý sme zodpovedný za 200 dolárov a získame 6 dolárov. Avšak ja som zodpovedný za 2000 dolárov, čím sa dostávam na úroveň 12%. Dostanem 240 dolárov. Avšak musím vyplatiť bonusy ľuďom podo mnou - 54 dolárov - takže mi zostane 186 dolárov. Zarobím viac, lebo som viac urobil, našiel som deväť ľudí, ktorí si chceli kúpiť tovar so zľavou a dostanú za to bonus. Keď dosiahnem úroveň 25%, pridajú sa ďalšie bonusy, ale tie sú všetky založené na objeme toku tovaru, nie na získavaní ľudí alebo na počte ľudí pracujúcich podo mnou.// \nBob Queenan (RMQ031C@dukepower.com) \n\n//Pri MLM ste odmeňovaní za obrat, ktorý vytvoríte - nielen priamo, ale aj nepriamo. Získate na každom veľkoobchodnom predaji, ktorý uskutočníte, plus dostanete bonus za predaj, ktorí realizujú ľudia, ktorých ste do firmy získali, ľudia, ktorých získali títo ľudia, atď… Získaním malého percenta odmeny pri veľkom počte ľudí môže váš príjem vyrásť do obrovských čísel. \n\nNapríklad: povedzme, že firma niečo predáva a priemerný človek vo firme kúpi mesačne toho niečoho za 100 dolárov. (To môže byť na opätovný predaj alebo na osobné použitie, to záleží na firme.) A teraz povedzme, že dostanete 5% bonus a váš plán vypláca 7 "úrovní" hlboko. Dávajte pozor, čo sa stane, ak nájdete 5 ťažko pracujúcich, ktorí nájdu 5 ďalších a tí zasa 5 ďalších…. \n\nTakže, ak by každý našiel 5 ľudí a každý kúpil mesačne za 100 dolárov, zarobili by ste za mesiac takmer 500 000 dolárov. Skvelé, však? Tak vyrazme a zbohatnime!// Steve Potter \n\nToto je popis Amway tak, ako ho podal Edward Bertsch, nezávislý distribútor Amway (techint@winternet.com): \n\n//Amway používa siete nezávislých distribútorov na to, aby dostal svoje výrobky na trh. Volá sa to "sieťový marketing" a je to jednoduchá hierarchická štruktúra. Vy, ako distribútor Amway, predávate tovar priateľom, známym a iným, ktorí majú záujem. Kupujete si ľubovoľný tovar, o ktorom si myslíte, že je pre vás výhodný. Samozrejme, kupujete za veľkoobchodné ceny a keď tovar predávate, účtujete maloobchodné ceny. \n\nPri takejto bežnej maloobchodnej činnosti sa budete s profitom pohybovať niekde okolo 30%. Okrem maloobchodných cien však môžete zarobiť peniaze podľa výkonu ďalších distribútorov, ktorých sponzorujete. Cieľom je vytvoriť distribučné siete pozostávajúce z ľudí, ktorí budú používať naše produkty a tých, ktorí ich budú okrem používania aj komercionalizovať. Preto všetci tí, ktorí sa zapoja, získavajú dvojako: 1. predajom tovaru za cenu nákladov, čo znamená zľavu v priemere 20-30% 2. na 3 až 25% podiele na zisku, podľa objemu obchodu vygenerovaného prostredníctvom siete.\n\nOkrem týchto dvoch vecí existujú ešte ďalšie zisky, ktoré vychádzajú z objemu tovaru a veľkosti siete. Iným dôležitým aspektom je minimálny čas, ktorý je potrebný na vytvorenie takejto siete (asi 10 až 12 hodín týždenne). Napríklad: ak začnete pracovať 10 hodín týždenne a získate 6 spolupracovníkov, ktorí tiež venujú tejto práci 10 hodín týždenne, tak to už máte 70 hodín produktivity. A pritom vy ste prispeli len 10 hodinami. Týchto 70 hodín vyprodukuje príjem pre všetkých zúčastnených. Podľa situácie môžete pracovať na čiastočný alebo plný uväzok.// \n\nTento podnikateľský systém zažil v USA a vo viac ako 60 krajinách po celom svete obrovský úspech. Cieľom je vytvoriť rozsiahlu sieť a nájsť 6 líderov (členovia rodiny, priatelia, kolegovia v práci, atď), ktorú túžia po takejto príležitosti. Ďalším krokom je naučiť každého lídera, ako si vybudovať sieť so 100 účastníkmi. Tým získate sieť viac ako 600 ľudí. Keď tento cieľ dosiahnete, vašim ďalším krokom je zopakovať tento proces, až kým nemáte celkom 20 líderov. Vaša sieť teraz pozostáva z viac ako 2000 ľudí. Len čo ste niekomu pomohli vybudovať istý obrat v obchode, môžete sa uchádzať o jeden z ďalších bonusov. Tento bonus, nazvaný Zvyškový príjem, znamená, že budete mesačne dostávať 4% z celkového obratu obchodu, ktorý vzniká z osobnej siete tohto distribútora. [http://www.winternet.com/~techint/amway.html] \n\nObhajcovia Amway sa cítia urazení, keď sa táto metóda predaja a získavania distribútorov označuje za blízku ''pyramídovej schéme'' alebo ''reťazovým listom''. Je pravdou, že MLM tak, ako ju praktizuje Amway, nie je nezákonnou pyramídovou schémou. Amway bola obvinená z nezákonnej pyramídovej schémy a súd rozhodol, že ''keďže Amway nepožaduje peniaze od ľudí za to, že sa pridajú, ani za privilégium verbovať iných ako distribútorov, tak je to všetko v rámci zákona.'' \n\nPodľa obhajcu MLM, Steve Pottera, je "//pyramída//", ako ju zvyčajne definuje FTC a štátny prokurátor, ilegálna viac-úrovňová schéma, kde ľudia platia "vstupný poplatok" za príležitosť získať ďalších za tým istým účelom. \n\nOkrem toho, ''nelegálne pyramídy a reťazové listy nemajú žiadny produkt''. Amway má mnoho produktov: od čistiacich prostriedkov po vitamíny, od kozmetiky po vodné filtre a potreby pre domácnosť. Napriek tomu existuje viacero zjavných aspektov tejto metódy, ktoré stoja za povšimnutie. Jedným z nich je reťaz alebo línia distribútorov, ktorých príjem závisí primárne nie na ich vlastnom obrate Amway produktov ale na obrate, ktorý urobia iní, ktorých naverbovali. Skutočná prax sa dosť komplikuje. Takto mi to opísal jeden Amway distribútor: \n\nA teraz prichádzame k podstate mechanizmu. Kým je môj objem produktov malý, je vhodné kombinovať moje objednávky s objednávkami iných, aby sa znížilo úradovanie, ktorému musí Amway čeliť. A tak objednávam tak, že zavolám svojmu "nadriadenému" a vystavím objednávku. Môj nadriadený distribútor spojí moju objednávku s inými a priamo volá do Amway. Amway za normálnych okolností posiela tovar tomuto vrchnému distribútorovi a my potom ideme k nemu a vyberieme si svoj tovar. V mojom prípade, pretože bývam ďaleko od svojho distribútora, objednávam cez neho, alebo tovar si vyberám priamo v Amway. \nČi predávam iným distribútorom? Nie, všetci kupujeme priamo od Amway. \nČi si cezo mňa objednávajú iní distribútori? Áno, spájam ich objednávky a posielam ich do Amway. \nDostávam peniaze od svojich distribútorov? Áno, za produkty, ktoré si kupujú. Vystavím Amway spoločný šek. \nProfitujem viac, ak moji distribútori kupujú viac? Áno, profitujem - a rovnako aj oni, ale áno profitujem z toho. \nPochádza môj bonus z ich peňazí? Pochádza z rezervy na príplatky, ktorá sa napĺňa peniazmi ušetrených z nevyplácania sprostredkovateľov. Bob Queenan (RMQ031C@dukepower.com) \n\nAzda mi tu niečo uniklo? ''Nestali sa distribútori svojimi vlastnými sprostredkovateľmi''? Nepredávajú distribútori sami sebe? Nevzniká príjem hlavne získavaním nových členov do organizácie? (Každý nový člen pravdepodobne niečo od Amway kúpi.) Nie je najväčším víťazom v tejto schéme Amway? \n\nZákazník Amway nielen kupuje detergent, ale stáva sa miništrantom viery pri komplikovanom účtovnom systéme. Prečo proste nejdete do najbližšieho obchodu a nekúpite si tam mydlo, opýtate sa? Pretože agent je niekto, koho poznáte, alebo ktorý pozná niekoho, koho poznáte vy, niekto, kto vás pozval na kávu, aby vám povedal o skvelej príležitosti. Je veľmi pravdepodobné, že si niečo kúpite buď zo zdvorilosti alebo preto, že naozaj potrebujete mydlo alebo vitamíny. Možno sa aj vy stanete agentom. V každom prípade agent, ktorý vám predal mydlo alebo vitamíny, na tom zarába. Ak sa stanete agentom (distribútorom), potom časť z každého predaja, ktorý realizujete, ide k vášmu verbovačovi. Nový člen je do systému pritiahnutý primárne nie atraktívnosťou predaja Amway tovaru od dverí k dverám, ale príležitosťou predať samotný Amway niekomu ďalšiemu, kto, dufajme, urobí to isté. V procese verbovania je tovar zdanlivo nepodstatný. A predsa, distribútori sa naučia hovoriť trochu o inom ako o tovare a jeho "//kvalite//". Čo opodstatňuje MLM je vysoká kvalita jeho produktu. Čo však fascinuje regrúta, je pravdepodobne atraktívnosť zarábania peňazí cez obrat iných, nie cez samotné produkty. \n\nA čísla súhlasia? Ak je ročný obrat Amway 5,4 miliardy a keď existuje 1,8 milióna distribútorov, priemerný ročný obrat je 3000 dolárov. Ak 30% z toho je zisk, priemerný distribútor zarobí ročne 900 dolárov. Paul Klebniov v článku z roku 1991 tvrdí, že ''priemerný príjem je 780 dolárov, ale priemerný distribútor sám nakúpi Amway tovar za 1068 dolárov'' a okrem toho má výdavky ako telefón, benzín, motivačné mítingy, reklamné materiály a ďalšie výdavky. "Priemerne aktívny distribútor predá iba 19% svojich produktov zákazníkom, ktorí nie sú z Amway," tvrdí Klebniov. "Zvyšok sa použije buď na osobnú spotrebu alebo sa predá iným distribútorom." (Forbes, December 9, 1991.) \n\nPodľa článku v časopise Time Out ''urobil Amway len veľmi málo ľudí bohatými, kým svojim robotníkom dolu v sieti dal namiesto peňazí len inšpiráciu''. Z pohľadu histórie podnikania na tom nie je nič výnimočné. ''Čo je unikátne, je viera, oddanosť a nádej, ktorú títo ľudia dolu majú.'' \n\nAni tí najbezohľadnejší verbovači do Amway nevyhlasujú, že sú parapsychologickými médiami, ani nespomínajú pri získavaní členov paranormálne javy. Ale ich techniky sú podobné tým, ktoré používajú nečestní prisluhovači, ktorí tvrdia, že sú liečiteľmi a nečestnými kúzelníkmi, ktorí tvrdia, že majú nadprirodzené schopnosti. ''Klamú a spoliehajú sa na ľudskú zraniteľnosť, keď ich vťahujú dnu''. Ak by mal Dante napísať Božskú komédiu dnes, musel by v pekle vytvoriť špeciálnu sekciu pre tých podvodníkov, ktorí klamú a často ošklbú tých, ktorí sú zraniteľní a citliví na ich nástrahy kvôli biede, chorobe alebo nevedomosti. \n\nNa druhej strane tí slušní ľudia, ktorí sa len snažia zarábať si na živobytie predajom tovaru a systému, na ktorý sú hrdí, priateľom a susedom, etickým a legálnym spôsobom, jediné čo môže skeptik povedať, je "veľa šťastia." \n\nViď príbuzné heslá o viac-úrovňovom marketing, obťažovaní cez MLM a pyramídových podvodoch.\n\n''Poznámka'' \nBývalí distribútori a predstavitelia Amway vravia, že tak ako mnohé hnutia založené na kulte osobnosti, aj postoj Amway k akejkoľvek kritike zvnútra organizácie hraničí s paranojou. Edward Engel bol v Amway finančným riaditeľom až do roku 1979; rezignoval po nezhodách s ~DeVosom a Van Andelom (zakladajúci otcovia Amway) o tom, ako riadiť firmu v Kanade. To mu zjavne prinieslo označenie zradca - sám vraví, že po tom, čo odišiel, sa jemu i jeho rodina sa vyhrážali. "Bola to organizácia Veľkého Brata," vraví dnes Engel. "Každý počítal s tým, že telefóny sú odpočúvané a že Amway na každého niečo má." \n\nV roku 1983 pomáhala bývalá Engelova sekretárka, Dorothy Edgarová, Kanaďanom v ich vyšetrovaní firmy Amway. Podali si ju v Chicagu, potom jej povedali, aby "sa nestarala o Amway". Engel, ktorý ju po incidente našiel, vraví, že jej príbehu verí. Amway sa k prípadu nevyjadrila. \n\nV roku 1982 sa firme dostalo mimoriadne zlej publicity, keď bývalý distribútor Philip Kerns z Amway odišiel a napísal škodlivý článok nazvaný "Faľšuj, pokiaľ sa len dá". Kern obviňuje Amway z toho, že si najala súkromných detektívov, aby ho sledovali a zastrašovali. Kernovo vystúpenie podnietlo televízne programy "Show Phila Donahue" a "60 minút", aby odvysielali o Amway nelichotivé príspevky. Po nich počty zlanárených distribútorov Amway klesli a tým počiatkom 80-tych rokov poklesol aj obrat asi o 30%. \n\nV roku 1984 iný bývalý pracovník a znalec vnútorných pomerov v Amway, Donald Gregory, vyhlásil, že sa chystá písať knihu o Amway, ale súd v Grand Rapids mu zakázal vyjadrovať sa o Amway. (Klebniov)\n\nĎalšie čítanie\n*AMWAY: FACTS FOR THOUGHT \n*How Amway changed my life by Russell Glasser \n*Amway: The Untold Story by Sidney Schwartz \n*Ex-cult comments on Amway \n*"Make Money Fast" by Arnold Kling \n*Time Out \n*The Power of Positive Inspiration by Paul Klebniov \n*GIGO Marc Paschal's excellent page on junk email and get rich schemes \n*What's Wrong With ~Multi-Level Marketing? \n*FTC - Tips to Avoid Pyramid Schemes of Amway or Scamway \n*The Amway ~HomePage \n*The MLM Yellow Pages\n*Butterfield, Stephen. Amway, the Cult of Free Enterprise (Boston: South End Press, 1985).\n*Conn, Charles Paul. The Possible Dream: a Candid Look at Amway (New York: Putnam, 1985).\n*Fitzpatrick, Robert L. and Joyce Reynolds. False Profits - Seeking Financial and Spiritual Deliverance in *Multi-Level Marketing and Pyramid Schemes (Charlotte, N.C.: Herald Press, 1997). See my review of this book.\n*Smith, Rodney K. Multilevel Marketing: a Lawyer Looks at Amway, Shaklee, and Other Direct Sales Organizations (Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1984).\n*http://en.wikipedia.org/wiki/Amway\n~~copyright © 2000 Robert Todd Carroll~~\n~~translation copyright © 2007 Vladimír Luknár~~
Animizmus je doktrína, podľa ktorej veci, dokonca aj ''bezduché veci, majú duše''. (//Animus v latinčine znamená duša//). Je to stará viera, ktorá sa možno používala na vysvetlenie rozdielu medzi vecou, keď je živá a vecou, keď je mŕtva. Možno sa tak aj vysvetloval zjav ľudí v stave halucinácie alebo snívania. Animus, spirit alebo energia existuje nezávisle od veci, či je táto vec živá alebo mŕtva.\n\nNiektorí ľudia veria, že duša človeka existuje predtým alebo po tom, čo telo zomrie. Niektorí si myslia, že duše zvierat a rastlín sa nikdy nestratia. A ďalší si myslia, že bezduché objekty majú dušu.\n\nV moderných časoch je ''animizmus populárny u väčšiny náboženstiev'' a u ľudkov okolo ''New Age''. Je mimoriadne obľúbený aj u ľudí, ktorí hľadajú útechu v takých tradíciách ako je šamanizmus, azda preto, že ich priťahuje ''myšlienka pozmeneného stavu vedomia''.\n\nAutorom výrazu je Edward Burnett Tylor s knihou Primitive Culture (1871). Detský psychológ Jean Piaget sa domnieval, že animizmus je jednou z tendencií v myšlienkach detí pred-rozumového veku (Zusne and Jones 1989: 27). Animizmus je evidentný v mnochých rozprávkach, kreslených seriáloch a v niektorých televíznych reklamách, kde dokonca aj toaletný papier môže hovoriť, ako keby mal vedomie.\n\nViď tiež dualizmus, magické myslienie a vitalizmus.\n\nĎalšie čítanie\n*Tylor, Edward Burnett. (1871/1974). Primitive culture: researches into the development of mythology, philosophy, religion, art, and custom. Gordon Press.\n*Zusne, Leonard and Warren Jones. Anomalistic Psychology: A Study of Magical Thinking. 2nd edition. (Lawrence Erlbaum Assoc. 1989).\n^^copyright © 2006 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2007 Vladimír Luknár^^
Anjeli sú netelesné, nesmrteľné duše, s obmedzeným vedomím a silou. Na Biblii založené náboženstvá - judaizmus, kresťanstvo a islam - sa domnievajú, že Boh stvoril anjelov, aby si ho uctievali. Niektorí anjeli, vedení Satanom, sa vzbúrili proti životu v pokore a boli vyhodení z Neba. Títo zlí anjeli pobývajú v Pekle a poznáme ich ako čertov. \n\nAle nie všetci anjeli sú si rovní. Od hora až dolu zahŕňa nebeská hierarchia deväť druhov anjelov - od serafímov, cherubínov, domínionov, cnostných, silných, principalitov, archanjelov a napokon samotných anjelov. Anjeli majú aj rôzne funkcie. Niektorí sa iba modlia k Bohu. Iní sú vysielaní, aby doručovali správy tvorom na Zemi. Iné sú zosielaní ako ochrancovia pozemšťanov. A ešte ďalší bojujú bojovať s diablom, títo sú považovaní za iniciátorov hriešnych pokušení. \n\nAj keď sú anjeli duchovia a nemajú telesný zjav, tí, čo v nich veria, nemajú žiadny problém s ich opísaním a zobrazením. ''Anjeli, ako vravia ich zástancovia, sú neviditeľní ale môžu na seba zobrať podobu viditeľných vecí''. Anjelov zvyčajne zobrazujú s krídlami a vyzerajú buď ako dospelí alebo ako deti. Krídla nepochybne súvisia s ich prácou ako poslov Boha, ktorý žije na nebesiach. ''Zobrazenie podporuje vieru. Ale tvora bez tela nemožno zobraziť.'' Zobrazenie tvora v menšej ako ľudskej veľkosti by nebolo dôstojné nebeských tvorov. Predsa však je záhadné, ako tvory bez tela môžu myslieť a cítiť. Rozprávať o duchovi ako o tvorovi bez tela sa zdá byť podobné ako rozprávať o "okrúhlom štvorci". Snažiť sa predstaviť si myslenie alebo cítenie odohrávajúce sa nezávisle od tela je ako snažiť sa predstaviť si okrúhly tvar lopty, ktorý sa vyskytuje nezávisle od tejto lopty. \n\nPretože sú anjeli neviditeľní ale schopní premeniť sa na viditeľné formy, je pochopiteľné, že bolo zaznamenané mnoho "//zjavení//". Doslova hocičo by mohlo byť anjelom a akýkoľvek zážitok by mohol byť zjavením anjela. Existenciu anjelov nemožno vyvrátiť. Bohužiaľ, na druhej strane ich existenciu ani nie je možné dokázať. Hocičo, čo by mohlo byť anjelom, by mohlo byť aj hocičím iným. Každé zjavenie anjela by mohlo byť aj niečím celkom iným. Viera v anjelov, zjavenia anjelov a stretnutie s anjelom je úplne jednoznačne vecou viery. \n\nAvšak aj keby existovali iba v našej predstavivosti, anjeli môžu byť veľmi užitoční. Môžu monitorovať a chrániť naše deti. Rodič sa môže pokúsiť riadiť správanie dieťaťa tým, že presvedčí dieťa, že anjel na neho bude dávať pozor. Anjel je predstavovaný ako ochranca detí, ale dieťa si, dúfajme, uvedomí, že anjel si bude pamätať aj všetky jeho skutky, dobré a zlé, a to aj vtedy, keď otec či mama nie sú nablízku. Koncept strážneho anjela je upokojujúci a univerzálny, filmy a televízne programy sú založené na koncepte anjela strážneho, často premeneného na nadľudského majstra okultných síl. \n\nTradiční religionisti nie sú jedinými, ktorí zbožňujú anjelov. ''Tvorcovia mýtov New Age si z anjelov urobili priemysel''. Každý rok sa publikujú tucty kníh spájajúcich anjelov s takmer všetkým, od vedenia v každodennom živote cez rozprávanie sa s mŕtvymi až po parapsychologické uzdravovanie. Predaj figurín anjelov a iných produktov fičí. Ako to povedala jedna vznešená duša: "//Jemne vedení anjelmi, kŕmime a pestujeme tvorivú dušu, ktorá sa sam uzdravuje.//" \n\nViď súvisiace položky o anjelskej terapii, astrálnej projekcii a dušiach. \n\nĎalšie čítanie\n*Anjeli v Biblii\n*Kontaktovanie vašich osobných anjelov hypnoterapiou od Susan K. Stevenson, DCH\n~~copyright © 2000 Robert Todd Carroll~~\n~~translation copyright © 2002 Vladimír Luknár~~
Aplikovaná kineziológia je ''New Age'' teória a terapia, ktorú vymyslel George Goodheart, D.C. Podľa International College of Applied Kinesiology, aplikovaná kineziológia „//je založená na chiropraktických princípoch a vyžaduje si manipuláciu miechy, končatín a lebečných kostí ako štrukturálnu základňu pre svoje procedúry.//" Avšak Goodheart a jeho nasledovníci zjednocujú chiropraktiky s tradičnou čínskou medicínou (okrem iných vecí) a nielen že akceptujú pojem chi a meridiánov z akupunktúry, ale ešte aj postulujú univerzálnu inteligenciu spirituálneho pôvodu prebiehajúcu cez nervový systém. \n\nVeria, že svaly odrážajú tok //chi// a že meraním svalového odporu je možné stanoviť zdravotný stav telesných orgánov. Napríklad, praktici tejto metódy tvrdia, že dokážu stanoviť nedostatok živín testovaním odporu svalov. Toto je empirické tvrdenie a bolo testované (Kenny, "Applied Kinesiology Unreliable for Assessing Nutrient Status," Journal of the American Dietetic Association, 88:698-704, 1988.) Testy ukázali, že tvrdenie je nepravdivé. \n\nIné tvrdenia praktikov sú podporované hlavne príbehmi, ktoré dodávajú zástancovia aplikovanej kineziológie. Podľa Janice Lyonsovej, R.N., ''žiadny renomovaný vedecký časopis nikdy nepublikoval prácu, ktorá by potvrdila platnosť aplikovanej kineziológie''. \n\nAplikovanú kineziológiu si nesmieme zamieňať s pravou kineziológiou, čo je vedecký výskum princípov mechaniky a anatómie vo vzťahu k ľudskému pohybu. \n\nViď súvisiace položky o akupunktúre, „alternatívnych" liečebných praktikách, chi a chiropraktike. \n\nĎalšie čítanie\n*"Applied Kinesiology" by Steven Novella, M.D.\n*"Applied Kinesiology: A Christian Perspective," by Janice Lyons, R.N.\n*"My Experience with Kinesiology," by Jon Foley (poznámka: autor hovorí o kineziológii, ale očividne má na mysli „aplikovanú kineziológiu")\n~~copyright © 2000 Robert Todd Carroll~~\n~~translation copyright © 2004 Vladimír Luknár~~
//V súčasnosti sa vedie kontroverzná debata o tom, či sú neobyčajné zážitky symptómami duševnej poruchy, či sú duševné poruchy následkom takýchto zážitkov, alebo či sú ľudia s mentálnymi poruchami špeciálne náchylní na tieto zážitky alebo či ich dokonca vyhľadávajú. //(Dr. Martina ~Belz-Merková)\n\nApofénia je ''spontánne vnímanie spojení a zmysluplnosti navzájom nesúvisiacich javov''. Termín po prvý krát spomenul K.Conrad v roku 1958 (Brugger).\n\nČoskoro po tom, čo jeho syn spáchal samovraždu, začal episkopálny biskup James A. Pike (1913-1969) vidieť zmysluplné odkazy v takých veciach, ako zastavené hodiny, uhol, v ktorom sa otvára zicherka, či uhol, ktorý tvoria dve pohľadnice ležiace na dlážke. Myslel si, že mu oznamujú čas, kedy sa jeho syn zastrelil (Christopher 1975: 139).\n\nPeter Brugger z Oddelenia neurológie na Univerzitnej nemocnici v Zurichu podáva príklad apofénie z Okultného denníka Augusta Strinberga, o spisovateľovom vlastnom podaní psychického zlomu:\n\n//V skale videl "dve insígnie bosoriek, roh kozy a prútenú metlu a čudoval sa, aký démon to do skaly dal...práve tam a práve mne do cesty práve v to ráno." Budova sa mu potom javila ako pec a on si pomyslel na Danteho Inferno.// \n\nVidí na zemi vetvičky, ktoré tvoria grécke písmená, ktoré interpretuje ako skratka mena muža a má pocit, že pozná tohto muža, je to ten, čo ho prenasleduje. Paličky, ktoré vidí na dve skrine, mu pripomínajú pentragram.\n\nKeď sa díva na vlašský orech pod mikroskopom, vidí v ňom dve maličké ruky vzopäté v motlidbe, čo ho "//napĺňa hrôzou.//"\n\nJeho pokrčený vankúš vyzerá ako //"mramorová hlava v štýle Michaelangela.//" Strindberg to komentuje s tým, "//že tieto vnímania nemožno považovať za náhodné, pretože v niektoré dni vankúš vyzeral ako strašné monštrá, gotické chrliče, draky a jednej noci... som sa stretol zoči-voči s Diablom samotným...//"\n\nPodľa Bruggera, "//sklon vidieť spojenie medzi zdanlivo nesúvisiacimi objektami alebo myšlienkami tesne spája psychózu s kreativitou...apoféniu aj tvorivosť možno dokonca vidieť ako dve strany tej istej mince.//"\n\nPotom niektorí z najkreatívnejších ľudí na svete musia byť psychoanalytici a terapeuti, ktorí používajú projekčné testy ako Rorschachov test alebo ktorí vidia vzory zneužívania v detstve za každým emocionálnym problémom. Brugger poznamenáva, že istý analytik si myslel, že objavil dôkaz pre teóriu závisti mužského penisu, pretože viac žien ako mužov nevrátilo po teste svoje ceruzky. Iný popísal deväť strán v prestížnom časopise, aby opísal, ako praskliny na chodníkoch predstavujú vagíny a nohy zasa penisy a ako vyhýbanie sa prasklinám je vlastne varovanie, aby sme sa vyhýbali ženskému pohlavému orgánu.\n\nBruggerov výskum naznačuje, že vysoké hladiny dopamínu ovplyvňujú sklon nájsť význam, vzory a význam tam, kde ich niet.\n\nV štatistike sa aponémia nazýva chyba Typu I, kedy vidno vzory, ktoré v skutočnosti neexistujú. Je veľmi ''pravdepodobné, že apofénia môže za tendenciu ľudí veriť v paranormálne javy'', ako sú duchovia a mátanie, EVP, numerológia, kód Biblie, anomálne rozpoznávanie, ganzfeldove "zásahy", rôzne druhy veštenia, Nostradámove proroctvá, čítanie na diaľku alebo celý rad iných paranormálnych a nadprirodzených zážitkov a javov.\n\nViď tiež [[Pareidólia]], sympatetická mágia a synchronicita.\n\nĎalšie čítanie\n*Counseling and Help for People with Unusual Experiences at the Outpatient Clinic (Ambulanz) of the Psychological Institute at the University of Freiburg - project leader Dr. Martina Belz-Merk \n*The Valujet Plane Crash in Florida, One Year Later - Tom Chase uses astrology and New Age analysis techniques to analyze a plane crash. He thinks "some of the numbers and circumstances involved in this plane crash in Florida show an interesting pattern." I suppose they do.\n*Brugger, Peter. "From Haunted Brain to Haunted Science: A Cognitive Neuroscience View of Paranormal and Pseudoscientific Thought," Hauntings and Poltergeists: Multidisciplinary Perspectives, edited by J. Houran and R. Lange (North Carolina: McFarland & Company, Inc. Publishers, 2001).\n*Christopher, Milbourne. (1975). Mediums, Mystics & the Occult. Thomas Y. Crowell Co.\n*Leonard, Dirk M.A. and Peter Brugger, Ph.D. "Creative, Paranormal, and Delusional Thought: A Consequence of Right Hemisphere Semantic Activation?" Neuropsychiatry, Neuropsychology, and Behavioral Neurology, 1998, Vol. 11, No. 4 pp. 177-183. \n^^copyright © 2006 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2007 Vladimír Luknár^^
''Archaeoraptor liaoningensis'' je podvrhnutá fosília, ktorá mala spájať dinosaury s vtákmi. Vraj sa našla v Číne v deväťdesiatych rokoch minulého storočia a v novembrovom čísle National Geographic 1999 ju opísali ako "//posledné chýbajúce ohnivko v reťazi spájajúcej dinosaury s vtákmi.//" Vzorka je v skutočnosti zložená z dvoch fosílií dinosaura.\n\nPodľa Alexa Boeseho:\n //Upozornil na to Xu Xing, čínsky vedec, ktorý pôvodne pomáhal s identifikáciou fosílie. Oznámil, že objavil druhú fosíliu obsahujúcu presný, zrkadlový duplikát chvosta Archaeoraptora, avšak pripojeného k inému telu. Keď sa fosílne kamene zdvíhajú zo zeme, často sa rozlomia na dva kusy, čím vzniknú dve zrkadlové sady fosílneho odtlačku. Takže je jasné, že niekto vzal jeden odtlačok chvosta a pripevnil k inej fosílii vtáka, čím vznikol hybrid vtáko-dinosaura.//(Museum of Hoaxes)\n\nU.S. News & World Report pomenoval Archaeoraptora "Piltdownské kura" and prezývka sa ujala.\nNapriek tvrdeniam niektorých kreacionistov, že tento omyl či podvod vedcov len potvrdzuje, že evolúcia nikdy neexistovala a že Boh stvoril všetky druhy samostatne, väčšina vedcov je presvedčená, že vtáky sa vyvinuli z dinosaurov. Toto presvedčenie je založené na silných dôkazoch, ktoré nemajú s čínskymi fosíliami nič spoločné.*\n\nPodvrh s Archaeoraptorom je príkladom toho, ako veda funguje. Ak sa niekto dopustí chyby alebo podvodu, príde sa na to a rieši sa to verejne. Veda je samoopravný mechanizmus, na rozdiel od kreacionizmu. Ak bol tento prípad niečím výnimočný, tak najskôr tým, že na podvod sa prišlo vzápatí na to, čo sa objavil článok v National Geographic. Fosília Archaeoraptora si užila len pár mesiacov slávy objaveného pojítka medzi vtákmi a dinosaurami. Teraz už vieme, že vieme, že hlavu a telo primitívneho vtáa a chvost a zadné končatinz dromaeosaura zlepil dokopy jeden čínsky farmár.*\n\nCT snímky odhalili, že chvost a zadné končatiny patria druhu Microraptor zhaoianus, malému, mäsožravému, dvojnohému dinosauru, ktorý mal istú podobnosť s vtákmi. Časť z vtáka zase patrila rybožravému vtákovi známemu ako Yanornis martini. "//Predtým ako sa stali súčasťou falošnej fosílie Arachaeoraptora, neboli ani Microraptor ani Yanornis známymi druhmi.//"* Oba sú považované za mimoriadne objavy. Našli sa v provincii Liaoning v Číne, "boli objavené tisíce lietajúcich aj nelietajúcich dinosaurích fosílií. Toto miesto poskytlo množstvo presvedčivých dôkazov o existencii väzby medzi vtákmi a dinosaurami."*\n\nViď tiež Obor z Cardiffu, Carlos Castaneda, Kamene v Ica, Piltdownský podvod a Reiner Protsch.\n\nĎalšie čítanie\n*'Piltdown' bird fake explained - BBC\n*"Dino Hoax Was Mainly Made of Ancient Bird, Study Says," by Hillary Mayell for National Geographic News November 20, 2002\n*"Feathered" Fossil Bolsters Changing Image of Dinosaurs by D.L. Parsell, National Geographic News, April 25, 2001\n*Dinorama - National Geographic\n*Frauds and Hoaxes\n\nNaposledy aktualizované 21.5.2012\n\ncopyright © 2012 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2012 Vladimír Luknár
<<tiddlerList tags:"Uverejnené" last:"10" separator:" * " format:"span">>\n
Argument z ignorancie (argumentum ad ignorantiam) je klamný logický záver z irelevancie, ku ktorému dochádza, keď niekto tvrdí, že niečo je pravda len preto, lebo nebol dokázaný opak, alebo že niečo nie je pravda len preto, že nebola dokázaná pravda. Pravdivosť alebo nepravdivosť tvrdenia závisí na existencii podporných alebo vyvracajúcich dôkazov, nie na nedostatku podpory alebo vyvrátenia dôkazov od oponenta tvrdenia. Nemôžem dokázať, že Einsteinova teória relativity je pravdivá, ale to má sotva nejaký súvis s pravdivosťou alebo nepravdivosťou jeho teórie. Nemôžem dokázať, že nie je pravda, že túto planétu navštívili mimozemšťania, ale to nijako nesúvisí s tým, či je toto tvrdenie pravdivé. \n\nKlamný záver argumentu z ignorancie neobsahuje tvrdenie, že každý človek je ignorant. Ak chápame slovo ignorancia skôr ako "nemať vedomosť", tak by názov tohto klamného záveru asi neznel tak zavádzajúco, ako tomu bežne je. Ku klamného záveru dochádza vtedy, keď z nedostatku vedomosti o tom, aká je skutočnosť, prídeme k záveru, že pravdou je opak toho, aký je skutočný stav. Asi by sa mal tento klamný záver skôr nazývať "nesprávny záver z nedostatku dôkazov o opaku". \n\nZdá sa, že argument z ignorancie je lákavejší, keď môže hrať na strunu zbožného želania. Ľudia, ktorí chcú veriť, napríklad, v astrálnu projekciu, budú asi náchylnejší myslieť si, že nedostatok dôkazov o opaku ich želanej viery, ju vlastne nejako dokazuje. \n\nĎalšie čítanie\n*Stephen's Guide to Fallacies\n*Kahane, Howard. Logic and Contemporary Rhetoric: The Use of Reason in Everyday Life, 8th edition (Wadsworth, 1997)\n~~copyright © 2000 Robert Todd Carroll~~\n~~translation copyright © 2004 Vladimír Luknár~~
...tak ako hore tak aj dole... \n\n"//Astrológia tak, ako je v súčasnosti praktizovaná (buď v jej tradičnej alebo psychologickej forme), nemá žiadny súvis s našim pochopením seba samých alebo nášho miesta v kozme. Moderní obhajcovia astrológie nemôžu dávať dohromady astrológiu s pozemskými záležitosťami, nemajú žiadne presvedčivé vysvetlenia pre svoje tvrdenia a neprispeli ničím, čo by malo kognitívnu hodnotu pre niektoré odvetvie spoločenských vied. Okrem toho, astrológia nemá teoretické ani koncepčné zdroje na adekvátne vyriešenie svojich vlastných interných problémov, externých anomálií alebo na rozsúdenie konfliktných astrologických tvrdení alebo systémov.//" I.W.Kelly, Modern Astrology: A critique, p.931 \n\nAstrológia je druh veštenia na základe teórie, že ''poloha a pohyby nebeských telies (hviezd, planét, Slnka a Mesiaca) ovplyňujú záležitosti ľudí a určujú, čo sa stane''. Najpopulárnejšou formou astrológie je astrológia znamení Slnka (Sun Sign Astrology), čo je druh astrológie, aký nájdeme v mnohých novinách, ktoré uverejňujú horoskopy. Horoskop je astrologická predpoveď, ale tento termín sa používa aj na popis mapy zverokruhu v čase, keď sa niekto narodil. Zverokruh sa delí na dvanásť zón oblohy, z ktorých každá je pomenovaná podľa súhviezdia, ktoré pôvodne spadalo do svojej zóny (Býk, Lev a pod.). Vzhľadom na precesiu bodov rovnodennosti sa za posledných 2000 rokov tieto spolu so slnovratmi posunuli asi o 30 stupňov smerom na západ. ''Tým pádom súhviezdia zverokruhu pomenované v ešte staroveku už nekorešpondujú s úsekmi zverokruhu reprezentované príslušnými znameniami''. Zdanlivé dráhy slnka, mesiaca a hlavných planét všetky spadajú do zverokruhu. \n\nJedným z najpopulárnejších použití astrológie je pre pochopenie seba samého a analýzu osobnosti. Vraví sa, že základné osobnostné črty a sklony ľudí sú do značnej miery ovplyvnené tým, v akých znakoch alebo počas ktorého súhviezdia zverokruhu sa narodili. Napríklad, pod tzv. vplyvom Marsu sa rodia skvelí atléti. Toto tvrdenie je založené na štatistickej analýze dátumov narodenia najlepších atlétov a polohy Marsu v čase, keď sa narodili. Tvrdí sa, že vzájomný súvis (korelácia) je väčší, než by zodpovedalo štatistickej náhode. Iné nesúhlasia a tvrdia, že korelácia nie je väčšia ako pri náhode. Avšak, ak naozaj existuje významná súvislosť medzi polohou Marsu a dátumom narodenia niekoho, z koho sa neskôr stane výnimočný atlét, nemôžeme z toho hneď usudzovať, že medzi polohou planéty a nejakou činnosťou, v ktorej niekto na Zemi vyniká, je skutočne príčinné (kauzálne) spojenie. ''Korelácia ešte nedokazuje kauzalitu'', inými slovami, vzájomný súvis medzi dvoma javmi ešte nedokazuje, že jedno ovplyvňuje to druhé. \n\nKorelácie možno nedokazujú kauzalitu, ale zato sú mimoriadne atraktívne pre zástancov astrológie, rovnako ako sú pre zástancov ESP. Obe oblasti nechávajú pracovať svojich štatistikov celé dni a noci a vypočítavať korelácie, ktoré vylučujú náhodu. Napríklad, Michel Guaquelin o jednej štúdii poznamenal: "Medzi 3458 vojakmi možno nájsť 703 takých, ktorí sa narodili v čase, kedy stúpal alebo kulminoval Jupiter. Náhodná štatistická distribúcia pravdepodobnosti vraví, že by ich malo byť 572. Je to pravdepodobnosť jedna k miliónu. [Michel Gauquelin, "Spheres of Influence," Psychology Today (Brit.), No. 7, October 1975, pp. 22-27.]. Som ochotný pripustiť, že všetky štatistické údaje, ktoré ukazujú významnú súvislosť medzi rôznymi stúpajúcimi, klesajúcimi, kulminujúcimi alebo čokoľvek robiacimi planétami, sú priamo veľmi trefné. Podobne je to s tvrdeniami o kamenných kruhoch a ich usporiadaní podľa rôznych nebeských telies počas niektorého z ich množstva pohybov voči Zemi. (1) Moja odpoveď je taká, že by ma oveľa viac prekvapilo, keby sa spomedzi všetkých miliárd a miliárd možných nebeských pohybov nenašlo dostatok takých, ktoré by významne korelovali s tuctom udalostí na Zemi alebo s individuálnymi črtami jednotlivcov. Podobne je jasné, že aj keď je veľmi nepravdepodobné, aby niekto pri hádzaní kockou hodil 20 krát za sebou hodil šestku, predsa sa to už stalo. Ak sa budeme hrať kocky dostatočne dlho, nepravdepodobné sa stane častým. \n\nTento druh zdôvodňovania (ten, ktorý vraví, "no, tak ako toto vysvetlíte??") je tým, ktorý sa považuje v astrológii za vedecký výskum. Pripomína mi to argument o existencii Boha, ktorý uviedol astronóm Cressy Morrison. ''Je strašne nepravdepodobné, že tento vesmír vznikol len tak náhodou. Keď je k dispozícii nekonečne dlhý čas, je veľká šanca, že nielen že tento vesmír vznikne náhodou, ale že by vznikol náhodou znovu a znovu''. Tým nechcem povedať, že nie som naplnený úžasom pri myšlienke, že vesmír existuje a že namiesto ničoho existuje niečo. Som. To, že vôbec niečo existuje, ma ohromuje zakaždým, keď nad tým rozmýšľam. Ale zdá sa nepochybné, že niečo naozaj existuje a ak niečo existuje a máte neobmedzený čas, všetko, čo je možné, sa aj stane. (Leibnitz toto demonštroval v inom kontexte, keď obhajoval názor, že toto musí byť ten najlepší zo všetkých možných svetov. Všetko, čo je schopné existovať, nevyhnutne existuje. Ale to je iný argument pre inú úroveň a pre inú dobu.) Morrisonova analógia spočívala v tom, že vložil desať za sebou očíslovaných mincí do jedného vrecka a vyhlásil, že je nemožné náhodne vybrať mince von práve tak, aby boli v číselnom poradí. Myslel si, že tým dokázal takmer úplnú nemožnosť náhodného vzniku vesmíru. Ale ak má niekto nekonečne veľa času na vyťahovanie mincí z vrecka, nielen že by sme mohli očakávať, že sa želanú sekvenciu podarí vytiahnuť, ale stalo by sa to aj nespočetne veľa krát. \n\nV každom prípade základným logickým princípom tu je niečo, čo má dočinenia s prepojením korelácie a kauzality. Predpokladám, že každý inteligentný človek si uvedomuje, že vzájomný súvis medzi x a y nie je dostatočným podkladom pre tvrdenie, že x spôsobuje či vyvoláva y. Ale ani inteligentní ľudia si očividne neuvedomujú, že ani štatisticky významná korelácia medzi x a y nie je dostatočnou podmienkou pre rozumné presvedčenie o kauzálnom spojení, a už vôbec nie pre vieru, že x spôsobuje y. Významná korelácia môže naznačovať kauzálne spojenie, ale môže to byť práve y, ktoré vyvoláva x (čo je nepravdepodobné v prípade polohy planét a atletických schopností. Ani ten najnaivnejší astrológ na svete by netvrdil, že atletické schopnosti niekoho spôsobujú, že Mars v istý deň stúpa alebo klesá!) Ak ste objavili významnú koreláciu medzi hodinami sexuálnej výchovy a predčasným materstvom, možno neexistuje žiadne kauzálne spojenie, alebo možno boli hodiny sexuálnej výchovy zavedené ako odpoveď na počet predčasných materstiev alebo možno práve tieto hodiny sexuálnej výchovy podnietili záujem o sex, ktorý potom viedol k predčasnému materstvu. \n\nTakže naspäť k planétam a štatisticky významným koreláciám, ktoré potvrdzujú pravdu: prečo odmietam závery obhajcov astrológie? Pretože keď si položím nasledovné otázky, moja odpoveď je vždy rovnaká. Čo je pravdepodobnejšie: 1. že relatívne pohyby planét v čase narodenia vedcov, atlétov, umelcov, atď., sú významným kauzálnym faktorom v ich osobnostiach? alebo 2. že korelácie síce naznačujú kauzálne spojenie, ale existuje aj nejaký iný kauzálny faktor okrem pohybu planét, ktorý je síce významný ale zatiaľ ešte neobjavený (niečo také, ako záhadná "synchronicita") alebo 3. že korelácie sú náhodné javy, nech to znie akokoľvek nepravdepodobne? alebo 4. že isté druhy korelácií sú náhodné javy a niektoré naznačujú kauzálnu udalosť, ktorej príčina je ešte neobjavená alebo 5. že korelácie sú omyly, že je buď chybná matematika alebo dáta? \n\nKaždá z troch posledných možností sa mi zdá byť ''rozumnejšia ako veriť, že poloha Jupitera a Marsu atď. je relevantná pre osobnosť a zdravie jednotlivca''. Voľba 2), že existuje nejaká všadeplatná sila riadiaca tak pozemské ako nebeské správanie, alebo ak chcete, "synchronicita", je asi rovnako bezcenná ako Leibnitzov pojem predom danej harmónie. Samozrejme, nikto by nikdy nedokázal, že synchronicita alebo predom daná harmónia neexistujú, ale tieto koncepcie sú bezcenné s výnimkou machinácii potrebných na záchranu niektorých iných bezcenných alebo nepotrebných metafyzických pojmov. Voľba 4) necháva otvorenú možnosť, že 1) alebo 2) sú správne, ale nevidím žiadny dôvod, prečo by to tak malo byť. Voľby 3) a 4) vyzerajú ako jediné rozumné možnosti. \n\nSom si dokonale vedomý toho, že dokážete údaje napasovať do želaného astrologického vzoru tvrdiac, že na všetky tie, ktoré vzoru nevyhovujú, pôsobia "iné" vplyvy, ktoré interagujú s vplyvom dominantných planét (známe "negatívne vybrácie", na ktoré sa odvolávajú obhajcovia ESP, keď nedokážu zopakovať svoje psychické schopnosti.) Tento prístup uchyľovania sa k ad hoc hypotéze, aby sa zachránila teória, nie je niečo, čo by som mohol považovať za rozumnú predstavu. (Predpokladám, že pre pravého veriaceho je moja paradigma rozumnosti, ktorá ma vedie k tomu, že každé psychické, zázračné alebo okultné tvrdenia hodnotím ako neuveriteľné, veľmi podobná vytváraniu ad hoc hypotéz. Môžem len poznamenať, že tie dve veci sú veľmi rozdielne a žiadam od čitateľa, aby zvážil rozdiel medzi hľadaním výhovoriek pre dáta, ktoré nevyhovujú dopredu vymyslenej teórii a hľadaním dôvodov pre neakceptovania nelogických tvrdení.) \n\nV každom prípade ma zaujíma, prečo sú pre osobnosť a charakter človeka počiatočné podmienky (v čase narodenia) dôležitejšie ako všetky následné podmienky (v priebehu života). A čudujem sa, prečo je za významný bod zvolený práve okamih narodenia a nie napríklad moment počatia. A čudujem sa, prečo iné počiatočné podmienky, ako je zdravie matky, podmienky miesta pôrodu, ostré svetlá, tmavé miestnosti, zadné sedadlo auta atď. nie sú dôležitejšie ako to, či Mars stúpa, klesá, kulminuje alebo fulminuje. \n\nTakže je vôbec možné, že som, kto som, len vďaka polohe planét, hviezd, mesiacov, komét, asteroidov, kvazarov, čiernych dier atď., alebo že ''my všetci sme to, čo sme, len vďaka "synchronicite", predom stanovenej harmónii alebo nejakej inej sile''? Áno, je to možné. Mám však nejaký dôvod si myslieť, že práve táto možnosť je pravdepodobnejšia ako tá druhá, totiž, že všetky tieto záležitosti sú nepodstatné a nemajú žiadny vzťah k môjmu "osudu"? Vôbec nie! Nedokážem nájsť jediný dobrý dôvod, prečo by som tomu mal veriť. Ale napokon, som predsa Býk a my všetci vieme, aký tvrdohlavý by som teda mal byť. Iní sú vo svojich žiadostiach liberálnejší a preto hľadajú argumenty v prospech neúprosnej astrológie. \n\nJedným z bežných argumentov v prospech astrológie je argument o popularite a tradícii: astrológii veria milióny ľudí a trvá to už niekoľko tisíc rokov. ''Tieto tvrdenia sú pravdivé, ale nemajú pre "pravdu" astrológie žiadny zmysel''. Starovekí Chaldejci a Asýrčania poznali astrologické veštby už pred asi troma tisíckami rokov. Okolo roku 450 pred Kr. vyvinuli Babylončania 12 znakový zverokruh, ale boli to Gréci, ktorí od čias Alexandra Veľkého až po svoje podrobenie Rimanmi, dodali väčšinu základných prvkov modernej astrológie. \n\nRozšírenie astrologických praktík bolo zastavené vzostupom kresťanstva, s jeho dôrazom na božský zásah a slobodnú vôľu, ale v dobe Renesancie astrológia znovu získala na popularite, čiastočne vďaka znovu vyvolanému záujmu o vedu a astronómiu. Kresťanskí teológovia zbrojili proti astrológii a v roku 1585 ju Pápež Sixtus Piaty odsúdil. V tom istom čase práce Keplera a ďalších podmínovala podstatu astrológie, aj keď sa táto udržala. (3) \n\nNiektorí obhajcovia astrológie tvrdia, že jej odmietnutie nevychádzalo z jej nezlúčiteľnosti so slobodnou vôľou, ale z nepochopenia toho, ako je ľudský osud vlastne prepojený s nebesami. Patrick Levine, autor knihy The Psychic Sourcebook: How to Choose and Use a Psychic (New York: Warner Books, 1988), tvrdí, že moderní astrológovia sú oveľa holistickejší ako ich starovekí predchodcovia. Súčasný astrológ neverí v nič také primitívne ako priama kauzálna súvislosť medzi nebeskými telesami a osudom človeka. ''Astrológ verí v prepojenosť všetkého so všetkým''. "... existujú väčšie vzory energie, ktoré ovládajú všetky interakcie vo vesmíre a... tieto vzory alebo cykly sa odrážajú v pohybe hviezd a planét rovnakým spôsobom, ako sa odrážajú v pohybe ľudí a kultúr."Takže nejde o to, že by planetárne pohyby zapríčiňovali udalosti na Zemi, ale jednoducho o to, že tieto pohyby sú indikátormi vzorov vo vesmíre." Aby svoje tvrdenie podporil, Levine cituje Lindu Hillovú, ktorej kvalifikovanosť sám uvádza tým, že o nej povie, že "je to astrologička z New Yorku, ktorá ma 14 (sic) rokov praxe". Slečna Hillová vraví:" nemyslím si, že niekto presne vie, ako to funguje; proste to funguje. Carl Jung použil výraz synchronicita. Je to jednoducho synchronizácia.. Nejako sme synchronizovaní s nebeskými vzormi, ktoré existovali v čase nášho narodenia." \n\n''Pojem všetkého súvisiaceho so všetkým sa zdá byť zaujímavý pre mnohých ľudí a je pravdepodobne atraktívnejším pojmom pre modernú New Age dušu ako čokoľvek tak očividne falzifikovateľné'' ako tvrdenia o priamej kauzálnej súvislosti medzi planetárnymi javmi a jednotlivcom alebo historickými udalosťami. Táto myšlienka zapadá do Východného mysticizmu, alebo prinajmenšom do Západnej predstavy o Východnom mysticizme. New Age astrológ sa môže odvolávať na Singularitu pred Veľkým Treskom ako na dôkaz, že sme kedysi všetci boli Jedno. Ak sa niekomu viac páči Old Age mysticizmus, možno citovať predstavu, že my všetci sme Boh. Ale či sme všetci boli niekdy Jedno v materiálnom alebo duchovnom význame (Singularita alebo Boh) je irelevantné k tomu, čo sme teraz a čo by sme mali robiť so svojim životom. Myšlienka, že nie sme jednotlivec, ktorý je celkom zodpovedný za to, kým je, je pre celkom očividne pre mnohých ľudí lákavá. Keď už nič iné tak ich prinajmenšom zbavuje zodpovednosti za domnelé nedokonalosti v ich živote. Zdôrazňujem domnelé nedostatky, pretože si myslím, že aj keď mnohé nedostatky sú reálne, napríklad nedostatok potravy, obydlia alebo vzdelania, mnohé sú vytvorené umelo ľuďmi, ktorí prišli pred nami alebo ktorí sú našimi súčasníkmi. \n\n''V dnešnom svete sú najväčšími umelými nedostatkami práve tie materiálne, vytvorené v tejto našej peniazmi-a-postavením hnanej spoločnosti, ktorú každý významný filozof, Východný či Západný, ktorý kedy žil, označuje za irelevantnú k ľudskému šťastiu''. Mnohí, tak ako Spinoza, identifikovali hon za bohatstvom, mocou a slávou ako nevyhnutnú cestu k sklamaniu. ''Ale falošná dilema vzniká vtedy, keď niekto cíti, že si musí vybrať medzi bezcennou, idiotskou a bezvýznamnou honbou za peniazmi a postavením a životom založeným na viere v okultné veci''. \n\nExistujú aj iné alternatívy k márnej honbe za plytkosťou a bohatstvom okrem Boha a psychikov. Jednou alternatívou je vytváranie krásy a dobra, napríklad pomáhaním iným, najmä ak tí iní sú deti. Nesebeckí ľudia sú vo všeobecnosti šťastní a nemusia chodiť na hodiny sebadôvery ani navštevovať raz do týždňa terapeuta. Ďalšou alternatívou je život plný učenia sa a učenia iných. Nie je nič nemorálne na tom, ak sa váš život začína radou astrológa, guru alebo terapeuta, ktorý vás presvedčil, že na vašej aure treba pracovať alebo že váš úspech závisí od polohy hviezd. Dospelý človek by mal byť schopný vidieť cez takéto tvrdenia a byť schopný dospieť k istému druhu pozitívneho postoja, myslenia, ktoré je potrebné k šťastiu a úspechu na základe nejakej pozitívnej činnosti namiesto na základe nejakého druhu viery. \n\nOhajcovia astrológie tiež podporujú svoju vieru odvolávaním sa na pojmy ako "že dĺžka menštruačného cyklu žien korešponduje s fázami Mesiaca a gravitačné polia Slnka a Mesiaca sú dostatočne silné na to, aby spôsobovali na Zemi príliv a odliv. Ak dokáže Mesiac ovplyvňovať príliv, tak potom celkom iste dokáže ovplyvniť aj človeka. Pýtate sa, aká je analógia prílivu u čoveka? No predsa ľudské telo je zo 70% tvorené vodou! A ak ustrice otvárajú svoje korýtka v zhode s prílivom, ktorý zasa tečie v zhode s elektromagnetickými a gravitačnými silami Slnka a Mesiaca, a ľudia sú plní vody, nehovoriac už o tom, že sa rodíme plaviac sa v mori zárodočnej vody, v tme, a nezabúdajúc, že slnečné žiarenie môže narušiť krátkovlnné rádiové signály, nuž, nie je potom inteligentnému človeku jasné, že ak nemôžu zemiaky uniknúť týmto vplyvom, ako by toho bol schopný človek? (4) \n\nA predsa, nikto by netvrdil, že na to, aby pochopil vplyv Mesiaca na príliv alebo zemiaky, musí pochopiť počiatočné podmienky Singularity pre Veľkým treskom, alebo pozície hviezd a planét v čase, keď sa vyorávali zemiaky. Ak chcete vedieť, aký bude zajtrajší odliv, nebudete potrebovať vedieť, kde bol Mesiac v čase, keď sa vytvoril prvý oceán alebo rieka, ani či bol najprv oceán a potom Mesiac, alebo naopak. Počiatočné podmienky nie sú vôbec dôležitejšie - a pravdepodobne sú oveľa menej dôležité - ako súčasné podmienky pre súčasné vplyvy na rieky a rastliny. Ak to platí pre príliv, prečo by to neplatilo pre ľudí? Zrejme nie je žiadnou náhodou, že moderné, "vedecké", "high-tech" verzie astrológie, ako sú biorytmy alebo dianetika (dianetics), tiež kladú neopodstatnený dôraz na počiatočné podmienky. \n\nFaktom je, že nemám žiadny problém akceptovať predstavu, že súvisím a som ovplyvňovaný, takým či onakým spôsobom, všetkým, čo je vo vesmíre, vrátane planét a hviezd. Ale okrem chvíľkového poetického snenia, ktoré táto myšlienka vyvoláva, nezdá sa mi, že by bol z tejto predstavy nejaký osoh. To, čo nás ovplyvňuje najviac, je oveľa bližšie po ruke a oveľa lepšie poznané ako vplyvy Marsu a Venuše. (5) Okrem Slnka a Mesiaca a príležitostne prechádzajúcich komét alebo asteroidov je väčšina planetárnych objektov od nás tak veľmi vzdialená, že akékoľvek vplyvy, ktoré by na nás tieto telesá mohli mať, by boli zatienené vplyvmi Slnka a Mesiaca. A aj napriek tomu všetkému existuje ešte ďalší objekt, ktorý je plný vecí, ktoré zrejme na nás majú podstatne väčší vplyv ako Slnko alebo Mesiac - je to planéta Zem! \n\nZem, ľudia a veci na Zemi, s ktorými človek prichádza priamo do kontaktu, majú pravdepodobne oveľa väčší vplyv na naše životy ako vzdialené nebeské telesá. Miesto a spôsob, akým sme sa narodili (na jasne osvetlenej pôrodnej sále alebo na zadnom sedadle auta počas dopravnej zápchy apod.), má na náš život asi väčší dopad, ako polohy hviezd v čase pôrodu. Navyše, ak sa ukáže, že dokážeme stanoviť špecifické účinky podľa špecifických podmienok miesta narodenia, potom dokážeme kontrolovať tieto podmienky tak, aby sme dosiahli želaný prospech. Na druhej strane, ak by aj bolo pravdou, že poloha hviezd a planét je pre náš život významnejšia ako to, či sme sa narodili za ťažkých podmienok, s hviezdami nemôžeme nič robiť a aj nad zrodením človeka môžeme mať len obmedzenú kontrolu. (Som rád, že nebudem astrológom v čase detí zo skúmaviek. Ako by som vedel, kedy sa môj klient "narodil"? Proces vzniku života nie je okamžitý. Neexistuje jedna jediná chvíľa, kedy sa to stane. Skutočnosť, že niekde nejaký úradník zapíše čas narodenia, je irelevantný. Vyberie si okamih, keď sa objaví plodová voda?, keď dôjde k prvým sťahom?, keď posledný prst alebo vlas opustí telo rodičky? alebo je to okamih, kedy sa lekár alebo sestrička pozrú na hodiny (bez pochyby na také, ktoré sú presné)?) \n\nVieme a dokážeme predpovedať s rozumnou presnosťou všeobecné účinky istých typov liečby kojencov a detí, ale pravdepodobne nikdy nebudeme schopní predpovedať jedinú špecifickú myšlienku alebo skutok dospelého na základe jeho jedinej skúseností ako dieťaťa. (Dianetika tiež môže vyzerať ako "vedecký", "high-tech" variant astrológie pre jej snahu hľadať príčiny chorôb dospelých, duševných i telesných, v počiatočných podmienkach, v tomto prípade v "pamäťových stopách" naprogramovaných ešte počas pobytu v maternici. Mohli by ste zarobiť majlant, keby ste vedeli predpovedať tieto "pamäťové stopy" (engramy) podľa polohy hviezd a planét). Pravdepodobnosť, že budeme vôbec niekedy schopní predvídať s dostatočnou presnosťou špecifické typy čŕt osobnosti na základe sumy mnohorakých podmienok počas detstva, je mizivá ale stále lepšia, ako keby sme to robili prostredníctvom polohy nebeských hviezd v čase narodenia. \n\nAk má nejaká "veda" o osobnostných črtách niekedy uspieť, tak by som povedal, že najskôr to bude genetika. Je stále viac dôkazov o tom, že genetický kód jednotlivca silne determinuje nielen farbu očí a podobné veci, ale aj osobné vlastnosti človeka. Možno jedného dňa človek bude môcť vojsť do obchodu alebo letištnej haly, vložiť prst do štrbiny v stroji a prečítajú mu jeho genetický kód. Stroj bude naprogramovaný tak, aby vám povedal nielen vašu farbu očí, pohlavie, rasu, sexuálne preferencie atď., ale tiež vám prezradí, či máte sklony k náboženstvu, či ste športový typ, či máte radi hudbu alebo literatúru, ako silná je vaša sexuálna túžba, či máte sklony k alkoholizmu apod. Feyerabend porovnáva genetiku s astrológiou nasledovne: "Počúvame často kritiku výroku, že hviezdy nabádajú, ale nenútia. Táto kritika prehliada skutočnosť, že moderná dedičná terória (napríklad) neustále pracuje s dispozíciami (vlohami)." (úškrn) Tiež tvrdí, že "každá priemerne zaujímavá teória je vždy v rozpore s početnými experimentálnymi výsledkami." (tamtiež). \n\nPrekvapuje ma, že po tomto tvrdení nepokračoval vyhlásením, že čím je teória viac v rozpore s experimentálnymi výsledkami, tým je zaujímavejšia! Ale Feyerabend má pravdu v tom, že ak by sa genetika používala tak ako astrológia - na hľadanie vzorov synchronicity, namiesto aby potvrdila alebo odmietla tvrdenia o korelácii naznačujúcej nejaký druh kauzálneho vzťahu medzi génom alebo sadou génov a nejakou osobnostnou črtou - tak potom by genetika podobne ako astrológia bola terčom kritiky, že nabáda, ale nenúti. Myšlienka, že existuje gén, ktorý podmieňuje to, či bude človek veriacim alebo skeptikom k veciam okultným, je tá, ktorú považujem za odpudzujúcu. Ale nech je táto myšlienka akokoľvek odpudzujúca, zdá sa pravdepodobné, že práve túto vec bude jedného dňa možné otestovať, zatiaľ čo "synchronicita" zostane naveky len nejasným a neoveriteľným tvrdením. \n\nA napokon, sú i takí, čo bránia astrológiu tým, že poukazujú na to, aké sú profesionálne horoskopy presné. Jeden môj kolega, učiteľ s doktorátom z histórie z Kalifornskej univerzity v Davise, praktizuje astrológiu. Samozrejme, že je to high-tech človek a má počítačový program, ktorý mu pomáha pri jeho čítaniach. Je si vedomý všetkých argumentov proti astrológii a dokonca pripúšťa, že logicky by to nemalo fungovať. Ale on verí, že to funguje. Tento koncept "fungovania" je veľmi zaujímavý. Čo to vlastne znamená? \n\nV podstate povedať, že astrológia (alebo biorytmy či dianetika) funguje, znamená, že je presná do stupňa podstatne vyššieho, ako je púha náhoda. Pokiaľ viem, existujú dva spôsoby na obranu tohto tvrdenia. Jeden je ukázať štatistické dáta, ktoré potvrdzujú väčšiu ako náhodnú pravdepodobnosť kauzálneho spojenia medzi niektorým nebeským javom a niektorým faktorom, o ktorom je známe, že sa vzťahuje na istý druh osobnosti. Tento argument sme rozoberali už vyššie. Iným argumentom je poukazovať na prípady, kde sa predpovede podľa hviezd presne splnili. Príklady pre tento typ argumentácie uvádzam na inom mieste slovníka, v časti nazvanej "svalové čítanie" (cold reading). Keď vravia, že astrológia funguje, myslia tým, že veria, že ich horoskop im pasuje alebo že sa rady od astrológa ukázali ako užitočné. Netvrdil by som, že astrológ nikdy nemôže dobre poradiť, ale pochyboval by som o tvrdení, že jeho rada, nech bola akokoľvek užitočná, hocijakým spôsobom potvrdzuje platnosť astrológie. Okrem toho, viaceré štúdie ukázali, že ľudia často používajú tzv. selektívne myslenie - čím sa stáva, že ich horoskopická mapa je v zhode s vopred vytvorenou predstavou o nich samých. Navyše, mnohé z tvrdení, ktoré sa o znameniach (zverokruhu) a osobnostiach robia, sú vágne a vyhovovali by mnohým ľuďom narodených v celkom iných znameniach. Dokonca aj profesionálni astrológovia, väčšina ktorých opovrhuje astrológiou znamení Slnka, nedokážu vybrať správnu horoskopickú veštbu s väčšou presnosťou ako je štatistická náhoda. \n\nA predsa astrológia zostáva naďalej populárnou, napriek skutočnosti, že v jej prospech neexistuje ani štipka vedeckého dôkazu. Dokonca i bývala prvá dáma Spojených štátov, Nancy Reaganová a jej manžel Ronald, sa radili s astrológom. Bolo to v čase, keď stál Reagan v čele slobodného sveta - z čoho možno urobiť záver, že astrológovia majú väčší vplyv ako samotné hviezdy. \n\nĎaľšie čítanie:\nViď pôvodné referencie v anglickom originále\n~~copyright © 2000 Robert Todd Carroll~~\n~~translation copyright © 2004 Vladimír Luknár~~
//Hodnota astrológie....nie je v jej schopnosti predpovedať, čo majú pre ľudí pripravené bohovia, ale v jej schopnosti odhaliť božské sily, ktoré sídlia v hĺbkach každej ľudskej bytosti.//\nGlen Perry, Ph.D.\n\n//Otázky pravdy a lže patria do ríše racionálneho a nemajú žiadny vplyv na imaginárno... Trvať na tom, že ľudia pod vplyvom Mesiaca/Saturnu musia byť depresívni alebo ľudia pod vplyvom Marsa/Pluta explozívni... znamená (inými slovami) zabiť imaginárne a zbaviť ho jeho sily, ktorá môže mať liečebné účinky... Astrológia vnímaná ako imaginárna disciplína sa pohodlne vyhýba všetkým otázkam, či je pravdivá alebo nie, čím do značnej miery oslabuje hnev svojich kritikov.//\nBrad Kochunas\n\n//Neviem, prečo verím v to, čo verím, pretože to pochádza zo srdca nie z hlavy.//\nBrad Kochunas\n\n//Astrológia je súčasťou našej minulosti, ale astrológovia dosiaľ nepodali žiadny rozumný dôvod, prečo by mala zohrávať nejakú úlohu v našej budúcnosti.//\nI. W. Kelly\n\nAstroterapia používa astrológiu ako sprievodcu cestou transformácie osobnosti, sebarealizácie a sebaprerodenia. Astrológiu študujú pre jej schopnosť pomáhať pri psychologickom uzdravovaní a raste. Pokiaľ viem, neexistujú žiadni licensovaní “astroterapeuti”. Termín sa používa na označovanie poradcov a liečiteľov všetkých druhov, ktorí používajú astrológiu pri svojom poradenstve a liečiteľstve.\n\nPodľa obhajcov astroterapie väčšina kritikov astrológie nepochopila, ako je ľudský osud v skutočnosti spojený s nebesami. Frederick G.Levine, autor knihy ''The Psychic Sourcebook: How to Choose and Use a Psychic'' (New York: Warner Books, 1988), tvrdí, že moderní astrológovia sú holistickejší ako ich starovekí predchodcovia. Súčasný astrológ neverí v nič také surové ako priama kauzálna súvislosť medzi nebeskými telesami a osudom osoby. Astrológ verí v prepojenosť všetkého so všetkým.\n\n“//Existujú mohutné vzory energie, ktoré ovládajú všetky interakcie vo vesmíre… a tieto vzory alebo cykly sa odzrkadlujú v pohybe hviezd a planét rovnako, ako sa prejavujú v pohybe ľudí a kultúr. A tak nie pohyby planét spôsobujú udalosti na Zemi, ale to tieto pohyby sú jednoducho indikátormi vesmírnych vzorov.//\n\nNa podloženie tohto tvrdenia Levine cituje Lindu Hillovú, ktorej dôveryhodnosť je definovaná poznámkou, že je to “//astrologička z New Yorku so 14 ročnou praxou.//” Slečna Hillová vraví, “//nemyslím si, že niekto presne vie, ako to funguje, proste to funguje. Carl Jung použil termín synchronicita. Jednoducho ide o synchronizáciu… Nejakým spôsobom sme synchronizovaní s vesmírnymi vzormi, ktoré existovali v čase nášho narodenia.//”\n\nSkrátka, astroterapia používa astrológiu ako akýsi druh projekčného osobnostného testu, ktorý je užitočný pri odkrývaní skrytých tvorivých síl človeka, pri ponáraní sa do jeho podvedomej mysle, pri objavovaní jeho skrytých predstáv, motívov, právd a azda aj jeho kozmickej synchronicity!\n\nZa otca astroterapie je považovaný Dane Rudyhar. V 30-tych rokoch minulého storočia aplikoval na astrológiu Jungove psychologické koncepty. Páčilo sa mu Jungovo tvrdenie, že psyché si hľadá psychickú celistvosť alebo “//individualizáciu//,” proces, o ktorom sa Rudyhar domnieval, že je zrejmý z horoskopu.\n\nDnes v Rudyharovom diele pokračuje Glen Perry, ktorý sa chváli doktorátom z klinickej psychológie zo Saybrookovho ústavu v San Franciscu, čo je regionálne akreditovaná (WASC) škola “//zameriavajúca sa na podporu plného vyjadrenia sa ľudskej duše a humanistických hodnôt v spoločnosti.//” V astroterapii, vraví Dr.Perry, “//sa astrológia používa na privodenie empatie s vnútorným svetom klienta a existujúcich symptómov a na povzbudenie pozitívneho rastu osobnosti a naplnenia.//” Myslí si, že astrológia je teória osobnosti a diagnostický nástroj zároveň, a predsa neposkytuje ani argumenty ani dôkazy, aby tento názor podporil. Tu je príklad ako astroterapia využíva astrológiu:\n//Saturn v postavení oproti Venuši v grafe narodenia človeka neoznačuje jednoducho “//nešťastie v láske,//” ale “//potenciál hlboko, oddane, zodpovedne milovať a trpezlivo a odhodlane prekonávať prekážky. Zatiaľ čo realizácia tohto potenciálu si od človeka môže žiadať námahu a utrpenie, predpovedať mu iba ťažkosti a utrpenie bez pochopenia toho, čo može potenciálne získať, je prinajlepšom krátkozraké a v najhoršom škodlivé.”\n\nAko to Perry vie, nie je jasné. Iné tvrdenia, rovnako hlboké, si nevyžadujú argumenty alebo dôkazy, pretože sú prázdne: “//horoskop symbolizuje istý druh vyspelého človeka, ktorým sa jednotlivec môže stať.//” Aj iné tvrdenia sú rovnako nezrozumiteľné: “//To, čo jednotlivec prežíva ako problematickú situáciu alebo vzťah, možno vidieť v grafe ako aspekt jeho vlastného psyché. Týmto spôsobom horoskop indikuje, aké funkcie mu boli odopreté alebo priznané a za akých okolností sa s nimi asi bude možné stretnúť.//” “//Povedané jednoducho,//” vraví Perry, “//cieľom je pomôcť klientovi uvedomiť si potenciál, ktorý je symbolizovaný horoskopom.//” Akú systematickú analýzu a metodické nástroje použil, aby dospel k tomuto poznatku, neuvádza, a už vôbec nie to, ako niekto dokáže overiť špecifické symboliky daného horoskopu. Avšak zdá sa, že sa do značnej miery spolieha na pochybné psychologické koncepty propagované Jungom a Freudom.\n\nIný astroterapeut, Brad Kochunas, dáva jasne najavo, že jednou z hlavých cností aplikovania astrológie na vnútorný život namiesto na vonkajšie vzory správania, je v tom, že vyberá astrológiu mimo oblasť vedy, kde sa jej, pri detailnom štúdiu, veľmi nedarilo. Kochunas nazýva túto starosť o psyché “//imaginárnou perspektívou//” a vraví, že sa nezaujíma o to, či je niečo pravda alebo nie, ale či je to pre daný účel užitočné. Otázky pravdy alebo lži patria do ríše racionálneho a pre hodnotu imaginárneho sú irelevantné. Je to funkčná, nie faktická validita, ktorá je pre imaginárnu perspektívu primárna. Niečo u niekoho funguje? Je to užitočné v zmysle poskytovania hĺbky, zmyslu, hodnoty alebo účelu pre jednotlivca alebo komunitu? Ak áno, tak niet dôvodu na jeho kultúrnu degradáciu.\nTýmito slovami hrdo cituje z knihy ''Primal Myths'' od Barbary Sproulovej (San Francisco: Harper & Row, 1979). Tu aspoň Kochunas, na rozdiel od Perryho, pevne umiestňuje astroterapiu do oblasti mytológie, keď hrdo prehlasuje, že astrológia do vedy nepatrí. Zdá sa, že jeho postoj je veľmi jednoduchý a priamočiary: ''ak sú klienti spokojní, máte platný mýtus''.\n\nNa druhej strane Max Heindel ťahá astroterapiu ku všetkým formám uzdravovania a nazýva ju vedou, deklarujúc, že má dva základné zákony: "//Zakon kompatibility [sic]//” a “//zákon systémovej receptibility//.” Krátka citácia z Heindelovho diela demonštruje bystrému čitateľovi, prečo nestojí za to zaoberať sa týmito “//zákonmi//”:\n//Ak bol v čase počatia bol Mesiac v uhle, ktorý pri narodení klesá (alebo naopak stúpa), vitálne telo je umiestnené do maternice matky ako matrix, do ktorého sú zabudované chemické prvky tvoriace naše pevné, fyzické telo. Vitálne telo vydáva zvuk podobný bzučaniu čmeliaka. Počas života tieto éterické zvukové vlny priťahujú a umiestňujú chemické prvky našej potravy tak, že sa ukladajú do orgánov a tkanív. Kým sú éterické zvukové vlny v našom vitálnom tele v harmónii s kľúčovou notou archetypu, chemické elementy, ktorými kŕmime svoje husté telo, sú správne umiestňované a asimilované a zdravie prevláda bez ohľadu na to, či sme silní alebo chudí, ružovej alebo bledej pleti, a bez ohľadu na náš vonkajší zjav. Ale v okamihu, kedy sa zvukové vlny vo vitálnom tele nezhodujú so základnou notou nášho archetypu, táto dizonancia umiestňuje chemické prvky našej stravy spôsobom nezlučiteľným s líniami sily v archetype…\n\nVšeobecným pravidlom je: od fázy Nového mesiaca k fáze Splnu majú stimulačné látky najväčší účinok a sedatíva najslabší. Znížte dávku stimulantov a zvýšte dávku sedatív. Výnimka: ak sa stúpajúci Mesiac priblíži ku konjukcii so Saturnom, dávajte väčšie dávky stimulantov a menšie dávky sedatív.//\n\nNepovedia nám, z ktorého starovekého média boli tieto teórie prenesené do súčasnosti a kde takéto úvahy vznikli, môžeme len hádať. V bežnej vede nenájdeme nič, čo by sa čo len podobalo tomu, o čom píše Heindel. Ale možno tam aspoň nájsť vieru v hudbu sfér.\n\nČo si teda máme vziať z novej astrológie, ktorá, ako sa zdá, nepatrí do ríše empirického testovania ani do oblasti záujmu o empirickú pravdu či klamstvo? Astroterapeuti v tom síce vidia pokrok, ale pre tých z nás, čo dávajú prednosť blúzneniu nízko pri zemi, je astroterapia len jednou z mnohých “//bláznivých//” terapií.\n\nViď tiež [[Astrológia]], enneagram a New Age psychoterapie.\n\nĎalšie čítanie:\n*A Transdisciplinary Approach to Science and Astrology by Alain Nègre, professor of Electronics.\n*Occult Principles of Health and Healing ch 11, "Astrology as an Aid to Healing," by Max Heindel (who thinks astrotherapy can heal the body)\n*Dean, Geoffrey and Arthur Mather and Ivan W. Kelly, "Astrology," in The Encyclopedia of the Paranormal, ed. G. Stein (Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 1996). \n*Kelly, I. W. (1997) "Modern Astrology: A Critique," Psychological Reports (1997), 81, 1035-1066. \n*Kelly, I. W. "Why Astrology Doesn't Work," Psychological Reports, 1998, 82, 527-546.\n\n^^copyright © 2005 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2008 Vladimír Luknár^^
Oddelenie vedomia od tela, čo človeku umožňuje cestovať na krátke alebo dlhé vzdialenosti bez toho, že by bolo telo "pri tom". Oddelené vedomie dokáže vnímať fyzickú realitu. Dvoma druhmi mimotelovej skúsenosti sú - zážitok z blízkej smrti a zážitky z cestovania vesmírom. Pri tom prvom sa osoba, ktorá nie je pri vedomí, vznáša nad svojim vlastným telom a vníma, čo sa deje počas operácie alebo počas toho, ako záchrancovia bojujú o jej život. Pri tom druhom, osoba navštívi Jupiter alebo iné galaxie. \n\nDvaja vedci, ktorí spopularizovali túto modernú variantu metafyzického dualizmu, sú Elizabeth-Kübler-Rossová a Raymond-Moody. Prvá je známa svojou prácou o smrti a umieraní. Druhý je psychiatrom s doktorátom filozofie, ktorého obľubeným označením, ako sa zdá, je "parapsychológ". Napísal na túto tému minimálne štyri knihy. Sú väčšinou založené na voľnej interpretácii svedectiev a príhod doktorov, sestier a pacientov. Charakteristickou vlastnosťou Moodyho kníh je očividné vynechávanie prípadov, ktoré nezapadajú do jeho hypotézy. Dokonca napísal knihu o Elvisovi Presleym. Kübler-Rossová tvrdí, že je možné mať sex s duchmi mŕtveho. Inými populárnymi vyšetrovateľmi MTS sú Dr.Puthoff a Dr.Targ zo Stanfordovho výskumného ústavu (nesúvisí so Standfordskou univerzitou) a Dr.Charles Tart, psychológ, ktorý odišiel z Kalifornskej univerzity v Davise a teraz je členom zboru na Ústave transpersonálnej psychológie. Toto trio robí aj výskum o ESP (1). \n\nPodľa astrálnej projekcie (2) máme veriť, že a) vedomie je od tela oddelená entita a môže existovať bez nášho tela., prinajmenšom na niekoľko krátkych chvíľ, a b) že mimotelové vedomie môže "vidieť", "počuť" a "cítiť" a predpokladám, že aj čuchať. Predstava, že telo a myseľ sú oddelené entity a môžu existovať oddelene, je základom pre tradičný pohľad Západu na nesmrteľnosť duše. Podľa tohto tradičného pohľadu musíte zomrieť, až potom môže vaša duša putovať. Ale aj potom sú ciele cesty dosť obmedzené: nebo alebo peklo a nemáte si ani možnosť vybrať! New Age pohľad vám teda dovolí vybrať si, kam chcete ísť a nemusíte kvôli tomu ani zomrieť. To je skutočne výhra! \n\nAvšak predstavte si, čo by sa stalo, keby sa tisíce duší vydalo na hviezdnu cestu a prišlo naspäť do nesprávnych tiel. Pomyslíte si, nuž, chyby sa občas stávajú. Mohli by sme predpokladať, že by sa nejaké duše stratili a nikdy nenašli cestu do svojich tiel. Tak by sa potulovalo alebo niekde povaľovalo aspoň zopár bezduchých tiel, opustené svojimi dušami ako nepotrebná batožina. Malo by potom existovať aj zopár popletených duší, ktoré nevedia, koho sú, pretože sú v nesprávnom tele. Ak by bol dualizmus skutočný, mohli by sme predpokladať, že by všade boli mysle bez svojich tiel! \n\nZdá sa mi samozrejmé, že keď hocičo vnímam, je to preto, že mám telesné zmysly (zrak, sluch, atď), ktoré sú stimulované fyzikálnymi javmi (elektromagnetické žiarenie, vibrujúci vzduch atď.) Podľa dualistov je to však moja myseľ, ktorá v skutočnosti realizuje toto vnímanie. Moje telo je nadbytočné. Descartes, často označovaný za otca modernej filozofie, si myslel, že tento bod dokázal vo svojich Metafytických meditáciách. Tam žiada čitateľa, aby pozorne sledoval nasledovný experiment. Predstavte si kúsok čerstvého včelieho vosku, píše. Všimnite si jeho vôňu, textúru, veľkosť a tvar. Napichnite ho a počúvajte tupý zvuk, ktorý vydáva, ochutnajte stopy po sladkom mede. A teraz si predstavte, že sa vosk spáli. Teraz vyzerá, vonia, chutí, zneje inak a je iný na hmat. Inými slovami, každý kúsok vnemových dát vám vraví, že je to iný predmet. A predsa vy viete, že to nie je iný predmet, je to ten istý predmet s celkom iným vzhľadom. Viete, že podstata vosku zostáva aj po premene jeho vlastností. Ako to viete? Nie prostredníctvom svojich zmyslov, pretože tie vám povedia, že to nie je ten istý vosk. Viete to prostredníctvom svojej mysle. Tým pádom vaše poznanie materiálnych látok nepochádza z vašich zmyslov, ale z vašej nemateriálnej mysle. \n\nHlavný problém tohto Descartovho argumentu je v tom, že sa sústreďuje na myšlienky esencie a substancie. To sú nadbytočné koncepty. Všetko možno vysvetliť rovnako dobre aj bez predpokladu, že za každým vnemom fyzického predmetu je substancia nazývaná myseľ a substancia nazývaná telo. Je Descartov vosk tým istým voskom po tom, čo sa spálil? Je vajce tou istou látkou po tom, čo sa vajce uvarí? Čo získame, ak predpokladáme, že existuje nejaká esencia (podstata) vajca, ktorá zostane tým istým aj po uvarení? Ako sa esencia vajcia líši od fyzických vlastností vajca? Prečo predpokladať, že skutočné vajce je esencia ponímaná len mysľou? \n\nPodobne, prečo predpokladať, že okrem toho, že vidíme červenú loptu, počujeme ohromný hluk, cítime vietor na tvári, voniame variacu sa kapustu atď, existuje aj nehmotná substancia, to jest myseľ, ktorá v skutočnosti robí to počutie, cit, privoniavanie atď. A telo, vrátane mozgu, je len prostriedkom nejako pumpujúcim údaje do mysle? Jedným z nepríjemných aspektov dualizmu je to, že sa snaží vysvetliť, ako je možné, aby priestorová entita interagovala s nepriestorovou entitou. Ako sa myseľ spája s telom, ak sú odlišnými substanciami? Ako môže fyzické mať vplyv na nefyzické a naopak? (Descartes nedokázal vysvetliť, ako je možná interakcia mysle a tela, ale tvrdil, že vie, kde k tomu dochádza: v epifýze.) \n\nMohli by sme sa opýtať, ak majú dualisti pravdu, prečo si vedomie za normálnych okolností vyžaduje asistenciu zmyslových orgánov. Podľa tejto teórie sa telo stáva nadbytočnou entitou. Ak by bolo možné oddeliť ducha od tela, prečo by vôbec mala prísť duša naspäť? Ak si môže celkom dobre vystačiť aj sama bez svojho telesného väzenia (ako nazýval telo Platón), prečo sa nevydať von po svojom a zostať tam? \n\nNapokon, na cestovaní, pri ktorom telo zostáva doma, nie je nič mystického alebo záhadného. Väčšina ľudí na planéte to robí každú noc, keď ide spať a sníva. Mnohí z nás snívajú s otvorenými očami o cudzích a exotických miestach. Niektorí ľudia to robia, keď si berú niektoré druhy liekov alebo drog. Niektorým ľuďom sa to stáva, keď majú mozgové poruchy. \n\nJames Randi uvádza príklad dvoch vedcov z Výskumného ústavu na Stanforde, Dr.Russella Targa a Dr.Harolda Puthoffa, ktorí pozitívne porovnali nálezy výskumných kozmických sond Mariner 10 a Pioneer 10 s "nálezmi" Ingo Swanna a Harolda Shermana, ktorí tvrdili, že pri svojich "hviezdnych výletoch (duše)" ešte pred vypustením spomínaných sond, navštívili Merkúr a Jupiter. Títo vedci povedali, že objavili vzrušujúce podobnosti medzi tým, čo opisovali Swann so Shermanom a tým, čo priniesli sondy. Navrhli, aby sa tieto objavy kozmických cestovateľov skúmali podrobnejšie. Isaac Asimov si zapísal tvrdenia cestovateľov a porovnal ich s tým, čo bolo známe z výskumu sond. Asimov prišiel k záveru, že 46% ich tvrdení je nesprávnych. Iba jedno zo 65 tvrdení ohodnotil ako fakt, ktorý nebol zrejmý ani ho nebolo možno získať z referenčnej literatúry. \n\nVedcov neodradila ani skutočnosť, že Swann tvrdil, že počas svojej kozmickej cesty na Jupiter videl 8 tisíc metrov vysoké pohorie, aj keď je známe, že tam nič také nie je. Ťažko si predstaviť, prečo niekto mal veriť takýmto tvrdeniam. Ak by som vám povedal, že som bol vo vašom rodnom meste a že som tam videl 8 tisíc metrovú horu a vy by ste vedeli, že tam žiadna hora nie je, verili by ste, že som tam naozaj bol? A to napriek tomu, že som správne poznamenal, že tam je rieka, ktorá občas spôsobuje záplavy? Mimochodom Swann teraz tvrdí, že jeho kozmické cestovanie bolo také rýchle, že možno nevidel Jupiter ale nejakú inú planétu v inej slnečnej sústave! Takže skutočne tam niekde taká veľká hora je! \n\nNapriek tvrdeniam parapsychológov niet žiadneho fyzického dôkazu, ktorý by podporil tvrdenie, že niekto dokáže vystreliť svoju myseľ alebo dušu alebo psyché alebo čokoľvek podobné niekam inam, na túto alebo nejakú inú planétu. Jediné, čo máme, sú svedectvá. Ako inak by to mohlo byť? Skutočnou otázkou pre psychológov je, prečo sa stáva, že ak sú dve rovnako inteligentné a vzdelané skupiny, každá vyzbrojená nositeľmi doktorátov a Nobelových cien, čiže skupiny skeptikov a veriacich, konfrontované s rovnakými dôkazmi, tak každá z nich reaguje celkom inak. Skeptici sa smejú nad tvrdeniami svedkov paranormálnych javov a považujú veriacich za naivných, dôverčivých a bláznivých, riadených viac zbožným želaním a sebaklamom ako kritickým myslením. Veriaci si zase myslia, že skeptici sú zaujatí, "profesionálni ohovárači", ktorých skôr poháňa vlastná zadubenosť a utkvelé predstavy ako kritické myslenie. \n\nNa záver by sme mali poznamenať, že puristi rozlišujú medzi astrálnou projekciou a OBE (3). To prvé hlása Madam Blavatsky, ktorá tvrdí, že existujú rôzne telá, z ktorých jedno je tzv. astrálne. Astrálne telo vníma namiesto telesných schránok iné astrálne telá. Takže, ak by sme mali byť presní, nie je to duša alebo vedomie, ktoré počas astrálnej projekcie odlietajú, ale akýsi druh tela. Toto telo, mimochodom, je to, ktoré má auru. Je tiež miestom vedomia a všeobecne sa opisuje tak, že je počas astrálnej projekcie stále spojené s telesnou schránkou pomocou nekonečne elastickej a veľmi jemnej striebornej šnúry, akýmsi druhom kozmickej Ariadninej nite. \n\n1 - mimozmyslové vnímanie (extrasensory perception, esp) je vnímanie prebiehajúce nezávisle od známych zmyslových procesov, ako je zrak alebo sluch; 2 - voľne opísateľné ako - cestovanie duše po vesmíre; 3 - out-of-body experience (OBE) - mimotelové zážitky\n\nOdporúčané čítanie:\n\nJouni A. Smed's OBE-FAQ.\nKeith Augustine's essays\nThe Astral Projection Home Page\nBlackmore, Susan J., Beyond the Body: an Investigation of Out-of-Body Experiences (London: Heinemann, 1982).\nBlackmore, Susan. Dying to Live: Near-Death Experiences (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1993). $18.17\nGrof Stanislav. Realms of the Human Unconscious: Observations from LSD Research (New York: Viking Press, 1975)\nRyle, Gilbert. The Concept of Mind (Chicago: University of Chicago Press, 1984).\nSacks, Oliver W. The Man Who Mistook His Wife for a Hat and Other Clinical Tales (New York: Harper Perennial Library, 1990).\nSagan, Carl. Broca's Brain (New York: Random House, 1979), pp. 47-48.\nSiegel, Ronald K. Fire in the Brain : Clinical Tales of Hallucination (New York: Dutton, 1992).\n~~copyright © 2000 Robert Todd Carroll~~\n~~translation copyright © 2004 Vladimír Luknár~~
Legendárny ostrov v Atlantiku západne od Gibraltaru, o ktorom Platón povedal, že je to utópia, ktorá sa potopila do mora počas zemetrasenia. Podľa niektorých rozporných teórií bola staroveká Thera zhodná s Atlantídou. Thera je vulkanický grécky ostrov v Egejskom mori, ktorý bol zničený sopečným výbuchom v roku 1625 p.K. Až dovtedy bol spájaný s minójskou civilizáciou na Kréte. \n\nTen istý muž, ktorý nám dal Bermudský trojuholník a Noemovu archu (Stratená Noemova loď: hľadanie archy na Ararate, New York, Putnam, 1987), nám dal aj Atlantídu: Charles Berlitz. Čitateľ možno bude mať záujem o jeho knihu Deň posledného súdu, 1999 r.p. (Doomsday, 1999 A.D., vyd. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1981). Obsahuje kompletné mapy a kresby od J.Manson Valentina. Ale seriózny bádateľ mýtu o Atlantíde si musí prečítať aj knihu Ignatia Donellyho Atlantída: Svet pred záplavami (1882). Začína tvrdením, že Platónov mýtus je pravdivý príbeh a "podáva trochu viac ako len domnelé dôkazy.." (Feder, str. 124). Tak či tak, Donnelly má stále pokračovateľov. Niektorí z nich mi napísali, aby mi povedali, že je to najlepšia kniha, ktorá bola o Atlantíde napísaná. Iní, ako napríklad, Kenneth L. Feder, ju roznosili na kúsky. Prirodzene, odporúčame to druhé. \n\nAtlantída nie je len stratený kontinent. Podľa niektorých to bolo miesto vyspelej civilizácie a technológií. Lewis Spence, škótsky mytológ, ktorý namiesto vedeckých metód použil "inšpiráciu", prisudzuje kromaňonské jaskynné maľby v Európe presídleným Atlantíďanom [Feder, p. 130]. Helena Blavatská a teozofisti neskorého 19. storočia prišli s tvrdením, že Atlantíďania vynašli lietadlá a výbušniny a pestovali mimozemskú pšenicu. Teozofisti tiež vynašli Mu, stratený kontinent v Tichom oceáne. Potom, samozrejme, tu bol Edgar Cayce, ktorý tvrdil, že má parapsychologické znalosti Atlantídovských textov, ktoré mu pomohli pri jeho proroctvách a liečení. A napokon tu ešte máme ducha z Atlantídy kanálovaného cez Američanku J.Z. Knightovú. (viď Kanálovanie - Ramtha tiež známa ako J.Z.Knight, Slovník skeptika). \n\nNanešťastie pre novovekých vyznávačov Atlantídy neexistuje žiadny archeologický alebo geologický dôkaz ani pre Atlantídu ani pre Mu. Aby sme parafrázovali Whiteheada, viera v Atlantídu, starovekú a skvelú civilizáciu, je len ďalším dodatkom Platóna. \n\nOdporúčané čítanie\nA Brief History of the Lost Continent by D. Trull \nAtlantis from NewAge On-Line Australia\nAtlantis, edited by Isaac Asimov, Martin H. Greenberg, and Charles G. Waugh (New York: New American Library, 1988).\nde Camp, L. Sprague, Lost Continents: the Atlantis Theme (New York: Ballantine, 1975).\nFeder, Kenneth L. Frauds, Mysteries and Myths, ch. 8, (Mountain View, California: Mayfield Publishing Co., 1990). $15.96\nGardner, Martin. Fads and Fallacies in the Name of Science (New York: Dover Publications, Inc., 1957), ch. 14. $6.36\nPellegrino, Charles. Unearthing Atlantis - An Archaelogical Odyssey, (New York: Random House, 1991).\nVitaliano, Dorothy B. Legends of the Earth: Their Geologic Origens (Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 1973)\n~~copyright © 2000 Robert Todd Carroll~~\n~~translation copyright © 2004 Vladimír Luknár~~
Aura, podľa New Age metafyziky, sú sfarbené obrysy alebo séria súvislých obrysov, ktoré vraj vyžarujú z povrchu nejakého objektu. Aury si nesmieme mýliť s aureolami či kruhmi svätých, čo sú zase zariadenia kresťanskej ikonografie používané na zobrazenie žiarenia svetla súvisiaceho s božskou infúziou. \nV New Age má auru ešte aj primitívna améba, komár či kúsok kozieho trusu. Aura má byť výsledkom poľa nadprirodzenej energie alebo životnej sily, ktorá presakuje všetkými vecami. Ľudská aura sa vraj vynára z čakier. Za normálnych okolností aury vidia len istí ľudia s veľmi špeciálnymi paranormálnymi schopnosťami. Avšak pri troche tréningu, alebo so špeciálnymi aura okuliarmi, ktoré sú vybavené filtrami na báze "pincyanolbromidu" (možno dostať vo vašom mieston New Age obchode), môže auru vidieť každý. Môžete tiež využiť Kirlianovu fotografiu a zachytiť tak auru na film. Teda aspoň to, v čo veria New Age špiritualisti.\nNa druhej strane, aury môžete vidieť aj vtedy, ak máte migrénu, istý druh epilepsie, poruchu vizuálného systému alebo poruchu mozgu. Tieto aury sú však trochu iné ako tie, ktoré propaguje väčšina New Age cvičení. Pri týchto druhých ide o zízanie na predmet umiestnený na bielom pozadí v slabo osvetlenej miestnosti. Čo človek potom vidí, je výsledok únavy sietnice a iných prirodzených procesov pri vnímani (obrazu), nie nečakané prebudenie v človeku skrytých paranormálnych síl. Niečo podobné sa deje, keď sa dlho pozeráte na isté farebné alebo čierno-biele vzory. Videnie nie je doslovným záznamom okolitého sveta. Keď sa dívame, napr. na farebný predmet, oko nevysiela do mozgu kontinuálnu sériu duplikátnych vnemov. Samotný mozog vizuálny vnem značne dotvára (pozn.prekladateľa, tomuto musí uveriť každý, kto vie, ako funguje napr. premietanie filmu a kto si ako dieťa kino vyrábal sám). Stručne povedané, ak aj aury niekto vníma, sotva to možno považovať za dobrý dôkaz toho, že podľa týchto vnemov naozaj existuje nejaké energetické pole vo fyzickom alebo nadprirodzenom svete.\nNiektoré médiá tvrdia, že špecifické farby v aurách majú špecifický význam. Napríklad, Edgar Cayce nielen že dal zmysel každej zo siedmych farieb, ale tiež spojil každú farbu s notou v hudobnej stupnici, planétou v slnečnej sústave a možnými zdravotnými poruchami. Robert Bruce, samozvaný expert na aury, nesúhlasí s tým, že špecifické farby majú predurčený zmysel. Podľa neho aj samotné farby majú aury, takže to, akej farby máte oblečené šaty, ovplyvňuje farbu vašej aury. Podľa Bruceho:\n„ľudská aura je tak energetickým poľom ako odrazom nepatrných životných energií vnútri tela. Tieto energie z nás robia to, čím sme a naopak, sú ovplyvňované našim prostredím a životným štýlom. Aura odráža naše zdravie, charakter, duševnú aktivitu a emocionálny stav. Tiež ukazuje chorobu - často dávno pred nástupom symptómov.“\nNázor, že aury sú zrkadlom zdravotného stavu, je medzi pravovernými naozaj bežný. Problémom však je určiť, aká farba predstavuje aký stav. Niet zhody v tom, čo farby znamenajú, z čoho vyplýva, že je ťažké ak nie nemožné zostaviť nejaký empirický test na zistenie, či existuje súvis medzi jednotlivými farbami a špecifickými chorobami. Inými slovami, čítanie aury je niečo ako čítanie Rorschachových testov, s jedným problémom navyše a síce, že každé médium môže potenciálne vidieť iné vzory. \nPre každý jednotlivý farebný objekt máme vedecké zariadenia, ktoré vedia zmerať každú energiu emitovanú z objektu, rovnako akú vlnové dĺžky svetla odrazeného z objektu. Aj keď existujú zariadenia schopné zmerať extrémne miniatúrne hladiny energie, nikto nikdy nedetegoval auru resp. domnelú energiu, ktorá spôsobuje vznik aury, prostredníctvom nejakého vedeckého prístroja. Ľudské tkanivo je asi miliónkrát menej citlivé ako niečo také, ako je PET scanner, a predsa máme predpokladať, že niektorí špeciálni ľudia dokážu "vidieť", čo inými prostriedkami vidieť nie je. Alebo máme veriť, že my všetci máme schopnosť vidieť aury, len sme nejako potlačili alebo nikdy nevytrénovali svoje paranomálne ja tak, aby sme túto ukrytú schopnosť objavili.\nOkrem toho, najschopnejšia čítačka aury na Západe sa podrobila testu pred živým televíznym publikom a žalostne zlyhala. Ústav pre paranormálne média v Berkeley (BPI) vyslal svoju najlepšiu odborníčku, aby využila šancu získať 10000 dolárov, ak dokáže svoje schopnosti. Súhlasila s tým, že pripravený test je férový a presný. Test bol vysielaný v televízii v relácii moderovanej Billom Bixbym. Peniaze ponúkol James Randi. Predstavili jej na pódiu dvadsiať ľudí a opýtali sa jej, či vidí ich auru. Povedala, že áno, že každý z nich jednu má, a že žiari minimálne stopu alebo dve na ich hlavami. Potom dvadsať ľudí odišlo z pódia. Zdvihla sa opona a ukázalo sa, že sú za ňou boxy zakryté stenami. Bixby sa spolu s médiom teda dívali na dvadsať boxov, ale iba v niektorých boli ľudia. Opýtal sa média, či dokáže vidieť aury vyžarované ponad španielske steny. Povedala, že áno. Aby získala 10 tisíc dolárov, stačilo jej povedať, za ktorou stenou sa nachádza človek. Mala to urobiť práve tým, že identifikuje auru nad každou stenou. Počas pokusu mali diváci k dospozícii pohľad kamery zhora nad scénou. Nuž, médium zahlásilo, že vidí auru nad každou zo stien a teda, že za každou sa nachádza osoba. Steny potom odstránili, čím sa ukázalo, že v boxoch stojí šesť ľudí. Médium ani nevyzeralo prekvapene. Možno ju utešilo to, že uhádnuť šesť z dvadsatich v nepriateľskej aréne nie je až taký zlý výsledok.\nSamozrejme, tento test iba demonštruje nedostatok schopností čítať auru u jednej osoby, nie že nič také ako aura neexistuje alebo že aury nie sú indikátorom duševného, emočného a telesného zdravia či choroby. Avšak Randiho ponuka stále platí pre každého, kto to chce skúsiť, hoci odmena je dnes už stanovená na 1 milión dolárov. Prečo pred Randiho domom nestoja zástupy médií? Ak je pravda to, čo všetci títo paranormálni experti tvrdia o aurách a o ich čítaní, zhrabnutie peňazí by malo byť ľahšie ako vziať dieťaťu cukríky. Aj keby neexistovali žiadni chudobní paranormálni experti, ktorí potrebujú peniaze, predsa by postačilo len predviesť svoje schopnosti a peniaze dať okamžite na charitu.\nÚstav pre paranormálne média v Berkeley (BPI) má v mojom srdci špeciálne miesto. Istého dňa pred pár rokmi som si všimol plagát od tejto inštitúcie neďaleko mojej kancelárie na Sacramento City College. Okrem informácií o BPI plagát hlásal: „možno nie ste narušený, možno ste len médium!“ Napísal som našej školskej psychologičke, ktorá sa vtedy zaoberala "psychologicky vypätými" prípadmi. Povedal som jej, že so kvôli plagátu robím starosti. Odpovedala otázkou, ako som len preboha vedel, že navštevovala BPI. (Ak sa u mňa občas prejaví istá nesympatia k psychológom a terapeutom, pamätajte, prosím, že som mal traumatickú dospelosť, poznačenú podobnými skúsenosťami ako je táto.)\nPoznal som BPI z ich účasti na každoročnej miestnej výstave. Každý rok v máji na Kalifornskej univerzite v Davise máme Festival Sviatok Zeme ako spomienku na šesťdesiate roky. Tri dni je kampus plný farebných košiel, psychedelickej hudby, pálenia kadidla, detí s kvetmi vo vlasoch, fajčenia marihuany, masáží vonnými olejmi, remeslami, najnovších liečiteľských a náboženských výdobytkov New Age, karma patrol (pre tých, čo sa predávkujú drogami) atď. Stánky na čítanie aury tu stavia BPI. Za pár dolárov si sadnete do kresla v peknej záhrade za zvukov hudby, pálenia kadidla a potulovania sa ľudí okolo, a BPI vám prečíta vašu auru. Vlastne BPI expert používa farebné ceruzky na vyplnenie kusa papieru s predtlačenými obrysmi nejasnej postavy. Potom vám médium povie, čo odhaľuje vaša aura. Účtujú si len pár dolárov a dlhý čas som si myslel, že ide len o púťovú atrakciu. Ale teraz mám pocit, že by som mal vedľa ich stánkov rozvešať plagáty s nápisom: "ak vidíte aury, možno nie ste médium, možno máte poruchu videnia alebo mozgu. Čo najskôr vyhľadajte lekára."\nSynaestézia\nV októbrovom čísle časopisu Cognitive Neuropsychology z roku 2004 (vol 21, no 7) Dr. Jamie Ward z katedry psychológie na University College v Londýne "zdokumentoval prípad ženy, známej ako GW, ktorá pri reakcii so známymi ľuďmi alebo pri prečítaní ich mien, videla farby ako purpurová a modrá, ako stav známy pod názvom kolor-emočná synaestézia."\nSynaestézia je stav, ktorý sa vyskytuje u jedného z 2000 ľudí, u ktorých stimulácia jedného zmyslu spôsobuje reakciu iného alebo viacerých iných zmyslov. Napríklad, ľudia so synaestéziou môžu súčasne s tvarmi vnímať chute alebo súčasne s vôňami vnímať zvuky. Predpokladá sa, že pôvod javu je v mozgu a niektorí vedci si myslia, že príčinou sú krížové, či skratové prepojenia v mozgu, napr. medzi centrami, ktoré riadia spracovanie emócií a perceptormi vône. Zdá sa, že synaestézia je dedičná.\nDr. Ward píše:\n„Schopnosť niektorých ľudí vidieť sfarbené aury iných ľudí zaujímala v ľudovom folklóre a mysticizme dôležité miesto už celé stáročia. Hoci mnohí ľudia, ktorí tvrdia, že majú tieto schopnosti, by mohli byť šarlatánmi, dá sa predpokladať, že existujú aj takí, ktorí sa narodili s darom synaestézie.“\nGW si nemyslí, že má mystické schopnosti a nemá žiadny záujem o okultizmus, ale nie je ťažké si predstaviť, že by v inom veku alebo kultúre k takejto interpretácii mohlo dôjsť.\nNamiesto toho, aby sme predpokladali, že ľudia vyžarujú auru alebo energetické polia, ktoré možno detegovať len zmanipulovanými kamerami alebo školenými "jasnovidcami", by sme skôr mali uvažovať, či nejde o prípad synaestézie.\nTakže azda niektoré prípady videnia aury možno vysvetliť synaestéziou a nie tým, že aury sú energiami vydávanými čakrami alebo že sú príznakom halucinácií či vedomého podvodu.\n\nViď tiež liečba aurou a Kirlianova fotografia.\nĎalšie čítanie\n*Energy Healing: Looking in All the Wrong Places by Robert Todd Carroll \n*Aura Photography: A Candid Shot by Joe Nickell, Skeptical Inquirer, May/June 2000 \n*Don Lindsay's "Human Auras and Energy Fields" \n*The Joy of Visual Perception: A Web Book by Dr. Peter K.Kaiser, York University, Canada, (retired), especially his Physics of the Visual Stimulus \n*Perception (Evan Pritchard, Ph.D., Department of Psychology, University of Winnipeg) \n*Illusions (Dave Landrigan, Ph.D., Department of Psychology, University of Massachusetts Lowell) \n*Rainbow Coalition of the Brain by Rowan Hooper, Wired, March 4, 2005 \n*Cytowic, Richard E. 1998. The Man Who Tasted Shapes. MIT Press. \n*Cytowic, Richard E. 2002. Synesthesia: A Union of the Senses. MIT Press. \n*Randi, James. An Encyclopedia of Claims, Frauds, and Hoaxes of the Occult and Supernatural (N.Y.: St. Martin's Press, 1995). \n*Robertson, Lynn C. and Noam Sagiv, editors. 2004. Synesthesia: Perspectives from Cognitive Neuroscience. Oxford University Press.\n*Sacks, Oliver W. An anthropologist on Mars : seven paradoxical tales (New York : Knopf, 1995). \n*Ward, Jamie (2004). Emotionally mediated synaesthesia. Cognitive Neuropsychology. Vol. 21 no. 7. 761-772\n~~copyright © 2000 Robert Todd Carroll~~\n~~translation copyright © 2004 Vladimír Luknár~~\n
Automatické písanie je písanie, pri ktorom nám vraj diktuje priamo duša alebo podvedomá myseľ. Zástancovia automatického písania tvrdia, že tento proces umožňuje človeku sprístupniť jeho vyššie ja, iné inteligencie a entity, a tiež pomocou neho získať informácie a radu. Takto je možné spomenúť si na predtým nevyvolateľné údaje z podvedomej mysle a spustiť tok duchovnej energie pre osobný rast a sebaobjavovanie. \n\nModerné duše sa neobmedzujú len na inváziu pier a ceruziek. Tak veľmi bažia po komunikácii, že sú schopné prevziať kontrolu na klávesnicou vášho počítača, nad vašim magnetofónom, videorekordérom, televízorom, mobilným telefónom alebo mozgovými bunkami, ak sa nejaké nájdu. \n\nModerní skeptici považujú automatické písanie sa niečo viac ako za salónnu hru, aj keď niekedy užitočnú na objavovanie seba samého a vtedy, keď sa potrebujeme pustiť do písania. Pravdepodobnosť, že sú to duše, ktoré riadia písanie, sa rovná pravdepodobnosti, že sú to autisti, ktorí komunikujú cez svojich sprostredkovateľov počas sprostredkovanej komunikácie (tzv. facilitated communication). \n\nJe možné, že v automatickom písaní sú vyjadrené mnohé podvedomé túžby a myšlienky, ale nie je pravdepodobné, že sú vôbec čo len o trochu hlbšie ako predstavy človeka pri vedomí. Možno sa dá zlepšiť osobný rast človeka automatickým písaním, ak sa premyslene a inteligentne vyhodnotí. Samé o sebe však asi automatické písanie sotva prinesie väčší sebarast alebo hodnotnejší objav, než hocijaká iná ľudská činnosť. \n\nViď súvisiace položky o kanálovaní (channeling), fenomén elektronického hlasu, ouija board a spiritualizmus \n\nĎalšie čítanie\n*Does Automatic Writing Come From Spirit? by Andrew Fitzherbert\n*Sunny Welles and automatic writing (za prvú polhodinu seansy sa požaduje príspevok vo výške 50 dolárov a potom dolár za každú minútu. Akceptujú väčšinu kreditných kariet.)\n*"Ghost in the Machine"\n*André Breton, What is Surrealism?\n*Edain McCoy's step-by-step manual for automatic writing\n*Rawcliffe, D.H. Illusions and Delusions of the Supernatural and the Occult ( New York, Dover Publications, 1959).\n~~copyright © 2000 Robert Todd Carroll~~\n~~translation copyright © 2004 Vladimír Luknár~~
Avatar je variantná fáza alebo verzia pokračujúcej základnej entity, ako je inkarnácia v ľudskej podobe božskej bytosti. *Avatar je tiež názov New Age autokurzu, ktorý je založený na zmene osobného života tým, že človeka naučím ovládať svoje viery. Podľa Jacka Rasa, „základnou doktrínou avataru je to, že ľudia majú prirodzenú schopnosť vytvárať alebo „znetvárať" akúkoľvek skutočnosť podľa ľubovôle." Táto domnelá schopnosť pramení z hypotetickej časti vedomia, ktorú zástancovia nazývajú „ZDROJ". \n\nPodľa ich propagačného materiálu, \n\n//Avatar vo vás prebudí prirodzenú schopnosť, ktorú už máte, vytvárať a meniť predstavy. S touto schopnosťou dokážete reštrukturalizovať svoj život podľa vzoru, aký si stanovíte. Jedným z objavov, ktorý mnohí ľudia v kurze na Avatar urobia, je to, že v čo veríte, je menej dôležité, ako skutočnosť, že v to vôbec veríte. Avatar vám dá silu uvedomiť si, že neexistujú „dobré" ani „zlé" viery. Existujú len predstavy, o ktorých túžite, aby ste ich zažili a predstavy, ktoré by ste radšej nezažili. Prostredníctvom nástrojov, ktoré vám prinesie kurz, vytvoríte zážitok seba samého ako zdroja, alebo tvorcu, vašich predstáv. Od toho bodu je veľmi prirodzené a ľahké vytvoriť si také predstavy, ktoré si želáte.// \n\nTieto pojmy sú tak očividne zmesou pravdy, triviálnosti a nepravdy, že to váham vôbec komentovať. Samozrejme, my všetci máme schopnosť vytvárať a meniť viery či predstavy. Napríklad, môžem veriť v Avatar alebo anjelov, alebo v nich veriť nebudem. Samozrejme, mohol by som zmeniť svoj život tak, že by som si pre seba vytvoril sadu predstáv o mojej viere a túžbach. Ale prečo by som tak mal robiť, ak moje súčasné myšlienky nie sú falošné alebo škodlivé, t.j. „zlé"? \n\nČo chce povedať, napríklad, tým, že vlaky sú menej dôležité ako skutočnosť, že verím na vlaky? Toto tvrdenie je buď triviálne pravdivé alebo je nezmyselné. Znamená to, že existencia vlakov je menej dôležitá ako to, či na ne verím alebo nie? Ak áno, tak tvrdenie je absurdné. Ak to znamená, že ak neverím na vlaky, nepokúsim sa nejaký chytiť, potom je toto tvrdenie triviálne pravdivé. Napokon, ak neexistujú žiadne dobré alebo zlé predstavy/viery, tak ako potom prišli ľudia v Avatarovi na predstavu/vieru, že ich kurz má vôbec nejakú hodnotu? A aký je v tom rozdiel, keď niekto verí v avatarovské techniky na riadenie viery? \n\nPozn.prekladateľa:\n*avatar - grafické stelesnenie hráča na obrazovke (definícia časopisu Level 5/2001)\n~~copyright © 2000 Robert Todd Carroll~~\n~~translation copyright © 2004 Vladimír Luknár~~
Ayurvedická liečba je tradičná liečba z Indie. Ayurveda pochádza z dvoch *sanskrit termínov: ayu, čo znamená život, a **veda, čo znamená vedomosť alebo veda (zaujímavé, že je to vlastne to isté, čo v slovenčine, však? pozn.prekl.) Pretože táto metóda je stará asi 5 tisíc rokov, to, čo ona považuje za vedomosť alebo vedu, sa asi nebude zhodovať so Západnou medicínou. Ayuervedické liečby sú v prvom rade dietetické a rastlinné. Aj meditácia je v ayurvede významnou terapiou. Klasifikuje pacientov podľa telesného typu, čiže prakriti, ktoré sa stanovujú podľa pomeru troch doshas, ktoré vraj regulujú harmóniu ducha a tela. Liečba je zameraná na znovuobnovenie harmónie alebo rovnováhy tohto systému duch-telo. \n\nDeepak Chopra, absolvent lekárskej fakulty na Harvardskej univerzie a bývalý vodca transcedentálnej meditácie, popularizoval zmes ayurvedickej a Západnej medicíny a zopár ďalších New Age koncepcií energie. Svoju medicínu nazýva Maharishi Ayurveda. Podľa Chopru „každý z nás je lokalizovaným poľom energie a informácií s kybernetickými feebackmi cyklicky interagujúcich v rámci nelokálneho poľa energie a informácií." Azda je to práve kvôli takémuto jazyku, že dr.Chopra zamestnáva aj právne oddelenie. \n\nChopra tvrdí, že myseľ sa lieči harmonizovaním a vyrovnávaním „kvantového mechanického tela" (jeho výraz pre prana alebo chi). Vraví, že „jednoducho lokalizovaním svojho povedomia o zdroji bolesti dokážeme spustiť proces uzdravovania, pretože telo prirodzene posiela liečivú energiu vždy tam, kde je sústredená pozornosť." Alebo, ako hovorí, „ak máte šťastné myšlienky, tak potom vyrábate aj šťastné molekuly." \n\nMožno je Chopra inšpiráciou pre Sylviu Brownovú, ktorá prednáša pre Learning Exchange v Sacramente. Slečna Brownová vymyslela „terapiu bunkovej pamäte" a vyučuje predmet Liečenie vášho tela, mysle a duše. V jednej dvojhodinovej lekcii slečna Brownová naučí každého „ako priamo pristúpiť na genetický kód uložený v každej bunke, zasiahnuť do neho a preprogramovať telo na stav normálnosti." Okrem toho vám pomôže „objaviť vaše paranormálne schopnosti a nadviazať kontakt s druhou stranou.." Poplatok je len 299 USD, ale prvá show bola vypredaná oveľa skôr, ako bola vôbec zverejnená. \n\nĎalšie čítanie:\n*Ayurvedic Mumbo-Jumbo by Stephen Barrett, M.D.\n*Quantum Quackery by Victor J. Stenger\n*"Ayurvedic Medicine" by Walter W. Mills, M.D.\n\n\nSlovník\n*Sanskrit \nStaroveký indický jazyk, ktorý je jazykom Hinduizmu a **Vedy a ktorý je klasickým literárnym jazykom Indie. [Sanskrit - samsk´rtam, od samsk'rta - zdokonalený, vytríbený: sam, spolu + karoti, on robí] \n\n**Veda \nVšetky najstaršie hinduistické posvätné texty, zostavené v sanskrite do štyroch zbierok. [anskrit - vedah = svätá náuka, vedomosť, Veda.] \n\nThe American Heritage Dictionary of the English Language, Third Edition is licensed from Houghton Mifflin Company. Copyright © 1992 by Houghton Mifflin Company. All rights reserved.\n~~copyright © 2000 Robert Todd Carroll~~\n~~translation copyright © 2004 Vladimír Luknár~~\n
"//Bachova kvetinová terapia//" je druh homeopatickej aromaterapie, ktorú v 30-tych rokoch 20. storočia objavil britský lekár Edward Bach (1886-1936). Bach tvrdil, že psychicky alebo intuitívne objavil liečivé účinky 38 divých rastlín. Na svoje "objavy" prišiel počas "inšpirácií". Napríklad, mal inšpiráciu, že kvapky rosy na rastline zohraté slnkom by mali absorbovať liečivé vlastnosti rastliny. Tvrdil, že jediné, čo bolo treba urobiť, bolo podržať rastlinu alebo ochutnať okvetný lístok a tým intuitívne prevziať jej liečivú silu. Od týchto intuícií prešiel k príprave "esencií" pomocou čistej vody a rastlín. \n\nBach tvrdil, že tieto divé rastliny majú dušu alebo energiu s afinitou k ľudskej duši. Duchovnú energiu kvetín je možné preniesť do vody. Stúpenci tejto metódy pijú homeopatickú zmes kvetinovej esencie, minerálnej vody a brandy, aby zharmonizovali kvetinovú dušu so svojou vlastnou energiou. Podľa Desdeho San Felipeho y Santiago de Montevideo z Uruguaja, kvetinová liečba "funguje". Bach sa domnieval, že choroba je výsledkom "rozporu medzi účelom duše a pohľadu personality." Táto vnútorná vojna vedie k negatívnym náladám a blokovaniu energie, čo spôsobuje nedostatok "harmónie", čo zasa vedie k telesným chorobám. "//Každá z 38 kvetín Bachovho systému sa používa na vyrovnanie špecifickej emocionálnej bolesti alebo, v pokročilom štádiu nedostatku rovnováhy, na potlačenie telesných symptómov//" (osobná korešpondencia). \n\nNemám ani potuchy, čo sa myslí tým, keď sa povie, že liečba "je účinná", ale nevidím spôsob, ako by sa dala otestovať, keďže jej hlavné tvrdenia sú metafyzické a nie empirické. \n\nZdá sa, že dr.Bach je v porovnaní s priekopníckou prácou iných ešte dosť skromný. V Kalifornii sa zistilo, že skromná nezábudka je dobrá na "nadprahové zvýšenie vášho uvedomenia si karmických vzťahov". A palina obyčajná pomáha "pri uvedomovaní si snov a vedomom ovládaní duševného života" (The Flower Essence Repertory od Laury Bryannanovej]. \n\nViď súvisiace položky o aromaterapii. \n\nĎalšie čítanie\nNadácia Dr.Edwarda Bacha\n~~copyright © 2000 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2004 Vladimír Luknár~~
Oblasť v Atlantickom oceáne neďaleko Floridy, kde zmizlo mnoho lodí a lietadiel. Tiež známe pod menom Diablov trojuholník, ktorý je tvorený bodmi Melbourne (mesto v štáte Florida), Bermudy a Porto Rico. V tejto oblasti sú bežné búrky, aj keď doterajšie šetrenia nepriniesli žiadne vedecké dôkazy o neobyčajných javoch počas miznutia lodí. \n\nLegenda o Bermudskom trojuholníku sa zrodila čoskoro po tom, čo počas silnej búrky v roku 1945 zmizlo počas skúšobného letu 5 lietadiel amerického vojnového námorníctva (letka 19). Domnievali sa, že tieto lietadlá boli objavené potápačmi neďaleko pobrežia Atlantického oceána, ale kontrolou chvostových čísel a výrobných čísel bolo zistené, že šlo o iné lietadlá. Najlogickejšou sa zdá byť teória, že navigačné zariadenie hlavného pilota zlyhalo (výcvikové lietadlá neboli vybavené funkčnými navigačnými prístrojmi) a že skupina stratila orientáciu a jednoducho, aj keď tragicky, im došlo palivo neďaleko od pevniny. Nie je pravdepodobné, že by šlo o nejaké iné záhadné sily ako o záhadné sily prírody. Možno sú lietadlá z letky 19 potopené hlboko v oceáne a nikdy sa nenájdu. \n\nHoci médiá publikovali mnohé nekritické príklady záhad Bermudského trojuholníku, nikto neurobil pre vznik mýtu o záhadných silách Bermudského trojuholníka toľko ako Charles Berlitz. Jedným z jeho hlavných kritikov je Larry Kushe, ktorý tvrdí, že "ak by Berlitz povedal o nejakom člne, že je červený, šanca, že ide v skutočnosti o nejakú inú farbu, sa u neho mení takmer na istotu." Po preskúmaní viac ako 400 stranovej oficiálnej správy Vyšerovacieho výboru amerického námorníctva o zmiznutí lietadiel v roku 1945 Kushe zistil, že výbor vôbec nebol incidentom nejako zarazený a vôbec sa nezmienil o domnelých rádiových prenosoch citovaných Berlitzom v jeho knihe. Podľa Kusheho všetko, čo Berlitzom nie je zle interpretované, je vymyslené. \n\nNeohrozený Berlitz pokračoval vo svojej práci písaním ďalších kníh, v ktorých tvrdí, že objavil obrovskú pyramídu, dôkaz existencie Atlantídy a Noemovej archy. \n\nĎalšie čítanie\n*A Brief History of the Devil's Triangle by D. Trull\n*The Bermuda Triangle\n*U.S. Navy page on the Bermuda Triangle\n*The Bermuda Triangle Mystery Solved Oceanic flatulence is blowing up ships and taking down planes!\n*Kushe, Larry and Deborah K. Blouin. Bermuda Triangle Bibliography, 3d ed. (Tempe, Ariz.: University Library, Arizona State University, 1975).\n*Kushe, Larry. The Bermuda Triangle Mystery -- Solved (New York: Warner Books, 1975).\n*Randi, James. ~Flim-Flam! Psychics, Esp, Unicorns, and Other Delusions (Buffalo, New York: Prometheus Books,1982), ch. 3.\n~~copyright © 2000 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2004 Vladimír Luknár~~
Bio-ching je spojením modernej pseudovedy biorytmov a starovekého poverčivého mysticizmu ''i ching''. Bio-ching vytvorili Roderic Sorrell, D.D. a Amy Max Sorrellová, D.D., ktorí sa na svojej webovej stránke sami označujú ako "terapeuti". Sorrellovci používajú počítačový program, ktorý pre každý z 512-tich biorytmických grafov uložených v ich systéme vypľuje aj niečo o i ching. Skrátka, ''do grafu biorytmu pridali niečo ako elektronický koláčik šťastia'' (aj s ekvivalentnou "múdrosťou"). Na svoj veľký objav sa pripravovali tým, že žili niekoľko rokov na hausbóte v San Franciscu, "vzorkujúc New Age impérium zvané Kalifornia." Tam sa dozvedeli o "meridiánskej energii akupunktúry, sile hlbokej masáže rolfingu" a "ezoterických praktikách taoistickej meditácie." Študovali "herbálnu liečbu" a "zoznámili sa s novými elektronickými prístupmi k ľudskej mysli: zvukovým a sveteľným stimulovaním beta, alfa, theta a delta vĺn mysle a s biofeedbackom." A popritom sa ešte stihli stať reiki majstrami.\n\nSorrellovci o sebe vravia, že vo svojom novom dome Pravdy alebo Následkov, v Novom Mexiku, sú neskutočne šťastní a vyrovnaní s celým svetom. Aj vás chcú spraviť šťastnými a pomôcť vám buď dosiahnuť vnútorný pokoj alebo odstrániť všetky vaše možné telesné či duchovné problémy. A tak ponúkajú súkromné útočište (minimálne na tri dni) manželom, partnerom či priateľom za 250 dolárov na deň a osobu. Okrem duchovného poradenstva dostanete v tejto cene aj stravu a ubytovanie. Za 500 dolárov navyše môžete tieto tri dni stráviť na ich hausbóte na neďalekom jazere. Keď už tam budete, opýtajte sa na ich "zvukový a svetelný stroj", ich "stroj na biofeedback" a ich "podprahové pásky."\nBio-ching by sme kľudne mohli nazývať aj "folie à deux deux.*" (dvojité bláznovstvo v dvojici) \n\n*folie à deux deux - je prejav rovnakého preludu u dvoch blízkych osôb. Keď dajú dve pomätené osoby dokopy dva preludy, čím vytvoria tretí, máme tu klasický prípad "folie a deux deux"\n\nNaposledy aktualizované 23.2.2009\n
"//Ak niekto drží disharmonickú diétu, tak potom v bioenergii niet harmónie.//" Linda Townsend\n"//Ak existujú nejaké nefyzické bioenergetické polia, tak potom treba znovu prehodnotiť asi dvesto rokov fyziky, chémie a biológie.//" Victor J. Stenger\n"//BioHarmonics,// (voľne preložené ako štúdium vplyvu hudobného zvuku (harmónií) na živý organizmus,)// je "neinvazívna" technika, ktorá používa zvuk na posilnenie tela, povzbudenie imunitného systému, obnovenie vitálnej energie, prinavrátanie zdravia a jeho udržanie.//" Pamela J. Perkins\n\nBioHarmonics je New Age pseudoveda, o ktorej Linda Townsendová tvrdí, že "//je to veda, ktorá študuje pohyby bioenergie a jej interakcie s inými zdrojmi energie.//" No, ona by to mala vedieť, veď to celé, viac-menej vymyslela.\n\nBioHarmonics je jedna z mnohých medicín "energie", ktoré sa za posledné roky objavili. Všetky majú spoločnú vieru v energie, ktoré sa líšia od tepelnej, elektromagnetickej, jadrovej a iných merateľných druhov energie. New Age energiu nie je možné detegovať žiadnymi modernými vedeckými zariadeniami, aj keď niektorí z jej propagátorov používajú dokonale zbytočné gadgety, o ktorých tvrdia, že sú to vedecké prístroje schopné zachytávať, zhromažďovať i distribuovať akúsi záhadnú energiu.\n\nNiektorí majú milujú žargón a tak sa snažia dávať túto energiu do súvisu s kvantovou fyzikou. Tieto energie nie je možné odlíšiť od energie súvisiacej s //chi// alebo //prana// alebo //čakrami//. Niektorí tvrdia, že môžu túto energiu cítiť alebo vnímať ([[Terapeutický dotyk]]). Iní tvrdia, že ju môžu vidieť ([[Aura]]) a že sa dá fotografovať ([[Kirlianova fotografia]]). Ďalší tvrdia, že dokážu túto energiu pozbierať a použiť ju na liečenie alebo na zvýšenie potencie (Reich). A mnohí vravia, že tieto energie súvisia s duchovným svetom.\n\n''Bioharmónie a bioenergia''\nTo, čo píše Townsendová, naznačuje, že nechápe bionergiu tak, ako ju chápu biochemici. V konvenčnej biochémii sa za bioenergiu označujú "//ľahko merateľné výmeny energie v rámci organizmov, medzi nimi a ich prostredím, ku ktorým dochádza pri normálnych fyzikálnych a chemických procesoch.//"\nPíše:\n"//Pri mojom osobnom výskume bioenergie vždy nachádzam nepravidelnosť, ktorá, ako sa zdá, súvisí s daným telesným stavom, nech je tento stav hocijaký. To by mohlo naznačovať, že bioenergia je vlastne prejavom biochémie. A preto, ak majú bioenergia a biochémie jedna na druhú nejaký vply, upravovanie nepravideľností bioenergie môže mať účinok aj na vyrovnanie biochémie.//"\n\nTáto hatlanina hádam dostatočne osvetľuje Townsendovej úroveň poznania.\n\nTownsednová nikdy celkom nedefinuje "bioenergiu", ale ak existuje niečo, čo je treba "harmonizovať", tak je to určite jej teória. Dokonca vám vie predať aj Harmonizer, iba za 1295 dolárov, ktorý vám pomôže "//znovu nastaviť tie oslabené// [sic] //disharmonické oblasti tela, ktoré sa bežne nachádzajú okolo chorobných miest.//" Odporúča aj polarizéry ($80-$120) a magnety. Polarizéry sú "//nemagnetické zariadenia naplnené morskými chaluhami (pozn.prekl. v originále ^^1^^ "kelp"), ďalším rastlinným materiálom a minerálmi špeciálne vybranými kvôli ich schopnosti priťahovať kozmickú svetelnú energiu, tiež nazývanú "//chi//" alebo "//energia životnej sily.//" Nie je známe, ako vie, že chaluhy priťahujú //chi//.\n\nZatiaľ čo Townsendová "bioenergiu" nedefinuje, zároveň tvrdí, že existujú tri vrstvy bioenergetického poľa: vonkajšia, stredná a vnútorná vrstva.\n\n//Vonkajšia vrstva bioenergetického poľa zdravého človeka sa začína asi 6 palcov od povrchu tela. Na ľavej strane je celkový pohyb v smere otáčania hodinových ručičiek a na pravej zase v opačnom smere s jednosmerným pohybom ťahajúcim inú nemagnetickú energiu hore k vertikálnym stredovým čiaram vpredu a vzadu na tele. Je to ten istý vzor, ako ten, čo nachádzame pri dvojpólovom magnete. Táto vrstva odhaľuje// (sic) //celkovú bioenergiu zdravotného stavu, ktorý je kategorizovaný do bioenergetických stavov.\n\n//Stredná bioenergetická vrstva sa začína asi 2 palce nad telom a siaha až po vonkajšiu vrstvu. Odhaľuje jednosmerné pohyby čiarových systémov hlavného meridiánu alebo to, čo iní asi nazvú toky// "chi" //v rukách a nohách. U zdravého človeka tento jednosmerný pohyb energie prichádza do ľavej strany a vychádza z pravej strany. Je to vrstva, ktorá zvyčajne ukazuje väčšinu abnormalít, ktoré sa nachádzajú nad orgánmi a tkanivami.\n\nVnútorná bioenergetická vrstva odhaľuje jednosmerné pohyby čiarových systémov menšieho meridiánu. Tiež odhaľuje unikátne vzory energie uložené v kostnej dreni, kde sa začína fyzická regenerácia a liečenie.//\n\nSlečna Townsendová síce nepublikovanla žiadne štúdie, ale naznačuje, že Harmonizer môže "pomôcť" pri mnohých ochoreniach, vrátane rakoviny, cukrovky, problémov so srdcom, Parkinsovou chorobou a ochrnutí. Vraví, že má svedkov, ktorí tieto tvrdenia môžu potvrdiť, hoci si dáva pozor, aby o svojich výrobkov netvrdila, že majú nejaký lekársky úžitokt:\n//Netvrdíme, že pomocou ~BioHarmonics sa zlepšuje nejaký zdravotný stav, len sme videli, ako je možné bioenergetické nerovnováhy zlepšiť... Tento výskum nijako nesúvisí s medicínou a nemali by sme ho považovať za prospešný pre medicínske stavy....Niet žiadnych záruk, či vyjadrených alebo nepriamych.//\n\nPravdepodobne si myslí, že takéto vyjadrenia ju uchránia pred súdnymi žalobami a pred odsúdením za praktizovanie medicíny bez licencie. Ale tvrdí, že:\n"//Frekvencia je v ~BioHarmonics len púhym katalyzátorom, ktorý ovplyvňuje pohyb energie. V mojom výskume sú to reakcie pohybov bionergií s inými zdrojmi energie, čo je to najdôležitejšie... neexistuje jedna frekvencia, ktorá by fungovala pri každom človeku s tou istou chorobou... Čo je skutočne kritické, je chýbajúca harmónia bioenergetických pohybov daného jednotlivca, pretože je to tá slabina, ktorá bráni prirodzenému uzdraveniu.//\n\nTiež tvrdí, že jej Harmonizer je lepší ako tie iné, pretože jej bioharmónie sú dvojaké, kým u iných trojaké a (každý predsa vie, že) "//hlavná harmónia bioenergie tela je dvojaká.//" Ako to vie, alebo či vôbec vie, čo to všetko znamená, je nejasné.\n\nTownsendová podáva ešte mnohé ďalšie, rovnako neopodstatnené, choré a inak nezmyselné tvrdenia, napríklad o tom, ako modrá farba "//dominuje ľavej strane zdravého tela vo vonkajšej vrstve bioenergie a vyskytuje sa v bioenergii krvi. Tiež ju možno nájsť v nervových vetvách viacerých stavcov v chrbtici.//" A "//červená dominuje pravej strane tela vo vonkajšej vrstve bioenergie. Je to protiklad modrej, ku ktorej sa priťahuje.//" \n\nZdá sa, že tieto pojmy si odvodila od jedného z najväčších amerických šarlatánov, Dishaha P.Ghadialiho, ktorý vynašiel Spektrochrómovú terapiu. Ona tvrdí, že ovplyvnil jej prvé teórie.\n\nNa druhe strane, slečna Townsendová predáva organickú stravu pre psov, zjavne aby tým zvýšila psiu bioharmóniu. Tiež bude čoskoro predávať vitamíny, minerály, kvetinové esencie a homeopatiká.\n\nNebezpečenstvo takejto medicíny "energie" je, samozrejme, v tom, že ľudia so skutočnými a vyliečiteľnými chorobami sa správne neliečia. Je pravda, že alternatívni liečitelia niekedy môžu pomôcť ľuďom vďaka placebo efektu a tým, že poskytnú pozornosť, cit a starostlivosť. Avšak niet jediného dôkazu, že by tieto liečby energie či šarlatánske a akože lekárske prístroje vyliečili niekedy niekoho z artritídy, rakoviny alebo inej vážnej choroby.\n\n[Novinka: stránka www..bioharmonics.com už neexistuje, overené naposledy 6.12.2008, VL]\n\nViď tiež [[Akupunktúra]], [[Alternatívne liečebné metódy]], [[chi]], [[Čakra]], [[Sila kryštálov]], [[Liečba magnetmi]], [[Reiki]] a [[Terapeutický dotyk]].\n\nĎalšie čítanie\n* Energy Healing: Looking in All the Wrong Places by Robert Todd Carroll\n* Why Bogus Therapies Often Seem to Work by Barry L. Beyerstein\n* The Energy Fields of Life by Victor J. Stenger\n* Quantum Metaphysics by Victor J. Stenger\n* Bioenergetic Fields by Victor J. Stenger\n* Museum of Questionable Medical Devices \n* Quackwatch\n\n^^1 - aj na Slovensku existuje množstvo "bio" produktov a "bio" predavačov, ktorí si nedajú ani tú námahu, aby slovo ''kelp'' správne preložili, najčastejšie sa označuje iba ako morské riasy. Ide pritom o veľké hnedé chaluhy z triedy Phaeophyceae, ktoré patria do rádu Laminariales. Je dosť pravdepodobné, že keď predávam "kelp", znie to lepšie ako "chaluhy". V.Luknár^^\n\n^^copyright © 2008 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2008 Vladimír Luknár^^\n
Bleskový "''L''ightning" ''P''roces Phila Parkera (LP) je tréningový program, ktorý vraj //pomáha ľuďom zotaviť sa zo syndrómu chronickej únavy, úzkosti, záchvatov paniky, prejedania sa, nízkeho sebavedomia, pocitu viny a iných oblastí "zaseknutia sa" [sic]//" a "//zvýšiť... ich výkonnosť v podnikaní i v športe.//" Tvrdí, že jeho program tiež pomáha ľudom s bolesťami chrbta a hlavy, "//a každému človeku v tom, v čom chce byť lepší.//" Prvá vec, čo normálneho človeka pri týchto neuveriteľných vyhláseniach napadne, je to, že ak to znie príliš dobre, aby to bola pravda, tak to bude asi trochu inak.\n\nAby sme boli féroví, nemali by sme LP zavrhnúť skôr, ako preskúmame vedecké experimenty, ktoré demonštrujú jeho účinnosť. Až na taký detail... že žiadne také experimenty neexistujú. Čo môžeme určite preskúmať, je to, čo o svojom programe hovorí jeho tvorca Phil Parker. Musíme síce počítať s tým, že nebude celkom objektívny, ale pozrime sa na to aj tak.\n\nTak v prvom rade, Phil nám hovorí, že je absolventom školy osteopatie a že má školenie v lebečnej osteopatii a aplikovanej kineziológii a to sú tri krásne príklady pseudovedeckých disciplín. Študoval aj hypnoterapiu a neurolinguistické programovanie (NLP). Žiadna z týchto techník vám nedá správne základy pre liečbu chronickej únavy, depresie a podobných problémov. Ale možno je Parker génius, ktorý proste len nejako objavil postupy, ktoré dokážu liečiť telesné aj duševné poruchy. A keby len to, ''jeho postupy dokážu dokonca zvyšovať výkonnosť človeka tak v športe ako aj v jeho kariérie''. Ako je to pravdepodobné? Nuž, každopádne on tvrdí, že má asi 115 spolupracovníkov vyškolených na LP v jedenástich krajinách.\n\nPotom nám Phil vraví, že jeho program je dosť komplikovaný a trvá až 12 hodín (tri štvorhodinové dni). Počas tohto času vám program odhalí to, čo blokuje vaše dobré zdravie, bráni vám hrať dobre golf, či stať sa bohatým alebo šťastným. A on to napraví. Už po prvom dni môžete očakávať až 70-percentné zlepšenie a na konci tretieho dňa zlepšenie dosiahne 85 percent. (Bohužiaľ sa zdá, že Phil si tieto čísla vycucal rovno z prsta.)\n\nČo je to teda LP? Phil to presne neopisuje, ale na svojej webovej stránke nám rozpráva, že ide o "//úžasnú zmes konceptov z NLP, hypnoterapie, kaučovania životom a osteopatie.//" To je všetko fajn, len ma trápi, že tí z nás, ktorí by sa radi dozvedeli viac o LP a o tom, ako sa, napríklad, líši od NLP, sa nikde nemôžu dostať k empirickým štúdiám tohto javu. Namiesto toho nám Phil vraví, že máme urobiť tri veci. Po prvé, mali by zájsť do jeho on-line obchodu a kúpiť si jeho knihu "Úvod do bleskového procesu" za 20 libier plus poštovné. Potom, vraví Phil, by sme si mali pozrieť jeho videá a prečítať si svedectvá o mnohých úspechoch jeho metódy. Nanešťastie, my vieme, že svedectvá nemôžu nahradiť vedecké štúdie. ''Mohol by som liečiť ľudí psím fľusancom a nájsť aspoň 50 takých, ktorí odprisahajú, že som vyliečil ich rakovinu alebo odstránil dráždivé hrubé črevo''. Čo potrebujeme, sú dobre zostrojené vedecké pokusy, ktoré by eliminovali sebaklam a izolovali špecifickým spôsobom to, čo sa považuje za úspešný výsledok tejto metódy. A nakoniec, Phil odporúča, aby sme vyhľadali najbližšieho odborníka na LP a podali si prihlášku na program.\n\nJa si to nemyslím. Phil predsa tvrdí, že svoju prácu robí už desať alebo pätnásť rokov. No tak to by sa mohla nájsť aspoň jedna vedecká štúdia, ktorú by sme si mohli prečítať. Mal by mať za tie roky množstvo údajov, s ktorými sa dá pracovať. Ale obávam sa, že Phil si záznamy nevedie, možno okrem účtovných záznamov. Dúfam, že mi dokáže, že sa mýlim a pošle mi kópiu svojho výskumu, aby som mohol tento článok nielen prepísať ale ho aj odporúčať na Nobelovu cenu za medicínu pre jeho neuveriteľný objav metódy, ktorá dokáže zlepšiť moje schopnosti v golfe a pritom mi uľaviť od chronickej bolesti a nadbytočných kilogramov. A ešte aj odohnať moju treštiacu bolesť hlavy, ako som rozmýšľal nad všetkými tými ľuďmi, ktorí sú natoľko zúfalí, že sú ochotní vyložiť na drevo 780 libier za jeho LP program (podľa cenníka z 22.10.2008).\n\nNetvrdím, že všetky svedectvá pochádzajú od klamárov alebo podplatených ľudí. Ani netvrdím, že žiadni spokojní klienti LP techniky neexistujú. Dokonca by som sa stavil, že skutočne existujú ľudia, ktorým LP pomohol. Ale napriek tomu by malo byť každému jasné, že vážne telesné a psychické problémy je najlepšie riešiť u skutočných lekárov. Je pravdepodobné, že mnohí zo zákazníkov LP sú ľudia, ktorí sú na tom po fyzickej a duševnej stránke veľmi zle. Pravdepodobne im už viacerí odborníci povedali, že im nič nie je a ak ich čokoľvek trápi, nemôžu s tým nič robiť alebo sa to všetko odohráva len v ich hlave. Oni to neprijali a tak si našli Phila Parkera, aby im dal nádej. Sľúbil im, že pomôže a rýchlo. Poplatok je pre zúfalého klienta nepodstatný. Ani dôkazy. Svedectvá od toľkých dobre vyzerajúcich, šťastných ľudí, im stačí.\n\nTakže, komu sa takto pomôže? No, určite nie tým, ktorí sú vážne alebo chronicky chorí. Tí, ktorým sa týmto pomôže, ''budú takí, ktorí potrebujú niekoho, kto by ich previedol životom'', niekoho, kto im pomôže premýšlať o sebe samých a svojich cieľoch. Tí, ktorí majú pocit, že svoje peniaze dobre investovali, budú tí, ktorí potrebovali sústrediť svoju myseľ na tú správnu stopu, len nemali potuchy, ako to urobiť. Už niekoľko tisíc rokov, minimálne od čias Aristotela, je ''známe, že to, ako človek rozmýšľa, ovplyvňuje to, ako sa správa a to, ako sa správa, ovpyvňuje to, ako sa cíti a rozmýšľa''. Ak neustále rozmýšľate o svojom boľavom prste alebo ako je každý proti vám, ak neustále pestujete negatívne a sebazničujúce myšlienky, budete sa podľa toho aj cítiť a konať. Môžete sa naučiť myslieť pozitívne, stanoviť si pozitívne a realistické ciele, navrhnúť kritériá na meranie úspechu. Môžete sa hrať na šťastného a prekvapený zistíte, ako vaše konanie ovplyvňuje to, ako rozmýšľate a čo cítite, a naopak. Keď sa cítite mizerne, môžete robiť niektoré z vecí, ktoré robíte, keď je vám fajn. Už len to, že ich urobíte, ovplyvní to, ako sa cítite a ako zmýšľate. Ak ste najšťastnejší vtedy, keď sedíte pri potoku v horách sám, bez ďalších ľudí, kde je jediným zvukom zvuk vody padajúcej zo skál a vetra pískajúceho v korunách borovíc, tak potom choďte do hôr alebo si vezmite knihu básničiek od niekoho ako Wordsworth (alebo John Stuart Mill, keď bol smutný) a nechajte svoju myseľ, aby vás tam odviedla.\n\nExistuje množstvo techník, ako sa "odblokovať". Možno vám nejakú poskytne LP. Avšak pamätajte si, že ani Parker ani tí, ktorých vyškolil, nebudú zverejňovať svedectvá svojich nespokojných zákazníkov. A to vôbec neznamená, že takí neexistujú. Mnohí z nespokojných zákazníkov sa budú cítiť dosť trápne z toho, ako vyhodili svoje peniaze. Neviem o Parkerovi dosť na to, aby som mohol povedať, že používa techniky, ktoré sú postavené na tom, že za neúspech metódy môže vždy len zákazník. Ale mnohí iní "alternatívni guru" tieto triky naozaj používajú: nesnažíte sa dostatočne, nemáte dostatok viery, nedokážete sa zbaviť svojich starých zlozvykov, ste na tom naozaj lepšie, to len vy si to nedokážete alebo nechcete pripustiť, alebo, bohužiaľ, liečba na vás nezaberá.\n\nĎalšie čítanie\n*Why Bogus Therapies Often Seem to Work by Barry L. Beyerstein, Ph.D.\n*Social and judgmental biases that make inert treatments seem to work by Barry L. Beyerstein (1999)\n*Who Gets to Validate Alternative Medicine?\n*How they do the voodoo that they do so well - Part 1\n*How they do the voodoo that they do so well - Part 2\n\nNaposledy aktualizované 30/7/09\n\n^^copyright © 2008 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2009 Vladimír Luknár^^
V západných náboženstvách ako Judaizmus, Kresťanstvo a Islam, je Boh jednou a jedinou Najvyššou Bytosťou, Tvorcom všetkého. \n\nExistuje len to, čo chce Boh. Boh je všemocný, vševedúci, všadeprítomný, všedobrý a večný. Boh nemá ani začiatok ani koniec. Svet a jeho zložky boli stvorené Bohom pre istý účel. Boh stvoril ľudské bytosti, aby Ho poznávali, milovali, ctili si Ho, slúžili Mu a poslúchali Ho. O Bohu sa hovorí v mužskom rode, hoci Boh je čisto spirituálny a nemá materiálne ani telesné časti. Ľudia budú po smrti súdení podľa toho, ako dobre splnili poslanie, ktoré im Boh naplánoval. Tí, ktorí zlyhali, hriešnici, budú na večnosť potrestaní. Tí, ktorí uspeli, budú na večnosť odmenení. O tom, aká presne je tá odmena alebo trest, sa vášnivo diskutuje, ale zdá sa, že všetci sa zhodujú na tom, že tí odmenení zostanú v prítomnosti Boha, zatiaľ čo tí potrestaní nie. \n\nBoha zobrazujú v podobe otca, podľa starej patriarchálnej rodinnej štruktúry. Boh ochraňuje svoju rodinu, ale je tiež vládca rodiny a jeho príkazy musia byť poslúchnuté. Kresťania považujú Ježiša Nazaretského súčasne za človeka aj za božskú bytosť. Táto doktrína je známa ako Prevtelenie a pokladá sa za záhadu viery, ako môže byť niekto zároveň človekom aj bohom, pretože takáto bytosť prekračuje chápanie ľudí. Rozum a logika nemôžu demonštrovať pravdivosť takejto myšlienky, pretože základom musí byť viera. \n\nBoh vydáva príkazy a tieto sú základom morálky. Byť dobrým človekom znamená poslúchať príkazy Boha. ''Očividne, ak by Boh neprikazoval ľuďom, že nemajú vraždiť, vraždu by sme mohli moráne ospravedlniť''. Avšak, pretože Boha je všedobrý, nemusíme sa trápiť nad tým, že by Boh mohol prikázať niečo, čo je zlé. Neumožňuje to sama jeho Podstata. \n\nPre mnohých veriť v Boha znamená veriť, že ak by Boh neexistoval, tak by mohli páchať ľubovoľné zlo, bez ohľadu na to ako ohavné. Jediné, čo ich drží na uzde, vravia, je to, že im Boh prikázal, aby nevraždili, nekradli, atď. Vravia, že ich život by nemal zmysel, keby nemali tie pokyny zhora, ako majú nakladať so svojim životom. Ale ''aký zmysel má život, keď je založený výlučne na slepej poslušnosti?'' Už sme videli účinky slepej poslušnosti priveľa ráz na to, aby sme mohli považovať takýto názor za hodnoverný. \n\nViď súvisiace položky o ateizme, Ockhamovej britve a zázrakoch. \n\nĎalšie čítanie\n*Positive Atheism\n*The Atheism Web\n*Welcome to alt.atheism!\n*The Secular Web\n*The Atheist Alliance\n*Natural Theology Internet Encyclopedia of Philosophy\n*Religious Atheism\n*An Atheist's Homepage Adrian Barnett\n*Western Philosophical Concepts of God - Internet Encyclopedia of Philosophy, *Berman, David. ed. Atheism in Britain, 5 vols., (Bristol, UK: Thoemmes Press, 1996).\n*Darrow, Clarence. Absurdities of the Bible\n*Freud, Sigmund. The Future of an Illusion (1927).\n*Hobbes, Thomas. Leviathan [this on-line file contains the entire book & is quite large] (1651), ch. XII, "Of Religion."\n*Johnson, B. C. The Atheist Debater's Handbook (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1981).\n*Martin, Michael. Atheism : a Philosophical Justification (Philadelphia: Temple University Press, 1990).\n*Persinger, Michael. Neuropsychological Bases of God Beliefs (Praeger Pub Text., 1987)\n*Rachels, James. "God and Human Attitudes," in Religious Studies 7 (1971). Reprinted in Philosophy and the Human Condition, 2nd. ed. (Englewood Cliffs, N.J.: ~Prentice-Hall, 1989), pp. 509-518.\n*Smith, George H. Atheism : the Case Against God (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1979)\n*Smith, Homer. Man and His Gods, foreword by Albert Einstein (Boston: Little, Brown and Company, 1952).\n*Spinoza, Baruch de. ~Theologico-Political Treatise (1670).\n~~copyright © 2000 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2004 Vladimír Luknár~~\n
"//Myšlienka, že sa transplantovaním orgánov prenášajú zakódované životné zážitky je nepredstaviteľná.//" ''Dr. John Schroeder'', Stanford Medical Center \n\nBunková pamäť je špekulatívne tvrdenie, že bunky ľudského tela obsahujú stopy našej osobnosti, vkusu a zážitkov, nezávisle od buď genetického kódu alebo od mozgových buniek. Nápad o tomto nezmysle sa možno začal filmom Brianova pesnička, inšpirujúcim príbehom o živote hráča amerického futbalu Briana Piccola. Vo filme zomiera 26-ročný Piccolo (hrá ho James Caan) na rakovinu, keď ho v nemocnici navštívi Gayle Sayers (hrá ho Billy Dee Williams), jeho priateľ a klubový kolega z družstva Chicago Bears. Piccolo dostáva transfúziu a pýta sa Sayersa, či nedaroval nejakú krv. Keď Sayers odpovie áno, Piccolo poznamenáva, že to vysvetľuje jeho túžbu po chitlins. \n\nAlebo to celé začalo L. Ronom Hubbardom. V Dianetike (Dianetics) uvažuje o tom, že bunková pamäť by možno vysvetľovala, ako fungujú pamäťové stopy. \n\nNedávno vysvetľovala Claire Sylvia, príjemkyňa transplantovaných pľúc a srdca, svoju náhlu chuť na pivo tým, že zistila, že jej darcom bol 18-ročný mladík, ktorý zahynul pri havárii na motorke. Dokonca o tom aj napísala knihu, ktorá sa čoskoro dočká aj filmového spracovania, v ktorom bude hrať Sally Feldová. Paul Pearsall, psychológ a autor knihy "Princíp rozkoše", tiež hlasuje za teóriu bunkovej pamäte a prenosu. Pearsall však vo svojich tvrdeniach zachádza ešte ďalej tvrdiac, že "srdce obsahuje zakódovanú vedomost, ktorá nás spája so všetkým a kazdým okolo nás. Táto súhrnná vedomosť je našim duchom a našou dušou... Srdce je vnímajúci, mysliaci, cítiaci, komunikujúci orgán." Ako na to prišiel, to nikto ani netuší. Možno sa to k nemu dostalo od mimozemšťanov alebo od mudrcov Východu. Alebo si možno prečítal fikciu od Edny Buchananovej, ktorá sa pýta: "''Čo ak je duša obsiahnutá v DNA? Čo ak je DNA obsiahnutá v duši?''" \n\nSylvia Brownová učí jeden kurz v rámci istého alternatívneho vzdelávacieho programu v Sacramente nazvaný Liečenie vášho tela, mysle a ducha. V jednej dvojhodinovej lekcii naučí slečna Brownová každého "//ako priamo pristupovať na genetický kód v každej bunke, ako manipulovať tento kód a preprogramovať telo na stav normálnosti.//" Napriek absurdnej povahe jej tvrdení je kurz vypredaný. \n\nA čo ak jedávate priveľa kureniec? Možno vám z toho začne rásť zobák, začne nekontrolovane kvokať a začnete túžiť po zrne? Sú tie skučania a múkania, ktoré počujete v noci, vlastne vašimi diabetickými susedmi, ktorí užívajú inzulín z ošípaných a kráv? Chudák dieťa, ktorému translantovali srdce paviána. \n\nViď súvisiace položky o sympatetickej mágii. \n\nĎalšie čítanie:\n*"Môžu si bunky pamätať?" od Pam Janisovej\n~~copyright © 2000 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2004 Vladimír Luknár~~
"Carlos" bolo meno pre dvetisíc rokov starého ducha, ktorého vraj kanáloval (channeling) José Alvarez, keď podnikol v roku 1988 turné po Austrálii spolu s Jamesom Randim. Celé turné bol pripravený podvod, ktorého cieľom bolo demonštrovať, ake ľahké je oklamať ľudí a ako naivné a nekritické sú médiá, keď ide o tému paranormálnych a nadprirodzených javov. \n\nRandi pripravil Alvareza na úlohu channelera (toho, prostredníctvom ktorého sa duch prejavuje), a okrem iného ho naučil, ako si zastaviť pulz v jednej ruke vtlačením gule do podpazušnej jamky. "Carlos" si získal množstvo fanúšikov a stal sa miláčikom austrálskej televízie. Jeho turné vyvrcholilo predstavením v opere v Sydney. \n\nEšte aj po tom, čo sa s podvodom priznali, zostalo veľa takých, čo verili v "Carlosa" a v jeho prízemné odkazy. \n\nViď súvisiace položky o channelingu, Bridey Murphyovej, Ramthovi. \n~~copyright © 2000 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2004 Vladimír Luknár~~
Channeling je proces, kedy jednotlivec (channeler) tvrdí, že do neho vstúpila entita ducha, ktorý cez neho hovorí. Channelingový ošiaľ sa celkom vážne začal v roku 1972 po vydaní knihy Seth Speaks (Seth hovorí) od Jane Robertsovej a Roberta Buttsa, jej manžela. Tvrdili, že "Seth," veľmi rozumná "nevidená entita" komunikovala svoju múdrosť Jane, ktorá to potom diktovala Buttsovi, kým bola v tranze. Aj keď Robertsová, do istej miery schopná básnička, bola očividne veľmi sčítaná a široko zbehlá v mnohých náboženstvách a okultných tradíciách (vrátane Junga), jej prívrženci ju chápali tak, že komunikuje myšlienky, ktoré presahujú rámec jej schopností. Bol to pre nich dôkaz, že bola niečím inšpirovaná. To je pravda: Robertsová a Butts boli pravdepodobne inšpirovaní hĺbkou ľudskej dôverčivosti. \n\nHerečka Shirley ~MacLainová a televízna sieť ABC dali tejto modernej verzii hovorenia duchov prostredníctvom média malé zrniečko dôveryhodnosti. V roku 1987 ABC odvysielala miniseriál založený na ~MacLainovej knihe Out on a limb, ktorá zobrazuje ~MacLainovú, ako konverzuje s duchmi prostredníctvom channelera-kanálovača Kevina Ryersona. Jeden z duchov, ktorý cez Ryersona rozpráva, je súčasník Ježiša povenovaný Ján. "Ján" nerozpráva aramajčinou - jazykom Ježiša - ale druhom alžbetínskej angličtiny. "Ján" povie ~MacLainovej, že je spolu s Bohom spolutvorkyňou sveta. ~MacLainová, konzumný egoista, je v extáze pri zistení, že má pravdu v názore, ktorý už bola vyjadrila predtým, teda, že Ona je Boh (Gardner, 1987). \n\nJedným z ~MacLainovej obľúbených "kanálovačov" je J.Z. Knightová, ktorá tvrdí, že je kanálom 35 tisíc rokov starého kromaňonského bojovníka menom Ramtha. ''Toto absurdné tvrdenie ju urobilo slávnou a bohatou''. Niektorí z jej patrónov zaplatia až 1000 dolárov, aby sa mohli zúčastniť na jej seminároch, kde sa delí o také múdrosti, ako napríklad "//musíme otvoriť svoje mysle novým hraniciam možností.//" \n\nViď súvisiace položky o "Carlosovi," dianetike, Bridey Murphyovej, Edgar Cayceovi, Ramae, Ramthovi a reinkarnácii. \n\nĎalšie čítanie\n*Alcock, James E. "Channeling," in The Encyclopedia of the Paranormal edited by Gordon Stein (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1996), pp.759-766.\n*Gardner, Martin. "Isness Is Her Business," New York Review of Books, April 9, 1987.\n*Gardner, Martin. The New Age: Notes of a Fringe Watcher (Buffalo, NY: Prometheus Books, 1988).\n*"Voices from Beyond: The ~Age-Old Mystery of Channeling," in The Fringes of Reason (New York: Harmony Books, 1989).\n~~copyright © 2000 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2004 Vladimír Luknár~~
Chvíľa ticha (tiež známa ako "chvíľa tichej meditácie") je ''kódový výraz pre čas modlitby''. Ústava Spojených štátov ''zakazuje, aby sa akékoľvek náboženstvo, vrátane kresťanstva, stalo štátnym náboženstvom''. Zakazuje nútiť každého Američana klaňať sa vieram akejkoľvek sekty. Najvyšší súd Spojených štátov nariadil, že vyžadovanie modlitby vo vládnych inštitúciách je protiústavné, takže Kresťania, ktorí chcú demonštrovať svoj náboženský obrad na takých miestach, ako sú verejné školy, stredoškolské futbalové ihriská alebo vládne úrady, si vymysleli - chvíľu ticha.\n\nHoci sudcovia a justícia vedia, že chvíľa ticha v skutočnosti označuje čas pre modlitbu, podporujú ju tým, že verejne vyhlasujú, že zákony vyžadujúce si chviľu ticha sú ústavné, pokiaľ výslovne neurčujú, čo sa má počas chvíle ticha robiť. \n\nKresťanskí sudcovia zdôvodňujú svoje rozhodnutia tým, že nevedia naisto, či zákon naozaj mal v úmysle dovoliť ľuďom modliť sa na verejných miestach tak, že predstierajú, že len ticho rozjímajú. ''Podpora pokryteckého správania sa'' stala pre niektorých kresťanských evangelistov a sudcov obľúbenou zábavkou, a okamih ticha je jedným z výsledkov, na ktorý sú obzvlásť hrdí.\n\nJedna vec, ktorú súdy nepožadovali, je dôkaz, že tieto okamihy ticha, ktoré berú ľuďom ich slobodu, sú nevyhnutné na dosiahnutie nejakého legitímneho civilného cieľa. Okamih ticha je spôsob, ako umlčať tých, ktorí nahlas vyjadrujú svoju obavu, že sú kvôli svojmu náboženstvu potláčaní. Tí, ktorí sa domnievajú, že modlitba je odpoveďou na naše problémy, by sa mali zamyslieť nad tým, či by sme vôbec mali v Amerike Ústavu, ak by sme boli kresťanským štátom. ''História kresťanstva nie je históriou slobody, ale útlaku, represie a cenzúry''. Európania, ktorí ako prvé, čo urobili, bolo premiestnenie pôvodných obyvateľov tejto krajiny, sem prišli preto, lebo doma ich kresťanské sekty ovládli vlády a potláčali tých, čo s nimi nezdieľali ich náboženské názory. Bohužiaľ, ukázalo sa, že väčšina pútnikov, ktorí sem prišli, bola práve tak netolerantná ako tí, ktorí ich samých utláčali v Európe. ''Sloboda náboženstva neznamenala len slobodu praktizovať svoje vlastné náboženstvo, ale aj moc vnútiť toto náboženstvo každému v komunite''. Jablko nepadá ďaleko od stromu, ako sa vraví. Tí, ktorí stoja okolo potichu, zatiaľ čo náboženstvo je verejne zavedené do našich škôl, do našich vlasteneckých piesní, do našich civilných stretnutí či do našich športových udalostí, to oľutujú, len čo si uvedomia, že jediné ticho, ktoré si kresťanskí zákonodarci a sudcovia presadzajúci tichú meditáciu želajú, je ticho opozície.\n\nViď tiež kreacionizmus.\n\nĎalšie čítanie\n*Americans United for Separation of Church and State\n*Va. Minute Of Silence In Schools Is Upheld and Commentary\n*Good and Evil\n*South Rebels Again\n*Christian organizers in South defy Supreme Court's prayer ruling \n*Religion and Fiction\n*"SOLEMNIZATION" IN TEXAS -- ANOTHER RUSE FOR MAJORITY DICTATED PRAYER IN SCHOOLS?\n*Who's kidding whom?\n*Marysville City Council opens with a prayer \n*Hayes, Judith. In God We Trust: But Which One? (Madison Wisconsin: Freedom From Religion Foundation, 1996).\n*Kramnick Isaac and R. Laurence Moore. The Godless Constitution : The Case Against Religious Correctness (W.W. Norton & Co., 1997).\n*Mill, John Stuart. On Liberty\n~~copyright © 2006 Robert Todd Carroll~~\n~~translation copyright © 2007 Vladimír Luknár~~
''Cold reading'' je technika, ktorú používajú //senzibili, psychotronici, veštci// a im podobní, ktorou sa snažia povedať človeku o ňom také detaily, aby ho presvedčili, že o ňom vedia zistiť viac, akoby sa normálne dalo predpokladať.\n\nJe zrejmé, že aj bez toho, aby sme niekoho predtým poznali, je celkom ľahké rýchlo získať o človeku informácie, ktoré sa na prvý pohľad zdajú nemožné - stačí sa pozrieť na oblečenie, účes, spôsob vyjadrovania sa a celú ďalšiu škálu ďalších osobitostí daného človeka.\n\nNiekedy okolo roku 2002 som videl program Jamesa Randiho, v ktorom sa šiel pozrieť do Ruska na "rozmach" senzibilov po páde Sovietskeho zväzu. V jednom interview testoval dve ruské ženy, ktoré tvrdili, že podľa fotografie dokážu povedať o človeku všetko. Okrem iných im ukázal aj fotografiu istého masového vraha, ktorý skončil v elektrickom kresle. Vyzeral dobre, mlado a prívetivo. \n\nBolo očividné, že ženy pracujú systémom //naznačím širšie interpretovateľnú odpoveď a všímam si reakcie osoby, ktorá človeka, o ktorom sa hovorí, pozná, aby som vedela, či som sa predtým trafila a kam ešte môžem ísť//. James Randi však zostal po celý čas bez reakcie, až to ženy viditeľne znervóznilo. Všetko, čo povedali, bolo v súlade s pravdepodobnosťou, niekde sa trafili, niekde nie. Veď aké ťažké je uhádnuť, že je niekto ženatý, alebo že chodil na vysokú školu. Na to hlavné, pre toho človeka výnimočné, teda že išlo o vraha, ktorý už dávno nežije, samozrejme, podľa fotografie neprišli.\n\n^^copyright © 2009 Vladimír Luknár^^
Background: #fff\nForeground: #336\nPrimaryPale: #ccf\nPrimaryLight: #99c\nPrimaryMid: #669\nPrimaryDark: #336\nSecondaryPale: #ffc\nSecondaryLight: #fe8\nSecondaryMid: #db4\nSecondaryDark: #841\nTertiaryPale: #eee\nTertiaryLight: #ccc\nTertiaryMid: #999\nTertiaryDark: #666\nError: #f88\n\n
<<getTiddlerPassword unprotected>>\n<<toggleSideBar "Show/Hide Sidebar" "" hide>> <<slider chkSliderOptionsPanel OptionsPanel 'options »' 'Change TiddlyWiki advanced options'>>\n----\nCreate a <<newTiddler>> <<search>>\nSave changes: <<saveChanges>> [[Dokončiť]] SideBarTabsORG\n----\n|[[PageTemplate]]|[[Tabs]]|[[SiteTitle]]|[[SiteSubtitle]]|[[SideBarTabs]]|\n|[[MainMenu]]|[[DefaultTiddlers]]|[[ViewTemplate]]|[[EditTemplate]]|[[contentFooter]]|\n|[[SideBarOptions]]|[[Notice]]|[[OptionsPanel]]|[[ImportTiddlers]]|[[StyleSheet]]|\n|[[AdvancedOptions]]|SkeptikSideBarOptions|[[StyleSheetColors]] [[StyleSheet]]|[[PluginManager]]|<<tag systemConfig>>|\n----\n| tiddlyspot password:|<<option pasUploadPassword>>|\n| site management:|<<upload http://skeptikov.tiddlyspot.com/store.cgi index.html . . skeptikov>>//(requires tiddlyspot password)//<<br>>[[control panel|http://skeptikov.tiddlyspot.com/controlpanel]], [[download (go offline)|http://skeptikov.tiddlyspot.com/download]]|\n| links:|[[tiddlyspot.com|http://tiddlyspot.com/]], [[FAQs|http://faq.tiddlyspot.com/]], [[announcements|http://announce.tiddlyspot.com/]], [[blog|http://tiddlyspot.com/blog/]], email [[support|mailto:support@tiddlyspot.com]] & [[feedback|mailto:feedback@tiddlyspot.com]], [[donate|http://tiddlyspot.com/?page=donate]]|\n----\nheslo: "tiddlywiki" (honeypot)\n----\nlen 2 tiddlers zobrazene naraz - cez "stepwisenavigation" - 27.12.2019\n3.9.07: Pridana default konfiguracia cez SetDefaultConfig - najma kvoli animacii..\n\n
~~''Concept & code'':\nJeremy Ruston\nSaq Imtiaz\n''Content'':\nRobert T. Carroll\nVladimír Luknár~~
Crowley bol človek posadnutý drogami a sexom, zároveň to bol prevažne samizdatový autor kníh o okultizme, básnik a vodca kultu zvaného Ordo Templi Orientis (OTO), ktorého doktríny podrobne opísal v jednom z svojich mnohých diel, Knihe zákona, ktorá tiež obsahuje jeho verziu Zákonov Thelemy. Crowley tvrdil, že pri písaní knihy vlastne len bol kánalom „prehistorickej ľudskej inteligencie" nazvanej Aiwass (inými slovami, knihu mu takto Aiwass nadiktoval, pozn.pr.). \n\n''Do what thou wilt shall be the whole of the Law'' - je mottom jeho kultu OTO. V praxi to pre Crowleyho znamenalo ''odmietanie tradičnej morálky v prospech života narkomana a nezastaviteľného sukničkára''. („Besniem, a znásilňujem, trhám na kúsky a kmášem" je riadok jednej z jeho básní. Denník narkomana je názov jednej z jeho kníh). Vyhlasoval, že sám seba stotožňuje s Veľkou beštiou 666 (z Knihy objavov) a tešilo ho, keď ho nazývali „najotrasnejším človekom na svete." Mal dve ženy, obe sa zbláznili. Jeho päť partneriek spáchalo samovraždu. Podľa Martina Gardnera „//zástupy jeho konkubín skončili v spodine spoločnosti ako alkoholičky, narkomanky alebo v ústavoch pre duševne chorých.//" [Gardner, p. 198] Avšak zrejme nemôžeme obviňovať Crowleyho z toho, že zničil poctivosť čistých mladých dievčat. Jeho sex-appeal bol taký, že ženy, ktoré za nim išli, už samy mali sklon k alkoholizmu, drogám, alebo k duševných poruchám. \n\nZdá sa, že ''jeho príťažlivosť spočívala na dvoch mužských kvalitách: zdedil bohatstvo a tvrdo pracoval na tom, aby vyzeral zvláštne''. Crowleyho dielo Teória a prax mágie je medzi okultistami veľmi populárne. Keď sa v roku 1990 vydavateľstvo Dover pripravovalo vydať túto knihu znova, požiadal vydavateľ Martina Gardnera o napísanie predslovu ku knihe. Vydanie z roku 1976 od Doveru bolo jedným z jeho bestsellerov. Nebolo pravdepodobné, že by práve Gardner mal písať predslov, keďže už predtým vo svojej knihe Výstrelky a podvody v mene vedy napísal, že Crowley nebol ani len dobrým podvodníkom. V každom prípade však predslov napísal a opísal ho ako takého krutého, opovrhnutiahodného, egoistického šarlatána, že vydavateľstvo Dover sa rozhodlo knihu nevydať. Predslov bol uverejnený v Gardnerovej knihe On the Wild Side. \n\n''Crowley nemal žiadny vplyv na nič podstatné'', azda až na popularitu toho, čo sa dá nazvať „//správy pospiatky//" v hudobných nahrávkach. Okultistický gitarista z Led Zeppelin, Jimmy Page, vlastní veľkú zbierku Crowleyho memorabílií a kúpil aj Crowleyho rezidenciu, Boleskine House, neďaleko Foyers v Škótsku. Crowleyho tvár je jednou z mnohých tvárí na obálke albumu Beatles Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. \nKým o okultistoch ako je Page, sa vraví, že do svojich nahrávok vsunuli „satanské" správy pospiatky, napr. do „Stairway to Heaven"("Here's to my sweet Satan"), Beatles v niektorých svojich nahrávkach naozaj použili niektoré hudobné riffy pospiatky, očividne však viac pre hudobný efekt ako pre vyjadrenie obdivu k Satanovi. \n\nAko vraví Gardner: „//Jeho reputácia hovorila, že uctieva Satana, ale bolo by oveľa presnejšie povedať, že on uctieval iba seba samého.//" \n\nViď súvisiacu položku o magick. \n\nĎalšie čítanie:\n*Mr. Crowley's Neighborhood\n*Magic Media Page (articles on Crowley)\n*The Great Beast Speaks\n*OTO\n*The Ordo Templi Orientis U.S. Grand Lodge\n*The Golden Dawn FAQ\n*The Abbey of Thelema\n*Magic in Theory and Practice, part III of book four by Aleister Crowley\n*Gardner, Martin. On the Wild Side (Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 1992), chapter 29.\n~~copyright © 2000 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2004 Vladimír Luknár~~
[[Úvod]]\n
The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark is a book by astrophysicist Carl Sagan, which was first published in 1995.\nThe book is intended to explain the scientific method to laypeople, and to encourage people to learn critical or skeptical thinking. It explains methods to help distinguish between ideas that are considered valid science, and ideas that can be considered pseudoscience. Sagan states that when new ideas are offered for consideration, they should be tested by means of skeptical thinking, and should stand up to rigorous questioning.
\n/***\n|''Name:''|DeprecatedFunctionsPlugin|\n|''Description:''|Support for deprecated functions removed from core|\n***/\n//{{{\nif(!version.extensions.DeprecatedFunctionsPlugin) {\nversion.extensions.DeprecatedFunctionsPlugin = {installed:true};\n\n//--\n//-- Deprecated code\n//--\n\n// @Deprecated: Use createElementAndWikify and this.termRegExp instead\nconfig.formatterHelpers.charFormatHelper = function(w)\n{\n w.subWikify(createTiddlyElement(w.output,this.element),this.terminator);\n};\n\n// @Deprecated: Use enclosedTextHelper and this.lookaheadRegExp instead\nconfig.formatterHelpers.monospacedByLineHelper = function(w)\n{\n var lookaheadRegExp = new RegExp(this.lookahead,"mg");\n lookaheadRegExp.lastIndex = w.matchStart;\n var lookaheadMatch = lookaheadRegExp.exec(w.source);\n if(lookaheadMatch && lookaheadMatch.index == w.matchStart) {\n var text = lookaheadMatch[1];\n if(config.browser.isIE)\n text = text.replace(/\sn/g,"\sr");\n createTiddlyElement(w.output,"pre",null,null,text);\n w.nextMatch = lookaheadRegExp.lastIndex;\n }\n};\n\n// @Deprecated: Use <br> or <br /> instead of <<br>>\nconfig.macros.br = {};\nconfig.macros.br.handler = function(place)\n{\n createTiddlyElement(place,"br");\n};\n\n// Find an entry in an array. Returns the array index or null\n// @Deprecated: Use indexOf instead\nArray.prototype.find = function(item)\n{\n var i = this.indexOf(item);\n return i == -1 ? null : i;\n};\n\n// Load a tiddler from an HTML DIV. The caller should make sure to later call Tiddler.changed()\n// @Deprecated: Use store.getLoader().internalizeTiddler instead\nTiddler.prototype.loadFromDiv = function(divRef,title)\n{\n return store.getLoader().internalizeTiddler(store,this,title,divRef);\n};\n\n// Format the text for storage in an HTML DIV\n// @Deprecated Use store.getSaver().externalizeTiddler instead.\nTiddler.prototype.saveToDiv = function()\n{\n return store.getSaver().externalizeTiddler(store,this);\n};\n\n// @Deprecated: Use store.allTiddlersAsHtml() instead\nfunction allTiddlersAsHtml()\n{\n return store.allTiddlersAsHtml();\n}\n\n// @Deprecated: Use refreshPageTemplate instead\nfunction applyPageTemplate(title)\n{\n refreshPageTemplate(title);\n}\n\n// @Deprecated: Use story.displayTiddlers instead\nfunction displayTiddlers(srcElement,titles,template,unused1,unused2,animate,unused3)\n{\n story.displayTiddlers(srcElement,titles,template,animate);\n}\n\n// @Deprecated: Use story.displayTiddler instead\nfunction displayTiddler(srcElement,title,template,unused1,unused2,animate,unused3)\n{\n story.displayTiddler(srcElement,title,template,animate);\n}\n\n// @Deprecated: Use functions on right hand side directly instead\nvar createTiddlerPopup = Popup.create;\nvar scrollToTiddlerPopup = Popup.show;\nvar hideTiddlerPopup = Popup.remove;\n\n// @Deprecated: Use right hand side directly instead\nvar regexpBackSlashEn = new RegExp("\s\s\s\sn","mg");\nvar regexpBackSlash = new RegExp("\s\s\s\s","mg");\nvar regexpBackSlashEss = new RegExp("\s\s\s\ss","mg");\nvar regexpNewLine = new RegExp("\sn","mg");\nvar regexpCarriageReturn = new RegExp("\sr","mg");\n\n}\n//}}}
Desať božích príkázaní je sada pravidiel, ktoré vraj Mojžiš dostal od hebrejského Boha. Niektoré z týchto pravidiel by mali byť zaujímavé len pre vyznavačov hebrejskej viery. Vyžadujú si poslušnosť hebrejčanov, ale nie je na nich nič mimoriadne rozumné ani univerzálne zaujímavé. Napríklad, pre ne-hebrejčanov asi nie je veľmi zaujímavá požiadavka slúžiť hebrejskému bohu. Napriek tomu, v 16. storočí trentský Koncil katolíckej cirkvy odsúdil tých, čo tvrdia, že tieto pravidlá nie sú pre kresťanov záväzné. Ježiš sankcionoval pravidlá v Matúšovi 19 a v Kázeň na hore (Matúš 5).* Avšak zdá sa, že ''iba niektoré z pravidiel sú dostatočne racionálne na to, aby boli pravidlami, na ktorých by mohla trvať každá spoločnosť'', napríklad tie o zákaze zabíjania a kradnutia.\n\nNeuvedomoval som si, keď som dospieval a učil sa Desatoro od dominikánskych sestier, že vlastne existuje niekoľko verzií týchto pravidiel. Učili ma, že prvé príkazanie bolo "//Ja som Hospodin tvoj, Boh tvoj a ty nebudeš mať iných bohov//." Exodus 20, však vraví: "Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej zeme, von z domu pút." (A predsa človek darmo hľadá dôkaz, či Židia vôbec boli v Egypte vo väčšom počte alebo či Egypťania niekoho zotročili.) Predpokladám, že ak by sme nechali katolíkov trochu v tom, že boli vyvedení z Egypta a oslobodení z pút, vyvolalo by to ďalšie otázky, ako napríklad či tieto židovské pravidlá platia aj pre kresťanov. V každom prípade, ak by toto pravidlo bolo zákonom, porušilo by prvý dodatok ústavy Spojených štátov. Toto prikázanie, ako sa zdá, okrem toho pripúšťa, že existujú aj iní bohovia, len sa im nemáme klaňať.\n\nDruhé príkazanie, ako ma učili, vraví, "//nevezmeš meno božie nadarmo.//" Znamenalo to, že nesmieme hovoriť také veci ako "doboha" alebo akokoľvek inak Boha preklínať. Chápem to tak, že Židia sa učia, že druhé prikázanie je čiastočne o tom, čo som sa naučil v prvom prikázaní: "//Nebudeš mať žiadneho iného Boha.//" A Židia potom pridali kopu vecí o spodobeniach:\n//A nevytvoríš si rytinu ani žiadne iné spodobenie ničoho, čo je na nebi, alebo čo je pod zemou, alebo čo je vo vode pod zemou, neskloníš sa pred nimi, ani im nebudeš slúžiť, lebo ja som tvoj Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý sa díva ako otec na svoje deti na ich tretiu a štvrtú generáciu, ktoré ma nenávidia, a ukazujúc zmilovanie pre tisícu generáciu tých, čo ma milujú a dodržiavajú moje prikázania//\n\nSamozrejme, katolíci by neboli mohli vybudovať tie nádherné katedrály s ich stovkami sôch, reliéfov, démonických chrličov a mozaikových okien, keby poslúchli druhé prikázanie, zakazujúce zobrazovanie toho, čo je na nebi, pod vodou alebo pod zemou.\n\nAk tomu dobre rozumiem, tak aj protestanti vidia v tejto pasáži druhé prikázanie a že tak Židia ako aj protestanti chápu ako svoje tretie prikázanie to, čo mňa učili ako druhé. V každom prípade by malo byť zrejmé, že tieto prvé tri prikázania by mali byť zaujímavé len pre Hebrejčanov, pretože prikazujú poslušnosť týchto príkazaní tým, čo uctievajú hebrejského Boha. Nevidím žiadny dôvod, prečo by sa ne-hebrejčania mali o tieto pravidlá zaujímať a už vôbec ich dodržiavať. Mnohým ľuďom by sa dokonca mohlo zdať, že ak by sa druhé prikázanie malo uzákoniť, tak by tiež porušovalo prvý článok ústavy. Avšak, keď bol tento článok ústavy schválovaný, viaceré (americké) štáty mali zároveň platné zákony o rúhaní sa a proti týmto zákonom sa nikdy nenamietalo. Dnes by, samozrejme, mnohí ľudia považovali rúhanie sa za svoje (sväté) Bohom dané právo.\n\nTretie prikázanie katolíkov hovorí o pamätaní na svätenie siedmeho dňa. Židia a protestanti to označujú ako štvrté prikázanie. Ich pravidlo je podrobnejšie ako to, čo som sa učil ja:\n//Pamätaj, že Sabbath je dňom svätenia. Šesť dní budeš pracovať a plniť všetky svoje povinnosti. Ale siedmy deň je Sabbath na počesť tvojho Pána, v ten deň nesmieš vôbec pracovať, ani ty, ani tvoj syn ani tvoja dcéra, tvoj sluha či slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, čo je blízko tvojich dvier, pretože za šesť dní Pán stvoril nebesá a zem, more a všetko, čo je v nich, a na siedmy deň odpočíval, preto Pán žehnal Sabbath a svätil ho.//\n\nOpäť, o toto pravidlo by sa mali zaujímať iba príslušníci židovského náboženstva. My ostatní by sme pokojne mali nechať pracovať svojich sluhov alebo dobytok 24 hodín denne, 365 dní do roka, ak sa nám chce. \n\nAko štvrté prikázanie ma učili "//ctiť si otca svojho a matku svoju//". Zvykol som sa domnievať, že je to veľmi dobré pravidlo. Potom som vyrástol a objavil, že nie každý má takých milých a milujúcich rodičov ako ja. Niektorí otcovia a matky sa správajú odsúdeniahodne a vôbec si nezaslúžia byť ctení. Naopak, zaslúžili by si poriadnu facku.\n\nMoje štvrté prikázanie je piatym prikázaním u Židov a protestantov, ktorí navyše pridávajú niečo o tom, že im bolo dopriate viac času na zemi darovanej hebrejčanom hebrejským Bohom. Ten kúsok o dopriatom čase v zasľúbenej zemi, zdá sa, že zneplatňuje toto pravidlo pre ne-hebrejčanov. (Tiež vzhľadom na históriu Židov by sa dalo prísť k záveru, že Židia ako národ si nectili svojich otcov a matky, pretože po značnú časť ich histórie im zasľúbenú zem vzali iní. A predsa, zdá sa, že fakty nasvedčujú tomu, že Židia boli rovnako usilovní v demonštrovaní hororu svojim rodičom ako ktorýkoľvek iný národ. Zistite si ktorý.)\n\nMoje piate prikázanie bolo - "//nezabiješ//". Snažil som získať nálepku zodpovedného odporcu počas vojny vo Vietname na základe mojej snahy držať sa tohto prikázania, ale moju žiadosť povolávacia komisia zamietla. Toto prikázanie si vysvetlili tak, že je v poriadku zabíjať, pokiaľ nosíte správnu uniformu. Židia a protestanti považujú toto prikázanie za šieste.\n\nMojím šiestym prikázaním bolo "//nedopustíš sa cudzoložstva//." Zdá sa, že toto pravidlo mi je dostatočne jasné, ale myslím, že to o zabíjaní by mohlo byť o niečo podrobnejšie, ako druhé a štvrté prikázanie Židov. Napríklad, myslím, že pravidlo by mohlo byť jasnejšie, keby vravelo "nezabiješ inú ľudskú bytosť nespravodlivo" alebo jednoducho "//Nezavraždíš//." Neviem po hebrejsky, avšak pokiaľ viem, to pravidlo niečo také vraví a je problém s jeho prekladom. Avšak Moses Maimonides toto pravidlo objasnil, keď poznamenal, že zakazuje zabíjať Židov, ale je v poriadku zabiť neverca, ale ak neverec zabije Žida, hoci len náhodne, musí byť usmrtený.\n\nPokiaľ ide o prikázanie o nevere: moja žena mi vraví, že je to dobré pravidlo a malo by sa vždy dodržiavať. Súhlasím, ale dodal by som, že záletníci existovali už od nepamäti a žiadna spoločnosť sa kvôli tomu nerozpadla. Nie som obhajcom nevery, len si nemyslím, že naša spoločnosť potrebuje dať presadzovaniu alebo podporovaniu tohto pravidla nejakú vysokú prioritu. Existuje evolučný dôvod, prečo sa záletníci nechvália svojim správaním, a my sa tým teraz nemusíme zaoberať. (Pre tých, čo sa o vec zaujímajú, nech si prečítajú knihu Veda dobra a zla od Michaela Shermera, strany 192-195.) V každom prípade starovekí Židia neuplatňovali toto pravidlo u mužov. Iba ženy bývali cudzoložnice. Muži mohli mať konkubíny. Mohli dokonca požičať svoje ženy za účelom sexu kráľom, ako to urobil Abrahám so Sárou niekoľko krát. Ježiš urobil zo záletníctva pravidlo aj pre mužov a dokonca pridal nový hriech, myšlienka na neveru.\n\nUčili ma, že "//nepokradneš//" je siedmym prikázaním. Židia a protestanti ho majú ako ôsme. "//Nebudeš falošne svedčiť proti svojmu blížnemu//" bolo mojím ôsmym prikázaním a je deviatym u Židov a protestantov. Tieto pravidlá a to o nespravodlivom nezabíjaní ľudských bytostí, zdá sa mi, majú ako jediné z celej desiatky racionálny základ a boli by potrebné pre spoločnosť, ktorá by mala mať akú-takú nádej na dosiahnutie poriadku, mieru a bezpečnosti. Zákaz siahnuť na ženu alebo majetok blížneho - posledné dve prikázania na mojom zozname a spoločné desiate prikázanie Židov a protestantov - vyzerá pre ženy dosť ponižujúco (dávať ženu na rovnakú úroveň ako tovar, vrátane dobytka) - by mohol byť celkom v poriadku ako nejaké miestne pravidlo pre starovekých hebrejčanov, ale celkom očividne dnes už nemá taký merit. Niektorí by dokonca mohli povedať, že túžba po majetku iných je pre ekonomiku dobrá vec.\n\nTakže, ako cenné alebo relevantné sú dnes božie prikázania? Zdá sa zrejmé, že väčšina z týchto pravidiel by mala zaujímať len Hebrejčanov, ktorí chcú poslúchať prikázania, ktoré zdedili po otcoch a predchodcoch Mojžiša. Iba pár ich je takých, čo sú založené na rozume a ktoré by mohli platiť aj pre ne-hebrejčanov: nespravodlivé zabitie, kradnutie a falošné svedectvo. Bolo by ťažké dokázať, že ak by neexistovalo Desať božích prikázaní, tak by nám neprekážali vraždy, lúpeže alebo lož. Ale ani tieto pravidlá nie sú absolútne. Neprekáža nám, keď vo vojnách umierajú nevinní civilní obyvatelia. Kto by sa pozastavil nad tým, že špión ukradol nepriateľské plány na zničenie nášho národa, alebo nad tým, že vojak klamal pod prísahou v cudzej zemi, aby zachránil svojich druhov? Zdá sa, že žiadne z desiatich prikázaní nepredstavuje také pravidlo, ktoré by mohlo byť užitočné v čase morálnej krízy. V takých časoch by bolo oveľa cennejšie niečo všeobecnejšie, akési zlaté pravidlo.\n\nExistuje všeobecne rozšírený ľudový názor - a pokiaľ viem, je podporený aj vedeckým výskumom - že slogany a príkazy umiestnené na nárazníky áut, na klopy kabátov, billboardy, do väzenských ciel a na steny verejných budov, budú mať hlboký dopad na správanie sa tých, ktorí s nimi prídu do styku. Ak je to tak, tak si myslím, že umiestnenie ''zlatého pravidla by bolo oveľa prospešnejšie ako umiestnenie Desatora''. (Existuje niekoľko variácií zlatého pravidla, mojím obľúbeným je "//nerob iným to, čo nechceš, aby iní robili tebe.//" Nie je dokonalé, ale žiadne všeobecné pravidlo také nie je, ale celkom určite je užitočnejšie ako Desatoro.)\n\nVäčšina ľudí sa však správa tak, ako sa správa, ''kvôli modelom, ktoré vo svojom živote mali''. Mohli by sme od výrobcov zbraní, napríklad, žiadať, aby na každú pažbu zbrane vyryli "Nezabiješ," ale to by malo len malý účinok, pokiaľ politickí vodcovia riešia problémy tým, že prikážu vojakom zabíjať. Situácii nepomôže ani to, že náboženskí vodcovia neprejavia pohoršenie nad smrťou homosexuála alebo hocikoho, kto je za potrat. Ani sociálni vodcovia nedávajú dobrý príklad zákazu zabitia, keď podporujú - alebo aspoň neodrádzajú - od zabíjania plodov. Pri takýchto vzoroch, pokiaľ ide o zabíjanie, je ťažké dosiahnuť väčší dopad umiestnenia piateho - alebo je to šieste? - prikázania po celej krajine.\n\nMnohí kresťania v Spojených štátoch považujú Desatoro za symbolické a na jednej úrovni s americkou zástavou. Sudca Antonin Scala z Najvyššieho súdu Spojených štátov nazval Desatoro "symbolom, že vláda odvodzuje svoju autoritu od Boha." Podobný, aj keď nie identický pohľad bol veľmi populárny pred stovkami rokov a poznali ho ako božské právo kráľa.\n\nNeuvedomil som si to, ale ako katolíka ma učili niečo veľmi podobné verzii Cliffa Notesa alebo skrátenej verzii Reader's Digest Desatora. V skutočnosti existujú tri verzie Desatora v hebrejských skriptúrach: Exodus 20:2-17, Exoduc 32:12-26 a Deuteronómia 5:6-21. Najčastejšie citovanou je verzia Exodus 20. Katolícka encyklopédia neuznáva Exodus 34 ako samostatnú verziu, azda preto, že to bola prepísana (s niekoľkými poznámkami vydavateľa) verzia, ktorú Mojžiš zničil v reakcii na to, ako videl svoj národ tancovať okolo zlatého teľata alebo niečoho takého. Ako tomu rozumiem ja, najpopulárnejšou verziou Desatora medzi kresťanmi 21. storočia je skrátená verzia podľa Exodus 20. Celkom iste by sme to však dokázali aj lepšie.\n\nViď tiež [[Chvíľa ticha]].\n@@\n\nĎalšie čítanie\n* Which Ten Commandments?\n* Jeff Raskin on the 10 commandments\n* ReligiousTolerance.org on the 10 commandments\n* Funk 10: Movement for the Restoration of the Ten Commandments of God in Uganda\n* Funk 10: February 7, 2000. Indiana House votes 92-7 in support of a law that would allow posting the Ten Commandments in schools, courthouses, and on other government property\n* Funk 31: Alabama Chief Justice ordered to remove Ten Commandments\n* Obey or Else! (Everybody must get stoned!)\n* Kennedy pivotal in Ten Commandments debate\n^^copyright © 2006 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2008 Vladimír Luknár^^
"//Neviem o detektore lži nič iba to, že ľudia sa ho boja na smrť.//" Richard Nixon\n\nPolygraf je prístroj, ktorý naraz zaznamenáva zmeny vo viacerých fyziologických procesoch, ako je tlkot srdca, krvný tlak, dýchanie a elektrický odpor (galvanická reakcia kože, GSR). Polygraf používajú americké policajné oddelenia, FBI, CIA, federálne a štátne vlády a početné súkromné agentúry ako detektor lži. Základom polygrafu je teória, že keď ľudia klamú, tak sú aj merateľne nervózni. Zvyšuje sa pulz, krvný tlak, mení sa rytmus dýchania, zvyšuje sa potenie atď. Základ pre tieto fyziologické charakteristiky sa získava tak, že človeku kladú otázky, na ktoré vyšetrovateľ pozná odpovede. Odchýlka od tohto základu sa potom považuje za prejav klamstva.\n\nExistujú tri základné prístupy k testovaniu detektorom lži:\n*Test kontrolných otázok (Control Question Test, CQT)\nTento test porovnáva fyziologické reakcie na relevantné otázky týkajúce sa zločinu s reakciami na otázky týkajúce sa možných predošlých prečinov. "Tento sa často používa pri rozhodovaní, či by podozrivý mal byť obžalovaný alebo od podozrenia naopak oslobodený." (Americká psychologická asociácia).\n*Test riadenej lži (Directed Lie Test (DLT)\nTento test sa snaží odhaliť klamstvo porovnávaním fyziologických reakcií na vedomé klamanie s reakciami na hovorenie pravdy.\n*Test na vedomosť viny (Guilty Knowledge Test (GKT)\nTento test porovnáva fyziologické reakcie na otázky s viacerými možnosťami odpovedí o zločine, pričom jednou z možných odpovedí je niečo, o čom môže vedieť len skutočný kriminálnik a vyšetrovateľ.\n\nPsychológovia si nemyslia, že či už CQT alebo DLT z vedeckého pohľadu obstoja, ale väčšina tých, ktorých sa pýtala Americká psychologická asociácia, si myslia, že GKT je založený na serióznej vedeckej teórii a považujú ju za "sľubný forenzný nástroj."\n\nAvšak neboli by za jeho "prípustnosť na súde bez dodatočného výskumu skutočných kriminálnych prípadov." Jedným z problémov tohto testu je, že nemá žiadne kontroly (porovnávacie odpovede). Navyše, pokiaľ nemajú vyšetrovatelia k dispozícii informácii o prípade, ktoré môžu použiť pri svojich otázkach, riskujú, že vyvodia unáhlené závery z jednej či dvoch "deviantných" odpovedí. Okrem toho, ak niekto na tieto "relevantné" možnosti pri viacerých otázkach nereaguje (počíta sa s tým, že sa práve pri nich "prejaví"), nedá sa to jednoznačne považovať za dôkaz jeho neviny. Taký človek môže byť sociopat, psychopat alebo jednoducho len dobrý klamár.\n\nExistujú nejaké dôkazy, že polygraf skutočne dokáže spoznať lož? Stroj meria zmeny krvného tlaku, frekvencie srdca a respirácie. Predpokladá sa, že k týmto fyziologickým zmenám dochádza takým spôsobom, že školený expert dokáže povedať, kedy daný človek klame. Existuje nejaký vedecký vzorec alebo zákon, ktorý definuje vzťah medzi takýmito fyziologickými zmenami a klamstvom? Nie. Existuje nejaký vedecký dôkaz, že experti na polygraf dokážu odhaliť klamstvo pomocou svojich prístrojov vo významnejšie väčšej miere ako ne-experti pomocou iných metód? Nie. Neexistujú žiadne prístroje ani experti, ktorí by vedeli s veľkou presnosťou určiť, kedy ľudia, vybratí náhodne, klamú a kedy hovoria pravdu.\n\nNiektorí, ako napríklad senátor Orring Hatch, nedôverujú polygrafu, aj keby ho obsluhoval expert ako Paul Minor, ktorý školil na jeho používanie agentov FBI. Anita Hillová prešla polygrafom, ktorý vyhodnocoval Minor a ktorý o nej prehlásil, že vravela pravdu. Podľa Hatcha človek s mentálnou poruchou dokáže prejsť testom, ak je takýto klamár dostatočne presvedčený, že vraví pravdu. Možno má Hatch pravdu, ale schopnosť sociopatov a poblúznených úspešne prejsť detektorom lži nie je tým dôvodom, pre ktorý tieto prístroje nemôžu presne identifikovať klamstvo s presnosťou väčšou, ako sú iné metódy.\n\nDôvod prečo polygraf nie je detektorom lži je, že to, čo meria - zmeny pulzu, krvného tlaku a dýchania - môžu byť vyvolané hocičím. Nervozita, hnev, smútok, hanba aj strach môžu byť rovnako silnými kauzálnymi faktormi. Ovplyvniť ich môže aj to, že potrebujeme ísť na záchod. Existuje aj veľký počet zdravotných stavov ako je prechladnutie, bolesť hlavy, zápcha alebo neurologické alebo svalové problémy, ktoré môžu vyvolať fyziologicé zmeny, ktoré polygraf zmeria. Tvrdenie, že nejaký expert dokáže rozoznať, kedy sú zmeny výsledkom klamstva a kedy výsledkom iných faktorov, sa nikdy nedokázalo. Ak aj zariadenie meria nervozitu, nemôžeme si byť istí, či je príčinou nervozity práve strach z toho, že človeka prichytíme pri klamstve. Niektorí ľudia sa boja, že prístroj ich označí za klamárov, hoci hovoria pravdu a že tak budú nespravodlivo obvinení. Navyše, aj tí najzarputilejší zástancovia polygrafu musia pripustiť, že klamári niekedy dokážu testom prejsť. Treba si len spomenúť na špióna menom Aldrich Ames, ktorý počas svojej kariéry v CIA prešiel polygrafom niekoľko krát. Z toho sa však nepoučila FBI, ktorá začala vyžadovať testy na polygrafe pre svojich zamestnanov po tom, čo chytili špióna Roberta Hanssena. Dovtedy FBI používala testy len na podozrivých kriminálnikoch. FBI sa očividne domnieva, že mohla predísť Hanssenovej zrade, ak by ho boli nechali prejsť polygrafom.\n\nV štáte Kalifornia a v mnohých ďalších štátoch nie sú výsledky testu na polygrafe prípustné ako dôkaz na súde. Možno je tomu tak preto, že je známe, že testy nie sú spoľahlivé alebo preto, že akokoľvek malý prínos z jeho používania je ďaleko prevážený možnosťou jeho zneužitia políciou. Takýto test možno ľahko zneužiť na porušenie súkromia človeka alebo viesť k high-tech tyranizovaniu podozrivých. Skeptici nepovažujú dôkazy z polygrafu za o nič viac spoľahlivé ako svedectvo získané pod hypnózou, ktorá rovnako nie je prípustná pre súdom v Kalifornii a mnohých ďalších štátoch. V roku 1998 Najvyšší súd Spojených štátov vyhlásil, že Vojenské pravidlo o dôkaze č. 707, podľa ktorého nie je dôkaz z polygrafu prípustný v procese vojenského súdnictva, neberie obvineným členom armády neústavným spôsobom právo na obranu. (United States, Petitioner v. Edward G. Scheffer).\n\nAmerická únia občianskych práv (ACLU) značne podporovala tú pasáž Zákona na ochranu zamestnancov pred polygrafom z roku 1988 (EPPA), ktorá stavia použitie polygrafu "//na účely získania diagnostického posudku o čestnosti alebo nečestnosti osoby//" mimo zákon. Avšak EPPA celkom jednoznačne používanie polygrafu nezakazuje. Americké federálne, štátne a miestne vlády stále polygraf môžu používať. Federálna vláda môže žiadať test na polygrafe od dodávateľov, ktorí sa zúčastňujú na projektoch národnej bezpečnosti. V súkromnom sektore môžu bezpečnostné a farmaceutické spoločnosti používať polygraf na súčasných či budúcich zamestnancoch. \nOkrem toho, akýkoľvek zamestnávateľ môže dávať testy na polygrafe... "//v súvislosti s prebiehajúcim vyšetrovaním hospodárskej straty alebo poškodenia obchodných záujmov za týchto podmienok: zamestnanec, ktorý je podozrivý, musel mať prístup do firemných priestorov a zamestnávateľa musí písomne zdôvodniť, na základe čoho je daný zamestnanec podozrivý.//"\n\nACLU podporoval EPPA nielen pre nedostatok dôkazov o presnosti polygrafu, ale aj kvôli jeho zneužívaniu hlavne ale nielen v oblasti porušovania súkromia.\n\nNapríklad, aby nakalibroval "normálne" fyziologické reakcie testovanej osoby, odborník na "detektor lži" kladie otázky, ''ktorých účelom je priviesť človeka do rozpakov, zastrašiť ho a ponížiť''. Súdny spor vedený ACLU v roku 1987 odhalil, že štátnych zamestnancov v Severnej Karolíne sa pravidelne pýtali veci ako "Kedy ste sa naposledy nechtiac odhaľovali po tom, čo ste si vypili?" a "Kedy ste naposledy mali chuť na sex pri pohľade na dieťa?" Niektorí zamestnávatelia bez zábran používali polygraf na zastrašovanie odborárskych predstaviteľov a štrajkokazov, snažili sa vynútiť si priznanie skutkov, ktoré neboli spáchané alebo sa snažili krivo obviniť kolegov.\n\nTakže prečo chce toľko vlád a orgánov činných v trestnom konaní a toľko súkromných zamestnávateľov používať polygraf, keď vedecká komunita nie je vo všeobecnosti presvedčená o jeho validite? Ide o prejav zbožného želania? Chcú tí, čo používajú polygraf, veriť, že ''existuje nejaký rýchly a jednoduchý test, ktorý určí, kto klame'' a kto nie, a pred nedostatkom dôkazov zatvárajú oči? Možno, ale sú tu ešte aj iné faktory, ako napríklad ''faktor ezoterickej techniky''. Polygraf vyzerá ako sofistikované moderné zariadenie kozmickej doby. Pracovať s ním môžu iba experti vyškolení svojimi vlastnými záhadnými metódami. ''Neodborníci sú vydaní napospas vysoko-technickým, špeciálne školeným kúzelníkom, ktorí jediní dokážu priniesť výsledok'': rozhodnutie o tom, kto klame a kto nie.\n\nĎalším dôvodom popularity polygrafu je faktor ''omylu z pragmatizmu: veď to funguje''! Objavujú sa stále nové a nové prípady, ktoré dokazujú, že polygraf je presný. Existujú prípady ľudí, ktorí polygrafom neprešli a ktorých priznanie sa dosiahlo pomocou iných dôkazov. Sú aj takí, ktorí sa, vidiac, že zlyhávajú na teste, náhle priznali. Akú máme istotu, že pomer správne identifikovaného klamstva cez nepriame dôkazy je väčší ako pomer prípadoch klamstva odhaleného inými, netechnickými prostriedkami? Žiadnu. Dôkazy sú anektodického charakteru alebo sú založené na nesprávnych záveroch, napríklad, že korelácia dokazuje kauzálnu súvislosť.\n\nNa druhej strane, je možné, že hlavným dôvodom, prečo toľko vlád, policajtov či zamestnávateľov chce používať polygraf, je to, že si myslia, že test odstraší klamárov a podvodníkov, ktorí si hľadajú prácu alebo že metódou strachu vyvolá priznania tých, čo sú z niečoho obvinení. Inými slovami, tí, čo prístroje ovládajú, si v skutočnosti nemyslia, že dokáže odhaliť lož, ale vedia, že ľudia, ktorí test majú podstúpiť si myslia, že ich to prichytí pri klamstve. A tak je výsledok presne taký, ako keby testy skutočne fungovali: do zamestnania neprijmú podvodníkov a prichytia nečestných.\n\nViď tiež [[e-meter]] and [[Ideomotorický efekt]].\n\nMichael Shermer testuje polygraf - http://www.youtube.com/v/GLL3wtgBiFA\n\nĎalšie čítanie\n*Carroll, Robert. 2007. criminal profiling: cold reading for cold cases.\n*Davis, R. C., "Physiological Responses as a Means of Evaluating Information," in A. D. Biderman & H. Zimmer, eds., The Manipulation of Human Behavior (Wiley, 1961).\n*Jussim, Daniel. "Ouija Board Justice" in Florida: the Polygraph Comes to School, in Civil Liberties, No. 358 (summer-fall 1986).\n*Lykken, David Thoreson. A Tremor in the Blood: Uses and Abuses of the Lie Detector (Plenum Press, 1998).\n*Maschke, George W. and Gino J. Scalabrini. The Lie Behind the Lie Detector [pdf format]\n*Morris, Roberta, "The Admissibility of Evidence Derived from Hypnosis and Polygraphy," in Psychological Methods in Criminal Investigation and Evidence, ed. by David Raskin (Springer Publishing Co., 1989.)\n*Raskin, David, "Polygraph Techniques for the Detection of Deception," in Psychological Methods in Criminal Investigation and Evidence, ed. by David Raskin (Springer Publishing Co.,1989.)\n*Shneour, Elie. "Lying about polygraph tests," Skeptical Inquirer Spring 1990 (vol.14, no.3).\n*Zelicoff, Alan P. "Polygraphs and the National Labs: Dangerous Ruse Undermines National Security," Skeptical Inquirer, July/August 2001 (vol 25 no 4)\nweb\n*National Academy of Sciences report says polygraph testing too flawed for security screening - News and Comment Skeptical Inquirer, ~Jan-Feb, 2003 by Kendrick Frazier (Read the whole report)\n*Too Hot of a Potato: A Citizen Soldier's Encounter With the Polygraph by George W. Maschke\n*~Anti-Polygraph.org\n*"Polygraph Testing and the DOE National Laboratories" by Steven Aftergood in Science Magazine.\n*Aldrich Ames letter to Aftergood \n*"Psychologists Surveyed On Lie Detectors Say Most Are Not Valid Not Scientifically Sound and Can Be Easily Deceived" - American Psychological Association\n*"Lie Detector Testing," ACLU Briefing Paper\n*British Columbia Civil Liberties Union Briefing Paper\n*The Legal Implications of Graphology by Julie Spohn, Washington University Law Quarterly 1977.\n*~StopPolygraph.com\n*11th Circuit Court of Appeals, US vs. Gilliard on admissibility of polygraph to support claim of innocence\n*"The Psychophysiologist as Innocent Bystander: Ethical Mismatch" by Robert J. Barry\n*"Truth or Consequences" A polygraph screening program raises questions about the science of lie detection by Tim Beardsley\n*How to Sting the Polygraph\n*Laboratory for Scientific Interrogation - Scientific Content Analysis\n*Truster & Computer Voice Stress Analyzer\n*The truth about the polygraph by Susan ~McCarthy (Salon.com)\n*Lies, damned lies and polygraphs by Jeff Stein (Salon.com)\n*Polygraph test\n*"Polygraph tests are degrading, don't work and should be banned," in Civil Liberties, No. 355 (fall 1985).\nNovinové príbehy\n*Ohio judge admits polygraph evidence\n*Pseudoscience applied to scientists by Peg Brickley, The Scientist 3/26/03\n*Lie Detector Roulette by Brendan I. Koerner November/December, 2002 Issue Mother Jones\n*Polygraph Testing Too Flawed for Security Screening - press release from the National Research Council regarding their 18-month study\n*Read the whole report\n*~Lie-Detecting Devices: Truth or Consequences? by Ariana Eunjung Cha,Washington Post, August 18, 2002\n*Thermal camera captures guilty faces (New Scientist) January 2, 2002\n*Brain scans can reveal liars (New Scientist) November 12, 2001\n*The Love Detector\n\nnaposledy aktualizované 23/2/09\n\n^^copyright © 2009 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2010 Vladimír Luknár^^
"//Zistili sme, že práca senzibilov nielenže bola nezmyselná a smiešna, ale dokonca aj škodlivá a zlá... Žiadna z nich nikdy neviedla k ničomu len k zúfalstvu a sklamaniu, utrpeniu a zmätkom.//"\nJohn Tate, otec Genette Tateovej, ktorá zmizla v roku 1978 (citované v Investigating the Unexplained, str. 42)\n\nDetektív-senzibil (DS) je domnelé paranormálne "//médium//", ktoré ponúka orgánom činným v trestnom konaní pomoc pri riešení zločinov.\n\nVo svojej knihe ''The Blue Sense: Psychic Detectives and Crime'' Arthur Lyons a Marcello Truzzi uvádzajú mnohé dôvody, pre ktoré ľudia bez akýkoľvek nadprirodzených schopností získavajú reputáciu pomocníkov pri odhaľovaní zločinu. V mnohých prípadoch je väčšina dôkazov v prospech DS poskytnutá médiám samotným "//médiom//" a nie nezávislými zdrojmi. ''Masmédiá sú len zriedkakedy kritické alebo skeptické voči tvrdeniam senzibilov''. Napríklad, domnelý detektív-senzibil Sylvia Browneová mnohokrát prehlásila, že využila svoje schopnosti na vyriešenie zločinov, napriek tomu je vzácnosťou, že ju niekto vyzve tak, ako sprievodca svetom masmédií ^^1^^Brill's Content.\n\nBrill's Content preskúmal desať ostatných programov Montela Williamsa, ktoré vyzdvihovali prácu Browneovej ako detektíva-senzibila (na rozdiel, napríklad, od jej úvah o "živote po smrti"). Išlo celkovo o 35 prípadov. V 21 z nich boli okolnosti prípadu príliš nejasné na to, aby sa dali nejako overiť. Vo zvyšných štrnástich orgány činné v trestnom konaní či členovia rodiny, ktorých sa vyšetrovanie týkalo, povedali, že Browneová vôbec nebola užitočná.\n\n"//Títo borci nevyriešia žiadne prípady a médiá to vytrvalo nechápu,//" vraví Michael Corn, investigatívny producent pre "Inside Edition", ktorý nedávno urobil program o senzibilných detektívoch. Okrem toho, FBI a Národné stredisko pre stratené a zneužívané deti tvrdia, že pokial je im známe, ''senzibilovia dosiaľ nikdy nepomohli objasniť jediný prípad stratenej osoby.''\n\n"//Nula. Idú do televízie a ja vidím, čo tvrdia a tiež aká je realita, proste nič, nula,//" vraví agent FBI Chris Whitcomb. "//Možno sú pozoruhodní v niečom inom, ale FBI ich nepoužíva//" ("Prophet Motive," Brill's Content, November 27, 2000).\n\nBrowneová v Show Larryho Kinga urobila mnoho prehlásení o svojich veľkých schopnostiach vyriešiť zločiny, vrátane tvrdenia, že vyriešila bombový útok na World Trade Center v roku 1993. James Randi spochybnil iné z Browneovej tvrdení, ktorá predniesla u Larryho Kinga; to, podľa ktorého pracovala so Stephenom Xanthosom z policajného oddelenia v meste Rumson, v štáte New Jersey. Povedala, že je už blízko rozriešenia prípadu.\n\n//...žiadny človek menom Xanthos nikdy na tomto oddelení nepracoval, hoci tam bol istý Stephen Xanthos, ktorý bol rezervistom (canned from) na inom policajnom oddelení polície v New Jersey. Pri podrobnom preskúmaní tohto mýtického Sylviinho tvrdenia sme zistili, že tento Xanthos istý čas vlastnil licenciu súkromného detektíva, ktorá však expirovala v roku 1994.\nJe zaujímavé podotknúť, že ak tento muž skutočne pracoval s Browneovou, ako to tvrdila u Larryho Kinga, tak by mal byť obžalovaný z trestného činu tretieho stupňa, podľa zákonov štátu New Jersey - čo je asi na tej istej úrovni ako vlámačstvo alebo ukradnutie auta. Niežeby sme niekedy verili tomu, čo Sylvia rozpráva, ale aspoň by mohla byť pri svojich klamstvách opatrnejšia.// (Randi).\n\nOkrem trúbenia vlastnou trúbou do nekritických médií existujú aj iné dôvody na nezaslúženú reputáciu senzibilných detektívov. Niekedy naozaj niečo uhádnu. Každý môže byť na 50% úspešný, keď má povedať, či je zmiznutá osoba nažive alebo mŕtva. Je veľmi pravdepodobné, že kým sa do akcie zapojí senzibil, je už hľadaná osoba mŕtva.\n\nUdalosti predpovedané DS sú celkom všedné veci, ktoré sú predpovedané tisíckami senzibilov každý rok. (Hľadaná osoba bude alebo mŕtva alebo živá, ak mŕtva, tak pravdepodobne zakopaná, ak zakopaná, tak asi na nejakom odľahlom mieste, ako je les. Veľmi bežné sú aj plytké hroby. Koľkí z vrahov majú čas vykopať hlboký hrob? A predsa, predpoveď, že telo sa nájde v lese v plytkom hrobe, niektorí považujú za neuveriteľný výkon, ak sa ukáže, že to tak bolo.)\n\nInými slovami, niektoré "zjavenia" DS sú natoľko "//správne//", že naivní sa nechajú oklamať. To, čo vyzerá ako presné vnímanie, je dôsledkom matnosti, obecnosti a voľnej interpretácie toho, čo možno považovať za trefu senzibila. Napr., "//Vidím vodu vedľa tela,//" "//Vidím stromy//". Niektorí DS sú veľmi šikovní v používaní všeobecnosti a nejasnosti a poskytujú "//verbálny ekvivalent Rorschachovho testu,//" ako tvrdí Piet Hein Hoebens, jeden z Truzziho spolupracovníkov v projekte "Senzibilní sliediči".\n\nLyons a Truzzi poznamenávajú, že po čase sa správy o úspechoch senzibilov začnú zveličovať a prekrúcať. Všeobecné tvrdenia sa odrazu stávajú špecifickými. Omyly sú nahradzované presnými predpoveďami. Udalosti, ktoré sa nikdy nestali, sú "faktami." Často je zdrojom takéhoto historického rekonštruktivizmu samotný DS. Niekedy sa "predpovede" senzibilov urobia až po danej udalosti, ale napriek tomu sa tvrdí, že k nim došlo ešte pred nimi, tak ako to bolo v prípade predpovede Sylvie Browneovej o teroristickom útoku z jedenásteho septembra.\n\nČasť nezaslúženej reputácie SD pochádza od ich klientov: polície alebo príbuzných obetí zločinu. Klienti počítajú chyby a omyly ako zásah do čierneho. Napríklad, Browneová povedala istej žene, že jej manžel zomrel na "//upchanie cievy krvnou zrazeninou//" a aj keď v skutočnosti umrel na krvácanie (hemorágiu), klientka súhlasila, že Browneová mala pravdu - hoci rozdiel medzi tými dvoma vecami je taký veľký, ako rozdiel medzi upchatým odtokom a prasknutým potrubím.\n\nKlienti si často zamieňajú náhodu zo zásahom. Niekedy, ako pripomínajú Lyons a Truzzi, boli informácie od DS získané z celkom iného zdroja, často od nie príliš bystrého príslušníka zákona. Senzibil jednoducho podáva informácie, ktoré mu predtým dal samotný klient. Niektoré z úspešných predpovedí senzibilov sú púhe podhodené proroctvá. Klienti už nájdu spôsob ako spätne napasovať fakty na nejasné a viaczmyselné prehlásenia senzibila. Klienti často podliehajú selektívnemu mysleniu, pamätajúc si to, čo vyzerá ako presné a zabúdajúc na to, čo bolo jasne mimo. Navyše, masmédiá publikujú príbehy o domnelých úspechoch senzibilov a pritom úplne ignorujú historky o ich zlyhaniach a podvodoch. A na základe takýchto úbohých dôkazov potom vzniká reputácia o schopnostiach senzibilov.\n\nPodľa Lyonsa a Truzziho DS často strieľajú na všetky strany, keď o niečom rozprávajú, t.j. poskytujú také množstvo informácií, že niektoré z nich jednoducho majú tendenciu trafiť sa do čierneho. Táto technika je postavená na konfirmačnom skreslení, na cold reading, na Forerovom efekte a Barnumových vyhláseniach: policajt sa zameria na informáciu, ktorá je správna a ignoruje na to, čo správne nie je a tým nevedomky poskytuje senzibilovi potvrdenie správnosti, ako ten strieľa jednu salvu za druhou.\n\nNiektorí DS sú podľa Lyonsa a Truzziho jednoducho podvodníci. Niektorí dokonca mávajú pri podvodoch a klamstvách komplicov. Niektorí podplácajú informantov, vrátane policajných dôstojníkov, len aby sa dostali k informáciám, ktoré akože získali vďaka svojim nadprirodzeným schopnostiam.\n\nAj keď je pravda, že niektorí policajti veria na senzobilov, mnohí ich jednoducho používajú na svoje vlastné účely. Lyons a Truzzi spomínajú príbeh policajta, ktorý považoval kruh nakreslený senzibilkou Noreen Reinerovou za úspešný tip, keďže zatknutá osoba riadila miešačku betónu. Iný policajt zvažoval indície Dorothy Allisonovej, hoci tvrdila, že zmiznutá osoba je mŕtva, pričom v skutočnosti žila v náboženskej kultovej komunite. Policajt priznal, že ho Allisonovej omyl prekvapil, ale vzápäti položil otázku: "//Akým sposobom bola vlastne mŕtva? Biologicky? Klinicky? Alebo iba unavená na smrť//"? Takýto jasný príklad uvažovania prostredníctvom zbožného želania a sebaklamu je však u policajtov skôr výnimkou ako pravidlom. Policajti budú skôr využívať senzibilov na zakrývanie svojich skutočných informátorov, aby ich chránili alebo aby ukryli fakt, že informácia bola získaná nezákonným spôsobom. A napokon, niektorí policajti používajú senzibilov alebo dokonca predstierajú, že sú nimi sami, aby zdeptali poverčivých podozrivých.\n\nLyons a Truzzi tiež poznamenávajú, že mnohí DS jednoducho používajú svoju inteligenciu, schopnosti indukcie a dedukcie, dávajú na svoje predtuchy, študujú dôkazy, robia starostlivé pozorovania, dobre počúvajú, zvažujú alternatívy, idú za svojou intuíciou atď, proste tak, ako to robia "skutoční" policajti. V niektorých prípadoch majú DS viac skúseností s určitými typmi zločinov, ako policajti, ktorí s nimi pracujú.\n\n''Napriek množstvu dôkazov, že väčšina senzibilných detektívov sú alebo šialenci alebo podvodníci'' Lyons a Truzzi rozdeľujú svet ľudí s domnelými nadprirodzenými schopnosťami na senzibilov a pseudosenzibilov. Pseudosenzibilovia sa delia na autentických (ktorí si nie sú vedomí, že používajú triky alebo celkom bežné metódy klamania, získavania informácií, zdôvodňovania atď) a neautentických (zjavných podvodníkov). Aby podporili svoj názor, že aspoň niektorí z SD môžu mať nejaké schopnosti, Lyons a Truzzi vravia, že:\n//niektorí ľudia majú mimoriadny zmysel pre videnie, počutie alebo chuť, niečo čo psychológovia nazývajú hyperestézia. Nedávnym príkladom bol doktor z New Jersey, ktorý bol schopný preskúmať neoznačenú klasickú nahrávku a povedať, o akú hudbu ide a niekedy dokonca aj kto ju diriguje - a to púhym pozeraním sa na drážky v platni.//\n\nAutori chápu takúto schopnosť ako dôkaz istých mimoriadnych schopností ("vinylová vízia"), ale Dr.Lintgen má iné vysvetlenie: trik spočíva v preskúmaní fyzikálnej štruktúry nahrávky a na relatívnu hraciu dobu každého z dejstiev či úsekov na platni.\n\nDr. Lintgen použil aj iné obyčajné induktívne a deduktívne schopnosti, aby identifikoval také tajomné zlomky informácií ako je národnosť orchestra. Čo však neurobil, bolo oklamať seba samého či iných o svojom talente, čo je kúsok čestnosti, ktorá dnešným samozvaným senzibilom očividne chýba.\n\nViď tiež [[Jasnovidectvo]], Jeane Dixonová, [[Uri Geller a ohýbanie lyžíc]], médium a senzibil.\n\n* Allison Dubois, Gary Schwartz, and "Medium" by R. Carroll\n* "It's All in the Framing" by R. Carroll\n* How Psychic Sleuths Waste Police Resources by Joe Nickell\n* Psychic Sleuth without a Clue by Joe Nickell\n* The Case of the ‘Psychic Detectives’ by Joe Nickell\n* "Psychics" exploiting missing children from the Klass Kids Foundation\n* Articles on Florida "psychic detective" Noreen Renier by Gary P. Posner\n* The Man Who Could Read Record Grooves by Al Seckel, Los Angeles Times, October 19, 1987\n* ABC Television: Put to the Test II - Billed as a test of psychic powers (4/29/1996)\n* Noreen Renier (3/17/2005)\n* Noreen Renier (10/24/2004)\n* Sylvia Browne (3/6/2001)\n* Sylvia Browne (9/18/2004)\n* Sylvia Browne (12/3/2002)\n* Allison Dubois (1/17/2005) See also the essay based on this entry.\n* Lynn Ann Maker (4/14/2005)\n* Court TV's "Psychic Detectives" (9/23/2004)\n* Greta Alexander (11/21/2004)\n* Harris, Melvin. (2003). Investigating the Unexplained. Prometheus Books.\n* Hicks, Robert D. In Pursuit of Satan: the Police and the Occult (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1991).\n* Kelly, Lynne. (2004). The Skeptic's Guide to the Paranormal. Thunder’s Mouth Press.\n* Lyons, Arthur and Marcello Truzzi, The Blue Sense: Psychic Detectives and Crime, New York: The Mysterious Press, 1991).\n* Nickell, Joe. ed. Psychic sleuths: ESP and sensational cases (Buffalo, N.Y. : Prometheus Books, 1994).\n* Rawcliffe, Donovan Hilton, Illusions and Delusions of the Supernatural and the Occult; the Psychology of the Occult (New York: Dover Publications, 1959).\n* Steiner, Robert A. "Fortunetelling," in The Encyclopedia of the Paranormal edited by Gordon Stein (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1996) pp. 281-290.\n* Wiseman, Richard et al., "Psychic Crime Detectives: A New Test for Measuring Their Successes and Failures," Skeptical Inquirer, Jan/Feb. 1996. \n----\n^^1^^Brill's Content - je program vytvorený Stevenom Brillom, zakladateľom Súdnej televízie (Court TV) a Amerického právnika; ide o sprievodcu masmediálnym priemyslom z jeho zákulisia, s komentármi znalcov.
/***\n|Name|DisableWikiLinksPlugin|\n|Source|http://www.TiddlyTools.com/#DisableWikiLinksPlugin|\n|Version|1.4.0|\n|Author|Eric Shulman - ELS Design Studios|\n|License|http://www.TiddlyTools.com/#LegalStatements <<br>>and [[Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 License|http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/]]|\n|~CoreVersion|2.1|\n|Type|plugin|\n|Requires||\n|Overrides||\n|Description||\n\nThis plugin allows you to disable TiddlyWiki's automatic WikiWord linking behavior, so that WikiWords embedded in tiddler content will be rendered as regular text, instead of being automatically converted to tiddler links. To create a tiddler link when automatic linking is disabled, you must enclose the link text within {{{[[...]]}}}.\n\nYou can also block automatic WikiWord linking behavior only for non-existing tiddler titles, while still automatically linking WikiWords that correspond to existing tiddlers titles or shadow tiddler titles.\n\nYou can also block specific selected WikiWords from being automatically linked by listing them in [[DisableWikiLinksList]], separated by whitespace. This tiddler is optional and, when present, causes the listed words to always be excluded, even if automatic linking of other WikiWords is being permitted. \n\nNote: WikiWords contained in default ''shadow'' tiddlers will be automatically linked unless you select an additional checkbox option lets you disable these automatic links as well, though this is not recommended, since it can make it more difficult to access some TiddlyWiki standard default content (such as AdvancedOptions or SideBarTabs)\n\n!!!!!Configuration\n<<<\nSelf-contained control panel:\n<<option chkDisableNonExistingWikiLinks>> Disable automatic WikiWord links for non-existing tiddlers\n<<option chkDisableWikiLinks>> Disable ALL automatic WikiWord tiddler links\n<<option chkAllowLinksFromShadowTiddlers>> ... except for WikiWords contained in shadow tiddlers\n<<<\n!!!!!Installation\n<<<\nimport (or copy/paste) the following tiddlers into your document:\n''DisableWikiLinksPlugin'' (tagged with <<tag systemConfig>>)\n<<<\n!!!!!Revision History\n<<<\n''2006.12.31 [1.4.0]'' in formatter, test for chkDisableNonExistingWikiLinks\n''2006.12.09 [1.3.0]'' in formatter, test for excluded wiki words specified in DisableWikiLinksList\n''2006.12.09 [1.2.2]'' fix logic in autoLinkWikiWords() (was allowing links TO shadow tiddlers, even when chkDisableWikiLinks is TRUE). \n''2006.12.09 [1.2.1]'' revised logic for handling links in shadow content\n''2006.12.08 [1.2.0]'' added hijack of Tiddler.prototype.autoLinkWikiWords so regular (non-bracketed) WikiWords won't be added to the missing list\n''2006.05.24 [1.1.0]'' added option to NOT bypass automatic wikiword links when displaying default shadow content (default is to auto-link shadow content)\n''2006.02.05 [1.0.1]'' wrapped wikifier hijack in init function to eliminate globals and avoid FireFox 1.5.0.1 crash bug when referencing globals\n''2005.12.09 [1.0.0]'' initial release\n<<<\n!!!!!Credits\n<<<\nThis feature was developed by EricShulman from [[ELS Design Studios|http:/www.elsdesign.com]]\n<<<\n!!!!!Code\n***/\n//{{{\nversion.extensions.disableWikiLinks= {major: 1, minor: 4, revision: 0, date: new Date(2006,12,31)};\n\nif (config.options.chkDisableNonExistingWikiLinks==undefined) config.options.chkDisableNonExistingWikiLinks= false;\nif (config.options.chkDisableWikiLinks==undefined) config.options.chkDisableWikiLinks= false;\nif (config.options.chkAllowLinksFromShadowTiddlers==undefined) config.options.chkAllowLinksFromShadowTiddlers=true;\n\n// find the formatter for wikiLink and replace handler with 'pass-thru' rendering\ninitDisableWikiLinksFormatter();\nfunction initDisableWikiLinksFormatter() {\n for (var i=0; i<config.formatters.length && config.formatters[i].name!="wikiLink"; i++);\n config.formatters[i].coreHandler=config.formatters[i].handler;\n config.formatters[i].handler=function(w) {\n // supress any leading "~" (if present)\n var skip=(w.matchText.substr(0,1)==config.textPrimitives.unWikiLink)?1:0;\n var title=w.matchText.substr(skip);\n var exists=store.tiddlerExists(title);\n var inShadow=w.tiddler && store.isShadowTiddler(w.tiddler.title);\n\n // check for specific excluded wiki words\n var t=store.getTiddlerText("DisableWikiLinksList")\n if (t && t.length && t.indexOf(w.matchText)!=-1)\n { w.outputText(w.output,w.matchStart+skip,w.nextMatch); return; }\n\n // if not disabling links from shadows (default setting)\n if (config.options.chkAllowLinksFromShadowTiddlers && inShadow)\n return this.coreHandler(w);\n\n // check for non-existing non-shadow tiddler\n if (config.options.chkDisableNonExistingWikiLinks && !exists)\n { w.outputText(w.output,w.matchStart+skip,w.nextMatch); return; }\n\n // if not enabled, just do standard WikiWord link formatting\n if (!config.options.chkDisableWikiLinks)\n return this.coreHandler(w);\n\n // just return text without linking\n w.outputText(w.output,w.matchStart+skip,w.nextMatch)\n }\n}\n\nTiddler.prototype.coreAutoLinkWikiWords = Tiddler.prototype.autoLinkWikiWords;\nTiddler.prototype.autoLinkWikiWords = function()\n{\n // DEBUG alert("processing: "+this.title);\n // if all automatic links are not disabled, just return results from core function\n if (!config.options.chkDisableWikiLinks)\n return this.coreAutoLinkWikiWords.apply(this,arguments);\n return false;\n}\n//}}}\n
<div class='toolbar'>\n<span macro='toolbar closeTiddler closeOthers +editTiddler'></span>\n</div>\n<div class="tagglyTagged" macro="hideSomeTags"></div> \n<div>\n<span class="title" macro="view title"></span><span class="miniTag" macro="miniTag"></span>\n</div>\n\n<div class="viewer" macro="view text wikified"></div>\n\n<div class="tagglyTagging" macro="tagglyList"></div>
<div class='toolbar'>\n<span macro='toolbar closeTiddler closeOthers'></span>\n</div>\n<div>\n<span class="title" macro="view title"></span><span class="miniTag" macro="miniTag"></span>\n</div>\n\n<div class="viewer" macro="view text wikified"></div>\n<div class="tagglyTagging" macro="tagglyList"></div>\n
Dualizmus je metafyzická doktrína, že existujú dve substancie, t.j. oddelené a nezávislé typy bytia, jeden materiálny a druhý duchovný (spirituálny). Materiálna substancia je jednoznačne definovaná ako fyzická alebo hmotná a tvrdí sa o nej, že je tou zásadnou realitou, na ktorej spočíva empirický svet, t.j. svet, ktorý vidíme, počujeme atď. a ktorý sa meria tak našimi zmyslami ak aj prístrojmi, ktoré zväčšujú rozsah zmyslov. Takými sú napr. elektrónový mikroskop, teleskopy, radar atď. \n\nDuchovný svet sa opisuje naopak ako nefyzická, nehmotná realita, na ktorej je postavený neempirický svet, nazývaný aj psychologický, mentálny alebo spirituálny svet. \n\nDualisti majú radi vieru v nesmrteľnosť. Ak existuje iný druh reality okrem tela, toto „netelo" môže vzdorovať smrti. „Netelo" vraj dokáže existovať večne v určitom nefyzickom svete, prežívajúc netelesné radostí či bolestí, ktorú poskytuje nefyzický Boh. Aj keď sa tento pojem zdá byť nezmyselným, zjavne poskytuje mnohým ľuďom veľkú útechu a nádej. \n\nNiektorí dualisti si mimoriadne radi zakladajú na skutočnosti, že keď rozprávame o telesných a netelesných veciach, používame rôzne druhy jazyka. Pripomínajú, že keď rozprávame o telesných veciach, používame jazyk, ktorý lokalizuje alebo kauzálne spája predmety v priestore. Keď však hovoríme o procesoch, ako je myslenie, vôbec nepoužívame jazyk na vyjadrenie vecí v priestore. Neuvažujeme o myslení ako o niečom, čo sa odohráva v nejakom priestore, ani myšlienku neopisujeme tak, že by mala nejaké fyzické rozmery. \n\nTo je pravda, avšak dualisti z tohto faktu o rozdielnom vyjadrovaní sa vyvodzujú, že nefyzické je substanciou, t.j. je to druh reality schopnej nezávislej existencie, neredukovateľnej na nejaký iný jav. Väčšina dualistov by súhlasila, že napr. farby nie sú substanciami, pretože farby neexistujú nezávisle: sú redukovateľné na iné javy, ako je svetlo, zmyslový aparát atď. A predsa by väčšina dualistov nesúhlasila s tým, že myslenie, vnímanie, túžba, želanie atď. sú redukovateľné na materiálne procesy (t.j. stavy mozgu). Veria, že tieto psychologické alebo mentálne aktivity sa dajú najlepšie vysvetliť ako funkcie nefyzickej substancie. Iste môžu byť koherentne vysvetlené dualizmom, ale nie je nevyhnutné vziať si na pomoc vieru v nefyzickú realitu, aby sme vedeli vysvetliť všetko, o čom je ťažké rozprávať fyzickým jazykom. \n\nV každom prípade je dosť pochybné predpokladať, že spôsob, akým sa vyvíjal jazyk, je kľúčovým znakom pôvodu reality. \n\nViď súvisiace položky o astrálnej položky, mysli, zážitkov blízkej smrti, mimotelových zážitkov, dívania sa na diaľku a dušiach. \n\nĎalšie čítanie\n*"Dualism" in the Internet Encyclopedia of Philosophy\n*Churchland, Patricia Smith. Neurophilosophy - Toward a Unified Science of the ~Mind-Brain (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1986).\n*Dennett, Daniel Clement. Brainstorms: Philosophical Essays on Mind and Psychology (Montgomery, Vt.: Bradford Books, 1978).\n*Dennett, Daniel Clement. Consciousness explained illustrated by Paul Weiner (Boston : Little, Brown and Co., 1991).\n*Dennett, Daniel Clement. Kinds of minds : toward an understanding of consciousness (New York, N.Y. : Basic Books, 1996).\n*Ryle, Gilbert. The Concept of Mind (New York: Barnes and Noble: 1949).\n~~copyright © 2000 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2004 Vladimír Luknár~~
Duch je domnelá duša mŕtveho človeka. Duchovia sú často popisovaní, ako strašia na rôznych miestach najmä takých, kde sa stali vraždy. Prečo by sa niektoré obete vrážd večne mali držať na jednom mieste, kým iné, ako sa zdá, sa vyparia, je jedna zo záhad života, ktorú je lepšie prenechať na premýšľanie literátom. Väčšina filozofov považuje koncept duchov za zhodný s konceptom rozprávok. Takzvaný poltergeist (doslova hlučná duša) je hlučný duch. Poltergeisti dávajú vedieť o svojej prítomnosti klopkavými zvukmi a považujú ich za akýchsi prvých "rapujúcich" umelcov. Sú to duchovia, ktorí radi spôsobujú chaos takými činnosťami, ako je rozhadzovanie nábytku alebo hrncov a panvíc. Väčšina národov pozná mnoho príhod o duchoch, ale zdá sa, že najmä Angličania ich majú mimoriadne v obľube. \n\nViď položky o astrálnej projekcii, dualizmu, strašiacich koňoch, mysli a zážitkoch z blízkej smrti. \n\nĎalšie čítanie\n*Duchovia vo filme\n*Epicurus. The Essential Epicurus, translated with an introduction by Eugene O'Connor (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1993).\n*Freud, Sigmund. The Future of an Illusion, translated from the German and edited by James Strachey (New York: Norton, 1975).\n*Hobbes, Thomas (1588-1679). Body, Man, and Citizen, Elements of Philosophy and Leviathan.\n*Ryle, Gilbert. The Concept of Mind (Chicago: University of Chicago Press, 1984).\n*Sacks, Oliver W. The Man Who Mistook His Wife for a Hat and Other Clinical Tales (New York: Harper Perennial Library, 1990).\n*Sacks, Oliver W. A Leg to Stand On (New York: Summit Books, 1984).\n*Sagan, Carl. The Demon-Haunted World - Science as a Candle in the Dark, ch. 6 "Hallucinations," (New York: Random House, 1995).\n*Schick, Theodore, and Lewis Vaughn. How to Think About Weird Things (Mountain View, California: Mayfield Publishing Company, 1995).\n~~copyright © 2000 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2004 Vladimír Luknár~~
Myšlienka o dutej Zemi vychádza z tvrdenia, že Zem nie je masívna ale dutá guľa s otvormi na póloch. A nielen to: v jej vnútri existuje vyspelá civilizácia, Agartha. Medzi jej obyvateľmi sa vyskytujú vyspelí spirituálni a technologickí majstri, ktorí sa občas vyberú na prieskum do atmosféry na svojich UFO.\n\nKoncom 17. storočia britský astronóm Edmund Halley vyhlásil, že Zem pozostáva zo štyroch koncentrických sfér, a tiež, “že vo vnútri Zeme prekypuje život a že je osvetľovaný svietiacou atmosférou.” Domnieval sa, že aurora borealis, známa tiež ako polárna žiara, je spôsobená únikom plynu cez tenkú zemskú kôru na póloch.”\n\nZačiatkom 19. storočia istý excentrický veterán vojny z 1812, John Symmes (zomrel v roku 1829), presadzoval myšlienku interných koncentrických sfér tak intenzívne, že domnelé otvory do vnútra Zeme boli nazvané “Symmesove diery”. V meste Hamilton, v americkom štáte Ohio, jeho syn postavil monument s kamenným modelom dutej Zeme, aby tak pripomínal otcove neustále lobovanie za expedíciu na severný pól, aby konečne našli vchod do sveta pod nimi. Martin Gardner píše, že “bolo treba, aby Byrd preletel ponad Severný Pól, aby Symmesove diery dostali fatálny úder”. (Gardner 1957: 41). Avšak neskôr Symmesovi zástancovia prehlásili, že admirál Byrd vlastne vletel do dier na oboch póloch! Toto čudné presvedčenie, zdá sa, nepramení z ničoho iného ako zo skutočnosti, že Byrd sa o Antarktíde ako o “kraji nekonečných záhad” a raz dokonca napísal: “Chcel by som raz vidieť krajinu za (Severným) pólom. Tá oblasť za Pólom je Centrom veľkého neznáma.” Takéto dôkazy amatérskym vedcom očividne stačia.\n\nEdgar Allan Poe použil tému o dutej Zemi vo svojom The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket (1838). Jules Verne napísal svoju Cestu to stredu Zeme v roku 1864 a Edgar Rice Burroughs (1875-1950), tvorca Marťanských dobrodružstiev a Tarzana z rodu opíc, tiež napísali novely, ktoré sa odohrávali v vnútri Zeme. Legendy často pondecujú tvorivosť spisovateľov a fikcia často podnecuje predstavivosť pseudovedcov. \n\nV roku 1869 sa Cyrusovi Reed Teedovi, herbalistovi a samozvanému alchemistovi, zjavila žena, ktorá mu povedala, že žijeme na povrchu dutej zemegule. Takmer štyridsať rokov Teed propagoval túto svoju predstavu v pamfletoch a prejavoch. Dokonca založil kult nazvaný Korešáni (Koresh je hebrejský výraz pre meno Cyrus).\n\nV roku 1906 publikoval William Reed knihu Fantóm pólov, v ktorej tvrdil, že nikto nenašiel severný či južný pól preto, lebo neexistujú. Namiesto sú póly vstupmi do dutej Zeme. V 1913 Marshall B. Gardner vydal knihu Cesta do vnútra Zeme, v ktorej odmietal predstavu o koncetrických sférach, ale prisahal, že vo vnútri Zeme sa nachádza slnko o priemere 600 míľ. Aj Gardner tvrdil, že na póloch sú obrovské, niekoľko tisíc metrov široké otvory. Byrd preletel ponad severným pólom v roku 1926 a nad južným pólom v roku 1929, ale žiadne otvory nevidel. Je zbytočné na to poukazovať či dokonca odkazovať "dutozemcov" (tých, čo na to veria) na satelitné fotografie, ktoré žiadne diery na póloch nezobrazujú. Sú presvedčení, že ide o konšpiráciu vlády.\n\nV 40-tych rokoch minulého storočia sa Ray Palmer, spoluzakladateľ FATE, Flying Saucers from Other Worlds (Lietajúce taniere z iných svetov), kníh Hľadanie, Stratený svet, and mnohých ďalších pulp publikácií, dal dokopy s Richardom Shaverom, aby vytvorili Shaver Mystery, legendu o národe a vyspelej civilizácie zvnútra Zeme. Shaver dokonca tvrdil, že s týmito ľuďmi istý čas pobudol.\n\nPodľa Richarda Toronta, v roku 1947 FBI obvinila Palmera a Shavera zo zosnovania "hystérie okolo lietajúcich tanierov", čím sa stali skutočnými zakladateľmi modernej ~UFO-lógie. V legendu o dutej Zemi vraj verili aj niektorí predstavitelia nacistiského Nemecka. Existujú povesti o tom, že Hitler a jeho hlavní poradcovia v posledných dňoch Tretej ríše dokázali uniknúť cez otvor na južnom póle. V roku 1964 publikoval Raymond W. Bernard knihu The Hollow Earth - The Greatest Geographical Discovery in History Made by Admiral Richard E. Byrd in the Mysterious Land Beyond the Poles - The True Origin of the Flying Saucers. Kniha už nebola znovu vydaná ale je možné nájsť na Internete. Bernard bol tiež autorom lying Saucers from the Earth's Interior. Jeho skutočné meno bolo Walter Siegmeister. Jeho dizertačná práca mala názov "Theory and Practice of Dr. Rudolf Steiner's Pedagogy" (New York University, 1932). Vo svojich Letters from Nowhere Bernard tvrdí, že bol v kontakte s veľkými mystikmi v tajných ashram a s veľkými lamami v Tibete. Bol, stručne povedané, ďaľsím Gurdjieffom. Dr. Bernard "zomrel na zápal plúc 10. septembra 1965, keď hľadal tunely vedujúce do vnútra Zeme, v južnej Amerike." Zdá sa, že Bernard uveril každej legende, ktorá nejako súvisela s myšlienkou dutej Zeme, vrátane tvrdení, že Eskimáci pochádzajú zvnútra Zeme a že tam ešte stále sídli nejaká pokročilá civilizácia, ktorá odtiaľ občas vyrazí na svojich lietajúcich tanieroch preskúmať okolie. Bernard dokonca bez váhania prijal Shaverove tvrdenie, že o tajomstve teórie relativity sa dozvedel ešte pred Einsteinom, a to od ľudí zvnútra Zeme.\n\nA napokon, ešte tu je Diane Robbinsová, ktorá videla svetlo a tvrdí, že ADAMA dostáva telepatické správy z Telosu, mesta pod horou Mt.Shasta v severnej Kalifornii, ktoré prichádzajú prostredníctvom bytosti menom Lailel a ktoré sú plné noviniek o tamojšom trvalom mieri a prosperite. Môžete si to prečítať online alebo si môžete objednať knihu "The Call Goes Out from the Subterranean City of Telos" za 20 dolárov plus poštovné. Za takéto ezoterické múdrosti je to vskutku bagateľ. Nejaký zasvätený hľadač pravdy sa proste zrodí každú minútu.\n\nĎalšie čítanie\nKnihy a články\n*Collins Paul S. 2002. Banvard's Folly: Thirteen Tales of People Who Didn't Change the World. Picador.\n*Gardner, Martin. Fads and Fallacies in the Name of Science (New York: Dover Publications, Inc., 1957),\n*Gardner, Martin, The New Age: Notes of a Fringe Watcher (Buffalo, NY: Prometheus Books, 1988). Chapter 30: "Who was Ray Palmer?"\n*Kossy,  Donna J. Kooks-a Guide to the Outer Limits of Human Belief  (Feral House, 1994).  

Prytz, John M. "The Hollow Earth Hoax," Flying Saucers, June 1970.\nwebstránky\n*The Unnatural Museum's Hollow Earth Page by Lee Krystek\n*Alaska Science Forum/The Hollow Earth Theory by Larry Gedney\n*The International Society for a Complete Earth\n*Our Hollow Earth\n*Nazis and the Hollow Earth\n*The Hollow Earth (a short history)\n*About.com Hollow Earth and Planets\n*The Hollow Earth (1964) by Dr. R. W. Bernard, B.A., M.A., Ph.D.\n*North Pole Inner Earth Expedition (NPIEE)\n**Títo ľudkovia sú buď inovatívni podvodníci alebo narušení ľudia s množstvom voľného času. "Veda je skutočna," vravia. Dobré vedieť. Jim Ernst v e-maily podotkol, že ak pôjdete na tú linku na sponzora projektu, nájdete naspodu stránky nasledovné:\n**The North Pole Inner Earth Expedition (NPIEE) existuje len pre zábavu. Vyhradzujeme si právo riadiť investície a dary za akýmkoľvek účelom výskumu záhad vesmíru a Zeme. Ak chcete byť informovaní o projekte a počúvať o tom z najlepších zdrojov na Zemi, počúvajte ~X-Squared Radio."\n**Nuž, "inovatívni podvodníci" je asi najpresnejšie označenie pre týchto ľudí.\n\n^^Naposledy aktualizované 29-januára-2014^^
Podľa teórie o dutej Zemi, ''zemeguľa nie je pevnou guľou, ale dutou sférou, ktorá má na póloch otvory''. Okrem toho, v jej ''vnútri žije vyspelá civilizácia Agartha''. Žijú medzi nimi aj vyspelí duchovní a technologickí majstri, ktorí sa niekedy ''odvážia do atmosféry Zeme vo svojich ~UFO''.\n\nKoncom 17. storočia britský astronóm Edmund Halley vyslovil domnienku, že Zem je tvorená štyrmi koncentrickými guľami a že v jej vnútri existuje život, ktorý je osvetľovaný svetlom atmosféry."//Domnieval sa, že polárna žiara, alebo tiež "severské svetlá//", súvisia s únikom tohto plynu cez tenkú kôru zeme na póloch.\n\nZačiatkom 19. storočia propagoval ekcentrický veterán vojny z roku 1812, John Symmes, myšlienku vnútorných koncentrických sfér tak usilovne, že domnelý otvor k vnútornému svetu nazvali "//Symmesova diera//." V Hamiltone, štát Ohio, potom jeho syn nechal postaviť kamenný model dutej Zeme, aby pripomínal neutíchajúcu snahu poslať na severný pól expedíciu, ktorá tam mala odhaliť vstup do sveta pod nami.\nMartin Gardner píše, že "//bolo treba až Byrdov let na severný pól, aby bol Symmesovej diere zasadený smrteľný úder.//" Avšak neskôr zástancovia tejto teórie oslavovali admirála Byrda, pretože vraj vošiel do dutej Zeme na oboch póloch! Táto čudná fáma zrejme nie je založená na ničom inom, ako na fakte, že Byrd označil Antarktídu ako "zem nekonečných záhad" a raz napísal:"//rád by som uvidel tú zem, za (severným) pólom. Táto oblasť za pólom je centrom veľkého neznáma.//" Takýto dôkaz alternatívnemu vedcovi očividne postačuje. \n\nEdgar Allan Poe použil tému o dutej Zemi v Rozprávaní Arthura Gordon Pyma z Nantucket (1838). Jules Verne napísal svoju Cestu do stredu Zeme v roku 1864 a Edgar Rice Burroughs (1875-1950), autor Marťanských dobrodružstiev a Tarzana z rodu opíc, tiež napísal sadu noviel, ktorá sa odohráva vo vnútri Zeme. Legendy často zapaľujú predstavivosť pisateľov fikcií a fikcia často zapaľuje predstavivosť pseudovedcov.\n\nV roku 1869 mal Cyrus Reed Teed, herbalistra a samozvaný alchymista, víziu o žene, ktorá mu povedala, že žijeme na povrchu dutého telesa. Takmer štyridsať rokov Teed presadzoval svoje názory v pamfletoch a rečiach. Dokonca založil kult Koreshánov (Koresh je hebrejsky Cyrus).\n\nV roku 1906, William Reed vydal Fantóma pólov, v ktorom tvrdil, že nikto nenašiel Severný ani Južný pól, pretože neexistujú. Namiesto toho sú póly vstupmi do vnútra Zeme. V roku 1913 Marshall B.Gardner súkromne vydal spis Cestu do vnútra Zeme, v ktorom odmietol teóriu o koncentrických sférach a prisahal, že vo vnútri dutej Zeme existuje slnko s priemerom takmer 1000 km. Gardner tiež tvrdil, že na póloch existujú diery široké 1500 km. Byrd preletel ponad Severným pólom v roku 1926 a nad Južným pólom v roku 1929, ale tieto vchody na ukrytého sveta nevidel. Je celkom zbytočné poukazovať na túto skutočnosť alebo odkázať prívržencov tejto témy na satelitné fotografie, ktoré žiadne diery nezobrazujú. Sú presvedčení, že je to všetko len konšpirácia vlády (zrejme všetkých vlád sveta), aby sme sa nedozvedeli pravdu.\n\nV roku 1940 sa Ray Palmer, spoluzakladateľ FATE, autor Flying Saucers from Other Worlds (Lietajúce taniere z iných svetov), Search (Pátranie), The Hidden World (Hľadanie strateného sveta), a mnohých ďalších senzáciechtivých publikácií dal dokopy s Richardom Shaverom, aby vytvorili dielo Shaver Mystery, ''legendu o svete ľudí a vyspelej civilizácie žijúcich pod zemou''. Shaver dokonca tvrdil, že s týmto podzemným národom aj istý čas pobudol. Podľa Richarda Toronta, FBI v roku 1947 obvinila Palmera a Shavera zo zosnovania "//hystérie okolo lietajúcich tanierov//", čím sa stali skutočnými otcami modernej ufológie.\n\nPresvedčených o dutej Zemi sme mohli aj nájsť aj v nacistickom Nemecku. Dokonca existuje fáma, podľa ktorej ''Hitler'' a jeho hlavní poradcovia ''unikali v posledných dňoch Tretej ríše cez otvor na Južnom póle''.\n\nV roku 1964 Raymond W. Bernard vydal knihu The Hollow Earth - The Greatest Geographical Discovery in History Made by Admiral Richard E. Byrd in the Mysterious Land Beyond the Poles - The True Origin of the Flying Saucers (Dutá Zem - najväčší zemepisný objav v histórii admirála Richarda E. Byrda v záhadnej zemi pod pólmi - Skutočný pôvod lietajúcich tanierov). Kniha neexistuje v tlačenej podobe, ale je dostupná na Internete (http://www.greatdreams.com/hollow1.htm). Bernard bol tiež autorom knihy s názvom Lietajúce taniere zvnútra Zeme. Jeho skutočné meno bolo Walter Siegmeister. Jeho doktorantská práca mala názov "Teória a prax pedagogiky dr.Rudolfa Steinera" (New York University, 1932). Vo svojich Listoch od nikiaľ Bernard tvrdí, že bol v kontakte s veľkými mystikmi v tajných ashramoch a s Veľkými Lámami v Tibete. Skrátka, bol to druhý [[Gurdžijev]]. Dr. Bernard "//umrel na zápal pľúc 10. septembra 1965 počas toho, ako sa snažil nájsť otvor do tunela vedúceho do vnútra Zeme, v Južnej Amerike//." Zdá sa, že Bernardovi sa páčila akákoľvek legenda, ktorá kedy súvisela s myšlienkou dutej Zeme, vrátane tvrdení, že ''Eskimáci pochádzajú z vnútra Zeme a že ho ešte stále obývajú vyspelé civilizácie'', ktoré občas na povrch vyšlú svoje UFO, aby sa tu trochu popreháňalo vzduchom. Bernard dokonca bez pochybností prijíma Shaverove tvrdenie, že o ''teórii relativity sa dozvedel od ľudu z vnútra Zeme ešte pred Einsteinom''.\n\nA napokon tu máme Diane Robbinsovú, ktorá videla svetlo a tvrdí, že ADAMA dostáva telepatické správy z Telosu, mesta pod vrchom Mt.Shasta v severnej Kalifornii, ktoré prichádzajú prostredníctvom média menom Lailel a obsahujú všetky možné nádherné správy o dokonalom mieri a prosperite. Môžete si to prečítať online alebo si môžete "Volanie vychádza z podzemného mesta Telos" objednať za 20 dolárov plus poštovné. To nie je veľa za takú ezoterickú múdrosť. Nuž, očividne sa na tejto Zemi každú minútu narodí nejaký hľadač pravdy.\n\nĎalšie čítanie\n*Collins Paul S. 2002. Banvard's Folly: Thirteen Tales of People Who Didn't Change the World. Picador.\n*Gardner, Martin. Fads and Fallacies in the Name of Science (New York: Dover Publications, Inc., 1957),\n*Gardner, Martin, The New Age: Notes of a Fringe Watcher (Buffalo, NY: Prometheus Books, 1988). Chapter 30: "Who was Ray Palmer?"\n*Kossy, Donna J. Kooks-a Guide to the Outer Limits of Human Belief (Feral House, 1994). \n*Prytz, John M. "The Hollow Earth Hoax," Flying Saucers, June 1970.\nweb\n*The Unnatural Museum's Hollow Earth Page by Lee Krystek\n*Alaska Science Forum/The Hollow Earth Theory by Larry Gedney\n*The International Society for a Complete Earth\n*Our Hollow Earth\n*Nazis and the Hollow Earth\n*The Hollow Earth (a short history)\n*About.com Hollow Earth and Planets\n*The Hollow Earth (1964) by Dr. R. W. Bernard, B.A., M.A., Ph.D.\n\nLast updated 02/23/09\n\n^^copyright © 2009 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2009 Vladimír Luknár^^
//Déjà vu// znamená vo francúzštine "už videné." ''Déjà vu je ten zvláštny pocit alebo ilúzia, že to, čo prežívame teraz, po prvý krát, sme už kedysi videli alebo zažili''. Ak predpokladáme, že zážitok je v skutočnosti zapamätaná udalosť, tak potom k //déjà vu// pravdedodobne dochádza preto, že sme pôvodnému zážitku buď nevenovali plnú pozornosť alebo sme si ho nijako zvlášť nevryli do pamäti. Ak by tomu tak bolo, potom by sa zdalo pravdepodobné, že súčasná situácia by vyvolala spomienku na fragment z minulosti. Zážitok sa môže javiť čudný, ak je pamäť natoľko fragmentovaná, že medzi ňou a inými spomienkami nie je možné urobiť spojenie.\n\nA tak pocit, že sme niekde už raz boli, je často dôsledkom skutočnosti, že sme tam naozaj raz boli. Na pôvodnú udalosť sme zabudli jednoducho preto, lebo po prvý krát sme jej nevenovali väčšiu pozornosť. K pôvodnému zážitku mohlo dokonca dôjsť len niekoľko sekúnd či minút predtým.\n\nNa druhej strane, zážitok //déjà vu// môže byť dôsledkom toho, že sme videli obrazy alebo počuli živé príbehy pred mnohými rokmi. Zážitok môže byť súčasťou hmlistých spomienok z detstva.\n\nAvšak je možné, že pocit //déjà vu// je spustený neurochemickou akciou v mozgu, ktorá nemá spojitosť so žiadnym skutočným zážitkom z minulosti. Cítime sa čudne a spájame tento pocit so spomienkou, hoci zážitok je celkom nový.\n\nVýraz ako prvý použil Emile Boirac (12851-1917), ktorý sa veľmi zaujímal o psychické fenomény. Boiracov výraz upriamuje našu pozornosť na minulosť. Avšak už malá úvaha odhalí, že to, čo je na //déjà vu// unikátne, nie je niečo z minulosti ale z prítomnosti a to je ten čudný pocit, ktorý máme. Často prežívame veci, ktorých novosť nie je jasná. V takých prípadoch nás to zvádza položiť si otázky ako "//nečítal som už túto knihu?//" "//Je toto epizóda inšpektora Morseho, ktorú som už videl?//" "//Toto miesto mi je povedomé, bol som tu už?//" A predsa, tieto zážitky nie sú sprevádzané čudným pocitom. Možno sme trochu zmätení, ale pocit spojený s //déjà vu// zážitkom nie je o popletenosti, je o čudnosti. Nie je nič čudné na tom, že si nepamätáme, či sme knihu už čítali, najmä ak máte päťdesiat rokov a za svoj život ste prečítali stovky kníh. Avšak pri //déjà vu// zážitku máme čudný pocit, pretože si nemyslíme, že by nám súčasné vnímanie malo byť známe. Ten pocit nepatričnosti nie je prítomný, keď si iba nie sme istí, či sme knihu už čítali alebo film už videli.\n\nA tak je možné, že snaha vysvetlovať //déjà vu// zážitok prostredníctvom stratenej pamäti, minulých životov, jasnovidectva a tak ďalej, je celkom zbytočná. Mali by sme skôr hovoriť len o pocite //déjà vu//. Ten pocit môže byť spôsobený stavom mozgu, neurochemickými faktormi počas vnímania, ktoré nemajú nič spoločné s pamäťou. Je treba podotknúť, že //déjà vu// pocit je bežný u psychiatrických pacientov. K //déjà vu// pocitu tiež často dochádza pred epileptickými záchvatmi. Keď v roku 1955 Wilder Penfield robil svoj slávny experiment, pri ktorom elektricky stimuloval spánkové laloky mozgu, zistil, že u asi 8 % ľudí sa objavili "spomienky". Domnieval sa, že ich tým vyvolal. Ale mohli to rovnako dobre byť halucinácie a prvý príklad umelo vyvolaného //déjà vu//.\n\nĎalšie čítanie\n* "Déjà vu," James E. Alcock. (1996). In Stein, G. (Ed.) Encyclopedia of the Paranormal (pp. 215-222). Buffalo, NY: Prometheus Books.\n* Three Types of Déjà Vu by Arthur Funkhouser, Ph.D. (1995. Scientific and Medical Network Review, 57:20 - 22)\n* Déjà Vu Here and Now, There and Then - The experience of Déjà Vu in clinical and spiritual terms by Todd Murphy 1999\n* What exactly is //déjà vu//? by James M. Lampinen for Scientific American 5/13/02\n* Your Lyin' Eyes: What to do about eyewitnesses who get it wrong by Steve Chapman, Slate, May 14, 2002\n* Mind, Body, and Seizures by John Benak (6/12/96)\n* Yellow Brick Road by Frank (9/5/96: one man's account of a //déjà vu// experience)\n*Alcock, J.E. (1981). Parapsychology: Science or magic? Oxford: Pergamon.\n*Alcock, James E. (1990). Science and Supernature: a Critical Appraisal of Parapsychology (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books.\n*Alcock, James. "Déjà Vu", in The Encyclopedia of the Paranormal edited by Gordon Stein (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1996).\n*Reed, Graham. The Psychology of Anomalous Experience: A Cognitive Approach (Amherst, N.Y.: Prometheus, 1988).\n*Schacter, Daniel L. Searching for Memory - the brain, the mind, and the past (New York: Basic Books, 1996), pp. 172-173. Reviewed. [Schacter discusses //déjà vu// on p. 172. His discussion locates the issue as a matter of implicit memory.] \n^^copyright © 2006 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2008 Vladimír Luknár^^
Džin, alebo //jinni//, je v arabskej a muslimskej démonológii duch, ktorý je schopný nadobudnúť ľudskú alebo zvieraciu podobu a ktorý pre ľudí vykonáva svoje dobré či zlé čary. \nDžinovia boli populárni v literatúre Stredného východu, ako boli Príbehy tisíc a jednej noci.\n\nDžinovia sa často vyskytujú aj v Koráne.\n\nĎalšie čítanie\n* Korán, kapitola 72, Džin\n\n^^copyright © 2008 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2008 Vladimír Luknár^^\n
//Dôležitou súčasťou tzv. auditovacích pohovorov pri scientológii je tzv. e-meter. Pomocou neho sa ľudia lákajú do scientológie a pre niektorých to predstavuje vedecký základ metód, ktoré používa. Scientologisti sú na jeho základe buď vylúčení alebo prijatí. Pomáha im vytiahnuť z človeka jeho najdôvernejšie tajomstvá a priznania, vrátane tých, ktoré majú sexuálny alebo kriminálny charakter. Pomáha stanoviť dĺžku, intenzitu a charakter auditovacej session. Pomáha určiť dátum a podrobnosti ich súčasných problémov a ich minulých životov.// Paulette Cooperová\n\nE-meter (alebo elektro-psychometer) je zariadenie označované ako Mark Super VII ~E-Meter od St. Petersburg Times, ktoré v roku 1940 vynašiel chiropraktik menom Volney Mathison. Pôvodne sa nazývalo Mathison Model B Electropsychometer a malo slúžiť na na pomoc psychoterapeutom a chiropraktikom. (Je iróniou, že podľa Scientológie je psychoterapia veľkým zlom). Avšak meno na patentovej prihláške prvého e-metra znie L.Ron Hubbard (1911-1986), čiže autor Dianetiky a zakladateľ Scientológie. Podľa Hobbardovho syna Ronalda: "//môj otec získal práva na e-meter v roku 1952 od Volney Mathisona rovnakým spôsobom ako všetko ostatné - cez podvod a vydieranie//" Hubbardo patent je na modifikovanú verziu Mathisonovho zariadenia, ktoré vyvinuli scientológovia Don Breeding a Joe Wallis v roku 1958.\n\nZačiatkom 50-tych rokov 20.storočia Hubbard zistil, že všetko bojuje o prežitie a že niečo "človeka škrtí (entangle)" (Carroll 1996). Hubbard si myslel, že prišiel na to, čo nás škrtí. Človek "//sa sám škrtí kombináciou predstavy svojich mentálnych obrazov.//" Tvrdí, že tieto obrazy meria pomocou e-metra. Tvrdí, že tento prístroj dokáže merať reakciu duše "//keď sa táto ocitne mimo bytosti.//" Samotný prístroj vysiela do dvoch elektród, ktoré človek drží v ruke, slabý elektrický prúd a meria odpor, t.j. do akej miery telo odporuje prechodu elektrického prúdu. Odpor sa meria v ohmoch a ovplyvňujú ho také fyzikálne vlastnosti ako vlhkosť, teplota a tlak, z ktorých všetky sa môžu meniť bez vedomia človeka a z ktorých žiadny nemusí mať žiadny priamy súvis s nejakou myšlienkou či pocitmi toho, kto prístroj používa. Stručne povedané, ''e-meter je vlastne ohm-meter s plynule nastaviteľným rozsahom a citlivosťou.''\n\nČisto z fyzikálneho hľadiska sú zmeny odporu zmenami v toku elektrónov. k zmenám v toku elektrónov môže dochádzať v dôsledku zmien v ich zdroji alebo zmien média, cez ktoré elektróny prechádzajú. Keďže e-meter sa drží v ruke, niektoré zmeny v elektrickom odpore môžu byť dôsledkom podvedomých zmien držania (ideomotorický efekt), ale to asi nie je ten hlavný faktor zmien, ktoré e-meter meria. Zmeny sú pravdepodobne spôsobené buď zmenami vlhkosti alebo teploty ruky alebo tokom iónov k povrchu pokožky. "//Scientológovia priznávajú, že ľuďom s neobvykle suchými rukami treba trochu pomôcť zvlhčovačom, aby sa medzi elektródami vytvoril dobrý kontakt. Bolo by naozaj zaujímavé vedieť, koľko kandidátov si takýmto spôsobom naozal pomohlo pri riešení svojich spirituálnych problémov.//"\n\nChris Schafmeisster, v čase keď študoval na Kalifornskej univerzite v San Franciscu, napísal prácu, v ktorej argumentuje, že e-meter meria zmeny v toku elektrónov prinesených k povrchu pokožky iónmi, ktoré pravdepodobne "prešli dlhými svalovými bunkami, dlhými nervovými zakončeniami (axons) alebo krvným riečišťom." Podľa Schafmeistera:\n\n"//scientológ sa prostredníctvom feedbacku počas rozhovoru (auditing) a feedbacku z e-metra učí získavať kontrolu nad poloautomatickými mechanizmami, ktoré dostatočne riadia k membráne smerujúce iónové kanáliky, aby zmenili ich telesný odpor tak, aby vyvolali merateľnú odozvu e-metra. //" \n\nIde o biologickú spätnú väzbu v najzákladnejšom zmysle.\n\nMartin Hunt, bývalý scientológ a auditor, si tiež myslí, že tu pôsobia mechanizmy biologickej spätnej väzby. Podľa Thomasa J. Wheelera, nie je biologická spätná väzba, pri ktorej "//sa meria napätie svalov a templota pokožky (vyššie teploty súvisiace s uvoľnením)//" ničím kontroverzná. Takéto techniky sa "//používajú pri mnohých liečebných programoch.//"\n\nElektrické zmeny merané e-metrom možno priamo súvisia so zmenami v niekoho myšlienkach alebo mentálnych obrazoch, ale aký význam alebo zmysel niekto týmto zmenám v elektrickej vodivosti - okrem základných princípov biofyziky - prisudzuje, je čisto náhodné a subjektívne. Zmysluplnosť spojenia medzi elektrickým odporom ľudskej ruky alebo prstov a mentálnymi obrazmi je otázka viery. ''Viera v schopnosť e-metra napojiť sa na hĺbky duše je asi najlepším dôkazom, že Scientológia je náboženstvo, pretože si vyžaduje veriť v niečo, čo je opakom všetkého, čo nás veda učí o elektrickom prúde a mozgu.''\n\nE-meter prešiel viacerými generáciami a súčasný, najmodernejší model je známy pod označením Super Mark VII. Elektroinžinier, ktorý skúmal prístroj v roku 1995, si tipol, že "zariadenia tohto typu, vyrobené na mieru a predávané v nízkych množstvách, by sa predávali asi za 300 dolárov." Dnes tento prístroj predáva Scientologická cirkev za asi 4000 dolárov. Scientológovia vyprodukujú ročne - okrem iného - asi 10 tisíc e-metrov vo svojej 50-milión dolárovej fabrike v meste Hemet, v Kalifornii. Vyrobiť jeden e-meter trvá asi hodinu a 20 minút (Tobin 1998). (Ako vyzerá Mark VII, je možné [[vidieť tu|http://www-2.cs.cmu.edu/~dst/Secrets/E-Meter/Mark-VII/]]. Podstatou zariadenia je Wheatstonov mostík. Obsahuje Intel 8051, 8-bitový mikroprocesor, síce nepotrebný pre meranie odporu pokožky alebo užitočný pre pripojenie, ktorým sa monitoruje tretia osoba.)\n\nPodľa Scientologickej cirkvy je e-meter "//pastorálny poradný prístroj//", ktorý pomáha lokalizovať "//spirituálne utrpenie alebo traumu.//" E-meter sa tiež používa ako verbovací prístroj. Napríklad, v centre Sacramenta, v Kalifornii, si scientológovia prenajímajú kiosk za 2 tisíc dolárov na mesiac. Ponúkajú okoloidúcim zadarmo "testy na stres". Tento test pozostáva z toho, že testovací subject drží v ruke e-meter, zatiaľ čo scientológ kladie otázky typu "čo vám spôsobuje stress?" A potom interpretuje každú zmenu, ktorá sa ukáže na displayi e-metra.\n\nScientológovia veria, že prístroj dokáže merať energiu tela a čítať spirituálnu traumu prostredníctvom procesu, ktorý sa nazýva auditovanie. Vravia, že zameraním sa na traumu ju človek dokáže neutralizovať. Postupným prepracovaním sa viacerými etapami, napokon dosiahnu stav, ktorý nazývajú čistý stav. Scientológovia veria, že auditovanie, pomocou e-metrov, je sprievodcom k sebaobjavovaniu.\n\n"//Keď má človek stresuplné myšlienky, tieto myšlienky spôsobujú fyzikálne zmeny,//" vraví Mike Klagenberg, hovorca cirkvy pre oblasť Sacramenta. "//E-meter meria práve tieto fyzikálne zmeny.// (Garza 2005)\n\nPodľa Scientológie:\n//Pri používaní e-metra, keď človek drži v ruke elektródy, tečie vodičmi prístroja veľmi slabý elektrický prúd (asi 1.5 volta - čiže menej ako v obyčajnej baterke), ktorý prechádza telom a vracia sa do prístroja. Elektrický tok je taký malý, že pri držaní elektród nie je nič cítiť.\n\nObrázky v mysli obsahujú energiu a hmotnosť. Energia a sila v obrazoch skúseností bolesti alebo sklamania môže mať na človeka škodlivý účinok. Táto škodlivá energia alebo sila sa nazýva náboj.\n\nKeď si človek držiaci elektródu niečo myslí, díva sa na obraz, znovu prežíva nejakú udalosť alebo presúva nejakú časť reaktívnej mysle, vtedy pohybuje a mení skutočnú mentálnu hmotnosť a energiu. Tieto zmeny v mysli ovplyvňujú maličký tok elektrickej energie generovanej e-metrom, čo spôsobuje, že ručička na displayi sa hýbe. Reakcie ručičky na e-metri hovoria auditorovi, kde leží náboj a že ako treba na neho počas procesu pôsobiť.// (e-meter.org)\n\nVysvetlenie popísané vyššie je založené na čírej špekulácii. Vo fyzike ani v neurológii neexistuje žiadny koncept hmotnosti a energie mentálneho obrazu. Tým nechceme povedať, že myšlienky nemajú fyzikálne účinky. Samozrejme, že majú, ale nemalo by byť žiadnym objavom zistiť, že keď niekto myslí na tú najnepríjmnejšiu vec dňa, že to má negatívny fyzický dopad. Čítanie na stupnici prístroja, kým si niekto niečo myslí alebo má nejaké pocity, je len trochu viac ako púťové predstavenie, tak trochu divadlo, aby ten proces, kedy vám hovorím to, čo už viete, vyzeral zázračne a zároveň vedecky. Interpretácia výrazmi ako engramy, reaktívna myseľ, a iný žargón len pridáva na teatrálnosti a robí celý proces zdanlivo oveľa pravdepodobnejší než tomu v skutočnosti je.\n\nJe celkom zaujímavé prečítať si prehlásenie, čo nájdeme pribalené s prístrojom:\n\n"//Prístroj samotný nič nerobí. Je určený výhradne na použite miništrantami Cirkvy pri spovediach a počas pastorálneho poradenstva. Electrometer nie je schopný medicínsky alebo vedecky zlepšiť zdravie alebo telesné funkcie človeka a používa sa len na náboženské účely študentami a miništrantami Scientologickej Cirkvy. HUBBARD, ~E-METER a SCIENTOLÓGIA sú obchodnými a servisnými značkami, ktoré vlastní RTC a sú použité s jej súhlasom.//"\n\nToto prehlásenie je odpoveďou na rozhodnute okresného súdu Spojených štátov, D.C. z roku 1971, ktoré znie:"//e-meter nemá žiadny dokázaný účinok pri diagnostikovaní, liečbe alebo prevencii žiadnej choroby a ani nie je medicínsky alebo vedecky schopný zlepšiť telesné funkcie človeka.//" Tento verdikt prišiel po desiatich rokoch právnickeho motania sa vlády okolo starosti "//že tieto zariadenia boli neprávom označené (misbranded) falošnými tvrdeniami o tom, ako účinne liečia asi 70% všetkých telesných aj duševných chorôb//" (Janssen 1993).\n\nV roku 1963 americká FDA urobila raziu v Scientologickej Cirkvy vo Washingtone D.C. a skonfiškovala ich e-metre. FDA podala na Cirkev žalobu za podvodné medicínske tvrdenia a ich e-meter nazvala podvodným liečiacim zariadením. Po mnohých rokoch sa Cirkev konečne s FDA dohodla. Jedným z požiadaviek FDA, ktoré musela Cirkev dodržať v každom z amerických štátov, pokiaľ išlo o e-meter znelo:\n\n"//Zariadenie musí byť jasne označené upozornením, že každý, kto zariadenie používa ako auditovaciu a poradenskú pomôcku pre ľubovoľné účely má zo zákona zakázané tvrdiť, že je akokoľvek medicínsky alebo vedecky opodstatnené tvrdiť, že je užitočné pre diagnostikovanie, liečbu alebo prevenciu hocijakej choroby. Varovanie by ešte malo obsahovať poznámku, že zariadenie bolo americkými súdmi označené v zmysle zákona o liekoch a potravinách za zavádzajúce a klamlivé, že jeho použitie je dovolené len ako súčasť náboženskej aktivity a že e-meter nie je medicínsky alebo vedecký schopné zlepšiť niekoho zdravie alebo zdravotný stav.//"\n\n"//Každý používateľ, kupujúci a distribútor e-metra by mal podpísať prehlásenie, že si prečítal toto varovanie a že rozumie jeho obsahu a tieto prehlásenia musia byť odložené.//" (United States of America, Libelant, v. An Article or Device... "Hubbard Electrometer" or "Hubbard ~E-Meter" etc., Founding Church of Scientology et al., Claimants, No. D.C. 1-63, United States District Court, District of Columbia, July 30, 1971 (333 F. Supp. 357) (Jacobsen 1996)\n\nNapriek všetkému Scientológovia naďalej používajú e-meter pri auditovaní, hoci niektoré modely sú určené pre použitie jednoho človeka, pravdepodobne na uľahčenie jeho spirituálneho rozvoja. Cirkev si dáva pozor na to, aby verejne nevyhlasovala, že e-meter má nejaký zdraviu prospešný účinok. Niektorí scientológovia, ako John Travolta a Priscilla Presleyová, vravia, že používajú e-meter pravidelne. Avšak akákoľvek hodnota zariadenia pochádza so subjektívnej validácie jeho používateľa. Nie je ťažké vidieť, ako takéto zariadenie môže nejakým ľuďom priniesť úľavu, najmä keď veria, že myšlienky majú hmotnosť a energiu (ale nehovoria o ničom neurologickom) a keď sú veľmi kreatívni. Pre takýchto ľudí by naozaj e-meter mohol byť vhodným nástrojom pre sebaobjavovanie. Merania e-metrom dokážu podnietiť týchto ľudí k sebareflekcii a zvažovaní svojich činov, čo môže zase viesť k aktívnemu plánovaniu budúcnosti. Tento proces by mohol ďalej asistovať samohypnóze a pri dodávaní si sebadôvery a odhodlania. S pomocou trochu podpory blízkeho okolia je ľahké pochopiť, prečo niekto začne veriť, že zariadenie, ktoré nemeria nič iné ako elektrický odpor, v skutočnosti môže poskytnúť užitočné informácie o tom, čoho sa človek bojí a čo má robiť so svojim životom. Pridajte trochu dôvery a nie je také zložité pochopiť, ako môžu toľkí inak bystrí a kreatívni ľudia dovoliť niekomu, aby interpretoval výsledky merania ohmetra, ako keby išlo o odhalovanie niečoho naozaj dôležitého v ľudskej duši.\n\nViď tiež [[Konfirmačné skreslenie]] a [[Dianetika]].\n\nĎalšie čítanie\n*The Sound of One Mouth Blathering (1996). by Robert T. Carroll October 22: a review of The Rediscovery of the Human Soul by L. Ron Hubbard, 1996.\n*Quack "Electrodiagnostic" Devices by Stephen Barrett, M.D.\n*Scientology and Its E-Meter, from Chapter 23, "The Gadgeteers" by Wallace Janssen (pp. 321-335) in Stephen Barrett, M.D., and William Jarvis, Ph.D. (editors), The Health Robbers, Prometheus Books, Buffalo NY (1993).\n*What is the e-meter?\n*Secrets of Scientology: The E-Meter\n*Medical Claims Within Scientology's Secret Teachings (1996) by Jeff Jacobsen\n*The E-Meter, Chapter 18 of The Scandal of Scientology, by Paulette Cooper\n*Religious Gadget Thursday: The E-Meter\n*Biophysics and the E-Meter by Chris Schafmeister\n*Scientology's war on psychiatry, by Katharine Mieszkowski, Salon.com\n*War of the Words by Wendy Grossman\n*A place called 'Gold' by Thomas C. Tobin. St. Petersburg Times, October 25, 1998\n*The Profit: The Movie Scientology Won't Let You See\n*pastoral counseling device\n*Attention shoppers - Scientologists hail mall-goers to offer stress tests on E-meters by Jennifer Garza Sacramento Bee, July 23, 2005.\n*Hyman, Ray. "How People Are Fooled by Ideomotor Action"\n*Without Volition - The Presence and Purpose of Ideomotor Movement by Barrett L. Dorko, P.T.\n*Carroll, Robert Todd. (2003). The Skeptic's Dictionary: A Collection of Strange Beliefs, Amusing Deceptions, and Dangerous Delusions. Wiley and Sons.\n*McCoy, Bob. Quack! : Tales of Medical Fraud from the Museum of Questionable Medical Devices (Santa Monica Press, 2000).\n^^copyright © 2008 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2009 Vladimír Luknár^^
Fenomén elektronického hlasu (Electronic voice phenomenon, EVP) sa týka domnelej komunikácie s duchmi prostredníctvom magnetofónu a iných elektronických zariadení. Zdá sa, že viera v EVP sa začala so Sarou Estepovou, ktorá tvrdí, že v 70-tych rokoch začala zaznamenávať hlasy na kotúčovom magnetofóne svojho manžela. Estepová si je istá, že hlasy patria duchom a dokazujú, že život po smrti existuje. Skrátka, nikto sa ducha naozaj nezbaví. \n\nViď súvisiace položky o automatickom písaní, kanálovaní, médiách, ouija doske, seanse a spiritualizme. \n\nĎalšie čítanie\n*EVP Internet Center\n*"Ghost in the Machine"\n~~copyright © 2000 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2005 Vladimír Luknár~~
[[MptwEditTemplate]]
Ektoplazma je látka, ktorá prýšti z duchov, vďaka čomu sa tieto môžu zhmotniť a uskutočňovať telekinézu. Z nejakého čudného dôvodu ektoplazma často nie je viditeľná voľným okom, ale zjavuje sa na fotografiách. Môže to byť tým, že väčšina kamier je citlivejšia na svet duchov ako väčšina ľudí. Alebo to môže súvisieť s celým radom fyzikálnych faktorov ako je odrazivosť, lom svetla, spracovanie filmu a iné prírodné javy, ktoré však pravý psychotronik ignoruje. \n\nV rozpuku seáns - v 19. a koncom 20. storočia - bola ektoplazma často vyprodukovaná médiom samotným. James Randi tvrdí, že v takých prípadoch to, čo z toho vzniklo, bývalo často pomaľované plátno na tvaroh a iné bežné fyzické substancie. Skrátka, domnieva sa, že média podvádzali. Samozrejme, Randi nemôže dokázať, že každé médium vždy podvádza, a preto je možné, že niektorí nepodvádzali. Áno. A niektoré psy sú možno v skutočnosti premenené komáre. Možnosti sú nekonečné. \n\nViď súvisiace položky o automatickom písaní, kanálovaní, fenoméne elektronického hlasu, médiách, ouija doske, seanse a spiritualizme. \n\nĎalšie čítanie\n\nKeene, M. Lamar. The Psychic Mafia (Prometheus, 1997)\nRandi, James. An Encyclopedia of Claims, Frauds, and Hoaxes of the Occult and Supernatural (N.Y.: St. Martin's Press,1995).\n~~copyright © 2000 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2002 Vladimír Luknár~~
Elektrosenzitívni ľudia sú osoby trpiace na rôzne fyzické a psychické ochorenia, ktoré sú podľa nich dôsledkom elektromagnetického žiarenia (EMŽ) z rôznych domácich spotrebičov, rádií, televízorov, mobilných telefónov, wi-fi, počítačových monitorov, vysokonapäťových vodičov elektriny a tak ďalej. Výraz je samopopisný a v medicíne sa nepoužíva.\n\nDvojité slepé pokusy či riadené výskumy opakovane demonštrovali, že elektrosenzitívni ľudia nedokážu rozoznať skutočné elektromagnetické pole od falošného. Výskumný tím v Nórsku, napríklad, testoval účinky fiktívnej a skutočnej rádiovej frekvencie mobilných telefónov (RF) na 65 dvojiciach.\n"//Nárast bolesti alebo nepríjemného pocitu pri skutočnej rádiovej frekvencii bol 10.1, kým pri falošných dosiahol 12.6 (P = 0.30). Zmeny krvného tlaku alebo pulzu nemali s typom žiarenia (P: 0.30–0.88) žiadny súvis. Výskum teda nepotvrdil, že RF z mobilného telefónu vyvoláva bolesti hlavy či nevoľnosť ani že má vplyv na iné fyziologické parametre človeka. Najpravdepodobnejším vysvetlením možných symptómov je [[Nocebo efekt]].//"\n\nNiektorí elektrosenzitívni ľudia veria, že EMŽ spôsobuje rakovinu. Je veľmi nepravdepodobné, že veci, ktorých sa títo ľudia tak veľmi boja, naozaj spôsobujú rakovinu. Všetky druhy elektromagnetického žiarenia pochádzajú z fotónov. Energia fotónov závisí od ich frekvencie. "Zhruba jeden milión fotónov v kábli prenášajúcom elektrinu má asi takú istú energiu, ako jeden fotón v mikrovlnke, a tisíc mikrovlnkových fotónov má rovnakú energiu ako jeden fotón viditeľného svetla" (Lakshmikumar 2009). \n\nVie sa, že ionizujúca radiácia spôsobuje zdravotné problémy; "//dokáže pretrhnúť väzby medzi elektrónmi, ktoré držia pokope molekulu DNA//" (Trottier 2009). "//Energia fotónu v mobilnom telefóne je asi 10 milión krát slabšia ako najnižšia úroveň energie ionizujúceho žiarenia.//" (Trottier 2009). Takže pravdepodobnosť, že naše mobilné telefóny, mikrovlnky, počítače a iné elektronické zariadenia sú karcinogénne, je minimálna.\n\nNapriek ''záplave vedeckých dôkazov, že naše elektronické hračky nám nespôsobujú bolesti hlavy'', zvracanie, Alzheimera či stres, vo viacerých krajinách existujú organizované hnutia, ktoré svet poučujú o nebezpečenstve EMŽ. V USA existuje tzv. ''The EMR Policy Institute''. Potom je tu niečo, čo sa volá ''The Bioinitiative Report'', web stránka registrovaná na Cindy Sage z environmentálnej konzultačnej spoločnosti Sage Associates so sídlom v Santa Barbara, v Kalifornii. The Bioinitiative Report práve zbiera podpisy pre petíciu, ktorá tvrdí:\n//My, dolupodpísaní, považujeme súčasné limity vlády na ochranu verejnosti pred škodlivými účinkami elektromagnetického žiarenia z prístrojov, ako sú napäťové káble, mobilné telefóny, bezdrôtové internetové zariadenia a s nimi súvisiace anténne systémy, televízne a rozhlasové vysielače a radary za nedostatočné. Väčšina existujúcich limitov pre túto formu žiarenia je tisíc až štyritisíckrát vyššia, ako je potrebné na ochranu človeka pre negatívnymi zdravotnými dopadmi, od Alzheimera a iných neurodegeneračných chorôb, cez reprodukčné problémy, problémy so spánkom, učením, pamäťou, neschopnosť organizmu sám sa uzdravovať, až po oslabovanie imunitného systému, rakovinu a elektrosenzibilitu.//\n\nTáto petícia končí tvrdením, že existujú vedecké dôkazy potvrdzujúce ich názor, že mnohé nešpecifické symptómy je možné pripísať EMŽ. A pokračuje zoznamom limitov, ktoré by podľa Sageovej a jej prívržencov, mali byť uplatnené. Podľa Sageovej "//je dnes najviac rastúcim polutantom životného prostredia elektromagnetické žiarenie.//" A podáva ďalšie strašidelné tvrdenia, ktoré sú v rozpore so základnými princípmi relevantného dôkazu, vrátane tvrdenia, že "//mobilné telefóny môžu poškodiť DNA.//" Možno na YouTube videla nejakých ľudí, ktorí demonštrovali, ako sa s mobilným telefónom dá urobiť popkorn. (Ak vás to zaujíma, pozrite sa sem: http://www.wired.com/underwire/2008/06/cellphones-cant/, ďalšie zaujímavosti na túto tému sú tu: http://www.snopes.com/science/cookegg.asp)\n\nVo Veľkej Británii existuje od roku 1988 spoločnosť Powerwatch, ktorá predáva zariadenia na meranie EMŽ a ktorá propaguje myšlienku, že EMŽ je zdraviu škodlivé. Vo Francúzsku existuje viacero hnutí, ktoré opakovane protestujú proti anténam mobilných operátorov a organizujú kampane proti bezdrôtovému internetu. Skupina ľudí, ktorí sa označujú za elektrosenzitívnych, sa usadila v údolí Drôme v južnom Francúzsku, aby tak unikla všadeprítomným rádiovým vlnám miest. Tvrdia, že ich karavánový park je "zóna elektromagnetického pokoja." Svoje karavany obaľujú kovom, aby sa chránili pred smrtiacim elektromagnetickým žiarením. Ich ženy nosia šatky popretkávané kovovým vláknom a na hlavách majú čiapky z alobalu. Samozrejme, neexistujú žiadne dôkazy, že metalické štíty (alebo alobalové čiapky) chránia pred nejakým druhom fyzického či psychologického ochorenia z používania mobilných telefónov, vodičov vysokého napätia atď.\n\nNárodná rada pre výskum (The National Research Council, NRC) asi tri roky skúmala výsledky viac ako 500 štúdií, ktoré boli uskutočnené za obdobie asi 20-tich rokov a prišla k záveru, že neexistujú "//žiadne jednoznačné a súvislé dôkazy//", že elektromagnetické polia ľudí poškodzujú. Predseda panelu NRC, neurobiológ Dr.Chalres F. Stevens, povedal, že "//výskum nijakým významnejším spôsobom nepreukázal, že bežné elektromagnetické žiarenie v domácnosti môže spôsobovať zdravotné problémy a rozsiahle laboratórne výskumy nepreukázali, že EMŽ môže poškodiť bunku takým spôsobom, že by to malo vplyv na ľudské zdravie.//"\n\nV roku 1997 odborný časopis The New England Journal of Medicine publikoval výsledky najväčšieho a najpodrobnejšieho výskumu vzťahov medzi EMŽ a rakovinou. Dr. Martha S. Linetová, riaditeľka výskumu, povedala: "//nenašli sme žiadne dôkazy, že úroveň magnetického pola v bežnej domácnosti zvyšuje riziko na detskú leukémiu.//" Výskum trval desať rokov, počas ktorých zmerali vystavenie ľudí elektromagnetickéhu poľu z vodičov vysokého napätia. Porovnávala sa skupina 638 detí do pätnásť rokov s akútnou lymfoblastickou leukémiou a skupina 620 zdravých detí. "//Vedci merali elektromagnetické pole vo všetkých domoch, kde deti žili počas posledných päť rokov, čo sa u nich zistila rakovina, a tiež v domoch, kde žili ich matky počas tehotenstva.//"\n\nTakéto dôkazy však tým, čo sú presvedčení, že EMŽ škodí ich zdraviu, očividne nestačia. Ak niekto prejde dostatočne veľký počet výskumov, tak je, samozrejme, celkom pravdepodobné, že nájde aj také, ktoré vyzerajú, že podporujú jeho názor bez ohľadu na to, ako chybný tento názor je. Pretože existuje veľká skupina ľudí, ktorí odprisahajú, že súvis medzi RMŽ a zlým zdravím existuje, je pravdepodobné, že vzniknú aj také štúdie, ktoré ich názor podporia. Napríklad, výskumný tím vo Švédsku objavil zvýšené riziko mozgového nádoru u ľudí, ktorí používali mobilné alebo bezdrôtové \ntelefóny (2006). Bola to malá štúdia a dopad posudzovala prostredníctvom samodistribuovaných dotazníkov. Na druhej strane, veľká dánska štúdia (420 tisíc používateľov mobilných telefónov) nezistila medzi rakovinou a krátkodobo či dlhodobo použivanými mobilnými telefónmi žiadny súvis (2006). Pri tomto dánskom výskume sa totiž nespoliehali na pamäť ľudí, ktorým kládli otázky, ale analyzovali dáta od mobilných operátorov.\n\nNiektoré výskumy na laboratórnych zvieratách naozaj zistili isté účinky pôsobenia mikrovlnného žiarenia (2003; 2006; 2007). Niektoré výskumy prišli k záveru, že isté negatívne účinky mobilných telefónov možné sú, ale vzorky boli buď príliš malé na to, aby sa dala vylúčiť náhoda alebo iného kauzálne príčiny (2006) alebo neboli testované na bunkách in vivo (2004; 2006a; 2006b).\n\nZatiaľ to ''vyzerá ako keby elektrosenzibilita'' (tiež známa ako elektrická senzibilita a elektromagnetická hypersenzibilita) ''bola psychosomatickou poruchou''. V každom prípade, elektrohypersenzibilitu ako diagnózu medicína nepozná a identifikuje sa výlučne prehlásením samotnej postihnutej osoby. Avšak mnohí elektrosenzitívni ľudia si pravdepodobne samourčujú nesprávnu diagnózu. Napríklad, človek trpiaci nespavosťou, ktorý máva bolesti hlavy, by možno radšej mal piť menej kávy ako zo svojich problémov obviňovať susedove wi-fi. Neprekvapilo by ma, keby sa nejakým výskumom zistilo, že elektrosenzitívni ľudia kladne reagujú aj na akupunktúru, homeopatiu, terapeutický dotyk a iné formy na placebo založenom liečiteľstve.\n\nNie je známe, koľko elektrosenzitívnych ľudí celkovo existuje, ale telefonický prieskum v Kalifornii ukázal, že asi 3 percentá populácie sa považuje za "alergicku alebo veľmi senzitívnu" voči blízko umiestneným elektrickým zariadeniam. Vo Švajčiarsku zistili, že asi 5 percent respondentov prisudzuje problémy so spánkom, bolesti hlavy a iné nešpecifické symptómy práve elektrohypersenzitivite.\n\nĎalšie čítanie\n''knihy a články''\n*Edwards, Diane D. "Cells Haywire in Electromagnetic Field?," Science News, v. 133, n. 14 (April 2, 1988).\n*Lakshmikumar, S. T. 2009. "Power Line Panic and Mobile Mania." Skeptical Inquirer. September/October.\n*Livingston, James D. Driving Force: The Natural Magic of Magnets (Harvard University Press, 1997).\n*Moulder. J. E. et al. "Cell Phones and Cancer: What Is the Evidence for a Connection?" Radiation Research, Volume 151, Number 5, May 1999.\n*Muscat, Joshua E. et al. "Handheld Cellular Telephone Use and Risk of Brain Cancer," JAMA / volume:284 (page: 3001) December 20, 2000.\n*Park, Robert L. Voodoo Science: The Road from Foolishness to Fraud (Oxford University Press, 2001).\n*Pool, Robert. "EMF-Cancer Link Still Murky," Nature, v. 349, n. 6310 (Feb 14, 1991).\n*Pool, Robert. "Is there an EMF-cancer connection?," Science, v. 249, n. 4973 (Sept 7, 1990), pp. 1096-1099.\n*Richards, Bill. "Elusive Threat: Electric Utilities Brace for Cancer Lawsuits Through Risk is Unclear/ Companies Spend on Cutting Electromagnetic Fields as Lawyers Smell Blood," The Wall Street Journal, February 5, 1993, p. 1.\n*Röösli M. 2008. "Radiofrequency electromagnetic field exposure and non-specific symptoms of ill health: a systematic review". Environmental Research. June. pp. 277–87.\n*Rubin, James et al. 2005. "Electromagnetic hypersensitivity: a systematic review of provocation studies." Psychosomatic Medicine March/April, pp. 224–32.\n*Sagan, Leonard A. "EMF Danger: Fact or Fiction?," Safety & Health, v. 145, n. 1 (Jan, 1992), pp. 46-49.\n*Trottier, Lorne. 2009. "EMF and health: A Growing Hysteria. Skeptical Inquirer. September/October.\n''webstránky''\n*Misleader of the Year 2004 Olle Johansson - awarded by the Swedish Skeptics\n*DECT scares by Effort Sisyphus\n*"Cellular Telephones and Cancer: How Should Science Respond?" by Robert L. Park. Journal of the National Cancer Institute, Vol. 93, No. 3, 166-167, February 7, 2001.\n*Electromagnetic Hypersensitivity: Real or Imagined? by Brian Dunning\n*Death in Your Kitchen: Microwave Ovens (and the Microwave Militia) by Brian Dunning\n*Mobiles 'don't raise cancer risk' Jan. 20, 2006\n*National Institute of Environmental Health Sciences report on Electrical and Magnetic Fields\n*The Truth About My Cancer Studies by Robert Liburdy (His scientific work, which established a strong correlation between electromagnetic radiation and cancer, was based on faked data.)\n*Study: no clear proof electromagnetic fields pose health risk\n*Study: Leukemia risk no higher near power lines\n*Power lines and Cancer - Nothing to Fear by John W. Farley, Ph.D.\n*Power lines and Cancer FAQs (last updated Oct. 8, 2004, but still contains some valuable information)\n*Rats Dive into Cell Phone Debate by Kristen Philipkoski \n*Mobile Phone (Cell Phone) Base Stations and Human Health (last updated June 2004 but still contains some valuable information)\n*Mobile phone 'brain risk' \n*EMF Link\n*Microwave News\n*Cell phone: A Convenience, a Hazard or Both? By JANE E. BRODY New York Times, Oct 1, 2002\n*Wi-Fi & Autism?\n''Správy a noviny''\n*new Wi-Fi anxiety: Man sues neighbor to shut off electronics The Santa Fe, New Mexico, plaintiff claims to suffer from 'electromagnetic sensitivities' set off by cellphones, routers, and other electronic devices. Arthur Firstenberg is suing his neighbor Raphaela Monribot for $530,000 in damages and an injunction to force her to turn off the electronics.\n*Electrosensitive refugees from wireless technology head for Drôme\n*Electromagnetic fields from incubators: Italian researchers find no hard evidence of any actual health damage\n*Funk: Wi-Fi and autism?\n*Watch out for that blob of radiation! Ben Goldacre June\n*Wi-Fi Wants To Kill Your Children\n*Wi-fi health fears are 'unproven'\n*Mobiles 'cleared' of cancer risk\n*Factors that risk being left out of the equation by Ben Goldacre\n*A Roman Catholic cardinal and a priest in charge of Vatican Radio have been convicted of polluting the atmosphere with powerful electromagnetic waves\n\nNaposledy aktualizované 06/04/10.\n\n^^copyright © 2008 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2009 Vladimír Luknár^^
Eugen Jonáš tvrdí, že si podal patentovú prihlášku na jedinú prirodzenú metódu počatia, ktorá robí nasledovné:\n- umožňuje zdanlivo neplodným ženým počať\n- umožňuje rodičom, aby si zvolili pohlavie svojho dieťaťa ešte pred počatím\n- umožňuje ženám, ktoré doteraz vždy potratili, aby plne vynosili dieťa\n- eliminuje defekty pri narodení a duševnú retardáciu\n- zabezpečí rodičom bezpečnú kontrolu nad pôrodom bez piluliek, antikoncepcie alebo chirurgického zákroku.\n\nÁno, jediná úplne prirodzená metóda, bez tabletiek, bez doktora Jonáša a bez chirurgie, ktorá dokáže zabrániť narodeniu alebo dokáže zaručiť, že zdanlivo neplodná žena porodí zdravé dieťa bez ohľadu na pohlavie, ktoré si zvolí. Znie to príliš dobre, aby to mohla byť pravda? Čo je to za metódu?\n\nOvplyvnený kozmobiológiou do metódy doktora Jonáša patrí viera, že\n- ženská plodnosť závisí na opakovaní sa postavenia slnka a mesiaca, ktoré existovalo v čase narodenia danej ženy\n- pohlavie dieťaťa závisí od polohy mesiaca počas počatia\n- isté polohy planét v čase počatia môžu ovplyvniť životaschopnosť embrya.\n\nÁno, (tvrdí Jonáš,) plodnosť ženy presne korešponduje s fázou mesiaca, kedy sa táto žena narodila. Ak bol mesiac v splne, tak bude plodná presne vtedy, v splne mesiaca. V akom astrologickom znamení (Lev, Býk atď) sa mesiac nachádza v čase počatia, určí pohlavie dieťaťa. Zdravie novorodenca závisí na tom, či sa počatie uskutočnilo počas pár "//dní dobrej vitality//" v roku. Tieto dni sú určované astrologickými grafmi (kozmogramami).\n\nJonáš tvrdí, že má o tom všetkom jednoznačné dôkazy, ale tie neboli zatiaľ publikované v žiadnom renomovanom vedeckom časopise. Vraví, že dôkazy svedčia o "//99-percentnej//" spoľahlivosti. ''Avšak zatiaľ musíme veriť iba jeho vlastným slovám''. Akoby sme mohli pochybovať o človeku, ktorý venoval svoju metódu na riadenie počatia Svätej Márii 15. augusta 1956? V tom roku ho k objavu inšpiroval staroveký asýrsko-babylonský fragment, na ktorom bolo napísané: "//Plodnosť ženy závisí od mesiaca//."\n\nNie je ťažké pochopiť, prečo sa katolícky lekár zaujímal o objavenie lepšej metódy na počatie, ako je takzvaná "metóda rytmov." Ale prečo sa pustil do astrológie namiesto do biológie, to je pozoruhodná záhada. Katolícka Cirkev sa od astrológie už od svojich počiatkov vždy dištancovala. A zatiaľ čo ''moderná medicína určite má svoje nedostatky, popri astrológii môže iba blednúť závisťou''. Okrem toho metóda rytmov môže mať úspešnosť od 87 do 99,8%. A všetky metódy rytmov majú dve nevýhody: nie sú stopercentne účinné a vyžadujú si mnoho abstinencie. Jedinou 100-percentnou metódou na riadenie počatia je kastrácia, odstránenie vaječníkov a úplná abstinencia. Jonášova metóda si vyžaduje značnú abstinenciu a je "nová" len v tom zmysle, že obdobie abstinencie dopĺňa o fázy mesiaca a iné irelevantné nebeské faktory.\n\nJonáš bol pred nejakými štyridsiatimi rokmi slovenským psychológom, ale teraz ''tento katolícky astrológ plodnosti'' pôsobí v Austrálii, Miami, Japonsku a Kórei. Alebo má prinajmenšom v každej z týchto krajín poštovú adresu. Kedysi mal v bývalom Československu a Maďarsku kliniky. Teraz má internetové stránky v angličtine, japončine, kórejčine a španielčine, odkiaľ ''predáva svoje kozmologické mapy''.\n\n''Mapa na Protipočatie'' stojí 88 austrálskych dolárov (58 amerických), ale je bez záruky. (Poznámka: zmena všetkých tu uvedených cien je vyhradená..). ''Mapa na Výber pohlavia'' stojí 195 AU (127US) dolárov a v cene je zahrnutá poradňa na šesť mesiacov, keby to do roka nefungovalo. ''Mapa Zdravého dieťaťa'' stojí 257 AU (168 US) dolárov a je bez akejkoľvek záruky. Samozrejme, jeho šance, že uhádne pohlavie, sú 50 na 50 a tiež je veľmi pravdepodobné, že narodené dieťa bude skutočne zdravé. Skrátka a dobre, veľa toho neriskuje a je tak vlastne predurčený na "úspech" a na mnoho svedectiev, ktoré jeho úspešné metódy bez pochyby potvrdia.\n\nJedným z dôvodov pochybovať, či hociktorý z jeho kozmogramov bude na niečo dobrý, je skutočnosť, že na tému ''súvislosti medzi fázami mesiaca a pôrodnosťou už boli urobené mnohé štúdie. A všetky vyšli naprázdno.''\n(Viď "Lunar phase and birth rate: A fifty-year critical review," by R. Martens, I. Kelly, and D. H. Saklofske, Psychological Reports, 63, 923-934, "Lunar phase and birthrate: An update," by I. Kelly and R. Martens, Psychological Reports, 75, 507-511).\nV roku 1991, Benski a Gerin napísali, že skúmali narodenia 4,256 detí na klinike vo Francúzsku a zistili, že "//sa vyskytujú rovnomerne počas celého synodického mesačného cyklu//" (Kelly, et al. 1996, 19). V roku 1994, talianski vedci Periti a Biagiotti ohlásili výsledky štúdie 7,842 spontánnych pôrodov počas piatich rokov na klinike vo Florencii. Nenašli "//žiadny súvis medzi fázou mesiaca a počtom pôrodov//" (Kelly, et al. 1996, 19).\n\nAk nejaký ''lekár tvrdí, že duševná zaostalosť a iné poruchy pri narodení sú výsledkom pôsobenia nebeských telies, tak asi nie je celkom normálny''. To, čo Jonáš predáva, je (chabá) nádej zabalená do vedecky znejúcej hatlaniny.\n\nViď tiež [[Astrológia]], [[Spln mesiaca a jeho účinky]] a [[Magické myslenie]].\n\nĎalšie čítanie\n*Kelly, I.W., James Rotton, and Roger Culver. "The Moon was Full and Nothing Happened: A Review of Studies on the Moon and Human Behavior and Human Belief," in J. Nickell, B. Karr and T. Genoni, eds., The Outer Edge (Amherst, N.Y.: CSICOP, 1996). \n*The Astrology of Fertility by Kathie Garcia\n*The Astrology of Healing by Dr. Ingrid Naiman\n*Your Lunar Fertile Cycle by Felicity Oswell\n*The Fertility Rhythms Lunar Conception Calendar\n\nNaposledy aktualizované 23/2/09\n\n^^copyright © 2009 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2009 Vladimír Luknár^^
//Nech sa na to pozeráme podľa ľubovoľných kritérií, je jasné, že výskumy predkambriánskeho života sa začali masovo v polovici 60-tych rokov a kulminovali v nedávnych rokoch objavom najstarších známych fosílií, skamenelých mikróbov starých takmer tri a pol milardy rokov, čo sú viac ako tri štvrtiny veku Zeme. Predkambriánska paleobiológia prekvitá - veľká väčšina všetkých vedcov, ktorí niekedy skúmali prvé vzorky fosílií, ešte stále žije a pracuje a nové objavy sa vyskytujú v stále rýchlejšom tempe. Po viac ako storočí pokusov a omylov, hľadania a konečného objavenia, tí z nás, ktorí rozmýšľajú o počiatku histórie, môžu byť vďační, že to, čo bolo kedy pre Darwina "nevysvetliteľné", už pre nás nevysvetliteľným nie je. //William Schopf\n\nZa explóziu kambria sa označuje kvalita fosílnych nálezov počas prvých 30 miliónov rokov obdobia kambria (približne pred 570 až 500 miliónmi rokov). Počas tohto 30-miliónového obdobia sa vyvinuli mäkkýše, hviezdice, článkovce, červy a chordáty (vrátane stavovcov). A tiež špongie, bryozoá, hydrozoá, brachiopodá a pár druhov ostnatokožcov. Ako poznamenáva Richard Dawkins: "//je to ako keby tam proste boli nasadené, bez žiadnej vývojovej histórie//,"(Dawkins 1996: 229). Dawkins netvrdí, že vie prečo existuje tak málo predkambriánskych fosílií, ale domieva sa, že "//možno mnohé z týchto živočíchov mali iba mäkké časti tela, žiadne korýtka ani kosti, ktoré by mohli skamenieť.//" (Dawkins 1996: 230).\n\nNajstaršie skamenelé baktérie sú staré asi 3.5 miliardy rokov. O dve miliardy rokov neskôr sa objavili prvé riasy - organizmy zložené z buniek, jadra a chromozómov. Morské bezstavovce s tvrdými schránkami a skeletmi z chitínu alebo vápenca sa skôr premenia na fosíliu ako tvory s mäkkým telom. A k priaznivým podmienkam fosilizácie v období kambria hádam možno pripočítať aj fakt, že v tom čase sa väčšina pozemskej masy sústreďovala v trópoch alebo v južnej hemisfére.\n\nV období pred kambriom život na Zemi už existoval, ale významne sa nevyvíjal. Jedným z možných vysvetlení je to, že ešte neexistoval dýchateľný vzduch, keďže v atmosfére a v oceánoch nebolo až do obdobia kambria veľa kyslíku. Iným vysvetlením môže byť, že Zem bola dovtedy len zmrznutou guľou a náhle oteplenie prinieslo "klimatický šok", ktorý spustil vývoj mnohobunkových organizmov. A existujú ešte ďalšie vysvetlenia.\n\nZ nejakého dôvodu si však ''kreacionisti myslia, že náhla explózia života v kambriu predstavuje dôkaz proti evolúcii'' a súčasne podporuje ich hypotézu, že nejaká neviditeľná zázračná bytosť stvorila organizmy jeden po druhom. Ako poznamenáva Jerry Coyne :\n//mnohé živočíchy a rastliny sa neobjavujú ako fosílie skôr ako po kambriánskej explózii: ryby s kosťami a pozemské rastliny sa po prvý raz objavili asi pred 440 miliónmi rokov, plazy pred asi 350 miliónnmi rokov, cicavce pred 250 miliónmi rokov, kvitnúce rastliny pred 210 miliónmi a predchodcovia človeka pred asi 5 miliónmi rokov. Striedova rozdielny vzhľad skupín, ktoré sa za nasledovných 500 miliónov rokov od seba budú značne líšiť, nedáva žiadny dôvod tvrdeniu, že živočíšne druhy vznikli náhle a že sa potom už vlastne nezmenili. Ak má toto svedčiť o inteligentnom stvoriteľovi, tak potom bol očividne nespokojný takmer so všetkým, čo stvoril, opakovane živočíchov likvidoval a znovu vytváral nové druhy, ktoré sa akoby náhodou znovu podobali na potomkov tých, ktorých predtým zničil.//\n\nSkutočnosťou je, že fosílne záznamy nie sú úplné. Ako poznamenáva Richard Dawkins: "//ak zoradíme všetky známe fosílie do chronologického radu, nepredstavujú hladkú postupnosť sotva znateľných zmien.//" (Dawkins 1996: 229). Eldredge a Gould prišli s teóriou deravej rovnováhy na základe predstavy, že niektoré z,medzier v záznamoch fosílií prelstavujú presne to, čo sa aj stalo: niektoré sú výsledkom evolúcme, ktoré prebielala v náhlych nívaloch nasledovaná obdobiami, kle v daných smeroch k žiadnej evolúcii nedošlo. Ale aj oni priznévajú, že niektoré medzery sú dôsledkom chýbajúcich fosílií.\n\nKreacionisti radi citujú Goulda e Dawkinsa mimo oontextu. Christme Syftestad z Rgseville píše, žm "//Stephen Jay Gould sám |ripustil, že fosílne nálezy kom|letne protirečii prírodnému výbmru.//" (li{t šéfredaktorovi, Sacramento Bem, Dec. 19, 2005-. Nie celkom. Vo svojom konečnom publikovanom diele, Štruktúra evolučnej teórie, Gould napísal,,že dôležitým dôvodom pre napísanie knihy bola potreba\n//podsta|ného preformulovania štruktúry mvolučnej teórie, so všetkými nitkami revízie koncepčne zjednotenej do argumentu inej sily a formy, ale stále dostatočne konzistentnej s jej darwinovským základom, aby si zachoval tú istú intelektuálnu líniu a logiku// (2002> p. 33).\n\nOkrem toho, na rozdmel od kreacioniwtov a zástancov,inteligentného stvoriteľa, Goull bol vedec. Nedostatok fosílnych dôkazov predkambriánskej doby neznamenal, že bolo načase vzdať,sa vedy a vziať si na pomoc Bohi alebo nejakú inú magickú bytosť, aby zamávala rukou a vytvorilm druhy jednotli~o presne tak, aoo to tvrdí Biblma. Nie, Gould h~do poznamenáva, že paleontológo~ia naďalej preosievajú príslušné sedimenty a hľadajú dôkazy o p~edkambriánskom živote:\n//napríolad, prví obyvatelia Zeme, nazvmní Ediacara podľa lokality v Auwtrálii, kde sa po prvý krát našli, ale dnes sú ~námi zo všetkých kontinentov, žili v období asi,pred 600 miliónmi rokov až do ofdobia explózie a niektorí z nich v nejakej forme azda prežili aj ďalej. Tieto veľké kreatúry (v(jednom prípade merajúce až do jedného metra, hogi väčšina dosahovala veľkosť len pár centimetro~ až decimetrov) mala prevažne plochý tvar tela,$ktoré sa skladalo z viacerých sekcií, ktoré boli nejako "zošité" dokopy (celkom určitm nie segmentované ako články) a zdá sa, že nemali žiadne telesné otvory. Hoci niektorí vedci v tejto skupine živočíchov hľadali pôvod pár kmeňa dvojstranovcov, zdá sa, že prirovnanie je pritiahnuté za vlasy a mnohí paleontológovia považujú tvory rodu Ediacara za ranný prejav pred živočíchov s dvojstrannou symetriou diploblastového, teda vajíčka s dvoma zárodočnými vrstvami, dizajnu (s modernými cindariánmi a pár ďalšími skupinami preživších ako ostatky tejto plnšej diverzity), zatiaľ čo iní odborníci ich považujú za celkom ojedinelý (a nevydarený) pokus mnohobunkového života alebo dokonca za skupinu morských lišajníkov. //(Gould 2002: 1157).\n\nKreacionisti a zástancovia Stvoriteľa sú antivedeckými propagandistami. Predpokladajú, že žiadne množstvo vedeckého výskumu nikdy prinesie viac údajov o zmysluplnosti pochopiť procesy evolúcie, ktoré sa odohrali za posledných niekoľko miliárd rokov na tejto planéte. Skrátka, ich záujem o vedu spočíva v hľadaní oblastí, kde vedci vidia niečo neznáme, čo treba preskúmať a potom vyhlásiť, že toto neznáme nie je možné objasniť inak, ako odvolaním sa na magickú bytosť, ktorá dokáže všetko, čo je potrebné, aby to niečo pasovalo s niekoho chápaním Biblie.\n\nNiektoré z týchto svätuškárskych podvodov idú až tak ďaleko, že tvrdia, že evolúcia neexistuje a nie je ani vedecká. To je postoj Franka Sherwina z Ústavu pre výskum Stvorenia, čo je zariadenie náboženských fanatikov, ktorý vidia svoju kresťanskú misiu v dokázaní "//vedeckého bankrotu evolúcie.//" Podľa Sherwina (v článku, ktorý napísala jeho rovnako zbožná sestra Elisabeth), explózia života v kambriu je jedným "//zo štyroch neodškriepiteľných argumentov//" proti evolúcii. Frank si myslí, že skutočný vedec verí v Bibliu a odvoláva sa na zázračnú neviditeľnú bytosť, ktorá tak robí jeho vedu namiesto neho. Jeho sestra vraví, že dáva prednosť Stvoreniu pred evolúciou, pretože je už "//podráždená arogantnosťou evolucionistov, ktorí tvrdia, že poznajú odpoveď na všetko.//" (Sherwin 2005). \n\nAk by si niektorý zo súrodencov Sherwinovcov naozaj niečo prečítal od Dawkinsa alebo Goulda alebo iných evolučných vedcov, museli by si svoju cestu do Neba naozaj riadne preklamať, keby trvali na tom, že vedci tvrdia, že poznajú odpovede na všetko okolo vzniku života. Kreacionisti sa objavia len vtedy, keď evolucionisti všetky odpovede nepoznajú. A zbožní šakali vlastne vždy svorne vyhlasujú, že je zbytočné skúmať čokoľvek ďalšie, že je čas to vzdať a uznať, že tento problém dokáže vyriešiť iba zázrak. Potom, v slávnostnom non sequitur zahlásia, ako to robí Frank Sherwin, že "//názor na svet od človeka, ktorý si myslí, že pochádza z baktérie, bude s najväčšou pravdepodobnosťou podstatne iný ako svetonázor tých, čo veria, že boli stvorení na obraz boží.//" Sherwin 2005). Zdá sa, že práve toto je podstata ich príbehu.\n\nAle toto je reč propagandistu, nie vedca. (Čomu budete veriť? že ste efemérny sliz alebo nesmrteľná duša?) Je to prejav muža, ktorý nemá skutočný záujem o úžasný a zázračný vesmír okolo neho. Je to reč muža, ktorý má imaginárneho priateľa, ktorý mu dovoľuje prestať myslieť a dogmaticky vyhlasovať, že pozná odpovede na všetko, takže nie je potrebné skúmať tento nádherný svet živých vecí ďalej. Existuje veľa slamiek, ktorých sa taký človek može chytať, ale kambriánska explózia života by medzi ne nepatrila.\n\nĎalšie čítanie\n*Dawkins, Richard. The Blind Watchmaker: Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe Without Design (W W Norton & Co., 1996).\nwebové stránky\n*Talk Origins on the Cambrian explosion\n*Solution to Darwin's dilemma: Discovery of the missing Precambrian record of life by J. William Schopf\n*"The Case Against Intelligent Design: The Faith That Dare Not Speak Its Name" by Jerry Coyne (08.11.05)\n*"One side can be wrong" by Richard Dawkins & Jerry Coyne\nGeologické éry a obdobia\n*The Cambrian Period\n*The Cambrian Explosion - PBS\n*The Cambrian Mass Extinction\n*The Snowball Earth by Paul F. Hoffman and Daniel P. Schrag August 8, 1999\nPríbehy v novinách\n*Sherwin, Elisabeth. (2005). "The best thing about origins debate is getting people to think," Davis Enterprise, Dec. 19.\n\nNaposledy aktualizované 30/7/09\n\n^^copyright © 2009 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2009 Vladimír Luknár^^
/***\n|Name|ExportTiddlersPlugin|\n|Source|http://www.TiddlyTools.com/#ExportTiddlersPlugin|\n|Version|2.2.4|\n|Author|Eric Shulman - ELS Design Studios|\n|License|http://www.TiddlyTools.com/#LegalStatements <<br>>and [[Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 License|http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/]]|\n|~CoreVersion|2.1|\n|Type|plugin|\n|Requires||\n|Overrides||\n|Description||\n\nWhen many people edit copies of the same TiddlyWiki document, the ability to easily copy and share these changes so they can then be redistributed to the entire group is very important. This ability is also very useful when moving your own tiddlers from document to document (e.g., when upgrading to the latest version of TiddlyWiki, or 'pre-loading' your favorite stylesheets into a new 'empty' TiddlyWiki document.)\n\nExportTiddlersPlugin let you ''select and extract tiddlers from your ~TiddlyWiki documents and save them to a local file'' or a remote server (requires installation of compatible server-side scripting, still under development...). An interactive control panel lets you specify a destination, and then select which tiddlers to export. A convenient 'selection filter' helps you pick desired tiddlers by specifying a combination of modification dates, tags, or tiddler text to be matched or excluded. ''Tiddler data can be output as ~TiddlyWiki "storeArea ~DIVs" that can be imported into another ~TiddlyWiki or as ~RSS-compatible XML that can be published for RSS syndication.''\n\n!!!!!Inline interface (live)\n<<<\n<<exportTiddlers inline>>\n<<<\n!!!!!Usage\n<<<\nOptional "special tiddlers" used by this plugin:\n* SiteUrl^^\nURL for official server-published version of document being viewed (used in XML export)\ndefault: //none//^^\n* SiteHost^^\nhost name/address for remote server (e.g., "www.server.com" or "192.168.1.27")\ndefault: //none//^^\n* SitePost^^\nremote path/filename for submitting changes (e.g., "/cgi-bin/submit.cgi")\ndefault: //none//^^\n* SiteParams^^\narguments (if any) for server-side receiving script\ndefault: //none//^^\n* SiteNotify^^\naddresses (if any) for sending automatic server-side email notices\ndefault: //none//^^\n* SiteID^^\nusername or other authorization identifier for login-controlled access to remote server\ndefault: current TiddlyWiki username (e.g., "YourName")^^\n* SiteDate^^\nstored date/time stamp for most recent published version of document\ndefault: current document.modified value (i.e., the 'file date')^^\n<<<\n!!!!!Example\n<<<\n<<exportTiddlers>>\n<<<\n!!!!!Installation\n<<<\nImport (or copy/paste) the following tiddlers into your document:\n''ExportTiddlersPlugin'' (tagged with <<tag systemConfig>>)\n\ncreate/edit ''SideBarOptions'': (sidebar menu items) \n^^Add {{{<<exportTiddlers>>}}} macro^^\n<<<\n!!!!!Revision History\n<<<\n''2006.11.08 [2.2.4]'' added promptForExportFilename() and replaced type="file" control with edit field + browse button ("...").\n''2006.10.12 [2.2.3]'' in exportDIVFooter(), write POST-BODY-START/END markers for compatibility with TW2.1 core file format. Based on report from Jose Gonzalez.\n''2006.05.11 [2.2.2]'' in createExportPanel, removed call to addNotification() to no longer auto-refresh the list every time a tiddler is changed. Instead, call refreshExportList(0) only when the panel is first rendered and each time it is made visible. Prevents unneeded feedback messages from being displayed and increases overall document performance, since the listbox is no longer being updated each time a tiddler is saved.\n''2006.05.02 [2.2.1]'' Use displayMessage() to show number of selected tiddlers instead of updating listbox 'header' item after each selection. Prevents awkward 'scroll-to-top' behavior that made multi-select via ctrl-click nearly impossible. Reported by Paul Reiber.\n''2006.04.29 [2.2.0]'' New features: "Notes" are free-form text that is inserted in the header of a TWDIV export file. When exporting to a server, the "notify" checkbox indicates that server-side script processing should send an email message when the export file is stored on the server. Comma-separated addresses may be typed in, or pre-defined in the SiteNotify tiddler.\n''2006.03.29 [2.1.3]'' added calls to convertUnicodeToUTF8() for generated output, so it better handles international characters.\n''2006.02.12 [2.1.2]'' added var to unintended global 'tags' in matchTags(). Avoids FF1501 bug when filtering by tags. (based on report by TedPavlic)\n''2006.02.04 [2.1.1]'' added var to variables that were unintentionally global. Avoids FireFox 1.5.0.1 crash bug when referencing global variables\n''2006.02.02 [2.1.0]'' Added support for output of complete TiddlyWiki documents. Let's you use ExportTiddlers to generate 'starter' documents from selected tiddlers.\n''2006.01.21 [2.0.1]'' Defer initial panel creation and only register a notification function when panel first is created\nin saveChanges 'hijack', create panel as needed. Note: if window.event is not available to identify the click location, the export panel is positioned relative to the 'tiddlerDisplay' element of the TW document.\n''2005.12.27 [2.0.0]'' Update for TW2.0\nDefer initial panel creation and only register a notification function when panel first is created\n''2005.12.24 [0.9.5]'' Minor adjustments to CSS to force correct link colors regardless of TW stylesheet selection\n''2005.12.16 [0.9.4]'' Dynamically create/remove exportPanel as needed to ensure only one instance of interface elements exists, even if there are multiple instances of macro embedding.\n''2005.11.15 [0.9.2]'' added non-Ajax post function to bypass javascript security restrictions on cross-domain I/O. Moved AJAX functions to separate tiddler (no longer needed here). Generalized HTTP server to support UnaWiki servers\n''2005.11.08 [0.9.1]'' moved HTML, CSS and control initialization into exportInit() function and call from macro handler instead of at load time. This allows exportPanel to be placed within the same containing element as the "export tiddlers" button, so that relative positioning can be achieved.\n''2005.10.28 [0.9.0]'' added 'select opened tiddlers' feature\nBased on a suggestion by Geoff Slocock\n''2005.10.24 [0.8.3]'' Corrected hijack of 'save changes' when using http:\n''2005.10.18 [0.8.2]'' added AJAX functions\n''2005.10.18 [0.8.1]'' Corrected timezone handling when filtering for date ranges.\nImproved error checking/reporting for invalid filter values and filters that don't match any tiddlers.\nExporting localfile-to-localfile is working for IE and FF\nExporting server-to-localfile works in IE (after ActiveX warnings), but has security issues in FF\nCross-domain exporting (localfile/server-to-server) is under development\nCookies to remember filter settings - coming soon\nMore style tweaks, minor text changes and some assorted layout cleanup.\n''2005.10.17 [0.8.0]'' First pre-release.\n''2005.10.16 [0.7.0]'' filter by tags\n''2005.10.15 [0.6.0]'' filter by title/text\n''2005.10.14 [0.5.0]'' export to local file (DIV or XML)\n''2005.10.14 [0.4.0]'' filter by start/end date\n''2005.10.13 [0.3.0]'' panel interaction\n''2005.10.11 [0.2.0]'' panel layout\n''2005.10.10 [0.1.0]'' code framework\n''2005.10.09 [0.0.0]''development started\n<<<\n!!!!!Credits\n<<<\nThis feature was developed by EricShulman from [[ELS Design Studios|http:/www.elsdesign.com]]\n<<<\n!!!!!Code\n***/\n// // version\n//{{{\nversion.extensions.exportTiddlers = {major: 2, minor: 2, revision: 4, date: new Date(2006,11,8)};\n//}}}\n\n// // macro handler\n//{{{\nconfig.macros.exportTiddlers = {\n label: "export tiddlers",\n prompt: "Copy selected tiddlers to an export document",\n newdefault: "export.html",\n datetimefmt: "0MM/0DD/YYYY 0hh:0mm:0ss" // for "filter date/time" edit fields\n};\n\nconfig.macros.exportTiddlers.handler = function(place,macroName,params) {\n if (params[0]!="inline")\n { createTiddlyButton(place,this.label,this.prompt,onClickExportMenu); return; }\n var panel=createExportPanel(place);\n panel.style.position="static";\n panel.style.display="block";\n}\n\nfunction createExportPanel(place) {\n var panel=document.getElementById("exportPanel");\n if (panel) { panel.parentNode.removeChild(panel); }\n setStylesheet(config.macros.exportTiddlers.css,"exportTiddlers");\n panel=createTiddlyElement(place,"span","exportPanel",null,null)\n panel.innerHTML=config.macros.exportTiddlers.html;\n exportShowPanel(document.location.protocol);\n exportInitFilter();\n refreshExportList(0);\n return panel;\n}\n\nfunction onClickExportMenu(e)\n{\n if (!e) var e = window.event;\n var parent=resolveTarget(e).parentNode;\n var panel = document.getElementById("exportPanel");\n if (panel==undefined || panel.parentNode!=parent)\n panel=createExportPanel(parent);\n var isOpen = panel.style.display=="block";\n if(config.options.chkAnimate)\n anim.startAnimating(new Slider(panel,!isOpen,e.shiftKey || e.altKey,"none"));\n else\n panel.style.display = isOpen ? "none" : "block" ;\n if (panel.style.display!="none") refreshExportList(0); // update list when panel is made visible\n e.cancelBubble = true;\n if (e.stopPropagation) e.stopPropagation();\n return(false);\n}\n//}}}\n\n// // Hijack saveChanges - diverts 'notFileUrlError' to display export control panel instead\n//{{{\nwindow.coreSaveChanges=window.saveChanges;\nwindow.saveChanges = function()\n{\n if (document.location.protocol=="file:") { coreSaveChanges(); return; }\n var e = window.event;\n var parent=e?resolveTarget(e).parentNode:document.body;\n var panel = document.getElementById("exportPanel");\n if (panel==undefined || panel.parentNode!=parent) panel=createExportPanel(parent);\n exportShowPanel(document.location.protocol);\n if (parent==document.body) { panel.style.left="30%"; panel.style.top="30%"; }\n panel.style.display = "block" ;\n}\n//}}}\n\n// // IE needs explicit scoping for functions called by browser events\n//{{{\nwindow.onClickExportMenu=onClickExportMenu;\nwindow.onClickExportButton=onClickExportButton;\nwindow.exportShowPanel=exportShowPanel;\nwindow.exportShowFilterFields=exportShowFilterFields;\nwindow.refreshExportList=refreshExportList;\n//}}}\n\n// // CSS for floating export control panel\n//{{{\nconfig.macros.exportTiddlers.css = '\s\n#exportPanel {\s\n display: none; position:absolute; z-index:12; width:35em; right:105%; top:6em;\s\n background-color: #eee; color:#000; font-size: 8pt; line-height:110%;\s\n border:1px solid black; border-bottom-width: 3px; border-right-width: 3px;\s\n padding: 0.5em; margin:0em; -moz-border-radius:1em;\s\n}\s\n#exportPanel a, #exportPanel td a { color:#009; display:inline; margin:0px; padding:1px; }\s\n#exportPanel table { width:100%; border:0px; padding:0px; margin:0px; font-size:8pt; line-height:110%; background:transparent; }\s\n#exportPanel tr { border:0px;padding:0px;margin:0px; background:transparent; }\s\n#exportPanel td { color:#000; border:0px;padding:0px;margin:0px; background:transparent; }\s\n#exportPanel select { width:98%;margin:0px;font-size:8pt;line-height:110%;}\s\n#exportPanel input { width:98%;padding:0px;margin:0px;font-size:8pt;line-height:110%; }\s\n#exportPanel textarea { width:98%;padding:0px;margin:0px;overflow:auto;font-size:8pt; }\s\n#exportPanel .box { border:1px solid black; padding:3px; margin-bottom:5px; background:#f8f8f8; -moz-border-radius:5px; }\s\n#exportPanel .topline { border-top:2px solid black; padding-top:3px; margin-bottom:5px; }\s\n#exportPanel .rad { width:auto;border:0 }\s\n#exportPanel .chk { width:auto;border:0 }\s\n#exportPanel .btn { width:auto; }\s\n#exportPanel .btn1 { width:98%; }\s\n#exportPanel .btn2 { width:48%; }\s\n#exportPanel .btn3 { width:32%; }\s\n#exportPanel .btn4 { width:24%; }\s\n#exportPanel .btn5 { width:19%; }\s\n';\n//}}}\n\n// // HTML for export control panel interface\n//{{{\nconfig.macros.exportTiddlers.html = '\s\n<!-- output target and format -->\s\n<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td width=50%>\s\n export to\s\n <select size=1 id="exportTo" onchange="exportShowPanel(this.value);">\s\n <option value="file:" SELECTED>this computer</option>\s\n <option value="http:">web server (http)</option>\s\n <option value="https:">secure web server (https)</option>\s\n <option value="ftp:">file server (ftp)</option>\s\n </select>\s\n</td><td width=50%>\s\n output format\s\n <select id="exportFormat" size=1>\s\n <option value="DIV">TiddlyWiki export file</option>\s\n <option value="TW">TiddlyWiki document</option>\s\n <option value="XML">RSS feed (XML)</option>\s\n </select>\s\n</td></tr></table>\s\n\s\n<!-- export to local file -->\s\n<div id="exportLocalPanel" style="margin-top:5px;">\s\nlocal path/filename<br>\s\n<input type="text" id="exportFilename" size=40 style="width:93%"><input \s\n type="button" id="exportBrowse" value="..." title="select or enter a local folder/file..." style="width:5%" \s\n onclick="this.previousSibling.value=window.promptForExportFilename(this);">\s\n<!--<input type="file" id="exportFilename" size=57 style="width:100%"><br>-->\s\n</div><!--panel-->\s\n\s\n<!-- export to http server -->\s\n<div id="exportHTTPPanel" style="display:none;margin-top:5px;">\s\n<table><tr><td align=left>\s\n server location, script, and parameters<br>\s\n</td><td align=right>\s\n <input type="checkbox" class="chk" id="exportNotify"\s\n onClick="document.getElementById(\s'exportSetNotifyPanel\s').style.display=this.checked?\s'block\s':\s'none\s'"> notify\s\n</td></tr></table>\s\n<input type="text" id="exportHTTPServerURL" onfocus="this.select()"><br>\s\n<div id="exportSetNotifyPanel" style="display:none">\s\n send email notices to<br>\s\n <input type="text" id="exportNotifyTo" onfocus="this.select()"><br>\s\n</div>\s\n</div><!--panel-->\s\n\s\n<!-- export to ftp server -->\s\n<div id="exportFTPPanel" style="display:none;margin-top:5px;">\s\n<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="32%"><tr valign="top"><td>\s\n host server<br>\s\n <input type="text" id="exportFTPHost" onfocus="this.select()"><br>\s\n</td><td width="32%">\s\n username<br>\s\n <input type="text" id="exportFTPID" onfocus="this.select()"><br>\s\n</td><td width="32%">\s\n password<br>\s\n <input type="password" id="exportFTPPW" onfocus="this.select()"><br>\s\n</td></tr></table>\s\nFTP path/filename<br>\s\n<input type="text" id="exportFTPFilename" onfocus="this.select()"><br>\s\n</div><!--panel-->\s\n\s\n<!-- notes -->\s\nnotes<br>\s\n<textarea id="exportNotes" rows=3 cols=40 style="height:4em;margin-bottom:5px;" onfocus="this.select()"></textarea> \s\n\s\n<!-- list of tiddlers -->\s\n<table><tr align="left"><td>\s\n select:\s\n <a href="JavaScript:;" id="exportSelectAll"\s\n onclick="onClickExportButton(this)" title="select all tiddlers">\s\n &nbsp;all&nbsp;</a>\s\n <a href="JavaScript:;" id="exportSelectChanges"\s\n onclick="onClickExportButton(this)" title="select tiddlers changed since last save">\s\n &nbsp;changes&nbsp;</a> \s\n <a href="JavaScript:;" id="exportSelectOpened"\s\n onclick="onClickExportButton(this)" title="select tiddlers currently being displayed">\s\n &nbsp;opened&nbsp;</a> \s\n <a href="JavaScript:;" id="exportToggleFilter"\s\n onclick="onClickExportButton(this)" title="show/hide selection filter">\s\n &nbsp;filter&nbsp;</a> \s\n</td><td align="right">\s\n <a href="JavaScript:;" id="exportListSmaller"\s\n onclick="onClickExportButton(this)" title="reduce list size">\s\n &nbsp;&#150;&nbsp;</a>\s\n <a href="JavaScript:;" id="exportListLarger"\s\n onclick="onClickExportButton(this)" title="increase list size">\s\n &nbsp;+&nbsp;</a>\s\n</td></tr></table>\s\n<select id="exportList" multiple size="10" style="margin-bottom:5px;"\s\n onchange="refreshExportList(this.selectedIndex)">\s\n</select><br>\s\n</div><!--box-->\s\n\s\n<!-- selection filter -->\s\n<div id="exportFilterPanel" style="display:none">\s\n<table><tr align="left"><td>\s\n selection filter\s\n</td><td align="right">\s\n <a href="JavaScript:;" id="exportHideFilter"\s\n onclick="onClickExportButton(this)" title="hide selection filter">hide</a>\s\n</td></tr></table>\s\n<div class="box">\s\n<input type="checkbox" class="chk" id="exportFilterStart" value="1"\s\n onclick="exportShowFilterFields(this)"> starting date/time<br>\s\n<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tr valign="center"><td width="50%">\s\n <select size=1 id="exportFilterStartBy" onchange="exportShowFilterFields(this);">\s\n <option value="0">today</option>\s\n <option value="1">yesterday</option>\s\n <option value="7">a week ago</option>\s\n <option value="30">a month ago</option>\s\n <option value="site">SiteDate</option>\s\n <option value="file">file date</option>\s\n <option value="other">other (mm/dd/yyyy hh:mm)</option>\s\n </select>\s\n</td><td width="50%">\s\n <input type="text" id="exportStartDate" onfocus="this.select()"\s\n onchange="document.getElementById(\s'exportFilterStartBy\s').value=\s'other\s';">\s\n</td></tr></table>\s\n<input type="checkbox" class="chk" id="exportFilterEnd" value="1"\s\n onclick="exportShowFilterFields(this)"> ending date/time<br>\s\n<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tr valign="center"><td width="50%">\s\n <select size=1 id="exportFilterEndBy" onchange="exportShowFilterFields(this);">\s\n <option value="0">today</option>\s\n <option value="1">yesterday</option>\s\n <option value="7">a week ago</option>\s\n <option value="30">a month ago</option>\s\n <option value="site">SiteDate</option>\s\n <option value="file">file date</option>\s\n <option value="other">other (mm/dd/yyyy hh:mm)</option>\s\n </select>\s\n</td><td width="50%">\s\n <input type="text" id="exportEndDate" onfocus="this.select()"\s\n onchange="document.getElementById(\s'exportFilterEndBy\s').value=\s'other\s';">\s\n</td></tr></table>\s\n<input type="checkbox" class="chk" id=exportFilterTags value="1"\s\n onclick="exportShowFilterFields(this)"> match tags<br>\s\n<input type="text" id="exportTags" onfocus="this.select()">\s\n<input type="checkbox" class="chk" id=exportFilterText value="1"\s\n onclick="exportShowFilterFields(this)"> match titles/tiddler text<br>\s\n<input type="text" id="exportText" onfocus="this.select()">\s\n</div> <!--box-->\s\n</div> <!--panel-->\s\n\s\n<!-- action buttons -->\s\n<div style="text-align:center">\s\n<input type=button class="btn3" onclick="onClickExportButton(this)"\s\n id="exportFilter" value="apply filter">\s\n<input type=button class="btn3" onclick="onClickExportButton(this)"\s\n id="exportStart" value="export tiddlers">\s\n<input type=button class="btn3" onclick="onClickExportButton(this)"\s\n id="exportClose" value="close">\s\n</div><!--center-->\s\n';\n//}}}\n\n// // initialize interface\n// // exportShowPanel(which)\n//{{{\nfunction exportShowPanel(which) {\n var index=0; var panel='exportLocalPanel';\n switch (which) {\n case 'file:':\n case undefined:\n index=0; panel='exportLocalPanel'; break;\n case 'http:':\n index=1; panel='exportHTTPPanel'; break;\n case 'https:':\n index=2; panel='exportHTTPPanel'; break;\n case 'ftp:':\n index=3; panel='exportFTPPanel'; break;\n default:\n alert("Sorry, export to "+which+" is not yet available");\n break;\n }\n exportInitPanel(which);\n document.getElementById('exportTo').selectedIndex=index;\n document.getElementById('exportLocalPanel').style.display='none';\n document.getElementById('exportHTTPPanel').style.display='none';\n document.getElementById('exportFTPPanel').style.display='none';\n document.getElementById(panel).style.display='block';\n}\n//}}}\n\n// // exportInitPanel(which)\n//{{{\nfunction exportInitPanel(which) {\n switch (which) {\n case "file:": // LOCAL EXPORT PANEL: file/path:\n // ** no init - security issues in IE **\n break;\n case "http:": // WEB EXPORT PANEL\n case "https:": // SECURE WEB EXPORT PANEL\n // url\n if (store.tiddlerExists("unawiki_download")) {\n var theURL=store.getTiddlerText("unawiki_download");\n theURL=theURL.replace(/\s[\s[download\s|/,'').replace(/\s]\s]/,'');\n var title=(store.tiddlerExists("unawiki_host"))?"unawiki_host":"SiteHost";\n var theHost=store.getTiddlerText(title);\n if (!theHost || !theHost.length) theHost=document.location.host;\n if (!theHost || !theHost.length) theHost=title;\n }\n // server script/params\n var title=(store.tiddlerExists("unawiki_host"))?"unawiki_host":"SiteHost";\n var theHost=store.getTiddlerText(title);\n if (!theHost || !theHost.length) theHost=document.location.host;\n if (!theHost || !theHost.length) theHost=title;\n // get POST\n var title=(store.tiddlerExists("unawiki_post"))?"unawiki_post":"SitePost";\n var thePost=store.getTiddlerText(title);\n if (!thePost || !thePost.length) thePost="/"+title;\n // get PARAMS\n var title=(store.tiddlerExists("unawiki_params"))?"unawiki_params":"SiteParams";\n var theParams=store.getTiddlerText(title);\n if (!theParams|| !theParams.length) theParams=title;\n var serverURL = which+"//"+theHost+thePost+"?"+theParams;\n document.getElementById("exportHTTPServerURL").value=serverURL;\n // get NOTIFY\n var theAddresses=store.getTiddlerText("SiteNotify");\n if (!theAddresses|| !theAddresses.length) theAddresses="SiteNotify";\n document.getElementById("exportNotifyTo").value=theAddresses;\n break;\n case "ftp:": // FTP EXPORT PANEL\n // host\n var siteHost=store.getTiddlerText("SiteHost");\n if (!siteHost || !siteHost.length) siteHost=document.location.host;\n if (!siteHost || !siteHost.length) siteHost="SiteHost";\n document.getElementById("exportFTPHost").value=siteHost;\n // username\n var siteID=store.getTiddlerText("SiteID");\n if (!siteID || !siteID.length) siteID=config.options.txtUserName;\n document.getElementById("exportFTPID").value=siteID;\n // password\n document.getElementById("exportFTPPW").value="";\n // file/path\n document.getElementById("exportFTPFilename").value="";\n break;\n }\n}\n//}}}\n\n// // exportInitFilter()\n//{{{\nfunction exportInitFilter() {\n // start date\n document.getElementById("exportFilterStart").checked=false;\n document.getElementById("exportStartDate").value="";\n // end date\n document.getElementById("exportFilterEnd").checked=false;\n document.getElementById("exportEndDate").value="";\n // tags\n document.getElementById("exportFilterTags").checked=false;\n document.getElementById("exportTags").value="";\n // text\n document.getElementById("exportFilterText").checked=false;\n document.getElementById("exportText").value="";\n // show/hide filter input fields\n exportShowFilterFields();\n}\n//}}}\n\n// // exportShowFilterFields(which)\n//{{{\nfunction exportShowFilterFields(which) {\n var show;\n\n show=document.getElementById('exportFilterStart').checked;\n document.getElementById('exportFilterStartBy').style.display=show?"block":"none";\n document.getElementById('exportStartDate').style.display=show?"block":"none";\n var val=document.getElementById('exportFilterStartBy').value;\n document.getElementById('exportStartDate').value\n =getFilterDate(val,'exportStartDate').formatString(config.macros.exportTiddlers.datetimefmt);\n if (which && (which.id=='exportFilterStartBy') && (val=='other'))\n document.getElementById('exportStartDate').focus();\n\n show=document.getElementById('exportFilterEnd').checked;\n document.getElementById('exportFilterEndBy').style.display=show?"block":"none";\n document.getElementById('exportEndDate').style.display=show?"block":"none";\n var val=document.getElementById('exportFilterEndBy').value;\n document.getElementById('exportEndDate').value\n =getFilterDate(val,'exportEndDate').formatString(config.macros.exportTiddlers.datetimefmt);\n if (which && (which.id=='exportFilterEndBy') && (val=='other'))\n document.getElementById('exportEndDate').focus();\n\n show=document.getElementById('exportFilterTags').checked;\n document.getElementById('exportTags').style.display=show?"block":"none";\n\n show=document.getElementById('exportFilterText').checked;\n document.getElementById('exportText').style.display=show?"block":"none";\n}\n//}}}\n\n// // onClickExportButton(which): control interactions\n//{{{\nfunction onClickExportButton(which)\n{\n // DEBUG alert(which.id);\n var theList=document.getElementById('exportList'); if (!theList) return;\n var count = 0;\n var total = store.getTiddlers('title').length;\n switch (which.id)\n {\n case 'exportFilter':\n count=filterExportList();\n var panel=document.getElementById('exportFilterPanel');\n if (count==-1) { panel.style.display='block'; break; }\n document.getElementById("exportStart").disabled=(count==0);\n clearMessage(); displayMessage("filtered "+formatExportMessage(count,total));\n if (count==0) { alert("No tiddlers were selected"); panel.style.display='block'; }\n break;\n case 'exportStart':\n exportTiddlers();\n break;\n case 'exportHideFilter':\n case 'exportToggleFilter':\n var panel=document.getElementById('exportFilterPanel')\n panel.style.display=(panel.style.display=='block')?'none':'block';\n break;\n case 'exportSelectChanges':\n var lastmod=new Date(document.lastModified);\n for (var t = 0; t < theList.options.length; t++) {\n if (theList.options[t].value=="") continue;\n var tiddler=store.getTiddler(theList.options[t].value); if (!tiddler) continue;\n theList.options[t].selected=(tiddler.modified>lastmod);\n count += (tiddler.modified>lastmod)?1:0;\n }\n document.getElementById("exportStart").disabled=(count==0);\n clearMessage(); displayMessage(formatExportMessage(count,total));\n if (count==0) alert("There are no unsaved changes");\n break;\n case 'exportSelectAll':\n for (var t = 0; t < theList.options.length; t++) {\n if (theList.options[t].value=="") continue;\n theList.options[t].selected=true;\n count += 1;\n }\n document.getElementById("exportStart").disabled=(count==0);\n clearMessage(); displayMessage(formatExportMessage(count,count));\n break;\n case 'exportSelectOpened':\n for (var t = 0; t < theList.options.length; t++) theList.options[t].selected=false;\n var tiddlerDisplay = document.getElementById("tiddlerDisplay");\n for (var t=0;t<tiddlerDisplay.childNodes.length;t++) {\n var tiddler=tiddlerDisplay.childNodes[t].id.substr(7);\n for (var i = 0; i < theList.options.length; i++) {\n if (theList.options[i].value!=tiddler) continue;\n theList.options[i].selected=true; count++; break;\n }\n }\n document.getElementById("exportStart").disabled=(count==0);\n clearMessage(); displayMessage(formatExportMessage(count,total));\n if (count==0) alert("There are no tiddlers currently opened");\n break;\n case 'exportListSmaller': // decrease current listbox size\n var min=5;\n theList.size-=(theList.size>min)?1:0;\n break;\n case 'exportListLarger': // increase current listbox size\n var max=(theList.options.length>25)?theList.options.length:25;\n theList.size+=(theList.size<max)?1:0;\n break;\n case 'exportClose':\n document.getElementById('exportPanel').style.display='none';\n break;\n }\n}\n//}}}\n\n// // list display\n//{{{\nfunction formatExportMessage(count,total)\n{\n var txt=total+' tiddler'+((total!=1)?'s':'')+" - ";\n txt += (count==0)?"none":(count==total)?"all":count;\n txt += " selected for export";\n return txt;\n}\n\nfunction refreshExportList(selectedIndex)\n{\n var theList = document.getElementById("exportList");\n var sort;\n if (!theList) return;\n // get the sort order\n if (!selectedIndex) selectedIndex=0;\n if (selectedIndex==0) sort='modified';\n if (selectedIndex==1) sort='title';\n if (selectedIndex==2) sort='modified';\n if (selectedIndex==3) sort='modifier';\n\n // get the alphasorted list of tiddlers\n var tiddlers = store.getTiddlers('title');\n // unselect headings and count number of tiddlers actually selected\n var count=0;\n for (var i=0; i<theList.options.length; i++) {\n if (theList.options[i].value=="") theList.options[i].selected=false;\n count+=theList.options[i].selected?1:0;\n }\n // disable "export" button if no tiddlers selected\n document.getElementById("exportStart").disabled=(count==0);\n // update listbox heading to show selection count\n if (theList.options.length) { clearMessage(); displayMessage(formatExportMessage(count,tiddlers.length)); }\n\n // if a [command] item, reload list... otherwise, no further refresh needed\n if (selectedIndex>3) return;\n\n // clear current list contents\n while (theList.length > 0) { theList.options[0] = null; }\n // add heading and control items to list\n var i=0;\n var indent=String.fromCharCode(160)+String.fromCharCode(160);\n theList.options[i++]=\n new Option(tiddlers.length+" tiddlers in document", "",false,false);\n theList.options[i++]=\n new Option(((sort=="title" )?">":indent)+' [by title]', "",false,false);\n theList.options[i++]=\n new Option(((sort=="modified")?">":indent)+' [by date]', "",false,false);\n theList.options[i++]=\n new Option(((sort=="modifier")?">":indent)+' [by author]', "",false,false);\n // output the tiddler list\n switch(sort)\n {\n case "title":\n for(var t = 0; t < tiddlers.length; t++)\n theList.options[i++] = new Option(tiddlers[t].title,tiddlers[t].title,false,false);\n break;\n case "modifier":\n case "modified":\n var tiddlers = store.getTiddlers(sort);\n // sort descending for newest date first\n tiddlers.sort(function (a,b) {if(a[sort] == b[sort]) return(0); else return (a[sort] > b[sort]) ? -1 : +1; });\n var lastSection = "";\n for(var t = 0; t < tiddlers.length; t++)\n {\n var tiddler = tiddlers[t];\n var theSection = "";\n if (sort=="modified") theSection=tiddler.modified.toLocaleDateString();\n if (sort=="modifier") theSection=tiddler.modifier;\n if (theSection != lastSection)\n {\n theList.options[i++] = new Option(theSection,"",false,false);\n lastSection = theSection;\n }\n theList.options[i++] = new Option(indent+indent+tiddler.title,tiddler.title,false,false);\n }\n break;\n }\n theList.selectedIndex=selectedIndex; // select current control item\n}\n//}}}\n\n// // list filtering\n//{{{\nfunction getFilterDate(val,id)\n{\n var result=0;\n switch (val) {\n case 'site':\n var timestamp=store.getTiddlerText("SiteDate");\n if (!timestamp) timestamp=document.lastModified;\n result=new Date(timestamp);\n break;\n case 'file':\n result=new Date(document.lastModified);\n break;\n case 'other':\n result=new Date(document.getElementById(id).value);\n break;\n default: // today=0, yesterday=1, one week=7, two weeks=14, a month=31\n var now=new Date(); var tz=now.getTimezoneOffset()*60000; now-=tz;\n var oneday=86400000;\n if (id=='exportStartDate')\n result=new Date((Math.floor(now/oneday)-val)*oneday+tz);\n else\n result=new Date((Math.floor(now/oneday)-val+1)*oneday+tz-1);\n break;\n }\n // DEBUG alert('getFilterDate('+val+','+id+')=='+result+"\snnow="+now);\n return result;\n}\n\nfunction filterExportList()\n{\n var theList = document.getElementById("exportList"); if (!theList) return -1;\n\n var filterStart=document.getElementById("exportFilterStart").checked;\n var val=document.getElementById("exportFilterStartBy").value;\n var startDate=getFilterDate(val,'exportStartDate');\n\n var filterEnd=document.getElementById("exportFilterEnd").checked;\n var val=document.getElementById("exportFilterEndBy").value;\n var endDate=getFilterDate(val,'exportEndDate');\n\n var filterTags=document.getElementById("exportFilterTags").checked;\n var tags=document.getElementById("exportTags").value;\n\n var filterText=document.getElementById("exportFilterText").checked;\n var text=document.getElementById("exportText").value;\n\n if (!(filterStart||filterEnd||filterTags||filterText)) {\n alert("Please set the selection filter");\n document.getElementById('exportFilterPanel').style.display="block";\n return -1;\n }\n if (filterStart&&filterEnd&&(startDate>endDate)) {\n var msg="starting date/time:\sn"\n msg+=startDate.toLocaleString()+"\sn";\n msg+="is later than ending date/time:\sn"\n msg+=endDate.toLocaleString()\n alert(msg);\n return -1;\n }\n\n // scan list and select tiddlers that match all applicable criteria\n var total=0;\n var count=0;\n for (var i=0; i<theList.options.length; i++) {\n // get item, skip non-tiddler list items (section headings)\n var opt=theList.options[i]; if (opt.value=="") continue;\n // get tiddler, skip missing tiddlers (this should NOT happen)\n var tiddler=store.getTiddler(opt.value); if (!tiddler) continue; \n var sel=true;\n if ( (filterStart && tiddler.modified<startDate)\n || (filterEnd && tiddler.modified>endDate)\n || (filterTags && !matchTags(tiddler,tags))\n || (filterText && (tiddler.text.indexOf(text)==-1) && (tiddler.title.indexOf(text)==-1)))\n sel=false;\n opt.selected=sel;\n count+=sel?1:0;\n total++;\n }\n return count;\n}\n//}}}\n\n//{{{\nfunction matchTags(tiddler,cond)\n{\n if (!cond||!cond.trim().length) return false;\n\n // build a regex of all tags as a big-old regex that \n // OR's the tags together (tag1|tag2|tag3...) in length order\n var tgs = store.getTags();\n if ( tgs.length == 0 ) return results ;\n var tags = tgs.sort( function(a,b){return (a[0].length<b[0].length)-(a[0].length>b[0].length);});\n var exp = "(" + tags.join("|") + ")" ;\n exp = exp.replace( /(,[\sd]+)/g, "" ) ;\n var regex = new RegExp( exp, "ig" );\n\n // build a string such that an expression that looks like this: tag1 AND tag2 OR NOT tag3\n // turns into : /tag1/.test(...) && /tag2/.test(...) || ! /tag2/.test(...)\n cond = cond.replace( regex, "/$1\s\s|/.test(tiddlerTags)" );\n cond = cond.replace( /\ssand\ss/ig, " && " ) ;\n cond = cond.replace( /\ssor\ss/ig, " || " ) ;\n cond = cond.replace( /\ss?not\ss/ig, " ! " ) ;\n\n // if a boolean uses a tag that doesn't exist - it will get left alone \n // (we only turn existing tags into actual tests).\n // replace anything that wasn't found as a tag, AND, OR, or NOT with the string "false"\n // if the tag doesn't exist then /tag/.test(...) will always return false.\n cond = cond.replace( /(\ss|^)+[^\s/\s|&!][^\ss]*/g, "false" ) ;\n\n // make a string of the tags in the tiddler and eval the 'cond' string against that string \n // if it's TRUE then the tiddler qualifies!\n var tiddlerTags = (tiddler.tags?tiddler.tags.join("|"):"")+"|" ;\n try { if ( eval( cond ) ) return true; }\n catch( e ) { displayMessage("Error in tag filter '" + e + "'" ); }\n return false;\n}\n//}}}\n\n// // output data formatting\n// // exportHeader(format)\n//{{{\nfunction exportHeader(format)\n{\n switch (format) {\n case "TW": return exportTWHeader();\n case "DIV": return exportDIVHeader();\n case "XML": return exportXMLHeader();\n }\n}\n//}}}\n\n// // exportFooter(format)\n//{{{\nfunction exportFooter(format)\n{\n switch (format) {\n case "TW": return exportDIVFooter();\n case "DIV": return exportDIVFooter();\n case "XML": return exportXMLFooter();\n }\n}\n//}}}\n\n// // exportTWHeader()\n//{{{\nfunction exportTWHeader()\n{\n // Get the URL of the document\n var originalPath = document.location.href;\n // Check we were loaded from a file URL\n if(originalPath.substr(0,5) != "file:")\n { alert(config.messages.notFileUrlError); return; }\n // Remove any location part of the URL\n var hashPos = originalPath.indexOf("#"); if(hashPos != -1) originalPath = originalPath.substr(0,hashPos);\n // Convert to a native file format assuming\n // "file:///x:/path/path/path..." - pc local file --> "x:\spath\spath\spath..."\n // "file://///server/share/path/path/path..." - FireFox pc network file --> "\s\sserver\sshare\spath\spath\spath..."\n // "file:///path/path/path..." - mac/unix local file --> "/path/path/path..."\n // "file://server/share/path/path/path..." - pc network file --> "\s\sserver\sshare\spath\spath\spath..."\n var localPath;\n if(originalPath.charAt(9) == ":") // pc local file\n localPath = unescape(originalPath.substr(8)).replace(new RegExp("/","g"),"\s\s");\n else if(originalPath.indexOf("file://///") == 0) // FireFox pc network file\n localPath = "\s\s\s\s" + unescape(originalPath.substr(10)).replace(new RegExp("/","g"),"\s\s");\n else if(originalPath.indexOf("file:///") == 0) // mac/unix local file\n localPath = unescape(originalPath.substr(7));\n else if(originalPath.indexOf("file:/") == 0) // mac/unix local file\n localPath = unescape(originalPath.substr(5));\n else // pc network file\n localPath = "\s\s\s\s" + unescape(originalPath.substr(7)).replace(new RegExp("/","g"),"\s\s");\n // Load the original file\n var original = loadFile(localPath);\n if(original == null)\n { alert(config.messages.cantSaveError); return; }\n // Locate the storeArea div's\n var posOpeningDiv = original.indexOf(startSaveArea);\n var posClosingDiv = original.lastIndexOf(endSaveArea);\n if((posOpeningDiv == -1) || (posClosingDiv == -1))\n { alert(config.messages.invalidFileError.format([localPath])); return; }\n return original.substr(0,posOpeningDiv+startSaveArea.length)\n}\n//}}}\n\n// // exportDIVHeader()\n//{{{\nfunction exportDIVHeader()\n{\n var out=[];\n var now = new Date();\n var title = convertUnicodeToUTF8(wikifyPlain("SiteTitle").htmlEncode());\n var subtitle = convertUnicodeToUTF8(wikifyPlain("SiteSubtitle").htmlEncode());\n var user = convertUnicodeToUTF8(config.options.txtUserName.htmlEncode());\n var twver = version.major+"."+version.minor+"."+version.revision;\n var pver = version.extensions.exportTiddlers.major+"."\n +version.extensions.exportTiddlers.minor+"."+version.extensions.exportTiddlers.revision;\n out.push("<html><body>");\n out.push("<style type=\s"text/css\s">");\n out.push("#storeArea {display:block;margin:1em;}");\n out.push("#storeArea div");\n out.push("{padding:0.5em;margin:1em;border:2px solid black;height:10em;overflow:auto;}");\n out.push("#javascriptWarning");\n out.push("{width:100%;text-align:left;background-color:#eeeeee;padding:1em;}");\n out.push("</style>");\n out.push("<div id=\s"javascriptWarning\s">");\n out.push("TiddlyWiki export file<br>");\n out.push("Source: <b>"+convertUnicodeToUTF8(document.location.href)+"</b><br>");\n out.push("Title: <b>"+title+"</b><br>");\n out.push("Subtitle: <b>"+subtitle+"</b><br>");\n out.push("Created: <b>"+now.toLocaleString()+"</b> by <b>"+user+"</b><br>");\n out.push("TiddlyWiki "+twver+" / "+"ExportTiddlersPlugin "+pver+"<br>");\n out.push("Notes:<hr><pre>"+document.getElementById("exportNotes").value.replace(regexpNewLine,"<br>")+"</pre>");\n out.push("</div>");\n out.push("<div id=\s"storeArea\s">");\n return out;\n}\n//}}}\n\n// // exportDIVFooter()\n//{{{\nfunction exportDIVFooter()\n{\n var out=[];\n out.push("</div><!--POST-BODY-START-->\sn<!--POST-BODY-END--></body></html>");\n return out;\n}\n//}}}\n\n// // exportXMLHeader()\n//{{{\nfunction exportXMLHeader()\n{\n var out=[];\n var now = new Date();\n var u = store.getTiddlerText("SiteUrl",null);\n var title = convertUnicodeToUTF8(wikifyPlain("SiteTitle").htmlEncode());\n var subtitle = convertUnicodeToUTF8(wikifyPlain("SiteSubtitle").htmlEncode());\n var user = convertUnicodeToUTF8(config.options.txtUserName.htmlEncode());\n var twver = version.major+"."+version.minor+"."+version.revision;\n var pver = version.extensions.exportTiddlers.major+"."\n +version.extensions.exportTiddlers.minor+"."+version.extensions.exportTiddlers.revision;\n out.push("<" + "?xml version=\s"1.0\s"?" + ">");\n out.push("<rss version=\s"2.0\s">");\n out.push("<channel>");\n out.push("<title>" + title + "</title>");\n if(u) out.push("<link>" + convertUnicodeToUTF8(u.htmlEncode()) + "</link>");\n out.push("<description>" + subtitle + "</description>");\n out.push("<language>en-us</language>");\n out.push("<copyright>Copyright " + now.getFullYear() + " " + user + "</copyright>");\n out.push("<pubDate>" + now.toGMTString() + "</pubDate>");\n out.push("<lastBuildDate>" + now.toGMTString() + "</lastBuildDate>");\n out.push("<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>");\n out.push("<generator>TiddlyWiki "+twver+" plus ExportTiddlersPlugin "+pver+"</generator>");\n return out;\n}\n//}}}\n\n// // exportXMLFooter()\n//{{{\nfunction exportXMLFooter()\n{\n var out=[];\n out.push("</channel></rss>");\n return out;\n}\n//}}}\n\n// // exportData()\n//{{{\nfunction exportData(theList,theFormat)\n{\n // scan export listbox and collect DIVs or XML for selected tiddler content\n var out=[];\n for (var i=0; i<theList.options.length; i++) {\n // get item, skip non-selected items and section headings\n var opt=theList.options[i]; if (!opt.selected||(opt.value=="")) continue;\n // get tiddler, skip missing tiddlers (this should NOT happen)\n var thisTiddler=store.getTiddler(opt.value); if (!thisTiddler) continue; \n if (theFormat=="TW") out.push(convertUnicodeToUTF8(thisTiddler.saveToDiv()));\n if (theFormat=="DIV") out.push(convertUnicodeToUTF8(thisTiddler.title+"\sn"+thisTiddler.saveToDiv()));\n if (theFormat=="XML") out.push(convertUnicodeToUTF8(thisTiddler.saveToRss()));\n }\n return out;\n}\n//}}}\n\n// // exportTiddlers(): output selected data to local or server\n//{{{\nfunction exportTiddlers()\n{\n var theList = document.getElementById("exportList"); if (!theList) return;\n\n // get the export settings\n var theProtocol = document.getElementById("exportTo").value;\n var theFormat = document.getElementById("exportFormat").value;\n\n // assemble output: header + tiddlers + footer\n var theData=exportData(theList,theFormat);\n var count=theData.length;\n var out=[]; var txt=out.concat(exportHeader(theFormat),theData,exportFooter(theFormat)).join("\sn");\n var msg="";\n switch (theProtocol) {\n case "file:":\n var theTarget = document.getElementById("exportFilename").value.trim();\n if (!theTarget.length) msg = "A local path/filename is required\sn";\n if (!msg && saveFile(theTarget,txt))\n msg=count+" tiddler"+((count!=1)?"s":"")+" exported to local file";\n else if (!msg)\n msg+="An error occurred while saving to "+theTarget;\n break;\n case "http:":\n case "https:":\n var theTarget = document.getElementById("exportHTTPServerURL").value.trim();\n if (!theTarget.length) msg = "A server URL is required\sn";\n if (document.getElementById('exportNotify').checked)\n theTarget+="&notify="+encodeURIComponent(document.getElementById('exportNotifyTo').value);\n if (document.getElementById('exportNotes').value.trim().length)\n theTarget+="&notes="+encodeURIComponent(document.getElementById('exportNotes').value);\n if (!msg && exportPost(theTarget+encodeURIComponent(txt)))\n msg=count+" tiddler"+((count!=1)?"s":"")+" exported to "+theProtocol+" server";\n else if (!msg)\n msg+="An error occurred while saving to "+theTarget;\n break;\n case "ftp:":\n default:\n msg="Sorry, export to "+theLocation+" is not yet available";\n break;\n }\n clearMessage(); displayMessage(msg,theTarget);\n}\n//}}}\n\n// // exportPost(url): cross-domain post uses hidden iframe to submit url and capture responses\n//{{{\nfunction exportPost(url)\n{\n var f=document.getElementById("exportFrame"); if (f) document.body.removeChild(f);\n f=document.createElement("iframe"); f.id="exportFrame";\n f.style.width="0px"; f.style.height="0px"; f.style.border="0px";\n document.body.appendChild(f);\n var d=f.document;\n if (f.contentDocument) d=f.contentDocument; // For NS6\n else if (f.contentWindow) d=f.contentWindow.document; // For IE5.5 and IE6\n d.location.replace(url);\n return true;\n}\n//}}}\n\n// // promptForFilename(msg,path,file) uses platform/browser specific functions to get local filespec\n//{{{\nfunction promptForExportFilename(here)\n{\n var msg=here.title; // use tooltip as dialog box message\n var path=getLocalPath(document.location.href);\n var slashpos=path.lastIndexOf("/"); if (slashpos==-1) slashpos=path.lastIndexOf("\s\s"); \n if (slashpos!=-1) path = path.substr(0,slashpos+1); // remove filename from path, leave the trailing slash\n var file=config.macros.exportTiddlers.newdefault;\n var result="";\n if(window.Components) { // moz\n try {\n netscape.security.PrivilegeManager.enablePrivilege('UniversalXPConnect');\n var nsIFilePicker = window.Components.interfaces.nsIFilePicker;\n var picker = Components.classes['@mozilla.org/filepicker;1'].createInstance(nsIFilePicker);\n picker.init(window, msg, nsIFilePicker.modeSave);\n var thispath = Components.classes['@mozilla.org/file/local;1'].createInstance(Components.interfaces.nsILocalFile);\n thispath.initWithPath(path);\n picker.displayDirectory=thispath;\n picker.defaultExtension='html';\n picker.defaultString=file;\n picker.appendFilters(nsIFilePicker.filterAll|nsIFilePicker.filterText|nsIFilePicker.filterHTML);\n if (picker.show()!=nsIFilePicker.returnCancel) var result=picker.file.persistentDescriptor;\n }\n catch(e) { alert('error during local file access: '+e.toString()) }\n }\n else { // IE\n try { // XP only\n var s = new ActiveXObject('UserAccounts.CommonDialog');\n s.Filter='All files|*.*|Text files|*.txt|HTML files|*.htm;*.html|';\n s.FilterIndex=3; // default to HTML files;\n s.InitialDir=path;\n s.FileName=file;\n if (s.showOpen()) var result=s.FileName;\n }\n catch(e) { var result=prompt(msg,path+file); } // fallback for non-XP IE\n }\n return result;\n}\n//}}}
"Zostrojil nás niekto alebo sme len jednoducho výsledkom prehistorického pudingu z blata, do ktorého udrel blesk?" z tlačovej správy o knihe Expelled: No Intelligence Allowed\n\nFalošná dilema (alebo dichotómia) je chyba úsudku, pri ktorej človek nezvažuje všetky možné rozumné alternatívy. Niekedy sa nazýva aj "buď-alebo" dilema, kedy človek zdanlivo stojí pred jedinými dvoma možnosťami - musím si vybrať jedno alebo druhé - aj keď v skutočnosti je možností viac. (A môžu existovať aj falošné trilemy atď.)\n\nAk nám má niekto, napríklad, demonštrovať svoje nadprirodzené schopnosti, dopustili by sme sa falošnej dilemy, ak by sme uvažovali nasledovne: alebo je to podvodníčka alebo je to psychotronička, a keďže nie je podvodníčkou, tak naozaj musí byť psychotroničkou.\n\nExistuje aspoň jedno možné vysvetlenie jej domnelých nadprirodzených schopností: ona sa naozaj úprimne domnieva, že je psychotroničkou, aj keď ňou nie je. Aj Sylvia Browneová, John Edward, alebo James Van Praagh možno pre niekoho vyzerajú ako ľudia s nadprirodzenými schopnosťami, ale nemusia byť nevyhnutne podvodníkmi, ak v skutočnosti žiadne takéto schopnosti nemajú. Možno sú podvodníkmi, ale možno si naozaj myslia, že sú v kontakte s iným rozmerom skutočnosti. Inými slovami, možno len nie sú celkom pri zmysloch. Nie že by boli duševne chorí, ale ich falošné predstavy môžu byť v nich tak hlboko zakorenené, že žiadny dôkaz na svete ani argument ich o vlastnom omyle nepresvedčí.\n\nČlovek môže náhodou prísť k presvedčeniu, že je senzibilom, napríklad po nejakej skúsenosti, ktorú si nedokáže vysvetliť prirodzeným spôsobom. Táto neschopnosť vysvetliť takúto skúsenosť inak ako nadprirodzeným spôsobom je posilňovaná okolím. A tak niekto príde k záveru, že má nejaký mimoriadny "dar". Veci, ktoré sú zrejme čírou náhodou, odrazu začínajú vyzerať ako prejav jasnovidectva. Možno je takáto osoba mimoriadne citlivá a rozhodne sa využiť túto príležitosť a ponúknuť svoje schopnosti tým, čo po nich tak túžia. Možno je veľmi šikovná pri čítaní nenápadnej reči tela a podvedome si všíma aj také minimálne prejavy, ako je pohyb očí alebo takmer nedetegovateľné pohyby tela, ktorými sa informácie komunikujú. Ľudia sa tohto senzibila asi neskôr opýtajú, čo si myslí, alebo čo cíti, dúfajúc, že sa mu podarí nadviazať kontakt s budúcnosťou alebo s mŕtvymi. Senzibil súhlasí a povie veci, ako že "ďakuje vám za hudbu," "vidím, že sa dostanete k peniazom," alebo "váš brat čoskoro zažije veľkú zmenu." Ľudia si už sami nájdu zmysel a význam týchto výrokov.\n\nToto všetko senzibila povzbudzuje vo viere vo vlastné schopnosti a schopnosti ostatných. Existuje akási dynamika, ku ktorej dochádza medzi médiom a klientami, ktorí veria v jeho schopnosti. Niekedy je táto dynamika veľmi výrazná a emotívna. V skupinách môže byť tento efekt nákazlivý. "Vraví, že ďakuje za Chlpáčika. Dáva vám to zmysel?" Žena začne nekontrolovane plakať. "Veď to je naša dcéra! Mala iba tri roky. Zbožňovala svoju chlpatú prikrývku. Každú noc som ju zakrývala jej obľúbenou prikrývkou." Čoskoro plače polovica divákov, presvedčených, že médium naozaj nadviazalo kontakt. Prečo? Nuž, senzibil hodil návnadu a úbohá žena sa na ňu chytila. Všetko, čo bolo na "chlpáčikovi" špecifické, poskytla senzibilovi klientka sama, a predsa si diváci a azda aj samotné médium, majú myslieť, že mŕtve dieťa prehovorilo s úplne neznámym človekom a ešte takýmto bizarným spôsobom (záhadná správa na verejnosti).\n\nTakže okrem toho, že je niekto buď senzibilom alebo podvodníkom, existuje aj možnosť, že je len pomätený. Jeho schopnosť presvedčiť seba i iných o svojich nadprirodzených schopnostiach sa tým nezmenšuje, naopak, ešte sa viac posiluje. Vďaka viere vo svoje schopnosti a\npovzbudzovaniu okolia si taký človek stále viac verí a je o svojom "dare" stále viac presvedčený. Keď povie niečo, čo je očividne mimo alebo čo zákazníkovi nedáva žiadny zmysel, tak si povie, že buď jeho schopnosti nie sú až také neomylné alebo že síce predsa len má pravdu, len zákazník dostatočne nespolupracuje. Postupne sa mu stále lepšie darí zvládnuť techniky "cold reading", aj keď ani nevie, čo to vlastne je. Opäť, byť pomätený ešte neznamená byť hlúpy alebo duševne chorý. Znamená to, že pre skeptikov je takmer nemožné presvedčiť takéhoto človeka o tom, že v skutočnosti žiadne nadprirodzené schopnosti nemá.\n\nTu je ďalší príklad falošnej dilemy: vesmír vznikol alebo náhodou alebo je dielom stvoriteľa. Keďže nevznikol náhodne, musí byť výsledkom práce niekoho. Ale existuje ešte minimálne jedna možnosť: to len tak vyzerá, že vesmír je niekoho dielom. Vesmír tu vždy bol v tej alebo onakej forme a v danom čase nadobúda ľubovoľnú formu podľa zhody náhodných faktorov, ktoré sú výsledkom prírodných zákonov a konštánt. Variáciou tohto príkladu je názor, že buď má všetko nejaký zmysel alebo je všetko náhodné. Dokonca aj takzvané náhodné variácie v evolúcii majú svoje rôzne príčiny. Inou variáciou falošnej dilemy je tvrdenie, že buď evolúcia alebo inteligentné stvorenie sú pravdivé. Možno existuje stvoriteľ vesmíra, ktorý pri svojom diele použil evolúciu.\n\nIný príklad: L. Ron Hubbard tvrdil, že bunky sú buď schopné vnímania alebo že počas počatia "ľudská duša vstupuje do spermie a vajíčka"(Dianetics: 71). Obe predstavy môžu byť nesprávne a pravdepodobne aj sú.\n\nĎalší príklad: očitý svedok buď videl UFO alebo je klamár. Tretia možnosť - možno sa len zmýlil.\nĎalší: tohto človeka buď mimozemšťania skutočne uniesli alebo je to blázon. Ale nie je to blázon, preto je najpravdepodobnejším vysvetlením to, že ho naozaj mimozemšťania uniesli.\nOpäť, človek sa môže mýliť aj bez toho, aby bol duševne chorý.\n\nA ešte jeden: ako skeptik ste buď odhalovač podvodov alebo vedecký výskumník. Ako nazvete niekoho, kto používa svoje vlastné skúmanie aby odhalil pravdu o nejakom tvrdení?\nA uzavriem to osobným príkladom. Niekto sa ma raz opýtal: je váš toľko vyzdvihovaný "skepticizmus" založený na vedecky preukázateľnom fakte alebo na vašom osobnom, emocionálnom, a najvyššom motíve?\n\nĎalšie čítanie\nChyby logického úsudku\n\nLast updated 11/8/09\n^^copyright © 2009 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2009 Vladimír Luknár^^
Falošné spomienky sú také spomienky, ktoré sú prekrútením skutočných zážitkov alebo prerozprávaním nejakých vymyslených zážitkov. Mnohé falošné spomienky obsahujú popletené a zmiešané fragmenty pamäťových udalostí. Mnohé obsahujú aj chyby v zdrojovej pamäti. Pri niektorých ide o narábanie so snami, ako keby to boli prehrávky skutočných zážitkov. A sú aj také falošné spomienky, o ktorých si myslíme, že sú výsledkom pobádania, vedenia a návrhov terapeutov a radcov. Napokon, Dr. Elisabeth Loftusová ukázala, že nielen že je možné implantovať falošné spomienky, ale že sa to dá urobiť relatívne ľahko (Loftusová, 1994). \n\nSpomienka na vašu matku ako hádže do otca fľašu s mliekom, aj keď v skutočnosti to bol váš otec, kto fľašu hodil, je falošnou spomienkou založenou na skutočnom zážitku. Možno si udalosť živo pamätáte a môžete to celé jasne „vidieť", ale iba dosvedčenie tých, ktorí boli pri tom, môže určiť, či je vaša spomienka na udalosť presná. Prekrútenia, ako je vymenie si úloh ľudí v niekoho pamäti, sú celkom bežné. Niektoré prekrútenia sú celkom dramatické, ako nasledovné príklady falošných spomienok ako dôsledok pomýlenia si zdroja pamäte. \n\nIstá žena obvinila experta na pamäť Dr.Donalda Thompsona zo znásilnenia. Tesne predtým, ako sa znásilnenie stalo, robil Thompson živé interview pre televízny program. Žena videla program a „zjavne si zamenila svoju spomienku na neho z televíznej obrazovky za spomienku na násilníka" (Schacter, 1996, 114). \n\nJean Piaget, skvelý detský psychológ, tvrdil, že jeho najrannejšou spomienkou bolo to, ako bol takmer unesený, keď mal dva roky. Pamätal si také detaily, ako sedí v kočíku, díva sa na opatrovateľku, ktorá sa bránila voči únoscovi, pamätal si jej škrabance na tvári i policajta v krátkej pláštenke a bielym obuškom, ako naháňa únoscu. Tento príbeh bol potvrdený opatrovateľkou, rodinou a inými, ktorí o príbehu počuli. Piaget bol presvedčený, že si udalosť pamätal. Nikdy sa však nestala. Trinásť rokov po domnelom pokuse o únos bývalá Piagetova opatrovateľka napísala svojim rodičom, aby sa priznala, že si celú historku vymyslela. Piaget neskôr napísal: "Preto som musel ako dieťa začuť výpovede o tomto príbehu… a premietol som ho do svojej minulosti v tvare vizuálnej spomienky, ktorá síce bola spomienkou, ale falošnou" (Tavris) \n\nPamätať si, že ste boli ako dieťa (mladšie ako tri roky) unesený, je falošná spomienka, takmer podľa definície. U detí je ľavý spodný predfrontálny lalok nevyvinutý, ale práve ten je potrebný na dlhodobú pamäť. Zložité zakódovanie potrebné pre zaradenie a zapamätanie si takejto udalosti sa nemôže odohrať v detskom mozgu. \n\nMozog detí a veľmi malých detí je však schopný ukladať si fragmentované spomienky. Fragmentované spomienky môžu byť u dospelých veľmi znepokujúce. Schacter spomína prípad obete znásilnenia, ktorá si nepamätala samotné znásilnenie, ktoré sa odohralo na vykachličkovanom chodníku. Stále ju napadali slová ako kachličky a chodník, ale nedokázala ich spojiť so znásilnením. Keď ju priviedli na miesto činu, veľmi sa znepokojila, aj keď si nepamätala, čo sa tam stalo (Shacter, 1996, 232). Súvislosť medzi útržkovitými spomienkami zneužitého dieťaťa a vážnou psychologickou traumou u dospelého človeka sa nepodarilo vedecky potvrdiť, aj keď mnohí psychoterapeuti tomu očividne veria. \n\nMnohí psychoterapeuti si tiež myslia, že početné psychologické poruchy a problémy sú dôsledkom potláčania spomienok na sexuálne zneužívanie z detstva. Na druhej strane je veľa takých psychológov, ktorí sa domnievajú, že kolegovia, ktorí robia tzv. liečbu potláčaných spomienok vlastne sami podporujú, ba vštepujú svojim pacientom falošné spomienky. Mnohé z obnovených spomienok sa týkajú sexuálneho zneužitia rodičmi, starými rodičmi a ošetrovateľmi. Mnohí z obvinených tvrdia, že tieto spomienky sú falošné a súdia sa s liečiteľmi o svojej domnelej úlohe pri vytváraní týchto falošných spomienok. \n\nJe rovnako nepravdepodobné, že by všetky znovu vyvolané spomienky na sexuálne zneužívanie v detstve boli falošné, ako je nepravdepodobné, že by boli všetky pravdivé. Z toho, čo je o spomienkach známe, je mimoriadne ťažké vydolovať pravdu z prekrútených alebo falošných spomienok. Avšak je treba venovať určitú pozornosť faktu, že na to, aby mohlo dôjsť k vyvolaniu akejkoľvek spomienky, je treba, aby v mozgu prebehli isté procesy. Preto spomienky na zneužitie v detstve alebo na zneužitie, ku ktorému došlo, keď bol niekto v bezvedomí, s najväčšou pravdepodobnosťou nebudú presné. Spomienky, ktoré boli vyvolané snívaním alebo hypnózou, sú notoricky nespoľahlivé. Vysvetľovanie obsahu snov je vždy viac ako nejasné, t.j. dá sa vždy vysvetliť všelijako. Hypnóza a iné techniky, ktoré menia ovplyvniteľnosť osoby, sa musia používať veľmi opatrne. \n\nOkrem toho, spomienky sú často pomiešané, niektoré časti sú presné a niektoré nie. Za bežných okolností môže byť oddeľovanie jedných od druhých veľmi ťažké. Žena môže mať vedome potláčané spomienky na sexuálne zneužívanie z detstva susedom alebo príbuzným. Niektoré zážitky v dospelosti môžu slúžiť ako vyvolávacie záchytné body a ona si spomenie na zneužívanie. To ju rozruší a rozruší aj jej sny. Má nočné mory, ale teraz je to jej otec alebo starý otec alebo kňaz, kto ju zneužíva. Vstúpi do RMT a o pár mesiacov si živo spomína, ako ju jej otec, matka, starý otec, stará mama, kňaz atď. nielen sexuálne zneužívali ale dokonca ju zapojili do hrozných satanských rituálov zahŕňajúcich ľudské obete a kanibalizmus. Kde je teda pravda? Spomienky pacienta sú reálne a hrozné, aj keď sú falošné. Pacientovo utrpenie je skutočné, či sú spomienky pravé alebo nie. A rodiny sú zničené, bez ohľadu na to, či sú spomienky pravdivé alebo falošné. \n\nMali by sme také spomienky brať také, aké sú a prijať ich ako pravé bez toho, aby sme sa snažili dokázať opak? Očividne by bolo nezodpovedné, keby sme ignorovali obvinenia zo sexuálneho zneužívania. Podobne by nebolo dobré, keby sme sa len prizerali, ako sa ničia životy a rodiny bez toho, že by sme aspoň snažili zistiť, či je nejaká časť spomienok na pohlavné zneužívanie falošná. Tiež sa zdá neľudské povzbudzovať pacientov, aby si vzpomenuli na sexuálne zneužitie (alebo na to, ako boli unesení mimozemšťanmi), pokiaľ pre to nemáme naozaj dobrý dôvod. Uvažovanie spôsobom, že všetky alebo väčšina emocionálnych problémov sú dôsledkom potláčaných spomienok na sexuálne zneužívanie v detstve, ešte nie je dostatočným dôvodom, aby sme riskovali ublíženie pacientovi podporovaním falošných predstáv a poškodením vzťahov v rodine. Ani vtedy, keď si myslíme, že ak nemôžeme vyvrátiť, že pacienta uniesli mimozemšťania, tak ho asi naozaj uniesli, nám to nedáva dostatočne dobrý dôvod. Zodpovedný terapeut má povinnosť pomôcť pacientovi oddeliť bludy od reality, sny a výmysly od pravdy a skutočné zneužívanie od imaginárneho. Ak správna liečba znamená podporovanie klamnej predstavy ako štandardného postupu, potom táto „správna terapia" asi nie je vôbec nič hodná. \n\nA napokon, tí, ktorí zistia, že je ich povinnosťou stanoviť, či človek bol pohlavne zneužívaný alebo či spomienka na takéto zneužívanie je len falošnou spomienkou, by mali byť dobre zbehlí v súčasných vedeckých poznatkoch o ľudskej pamäti. Mali by vedieť, že každý z nás je do určitej miery ovplyvniteľný, ale že deti sú mimoriadne zraniteľné na sugestívne a určitým smerom vedené otázky. Mali by tiež pamätať na to, že deti majú veľkú predstavivosť a že len preto, že dieťa tvrdí, že si niečo pamätá, to ešte nemusí byť pravda. Avšak, keď deti povedia, že si niečo nepamätajú, nie je dobré vypytovať sa ich dovtedy, kým si nespomenú. \n\nVyšetrovatelia, poradcovia a liečitelia by si tiež nemali zabúdať na to, že mnohé obvinenia a spomienky sú značne ovplyvňované záujmom médií. Ľudia, ktorých obvinili alebo aj uznali vinnými za zločin, si všimli, že ich šance získať si sympatie, vzrastali, ak iní verili, že ako deti boli zneužívaní. Obžalovaní si tiež všimli, že nič nedokáže tak rýchlo zničiť človeka, ako keď ho obviníme z pohlavného zneužívania, zatiaľ čo žalobca zároveň získa značné sympatie a podporu. Citovo narušení ľudia sú tiež ovplyvňovaní tým, čo čítajú, vidia alebo počujú v masmédiách, vrátane historiek o potláčanom zneužívaní v detstve, nie preto, že existujú nezvratné dôkazy, ale preto, že si to narušený človek predstavuje alebo sa obáva zneužitia. Skrátka, vyšetrovatelia by si mali dávať pozor na unáhlené závery. \n\nViď súvisiace položky o: Bridie Murphyovej, dianetike, hypnóze, pamäti, mysli, poruche rozpoltenej osobnosti, potláčaných spomienok, liečbe na potláčané spomienky a o podvedomí. \n\nOdporúčané čítanie:\n*"Recovering Memory" by John Frow\n*"Remembering Dangerously" by Elizabeth Loftus\n*"Doctors damn child abuse 'memory' myth" by Lois Rogers\n*False Memory Syndrome Foundation WWW Page\n*Recovered Memories or Modern Witch Hunt? by Douglas E. Hill\n*Recovered Memory Therapy and False Memory Syndrome by John Hochman, M.D.\n*Clinicians' Experiences Regarding Recovery of Sexual Abuse Memories\n*Witchhunt Information Page\n*Review of Daniel Schacter's Searching for Memory\n*Recovered Memories of Sexual Abuse: Scientific Research & Scholarly Resources by Jim Hopper, M.A.\n*Baker, Robert A. Hidden Memories: Voices and Visions From Within (Buffalo, N.Y. : Prometheus Books, 1992.)\n*Cooper, Claire, "Repressed-memory lawsuits spur backlash from accused,"The Sacramento Bee, March 18, 1993, p. B4.\n*de Rivera, Joseph, "'Trauma searches' plant the seed of imagined misery," The Sacramento Bee, May 18, 1993.\n*Loftus, Elizabeth F. Memory, Surprising New Insights Into How We Remember and Why We Forget (Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. Co., 1980).\n*Loftus, Elizabeth. The Myth of Repressed Memory (New York: St. Martin's, 1994). $11.16\n*Ofshe, Richard and Ethan Watters. Making Monsters: False Memories, Psychotherapy, and Sexual Hysteria (New York: Scribner's, 1994).\n*Sacks, Oliver W. An anthropologist on Mars : seven paradoxical tales (New York : Knopf, 1995).\n*Schacter, Daniel L., editor, Memory Distortion: How Minds, Brains, and Societies Reconstruct the Past (Harvard University Press, 1997).\n*Schacter, Daniel L. Searching for Memory - the brain, the mind, and the past (New York: Basic Books, 1996).\n*Tavris, Carol. "Hysteria and the incest-survivor machine," Sacramento Bee, Forum section, January 17, 1993.\n~~copyright © 2000 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2004 Vladimír Luknár~~
Feng shui (doslova znamená "''veterná voda''") je súčasťou starovekej čínskej filozofie prírody. Feng shui sa často označuje za formu ''geomancie'', teda veštenia podľa geografických vlastností, ale hlavne sa týka pochopenia vzťahov medzi prírodou a nami samými tak, aby sme mohli žiť v harmónii s našim prostredím. \n\nFeng shui sa vzťahuje k učeniu, že žiť spolu a nie proti prírode prospieva tak ľuďom ako aj nášmu prostrediu. A týka sa aj rovnako veľmi háklivého názoru, že naše životy sú veľmi ovplyvnené fyzickým a emocionálnym prostredím. Ak sa obklopíme symbolmi smrti, neúcty a nezáujmu o život a prírodu, hlukom a rôznymi formami nízkosti, v tomto procese narušíme seba samých. Ak sa obklopíme krásou, jemnosťou, milotou, sympatiou, hudbou a rôznymi výrazmi sladkostí života, staneme sa noblesnejšími podobne ako naše okolie. \n\nDomnelí majstri feng shui, ktorí rozumejú piatim elementom a dvom energiám ako chi a sha (tvrdá energia, opak chi), vraj dokážu detegovať metafyzické energie a udať smer pre ich optimálny tok. Feng shui sa stalo akýmsi druhom architektonickej akupunktúry: kúzelníci a mágovia vstupujú do budov a do krajiny a svoje metafyzické senzory využívajú na detekciu toku dobrej a zlej „energie". Títo majstri, ktorých si možno najať, označujú, kde má byť kúpelňa, kam majú byť otočené vchody, kde majú visieť zrkadlá, ktoré izby potrebujú zelené a ktoré červené rastliny, kam má byť nasmerované čelo postele atď. O týchto veciach rozhodujú na základe toho, ako cítia tok chi, elektromagnetického poľa alebo hocijakého druhu energie, ktorá klienta zaujíma. (Ak máte a vy a váš partner problémy v spálni, zavolajte majstra feng shui. Asi budete musieť popresúvať pár kusov nábytku hore dolu, aby mohla chi správne tiecť. Avšak iba osoba so špeciálnymi metafyzickými senzormi vie povedať, čo sa má urobiť.) \n\nSkrátka, feng shui sa v Západnom svete stalo akýmsi druhom internej dekorácie a domnelí majstri feng shui sa nechávajú za mastné sumy najímať, aby pomáhali ľuďom ako je Donald Trump umiestniť jeho dvere a iné veci. Feng shui sa tiež stalo ďalším New Age podvodom s celou paletou výrobkov od papierových výstrižkov polmesiacov a planét, cez osemuholníkové zrkadlá až po drevené flauty, ktoré vám ponúkajú, aby sa vám zlepšilo zdravie, maximalizoval váš potenciál a aby sa vám splnenilo nejaké prianie podobne ako je to s fortune cookies (čínske „koláčiky" pre šťastie, obsahujúce lístoček s veštbou). \n\nPodľa Sutrisma Murtiyosa z Indonézie, v tých krajinách, kde je feng shui stále mocné, sa stalo gulášom povier a neoverených pojmov, ktoré sa podávajú aj v študijných programoch na univerzitách ako vedecké princípy architektúry alebo územného plánovania. Pán Murtiyoso mi napísal o jednom prednášajúcom na univerzite, ktorý napísal článok do najväčších indonézskych novín „obhajujúc princípy feng shui ako riadiaci princíp budúcej architektúry v Indonézii." To pána Murtiyosa nahnevalo: „ak sa to robí takzvaným ´paranormálnym´ spôsobom, nerozčúlilo by ma to. Ale ak to robí ´kolega´, architekt… neviem si jednoducho predstaviť, ako bude môj národ čeliť novému miléniu pri takýchto starovekých kúskoch. Ako môžeme dosiahnuť pokrok cez tento technoguláš." \n\nNa mieste pána Murtiyosa ma to začne trápiť až vtedy, keď začnú architekti ignorovať zákony fyziky v prospech metafyzických princípov. Stále ešte voláme našich kňazov, aby pri odovzdávaní mrakodrapov pofŕkali kúty svätenou vodou. Pokiaľ viem, tak sa zatiaľ ešte ani jeden nezrútil. A ak by poverčivosť znamenala brzdu pokroku, ešte stále by sme sa potulovali savanami spolu s našimi neotesanými predkami. \n\nĎalšie čítanie\n*Ultimate Feng Shui Resource\n*Feng Shui FAQ\n*Take Charge of Your Life Using Feng Shui by Tony Cuneo & Candace Czarny ~~(Skúste trochu divokú jazdu! Staroveké čínske ''chi'' sa stáva v "energetickom" táraní New Age "elekktromagnetickým poľom")~~\n*Spiritweb on Feng Shui ~~(Práve tu sa dozvieme úžasné veci, ako "Keď sa vaši rodičia milujú, vysielajú podobnú frekvenciu, ktorá vás priťahuje a spôsobuje, že vašich päť elementov sa spája. Ako sa to stane, začnete existovať")~~\n*What is Feng Shui? (Pomôcka: nejde o poverčivosť!)\n*WHAT IS FENG SHUI? ~~(Tu sa naučíte vyslovovovať "fong šuej")~~\n*Feng Shui USA\n~~copyright © 1999 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 1999 Vladimír Luknár~~
Fenomén stej opice sa týka spontánneho a záhadného skoku vedomia, ku ktorému vraj dôjde vtedy, keď sa dosiahne bod "kritickej masy." Povedzme, že ľudia, napríklad, začnú rozmýšľať o ukončení svetového hladu. Jedna osoba spôsobí, že o tom začne rozmýšľať iná osoba, táto osoba to prenesie na ďalšiu, tá na ďalšiu atď. avšak nie donekonečna, ale iba kým sa nedosiahne bod "kritickej masy." A potom, spontánne a záhadne, začne už každý človek na svete rozmýšľať o ukončení svetového hladu. \n\nVýraz "stá opica" pochádza z experimentu na opiciach, ktorý sa robil v 50-tych rokoch. Lyall Watson vo svojej knihe Lifetide opisuje, ako vraj jedna opica naučila druhú, ako si umyť zemiaky a tá to naučila ďalšiu, tá ďalšiu a čoskoro si všetky opice na ostrove umývali zemiaky tam, kde si nikdy predtým nijaká opica zemiaky neumývala. Keď sa stá opica naučila umyť si zemiak, náhle a spontánne a - záhadne - si všetky opice na iných ostrovoch, bez žiadneho možného vzájomného fyzického kontaktu, začali umývať zemiaky! Bol to príklad fungujúcej opičej telepatie alebo len nejaká opičiareň pána Watsona? \n\nJe to síce milá historka, ale nie je pravdivá. Aspoň tá časť o spontánnom prenose vlastnosti v správaní sa priestorom bez kontaktu pravdivá nie je. Naozaj bolo pár opíc, ktoré si umývali zemiaky. Začala to jedna opica a čoskoro sa k nej pridali ďalšie. Ale ani po šiestich rokoch nevideli všetky opice žiadny úžitok v omývaní svojich zemiakov v mori. A tak si Lyall časť o záhadnom prenose vymyslel. Tvrdenie, že opice na iných ostrovoch pozdvihli svoje vedomie na vysokú úroveň kultu umývania zemiakov, bola lož. \n\nTvrdenie o rastúcom vedomí pomocou dosiahnutia kritickej masy propagujú aj početní New Age spiritualisti, vrátane Kena Keyesa, Jr. Pán Keyes vydal knihu na internete, ktorá volá po ukončení jadrovej hrozby hromadného zničenia, ktoré nás celkom iste všetkých čaká, ak čoskoro nenastane zásadný zlom. Názov jeho pojednania je Stá opica. Vo svojej knihe píše také veci, ako "existuje bod, v ktorom, ak sa čo o len jednoho človeka zvýši počet tých, ktorí sa naladili na nové uvedomenie, pole sa zosilní tak, že toto uvedomenie nastane takmer u každého človeka!" \n\nNuž, zdá sa, že pokiaľ ide o šírenie nezmyslu so sto opicami, tak to naozaj funguje! Skutočne to vyzerá, že sa pretrhlo vrece s tými, ktorí hľadajú spirituálnu premenu seba i vesmíru. Stačí sa pozrieť na projekt M100 čiže Projekt stej opice. "Našou modlitbou je priniesť úžitok všetkým v svetovom spoločenstve bez predsudkov a zaujatosti." Kto by mohol proti takému cieľu niečo namietať? Ak o tom chcete získať viac informácií, mali by ste si prečítať dielo Morfogenetika a opice. Obsahuje najnovšie poznatky o budovaní vašej vlastnej vnútornej energie, o dverách vnímania, liečenia a milénia. Musí byť veľmi vzrušujúce, že sa chovatelia duše s nami podelia o globálne bratstvo. Ako vraví Expert na opice:"…vyliečenie ľudského srdca je hlavnou zo všetkých potrebných zmien v dvadsiatom prvom storočí." Amen. \n\nĎalšie čítanie \n\nFollow-Up Senior Researcher Comments on the Hundredth Monkey Phenomenon in Japan by Markus Pössel and Ron Amundson\nThe Theory of the Hundredth Monkey Debunked\n"The Hundredth Monkey" by Ken Keyes, Jr.\nAmundsom, Ron. "The Hundredth Monkey Phenomenon," SkepticaFenomén stej opice sa týka spontánneho a záhadného skoku vedomia, ku ktorému vraj dôjde vtedy, keď sa dosiahne bod "kritickej masy." Povedzme, že ľudia, napríklad, začnú rozmýšľať o ukončení svetového hladu. Jedna osoba spôsobí, že o tom začne rozmýšľať iná osoba, táto osoba to prenesie na ďalšiu, tá na ďalšiu atď. avšak nie donekonečna, ale iba kým sa nedosiahne bod "kritickej masy." A potom, spontánne a záhadne, začne už každý človek na svete rozmýšľať o ukončení svetového hladu. \n\nVýraz "stá opica" pochádza z experimentu na opiciach, ktorý sa robil v 50-tych rokoch. Lyall Watson vo svojej knihe Lifetide opisuje, ako vraj jedna opica naučila druhú, ako si umyť zemiaky a tá to naučila ďalšiu, tá ďalšiu a čoskoro si všetky opice na ostrove umývali zemiaky tam, kde si nikdy predtým nijaká opica zemiaky neumývala. Keď sa stá opica naučila umyť si zemiak, náhle a spontánne a - záhadne - si všetky opice na iných ostrovoch, bez žiadneho možného vzájomného fyzického kontaktu, začali umývať zemiaky! Bol to príklad fungujúcej opičej telepatie alebo len nejaká opičiareň pána Watsona? \n\nJe to síce milá historka, ale nie je pravdivá. Aspoň tá časť o spontánnom prenose vlastnosti v správaní sa priestorom bez kontaktu pravdivá nie je. Naozaj bolo pár opíc, ktoré si umývali zemiaky. Začala to jedna opica a čoskoro sa k nej pridali ďalšie. Ale ani po šiestich rokoch nevideli všetky opice žiadny úžitok v omývaní svojich zemiakov v mori. A tak si Lyall časť o záhadnom prenose vymyslel. Tvrdenie, že opice na iných ostrovoch pozdvihli svoje vedomie na vysokú úroveň kultu umývania zemiakov, bola lož. \n\nTvrdenie o rastúcom vedomí pomocou dosiahnutia kritickej masy propagujú aj početní New Age spiritualisti, vrátane Kena Keyesa, Jr. Pán Keyes vydal knihu na internete, ktorá volá po ukončení jadrovej hrozby hromadného zničenia, ktoré nás celkom iste všetkých čaká, ak čoskoro nenastane zásadný zlom. Názov jeho pojednania je Stá opica. Vo svojej knihe píše také veci, ako "existuje bod, v ktorom, ak sa čo o len jednoho človeka zvýši počet tých, ktorí sa naladili na nové uvedomenie, pole sa zosilní tak, že toto uvedomenie nastane takmer u každého človeka!" \n\nNuž, zdá sa, že pokiaľ ide o šírenie nezmyslu so sto opicami, tak to naozaj funguje! Skutočne to vyzerá, že sa pretrhlo vrece s tými, ktorí hľadajú spirituálnu premenu seba i vesmíru. Stačí sa pozrieť na projekt M100 čiže Projekt stej opice. "Našou modlitbou je priniesť úžitok všetkým v svetovom spoločenstve bez predsudkov a zaujatosti." Kto by mohol proti takému cieľu niečo namietať? Ak o tom chcete získať viac informácií, mali by ste si prečítať dielo Morfogenetika a opice. Obsahuje najnovšie poznatky o budovaní vašej vlastnej vnútornej energie, o dverách vnímania, liečenia a milénia. Musí byť veľmi vzrušujúce, že sa chovatelia duše s nami podelia o globálne bratstvo. Ako vraví Expert na opice:"…vyliečenie ľudského srdca je hlavnou zo všetkých potrebných zmien v dvadsiatom prvom storočí." Amen. \n\nĎalšie čítanie \n*Follow-Up Senior Researcher Comments on the Hundredth Monkey Phenomenon in Japan by Markus Pössel and Ron Amundson\n*The Theory of the Hundredth Monkey Debunked\n*"The Hundredth Monkey" by Ken Keyes, Jr.\n*Amundsom, Ron. "The Hundredth Monkey Phenomenon," Skeptical Inquirer, Summer 1985. Reprinted in The Hundredth Monkey and Other Paradigms of the Paranormal, ed. Kendrick Frazier (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1991).\n*Amundsom, Ron. "Watson and the Hundredth Monkey Phenomenon," Skeptical Inquirer, Spring 1987.\n*Possel, Markus and Ron Amundson. "Senior Researcher Coments on the Hundredth Monkey Phenomenon in Japan," Skeptical Inquirer, May/June 1996.\n*l Inquirer, Summer 1985. Reprinted in The Hundredth Monkey and Other Paradigms of the Paranormal, ed. Kendrick Frazier (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1991).\n*Amundsom, Ron. "Watson and the Hundredth Monkey Phenomenon," Skeptical Inquirer, Spring 1987.\n*Possel, Markus and Ron Amundson. "Senior Researcher Coments on the Hundredth Monkey Phenomenon in Japan," Skeptical Inquirer, May/June 1996.\n~~copyright © 2000 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2001 Vladimír Luknár~~
Fetiš je nejaký predmet, ako napríklad kameň, zub alebo niečo vyrezávané, čo má vraj magickú silu, ktorá dokáže človeka ochrániť pred zlým, chorobou alebo niečím podobným. \n\nNiektore fetiše sú vraj magické samé o sebe, iné získavajú svoju moc z nejakého božstva. O niektorých fetišoch sa vraví, že ich zázračné schopnosti sa prejavia len u vyvolených jedincov. Pre všetkých ostatných je fetiš tabu.\n\n^^copyright © 2008 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2008 Vladimír Luknár^^
//Ak máme veriť Carlovi Allenovi, naše námorné veliteľstvo sa vzdalo zdravého rozumu a historického precedensu a realizovalo experiment enormného významu v jasnom dennom svetle použijúc pritom veľmi žiadané eskortné bojové plavidlo…Ak by niekto napísal pravdu do knihy, volala by sa: Filadelfský podvod: Projekt Naivita.// \n''Robert A. Goerman''\n\nFiladelfský experiment je domnelý experiment Spojených štátov (Projekt Dúha) realizovaný 28.októbra 1943. Podľa legendy bola bojová loď ''USS Eldridge zneviditeľnená, dematerializovaná a teleportovaná z Filadelfie'', štát Pennsylvania, do Norftolku, štát Virginia, a zasa späť do námorného prístavu. Experiment mal vraj hrozné vedľajšie účinky, ako napríklad, že neviditeľní námorníci sa napokon zbláznili a tak vojenské námorníctvo zanechalo výskumy tejto vzrušujúcej novej technológie. \n\nExperiment vraj robil dr.Franklin Reno ako aplikovanie Einsteinovej teórie jednotného poľa. Pokus vraj demonštroval úspešné spojenie medzi gravitáciou a elektromagnetizmom: elektromagnetické zakrivenie časopriestoru. Námorníctvo popiera, že vôbec niekedy robilo takýto test. Tí konšpiratívne naladení to, samozrejme, chápu ako dôkaz, že experiment sa musel stať. Menej naivní sa opýtajú, odkiaľ pochádza táto historka? \n\nPríbeh je zmesou faktov, fikcie, špekulácie a bláznovstva. \n\nPravdou je, že americké námorníctvo robí všemožné experimenty, veľa z nich tajných. Mnohé z týchto experimentov sa snažia nájsť vojenské uplatnenie najnovších objavov alebo fyzikálnych teórií akou je aj Einsteinova terória jednotného poľa. Iným faktom je to, že v roku 1955 vydal predavač náhradných dielov a amatérsky astronóm menom Morris K. Jessup knihu nazvanú Prípad pre UFO. Vo svojej knihe Jessup špekuloval - okrem iného aj o tom - že využitie antigravitácie a elektromagnetizmu by bolo na pohon vesmírnych vozidiel lepšie ako raketové palivo. \n\nNasledujúceho roku Carl Allen (tiež známy pod menom Carlos Miguel Allende), brilantná ale narušená ľudská bytosť, naštartoval podvod tým, že začal Jessupovi písať listy, v ktorých rozprával o Filadelfskom experimente. Allen tvrdí, že bol svedkom zmiznutia lode, keď bol na palube obchodnej lode Andrew Furuseth. Tiež tvrdí, že videl, ako počas letu niektorí členovia posádky Eldridge zmizli v riedkom vzduchu. Allen poslal Jessupovu knihu so svojimi poznámkami v nej do Úradu pre námorný výskum vo Washingtone, D.C. Jessupa vzali do Washingtonu a predložili mu Allenove listy. Neskôr Varo Corporation, firma, ktorá robila výskum pre armádu, uverejnila spoznámkovanú verziu spolu s Allenovými listami Jessupovi. Jessup spáchal v roku 1959 samovraždu. Allen potom dlhé roky pokračoval v posielaní čudných poznámok známym a túlal sa z miesta na miesto. \n\nOdvtedy začali zúriť špekulácie o pôvode Allenovho príbehu. Bol tam a všetko videl, vravia jedni. Je mimozemšťanom a informácie nám sprostredkoval, tvrdí iní. Námorníctvo sa snaží ututlať svoje experimenty s mimozemšťanmi, domnievajú sa ďalší. Avšak, prostá pravda je, že Allen si to všetko iba vymyslel. \n\nJeho švindel vyrástol na legendu. Spôsobili to početné knihy, niektoré fikcie, niektoré nie, iné síce fikcie ale tváriace sa ako faktografia. \n\nZ roku 1965 je kniha Vincenta H. Gaddisa Neviditeľné horizonty: pravdivé záhady morí. Okrem príbehov o rôznych miznúcich ostrovoch, lietadlách a lodiach Gaddis prezentuje základy legendy vytvorenej Allenom v jeho listoch a uverejnených vo vydaní Jessupovho diela od spoločnosti Varo. \n\nV roku 1977 Charles Berlitz vydal knihu Bez stopy: nové informácie z Trojuholníka, do ktorej dal aj kapitolu o Filadefskom experimente. Berlitz je častým zdrojom historiek o divných úkazoch, ako je Atlantída, Bermudský trojuholník a Noemova archa. \n\nV kategórii fikcia vyniká Riedky vzduch (1978) od Georgea E. Burgera a Neila R. Simpsona. Je o vyšetrovaní Námorníctva Spojených Štátov v prípade utajovania experimentu na námornej lodi USS Eldridge v roku 1943. \n\nV roku 1979 bola vydaná kniha Filadelfský experiment: projekt neviditeľnosti od Williama L. Moora a Charlesa Berlitza. Táto kniha je fikcia, ale tvrdí, že ide o fakty a plagiarizuje časti z Riedkeho vzduchu. V tejto knihe sa do novej dimenzie dostane nielen loď ale aj viacero členov posádky a už ich nikto nikdy neuvidí (samozrejme, pokiaľ to nevezmete na Atlantídu na Noemovej arche a cez Bermudský trojuholník, potom tam námorníkov určite nájdete, ako držia seansu.) \n\nV roku 1984 vznikol aj film nazvaný Filadelfský experiment. Režíroval ho Stewart Raffill a bol založený na scenári od Williama Graya a Michaela Janovera. \n\nVznikli ešte ďalšie diela na túto tému, ktoré sa snažia využiť ľudskú naivitu, ale nasledovné dve sú asi najhoršie: Filadelfský experiment a iné UFO spiknutia, od Brada Steigera, s Alfredom Bielekom a ~Sherry-Hanson Steigerovou, a Filadelfský experiment Časť 1- križovatky histórie, od Alfreda Bieleka. To prvé využíva klasickú schému o intrigách CIA, vládnom sprisahaní, tajných schôdzkach s mimozemšťanmi, výletoch na Mars, návštevách mužov v čiernom atď. To druhé je video o mužovi, ktorý tvrdí, že bol v roku 1943 lekárom na lodi USS Eldridge a bol súčasťou tímu, ktorý experiment prevádzal. Bielek tvrdí, že počas experimetu cestoval v čase z roku 1943 do roku 1983 a tak mohol príbeh vyrozprávať, aby mu v dôsledku toho začala znepríjemnovať život americká vláda.\n\nĎalšie čítanie:\n*Alias Carlos Allende: The Mystery Man Behind the Philadelphia Experiment by Robert A. Goerman\n*Quest for Truth: The Philadelphia Experiment - The Making of the Great American Novel by Mack W. Shelton Jr.\n*The Philadelphia Experiment from A to Z\n*Philadelphia Experiment: Project Rainbow\n*In Search of the Philadelphia Experiment\n*Gaddis, Vincent. Invisible Horizons: true mysteries of the sea (Philadelphia: Chilton Book Co., 1965).\n*M. K. Jessup, The Case for the UFO (Secaucas, N.J.: Citadel Press, 1955).\n*Simpson, George E. and Neal R. Burger, Thin Air (New York: Dell, 1978).\n~~copyright © 2000 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2004 Vladimír Luknár~~\n
\n//{{{\n//This ensures that the footer sticks to the bottom of the screen when there are no tiddlers open. If that is not desirable, it can be deleted.\nfunction setFooter() {\n if (document.getElementById && document.getElementById("contentFooter") ) {\n var windowHeight=findWindowHeight();\n if (windowHeight>0) {\n var contentHeight= document.getElementById('mainMenu').offsetHeight + document.getElementById("header").offsetHeight + document.getElementById("contentFooter").offsetHeight;\n var menu= document.getElementById('mainMenu');\n if (windowHeight-(contentHeight)>=0) {\n menu.style.position='relative';\n menu.style.marginBottom=(windowHeight-(contentHeight))+'px';\n }\n else {\n menu.style.position='';\n menu.style.marginBottom='';\n }\n }\n }\n}\nwindow.onresize = function() {\n setFooter();\n}\n\nStory.prototype.refreshTiddler_footerhack=Story.prototype.refreshTiddler;\nStory.prototype.refreshTiddler = function (title,template,force)\n{ \nvar theTiddler = Story.prototype.refreshTiddler_footerhack.apply(this,arguments);\nsetFooter();\n return theTiddler;}\n\n//}}}
/***\n|''Name:''|ForEachTiddlerPlugin|\n|''Version:''|1.0.4 (2006-01-06)|\n|''Source:''|http://tiddlywiki.abego-software.de/#ForEachTiddlerPlugin|\n|''Author:''|UdoBorkowski (ub [at] abego-software [dot] de)|\n|''Licence:''|[[BSD open source license]]|\n|''Macros:''|[[ForEachTiddlerMacro]] v1.0.4|\n|''TiddlyWiki:''|1.2.38+, 2.0|\n|''Browser:''|Firefox 1.0.4+; InternetExplorer 6.0|\n!Description\n\nCreate customizable lists, tables etc. for your selections of tiddlers. Specify the tiddlers to include and their order through a powerful language.\n\n''Syntax:'' \n|>|{{{<<}}}''forEachTiddler'' [''in'' //tiddlyWikiPath//] [''where'' //whereCondition//] [''sortBy'' //sortExpression// [''ascending'' //or// ''descending'']] [''script'' //scriptText//] [//action// [//actionParameters//]]{{{>>}}}|\n|//tiddlyWikiPath//|The filepath to the TiddlyWiki the macro should work on. When missing the current TiddlyWiki is used.|\n|//whereCondition//|(quoted) JavaScript boolean expression. May refer to the build-in variables {{{tiddler}}} and {{{context}}}.|\n|//sortExpression//|(quoted) JavaScript expression returning "comparable" objects (using '{{{<}}}','{{{>}}}','{{{==}}}'. May refer to the build-in variables {{{tiddler}}} and {{{context}}}.|\n|//scriptText//|(quoted) JavaScript text. Typically defines JavaScript functions that are called by the various JavaScript expressions (whereClause, sortClause, action arguments,...)|\n|//action//|The action that should be performed on every selected tiddler, in the given order. By default the actions [[addToList|AddToListAction]] and [[write|WriteAction]] are supported. When no action is specified [[addToList|AddToListAction]] is used.|\n|//actionParameters//|(action specific) parameters the action may refer while processing the tiddlers (see action descriptions for details). <<tiddler [[JavaScript in actionParameters]]>>|\n|>|~~Syntax formatting: Keywords in ''bold'', optional parts in [...]. 'or' means that exactly one of the two alternatives must exist.~~|\n\nSee details see [[ForEachTiddlerMacro]] and [[ForEachTiddlerExamples]].\n\n!Revision history\n* v1.0.4 (2006-01-06)\n** Support TiddlyWiki 2.0\n* v1.0.3 (2005-12-22)\n** Features: \n*** Write output to a file supports multi-byte environments (Thanks to Bram Chen) \n*** Provide API to access the forEachTiddler functionality directly through JavaScript (see getTiddlers and performMacro)\n** Enhancements:\n*** Improved error messages on InternetExplorer.\n* v1.0.2 (2005-12-10)\n** Features: \n*** context object also holds reference to store (TiddlyWiki)\n** Fixed Bugs: \n*** ForEachTiddler 1.0.1 has broken support on win32 Opera 8.51 (Thanks to BrunoSabin for reporting)\n* v1.0.1 (2005-12-08)\n** Features: \n*** Access tiddlers stored in separated TiddlyWikis through the "in" option. I.e. you are no longer limited to only work on the "current TiddlyWiki".\n*** Write output to an external file using the "toFile" option of the "write" action. With this option you may write your customized tiddler exports.\n*** Use the "script" section to define "helper" JavaScript functions etc. to be used in the various JavaScript expressions (whereClause, sortClause, action arguments,...).\n*** Access and store context information for the current forEachTiddler invocation (through the build-in "context" object) .\n*** Improved script evaluation (for where/sort clause and write scripts).\n* v1.0.0 (2005-11-20)\n** initial version\n\n!Code\n***/\n//{{{\n\n//============================================================================\n//============================================================================\n// ForEachTiddlerPlugin\n//============================================================================\n//============================================================================\n\nversion.extensions.ForEachTiddlerPlugin = {major: 1, minor: 0, revision: 4, date: new Date(2006,1,6), source: "http://tiddlywiki.abego-software.de/#ForEachTiddlergPlugin"};\n\n// For backward compatibility with TW 1.2.x\n//\nif (!TiddlyWiki.prototype.forEachTiddler) {\n TiddlyWiki.prototype.forEachTiddler = function(callback) {\n for(var t in this.tiddlers) {\n callback.call(this,t,this.tiddlers[t]);\n };\n }\n}\n\n//============================================================================\n// forEachTiddler Macro\n//============================================================================\n\nversion.extensions.forEachTiddler = {major: 1, minor: 0, revision: 4, date: new Date(2006,1,6), provider: "http://tiddlywiki.abego-software.de"};\n\n// ---------------------------------------------------------------------------\n// Configurations and constants \n// ---------------------------------------------------------------------------\n\nconfig.macros.forEachTiddler = {\n // Standard Properties\n label: "forEachTiddler",\n prompt: "Perform actions on a (sorted) selection of tiddlers",\n\n // actions\n actions: {\n addToList: {},\n write: {}\n }\n}\n\n// ---------------------------------------------------------------------------\n// The forEachTiddler Macro Handler \n// ---------------------------------------------------------------------------\n\nconfig.macros.forEachTiddler.handler = function(place,macroName,params) {\n // config.macros.forEachTiddler.traceMacroCall(place,macroName,params);\n\n // --- Parsing ------------------------------------------\n\n var i = 0; // index running over the params\n // Parse the "in" clause\n var tiddlyWikiPath = undefined;\n if ((i < params.length) && params[i] == "in") {\n i++;\n if (i >= params.length) {\n this.handleError(place, "TiddlyWiki path expected behind 'in'.");\n return;\n }\n tiddlyWikiPath = this.paramEncode((i < params.length) ? params[i] : "");\n i++;\n }\n\n // Parse the where clause\n var whereClause ="true";\n if ((i < params.length) && params[i] == "where") {\n i++;\n whereClause = this.paramEncode((i < params.length) ? params[i] : "");\n i++;\n }\n\n // Parse the sort stuff\n var sortClause = null;\n var sortAscending = true; \n if ((i < params.length) && params[i] == "sortBy") {\n i++;\n if (i >= params.length) {\n this.handleError(place, "sortClause missing behind 'sortBy'.");\n return;\n }\n sortClause = this.paramEncode(params[i]);\n i++;\n\n if ((i < params.length) && (params[i] == "ascending" || params[i] == "descending")) {\n sortAscending = params[i] == "ascending";\n i++;\n }\n }\n\n // Parse the script\n var scriptText = null;\n if ((i < params.length) && params[i] == "script") {\n i++;\n scriptText = this.paramEncode((i < params.length) ? params[i] : "");\n i++;\n }\n\n // Parse the action. \n // When we are already at the end use the default action\n var actionName = "addToList";\n if (i < params.length) {\n if (!config.macros.forEachTiddler.actions[params[i]]) {\n this.handleError(place, "Unknown action '"+params[i]+"'.");\n return;\n } else {\n actionName = params[i]; \n i++;\n }\n } \n \n // Get the action parameter\n // (the parsing is done inside the individual action implementation.)\n var actionParameter = params.slice(i);\n\n\n // --- Processing ------------------------------------------\n try {\n this.performMacro({\n place: place, \n whereClause: whereClause, \n sortClause: sortClause, \n sortAscending: sortAscending, \n actionName: actionName, \n actionParameter: actionParameter, \n scriptText: scriptText, \n tiddlyWikiPath: tiddlyWikiPath});\n\n } catch (e) {\n this.handleError(place, e);\n }\n}\n\n// Returns an object with properties "tiddlers" and "context".\n// tiddlers holds the (sorted) tiddlers selected by the parameter,\n// context the context of the execution of the macro.\n//\n// The action is not yet performed.\n//\n// @parameter see performMacro\n//\nconfig.macros.forEachTiddler.getTiddlersAndContext = function(parameter) {\n\n var context = config.macros.forEachTiddler.createContext(parameter.place, parameter.whereClause, parameter.sortClause, parameter.sortAscending, parameter.actionName, parameter.actionParameter, parameter.scriptText, parameter.tiddlyWikiPath);\n\n var tiddlyWiki = parameter.tiddlyWikiPath ? this.loadTiddlyWiki(parameter.tiddlyWikiPath) : store;\n context["tiddlyWiki"] = tiddlyWiki;\n \n // Get the tiddlers, as defined by the whereClause\n var tiddlers = this.findTiddlers(parameter.whereClause, context, tiddlyWiki);\n context["tiddlers"] = tiddlers;\n\n // Sort the tiddlers, when sorting is required.\n if (parameter.sortClause) {\n this.sortTiddlers(tiddlers, parameter.sortClause, parameter.sortAscending, context);\n }\n\n return {tiddlers: tiddlers, context: context};\n}\n\n// Returns the (sorted) tiddlers selected by the parameter.\n//\n// The action is not yet performed.\n//\n// @parameter see performMacro\n//\nconfig.macros.forEachTiddler.getTiddlers = function(parameter) {\n return this.getTiddlersAndContext(parameter).tiddlers;\n}\n\n// Performs the macros with the given parameter.\n//\n// @param parameter holds the parameter of the macro as separate properties.\n// The following properties are supported:\n//\n// place\n// whereClause\n// sortClause\n// sortAscending\n// actionName\n// actionParameter\n// scriptText\n// tiddlyWikiPath\n//\n// All properties are optional. \n// For most actions the place property must be defined.\n//\nconfig.macros.forEachTiddler.performMacro = function(parameter) {\n var tiddlersAndContext = this.getTiddlersAndContext(parameter);\n\n // Perform the action\n var actionName = parameter.actionName ? parameter.actionName : "addToList";\n var action = config.macros.forEachTiddler.actions[actionName];\n if (!action) {\n this.handleError(parameter.place, "Unknown action '"+actionName+"'.");\n return;\n }\n\n var actionHandler = action.handler;\n actionHandler(parameter.place, tiddlersAndContext.tiddlers, parameter.actionParameter, tiddlersAndContext.context);\n}\n\n// ---------------------------------------------------------------------------\n// The actions \n// ---------------------------------------------------------------------------\n\n// Internal.\n//\n// --- The addToList Action -----------------------------------------------\n//\nconfig.macros.forEachTiddler.actions.addToList.handler = function(place, tiddlers, parameter, context) {\n // Parse the parameter\n var p = 0;\n\n // Check for extra parameters\n if (parameter.length > p) {\n config.macros.forEachTiddler.createExtraParameterErrorElement(place, "addToList", parameter, p);\n return;\n }\n\n // Perform the action.\n var list = document.createElement("ul");\n place.appendChild(list);\n for (var i = 0; i < tiddlers.length; i++) {\n var tiddler = tiddlers[i];\n var listItem = document.createElement("li")\n list.appendChild(listItem);\n createTiddlyLink(listItem, tiddler.title, true);\n }\n}\n\n// Internal.\n//\n// --- The write Action ---------------------------------------------------\n//\nconfig.macros.forEachTiddler.actions.write.handler = function(place, tiddlers, parameter, context) {\n // Parse the parameter\n var p = 0;\n if (p >= parameter.length) {\n this.handleError(place, "Missing expression behind 'write'.");\n return;\n }\n\n var textExpression = config.macros.forEachTiddler.paramEncode(parameter[p]);\n p++;\n\n // Parse the "toFile" option\n var filename = null;\n var lineSeparator = undefined;\n if ((p < parameter.length) && parameter[p] == "toFile") {\n p++;\n if (p >= parameter.length) {\n this.handleError(place, "Filename expected behind 'toFile' of 'write' action.");\n return;\n }\n \n filename = config.macros.forEachTiddler.getLocalPath(config.macros.forEachTiddler.paramEncode(parameter[p]));\n p++;\n if ((p < parameter.length) && parameter[p] == "withLineSeparator") {\n p++;\n if (p >= parameter.length) {\n this.handleError(place, "Line separator text expected behind 'withLineSeparator' of 'write' action.");\n return;\n }\n lineSeparator = config.macros.forEachTiddler.paramEncode(parameter[p]);\n p++;\n }\n }\n \n // Check for extra parameters\n if (parameter.length > p) {\n config.macros.forEachTiddler.createExtraParameterErrorElement(place, "write", parameter, p);\n return;\n }\n\n // Perform the action.\n var func = config.macros.forEachTiddler.getEvalTiddlerFunction(textExpression, context);\n var count = tiddlers.length;\n var text = "";\n for (var i = 0; i < count; i++) {\n var tiddler = tiddlers[i];\n text += func(tiddler, context, count, i);\n }\n \n if (filename) {\n if (lineSeparator != undefined) {\n lineSeparator = lineSeparator.replace(/\s\sn/mg, "\sn").replace(/\s\sr/mg, "\sr");\n text = text.replace(/\sn/mg,lineSeparator);\n }\n saveFile(filename, convertUnicodeToUTF8(text));\n } else {\n var wrapper = createTiddlyElement(place, "span");\n wikify(text, wrapper);\n }\n}\n\n\n// ---------------------------------------------------------------------------\n// Helpers\n// ---------------------------------------------------------------------------\n\n// Internal.\n//\nconfig.macros.forEachTiddler.createContext = function(placeParam, whereClauseParam, sortClauseParam, sortAscendingParam, actionNameParam, actionParameterParam, scriptText, tiddlyWikiPathParam) {\n return {\n place : placeParam, \n whereClause : whereClauseParam, \n sortClause : sortClauseParam, \n sortAscending : sortAscendingParam, \n script : scriptText,\n actionName : actionNameParam, \n actionParameter : actionParameterParam,\n tiddlyWikiPath : tiddlyWikiPathParam\n }\n}\n\n// Internal.\n//\n// Returns a TiddlyWiki with the tiddlers loaded from the TiddlyWiki of \n// the given path.\n//\nconfig.macros.forEachTiddler.loadTiddlyWiki = function(path, idPrefix) {\n if (!idPrefix) {\n idPrefix = "store";\n }\n \n // Read the content of the given file\n var content = loadFile(this.getLocalPath(path));\n if(content == null) {\n throw "TiddlyWiki '"+path+"' not found.";\n }\n \n // Locate the storeArea div's\n var posOpeningDiv = content.indexOf(startSaveArea);\n var posClosingDiv = content.lastIndexOf(endSaveArea);\n if((posOpeningDiv == -1) || (posClosingDiv == -1)) {\n throw "File '"+path+"' is not a TiddlyWiki.";\n }\n var storageText = content.substr(posOpeningDiv + startSaveArea.length, posClosingDiv);\n \n // Create a "div" element that contains the storage text\n var myStorageDiv = document.createElement("div");\n myStorageDiv.innerHTML = storageText;\n myStorageDiv.normalize();\n \n // Create all tiddlers in a new TiddlyWiki\n // (following code is modified copy of TiddlyWiki.prototype.loadFromDiv)\n var tiddlyWiki = new TiddlyWiki();\n var store = myStorageDiv.childNodes;\n for(var t = 0; t < store.length; t++) {\n var e = store[t];\n var title = null;\n if(e.getAttribute)\n title = e.getAttribute("tiddler");\n if(!title && e.id && e.id.substr(0,lenPrefix) == idPrefix)\n title = e.id.substr(lenPrefix);\n if(title && title != "") {\n var tiddler = tiddlyWiki.createTiddler(title);\n tiddler.loadFromDiv(e,title);\n }\n }\n tiddlyWiki.dirty = false;\n\n return tiddlyWiki;\n}\n\n\n \n// Internal.\n//\n// Returns a function that has a function body returning the given javaScriptExpression.\n// The function has the parameters:\n// \n// (tiddler, context, count, index)\n//\nconfig.macros.forEachTiddler.getEvalTiddlerFunction = function (javaScriptExpression, context) {\n var script = context["script"];\n var functionText = "theFunction = function(tiddler, context, count, index) { return "+javaScriptExpression+"}";\n var fullText = (script ? script+";" : "")+functionText;\n return eval(fullText);\n}\n\n// Internal.\n//\nconfig.macros.forEachTiddler.findTiddlers = function(whereClause, context, tiddlyWiki) {\n var result = [];\n var func = config.macros.forEachTiddler.getEvalTiddlerFunction(whereClause, context);\n tiddlyWiki.forEachTiddler(function(title,tiddler) {\n if (func(tiddler, context, undefined, undefined)) {\n result.push(tiddler);\n }\n });\n return result;\n}\n\n// Internal.\n//\nconfig.macros.forEachTiddler.createExtraParameterErrorElement = function(place, actionName, parameter, firstUnusedIndex) {\n var message = "Extra parameter behind '"+actionName+"':";\n for (var i = firstUnusedIndex; i < parameter.length; i++) {\n message += " "+parameter[i];\n }\n this.handleError(place, message);\n}\n\n// Internal.\n//\nconfig.macros.forEachTiddler.sortAscending = function(tiddlerA, tiddlerB) {\n var result = \n (tiddlerA.forEachTiddlerSortValue == tiddlerB.forEachTiddlerSortValue) \n ? 0\n : (tiddlerA.forEachTiddlerSortValue < tiddlerB.forEachTiddlerSortValue)\n ? -1 \n : +1; \n return result;\n}\n\n// Internal.\n//\nconfig.macros.forEachTiddler.sortDescending = function(tiddlerA, tiddlerB) {\n var result = \n (tiddlerA.forEachTiddlerSortValue == tiddlerB.forEachTiddlerSortValue) \n ? 0\n : (tiddlerA.forEachTiddlerSortValue < tiddlerB.forEachTiddlerSortValue)\n ? +1 \n : -1; \n return result;\n}\n\n// Internal.\n//\nconfig.macros.forEachTiddler.sortTiddlers = function(tiddlers, sortClause, ascending, context) {\n // To avoid evaluating the sortClause whenever two items are compared \n // we pre-calculate the sortValue for every item in the array and store it in a \n // temporary property ("forEachTiddlerSortValue") of the tiddlers.\n var func = config.macros.forEachTiddler.getEvalTiddlerFunction(sortClause, context);\n var count = tiddlers.length;\n for (var i = 0; i < count; i++) {\n var tiddler = tiddlers[i];\n tiddler.forEachTiddlerSortValue = func(tiddler,context, undefined, undefined);\n }\n\n // Do the sorting\n tiddlers.sort(ascending ? this.sortAscending : this.sortDescending);\n\n // Delete the temporary property that holds the sortValue. \n for (var i = 0; i < tiddlers.length; i++) {\n delete tiddlers[i].forEachTiddlerSortValue;\n }\n}\n\n\n// Internal.\n//\nconfig.macros.forEachTiddler.trace = function(message) {\n displayMessage(message);\n}\n\n// Internal.\n//\nconfig.macros.forEachTiddler.traceMacroCall = function(place,macroName,params) {\n var message ="<<"+macroName;\n for (var i = 0; i < params.length; i++) {\n message += " "+params[i];\n }\n message += ">>";\n displayMessage(message);\n}\n\n\n// Internal.\n//\n// Creates an element that holds an error message\n// \nconfig.macros.forEachTiddler.createErrorElement = function(place, exception) {\n var message = (exception.description) ? exception.description : exception.toString();\n return createTiddlyElement(place,"span",null,"forEachTiddlerError","<<forEachTiddler ...>>: "+message);\n}\n\n// Internal.\n//\n// @param place [may be null]\n//\nconfig.macros.forEachTiddler.handleError = function(place, exception) {\n if (place) {\n this.createErrorElement(place, exception);\n } else {\n throw exception;\n }\n}\n\n// Internal.\n//\n// Encodes the given string.\n//\n// Replaces \n// "$))" to ">>"\n// "$)" to ">"\n//\nconfig.macros.forEachTiddler.paramEncode = function(s) {\n var reGTGT = new RegExp("\s\s$\s\s)\s\s)","mg");\n var reGT = new RegExp("\s\s$\s\s)","mg");\n return s.replace(reGTGT, ">>").replace(reGT, ">");\n}\n\n// Internal.\n//\n// Returns the given original path (that is a file path, starting with "file:")\n// as a path to a local file, in the systems native file format.\n//\n// Location information in the originalPath (i.e. the "#" and stuff following)\n// is stripped.\n// \nconfig.macros.forEachTiddler.getLocalPath = function(originalPath) {\n // Remove any location part of the URL\n var hashPos = originalPath.indexOf("#");\n if(hashPos != -1)\n originalPath = originalPath.substr(0,hashPos);\n // Convert to a native file format assuming\n // "file:///x:/path/path/path..." - pc local file --> "x:\spath\spath\spath..."\n // "file://///server/share/path/path/path..." - FireFox pc network file --> "\s\sserver\sshare\spath\spath\spath..."\n // "file:///path/path/path..." - mac/unix local file --> "/path/path/path..."\n // "file://server/share/path/path/path..." - pc network file --> "\s\sserver\sshare\spath\spath\spath..."\n var localPath;\n if(originalPath.charAt(9) == ":") // pc local file\n localPath = unescape(originalPath.substr(8)).replace(new RegExp("/","g"),"\s\s");\n else if(originalPath.indexOf("file://///") == 0) // FireFox pc network file\n localPath = "\s\s\s\s" + unescape(originalPath.substr(10)).replace(new RegExp("/","g"),"\s\s");\n else if(originalPath.indexOf("file:///") == 0) // mac/unix local file\n localPath = unescape(originalPath.substr(7));\n else if(originalPath.indexOf("file:/") == 0) // mac/unix local file\n localPath = unescape(originalPath.substr(5));\n else // pc network file\n localPath = "\s\s\s\s" + unescape(originalPath.substr(7)).replace(new RegExp("/","g"),"\s\s"); \n return localPath;\n}\n\n// ---------------------------------------------------------------------------\n// Stylesheet Extensions (may be overridden by local StyleSheet)\n// ---------------------------------------------------------------------------\n//\nsetStylesheet(\n ".forEachTiddlerError{color: #ffffff;background-color: #880000;}",\n "forEachTiddler");\n\n//============================================================================\n// End of forEachTiddler Macro\n//============================================================================\n\n\n//============================================================================\n// String.startsWith Function\n//============================================================================\n//\n// Returns true if the string starts with the given prefix, false otherwise.\n//\nversion.extensions["String.startsWith"] = {major: 1, minor: 0, revision: 0, date: new Date(2005,11,20), provider: "http://tiddlywiki.abego-software.de"};\n//\nString.prototype.startsWith = function(prefix) {\n var n = prefix.length;\n return (this.length >= n) && (this.slice(0, n) == prefix);\n}\n\n\n\n//============================================================================\n// String.endsWith Function\n//============================================================================\n//\n// Returns true if the string ends with the given suffix, false otherwise.\n//\nversion.extensions["String.endsWith"] = {major: 1, minor: 0, revision: 0, date: new Date(2005,11,20), provider: "http://tiddlywiki.abego-software.de"};\n//\nString.prototype.endsWith = function(suffix) {\n var n = suffix.length;\n return (this.length >= n) && (this.right(n) == suffix);\n}\n\n\n//============================================================================\n// String.contains Function\n//============================================================================\n//\n// Returns true when the string contains the given substring, false otherwise.\n//\nversion.extensions["String.contains"] = {major: 1, minor: 0, revision: 0, date: new Date(2005,11,20), provider: "http://tiddlywiki.abego-software.de"};\n//\nString.prototype.contains = function(substring) {\n return this.indexOf(substring) >= 0;\n}\n\n//============================================================================\n// Array.indexOf Function\n//============================================================================\n//\n// Returns the index of the first occurance of the given item in the array or \n// -1 when no such item exists.\n//\n// @param item [may be null]\n//\nversion.extensions["Array.indexOf"] = {major: 1, minor: 0, revision: 0, date: new Date(2005,11,20), provider: "http://tiddlywiki.abego-software.de"};\n//\nArray.prototype.indexOf = function(item) {\n for (var i = 0; i < this.length; i++) {\n if (this[i] == item) {\n return i;\n }\n }\n return -1;\n}\n\n//============================================================================\n// Array.contains Function\n//============================================================================\n//\n// Returns true when the array contains the given item, otherwise false. \n//\n// @param item [may be null]\n//\nversion.extensions["Array.contains"] = {major: 1, minor: 0, revision: 0, date: new Date(2005,11,20), provider: "http://tiddlywiki.abego-software.de"};\n//\nArray.prototype.contains = function(item) {\n return (this.indexOf(item) >= 0);\n}\n\n//============================================================================\n// Array.containsAny Function\n//============================================================================\n//\n// Returns true when the array contains at least one of the elements \n// of the item. Otherwise (or when items contains no elements) false is returned.\n//\nversion.extensions["Array.containsAny"] = {major: 1, minor: 0, revision: 0, date: new Date(2005,11,20), provider: "http://tiddlywiki.abego-software.de"};\n//\nArray.prototype.containsAny = function(items) {\n for(var i = 0; i < items.length; i++) {\n if (this.contains(items[i])) {\n return true;\n }\n }\n return false;\n}\n\n\n//============================================================================\n// Array.containsAll Function\n//============================================================================\n//\n// Returns true when the array contains all the items, otherwise false.\n// \n// When items is null false is returned (even if the array contains a null).\n//\n// @param items [may be null] \n//\nversion.extensions["Array.containsAll"] = {major: 1, minor: 0, revision: 0, date: new Date(2005,11,20), provider: "http://tiddlywiki.abego-software.de"};\n//\nArray.prototype.containsAll = function(items) {\n for(var i = 0; i < items.length; i++) {\n if (!this.contains(items[i])) {\n return false;\n }\n }\n return true;\n}\n\n\n\n//}}}\n\n\n/***\n!Licence and Copyright\nCopyright (c) abego Software ~GmbH, 2005 ([[www.abego-software.de|http://www.abego-software.de]])\n\nRedistribution and use in source and binary forms, with or without modification,\nare permitted provided that the following conditions are met:\n\nRedistributions of source code must retain the above copyright notice, this\nlist of conditions and the following disclaimer.\n\nRedistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this\nlist of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other\nmaterials provided with the distribution.\n\nNeither the name of abego Software nor the names of its contributors may be\nused to endorse or promote products derived from this software without specific\nprior written permission.\n\nTHIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY\nEXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES\nOF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT\nSHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,\nINCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED\nTO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR\nBUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN\nCONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN\nANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH\nDAMAGE.\n***/\n
Filozofický materializmus (tiež známy ako fyzikalizmus) je metafyzický názor, že vo vesmíre existuje iba jedna substancia a že táto substancia je fyzická, empirická alebo materiálna. Materialisti veria, že spirituálna substancia je len blud. Paranormálne, nadprirodzené alebo okultné javy sú buď klamom alebo sú zredukovateľné na fyzikálne sily. \n\nMaterialisti nie sú nevyhnutne ateistami, ani nepopierajú realitu takých vecí ako je láska alebo spravodlivosť, krása alebo dobro. \n\nViď súvisiace položky o barónovi d´Holbachovi ([[Holbach]]) a naturalizme ([[Naturalizmus]]).\n~~copyright © 2000 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2000 Vladimír Luknár~~
Je to štúdium rukopisu, najmä ak sa používa na analyzovanie osobnosti. \n\nGrafológovia veria, že rukopis je fyzickým prejavom čisto mentálnej funkcie a môže odhaliť veľa o danej osobe tak, ako astrológia alebo psychometria, alebo ~Meyer-Bryggsov test. O grafológii sa tvrdí, že je užitočná na pochopenie dospievajúcich, pri manželskej poradni, odhaľovaní zločincov a na diagnostikovanie chorôb. [PCCS] \n\nGrafológia nemá poriadny teoretický základ, aj keď existuje mnoho techník, ktoré grafológovia používajú. Aj napriek tomu, všetky interpretácie týchto "expertov", ako sa zdá, možno zredukovať na impresionistické zhodnotenia, ktoré tvrdia, že chápu základné črty osobnosti podľa takých prejavov, ako je tlak vyvíjaný na papier, medzery medzi slovami a písmenami, vodorovné čiarky na písmenom t, bodky na písmenom i, a podľa veľkosti, sklonu, rýchlosti a konzistentnosti písma. \n\nKeďže niet užitočnej teórie, podľa ktorej by sa dalo vysvetliť, ako grafológia asi funguje, nie je prekvapením, že neexistuje ani empirický dôkaz, že niektorá grafologická charakteristika významne koreluje s niektorou zaujímavou osobnostnou črtou. V 70% prípadov sú však ešte aj laici schopní správne identifikovať pohlavie pisateľa. [Furnham, p. 204] \n\nAdrian Furnham píše: "//Čitatelia, ktorí poznajú techniku '''cold reading''', pochopia, prečo sa zdá, že grafológia funguje a prečo v ňu verí tak mnoho (inak inteligentných) ľudí.//" [p. 204] \n\nKeď ku "''cold reading''" pridáte ešte Forerov alebo Barnumov efekt a obecné povzbudenie a myslím, že už máte celkom úplné vysvetlenie popularity grafológie. \n\nGrafológia je ďalšou ilúziou' (alebo nadmerným ópiom?) tých, ktorí chcú jednoduchý a hrubý rozhodovací proces, ktorý im povie, koho si zobrať, kto spáchal zločin, koho prijať do zamestnania, akú kariéru si zvoliť, kde je dobrá poľovačka, kde je voda, ropa alebo zakopaný poklad alebo ktorým smerom sa vydať.'' Grafológia je ďalšou položkou v dlhom zozname pochybných náhrad tvrdej práce.'' Je to lákavé pre tých, ktorí nemajú trpezlivosť s takými problémovými vecami, ako je výskum, analýza dôkazov, zdôvodňovanie, logika a testovanie hypotéz. \n\nTakže, ak chcete výsledky a chcete ich hneď a chcete ich vyjadrené silnými, istými pojmami, grafológia je pre vás. Ak však dokážete žiť s rozumnými pravdepodosťami a neistotou, možno skúsite inú metódu na vybranie si manželky alebo prijatie zamestnanca. \n\nViď súvisiace položky o kryštáloch, čítanie z dlane, polygrafe a Rorschachovom testovaní. \n\nĎalšie čítanie\n*Graphological Gender Testing A humorous application of this wonderful "science".\n*The Write Stuff - Evaluations of Graphology, the Study of Handwriting Analysis, edited by Barry L. Beyerstein and Dayle F. Beyerstein (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1991).\n*Basil, Robert. "Graphology and Personality: `Let the Buyer Beware'," in The Hundreth Monkey and Other Paradigms of the Paranormal,ed. Kendrick Frazier (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1991), pp. 206-208.\n*Furnham, Adrian. "Write and Wrong: The Validity of Graphological Analysis," in The Hundreth Monkey and Other Paradigms of the Paranormal,ed. Kendrick Frazier (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1991), pp. 200-205.\n*Gardner, Martin. Fads and Fallacies in the Name of Science (New York: Dover Publications, Inc., 1957), ch. 24.\n~~copyright © 2000 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2000 Vladimír Luknár~~
Predstavte si svet bez pracích práškov. Už viac žiadne ťažké rozhodnutia či si kúpiť Cheer alebo Joy alebo Surf alebo Tide alebo Amway. Aký by to bol nádherný svet. Jednoducho emôžete prestať kupovať pracie prášky. A preto je tu nový ABI Laundry Ball (pracia gulôčka).\n\nNové čo? ABI Laundry Ball. Môžete ju získať za púhych 75 dolárov. Funguje to takto:\n"//ABI Laundry Ball pôsobí na vodu elektrickým nábojom, čím sa prerušia väzby medzi molekulami a tak môžu jednotlivé molekuly vody hlbšie preniknúť do látky. Voda je tiež vysoko nabitá negatívnymi iónmi. Špina, ktorej elektrický náboj je vysoko kladný, je tak priťahovaná k mokulám vody a tak sa s ňou [sic] počas plákacieho cyklu vyplaví. Plákanie vlastne pôsobí ako druhé pranie, pretože tam už nie je žiadne mydlo, ktoré treba vyplaviť. Šaty sú čisté pri nákladoch asi 5 centov na jedno pranie.//"\n\nVo svetle iného tvrdenia ľudí od ABI sa mi tá informácia zdá trochu zmätočná. Takto vysvetľujú, ako účinkujú pracie prášky:\n"//detergentom nasýtená voda vstupuje do látky a špina je priťahovaná k pozitívnemu náboju v molekule mydla. Špina a detergent sa vyplavujú počas cyklov plákania (teoreticky). Látka je čistá pri cene približne 11 až 25 centov na jedno pranie.//"\n\nAk sú špina aj molekuly mydla nabité kladným nábojom, tak sa mali hádam navzájom odpudzovať nie priťahovať.\nToto musí byť ''príklad New Age fyziky, kde "energia" môže byť čímkoľvek, čím chcete aby bola'', pretože kvantova mechanika vlastne dokazuje, že možné je všetko.\n\nTu je mimoriadne zaujímavá technická informácia pre prívržencov New Age, ktorí milujú svoje kryštály:\n"//manipuláciou elektrického poľa spojeného s atómami vodíka a kyslíka vznikajú kryštály, ktoré majú funkciu akýchsi elektrických kľúčov. Tieto kľúče zapadajú do zámkov a väzieb iných látok a tým rozpúšťajú špinu veľmi podobne ako pôsobia enzýmy v tráviacej sústave človeka.//"\n"//tieto kryštály [sic] si udržujú svoj tvar aj vo vriacich kvapalinách, a tak kryštály hoci pre človeka a životné prostredie celkom neškodné, môžu vyvolávať alebo povzbudzovať reakcie, ktoré predtým boli možné len chemikáliami, detergentami a mydlami.//"\n\nTak tu to máte. Ľudia od ABI dokonca citujú ^^1^^Dr.Shui-yin Lo, jadrového fyzika, ktorý očividne trávi svoj čas prácou na nových a vylepšených metódach prania. Niekto sa môže čudovať, čo je v tej gulôčke, čo dokáže manipulovať elektrické polia a tvoriť malé kryštály. Mňa by zaujímalo, či kryštály nepôsobia tiež ako antihmota a tým špinu neanihilujú. Ak nie, kde sa podejú všetky tie malé gulôčky špiny so svojimi do nic strčenými kryštálovými kľúčmi? A spájajú sa do jednej obrovskej kryštálovej gule špiny? [Hádam títo vedci nechceli použiť k logickému záveru svoj vlastný tráviaci systém]. A kým si kryštály udržiavajú svoj tvar vo vriacich kvapalinách, čo je užitočné v prípade, že si chcete prať svoje odevy vo vriacom oleji, čo sa stane, keď použijete studenú vodu? ''Netreba sa obávať studenej fúzie alebo jadrovej reťazovej reakcie z tej všetkej pozitívnej synergie pri zoraďovaní všetkých tých kryštalov''? V každom prípade, pre tých, na ktorých nezapôsobili tieto vedecko-technické táraniny, existuje ešte iná alternatíva. Táto alternatíva sa zameriava na to, ako môžete zachrániť svet tým, že sa vzdáte detergentov.\nAlternatíva sa volá (aké prekvapenie!) Laundry solution (Riešenie prania) a je to tiež gulôčka do pračky a tiež stojí púhych 75 dolárov.\n\nPri maloobchodnej cene 75 dolárov za kus jedno Laundry Solution nahradí detergenty v hodnote minimáne 300 dolárov, čo predstavuje čistú úsporu asi 225 dolárov.\n\nJedna gulôčka vydrží 1500 praní. To je 5 centov na jedno pranie, presne ako pri ABI Laundry Ball. Tak teraz neviem, ktorú z nich si kúpiť! Komu môžem zavolať? Nevolajte nikoho, radšej si prečítajte, ako môžete zachrániť svet tým, že budete kupovať Laundry Solution:\n"//celkové čisté úspory pre 100 miliónov amerických domácností by mohli dosiahnuť viac ako 22 miliárd dolárov. Tieto čísla vychádzajú zo skutočných štatistík. Avšak sú iba hypotetické, kým každý z nás, individuálne alebo ako skupina, neprevezmeme zodpovednosť za budúcnosť prežitia ľudstva a nezabránime pokračujúceho znečisťovania našich vôd jedovatými chemickými detergentami. Každý z nás môže používať Laundry Solution doma. Každý z nás môže predávať Laundry Solution svojim priateľom a susedom. Spolu máme silu zabezpečiť, že Laundry Solution sa raz dostane do každej práčky v Amerike. My dokonca máme silu zmeniť beh dejín [sic] - budúcnosť, ktorá môže byť zdravá a prosperujúca pre každého.//"\n\nTakže, zabudnite na to, ako sa špina nabíja kladným nábojom. Zabudnte na to, koľko peňazí ušetríte. A myslite na to, ako budete zachraňovať planétu kupovaním pracej gulôčky a ako presvedčíte zopár susedov, aby ju sami kupovali a predávali pár ďalším, atď. až kým o pár mesiacov nebude celá planéta používať gulôčky na pranie namiesto tých hrozných "chemikálií". \n\nV brožúre k Laundry Solution sa píše, že je to:\n"//....štrukturovaná voda, ktorá cez steny obalu do pracej vody vysiela negatívny náboj. To spôsobuje, že sa molekuly vody rozpájajú, čím sa oveľa menšie molekuly vody môžu dostať aj k tým najvnútornejším častiam látky.//"\n \nIný informačný materiál o podobnom zariadení tvrdí, že sa molekuly vody rozpájajú v dôsledku "//vysoko infračervených elektromagnetických vĺn//" (t.j. tepla). Takže čo vlastne spôsobuje tento zázrak - pozmenená veľkosť molekúl vody, náboj vysielaný magickou gulôčkou, kryštály vytvorené manipulovaným elektrickým poľom alebo niečo úplne iné, čo zatiaľ títo odborníci na pranie ešte neobjavili? Pri tomto vedecky znejúcom New Age kotkodákaní je naozaj ťažké zistiť, kde je pravda.\n\nAle počkať. Prečo na to neísť dôsledne? Prečo vôbec niečo používať na čistenie nášho šatstva? Prečo máme používať gulôčky na pranie? Prečo nepoužívať len čistú vodu? Ešte lepšie, prečo nepoužívať vzduch? Vzduch je plný negatívnych nábojov a mal by všetku tú pozitívne nabitú špinu krásne vysať. A ešte lepšie, prečo si nekupovať len také šaty, ktoré sú nabité iba negatívne? Špina by bola od šiat odpudená okamžite a my sme ich už vôbec nemuseli prať.\n\nA čo špinavý riad? Neexistuje nejaká gulôčka alebo guľa, ktorá by nahradila kuchynský detergent? Bohužiaľ, pre vašu umývačku riadu nič také neexistuje. Vzhľadom na špeciálnu povahu umývačiek riadu oproti práčkam, na tie prvé potrebujeme nie gulôčku ale disk. Mali by ste sa poponáhlať. Zásoby sú limitované a rýchlo sa míňajú. Rhonda & Pete z ~LifeInfo tvrdia, že za ostatných 8 týždňov predali 8 miliónov svojich Dishwasher Disks. Pri tomto tempe budú mať pokrytú celú planétu iba za 153 rokov. Počas nedávneho e-mailového spamu sa svet dozvedel, že disk:\n\n"//pracuje na báze "kvantovej mechaniky" nie chémie. Pomocou metódy nazvanej "Technológia štrukturovanej vody" Laundry CD^^tm^^ aktivuje vašu vodu na umývanie prostredníctvom špecifického procesu, ktorým sa štruktúra vody začne podobať čistiacemu efektu detergentu - to všetko bez samotného detergentu alebo chemických prísad.//"\n\nMôžete sa dozvedieť viac, ak im napíšete e-mail na adresu ~WorldCD@leipro23.com alebo ~LifeInfo@answerme.com?subject=CD.\n\nSamozrejme, môžete si zohnať aj samotný disk pre vašu umývačku. Vravia nám, že disk vydrží 8 rokov a 2500 pracích cyklov Títo ľudia musia byť skutočne veľmi čistí.\n\nNech je to ako chce, keď nabudúce uvidím niekoho, ako má oblečený kryštál, začnem si viac všimať špinu. Ak uvidím, ako sa špina odpudzuje mojim smerom, možno prestúpim na nejaké New Age náboženstvo, v ktorom je všetka tráva zelená a voda čistá a nikto si nekupuje pracie prášky ani mydlo do umývačky od Amway.\n\n^^1 - dosť by ma zaujímalo, či je "výber" vedca náhodný, alebo či skutočne niekto niekde nájde doktora s takýmto čínskym menom... oveľa dôveryhodnejší by nebol ani nejaký Bill Newman, ale tento Čínan je z tohto pohľadu oveľa lepší... (poznámka prekladateľa).^^\n\nĎalšie čítanie\n*Oregon Attorney General Takes Blue Balls Off the Market\n**Blueball affidavit\n**Assurance of Voluntary Compliance 1 (American Technologies Group: ATG)\n**Assurance of Voluntary Compliance 2\n**Assurance of Voluntary Compliance 3\n*American Technologies Group: What Are They Up To?\n*Cecil Adams on Laundry Balls\n*Laundry Balls and Laundry Discs by Bruce Toback\n*American Technologies Group: What Are They Up To? by Dave Touretzky, Computer Science Department, Carnegie Mellon University\n*Laundry product marketer gets clean bill of health By Bob Shemeligian (apparently, this is a legal con)\n*Got Balls?\n*Consumer Reports, February 1995.\n^^copyright © 2007 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2008 Vladimír Luknár^^
"//Keby sa mali všetci ľudia stať príliš inteligentnými, nechceli by, aby ich zjedol Mesiac.//" Gurdžijev\n\nGeorge S. Georgiades bol grécko-arménsky charismatický podvodník, ktorý sa narodil v Rusku, ale ktorý si meno urobil v Paríži ako mystický George Ivanovich Gurdjieff. V Rusku založil niečo, čo nazval "Ústav pre harmonický vývoj človeka" (1919), ktorý opätovne založil vo Francúzsku v roku 1922. Práve na tomto ústave Gurdžijev presadzoval litánie nezmyselného okultu a mystických pojmov o vesmíre, o ktorých tvrdil, že ho to naučili mudrci počas jeho putovania a štúdia v Strednej Ázii. Všetky svoje "vedomosti" uložil do kníh s názvami ako Stretnutia s pozoruhodnými mužmi, Všetci a všetko, a Belzebubove rozprávky jeho vnukovi: objektívne nezaujatá kritika života človeka. Gurdjieffove v prevažnej miere nezaujímavé alebo nezrozumiteľné výtvory boli pretavené do jasnejšieho jazyka jeho žiakom Petyrom Demianovičom Ouspenskym. Pre niektorých stúpencov Gurdžijeva bol Ouspensky len neúplnym mystikom. Iní nasledovníci považujú tak Gurdžijeva a Ouspenskeho za rovnocenných guru. \n\nIch súčasní žiaci pravdepodobne ignorujú niektoré Gurdžijevove smiešnejšie tvrdenia, ako napríklad nasledovnú poznámku o Mesiaci: Všetky zlé skutky, všetky zločiny, všetky akty sebaobetovania, všetky hrdinské činy, rovnako ako všetky činy v obyčajnom živote sú ovládané Mesiacom. \n\nČo robí guru-a, ako je Gurdžijev, príťažlivým ako spirituálneho konkvistadora, sú niektoré jeho dosť cynické presvedčenia, ako napríklad názor, že väčšina ľudských bytostí, ktoré bdejú, vyzerajú, akoby spali. Gurdžijev si tiež všimol, že vo vnútri je väčšina ľudí mŕtva. Myslím, že týmito tvrdeniami mal na mysli to, že väčšina ľudí je dôverčivá, naivná, ľahko sa dá viesť, je veľmi ovplyvniteľná, nie veľmi hĺbavá resp. nepodozrievavá voči iným a že skutočne potrebuje guru-a, aby dokázala viesť svoj život s plnou vitalitou a zmysluplne. Inými slovami, domnievam sa, že Gurdžijev správne spoznal, že ľudia väčšinou nie sú ani skeptici ani sebamotivovaní a že mnohí sa ľahko nechajú oblbnúť guruom, pretože chcú niekoho, kto im ukáže cestu k zmysluplnému životu. Ponúkol svojim nasledovníkom, že im ukáže cestu k pravej bdelosti, stavu uvedomenia a vitality, ktorá prekračuje bežné vedomie. Dokázal pritiahnuť davy spisovateľov, umelcov, bohatých vdôv a iné pátrajúce duše, aby pracovali pre neho na farme za to, že sa s nimi podelí o svou múdrosť. Pre takmer všetko pod slnkom nachádzal početné tvrdenia a vysvetlenia, založené len na čomsi viac, ako bola jeho vlastná predstavivosť a nikdy ho netrápilo, čo na jeho tvorivosť povie veda. Gurdžijev očividne mal veľké čaro osobnosti, ale záujem o jeho osobu celkom iste značne podnecovalo jeho pohŕdanie svetskosťou a prírodnými vedami. Vraj si mimoriadne veril a nikdy o sebe ani v najmenšom nepochyboval, čo sú črty, ktoré museli na mnohých ľudí pôsobiť upokojujúco. Jeho výuka sa však často javí ako vyvádzanie gnostického šialenca, akým bol napr. Dr. Daniel Paul Schreber, ktorého Pamäte neuropata analyzoval Freud. \n\nMojou obľúbenou historkou je tá, ktorú rozprával Fritz Peters. Aby Gurdžijev mohol objasniť istej bohatej Angličanke, ktorá mu ponúkla 1000 libier, "tajomstvo života", Gurdžijev priviedol k ich stolu v reštaurácii prostitútku a povedal tejto stvore, že pochádza z inej planéty. Jedlo, ktorej jedol, povedal jej, mu poslali z jeho domovskej planéty za nemalé peniaze. Dal prostitútke trochu z jedla a opýtal sa jej, ako chutí. Povedala mu, že chutí ako čerešne. "To je tajomstvo života," povedal Gurdjieff anglickej dáme. Nazvala ho šarlatánom a odišla. Avšak ešte v ten istý deň neskôr mu dala sľúbené peniaze a stala sa jeho oddanou nasledovníčkou. \n\nTím, ktorí sú na výprave za duchovnou evolúciou alebo transformovaním, Gurdžijev a Ouspensky sľubujú vstup do ezoterického sveta starovekej mystickej múdrosti. Pre tých, ktorí sú na mori a bez kormidla, musí byť takýto svet veľmi príťažlivý. Vo svete je viac ako 30 stredísk Gurdžijev Ouspenskeho. \n\nViď súvisiace položky o enneagrame a Ouspenskom. \n\nĎalšie čítanie\n*Gurdjieff Home Page\n*Georges Ivanovitch Gurdjieff Home Page\n*The Gurdjieff Teaching\n*The Thought of Petyr Demianovich Ouspensky by Michael Presley\n*Piotr Demianovich Ouspensky enneagrams\n*Peters, Fritz. Gurdjieff (London: Wildwood press, 1976).\n*Storr, Anthony. Feet of Clay - saints, sinners, and madmen: a study of gurus (New York: The Free Press, 1996).\n~~copyright © 2000 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2001 Vladimír Luknár~~
<<closeAll>><<permaview>><<newTiddler>><<newJournal 'DD MMM YYYY'>><<saveChanges>><<slider chkSliderOptionsPanel OptionsPanel 'options »' 'Change TiddlyWiki advanced options'>>
Ramar Pillai, z Tamil Nadu v Indii, tvrdí, že dokáže premeniť vodu na skutočné ekologické dieselové palivo alebo petrolej pri cene 23 centov za galón, keď ich zmieša s bylinami, ktoré našiel na svojich kopcoch. Urobil niekoľko verejných demonštrácií svojho objavu a aj keď sa mu podarilo presvedčiť niekoľkých horlivých nasledovníkov, že je novým Isaacom Newtonom, skeptici zostávajú nepresvedčení. Skeptici tvrdia, že Ramara Pillaia niekto pekne napálil. Pri jednej demonštrácii ho obvinili, že palica, ktorou zmes miešal, bola dutá a naplnená benzínom. Keď sa zmes zahriala, vosková zátka na jej konci sa roztopila a benzín vytiekol do zmesi. \n\nPillai je neskončený absolvent strednej školy v dedinke neďaleko Rajapalayam, ktorý šokuje vedcov v Indickom technickom ústave (IIT) svojimi tvrdeniami a demonštráciami. Tvrdí, že nechce kopu peňazí, že mu ide len o výrobný závod, ktorý by mali postaviť neďaleko jeho rodnej dediny a nejakú ochranu pre jeho rodinu. Tvrdí, že ho uniesli a mučili niekoľko dní, keď odmietal svojim mučiteľom prezradiť, ako premieňa vodu a byliny na palivo. Pillai vraví, že jeho únoscovia ho zavesili na stropný ventilátor a pálili ho cigaretami. \n\nPri výrobe svojho paliva Pillai varí listy a kôru zo špeciálnej rastliny asi desať minút v horúcej vode. Zmes sa ochladí a mieša po pridaní trochu soli, kyseliny citrónovej a stopy neznámych chemikálií. Kvapalné palivo, ktoré je ľahšie ako voda, sa zhromaždí na povrchu a oddelí sa filtrovaním. Celý proces trvá menej ako 30 minút. \n\nPodľa Katedry pre vedu a technológie na IIT laboratórne testy ukázali celkom presvedčivo, že herbálne palivo je čistým uhľovodíkom podobným petroleju a nafte. Inžinieri na IIT v Madrase, ktorí robili statické testy v dvojtaktných motoroch, prišli k záveru, že herbálne palivo malo lepšiu účinnosť ako benzín a že "má celkom dobré výhliadky pre štvortaktné benzínové ako aj naftové motory". \n\nAk nepoužíva trik, ako to Pillai robí? Podľa jednej teórie, ktorú poskytla Ratna Choudhuryová z IIT, môže ísť o to, že počas reakcie sa nasáva atmosferický oxid uhličitý. Kombinovaním s vodíkom z vody môže vzniknúť uhľovodíkové palivo. Pripustila však, že je to len jej domnienka. Noviny Times of India majú inú teóriu. Uverejnili správu, podľa ktorej to celé cvičenie s upozorňovaním na pána Pillaia má slúžiť na legalizáciu benzínu a nafty ukradnutých z tankerov indických ropných spoločností v Rjapalayame. \n\nNetreba hádam ani zdôrazňovať ekonomické dôsledky premeny rastlín na lacné, čisté palivo. Nejde tu však o indickú verziu Fleischmanna a Ponsa? Alebo je to ich verzia The Cone Game? \n\nĎalšie čítanie\n*RAMAR PILLAI'S HOME PAGE udržiavaná priateľom, Indom Karunnanithi Sathaiahom, ktorý porovnáva Pillaia k Newtonovi\n*India Pulse: reader comments on herbal petrol inventor\n*Online Forum on Herbal Fuel\n*"Indian "Invention' Provides World Fuel for Thought"\n~~copyright © 1998 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 1998 Vladimír Luknár~~
/***\n| Name:|HideWhenPlugin|\n| Description:|Allows conditional inclusion/exclusion in templates|\n| Version:|6.1.2|\n| Date:|20-Oct-2006|\n| Source:|http://mptw.tiddlyspot.com/#HideWhenPlugin|\n| Author:|Simon Baird <simon.baird@gmail.com>|\nFor use in ViewTemplate and EditTemplate. Eg\n{{{<div macro="showWhenTagged Task">[[TaskToolbar]]</div>}}}\n{{{<div macro="showWhen tiddler.modifier == 'BartSimpson'"><img src="bart.gif"/></div>}}}\n***/\n//{{{\n\nwindow.removeElementWhen = function(test,place) {\n if (test) {\n removeChildren(place);\n place.parentNode.removeChild(place);\n }\n};\n\nmerge(config.macros,{\n\n hideWhen: { handler: function(place,macroName,params,wikifier,paramString,tiddler) {\n removeElementWhen( eval(paramString), place);\n }},\n\n showWhen: { handler: function(place,macroName,params,wikifier,paramString,tiddler) {\n removeElementWhen( !eval(paramString), place);\n }},\n\n hideWhenTagged: { handler: function (place,macroName,params,wikifier,paramString,tiddler) {\n removeElementWhen( tiddler.tags.containsAll(params), place);\n }},\n\n showWhenTagged: { handler: function (place,macroName,params,wikifier,paramString,tiddler) {\n removeElementWhen( !tiddler.tags.containsAll(params), place);\n }},\n\n hideWhenTaggedAny: { handler: function (place,macroName,params,wikifier,paramString,tiddler) {\n removeElementWhen( tiddler.tags.containsAny(params), place);\n }},\n\n showWhenTaggedAny: { handler: function (place,macroName,params,wikifier,paramString,tiddler) {\n removeElementWhen( !tiddler.tags.containsAny(params), place);\n }},\n\n hideWhenExists: { handler: function(place,macroName,params,wikifier,paramString,tiddler) {\n removeElementWhen( store.tiddlerExists(params[0]) || store.isShadowTiddler(params[0]), place);\n }},\n\n showWhenExists: { handler: function(place,macroName,params,wikifier,paramString,tiddler) {\n removeElementWhen( !(store.tiddlerExists(params[0]) || store.isShadowTiddler(params[0])), place);\n }}\n\n});\n\n//}}}\n\n
Holbach bol Nemec pôvodom a výchovou (Paul Heinrich Dietrich), ale Francúz dedičstvom (zdedil strýkove peniaze, veľkostatok a titul). Holbachov veľkostatok bol miestom stretnutí vedúcich francúzskych radikálnych mysliteľov (philosophes) neskorého 18. storočia. Bol ateistom, deterministom a materialistom: vesmír je zložitý systém fyzikálnych látok usporiadaných podľa mechanistických zákonov príčiny a účinku, nie výsledkom vôle Boha (čo bol názor, ktorý zdieľala väčšina jeho súčasníkov, hoci to nebol medzi filozofmi bežný názor). \n\nHolbach bol odporcom absolútnej monarchie, štátnych náboženstiev a feudálnych privilégií. Je spravodlivé opísať ho ako jedného z najradikálnejších intelektuálov svojej doby. Bol autorom mnohých diel, ktorých radikálne myšlienky museli byť vydané v Holandsku bez jeho mena na titulnej stránke. Jeho najslávnejším dielom je Systém prírody (1770). Stručnejšie podanie jeho ateistického materializmu vyšlo v roku 1772: Sedliacky rozum alebo Prírodné versus nadprirodzené myšlienky. \n\nHolbach sa snažil svojim životom dokázať, že je možné byť cnostným a zároveň ateistom, čo bolo v protiklade s bežným názorom tých čias. Rousseau, ktorý nemal rád Holbacha, ho v niektorých svojich fikciách používal ako model "cnostného neveriaceho". Holbach sa domnieval, že ateizmus je predpokladom každej platnej etickej teórie. Náboženstvo, myslel si, je založené na neužitočných a nezmyselných dogmách a rituáloch; zatiaľ čo etika musí byť založená na spoločenskej užitočnosti a spolupráci ľudí. \n\nČo na Holbachovi asi najviac udivuje, je to, že vo svojom živote dal dokopy dva zdanlivo rozporné názory: pretože bol jednak tvrdým deterministom a zároveň sociálnym reformátorom. Veril, že ''ľudské bytosti nie sú špeciálne v tom zmysle, že by mali dušu a slobodnú vôľu''. Sme súčasťou Prírody a naše možnosti a túžby sú rovnako determinované zákonmi príčiny a účinku ako sú pohyby planét. \n\nNapriek tomu svoj život zasvätil úsiliu urobiť svet lepším tým, že ho chcel zbaviť nespravodlivých a degradujúcich inštitúcií ako cirkev či absolútna monarchia. \n\n~~copyright © 2000 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2004 Vladimír Luknár~~
Ako holistickú medicínu označujeme alternatívne zdravotné metódy, ktoré tvrdia, že liečia "celistvú osobu." Podľa holistických praktikov človek nie je len telo s fyzickými časťami a systémami, ale aj spirituálna bytosť. Myseľ a emócie sú podľa nich spojené s touto dušou rovnako ako s telom. Holistickí liečitelia sú skutočne alternatívni v tom zmysle, že sa často vyhýbajú chirurgii alebo liekom ako liečebným prostriedkom, pričom sú značne zaľúbení do meditácií, modlitieb, byliniek, vitamínov, minerálov a exotických diét pri liečení najrozmanitejších ochorení.\n\nViď tiež [[Alternatívne liečebné metódy]], [[Komplementárna medicína]], hraničná medicína, integratívna medicína a šarlánstvo.\n\nĎalšie čítanie\n*Institute of Holistic Computer Wellness\n*Social and judgmental biases that make inert treatments seem to work by Barry L. Beyerstein (1999)\n*The Belief Engine by Jim Alcock (1995)\n*Why the National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) Should Be Defunded by Wallace I. Sampson, M.D.\n*Energy Healing: Looking in All the Wrong Places by Robert Todd Carroll (2005)\n*Barrett, Stephen and William T. Jarvis. eds. The Health Robbers: A Close Look at Quackery in America, (Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 1993).\n*Gardner, Martin. Fads and Fallacies in the Name of Science(New York: Dover Publications, Inc., 1957), ch. 16.\n*Glymour, Clark and Douglas Stalker, eds. Examining Holistic Medicine, (Buffalo, N.Y.: Prometheus, 1985).\n*Park, Robert L. Voodoo Science: The Road from Foolishness to Fraud (Oxford U. Press, 2000).\n*Randi, James. The Faith Healers (Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 1989).\n*Raso, Jack. "Alternative" Healthcare: A Comprehensive Guide (Amherst, NY: Prometheus Books, 1994).\n*Raso, Jack. "Mystical Medical Alternativism," Skeptical Inquirer, Sept/Oct 1995. \n*Sampson, Wallace and Lewis Vaughn, editors. Science Meets Alternative Medicine: What the Evidence Says About Unconventional Treatments (Prometheus Books, 2000). \n*Stenger, Victor J. "Quantum Quackery," Skeptical Inquirer. January/February 1997.\n^^copyright © 2005 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2008 Vladimír Luknár^^
"//Pokiaľ sa zákony chémie nezbláznili, je väčšina homeopatických liekov príliš zriedená na to, aby mohla mať nejaký fyziologický účinok...//" ''Consumer Reports'' (Január 1987) \n\n"//Ak by FDA vyžadovala, aby homeopatické lieky dokázali svoj účinok, aby mohli zostať na trhu, tak by homeopatia v USA vyhynula.//" ''Dr.Stephen Barrett'' \n\n"//Ako homeopati vysvetlia tú domnelú potenciu nekonečne malej dávky, dokonca aj vtedy, keď sa zriedením odstránili všetky molekuly lieku? Začnú hovoriť o záhadných vibráciách, rezonanciách, silových poliach alebo radiácii, ktoré sú všetky vede neznáme.//" ''Martin Gardner'' \n\nHomeopatia je systém lekárskej liečby založenej na použití miniatúrnych množstiev liečiv, ktoré v masívnych dávkach vyvolávajú efekt podobný tomu, aký má liečená choroba. Výraz je odvodený od dvoch gréckych slov: homeo (podobný) a pathos (trpiaci). Za otca homeopatie je považovaný nemecký lekár 19.storočia Samuel Hahnemann (1755-1843), ktorý bol vraj inšpirovaný poznatkom, že podobné lieči podobné - podľa príkladu liečby malárie kôrou chinínovníka. Kôra obsahuje chinín, ktorý pomáha pri liečbe malárie, ale zároveň spôsobuje horúčku. Obhajcovia homeopatie si myslia, že zmesi obsahujúce jedinú molekulu účinnej látky na milión (rozpúšťadla) dokážu stimulovať "liečiaci mechanizmus tela". Kritici tvrdia, že je veľmi nepravdepodobné, že by takáto minidávka mohla mať nejaký podstatný efekt na telo. \n\nHomeopatia je veľmi populárna v Európe, najmä medzi kráľovskou anglickou rodinou. Je tiež obľúbená v Indii, kde existuje viac ako 100 škôl homeopatie. \n\nHomeopati radi veria v také veci, ako "životná energia", ktorá je v harmónii (zdravie) alebo v dizharmónii (choroba). A snažia sa obhajovať holistickú medicínu, liečiacu "životnú energiu", "ducha", "myseľ", atď. rovnako ako telo. Homeopati radi vravia, že liečia "osobu" a nie "telo" či "chorobu". \n\nJednou z čudných doktrín homeopatie, navrhovanej samotným Dr. Hahnemannom, je tá, podľa ktorej sa potencia lieku zvyšuje, čím sa liek viac a viac zrieďuje. Niektoré lieky sú tak veľmi zriedené, že neobsahujú žiadnu molekulu pôvodnej látky a predsa homeopati tvrdia, že práve toto sú tie najúčinnejšie lieky! Neprekvapí nás, že neexistuje vysvetlenie pre to, ako to funguje, alebo ako by to vôbec mohlo byť možné, i keď niektorí homeopati už vyslovili špekulácie o tom, že voda, ktorá sa použila na zriedenie lieku, si "pamätá" pôvodnú látku. \n\nNapriek tomu všetkému poskytujú homeopati vášnivé svedectvá o liečivej sile svojich liekov. Ako možno vysvetliť taký počet úspešných prípadov? Ľahko: "vyliečenia" sú pravdepodobne výsledkom a) nespránej diagnózy ( pacient nebol vyliečený, pretože choroba, ktorá bola "liečená", vôbec neexistovala, b) spontánna remisia (telo vyzdravelo samé) alebo c) placebo efekt. \n\nStručne povedané, zdá sa, že hlavným prínosom homeopatie je to, že homeopatické lieky samé o sebe sotva môžu ublížiť a väčšinou nie sú ^^1^^drahé. Hlavnou nevýhodou sa zdá byť to, že homeopatické lieky sú s najväčšou pravdepodobnosťou inertné a vyžadujú akceptovať metafyzický balast, ktorý nemožno vedecky analyzovať. Homeopatia "funguje" presne tak ako astrológia, chiropraktika alebo tradičná medicína - asi v tom zmysle, že má svojich spokojných zákazníkov. Homeopatia však nefunguje v tom zmysle, že by vysvetľovala chorobné stavy alebo ich liečbu spôsobom, ktorý je nielen v súlade so známymi faktami, ale ktorý zároveň prináša nádej, že lepšie pochopíme podstatu zdravia a chorôb. \n\nTvrdí sa, že homeopatia je len v Spojených štátoch priemyslom s ročným obratom 200 miliónov dolárov. Donald Driscol, advokát zo Severnej Kalifornie a Dr.Wallace Sampson, lekár-špecialista na rakovinu, chcú toto množstvo zredukovať na nulu. Vedú súdne spory s výrobcami a distribútormi homeopatických liekov tvrdiac, že homeopatické produkty sú vnucované v rozpore so zákonom o ochrane spotrebiteľa v štáte Kalifornia, o neférových obchodných praktikách a zavádzajúcej reklame. ^^2^^Ak Driscoll a Sampson vyhrajú, dokážu za jeden rok urobiť to, čo veda a logická argumentácia nedokázali za celých 200 rokov: vymýtiť pseudovedu. \n\nÚprimne povedané, neschvaľujem to. Ak si chcú ľudia kúpiť a piť limonádu, ktorú niektorý podnikateľ s vodou nazval tonikom liečiacim bradavice, vredy a rakovinu, tak ich nechajme. Pokiaľ nie sú tieto samé o sebe nebezpečné a vláda nesubvencuje toto fiasco z dolárov daňových poplatníkov, potom upozornime kupujúceho a nechajme právnikov na pokoji. \n\n~~^^1^^ zrejme sa myslí na pôvodnú účinnú látku, pretože "lieky" z nej vyrobené zvyčajne lacné nie sú , V.L. \n^^2^^ "Homeopathic remedies besieged by lawsuits," by Tom Philp, Sacramento Bee, Dec. 16, 1996.~~ \n\nĎalšie čítanie\n*Homeopathy - the ultimate fake by Stephen Barrett, M.D.\n*Homeopathy - a position statement by the National Council Against Health Fraud\n*Homeopathy: Gentler healing? Or watered-down deception?\n*The Health Gazette of Karl Hempel, M.D.: Homeopathy\n*"Is Evidence for Homeopathy Reproducible?" The Lancet\n*International Foundation for Homeopathy They don't know their Greek, but they claim to know their medicine!\n*The Homeopathy HomePage\n*Homeopathy Online\n*Canine Natural Cures Homeopathy for your dog\n*Barrett, Stephen. "Homeopathy: Is It Medicine?," in The Hundredth Monkey and Other Paradigms of the Paranormal - A Skeptical Inquirer Collection, ed. Kendrick *Frazier (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1991), pp. 271-277.\n~~copyright © 2000 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2002 Vladimír Luknár~~
You are by no means confined to this standard blue and white TiddlyWiki style. It's fairly easy to restructure and reformat this page to meet your needs if you know a little CSS and HTML. (If you don't know CSS and HTML, now's a great time to learn. Check out http://www.w3schools.com for more information on those topics.)\n\nAll you have to do to alter the style and structure of this page is to change a few ShadowTiddlers. The primary ones you're going to be interested in are the following:\n*PageTemplate -- Contains the overall structure of the page, including the gradient macro for the masthead.\n*EditTemplate -- Contains the structure and order of the tiddler editor screen\n*ViewTemplate -- Contains the structure and order of the tiddler view screen\n*StyleSheetColors -- Contains the CSS for the colors used by the TiddlyWiki\n*StyleSheetLayout -- Contains the CSS for the layout of the TiddlyWiki\n*StyleSheetPrint -- Contains the CSS used when printing from the TiddlyWiki\n\n!Example\nSo, let's say for example that you want the tag list to appear below your tiddlers instead of floating to the right of them. This is the process that you'd follow:\n\n1. Open the "StyleSheetLayout" tiddler\n2. Edit this tiddler and scroll down to the line marked "{{{.tagged {}}}"\n3. Delete the "{{{float:right;}}}" from this CSS class.\n4. Add the following code to the tiddler:\n{{{\n.tagged li, .tagged ul {\ndisplay:inline;\n}\n}}}\n5. Click "Done" and close the StyleSheetLayout tiddler.\n6. Open and edit the "ViewTemplate" tiddler\n7. Move the line marked "{{{<div class='tagged' macro='tags'></div>}}}" to the end of the list.\n8. Click "Done" and close the ViewTemplate tiddler\n9. [[Save you changes|HowToSaveYourChanges]] and refresh the page. Your tags should now be after each post and on a single line.
//Zatiaľ čo je pozornosť verejnosti odpútavaná teroristickými útokmi, vojnami, osobnými či firemmnými škandálmi, integritu modernej medicíny eroduje New Age mysticizmus, schémy podobné kultom, ideológie a klasické šarlatánstvo, to všetko nesprávne považované za "alternatívnu medicínu." Dr. Wallace Sampson.//\n\nUž raz odsúdená do ríše šamanov a mystiky, medicína energií sa podľa NCCAM považuje za formu "hraničnej medicíny"....*\n\nHraničná medicína sa zaoberá ''doplnkovými a alternatívnymi medicínskymi praktikami'' (CAM) "//pre ktoré neexistuje uspojivé biomedicínske vysvetlenie//." Takto to opisuje Národné stredisko pre komplementárnu a alternatívnu medicínu (NCCAM) vo svojom grantovom program z júna 2000. NCCAM je divízia Národného inštitútu pre zdravie (NIH). Pretože "//existuje žalostne málo faktov, ktoré by presvedčivo demonštrovali//" čokoľvek pozitívne na CAM praktikách, NIH sa rozhodol, že je treba dať vedcom viac peňazí na výskum, ktorý by takéto fakty priniesol. Keby sa podarilo dokázať prínos vecí, ako je terapeutický dotyk alebo homeopatia, malo by to pozitívny vplyv v tom, že by milióny ľudí, ktorí míňajú miliardy dolárov na CAM, konečne vyzerali, že majú rozum. Faktom je, že NIH už investoval za posledných dvanásť rokov viac ako 200 miliónov dolárov a stále žiadny neprišiel so žiadnými uspokojivým dôkazom o účinnosti alternatívnych terapií.\n\nJedným z prvých vedcov, ktorí sa uchádzali o peniaze z grantu od NCCAM bol Gary Schwarty, ktorý v partnerstve s Arizonskou univerzitou založil Stredisko pre hraničnú medicínu v oblasti biopolí (CFMBS). Od NCCAM dostali za svoju námahu 1.8 milióna dolárov. Schwartz je akýmsi alchymistom, ktorý má nevšedný talent prezentovať pseudovedu ako skutočnú vedu hlavne tým, čo si jeho prácu poriadne nepreštudujú. A tí, ktorí tak urobili, už ukázali, že nie je všetko zlato, čo sa blyští.\n\nPodľa jeho návrhu, ktorý predložil, aby grand získal, CFMBS:\n"//uľahčuje a integruje výskum účinkov nízkoenergetických polí. Tento výskum sa zameriava na vývoj štandardizovaných bioassays (bunková biológia) a psychofyziologických a biofyzických markerov účinkov biopoľa a na aplikovanie takých markerov, ktoré merajú výsledky uzdravovania operovaných pacientov.//"\nOčividne je to dostatočne jasné pre takýto druh vládou sponzorovaného diela.\n\nNIH vo svojej výzve na návrhy výskumu v oblasti hraničnej medicíny špecifikoval výskumy, ktoré zahŕňajú nasledovné:\n*bioelektromagnetická liečba (t.j. diagnostika a terapeutická aplikácia elektromagnetických (EM) polí vrátane pulzných EM polí, magnetických polí, polí jednosmerného prúdu, terapiu umelým svetlom, atď. Poznámka: Táto kategória nezahŕňa výskum elektromagnetických polí ako rizikových faktorov chorôb);\n*biopole (t.j. liečiaca energia atď. Poznámka: do tejto kategórie patria systémy, ktoré využívajú "nepatrné energetické" polia v tele a jeho okolí na lekárske účely. Medzi príkladmi nájdeme terapeutícký dotyk, reiki, hunu, prikladanie rúk, externé Qi-Gong, atď);\n*homeopatia alebo\n*terapeutická modlitba, spirituálne liečenie, liečenie na diaľku alebo iné príklady modlenia a/alebo spirituality ako priamych klinických zákrokov.\n\nZo všetkých týchto oblastí sa nejaký potenciál pre vysvetliteľnú liečbu ochorení ukázal len pri elektromagnetickej terapii. Liečba energiou, homeopatia a liečenia na diaľku modlitbou, podobne ako iné magické prostriedky skôr potvrdzujú, že sú buď netestovateľné alebo neúčinné alebo vysvetliteľné javmi známymi ako placebo efekt alebo zníženie stresu.\n\nHraničná medicína z prevažnej časti študuje domnelé energie, polia, sily alebo pôsobenia, ktoré nie je možné detegovať modernou vedou alebou technológiou. Inými slovami, hraničná medicína nie je o medicíne na hranici alebo o medicíne na okraji územia, kde už prevláda magické zmýšľanie.\n\nJedným z príkladov hraničnej medicíny sponzorovanej NIH je grant udelený Dr.Karen Prestwoodovej, z Centra pre starnutie na Universite Connecticut, na výskum účinkov terapeutického dotyku na metabolizmus kostí u žien po menopauze so zlomeninami zápästia. Säčasťou granut bol aj výskum účinkov liečiaceho dotyku na funkciu imunitného systému v pokročilom štádiu rakoviny.\n\nIným príkladom hraničnej medicíny je výskum Beverly Rubikovej o účinkoch terapeutického dotyku na rast a pohy bakteriálnych buniek v laboratórnej kultúre. Môžeme spomenút aj Garyho Schwartza a jeho výskum účinkov Johrei (domnelá starobylá "božská energia") a yogy na mechanizmy mozgu a srdca a tiež štúdiu Allana Hamiltona o účinkoch Johrei na zotavovanie sa z operácie bypassu koronárnych tepien. Ďalším príkladom je liečba na diaľku o Elisabeth Targovej a kolektívu.\n\nHraničná medicína je skutočna na hranici, ale je to hranica, ktorú skutočná medicína nechala za sebou, keď sa pred niekoľkými storočiami rozhodla opustiť cestu mágie a povier.\n\nViď tiež alternatívna medicína, doplnková medicína, egeria, integratívna medicína a holistická medicína.\n\nĎalšie čítanie\nKnihy a články\n*Bausell, R. Barker. (2007). Snake Oil Science: The Truth about Complementary and Alternative Medicine. Oxford University Press.\n*Satel, Sally M.D. and James Taranto. (1996). "The battle over alternative therapies," Sacramento Bee, January 3. First published in The New Republic.\nweb\n*Why the National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) Should Be Defunded by Wallace I. Sampson, M.D.\n*The Ongoing Problem with the National Center for Complementary and Alternative Medicine by Kimball C. Atwood IV, M.D.\n*As a fourth study says it's no better than a placebo, is this the end for homeopathy? by Sarah Boseley, Guardian, August 26, 2005\n*The End of Homeopathy? by Leon Jaroff, Time Oct. 4, 2005\n*Kumbayah Medicine: Why is the government paying for research into wacky alternative treatments? Forbes, October 18, 2002, by Sally Satel\n\nNaposledy aktualizovaní 01/03/09\n\n^^copyright © 2009 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2010 Vladimír Luknár^^
//Keďže Hutchisonové tvrdenia sú pritiahnuté za vlasy a jeho dôveryhodnosť narušená priznaným podvodom, je pravdepodobné, že aj efekt podľa neho pomenovaný, je len táranina.// Alan Bellows\n\nHutchisonov podvod je pomenovaný po excentrickom kanaďanovi, Johnovi Hutchisonovi, fanúšikovi Nikola Teslu a Teslových cievok. Hutchison tvrdí, že objaví mnohé zvláštne veci, ako je ''vznášanie sa ťažkých predmetov a fúziu kovu a dreva silami zatiaľ neobjavenými normálnymi vedcami''. Hutchison tieto čudné veci nazýva "Hutchisonov efekt". Niektoré z vecí, ktoré označuje ako čudné, sú vysvetliteľné elektromagnetizmom a inými známymi fyzikálnymi silami, ale on pre ne má oveľa mysterióznejšie vysvetlenia, ako napríklad, ''energia nulového bodu'' a elektromagnetické polia, ktoré rušia gravitáciu. Bohužiaľ, zdá sa, že je ''jediný, ktoré tieto javy dokáže vyprodukovať, ale nie zopakovať'' - aspoň nie v prítomnosti nezaujatých pozorovateľov. Jeho dôkazy pozostávajú hlavne z jeho vlastných slov a videí.\n\nNiektorí sa domnievajú, že Hutchison používa elektromagnet pripevnený na strope a do predmetov ukrýva kúsky kovu, aby tam mohli byť pritiahnuté magnetom. Potom môže tieto predmety nafilmovať kamerou obrátenou hore nohami (http://socialtech.ca/ade/index.php/2005/05/the-discovery-channel-is-bogus-2/) a pritom znižovať výkon elektromagnetu, čo spôsobí, že sa zdá, že predmety sa vznášajú hore, hoci ''v skutočnosti padajú dolu na dlážku''. Na mnohých z týchto videí je vidno podozrivé objekty, ktoré sa nehýbu (napríklad stará metla), čo má vzbudiť dojem, že kamera je v normálnej vertikálnej polohe. Tiež by bolo zaujimavé vidieť, čo sa stane s predmety po tom, čo sa vznášajú, lebo to na videu vidieť nie je.\n\nJeho laboratóriom je jeho garáž, kuchyňa a iné miestnosti v jeho byte. Zdá sa, že mnohé z jeho prístrojov pochádzajú z vyradených vojenských zásob.\n\nHutchison sa objavil na scéne okolo roku 1979, ale vedeckú komunitu ''nedokázal presvedčiť, že je niečím viac ako zúfalcom''. Tie isté jeho vlastnosti, pre ktoré sa mu vedecká komunita vyhýba, však priťahujú masmédiá: ''osamelý vedec bez vzdelania a akademických skúseností, ktorý ukazuje svetu, že na hľadanie zdroja nevyčerpateľnej energie, ktorá nestojí takmer nič'', nie je vzdelanie potrebné. Samozrejme, netreba pripomínať, že ľudia ako Hutchison vždy budú priťahovať ľudí z vojenských kruhov. Ktorý generál by nechcel vlastniť armádu vznášajúcich sa vojakov s energetickými batohmi, ktoré stoja a vážia takmer nič? Predstavte si tanky a lietadlá chránené štítmi podobnými tým, ktoré ochraňujú vesmírnu loď Enterprise?\n\nPodľa Wikipedie, sa Hutchison objavil v programoch staníc "//Discovery Channel, The Learning Channel, National Geographic Channel (skutočnel?) a Nippon Television.//" Tiež sa "//pravidelne objavujú v rôznych vedeckých časopisoch a webstránkach.//" Existuje dokonca aj webstránka celá venovaná jeho rozličným podvodom. Samozrejme, niektorí ľudia berú Hutchisona vážne. Napríklad, Mel Winfield dokonca tvrdí, že sa tzv. Hutchisonov efekt objavil ako prvý. Jeho správne meno, podľa Winfielda, je "nukleonická energia." \nPodľa Wikipedie:\n//nukleonická energia je technologický koncept, ktorý vyvinul kanadský samouk a vynálezca Mel Winfield. Je to energia získaná z uhlového momentu nukleónov (protónov a neutrónov) v rámci jadra atómu. Zatiaľ čo gravitácia určuje, že osi otáčania nukleónov sú orientované smerom do centra Zeme, nukleonická energia umožňuje, aby sa osi obrátili alebo nasmerovali v ľubovoľnom smere, čím vznikajú najrozličnejšie druhy pohybu. Preto je možné, že na nukleón pôsobí Magnusov efekt a tým aj vzniká [sic] levitácia.//\n\nWinfield napísal knihu s nátvom Veda skutočnosti, ktorú podľa všetkého vydal on sám a ktorú si možno kúpiť z jeho webstránky za 40 dolárov (kanadských alebo amerických). V cene nie sú zahrnuté náklady na zaslanie.\n\nA napokon, existuje webstránka venovaná výlučne anomáliám z 11.septembra vo World Trade Center (WTC), ktoré sú pripisované Hutchisonovmu efektu. Je to dosť vynaliezavé. Mnohí čitatelia z prekvapením zistia, že "//väčšinu WTC komplexu zničila technológia voľnej energie, ktorá súvisí s technológiou Hutchisonovho efektu.//"\n\nViď tiež 9/11 konšpirácie, stroje na voľnú engergiu, perpetuum mobile, [[Filadelfský experiment]] a voodoo veda.\n\n''Ďalšie čítanie''\n*Park, Robert L. Voodoo Science: The Road from Foolishness to Fraud (Oxford U. Press, 2000).\n*Video produced by Hutchison for a television special (Ukazuje hračkárske UFO, ako sa "vznáša". V ľavom hornom rohu je jasne vidieť šnúrku... http://www.uforc.com/Video_2.WMV)\n''webstránky''\n*The "Hutchison Effect" ("Myslím, že je celkom jasné, prečo sa ešte nikomu nepodarilo zopakovať Hutchisonov efekt - zabudli upevniť predmet na šnúrku!") http://www.skywise711.com/Skeptic/Hutchison/hutchison.html\n*The Discovery Channel is Bogus http://socialtech.ca/ade/index.php/2005/05/the-discovery-channel-is-bogus-2/
Ako ideomotorický efekt sa označuje mimovoľné a podvedomé motorické správanie. Výraz "ideomotorická akcia" zaviedol William Carpenter v roku 1882, keď vysvetľoval pohyb prútkárskych paličiek a kyvadiel, ktoré používajú prútkári a pohyb stola špiritistickými médiami. Aj pohyb ukazovateľov na Ouija tabuliach je dôsledkom ideomotorického efektu. \n\nCarpenter tvrdil, že svalové pohyby možno vyvolať mysľou nezávisle od vôle alebo emócií. Asi si to neuvedomujeme, ale na myseľ môžu pôsobiť aj iní ľudia. Takéto pôsobenia môžu ovplyvniť myseľ a ovplyvniť motorické správanie. Avšak, čo je čisto fyziologické, sa niektorým javí ako paranormálne.\n\n~~copyright © 2000 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2003 Vladimír Luknár~~
Ilúzia zhluku alebo série náhod je tušenie, že náhodné udalosti, ktoré sa vyskytnú za sebou (v zhlukoch), v skutočnosti nie sú až také náhodné. Napríklad, väčšinu ľudí nečakane ohromí, ak pri vyhadzovaní mince padne štyrikrát za sebou hlava. Avšak pri sérii dvadsiatich hodov stále existuje 50% šanca, že štyrikrát za sebou to bude hlava. \n\nČo by bolo zvláštne, nečakané a nepravdepodobné vzhľadom na náhodu, by bolo to, keby sme vyhodili mincu dvadsaťkrát a každý výsledok by bol opakom predošlého hodu. Pri akejkoľvek sérii takýchto náhodných hodov, je viac nepravdepodobné ako pravdepodobné, že krátke série po 2, 4, 6, 8 hodoch atď. dajú také výsledky, aké by sme logicky predpovedali podľa náhody. Pri dlhej sérii vždy dosiahneme 50%-tnú úspešnosť pre hlavu a 50%-tnú úspešnosť pre písmo (ak predpokladáme, že tak hod, ako aj minca sú v poriadku, "neupravené"). Avšak ''pri krátkej sérii možno očakávať celú šírku rozmanitosti pravdepodobností, vrátane sérií, ktoré sa zdajú veľmi nepravdepodobné''. (Inými slovami, ak existujú len dve možnosti výsledku, ako je to v pripade hodu mincou, pravdepodobnosť jednej či druhej možnosti je vždy 50% - bez ohľadu na hodnoty dosiahnuté v predošlých hodoch. Pozn.prekl.)\n\nNiekedy môže byť osoba v ESP experimente alebo nejaký prútikár úspešnejší vo väčšej miere, ako by predpovedala pravdepodobnosť. Avšak tieto výsledky neindikujú, že udalosť nie je náhodná. ''V skutočnosti sú takéto výsledky predpovedateľné podľa zákonov pravdepodobnosti''. ESP výskumníci sú špeciálne náchylní uveriť sérii "úspechov" u svojich objektov a používať to ako dôkaz, že sila média sa čas od času mení. Ich používanie začatia a zastavenia je založené na predpoklade variácie média a zrejmej neznalosti pravdepodobnosti náhodných udalostí. Skombinovanie série náhod s konfirmačným skreslením je potom vzorcom pre sebaklam a falošné predstavy. \n\nBola urobená jedna klasická štúdia o sérii náhod v súvislosti s poverou o tzv. "horúcej ruke" v basketbale (Gilovich, Vallone, and Tversky). Basketbaloví hráči, tréneri a fanúškovia všeobecne veria, že hráči mávajú "horúce série" a "chladné série". V sezóne 1980-81 bola urobená podrobná analýza strelcov Filadelfie 76ers. Nedokázala potvrdiť, že by hráči triafali alebo míňali kôš v sériách nejako inak, než ako predpokladá náhoda. Tiež počas dvoch sezón analyzovali trestné hody mužstva Boston Celtics a zistili, že ak hráč trafil pri prvom hode, pri druhom hode na 75% bol úspešný a keď pri prvom netrafil, opäť bola úspešnosť pri druhom hode 75%. Basketbaloví hráči teda naozaj mávajú dobré alebo zlé série, ale všetko iba v rámci náhody. To, že hráči sú "horúci" alebo "chladní", je len ilúzia. Ak tým, čo takýmto "nenáhodným" sériám veria, predložíme dôkazy, s najväčšou pravdepodobnosťou ich zavrhnú, pretože oni "vedia svoje" z vlastnej skúsenosti. \n\nĎalšie čítanie\n*Gilovich, T., R. Vallone, and A. Tversky, "The hot hand in basketball: On the misperception of random sequences," Cognitive Psychology, 17, 295-314.\n*Gilovich, Thomas. How We Know What Isn't' So: The Fallibility of Human Reason in Everyday Life (New York: The Free Press, 1993) $12.76\n~~copyright © 2000 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2004 Vladimír Luknár~~
Je to nástroj, ktorým sa merajú osobnostné typy využívajúc pritom štyri základné stupnice s protiležiacimi pólmi. Tieto štyri stupnice sú:\n(1) extraverzia/introverzia, (2) zmysly/intuícia, (3) úsudok/cítenie, a (4) myslenie/vnímanie. "Rôzne kombinácie týchto preferencií tvoria celkom až 16 osobnostných typov," tvrdí spoločnosť Consulting Psychologists Press, Inc. (CPP), ktorá je majiteľom autorských práv na túto metodiku. Osobnostné črty človeka sa pri týchto typoch obyčajne označujú pomocou štyroch písmen - napríklad, IIMU (Introverzia, Intuícia s Myslením a Úsudkom).\n\nPodľa CPP, je MBTI® “najrozšírenejším osobnostným systémom v histórii.” Centrum pre aplikáciu psychologických typov tvrdí, že kurzy MBTI absolvujú ročne asi 2 milióny ľudí. CPP si myslí, že “//vám to pomôže zlepšiť sa v práci a v osobných vzťahoch, zvýšiť produktivitu a pre svojich klientov identifikovať vodcovstvo a interpersonálnu komunikáciu.//”* Na mnohých školách sa používa MBTI® ako pomôcka pri kariérnom poradenstve. Pre každý zo šesťnástich typov bol vytvorený jeden profil, ktorý pozostáva zo zoznamu “charakteristík často spájaných s vašim typom,” ako tvrdí CPP. Napríklad, osobnostný typ označovaný ako INTJ, má nasledovné vlastnosti:\n*rozumný, koncepčný a tvorivý\n*racionálny, vecný a objektívne kritický\n*často s jasnou predstavou o budúcich možnostiach\n*vyhľadáva zložité výzvy\n*cení si vedomosti a schopnosti\n*má na seba aj na iných vysoké nároky\n*nezávislý, opierajúci sa viac o vlastný úsudok a pocity ako o názory iných\n*v očiach iných rezervovaný a ťažko čitateľný.\nĽudia v CPP si veľmi nerobia ťažkú hlavu z toho, keď vám tento zoznam vlastností veľmi nesadne. Takým ľuďom poradia, aby vyhľadali toho, kto im test robil a požiadali ho o pomoc pri vyhľadaní vhodnejšieho typu výmenou jednoho či dvoch písmeniek v osobnostnom type. (Viď správu, ktorú CPP publikuje na svojej web stránke.) Navyše, bez ohľadu na to, aké sú vaše preferencie, vaše správanie bude niekedy indikovať úplne opačné povahové vlastnosti. A tak žiadnym správaním nedokážeme vylúčiť daný typ ako nesprávny a naopak, žiadnym správaním ho nedokážeme ani potvrdiť ako správny.\n\n!Jungove psychologické typy\nMBTI je založený na pojmoch psychologických typov Carla Junga. MBTI vymyslela Isabel Briggsová Myersová (1897-1979) a jej matka, Katherine Cook Briggsová. Isabel získala bakalársky titul v politických vedách na Swarthmore College a nemá žiadne akademické vzdelanie. Katherinin otec bol členom učiteľského zboru na Michigan Agricultural College (teraz Michigan State University). Jej manžel bol výskumným lekárom a neskôr sa stal Riaditeľom Federálneho úradu pre štandardy vo Washingtone. Isabelin manžel, Clarense Myers, bol právnikom. Pretože Clarence bol tak veľmi iný ako zvyšok jeho rodiny, Katherine sa začala zaujímať o ľudské charakterové typy. Uviedla dcéru do Jungovej knihy, Psychologické typy a obe sa stali vášnivými “pozorovateľkami” ľudských typov. Ich cieľ bol ušľachtilý: pomôcť ľuďom pochopiť seba samých a ostatných tak, aby mohli pracovať v takých povolaniach, ktoré by najlepšie vyhovovali ich povahám. Tak by ľudia mohli byť šťastnejší a svet tvorivejší, produktívnejší a aj lepším miestom pre život.\n\nPodľa Junga sú niektorí z nás extraverti (~McGuire and Hull 1997: 213). (Tvar “extravert” je Jungova preferencia. Všetky citácie pochádzajú od autorov ~McGuire a Hull.) Sú “//viac ovplyvnení svojim okolím ako svojimi vlastnými názormi//” (302). Extravert je človek, “//ktorý sa nechá ovplyvniť okolitým svetom, hlavne spoločnosťou okolo seba// (303). Jung tiež tvrdí, že “//svet vo všeobecnosti, a to najmä Amerika, je poriadne extravertný, pre introverta tu nie je miesto, pretože nevie, že svet vníma zvnútra//” (303). Introvert “//je ovplyvňovaný subjektívnymi faktormi… sám je založený na vnímaní sveta zvnútra… a… toho vonkajšieho sveta sa vždy bojí…Vždy má pocit nedocenenia// (__resentment__) (303). Jung to vie, pretože je skvelým pozorovateľom ľudí. Vo svojom živote realizoval iba jedinú štatistickú štúdiu a aj tá sa týkala astrológie (315). V skutočnosti Jung štatistiku neuznával. “//Pomocou štatistiky môžete dokázať hocičo,//” povedal (306). Radšej dával prednosť historkám.1\n\nJung rovnako tvrdil, že “//nič také ako čistý extravert alebo introvert neexistuje. Taký človek by bol v lunatickom azyle. Sú to iba pojmy, ktoré majú označovať isté sklony, isté tendencie… tendenciu byť viac ovplyvnený objektívnymi alebo subjektívnymi faktormi, to je všetko. Existujú ľudia, ktorí sú celkom dobre vyvážení a sú rovnako veľa ovplyvňovaní vonkajším svetom ako svojim vnútrom alebo aj rovnako málo// (304). Ukazuje sa, že tu bola Jungova intuícia správna a malo byť znamenať zdvihnutú červenú zástavku pre tých, ktorí vytvorili z jeho preferenčných kategórií vlastnú typológiu človeka. Typológia by mala mať bimodálnu distribúciu, ale dôkazy naznačujú, že väčšina ľudí patrí medzi dva extrémy introverzie a extraverzie. A tak, “//hoci niekomu môže výjsť typ E, jeho výsledky pokojne môžu byť veľmi podobné inému človeku, ktorému vychádza napríklad typ I//” (Pittenger 1993).\n\nJung si myslel, že myslenie/vnímanie sú ďalším druhom dichotómie, ktorú treba pri psychologických typoch využívať. “//Zhruba povedané, myslenie vám povie, čo je čo. Vnímanie vám povie, či je to príjemné alebo nie, či to má byť akceptované alebo odmietnuté//”(306). Konečným príkladom dichotómie, podľa Junga, je dvojička zmysel/intuícia. //Zmysel vám povie, že niečo existuje… a intuícia… a tu je problém… Na intuícii je niečo zábavné//” (306). Napriek tomu intuíciu definuje ako “//vnímanie cez podvedomie//” (307).\n\nJung tvrdí, že mu veľmi dlho trvalo prísť na to, že nie každý je taký mysliaci (alebo intelektuálny) typ ako on sám. Vraví, že zistil, že existujú “//štyri aspekty vedomej orientácie//” (341). Tvrdí, že ku svojej typológii dospel “//prostredníctvom štúdia všetkých možných ľudských typov//” (342). Tieto štyri orientácie vystihujú všetky typy, vraví.\n\n“//Prišiel som k záveru, že musí existovať toľko rôznych spôsobov nazerania na svet [ako je psychologických typov]. Pohľad na svet nie je jednotvárny, pohľadov je veľa - minimálne 16, ale rovnako tak by ste mohli povedať, že 360. Môžete zvýšiť počet princípov, ale ja som zistil, že najjednoduchším spôsobom je ten, ktorý som vám povedal, delenie štyrmi, jednoduché a prirodzené delenie kruhu. Vtedy som ešte nepoznal symbolizmus takejto špeciálnej klasifikácie. Až keď som študoval archetypy, uvedomil som si, že toto je veľmi významný archetypový vzor, ktorý hrá obrovskú úlohu.// (342)\n\nJungove dôkazy, z jeho klinických pozorovaní, sú založené len na rozprávaniach. O extravertovi a intravertovi hovorí ako o typoch. Tiež ale spomína mysliaci typ, pocitový typ, zmyslový typ a intuitívny typ. Dôkazy pre jeho tvrdenia nie sú postavené na kontrolných štúdiách. Vraví, že “//by ich pravdepodobne aj urobil//”, keby “//bol mal na to prostredky// (315). Ale keďže ich nemal, vraví, “//musel som sa uspokojiť len s pozorovaním faktov//” (315).\n\nZdá sa, že Jung si uvedomoval obmedzenia svojej teórie a možno by neschvaľoval MTBI, keby sa dožil toho, ako sa to vyvinulo v jeho mene. “//Moja schéma typológie,//” poznamenal, “//je len schéma orientácie. Existuje faktor ako introverzia, existuje faktor ako extraverzia. Klasifikácia jednotlivcov nič neznamená, vôbec nič. Pre praktického psychológa je to len inštrumentárium, ako napríklad, vysvetliť správanie manžela manželke alebo naopak.//” (305).\n\nNapriek tomus to vyzerá, že z jeho typológie vyplýva, že veda je len istý pohľad na vec a že používanie intuície je rovnako tak platný spôsob videnia a chápania sveta a seba samých, ako je aj starostlivé pozorovanie za kontrolovaných podmienok. Vôbec pri tom nemá prekážať, že veda je jediný spôsob ako systematicky minimalizovať sebaklam alebo zabrániť identifikovať príčiny tam, kde žiadne nie sú. \n\nIsabel Briggsová Myersová urobila rovnaké chyby:\npri opisovaní toho, ako písala Manuál k MBTI®, spomína ako zvažovala kritiku, ktorá by mohla prísť od kriticky zmýšľajúceho človeka, a svoje vlastné uvažovanie nasmerovala tak, aby dokázala nájsť odpoveď. Istý extravert, s ktorým sa rozprávala, povedal, že ak by chcel poznať kritiku od rozmýšľajúcich ľudí, nepozrel by sa do svojej vlastnej hlavy. Išiel by hľadať nejakých mysliteľov a opýtal by sa ich. Isabel vyzerala prekvapene a potom pobavene.* \n\nTáto historka je typickým príkladom rizika samovalidácie. Myslieť si, že dokážete predvídať a charakterizovať kritiku vašich názorov objektívne a presne, je arogantné a neinteligentné, aj keď je to typické pre vašu osobnosť. Iní budú vidieť veci, ktoré vy sám nedokážete. Je oveľa ľahšie vytvoriť slameného panáka, namiesto postaviť sa zoči-voči tým najsilnejším argumentom proti vášmu názoru. Nie je to kvôli osobnostnému typu, keď svoje názory vystavujeme kritike iných. Je to totiž jediný spôsob ako byť otvorený a kompletný vo svojom zmýšľaní. Tvrdiť, že iba ľudia istého typu môžu byť otvorení názorom iných alebo sa snažia o úplnosť, je viac ako kostrbaté a nepresné.\n\n!~Myersovej-Briggsovej inštrument\nIsabel Briggsová Myersová sa naučila zostavovanie skúšobných otázok štúdiom osobnostných testov v miestnej banke. Vypracovala si ich aj za pomoci rodiny a priateľov a svoje prvé dotazníky skúšala na tisíckach školákov v štáte Pennsylvania. Je prvá longitudálna štúdia bola na študentoch medicíny, ktorých sledovala dvanásť mesiacov a zistila, že ich povolanie je v súlade s ich osobnostnými typmi. Napokon dospela k presvedčeniu, že dokáže identifikovať vlastnosti, ktoré je potrebné mať pre povolania v zdravotníctve (“presné vnímanie a informovaný úsudok”). Nielenže si myslela, že jej testy by mohli pomôcť vybrať osoby, ktoré sú vhodné pre povolanie sestričky a lekára, ale “//dúfala, že používaním MBTI® pri výučbe lekárov a sestier by mohlo viesť k programom na lekárskych fakultách, pomocou ktorých by sa zvýšilo ovládanie vnímania a úsudku pre všetky typy, a pomôcť tak študentom vybrať si také špecializácie, ktoré najlepšie korešpondujú s ich talentom//.”\n\nNapokon jej s vypracovaním testov pomohli ďalší, až v roku 1975 všetko prevzalo CPP, ktorá z toho urobila ten inštrument, aký poznáme dnes. “//Viem, že intuitívne typy budú musieť zmeniť MBTI,” povedala. “Majú to v povahe. Ale dúfam, že skôr ako tak urobia, si najprv uvedomia, čo som urobila ja. Mala som svoje dôvody.//”\n\nAko sme sa už zmienili vyššie, ~Myersovej-Briggsovej^^TM^^ inštrument generuje šesťnásť jednoznačných osobnostných profilov, ktoré sú postavené na tom, pre ktorú zo štyroch stupníc máme preferencie. Technicky, sa tento inštrument nemá používať na to, aby z neho vypadli osobnostné profily a ľudia boli jednoznačne zaškatuľkovaní, ale pokušenie je priveľké. Podávanie osobnostných testov a profilov sa stalo akým si druhom zábavy na Internete. Ale toto všetko má aj svoju tienistejšiu stránku: môže to viesť k diskriminácii a zlému kaučovaniu kariéry. Zamestnávatelia môžu najímať, prepúšťať alebo priraďovať pracovné miesta podľa osobnostného typu, napriek skutočnosti, že MBTI® nedokáže ani len spoľahlivo identifikovať daný osobnostný typ. Viaceré štúdie preukázali, že pri opätovnom pretestovaní, dokonca už po piatich týždňoch, je až 50 percent ľudí zaradených do úplne iného osobnostného typu. Neexistujú žiadne seriózne podklady pre to, aby sme mohli veriť, že MBTI® by mohlo zdôvodniť takú pracovnú diskrimináciu alebo že mohlo buť spoľahlivým pomocníkom pre niekoho, kto potrebuje poradiť pri smerovaní svojej kariéry. (Pittenger 1993).\n\nTu je pár výťažkov z ~Myersovej-Briggsovej profilov. Všimnite si, ako časti z každého profilu pasujú väčšine ľudí.\n1. vážny, pokojný, úspech dosahuje koncentráciou a dôslednosťou. Praktický, poriadny, vecný, logický, realistický a spoľahlivý. Dbá na to, aby bolo všetko dobre zorganizované. Berie na seba zodpovednosť. Vie sa rozhodnúť, čo treba dosiahnuť a trvalo smeruje k danému cieľu, bez ohľadu na protesty alebo rozptýlenia.\n2. Zvyčajne máva originálne nápady a veľký ťah na vlastné myšlienky a ciele. V oblastiach, ktoré sú pre neho lákavé, má dosť sily zorganizovať prácu a vykonávať ju s alebo bez pomoci. Skeptický, kritický, nezávislý, odhodlaný, niekedy tvrdohlavý. Musí sa naučiť vynechať menej dôležité, aby mohol dosiahnuť to, čo je najdôležitejšie.\nTen prvý profil je označovaný ako ISTJ (introversion, sensation, thinking, judgment), alebo tiež “Dôveryhodný.” Ten druhý je INTJ (introversion, intuition, thinking judgment), alebo tiež “Vedec.” Tieto profily znejú ako od Omara, astrológa a zdá sa, že sú príkladom Forerovho efektu.\n\n(Poznámka: Istý čitateľ mi napísal, aby sa posťažoval, že moje tvrdenie, že každý typ do značnej miery sedí väčšine ľudí, je úplny nezmysel. Možno aj ďalší si dobre neprečítali moje záverečné poznámky k tejto položke. To, čo vravím, je to, že niektoré časti profilov je možné aplikovať na väčšinu ľudí, čo je typické pre rôzne ďalšie spôsoby veštenia, napríklad pri astrológii alebo senzibiloch. Netvrdím, že nejaký osobnostný profil, ako celok, bude sedieť väčšine ľudí. Nevravím, že jeden typ sedí všetkým. Keďže rôzne profily sú založené na informáciách, ktoré poskytuje sám klient, nemali by zákazníkovi povedať o ňom nič, čo by o sebe už sám nevedel. \n\nA tak, rovnako ako majú veštci spokojných zákazníkov, pretože im vracajú presne to, čo im klienti sami povedali, a robia prehlásenia, ktoré by platili pre väčšinu ľudí alebo ktoré by väčšina ľudí chcela, aby boli pravdivé, aj ~Myers-Briggsovej experti majú mnoho spokojných klientov. Každopádne, tí, čo čítajú predošlé riadky poriadne, spoznajú, že hlavný problém nie je s presnosťou profilov, ale s tým, ako sa zneužívajú zamestnávateľmi a inými.)\n\nViď moje poznámky o testoch osobnostných typoch v Novinách č.1112 a položky v Skeptikovom slovníku o Niednagelovom Typovaní mozgu a o enneagramoch.\n\n----\n1. Napríklad, aby podporil svoj názor, že “intuitívne typy veľmi často nevnímajú svojimi očami alebo ušami, ale len svojou intuíciou” (308), Jung často spomínal historku o istej pacientke. Mala prísť o deviatej ráno a Jungovi povedala: ”museli ste tu niekoho mať o ôsmej”. Hovorí mi, že to vie preto, lebo “mala som istý pocit, že ste museli mať dnes ráno stretnutie s nejakým pánom.” Vie, že to bol nejaký pán, vraví, pretože “Mala som dojem, že tá atmosféra tu bola ako keby tu bol nejaký pán.” Zdá sa, že Jung nestojí o nejaké kritickejšie preskúmanie jej tvrdení. Podľa neho táto historka potvrdzuje jeho predstavu o intuitívnom osobnostnom type. Nenapadne ho, že mohla toho pána vidieť vtedy, keď prichádzala, možno preto, aby ho ohúrila svojimi intuitívnymi schopnosťami. Jung poznamenáva, že miestnosť bola cítiť tabakovým dymom a v popolníku bola napoly dofajčená cigara, priamo pod jej nosom. Ale podľa Junga ju nevidela. Nenapadlo ho ani to, že možno zacítila vôňu cigary a svoju pozornosť na túto skutočnosť vôbec neupriamil.\n\nDôvod, prečo vedci zvyknú robiť riadené štúdie namiesto spoliehania sa výlučne na svoje klinické pozorovania a pamäť, ako to robil Jung, je v tom, že je ľahké nechať sa oklamať a upraviť údaje podľa toho, aké sú naše vlastné hypotézy a teórie. Iná Jungova historka nám pomôže objasniť toto tvrdenie ešte viac. Jeden mužský “vnemový typ” a jeden ženský “intuitívny typ” sa ocitli v jednej loďke na jazere. Sledovali ako vtáky lovia ryby. Podľa Junga, “rozhodli sa staviť o to, kto z nich prvý uvidí vtáka vynoriť sa z vody. Teraz by vás napadlo, že ten, kto veľmi podrobne pozoruje realitu - teda vnemový typ - by takúto stávku najskôr vyhral. Ale vôbec nie. Žena stávku hladko vyhrala. Porazila muža vo všetkých bodoch, pretože vďaka intuícii to vedela skôr (306-307, pridaný dôraz). Jedna dvojica, jeden pokus. A je to. Žiadne ďalšie dôkazy potrebné nie sú. Pravdou je, že Jung nevie o nič viac ako ja, prečo bola žena v tejto situácii lepšia ako muž. Ten muž možno chcel stávku prehrať, možno sa chcel žene len zapáčiť. Kto vie? Ale Jung si jasne o to žiada touto a väčšinou svojich ďalších “pozorovaní faktov”, ako on sám nazýva tieto historky.\n\nNiektoré z jeho príbehov sú možno úplne fiktívne. Napríklad, aby podporil svoju predstavu o intuícii a synchronicite, vraví:\n//napríklad, práve spomínam nejaké červené auto a presne v tom momente okolo prechádza červené auto. Nevidel som ho, pretože to nebolo možné, stál som za budovou až do okamihu, kedy sa objavilo. No, mohlo by to vyzerať ako púha náhoda. Ale Rhineho experimenty (o ESP) dokazujú, že tieto prípady vôbec nie sú náhodou. Samozrejme, mnohé z týchto vecí sú náhodami, na ktoré nemôžeme aplikovať takýto argument, inak by sme museli byť poverčiví. Nemôžeme povedať, “toto auto sa zjavilo preto, že o ňom predtým padli nejaké poznámky. Je to teda zázrak, že sa zjavilo červené auto.” Nie je to tak, pretože je to len a len náhoda. Ale tieto “náhody” stávajú oveľa častejšie, ako skutočné náhody a to ukazuje, že za tým niečo je. //(315, pridaný dôraz).\n\nZnovu, ak by bol Jung vedel niečo o štatistike, vedel by, že to, o čom si myslí, že sa stáva častejšie, ako by zodpovedalo náhode, sa v skutočnosti stane nielen v súlade s náhodou, ale aj s tým, čo možno podľa náhody predpokladať.\n\n‘’Ďalšie čítanie‘’\n‘’Knihy a články‘’\n*Dawes, Robyn M. House of Cards - Psychology and Psychotherapy Built on Myth, (New York: The Free Press, 1994).\n*Forer, B.R. "The Fallacy of Personal Validation," Journal of Abnormal Psychology, 1949.\n*~McGuire, William and R. F. C. Hull, eds., C. G. Jung Speaking (Princeton University Press, 1977).\n*Paul, Annie Murphy. (2004). The Cult of Personality: How Personality Tests Are Leading Us to Miseducate Our Children, Mismanage Our Companies, and Misunderstand Ourselves. Free Press.\n*Pittenger, David J. “Measuring the MBTI and Coming Up Short.” Journal of Career Planning & Placement. Fall 1993.\n*Quenk, Naomi L. Essentials of ~Myers-Briggs Type Indicator Assessment (John Wiley & Sons, 1999).\n*Thiriart. "Acceptance of personality test results," Skeptical Inquirer, WINTER 1991 (vol. 15, no. 2).\n‘’web stránky‘’\n*The Enneagram and the MBTI®\n*The ~Myers-Briggs Type Indicator® Online Discover your personality today!\n*CARL JUNG 1875 - 1961 by Dr. C. George Boeree\n*The Relationship Between Psychological Type and Professional Orientation Among Technology Education Teachers by Robert C. Wicklein & Jay W. Rojewski\n*GSU Master Teacher Program: On Learning Styles\n*The Story of Isabel Briggs Myers\n‘’news’’\n*NCCAM ~Myers-Briggs personality test embraced by employers, not psychologists "... despite its widespread use and vast financial success, and although it was derived from the work of Carl Jung, one of the most famous psychologists of the 20th century, the test is highly questioned by the scientific community."\n\nNaposledy aktualizované 17.10.2013
"//Vyskúšal som raz ^^1^^dýchanizmus, až na to, že som si myslel, že sa to volá anorexia.//" Oshinn Cerra\n\nInedia je domnelá schopnosť žiť bez potravy. Niektorí sa inediátov sa stávajú dýchanistami ako napríklad stigmatická Therese Neumanová (1898-1962) z Bavorska, ktorá povedala "//človek dokáže žiť len zo Svätého Dychu.//" Tvrdí, že tak robila v rokoch 1926-1962, kedy vraj konzumovala len svoju dennú dávku transubstancovaného chleba.\n\nHladovka bola dlho považovaná za spôsob vyčistenia tela a duše. Hladovanie nám pripomína našu závislosť a slabosť a spája nás s tými, čo trpia od hladu, ktorý je súčasťou ich každodenného života. Inediáti sa snažia byť spirituálnymi bytosťami a prenášajú hladovanie do neľudského rozmeru. Ak obmedzovanie sa, sebakontrola a redukovanie príjmu potravy a vody je dobré, tak potom eliminovanie všetkej fyzickej stravy musí byť lepšie. Spirituálne bytosti nepotrebujú potravu, vodu ani spánok. Možno, ale potrava, voda a spánok nie sú pre ľudské bytosti voliteľné.\n\nJedným z inediátov, ktorý priťahoval nasledovníkov dýchanizmu, bola austrálčanka Ellen Greveová, tiež známa ako Jasmuheen. Podľa Greveovej, bývalej finančnej poradkyni, môžeme dostať všetku výživu, ktorú potrebujeme, z ''prany'', univerzálnej životnej sily. Je autorkou ''Žiť zo svetla: zdroj výživy pre Nové milénium'', 21-dňového programu, ktorý umožní ''telu prestať starnúť a dosiahnuť nesmrteľnosť existovaním čisto zo svetla''.\n\nGreveová tvrdí, že nejedla od roku 1993, ale priznáva, že "//pije bylinkové čaje a občas podľahne "chuťovému orgazmu//" z čokolády alebo zmrzliny" (Sunday Times Online UK, 26.9.1999). Tiež priznáva, že "//ak sa trochu nudím a ak chcem trochu nejakej chute, potom si dám za plné ústa hocičoho, čoho príchuť práve chcem. A to môže byť kúsok čokolády alebo syrového koláča alebo niečo také.//" Viacerí, čo s ňou robili interview, si všimli, že má v dome plno jedla, ale ona tvrdí, že je to pre jej manžela, ktorý raz bol vo väzení za zneužitie penzijného fondu. Očividne on nevidel svetlo a ešte nie je schopný žiť na prane (Walker and O’Reilly 1999).\n \nGreveová vedie ''Akadémiu kozmického internetu'' (Cosmic Internet Academy C.I.A) a tvrdí, že má po celom svete 5000 prívržencov. Ľudia zaplatia za jej semináre viac ako 2000 dolárov. Očividne existujú ľudia, ktorým neprekážajú protirečenia niekoho, kto tvrdí, že mu stačí iba prana (alebo je to svetlo?), ale pripúšťa, že si občas dá sladkosti a šálku kávy a že má dom plný jedla. Táto "diéta" mení jej chromozómy, vraví. Jej "//DNA sa mení, aby mohla prijímať viac vodíka a vyvíja sa od 2 do 12 vlákien//." Greveová tiež tvrdí, že hladovanie sveta by prestal byť problém, keby sa svet dal "preprogramovať". Vraví, že ''svet zomiera od hladu, pretože ho médiá presvedčili, že potrebuje potravu''. Takéto nezmysly by dostali niektorých do nemocnice, namiesto toho, ona chodí po svete a propaguje svoju knihu. Minimálne traja nasledovníci Greveovej sa vyhladovali na smrť, keď sa snažili očistiť svoje telo totálnou hladovkou. Napriek nebezpečnosti jej chorého učenia, v roku 1999 austrálsky televízny program "60 minút" skúšal jej schopnosť žiť z prany, "božieho svetla".\n\nPo tom, čo Greveová hladovala štyri dni, Dr.Berris Wink, prezident Austrálkej lekárskej asociácie v Queenslande, ju dôrazne žiadal, aby s tým prestala. Podľa neho boli jej zreničky dilatované, jej reč pomalá, bola dehydrovaná a jej pulz sa zdvojnásobil. Doktor sa obával, že si nenapraviteľne poškodí obličky, ak neukončí hladovku. Test ukončili. Greveová tvrdila, že zlyhala len preto, že v prvý deň testu bola uzavretá v hotelovej izbe neďaleko rušnej ulice, čo je zabránilo získavať živiny zo vzduchu. "//Pýtala som si čerstvý vzduch. Sedemdesiat percent mojich živín pochádza z čerstvého vzduchu. Nemohla som ani len dýchať,//" povedala. Avšak počas ďalších troch dní skúška prebiehala na tichom mieste na úpätí hôr, kde mala dosť čerstvého vzduchu a kde sa jej podľa nej žilo dobre. Je jasné, že ak by skúška pokračovala, bola by zomrela. Miesto toho žila ďalej, aby mohla viesť k smrti iných.\n\nInou inšpiráciou pre dýchanizmus je Wiley Brooks, ktorý je na čele The Breatharian Institute of America. Ostatných asi tridsať rokov Brooks tvrdil, že nepotrebujeme jedlo, vodu ani spánok. Pýta sa, "//ak je pre vás potrava taká dobrá, ako to, že telo sa nestále snaží sa jej zbaviť? Človek nebol stvorený na to, aby sa stal odpadkovým košom.//" Tvrdí, že ''žiaci a jogíni žili zo vzduchu už po stáročia''. Brooks ponúka ľuďom workshopy, aby ich naučil umeniu žiť zo vzduchu. Na začiatku si za workshopy účtoval 500 dolárov, keď som sa neho pozeral naposledy, tak si pýtal 10 000 dolárov a sľuboval, že v januári 2008 zvýši sadzbu na 25 000 dolárov. Som si istý, že v cene je aj všetko jedlo. Možno sa zdá, že Brooks prišiel o rozum, ale celkom iste nestratil zmysel pre humor.\n\nBohužiaľ, ''viera, že môžeme žiť bez potravy, sa šíri ďalej''. Šesťdesiatštyri ročný strojník na dôchodku z Indie, Hira Ratan Manek, tvrdí, že žije na prevarenej vode a na energii zo slnka. Ba dokonca tvrdí, že jeho ''telo sa zmenilo na fotovoltaický článok, ktorý konvertuje lúče slnka na výživnú energiu''. Ako by sa dalo čakať v tejto dobe na viere postavenej naivity, Manek má už svojich kultových nasledovníkov.\n\n^^1 dýchanizmus, originálny anglický výraz znel "breatharianism", takže to bola snaha napodobniť slovo, ktoré v slovenskom jazyku asi ešte nikto nevymyslel^^\n\nĎalšie čítanie\n* SD Newsletter 34 - Prahlad Jani\n* Breatharianism - article links from Rick Ross\n* Correx Files on Jasmuheen\n* A Light Lunch\n* Three deaths linked to 'living on air' cult by Tom Walker and Judith O'Reilly, Sunday Times (London), September 26, 1999.\n* I haven't eaten for 5 years\n* Fasting guru defends cult as doctors warn that her disciples are on path to suicide The Express, September 23, 1999 By Laura Kibby\n* Darwin Awards 1999\n* A Really Light Lunch by D. Trull\n* Bynum, Caroline Walker. Holy Feast and Holy Fast: The Religious Significance of Food to Medieval Women (U of California Press, 1988).\n^^copyright © 2007 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2008 Vladimír Luknár^^
Ako infrazvuk označujeme basové vlny alebo vibrácie, ktorých frekvencia je pod hranicou počuteľnosti\nľudského ucha (20 Hz - 22 kHz). Hoci tieto vlny nemožno počuť, je možné ich cítiť a bolo dokázané, že na niektorých ľudí majú celý rad účinkov vrátane úzkosti, extrémneho zármutku a mrazenia. "//Silný infrazvuk v rozsahu 0.5 až 10 Hz stačí na aktivovanie vestibulára, čiže rovnovážneho systému vo vnútornom uchu.//"\n\nPsychológ Richard Wiseman z University of Hertfordshire si myslí, že čudné pocity, ktoré ľudia pripisujú duchom, môžu byť spôsobené infrazvukovými vibráciami. Nie je sám.\n\nV roku 1998, Vic Tandy, experimentátor a lektor na čiastočný úväzok na Fakulte medzinárodných štúdií a práva na Coventry University, a Dr. Tony Lawrence z Oddelenia psychológie, napísali pre ''Journal of the Society for Psychical Research'' prácu s názvom "//Duchovia v stroji//". Uviedli, že infrazvuk bol príčinou zjavení, ktoré pozorovali zamestnanci v tzv. prekliatom laboratóriu vo Warwicku. \n\nNiekoľko rokov predtým Tandy pracoval neskoro večer v "prekliatom" laboratóriu vo Warwicku, keď videl, ako sa k nemu blíži niečo sivé. "//Cítil som, ako sa mi zježili chlpy na krku,//" povedal. "//Zdalo sa, že je to medzi mnou a dverami, a tak jediné, čo som mohol urobiť, bolo otočiť sa a čeliť tomu.//" Ale vec zmizla. Znovu sa však objavila v inej podobe na druhý deň, keď Tandy niečo robil na svojom športovom korde. "//Rúčka bola uchytená vo zveráku na pracovnej doske a predsa začala čepeľ kordu vibrovať ako besná,//" vraví. Čudoval sa, prečo čepeľ vibruje v jednej časti miestnosti ale nie v druhej. Vysvetlenie, ako zistil, bolo v tom, že infrazvuk prichádzal z extrakčného vetráka. "//Keď sme ho napokon vypli, bolo to, ako keby sa odrazu z nás zodvihla obrovská váha,//" povedal. "//Preto si myslím, že jedným z výsledkov pokračujúceho výskumu by mohlo byť objavenie súvisu medzi infrazvukom a syndrómom chorobnej budovy//" (sick-building syndrome alebo SBS, viď http://en.wikipedia.org/wiki/Sick_building_syndrome.)\n\nKeď zmeral infrazvuk v laboratóriu, nameral 18.98 Hertz - teda frekvenciu, pri ktorej začne rezonovať ľudská očná bulva. Zvukové vlny rozrezonovali jeho očné bulvy a vytvorili tak optickú ilúziu: preto videl postavu, ktorá neexistovala.\n\nInfrazvukové vlny sa prenášajú na veľké vzdialenosti a sú menej náchylné na disturbaciu alebo interferenciu ako vyššie frekvencie.\n\nInfrazvuk môže byť spôsobený vetrom, niektorými druhmi zemetrasení, morskými vlnami a takými javmi, ako sú lavíny, vulkány a meteory. Slony sú schopné vysielať infrazvuk, ktorý možno detegovať na vzdialenosť 2 km. Dokonca aj tigre vysielajú infrazvuk.\n\nĎalšie čítanie\n*Infrasound by John D. Cody\n*Infrasound (Vic Tandy's scientific investigation of ghosts and infrasound)\n*Ghost buster by Chris Arnot Guardian July 11, 2000\n*Roach, Mary. (2005). Spook: Science Tackles the Afterlife. W.W. Norton.\n*Tandy V. & Lawrence, T,. (1998). The ghost in the machine. Journal of the Society for Psychical Research, 62, 360-364.\n^^copyright © 2006 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2008 Vladimír Luknár^^
Intuitív alebo intuicionista je človek, ktorý tvrdí, že má senzibilné schopnosti. Intuitívi sa niekedy nazývajú aj senzibili. Niektorí senzibili si celkom dobre zarobia tým, že ľuďom hovoria veci, ktoré chcú počuť alebo tým, že im pomáhajú robiť rozhodnutia. Intuitívi ''nemusia vedieť vôbec nič o tom, o čom idú radiť''. Stačí, keď pre toho, kto platí účet, vyzerajú rozhodne a znalecky. Byť senzibilom nie je také riskantné, ako by sa mohlo zdať. Ak účtujete klientovi 10000 dolárov mesačne, aby ste boli vždy na telefóne, ako to tvrdí Laura Dayová, nemusíte si robiť starosti z toho, že niekomu poradíte zle. Hocikto, kto zaplatí takúto sumu domnelému senzibilovi, bude chcieť zostať anonymný, najmä ak si uvedomí, že ho obabrali. A tak iba tí, ktorí boli spokojní, prehovoria a ochotne dosvedčia úžasné schopnosti senzibila. Tí, ktorí sa popálili, budú od hanby ako minuli svoje peniaze, držať ústa.\n\nDayová sa dostala do popredia "korporátneho intuitívneho" hnutia v roku 1997 so svojou knihou Praktická intuícia. (Použitú knihu si môžete kúpiť na Amazon za jednu penny.) Nie je prekvapením, že viaceré celebrity Dayovú podporili: Brad Pitt, Jennifer Anistonová a tiež Demi Mooreová. Dayová si myslí, že má pár dobrých príkladov a cvičení, ktoré vám pomôžu využiť váš šiesty zmysel. Vraví, že za posledných pätnásť rokov zarobila 10 miliónov dolárov za to, že pomohla ľuďom naučiť sa ako nájsť ten správny kľúč a firmám maximalizovať svoj potenciál sústredením sa na také veci, ako sú konflikty medzi výskumným a marketingovým oddelením.\n\nV roku 2006 Gabriel Lawson, výkonný riaditeľ softwarového inžinierstva v Seagate Technology, najal Dayovú, aby viedla workshop, hoci nemala žiadne technické vedomosti ani skúsenosti. Lawson tvrdí, že bola "úžasná." Aj ja by som bol v nemom úžase, keby Lawson vedel niečo o subjektívnej validácii alebo o "cold reading." Tí, ktorí investujú do firiem ako Seagate, by sa mohli čudovať, čože sa to deje v korporátnom manažmente, ale očividne existuje mnoho firiem, ktoré najímajú senzibilov na semináre pre manažment aj pre bežných zamestnancov. Tí, od ktorých sa požaduje, aby na takýchto cvičeniach s takzvanými "intuitívmi" sedeli, možno nebudú chcieť povedať svojim šéfom, čo si naozaj myslia o tom, že im radia ľudia, ktorí sa vopred priznajú, že okrem pochvál, ktoré pozbierali po ceste, nemajú vlastne žiadnu kvalifikáciu.\n\nPodľa časopisu Newsweek právnici používajú senzibilov, aby im pomohli vybrať porotu. George W. Bush niekoľkokrát povedal, že sa riadi svojou intuíciou. (Spomeňte si na jeho slová pri stretnutí s Vladimírom Putinom: "Pozrel som sa tomu človeku do očí...a hneď som videl, v akom stave je jeho duša.") Niektoré z najpopulárnejších televíznych programov dnes majú senzibilov ako svoje ústredné postavy. V jednej z posledných show na A&E ukazujú deti, ktoré si myslia, že sú senzibilmi alebo to aspoň tvrdia, aby sa dostali do televízie. Vyzerá to, že Američania sa stali národom iracionálnych vyznávačov intuície. Toto sa už predtým v histórii stalo vo veľmi ťažkých časoch. Kto by mohol nesúhlasiť s tým, že sa každý deň zobúdzame do sveta, ktorý sa stále viac rozpadá? Máme nekonečné vojny, bomby teroristov, zruinovanú ekonomiku, pokračujúcu korporátnu korupciu a očividne devastované životné prostredie. Pridajte ešte zopár obrovských prírodných katastrof a veci naozaj začínajú vyzerať dosť beznádejne. Čo môže byť lepšie ako veselá, bodrá žena, ktorá vám povie, že pozná tajomstvo ako zmeniť veci k lepšiemu?\n\nJediné, čo treba robiť, je vypočuť si zopár historiek, ako to fungovalo u nejakej ženy, ktorá prešla od žobrania k bohatstvu len tým, že ľuďom pomáhala objaviť v sebe svoj vlastný šiesty zmysel.\n\nŽe by som na ňu žiarlil?\n\nViď tiež [[Senzibilný liečiteľ]] a [[Médium]].\n\nĎalšie čítanie\n*New Zealand Skeptics - Guide to Scoring a Medium/Psychic\n*Psychic Scams by May Chow\n*Psychic Experiences: Psychic Illusions by Susan Blackmore, 1992, in Skeptical Inquirer 16 367-376.\n*Mere Puffery: The Confessions of a Leading Psychic by Al Seckel\n*Guide to Cold Reading by Ray Hyman\n*Psychic Sophistry by Tony Youens\n*Psychic Deb blast from the past by Debbie Nathan\n*An Unpredictable Business: Professional psychics face same challenges as other entrepreneurs by David Lazarus\n*Secrets of a Telephone Psychic by Jane Louise Boursaw\n*Frank Browning of Salon reviews Lives of the Psychics: The Shared Worlds of Science and Mysticism by Fred M. Frohock \n*The Research With B.D. and the Legacy of Magical Ignorance by George P. Hansen\n*Deception by Subjects in Psi Research by George P. Hansen\n*Slate's Human Guinea Pig: Telepsychic by Alex Chadwick\n*So Far, Psychics Are Batting .000: 2004 turned out to be a tough year for the predictors by Leon Jaroff\n*Failed Psychic Predictions 1999\n*The business of psychics\n*Mass Media Funk-4 (Michael Shermer & Van Praagh on ABC's 20/20)\n*Mass Media Funk - 16 (John Edward)\n*Mass Media Funk - 22 (Miss Cleo)\n*Mass Media Bunk-4 (James Van Praagh on the Larry King Live show)\n*Mass Media Bunk-6 (James Van Praagh on the Charles Grodin show)\n*Mass Media Bunk-13 (CBS's 48 hours - George Anderson)\n*Mass Media Bunk 15 (Van Praagh, Edward, Sylvia Browne on Larry King)\n*Alcock, James E. Science and Supernature: a Critical Appraisal of Parapsychology (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1990).\n*Alcock, James E., Jean Burns and Anthony Freeman. Editors. Psi Wars: Getting to Grips with the Paranormal (Imprint Academic, 2003).\n*Blackmore, Susan J., In Search of the Light: The Adventures of a Parapsychologist, (Buffalo, N.Y. : Prometheus Books, 1986).\n*Christopher, Milbourne. (1975). Mediums, Mystics & the Occult. Thomas Y. Crowell Co.\n*Frazier, Kendrick and James Randi, "Predictions After The Fact: Lessons Of The Tamara Rand Hoax," in Science Confronts The Paranormal, ed., Kendrick Frazier (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1986), first published in the Skeptical Inquirer 6, no.1 (Fall 1981): 4-7.\n*Gardner, Martin. Fads and Fallacies in the Name of Science (New York: Dover Publications, Inc., 1957), ch. 25.\n*Gardner, Martin. How Not To Test a Psychic : Ten Years of Remarkable Experiments With Renowned Clairvoyant Pavel Stepanek (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1989).\n*Gordon, Henry. Extrasensory Deception: Esp, Psychics, Shirley MacLaine, Ghosts, Ufos (Buffalo, NY: Prometheus Books, 1987).\n*Hall, Trevor. (1984). The Medium and the Scientist: The Story of Florence Cook and William Crookes. Prometheus Books.\n*Hansel, C. E. M. The Search for Psychic Power : ESP and Parapsychology Revisited (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1989).\n*Hansen, George P. (2001). The Trickster and the Paranormal. Xlibris Corporation.\n*Hyman, Ray. The Elusive Quarry : a Scientific Appraisal of Psychical Research (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1989).\n*Keene, M. Lamar. The Psychic Mafia (Prometheus, 1997).\n*Kurtz, Paul. ed., A Skeptic's Handbook of Parapsychology, (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1985).\n*Lamont, Peter. (2005). The First Psychic: The Peculiar Mystery of a Victorian Wizard. Little Brown.\n*Marks, David and Richard Kammann. Psychology of the Psychic (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1979).\n*Paulos, John Allen. Innumeracy: Mathematical Illiteracy and Its Consequences (Vintage Books, 1990).\n*Radford, Benjamin. "Worlds in Collision - Applying Reality to the Paranormal," Skeptical Inquirer, November/December 2000.\n*Randi, James. Flim-Flam! (Buffalo, New York: Prometheus Books,1982), especially chapter 13, "Put Up or Shut Up," where he gives accounts of tests done on several psychics who have tried to collect the $10,000 Randi used to offer to anyone demonstrating a psychic power. So far, no one has collected, even though the offer is now over $1,000,000!\n*Rawcliffe, Donovan Hilton. Occult and Supernatural Phenomena (New York: Dover Publications, 1988).\n*Stenger, Victor J. Physics and Psychics: the Search for a World Beyond the Senses (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1990).\n*Stein, Gordon. "Spiritualism," in The Encyclopedia of the Paranormal edited by Gordon Stein (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1996).\n*Steiner, Robert A. "Fortune-telling," in The Encyclopedia of the Paranormal edited by Gordon Stein (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1996) pp. 281-290.\n*Williams, William. Encyclopedia of Pseudoscience. (Facts On File, Inc. 2000).\n*Wiseman, Richard. Deception & Self-Deception : Investigating Psychics (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1997).\n*Wiseman, Richard and Robert L. Morris. Guidelines for Testing Psychic Claimants (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1995).\n^^copyright © 2008 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2009 Vladimír Luknár^^
Januarius, tiež známy ako Svätý Január, je svätým patrónom talianskeho mesta Neapol. Vraví sa, že jeho uschnutá krv sa dvakrát do roka zázračne premení na kvapalinu: v deň jeho hodov 19.septembra a v prvú májovú sobotu. Pri týchto príležitostiach sa fľaštička, ktorá vraj obsahuje usušenú krv svätého, vezme z katedrály v Neapole a začne sa s ňou procesia po uliciach. Rituál sa zvykol konať 16.decembra, "//k skvapalneniu krvi však vtedy dochádzalo relatívne vzácne//" - očividne kvôli nižším teplotám -- a tak sa s tým prestalo. (Nickell, 81).\n\nK tomuto takzvanému zázraku podľa verných dochádza bez výnimky už asi 600 rokov. Veriaci a nekritickí reportéri opakovane potvrdzujú, že prášková substancia uložená vo fľaštičke je krv a že vedci nedokážu vysvetliť, prečo sa mení na kvapalinu. Avšak talianski vedci, ktorí fľaštičku skúmali v roku 1902 a tiež v nedávnych rokoch, si nemohli vziať vzorku so sebou do laboratória. Mohli nádobku len presvietiť a na základe spektroskopickej analýzy prišli k záveru, že ide o krv (Nickell, 78). Ale ''nie je pravda, že vedci nedokážu vysvetliť, prečo sa látka vo fľaštičke pravidelne skvapalňuje''. Profesor organickej chémie na Univerzite v Pavii, Luigi Garlaschelli a jeho dvaja kolegovia z Milána, ponúkli ako vysvetlenie jav, ktorý fyzikálni chemici označujú ako ^^1^^thixotropia. Vyrobili svoju vlastnú "krv", ktorá sa skvapalňovala a znovu tuhla, pomocou kriedy, chlórhydrátu železa a slanej vody. Joe Nickell urobil to isté s olejom, voskom a dračou krvou (živicovitý produkt z tmavočervenej rastliny.)\n\nNeapolčania sú poverčiví ľudia. Existuje asi 20 domnelých zázračných fľaštičiek krvi rôznych svätcov a takmer všetky z oblasti Neapola, "//čo môže naznačovať, že tu ide o akúsi regionálnu záhadu//" (Nickell, 79).\nNeapolčania veria, že ''ak sa krv na kvapalinu nepremení, čoskoro bude nasledovať nejaké nešťastie''. Tvrdia, že už aspoň päťkrát sa stalo, že krv neskvapalnela a vtedy došlo k hrozným nešťastiam, ako bol mor v roku 1527 a zemetrasenie na juhu Talianska, ktoré v roku 1980 zabilo 3000 ľudí. Zástancovia tohto domnelého zázraku sa už nezmieňujú o tom, koľkokrát sa vôbec nič nestalo vtedy, keď sa prach nepremenil na krv, ani to, koľkokrát sa nejaké nešťastie stalo, napriek tomu, že sa krv premenila na kvapalinu.\n\nAj keď sa s fľaštičkou premávajú len dvakrát do roka, prášok sa očividne skvapalňuje viac ako desaťkrát do roka. Zdá sa, že tu ide o selektívne myslenie.\n\nPodľa tradičnej katolíckej hagiografie bol Jahnuarius biskup, ktorému sťali hlavu počas panovania cisára Diokleciána (284-305). A predsa o tomto domnelom krvavom relikte pred rokom 1389 neexistujú žiadne historické záznamy, teda viac ako tisíc rokov po jeho martýrstve. Niektorí pochybujú, že Januarius vôbec existoval (Nickell, 79). \n\nVäčšina skeptikov je presvedčená, že nech je tou látkou vo fľaštičke čokoľvek, je to reakcia na nejaký prírodný fenomén, ako je zmena teploty alebo pohybu. Dokonca aj niektorí náboženskí myslitelia považujú takéto zázraky za "frivolné" a nehodné Boha.\n\n^^1 pozn.prekl., thixotropia je vlastnosť niektorých ne-newtonovských pseudoplastických kvapalín preukazovať časovozávislú zmenu vo viskozite, zdroj: wikipedia.^^\n\nViď tiež [[Nepominuteľné telo]] a [[Zázraky]].\n\nĎalšie čítanie\n*The Blood of St. Januarius by L.Garlaschelli, F.Ramaccini,S.Della Sala\n*Examining Miracle Claims by Joe Nickell\n*The Life of St. Januarius\n*Nickell, Joe. Looking for a Miracle: Weeping Icons, Relics, Stigmata, Visions and Healing Cures (Prometheus Books: Buffalo, N.Y., 1993).\n^^copyright © 2009 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2009 Vladimír Luknár^^
Schopnosť vnímať veci, ktoré sú mimo prirodzeného rozsahu ľudských zmyslov. Obyčajne spájaná s pred-spoznávaním, to jest psychického vedomia o tom, čo sa stane v budúcnosti a tzv. retro-spoznávania, psychického vedomia o tom, čo sa stalo v minulosti. \n\nZ nejakého neznámeho dôvodu ''profesionálni astrológovia často tvrdia, že sú jasnovidci, aj keď medzi jedným a druhým niet podstatného spojenia''. Na začiatku každého nového roku robia jasnovidci predpovede založené na ich domnelej nadprirodzenej schopnosti vnímania, ktorá im umožňuje vidieť budúcnosť. Z tisícov urobených predpovedí sa niektoré splnia, alebo sa aspoň považujú za dostatočne presne splnené. Skutočnosťou je, že aj osoba bez jasnovideckých schopností dokáže predpovedať budúcnosť presne - aspoň občas. Skúste si to. Napíšte si zoznam predpovedí, ktoré sa týkajú ekonomiky, módy, slávnych osobností, prírodných nešťastí, vedeckých objavov, politiky, medzinárodných udalostí a športu. Urobte aspoň 20 predpovedí, od veľmi nejasných cez veľmi pravdepodobné (napr. že bude v Kalifornii zemetrasenie) až po veľmi špecifické (napr. Georgovi Bushovi odstránia rakovinový nádor z hrubého čreva). Neskôr, po roku, keď si svoje predpovede skontrolujete, zrejme zistíte dve veci. Vec prvá, asi si všimnete, že čím nejasnejšie boli vaše predpovede, tým presnejšie sa javí zhoda skutočného s predpovedaným. Vec druhá, asi zbadáte, že jedna alebo dve z vašich predpovedí vyšli presne alebo dostatočne presne. Ako ste to dokázali? \n\nNiektoré predpovede sa splnia nie pre psychické schopnosti, ktoré dovolia osobe pozrieť sa do budúcnosti, ale ''pretože prirodzené schopnosti pomáhajú človeku predvídať a predpovedať budúcnosť na základe minulých skúseností a aktuálnych vedomostí''. Ak sa ráno zobudím skôr ako moja manželka a ona na mňa zavolá, keď odchádzam zo spálne a ja jej poviem "viem, mám si dať šaty do sušičky" skôr ako ona má šancu čokoľvek povedať, a ona sa opýta "Ako si to vedel?", znamená to, že som jasnovidec? Alebo využívam minulé skúsenosti a vedomosť na predvídanie toho, čo má na mysli? Ak si kúpim akcie Intelu a o rok neskôr sa ich hodnota zdvojnásobí, mám abnormálne schopnosti? Alebo som len využil skúsenosť, vedomosti, rady a tiež som mal trochu šťastie? \n\nJeden môj priateľ sa vysmieva z vedeckých štúdií o karcinogénych účinkoch pasívneho fajčenia, ale verí, že Nostradamus predpovedal Hitlerov nástup k moci. Myslíte si, že byť fajčiarom má niečo spoločné s jeho odmietaním výskumu fajčenia? Alebo si myslíte, že má dôkazy, že vedci skúmajúci fajčenie, alebo vedci vo všeobecnosti, sú zaujatí alebo sú to podvodníci alebo iným spôsobom nemajú pravdu a sú nedôveryhodní? Myslíte si, že má dôkazy o tom, že Nostradamus bol jasnovidec? Alebo má okultné schopnosti, vďaka ktorým vie, že vedci, ktorí vravia, že fajčenie je škodlivé, nemajú pravdu, ale že nasledovníci Nostradama majú pravdu? \n\nZa jeden z najpôsobivejších dôkazov jasnovidectva sa považuje splnenie toho, čo sa vám zdalo vo sne. Sníva sa vám o smrti vášho otca alebo len máte akýsi pocit, že sa mu stalo niečo zlé a čoskoro potom zistíte, že váš otec naozaj umrel. Nemôžete si pomôcť, ale máte pocit, že medzi vašim snom alebo pocitmi a udalosťou je nejaké spojenie. (Ak náhodou neveríte v istý druh bosoráctva, neveríte, že je to kauzálne spojenie tak, že vaše myšlienky spôsobili otcovu smrť). Jedna moja študentka, ktorej sa týka tento príklad, bola presvedčená, že má predčasnú vedomosť o otcovej budúcej smrti, t.j. že je jasnovidkou a vidí do budúcnosti. Možno, ale zdá sa mi oveľa pravdepodobnejšie, že jej strach o otca vychádzal najskôr zo spôsobu, ako žil a z jej pocitov o ňom. V 60-tych rokoch bol členom hnutia hippies, býval v štvrti Haight Ashbury v San Francisku. Bol ťažkým narkomanom, užíval najmä psychedelické drogy. Stýkal sa so ženou, ktorá verila vo voľnú lásku a mala pomer s viacerými mužmi, ale nejako označila práve jeho za otca. Nemal silnú väzbu k svojej dcére a jeho životný štýl, aj keď už nebol hippie, nebol konvenčný a poškodenie tela i duše počas jeho divokých dní si proste vybralo svoju daň. Myslím si, že jej predtucha otcovej smrti zrejme vychádzala z jej vlastných skúseností a vedomostí o zdraví jej otca, alebo z jej hlbokého pocitu horkosti voči nemu za to, že ju nemal rád a nestaral sa o ňu tak, ako by sa otec mal. Sen, v ktorom sa objavila jej ruka na rúčke dverí jeho domu (Freudovci, prosím, kroťte sa!) sa jej zdal veľmi významný. Popisovala, ako odišla za svojim otcom a ako mala zlú predtuchu o jeho smrti, keď položila ruku na kľučku. To isté sa jej objavovalo v sne. Keď potom našla jeho telo, bola presvedčená, že sen bol tým zlým znamením. \n\nMnohí z tých, čo ''veria v jasnovidectvo, zakladajú svoju vieru na zhode okolností''. Sníva sa vám o leteckom nešťastí alebo o tom, že sa zrúti budova, alebo že vám horí dom a čoskoro po tom lietadlo naozaj havaruje (a vy dokonca poznáte niekoho, kto bol v tom lietadle), vidíte správy, kde sa hovorí o zrútení sa domu (ktorý čudnou náhodou vyzerá ako ten, o ktorom sa vám snívalo), alebo sa vám naozaj chytí váš vlastný dom. Nielenže na takýto sen nezabudnete, ale budete si možno aj myslieť, že ste jasnovidecké médium, pretože detaily vašich snov sa tak podobajú skutočným udalostiam. Avšak uvažujte trochu o nasledovnom. Koľkí z nás sa odhodlajú zapísať si detaily z našich snov, len čo sa prebudíme? Väčšina z nás si nedokáže pamätať detaily. Ak máme šťastie, tak si sotva zapamätáme, o čom ten sen vlastne bol. A predsa, ak sa nám prisní kognitívny sen, vždy si ho zapamätáme s presnosťou do najmenšieho detailu. To je možné, pretože existujú mimoriadne sny, ktoré na nás zapôsobia mimoriadnou silou. Avšak myslím si, že detaily sú k dispozícii až po tom, čo sa sen skončil. V skutočnosti sa nám neprisnili, my sme si ich vysnili, možno neúmyselne, ale doplnili sme detaily po tom, čo sme počuli o udalosti, o ktorej nám vraj povedal náš sen. Toto doplnenie minulosti súčasnosťou sa v denno-denných spomienkach stáva dosť často, takže prečo by sa to nemohlo stať s našimi spomienkami na sny? Veď je zrejmé, že presnosť spomienky je tým väčšia, čím je viac založená na skutočnej skúsenosti a nie na sne. V stave snenia nie je naše vedomie také presné ako v stave bdenia. Tým nechcem povedať, že by neexistovali tak veľmi živé sny, ktoré je ťažké odlíšiť od skutočnosti. Celkom iste existujú. Myslím si, že mnohým ľuďom, ktorí si myslia, že urobili, povedali alebo počuli niečo, pre čo nemajú žiadny usvedčujúci dôkaz, sa to v skutočnosti prisnilo - že niečo urobili, povedali alebo počuli. Ale ich sny sú tak živé, že si ich pamätajú, akoby to boli skutočné udalosti. Na druhej strane, väčšinou je pre väčšinu ľudí stav bdelosti stavom oveľa väčšieho uvedomenia ako stav snenia a s oveľa väčšou pravdepodobnosťou si pamätáme, a pamätáme presnejšie, skutočné zážitky než tie, ktoré sa nám prisnia. \n\nA čo ľudia, ktorí dostali varovanie pred nastúpením do lietadla? Nenastúpia a lietadlo havaruje. Nie je to dôkaz ich schopností ako parapsychologického média? Nevidím dôvod, o čo lepší by to mal byť dôkaz, ako tento nasledujúci. Muž odmietne nastúpiť do lietadla, čo ho malo spolu s jeho priateľkou odviezť na Hawai za týždňom plného zábavy pod slnkom. Mal o lietadle zlú predtuchu. Jeho priateľka bezpečne odletela na Hawai, mala sa perfektne a o týždeň neskôr bezpečne priletela naspäť do San Francisca. Koľkí ľudia nenastúpili do lietadla, pretože mali zlú predtuchu o nešťastí, ale nikomu o tom neskôr nepovedali, pretože sa žiadne nešťastie nekonalo? Ručím vám za to, že nech ich je denne akokoľvek mnoho, ''nebudeme o nich čítať v novinách'', ani vo večerných správach neuvidíme interview s týmito jasnovidcami, ktorí zlyhali. \n\nMať zlú predtuchu, ktorá sa nepotvrdí, ešte nedokazuje, že je jasnovidectvo nemožné. Ale ani opisovanie prípadov ľudí, u ktorých sa predtuchy potvrdili, nedokazuje, že jasnovidectvo existuje. Anekdoty nie sú dôkazom. Čo potrebujeme, je kontrolovaná skúšku schopností jasnovidca, aby sme vylúčili možnosť náhody. Keď sa takéto skúšky urobia na ľuďoch, ktorí tvrdia, že sú jasnovidcami, tak sú vždy neúspešné. Prečo? Je možné, že vždy zlyhajú preto, lebo testovanie tu nie je na mieste, celkom tak, ako je to s testovaním náboženskej viery. Ale skôr sa zdá, že jasnovidci v testoch zlyhajú preto, lebo naozaj nemajú žiadne schopnosti. \n\nJames Randi, ktorý testoval domnelé nadprirodzené schopnosti u parapsychologických médií, zistil dve veci: 1) nikdy neskúšali svoje schopnosti v kontrolovaných podmienkach a 2) tí, ktorí neponúkajú absurdné zdôvodnenia pre svoj neúspech, bývajú ''celkom úprimne zarazení svojou neschopnosťou''. Jasnovidci často nie sú podvodníci; úprimne veria vo svoje schopnosti. Ale nikdy sa netestovali nijakým zmysluplným spôsobom. \n\nĎalšie čítanie\n*The Encyclopedia of the Paranormal edited by Gordon Stein (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1996).\n*The Hundreth Monkey and Other Paradigms of the Paranormal, edited by Kendrick *Frazier (Buffalo, N.Y.:Prometheus Books, 1991).\n*Science Confronts the Paranormal, edited by Kendrick Frazier. (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1986).\n*A Skeptic's Handbook of Parapsychology, edited by Paul Kurtz. (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1985).\n*The Wreck of the Titanic Foretold? edited by Martin Gardner. (Buffalo, N.Y. Prometheus Books, 1986).\n*Gardner, Martin. How Not To Test a Psychic: Ten Years of Remarkable Experiments With Renowned Clairvoyant Pavel Stepanek (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1989).\n*Glymour, Clark and Douglas Stalker. "Winning Through Pseudoscience," in Philosophy of Science and the Occult, edited by Patrick Grim. 2nd ed. (Albany: State University of New York Press, 1990), pp. 75-86.\n*Randi, James. Flim-Flam! (Buffalo, New York: Prometheus Books,1982), especially chapter 13 "Put Up or Shut Up" where he gives accounts of tests done on several psychics who have tried to collect the $10,000 Randi used to offer to anyone who can demonstrate any psychic power So far, no one has collected, even though the offer is now $1,000,000!\n*Sagan, Carl. Broca's Brain (New York: Random House, 1979), pp. 51-52.\n~~copyright © 2000 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2004 Vladimír Luknár~~
(tiež caballa, kaballa, Kaballah, qaballah, atď.) \n\nKabala je ''zbierka ezoterických písaní od rôznych rabínov a niekoľkých stredovekých Kresťanov, ktorá spočíva v mystickej a numerologickej interpretácií hebrejských textov''. Autori kabaly pristupujú ku každému písmenu, slovu, číslu a akcentu Skriptúry ako k nejakému tajnému kódu, ktorý obsahuje nejaké hlboké avšak skryté významy, ktoré tam vložil Boh kvôli nejakému hlbokému a skrytému účelu, vrátane proroctiev. Kabala tiež ponúka metódy na interpretovanie okultných znamení na papieri, ktoré tí menej spirituálne nadaní nepovažujú za nič iné len za obyčajné slová, buď doslovne alebo obrazne. Cieľom kabaly je očividne čítať myseľ Boha a tým sa stať rovnako božským. \n\nTak, ako iné mystické diela a hnutia, kabalisti veria, že jediný svet, ktorý je hodný poznania, je tá božská ríše "hore" a že človek by mal na Zemi žiť preto, aby sa celý čas snažil pochopiť záhadu "horného poschodia." Toto pachtenie sa za transcedententálnym predstavuje pre ateistu odmietnutie pozemskej ríše faktov, utrpenia, neistoty a neschopnosti v prospech fantastickej ríše obrazotvornosti a zdielania večnej extázy a všemocnosti. \n\nPre filozofov ako je Nietzsche, je ''mysticizmus nihilistickým prejavom túžby po moci''. Tí, ktorí sú súčasťou ezoterickej skupiny, majú pocit sily a nadradenosti voči ostatným púhou mágiou svojich fantastických predstáv. \n\nViď súvisiace položky o kódoch v Biblii. \n\nĎalšie čítanie \n*Kabbalah Home Page\n*Centrum pre kabalu Shraga Berga odhalené Rickom Rossom\n*Kabbala (Katolícka encyklopédia) \n*Colin Low's Notes On Kabbalah\n*Kabbalah FAQ\n~~copyright © 2000 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2004 Vladimír Luknár~~
"//V blízkosti dedín Ocucaje a Ica v Peru zozbieral Dr.Javier Cabrera kolekciu zaokrúhlených kameňov... Je na nich vidieť ľudí bojujúcich s najrôznejšími monštrami, ktoré sa podobajú na brontosaurov, triceratopov, stegosaurov a pterodaktalov . . . a tiež tam vidno ľudské bytosti a akýmisi zdomácnenými zvieratami, ktoré vyzerajú ako dinosaury a ktoré sa používajú na nosenie osôb aj zbraní. Ľudia tam dokonca používajú teleskopy, dívajú sa na hviezdy a robia operácie//" (Charles Berlitz, Atlantis, the Eighth Continent, 1984, str.193-194).\n\nKamene Ica zobrazujúce vyhynuté ryby: žeby zasa ďalšia rozprávka? Kamene Ica sú zbierkou kameňov, ktoré vraj boli objavené v jaskyni neďaleko dediny Ica v Peru. Andezitové kúsky majú do svojho zoxidovaného povrchu vyryté znázornenia, ktoré spochybňujú takmer všetko, čo nás doteraz veda učila o pôvode planét, nás samých a iných druhov. Napríklad, na niektorých sú muži (vyzerajú ako starovekí Aztékovia alebo Inkovia) útočiacich sekerami na obrovské monštrá. Vraj ide o dinosaurov.\n\nJaskyňu, kde sa tieto kamene mali nájsť, nikto neidentifikoval a už vôbec sa k nej nedostali žiadni vedci. Skeptici to celé považujú za trochu patetický podvrh, ktorým sa majú prilákať turisti. Existujú tri skupiny ludí, ktorí sa mimoriadne snažia presvedčiť nás o pravosti kameňov: (a) tí, ktorí veria, že mimozemšťania sú súčasťou skutočnej histórie Zeme; (b) fundamentalistickí kreacionisti, ktorých sú vo vytržení nad každým omylom, ktorého sa dopustia antropológovia, archeológovia, evoluční biológovia atď. (c) mýtohistorici, ktorí tvrdia, že staroveké mýty sú presnými historickými záznamami, ktoré treba brať doslova.\n\nŠialenstvo s kameňmi Ica sa začalo v roku 1996 u Dr.Javiera Cabreru Darquea, peruánskeho lekára, ktorý sa vraj zdal kariéry v medicíne v Lime, aby si otvoril Museo de Piedras Grabadas (Múzeum vytesaných kameňov) v Ica. Tam vystavuje svoju zbierku niekoľkých tisíc kameňov. Dr.Cabrera tvrdí, že ich našiel nejaký farmár v jaskyni. Toho farmára zatkli za predaj kameňov turistom. Polícii povedal, že ich v skutočnosti nenašiel v jaskyni, ale že ich sám vyrobil. Iní moderní umelci v Ica však naďalej tesajú do kameňov a predávajú napodobeniny farmárových napodobenín. ''V roku 1975 Basilio Uchuya a Irma Gutierrezová z Aparcany potvrdili, že Cabrerovi predali kamene oni sami a že ako predlohy pre rytiny'' použili "komiksy, školské učebnice a časopisy" (Polidoro 2002).\n\nMúzeum Dr.Cabreru je uvedené v turistickom sprievodcovi Peruánskej národnej komory pre turizmus, hoci o pravosti kameňov sa pochybuje. Podľa tohto sprievodcu:\n"//výstava vytesaných kameňov zobrazuje tisíc rokov staré činnosti človeka. Na základe nájdených kúskov sa vlastník zbierky domnieva, že Ica bolo kolískou peruánskej kultúry//"\n\nZdá sa, že Cabrerova autorita pochádza z jeho vlastného prehlásenia, že istý špeciálny kameň zobrazuje vyhynutú rybu. Zobrazenie je štylizované, podobne ako tomu je v prípade kresieb starovekých peruánskych kultúr. Je treba priznať, že vedomosti o vyhynutých rybách sú medzi lekármi vzácne, dokonca aj u tých, čo študovali biológiu.\n\nMilovníci teórií o mimozemšťanoch a kreacionisti tvrdia, že toto zobrazenie dávno vyhynutej ryby dokazuje, že Indiáni, ktorí tieto kamene zhotovili, dostali informáciu o takýchto rybách od mimozemšťanov (preto, že asi nikdy nemohli nájsť žiadne fosílie a z nich ryby okopírovať...) alebo že časová os, podla ktorej umiestňujeme vyhynutie takých zvierat akými sú tieto ryby milióny rokov dozadu, sú jasne nesprávne. Indiáni žili počas minulých dvoch tisícok rokov, takže vyhynutie musí byť pomerne nedávne.\n\nMilovníci mýtickej histórie zasa tvrdia, že keďže kamene zobrazujú mužov útočiacich na obludy, museli tieto obludy naozaj existovať a muži s nimi skutočne museli bojovať. A tak, alebo ľudia existovali v čase jurského obdobia staroveku alebo dinosaury existovali až do veľmi nedávnych čias. A toto všetok má byt dôkaz, že evolucionisti sa mýlia. Okrem toho, skutočnosť, že nepripúšťajú svoj omyl, dokazuje, že medzi vedcami existuje istá konšpirácia, aby sa verejnosť nikdy nedozvedela pravdu a aby sme verili vo veci, ktoré sa nezhodujú ani názorom, že všetky druhy stvoril Boh pred pár tisíc rokmi ani s tým, že všetci sme potomkami mimozemšťanov.\n(Poznámka: toto sú tí istí vedci, ktorí pred nami zatajovali pravdu o skutočne existujúcich monštrách zobrazovaných v príbehoch, na vázach a v chrámoch starovekého Grécka, Indie atď. Rovnako pred nami zatajovali skutočnosti o stavbe starovekých egyptských pyramídach, ktoré v skutočnosti boli rádiovými vežami. Existuje ešte veľa vecí, ktoré nám títo zlí vedci nepovedali, napr. aj to, že pred 75 miliónmi rokov nariadil Xenu jadrový útok voči našej planéte.) \n\nCabrera má svoju vlastnú teóriu o autoroch kameňov. Podla neho nejde o žiadny podvod. No, to je pochopiteľné, lebo ak by išlo o podvod, tak by bol práve on jedným z podvodníkov. Podľa jeho teórie ''kamene zobrazujú prvú peruánsku kultúru ako mimoriadne technologicky vyspelú civilizáciu''. Ako vyspelú? Na kameňoch sú vraj zobrazené operácie srdca, transplantácia mozgu, teleskopy, lietajúce stroje, atď. Kedy vlastne existovali? ''Pred asi miliónom rokov prišli z hviezdneho zoskupenia Plejády''. Ako to vie? To nikto ani netuší, ale môžete si o tom prečítať v jeho knihe nazvanej Správa o vyrytých kameňoch z Ica. \n\nPrečo vlastne vedci jednoducho nezdatujú kamene a celú vec neurovnajú? Kamene, ktoré neobsahujú organický materiál, je možno datovať len na základe organického materiálu, ktorý sa našiel spoločne s kameňmi. Keďže Cabrerove kamene pochádzajú z nejakej záhadnej jaskyne, ktorú nikdy neurčili, a už vôbec nepreskúmali, neexistuje spôsob, ako určiť ich vek.\n\nAvšak skutočnosť, že ešte nikto nenašiel iné zvyšky tejto výnimočnej kultúry je zarážajúca. Taká mimoriadna spoločnosť by mala po sebe zanechať aspoň nejaké odpadky alebo ruiny, alebo nejakú kosť, či hrob, alebo chrám, nemocnicu, observatórium, či vzdušný prístav. Ale táto veľká civilizácia, na rozdiel od každej inej veľkej civilizácie (samozrejme, s výnimkou Atlantídy), zmizla bez stopy. Až na Cabrerove kamene. Samozrejme, ešte tu sú čiary v náhornej plošine Nazca. Bohužiaľ, tvorcovia postáv v Nazca nezobrazovali žiadnych Indiánov útočiacich na dinosaury ani operácie mozgu, čo by bolo niečo, čo by kamene z Ica nejako spojili čiary v Nazca a demonštrovali nové oblasti "alternatívnej vedy".\n\nSamozrejme, pre mimoriadnu čistotnosť tohto veľkého národa existuje vysvetlenie. Boli schopní existovať dostatočne dlho na to, aby mohli loviť dinosaurov a vybudovať lietajúce stroje (ak práve nerobili transplantácie mozgu) a napriek tomu nezanechali po sebe nič viac ako nejakú jaskyňu plnú umeleckých škrabancov na kameňoch, pretože nepochádzali z tejto planéty. Odišli (a pravdepodobne zobrali všetko zo sebou) a nechali tu tie kamene ako istý druh hádanky pre neskoršie generácie hlúpych ľudí. Možno šli aj do Nazca alebo do Lubaantun, aby vytvorili ešte viac záhad. Možno nám títo mimozemšťania dávajú test inteligencie. Alebo sú kamene ďalším testom viery, ktorý ľudstvu pripravil Boh z Biblie. Alebo ide len o obyčajný podvod.\n\nDôkaz, že kamene nie sú podvod, vraví Dr.Cabrera, je v ich počtoch. Na jednoho jediného farmára je to priveľa vyrytých kameňov, dokonca je to priveľa aj na celý kolektív podvodníkov. Tvrdí, že miestni vykopali asi 500 tisíc kameňov a že mu ukázali "tunel", kde ich bolo daľších asi 100 tisíc. Bohužiaľ, zatiaľ sa žiadna vedecká expedícia, dokonca ani filmový štáb vedený Charlstonom Hestonom z jeho záhadného predstavenia o "Záhadnom pôvode človeka", nevybrala tento tunel preskúmať.\n\nOkrem toho, vraví Cabrera, ktorý sa očividne sám považuje za experta na vulkanické kamene ako aj na vyhynuté ryby, andezit je príliš tvrdý, aby do neho mohli obyčajní smrteľníci tesať pomocou kamenných nástrojov. To je pravda, lenže kamene nie sú tesané. Sú vygravírované, t.j. povrchová vrstva oxidácie bola zoškriabaná. Dr.Cabrera predpokladá, že tvorcovia kameňov mali k dispozícii len nástroje z kameňa. Kultúry Inkov, Mayov a Aztékov mali v čase príchodu Španielov dostatočne pokročilú metalurgiu. Cabrera a miestni z dediny Ica mali k dispozícii celkom určite viac ako len kamenné nástroje. Basilio vysvetlil ako on a Irma dosiahli "starobylý" vzhľad ich kameňov: vygravírované kamene uložili na istý čas do kurníka a "sliepky vykonali zvyšok" (Polidoro 2002).\n\nSú kamene autentické? Ak pod slovom autentické chápeme to, či boli vyryté predkolumbovskými národmi, tak odpoveďou musí nekvalifikované "nie všetky z nich." Niektoré v vyrytých kameňov vraj prinesené naspäť do Španielska v 16. storočí. Je možné, že niektoré z kameňov sú skutočne príklady predkolumbovského umenia. Ale tiež známe, že niektoré z týchto kameňov sú podvrhmi. Boli vyrobené hlavne pre turistov, a to nielen v Peru, ale aj všade inde, kde je záujem o starožitnosti. Miestni šmelinári sú si dobre vedomí možnosti trhu pre "zakázané" starožitnosti. (Ja sám som hrdým vlastníkom črepu, ktorý mi v Arizone predal mladý Indián ako autentickú a "ilegálnu" ukážku hrnčiarstva Anasizov. Jeden môj kolega má zopár pekných falošných kúskov z Egypta, kde má ich staroveký vzhľad na svedomí namočenie do motorového oleja a podpálenie.) Ľudia predkolumbovskej éry boli celkom iste fascinovaní príšerami, podobne ako staroveké európske kultúry, ale sú na kameňoch skutočne zobrazené dinosaury? To je vec interpretácie. Ak zobrazujú vedľa seba dinosaurov aj ľudí, čo z toho je pravdepodobnejšie - sú súčasťou presných dobových záznamov alebo súčasťou premysleného podvodu? Vo svetle nedostatočných dôkazov musí každý rozumný človek prísť k záveru, že kamene sú podvod.\n\nCabrerov príbeh nenapĺňa znaky dôveryhodnosti, aj keď treba priznať, že má určitý šarm. Ako taký príbeh si už našiel svojich poslucháčov, ktorým tak pomohol vyplniť niche v ich vlastných systémoch viery pre tieto kamene. Vôbec nezáleží na tom, že tieto systémy viery si nielen protirečia navzájom, ale sú v protiklade aj s vedeckými dôkazmi. Kreacionisti, mýtohistorici a mimozemšťalisti vedú proti viere v evolúciu svätú vojnu a pri nej je očividne povinnosťou vydávať lož za pravdu.\n\n\nĎalšie čítanie\n*Carroll, Robert (2004). "Pranks, Frauds, and Hoaxes from Around the World." Skeptical Inquirer. volume 28, No. 4. July/August, pp. 41-46.\n*Fagan, Garrett G. 2006. Archaeological Fantasies: How Pseudoarchaeology Misrepresents the Past and Misleads the Public. Routledge.\n*Feder, Kenneth L. Frauds, Mysteries and Myths, 4th ed. (Mountain View, California: Mayfield Publishing Co., 2001).\n*Polidoro, Massimo. "Ica Stones: Yabba-Dabba Do!," Skeptical Inquirer, vol. 26, no. 5, Sept/Oct 2002.\n*Stein, Gordon. Encyclopedia of Hoaxes (Prometheus, 1993)\n\n^^copyright © 2008 Robert Todd Carroll\nTranslation copyright © 2009 Vladimír Luknár^^
Kameň mudrcov (alebo "kameň filozofov") je magická substancia v alchýmii, ktorá dokáže premeniť obyčajné kovy na zlato, vyliečiť všetky choroby a tomu, kto ju vlastní, zaručiť nesmrteľnosť. \n\nBohužiaľ, podobne ako mnohé zázračné veci, ktoré si vysnívali alchymisti, táto substancia existuje len v ľudskej predstavivosti.\n\nNaposledy aktualizované 23/2/09 \n\n^^copyright © 2009 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2010 Vladimír Luknár^^
Karma je pravidlo hinduizmu, podľa ktorého každý vykonaný skutok, bez ohľadu na to, ako bezvýznamný, sa tomu, kto ho vykonal, napokon vráti s rovnakou silou. ''Dobro sa vráti ako dobro, zlo ako zlo''. Pretože hinduisti veria v prevtelenie, karma nepozná žiadnu hranicu medzi smrťou a narodením. Ak vás postihne dobro alebo zlo, je to preto, lebo ste niečo urobili vo svojom minulom živote. \n\nO karme sa niekedy hovorí, že je to "//morálny zákon príčiny a účinku//." Karma je jednak podpora konania dobra a vyhýbanie sa zlu, a jednak vysvetlenie akéhokoľvek dobra alebo zla, ktoré sa človeku stane. \n\nNa jednej úrovni karma slúži ako vysvetlenie, prečo sa dobré veci stanú zlým ľuďom a zlé veci dobrým ľuďom. Iba nespravodlivosti tohto sveta, zdanlivo náhodné vyskytovanie sa zla a dobra, sú zjavné. V skutočnosti každému sa dostáva iba to, čo si zaslúži. Dokonca aj dieťa, ktoré je terorizované nadrogovanými rodičmi, si ten horor zaslúži. Duševné postihnutí, retardovaní, homosexuáli a milióny Židov zabitých nacistami si to zaslúžili pre zlo, ktoré napáchali v minulosti. Otrok ubitý takmer na smrť si to zaslúžil, ak nie preto, čo urobil dnes, tak preto, čo urobil vo svojom živote. Podobne je to s obeťou znásilnenia. Dostala len to, čo si zaslúžila. ''Podľa zákona karmy je všetko utrpenie zaslúžené''. Napriek skutočnosti, že pre metafyzickú vieru v karme nie je možné nájsť dôkaz, myšlienka karmy je populárna u mnohých západných kultúr, kde sa oddelila od svojich hinduistických koreňov. Napríklad, teozofisti veria v karmu a reinkarnáciu. Verí v to aj James Van Praagh, ktorý o sebe tvrdí, že je parapsychologickým kanálom pre všetky tie milióny ľudí, ktorí za stáročia zomreli. \n\nPovedzme, že niekto niekoho zabije…pri bankomate…Mohlo by ísť o dve veci. Možno osoba, ktorá spáchala zločin, konala úplne slobodne. Alebo, aj keď to môže znieť čudne, mohlo ísť o karmickú situáciu, kedy to človeku, ktorý bol zabitý, muselo byť vrátené za to, že vo svojom predošlom živote zabil niekoho iného. (Amazon.com interview s Jamesom Van Praaghom.) \n\nVan Praagh dáva jasne najavo, že si myslí, že 'karma, nie slobodná vôľa, vedie ľudí k tomu, aby jeden druhého zabíjali. Ak má Van Praagh pravdu, tak môžeme pokojne zrušiť náš etický a trestnoprávny systém. ''Každý sa jednoducho správa podľa svojej karmy. Nikto nie je naozaj zlý alebo dobrý''. Nikto nie je naozaj zodpovedný za nič, čo vykoná. Sme len karmickí pešiaci, ktorí tancujú tanec osudu. Ale prečo? Prečo by mal byť taký amorálny princíp ako karma propagovaný, ako keby mal vysvetľovať najvyššiu spravodlivosť v indiferentnom vesmíre? Pretože, ako vraví Van Praagh, "na tomto svete sme preto, aby sme dostali lekciu. Je to naša školská trieda.. Musíme prejsť istými lekciami, aby sme mohli rásť." Podľa Van Praagha je život na zemi v skutočnosti životom v očistci. Odpracúvame si svoje hriechy, vyvíjame svoje duše pričom spálime trochu karmy. Toto sú tie isté slabomyseľné dôvody, aké majú teodicisti pre existenciu zla vo svete, ktorý vraj stvoril Všemocný, Všedobrý Boh. Hinduisti či budhisti by Van Praaghovu verziu karmy asi sotva akceptovali. Oni by tvrdili, že keď človek koná zlo, koná tak v slobodnej vôli. A ak niekto trpí, je to preto, že tento človek nejaké zlo slobodne spáchal v minulosti. \n\nAk na nich viac zatlačíme, teozofisti a Západní teodicisti (ktorí sa snažia ospravedlniť spôsoby Boha) sa napokon odvolajú na "mystérium" toho všetkého. Ale zlo nie je žiadne mystérium, ak si uvedomíme, že život nemá nejaký preddefinovaný cieľ, že niet života po smrti, že niet žiadnej odmeny v Nebi ani trest v Pekle, že neexistuje žiadna nirvána. '''Hoci život sám o sebe nemusí mať cieľ, existujú mnohé životy, ktoré majú zmysel''. Viera v karmu však nie je pre zmysluplný život potrebná. Dokonca karma tak, ako ju chápe Van Praagh, ako keby život trivializovala na púhe odpracovanie si metafyzického "zákona", ktorý redukuje ľudské bytosti na dehumanizované tvory, zbavené morálky a zodpovednosti, púhe príčiny a účinky v systéme, ktorý nemá zmysel. Karma nedovoľuje, aby zlo, ktoré na vás padne, bolo nezaslúžené. \n\nAko sa niečo také ako karma stalo zásadnou vierou vo významnom náboženstve? Ako to, že si našla toľkých poslucháčov aj mimo Indie? ''Je to zákon pre ovce''. Nemali by sme sa preto čudovať, že ju obhajujú pastieri. Je to zákon pre pasívnych, pre tých, ktorí nechcú zmeniť daný stav, ktorí berú akékoľvek zlo ako "prirodzené" a nevyhnutné. ''Karma je zákon pre otrokov, pre porazených''. Neboli to otroci, ktorí vymysleli náboženské dogmy. Páni vedeli, čo robia. Prijmi, čokoľvek sa stane, snaž sa byť dobrým, t.j. poslúchaj príkazy pánov a správaj sa disciplinovane. \n\nKtorého sedliaka by napadlo, že celkom na začiatku musel najprv byť život, pred ktorým žiadny minulý život nebol? Ako teda fungovala karma vtedy? Ak nefungovala alebo nebola v prvom živote potrebná, prečo by mala byť potrebná pre tie ďalšie životy? Páni by určite nejakú odpoveď našli. Vždy sa im to darilo. Sú majstrami jazyka. Len s použitím sily slov dokážu dať do súladu neúprosné zákony so slobodou. V ich podaní znejú rozpory iba ako tautológie. A ak páni nemali odpovedď, vždy ešte mohli ponížiť tých, ktorí mali tú drzosť, aby kládli otázky, ktorým nerozumeli! Je to mystérium a každý mystériá zbožňuje. Ak toto nefungovalo, tak tu ešte bola smrť. Tá obyčajne umlčí disidenta i problémovú osobu. Možno. ''Ale čo môže tiež zabrať, a možno ešte aj lepšie, je prísľub večnej blaženosti''. Buď dobrý, dodržuj morálne pravidlá, nechoď proti prúdu, prijmi svoju úlohu, atď. a večná blaženosť bude tvoja. Neposlúchaj a budeš niesť následky. Táto motivácia sa nijako nelíši od sľubu Neba a hrozby Pekla. \n\nĎalšie čítanie\n*"Karma" - Hinduism Today\n*Edwards, Paul. "Karma," in The Encyclopedia of the Paranormal edited by Gordon Stein (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1996)\n~~copyright © 2000 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2004 Vladimír Luknár~~
"//Výskum ukazuje, že s presvedčivosťou sa viažu tri charakteristiky: vní­maná autorita, čestnosť a príťažlivosť.//" Robert Levine\n"//Všetko je to o peniazoch. Farmaceutický priemysel nechce, aby ľudia vyzdraveli.//" Kevin Trudeau\n\nKevin Trudeau je autorom knihy ''''Prírodná liečba, o ktorej nechcú, aby ste vedeli''''. Možno ste ho videli v platených televíznych spotoch kde, okrem iných diskutabilných vecí, tvrdí­, že zásadité bunky nemôžu dostať rakovinu a že rakovinu možno vyliečiť zmenou pH rakovinových buniek na zásadité. \n\nPropagoval komerčné informácie o hodnote koralového vápnika a mylne tvrdil, že (JAMA) výskum o vápniku ukázal, že vápnik z koralov vyliečil mnohé prípady smrteľnej rakoviny (Barrett 2004). Trudeau a Barefoot tvrdia, že vápnika z koralov a zásaditá voda dokážu neutralizovať kyslosť krvi. Avšak Dr. Gabe Mirkin varuje:\n//Každý, kto vám povie, že nejaká potrava alebo prísady vám okyslia žalúdok či krv, nemá potuchy o výžive.\nNemali by ste veriť tomu, že záleží na tom, či je strava kyslá alebo zásaditá, pretože žiadna potrva nezmení kyslosť ničoho vo vašom tele, okrem moču. Váš žalúdok je taký kyslý, že jeho kyslosť nemôže zmeniť žiadna strava. Citrusové šťavy, ocot a vitamíny ako je kyselina askorbová alebo kyselina foliová nemenia kyslosť vášho žalúdka ani krvého toku. Ani celá fľaša vápnikových tabliet alebo anticidov by nezmenili kyslosť vášho žalúdka na viac ako pár minút.//\n\n//Všetka strava, ktorá opúšťa žalúdok, je kyslá. Potom putuje do čriev, kde výlučky pankreasu neutralizujú žalúdočné kyseliny. Takže bez ohľadu na to, čo jete, strava v žalúdku je kyslá a v črevách zásaditá.//\n\n//Nemôžete zmeniť kyslosť žiadnej časti svojho tela s výnimkou moču. Váš krvný tok a orgány riadia kyslosť vo veľmi úzkom rozsahu. Hocičo, čo by vám zmenilo kyslosť v tele, by vám spôsobilo veľké problémy a mohli by ste aj zomrieť.// (Mirkin 2003)\n\nSchopnosti Kevina Trudeaua, pokiaľ ide o marketing, nemožno poprieť, ale určité pochybnosti sú namieste, ak hovoríme o jeho kompetenciách v oblasti výživy. Začiatkom 90-tych rokov minulého storočia si podľa Wall Street Journal odsedel Trudeau takmer dva roky vo väzení. V roku 1990 bol v meste Cambridge, štáte Massachusetts, odsúdený za podvod v súvislosti s falošnými šekmi za 80 tisíc dolárov deponovanými v banke. V rozsudku sa uvádzalo, že sa predstavoval ako doktor, aby pred bankou zvýšil svoju dôveryhodnosť. V roku 1991 bol uznaný vinným z podvodu kreditnou kartou v Bostonskom federálnom obvode. Okrem iných prečinov v tomto federálnom prípade, išlo o zneužitie kreditných kariet jeho klientov, ktorí mu nimi platili za kurzy na zlepšenie pamäte, ktoré v tých časoch ponúkal. (Barrett 2004)\nV tomto podvode s kreditnými kartami obral American Express o $122,735.68. O asi päť tisíc obral aj viaceré banky, vrátane Chemical a Citibank.\n\nDá sa predpokladať, že spoločnosť ''Nutrition for Life International'' Inc. (NFLI) poznala minulosť pána Trudeaua, keď ho vzali za obchodného partnera. NFLI, spoločnosť viacúrovňového marketingu, ktorá sa špecializovala na také špecialitky ako sú kapsuly zo žraločích plutiev a iné rovnako prospešné výživové doplnky, skrachovala v roku 2003, avšak ešte predtým Trudeau a niektorí ďalší investori pekne zbohatli. Za menej ako 10 mesiacov Trudeau a jeho marketingová organizácia presvedčili asi 15 tisíc ľudi, aby vycálovali na drevo viac ako 1000 dolárov na hlavu za hlasne vytrubovanú skvelú príležitosť predávať ich produkty.\n\n32-ročný nadšený obchodný partner verbovača už dal pánovi Trudeauovi toľko opcií, že na papieri už zarobil viac ako 11 miliónov dolárov.(Emshwiller 1996)\n\nNFLI, ktorá svojho času obchodovala na NASDAQ pri 35 dolárov za akciu, mala v roku 1995 obrat cez 32 miliónov dolárov. A potom nastali problémy: 23. augusta 1996 bola podaná žaloba, v mene kupcov akcií spoločnosti NFLI, na zámerné dezinformovanie o podnikaní NFLI, jeho marketingových činnostiach, predaji a zisku za roky 1995-1996. V auguste 1997 došlo k mimosúdnej dohode: spoločnosť NFLI súhlasila s odškodnením 2 milióny dolárov postihnutým kupcom plus náklady na právnikov vo výške 600 tisíc dolárov.\n\nNapriek tomuto všetkému ešte stále verbujú pre NFLI. A Trudeauovi sa stále dobre darí, napriek tomu, že s FTC v roku 1998 podpísal dohodu, že a) zaplatí pokutu 500 tisíc dolárov, b) že v budúcnosti nebude podávať klamlivé tvrdenia o výrobkoch a c) zloží ako poistku ďalších 500 tisíc dolárov. (Barrett 2004)\n\nOčividne tieto podmienky nedodržal, pretože v roku 2003 FTC vydalo predbežný príkaz, podľa ktorého Trudeau rozširoval direkt marketingové materiály uvádzajúce, že vápnik z koralov je účinným liekom proti rakovine a iným ochoreniam. Súd mu tieto tvrdenia zakázal ďalej šíriť a nariadil, aby prestal s marketingom o koralovom vápniku. Súd si zároveň vyhradil právo kedykoľvek nariadiť dodatočné opatrenia.\nA tak ďalej, a tak ďalej. Toto všetko sa ešte niekoľko krát zopakovalo. Trudeau je proste nenapraviteľný.\n\nPrečo je teda Trudeau taký úspešný? Víťazí nad FTC a zdá sa, že porušuje dohody, ktoré uzatvára. Jeho reklama v Newsweek tvrdí, že predal viac ako 1.5 milión výtlačkov knihy Natural Cures. V tlačovom vyhlásení vydanom len tri týždni po uverejnení reklamy už tvrdil, že predal 3 milióny kníh. Môžeme len hádať, ''prečo sa mu darí v boji s vládnymi regulátormi''. Ich pokuty sú v porovnaní s tým, čo zarába vďaka svojim mimoriadnym marketingovým schopnostiam, smiešne. A môže si dovoliť najať právnikov ako je David Bradford z Jenner & Block v Chicago, aby ho zastupovali ako "//spotrebiteľského aktivistu//" prenasledovaného skorumpovanou vládou, ktorá sa snažiť brániť slobode jeho prejavu. \n\nNa druhej strane si myslím, že celkom dobre chápem, ''prečo je schopný nájsť tak veľa ľudí, ktorí sa dajú nachytať a kúpia si jeho produkty''. Páči sa tej skupine zákazníkov, ktorí podozrievajú "''Ich''": ''medicínsko-farmaceuticko-vládny kartel''. Títo ľudia sú zároveň ''nadovšetko zamilovaní do všetkého'' "//prírodného//". Okrem toho, je to ''mimoriadne pôsobivý herec pre tých, ktorí nemajú základné vedomosti o výžive a biológii''. \n\nPredáva nádej tým, ktorí majú sklony veriť v zázraky, ktorí veria, že ''možno existujú zázračné kúry, o ktorých vedecká komunita nevie''. Predáva nádej tým, ktorí veria v konšpiráciu lekárov, výrobcov liekov a vlády: tento kartel nám úmyselne zatajuje informácie, aby nás držal v chorobe, a mohol nás lepšie ovládať a zarábať obrovské peniaze na tom, že sme chorí. Predáva nádej tým, ktorí sú chorí, ale ktorí sa boja operácií alebo užívania liekov po zvyšok svojho života. Je to dobre vyzerajúci muž a pozerá sa svojim zákazníkov priamo do oči a vraví im pravdu. Dokonca otočil svoje trestné činy vo svoj prospech. Na stránke calcompnutrition.com sa píše:\n//Kevin Trudeau sa rýchlo stáva popredným národným advokátov spotrebiteľov. Poznajúc na vlastnej koži, aká je sila chamtivosti, Kevin bol v mladosti uznaný vinným zo zločinu (mal vtedy 28 rokov) a strávil vo väzení takmer dva roky, kde si uvedomil, že "láska k peniazom" je koreňom všetkého zla. Kevin si nastavil v živote iné priority. Jeho novým obchodným a osobným mottom je "Máme pozitívy dopad na celého človeka."//\n\nKevin Trudeau je špičkový presvedčovateľ. Nie je to tak dávno - predtým, ako sa stal najlepším //svetovým odborníkom na marketing prírodnej liečby// - býval "//najuznávanejšou autoritou na školenia na zlepšenie pamäte//." Tvrdil, že jeho metódy dokážu vyliečiť poškodenie mozgu, zvýšiť rýchlosť čítania na viac ako 10 tisíc slov za minútu a dosiahnuť fotografickú pamäť. Istého času radil návštevníkom svojej web stránky, aby sa poobzerali po jeho novej knihe "''Stratiť 30 libier za 30 dní - tajomstvo chudnutia, o ktorom nechcú, aby ste vedeli''." Teraz (3.1.07) iba tvrdí, že nám chce dať zopár jednoduchých rád, ktoré nám pomôžu schudnúť rýchlejšie a ľahšie "//ako kedy predtým//." Skutočne, keď vyšla jeho kniha s názvom "''Kúra chudnutia, o ktorej nechcú, aby ste vedeli''", Trudeau vo svojich reklamných spotoch tvrdil, že plán, o ktorom sa píše v jeho knihe je "//ľahko realizovateľný, dá sa robiť aj doma a ešte aj umožní čitateľom jesť čo sa im ráči.//" Pravda je skôr taká, že jeho "//liečba//" si vyžaduje vážne, celoživotné obmedzenia diéty a ''denné injekcie lieku na predpis, ktorý nie ani ľahké získať ani nie je schválený americkou FDA''.\n\nČitateľka, ktorá je ešte stále presvedčená, že musí užívať dávky vápnika, pretože na viere Bosonohého Boba naozaj niečo môže byť, by asi urobila dobre, keby si porovnala cenu koralového vápnika ospevovaného v Trudeauových reklamách s cenou dávok vápnika dostupného v každej lekárni. Za vápnik od Bosonohého Boba zaplatíte asi desaťkráť viac. Obdobne, keď si kúpite Trudeauovovu knihu, poradí vám v nej, že na to, aby ste dozvedeli celú pravdu o prírodných liečbach, kvôli ktorým ste si knihu kúpili, musíte sa ísť pozrieť na jeho web stránku. Tam sa zasa dozviete, že na to, aby ste sa dozvedeli naozaj plnú pravdu, musíte si predplatiť NatureCures.com za alebo 9.95USD mesačne alebo 999USD na celý život. Tá druhá možnosť je, samozrejme, oveľa výhodnejšia, pretože, ''ak sa budete držať jeho rád, pravdepodobne sa dožijete aj stopäťdesiatich rokov''. Ako vraví Trudeau v jednej vo svojich reklám: "//Je to všetko o peniazoch//." A preto pozor: tieto ceny sa môžu zmeniť.\n\nViď tieť kognitívna dizonancia, [[Konfirmačné skreslenie]], magické myslenie, prírodná liečba a svedectvá.\n\nĎalšie čítanie\n*Complain to the FTC\n*Be Wary of Coral Calcium and Robert Barefoot (2004) by Stephen Barrett, M.D.\n*FTC Files Second Civil Contempt Action against Enforma Defendants (2002) by Stephen Barrett, M.D.}; read the {FTC press release\n*FTC press release of January 13, 1998:Infomercial Marketers Settle Various Charges: Ad Claims For "Hair Farming," "Mega Memory System," "Addiction Breaking System," "Action Reading," "Eden's Secret," and "Mega Reading" Were Deceptive\n*Kevin Trudeau Banned from Infomercials\n*Nutrition for Life's Top Recruiter Has a Criminal Past Despite Convictions, Trudeau Gets New Distributors to Fork Out the Cash (1996) by John R. Emshwiller Wall Street Journal, 1/19/96.\n*Amway, Republicans & That Old Time Religion (2004) by Evelyn Pringle [Trudeau's {Amway} connection] \n*Acid/Alkaline Theory of Disease Is Nonsense (2003) by Gabe Mirkin, M.D.\n*Letter from Nutrition for Life's Lawyer threatening to sue anyone who mentions its name - Ratbags \n*Review of Three Powerful Books on Persuasion by Robert Todd Carroll\n*What Kevin Trudeau doesn't want you to know about} by Christopher Dreher (Salon)\n*The Smoking Gun: Would You Buy A Used Cure From This Man? Crimes and clowns: A look at pitchman Kevin Trudeau's shady past \n*Barrett, Stephen. (2006). Skeptical Inquirer. "What 'They' Don't Want You to Know: An Analysis of Kevin Trudeau's Natural Cures Infomercial." Vol. 30, No. 1.\n*Levine, Robert. The Power of Persuasion - How We're Bought and Sold (John Wiley & Sons 2003).\n*Steiner, Robert A. Don't Get Taken! - Bunco and Bunkum Exposed - How to Protect Yourself (Wide-Awake Books 1989).\n*Park, Robert L. (2006). Skeptical Inquirer. "It's all about the Money." Vol. 30, No. 1. A review of Natural Cures. Mythbusters DVDs!\n\n^^copyright © 2007 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2009 Vladimír Luknár^^
V roku 1939 Rus Seymon Kirlian náhodou zistil, že ak sa na predmet na fotografickej platni pôsobí elektrickým poľom vysokého napätia, na platni sa vytvorí obraz. Obraz vyzerá ako kolorovaná svätožiara alebo výboj koróny. Tvrdí sa, že takýto obraz je fyzickým prejavom duchovnej aury alebo "životnej sily", ktorá vraj obkolesuje každú živú bytosť. \n\nTáto špeciálna metóda "fotografovania" predmetov je ''vraj cestou do paranormálneho sveta áur''. V skutočnosti to, čo sa zaznamená na platňu, je dôsledok prírodných javov ako je tlak, elektrické uzemnenie, vlhkosť a teplota. Zmeny vo vlhkosti (ktoré môžu odzrkadlovať zmeny v emóciách), atmosferickom tlaku a napätí, okrem iného, vyvolajú rôzne "aury". Živé veci (ako sú bežne fotografované prsty) sú vlhké. Keď do živej veci vstúpi elektrina - za predpokladu, že na objekte je prítomná vlhkosť - vyvolá okolo fotografovaného objektu oblasť ionizácie plynu. Táto vlhkosť sa prenesie z objektu na povrch emulzie fotografického filmu a spôsobí zmenu v elektrickom náboji na filme. Ak by sa fotografia urobila vo vákuu, kde nie je prítomný žiadny ionizovaný plyn, neobjavil by sa žiadny Kirlianov obraz. A ak by Kirlianov úkaz skutočne vznikal v dôsledku nejakého paranormálneho fundamentálneho živého energetického poľa, nemal by v obyčajnom vákuu zmiznúť. (Hines) Objavili sa aj tvrdenia, že Kirlianovou fotografiou je možné zachytiť "fantómové končatiny", to znamená, že ak položíme na platňu list a potom ho roztrhneme napoly a "odfotografujeme", na obrázku uvidíme celý list. Toto však nemá nič spoločné s paranormálnymi silami, skôr so zvyškami počiatočného odtlačku celého listu, alebo to možno súvisí aj s podvodom. \n\nParapsychologička Thelma Mossová popularizovala Kirlianovu fotografiu ako diagnostický lekársky nástroj vo svojich knihách Elektrické telo (1979) a Pravdepodobnosť nemožného (1983). Bola presvedčená, že Kirlianov postup sú otvorené dvere do "bioenergetiky" astrálneho telesa. Mossová prišla na UCLA uprostred svojho života a dosiahla tam doktorát z psychológie. Experimentovala a vychvaľovala účinky LSD a striedavo sa liečila na celý rad psychologických problémov, ale dokázala prekonať svoje osobné problémy a stala sa profesorkou na Neuropsychiatrickom ústave pri UCLA. Jej výskumy sa orientovali na paranormálne témy ako aury, levitácia a duchovia. Jedným z jej obľúbených subjektov na UCLA bol Uri Geller, ktorého "fotografovala" niekoľkokrát. Mossová zomrela v roku 1997 vo veku 78 rokov. \n\nMossová vydláždila cestu pre iných parapsychológov, ktorí špekulovali nad tým, že Kirlianova "fotografia" je ^^1^^Rosettským kameňom parapsychológie. Teraz budú môcť pochopiť také veci, ako je akupunktúra, chi, orgonová energia, telepatia atď. a tiež diagnostikovať a liečiť všetko, čo nás trápi. Napríklad, bioelektrografia je vraj .. \n\n„//... metóda skúmania biologických objektov na základe interpretácie obrázku s koronárnym výbojom získaného tak, že na fotopapier alebo na moderné videozáznamové zariadenie sme pôsobili vysokonapäťovým elektromagnetickým poľom. Jeho hlavným použitím je rýchly, lacný a relatívne neinvazívny prostriedok na diagnostické vyhodnotenie fyziologických a psychologických stavov. //„\n\nSpoľahlivosť diagnostikovania chorôb fotografovaním áur však nie je veľmi vysoká. Bioelektrografiu by sme si nemali mýliť s ezogenickou kolorpunktúrou, terapiou Petra Mandela, ktorá zjednocuje akupunktúru a Kirlianovu fotografiu. Žiadnu z týchto Kirlianových metód diagnostikovania ''nezamieňajme za iné druhy lekárskej fotografie, ako sú napr. rontngenová alebo fotón-pozitrónová počítačová tomografia, zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie, a iné užitočné lekárske zobrazovacie metódy, z ktorých žiadna nemá nič spoločné s aurami''. \n\n~~^^1^^ Kameň z Rosetty, mesta v servernom Egypte objavený napoleonským vojakom v roku 1799. Znamenal prelom v egyptológii, pretože pomocou neho sa podarilo po prvý krát rozlúštiť egyptské hieroglyfy~~ \n\nDalšie čítanie\nViď originálny text v Slovníku skeptika.\nhttp://www.kirlianlab.com/ (28.10.2005)\n~~copyright © 2000 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2005 Vladimír Luknár~~
Klimatoskeptici sú ľudia, ktorí neveria dôkazom, že činnosť človeka, ako napr. odlesňovanie a ľudské správanie, ktoré vedie k stále väčšej tvorbe skleníkových plynov, ako je oxid uhličitý, spôsobujú zmeny v podnebí našej planéty, ktoré sa môžu ukázať devastujúcimi a nevratnými.\n\nJadro spoločného pohľadu vedeckého spoločenstva bolo konštatované Medzivládnym panelom o klimatických zmenách (IPCC) v jeho správe Klimatické zmeny 2007. Jej podstatou, okrem iného, je to, že ''ku globálnemu oteplovaniu naozaj dochádza a ľudská činnost ku klimatickým zmenám značne prispieva'', čo má vplyv na také veci, ako je intenzita hurikánov či stúpajúce hladiny oceánov. \n\nSamozrejme, bolo by absurdné tvrdiť, že vedecká komunita so všetkým, čo stojí v IPCC správach, stopercentne súhlasí, hlavne preto, že nie všetci vedci, ktorí pracovali na týchto správach, sa zhodujú v každom bode s inými. \n\nZ iného dôležitého aspektu nie je dôležité, či sa dosiahne vedecký konsenzus o klimatických zmenach, pretože to, na čom hlavne záleží, sú kroky, ktoré vlády najvyspelejších krajín sveta urobia a tieto ''vlády majú sklon vedu ignorovať''. \n\nA ak vedu neignorujú, tak narazia na pochybovačov, ktorí tvrdia, že konsenzus vôbec nie je absolútne istý a preto máme právo pokračovať v tom, čo robíme. Vlády ''mocných krajín majú tendenciu počúvať vedcov iba vtedy, keď to, na čom sa vedci zhodnú, je v súlade s ich politikou'', alebo keď sa to vyžaduje kvôli katastrofám, ktore sa už stali, alebo ktoré sa ešte len majú stať.\n\nBBC News uverejnilo desať argumentov, ktorými sa najčastejsie namieta proti IPCC, rovnako ako niektore protiargumenty vedcov, ktorí súhlasia s IPCC (Climate Skepticism: the Top 10, http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/629/629/7074601.stm)\n\nĎalšie čítanie\n* New Scientist: A guide for the perplexed\n* Scientific American\n* UN climate convention\n* UN Environment Programme data centre\n* World Meteorological Organization\n* NASA Goddard Institute for Space Studies\n* US National Oceanic and Atmospheric Administration\n* US National Snow and Ice Data Center\n* British Antarctic Survey\n* realclimate.org\n* Climate Audit\n* Natural Resources Stewardship Project\n* Gristmill: how to talk to a climate skeptic\n* The Lavoisier Group\n^^copyright © 2007 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2008 Vladimír Luknár^^
Komplementárna medicína je iný názov pre "alternatívnu" medicínu, aj keď obe sú často spájané ako komplementárna a alternatívna medicína pod stratkou CAM. Zdá sa, že výraz "komplementárna" zaviedli šarlatáni v snahe presvedčiť nás, že neodskúšané alebo zdiskreditované postupy by sa mali používať spolu s tradičnými medicínskymi metódami. ''Naozaj neexistuje nič také ako "alternatívna" medicína - ak ide o medicínu, tak je to proste medicína.'' \n\n"Alternatívna medicína" je zavádzajúci výraz, ktorým sa niekto snaží vytvoriť dojem, že ''zdiskreditovaná alebo neodskúšaná liečba je pravou alternatívou'' k zavedenej liečbe v tradičnej medicíne. Pridaním "komplementárnej medicíny" do repertoáru zmätočných termínov vyznávači šarlatánstva iba zvyšujú ilúziu, že ich liečba nejakým spôsobom zlepšuje účinky štandardných lekárskych postupov.\n\nViď tiež [[Holistická medicína]] a integratívna medicína.\n\nĎalšie čítanie\n*Social and judgmental biases that make inert treatments seem to work by Barry L. Beyerstein (1999)\n*Why the National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) Should Be Defunded by Wallace I. Sampson, M.D.\n*Analysis of the Reports of the White House Commission on Complementary and Alternative Medicine Policy (WHCCAMP) from the National Council Against Health Fraud\n*The WHCCAMP "Minority Report"\n*NCAHF Position Statement on White House Commission on Complementary and Alternative Medicine\n*QuackWatch by Dr. Stephen Barrett\n*Fraud & Quackery: Internet Resources: Alternative Medicine\n*Alternative Medicine Topical Index Skeptic's Dictionary\n*The Museum of Questionable Medical Devices\n*The Medical Messiahs: A Social History of Health Quackery in Twentieth-Century America Chapter 18: Anti-Quackery, Inc. James Harvey Young, PhD\n*Barrett, Stephen and William T. Jarvis. eds. The Health Robbers: A Close Look at Quackery in America, (Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 1993).\n*Bausell, R. Barker. (2007). Snake Oil Science: The Truth about Complementary and Alternative Medicine Oxford.\n*Gardner, Martin. Fads and Fallacies in the Name of Science(New York: Dover Publications, Inc., 1957), ch. 16.\n*Park, Robert L. Voodoo Science: The Road from Foolishness to Fraud (Oxford U. Press, 2000).\n*Randi, James. The Faith Healers (Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 1989).\n*Raso, Jack. "Alternative" Healthcare: A Comprehensive Guide (Amherst, NY: Prometheus Books, 1994).\n*Raso, Jack. "Mystical Medical Alternativism," Skeptical Inquirer, Sept/Oct 1995. \n*Sampson, Wallace and Lewis Vaughn, editors. Science Meets Alternative Medicine: What the Evidence Says About Unconventional Treatments (Prometheus Books, 2000). \n*Stenger, Victor J. "Quantum Quackery," Skeptical Inquirer. January/February 1997.\n^^copyright © 2005 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2008 Vladimír Luknár^^
Consegrity® alebo "Consilience Energy Mirrors", čiže po našom "konsegrita", je "//most k blahobytu, ktorý v súčasnej zdravotnej starostlivosti nemá obdobu. Je to bezkontaktný prístup, ktorý sa dotýka jadra všetkých aspektov vášho Ja: Mysle, Tela a Duše. Podporuje schopnosť človeka očistiť, zorganizovať a reorganizovať elektromagnetické, vibračné systémy, čím sa telo dokáže samo uzdraviť.//"\n\nConsegrity® je typ liečby vierou a medicína energie, ktorú vymyslela Dr.Mary A. Lynchová, lekárka na dôchodku, a Debra Harrisonová, masážna terapeutka, ktorá zomrela v roku 2005 počas toho, ako absolvovala liečbu metódou Consegrity práve dr. Lynchovou. Harrisonová umrela na dôsledky neliečenej cukrovky a viery vo svoj vlastný nezmysel.\n\nKeď Harrisovej jej matka asi rok a pol predtým poradila, aby šla do nemocnice, "Mary Lynchová ju vzala do inej miestnosti a povedala jej, aby už nikdy neposielala dcéru do nemocnice," vraví Debbina neter, Noa Hawkinsová. \nVraví:"//Mary a Emily (Debrina dcéra) sú pevne presvedčené, že práve naša starosť o Debbie, naša negatívna energia, ju zabila. Opakovane tvrdili, že sme za jej smrť zodpovední my a naša negatívna energia.\nPo smrti našej starej mamy sa moji dvaja strýkovia a moja matka išli pozrieť na Debbie. Bola očividne anorektická, sotva pri vedomí a úplne mimo počas celého rozhovoru. Odmietla všetky naše naliehania, aby šla do nemocnice. Vtedy sme ju videli naposledy.//" (osobná korešpondencia)\n\nAj matka Debry Harrisonovej sa stala študentkou Consegrity a napriek príznakom vážnej choroby (veľké bolesti a žltačka) ju dcéra odhovorila od vyhľadania lekárskej pomoci. Jej matka neskôr ochorela tak vážne, že v máji 2005 súhlasila s tým, že navštívi doktora. Podľa Harrisonvho brata, Chrisa Duceyho:\n//doktor sa na ňu raz pozrel, nariadil prijať ju do nemocnie, dal urobiť testy, CAT skeny, MRI, ultrazvuk a biopsiu. Výsledky ukázali, že má v pečeni rakovinový nádor veľkosti grapefruitu (ktorý bránil jej močovému traktu, preto tá žltačka) a ďalší nádor na obličkách. Ani jeden z nich sa už nedal operovať kvôli pokročilému štádiu. Debra sa na nás všetkých veľmi nahnevala tvrdiac, že mama "nie je chorá", len sa detoxikuje a ak je chorá, tak na vine je naša vlastná "negatívna energia" (rozumej, naša láska a starostlivosť). Debra povedala, že ak jej doktori urobia testy, tak zistia, čo je s ňou (hoci stále tvrdila, že s ňou nič nie je) a rakovina sa prejaví v dôsledku diagnózy. A teda, že sme tú rakovinu spôsobili my. Ešte nám povedala, že vedela, že na matkinej pečeni niečo rastie, ale že to bola "neaktívna rakovina" (alebo čo to vlastne je) a že to nikdy nebola rakovina, že sa za matkou často zastavila a liečila tú vec.\n\nMary Lynchová matke povedala, že my všetci sme toxickí a že by sme mali odísť, pretože ju zabijeme. Zostali sme však s ňou, až kým 19. júna 2005 neumrela (osobná korešpondencia).//\n\nTaká je logika tých, ktorí sa snažia zdôvodniť očividné zlyhanie zázračnej terapie. Debra bola v Európe, keď matka zomrela. Podľa Chrisa Duceyho: "//Matka a Debra neboli jediní, čo umreli počas starostlivosti Consegrity. Samozrejme, možno by zomreli tak či tak (napokon, každý raz zomrie) ale možno by im skutoční lekári naozaj aj pomohli. Zomrela na diabetickú ketoacidózu ako dôsledok nediagnostikovanej cukrovky.//"\n\nČo je to za zázračnú terapiu, opýtate sa, ktorá nedokáže vyliečiť svoju zakladateľku a jej matku? "//Konsegrita nerobí nič...pomocou nej sa len človek dokáže vnútorne očistiť, organizovať a reorganizovať.//" Tak ako mnohé iné alternatívne terapie, Konsegrita sama o sebe nič nerobí, on len spôsobí, že telo sa začne liečiť samé.\n\nA takto Harrisonová a Lynchová sľubovali svetu pred Harrisonovej smrťou:\n"//Skúmajúc, čo funguje a čo nie, prišla Konsegrita, aby objavila, aké sú možnosti ľudského tela v sebaliečení. Ak sa naruší rovnováha interaktívnych energetických polí okolo každého systému, ľudské telo sa adaptuje, preťaží a zlomí. Konsegrita pracuje s elektromagnetickými vibračnými systémami tela tak, že ich odráža/odzrkadluje spôsobom, ktorým sa neutralizuje prerušenie, čím sa uzemní preťaženie spolu s kvapalnou dynamikou a obnoví sa rovnováha na úrovni príčiny a premostí riadenie zdravia a podporí optimiálne, schopné zdravie.\n\nPovedané jednoducho, tento Program na Podporu Zdravia umožňuje človeku vstúpiť do svojho Vedomia a tým zvyšuje schopnosť organizmu zmeniť stav.... Zmeniť stav... A to je čo? Stav pocitu, ktorý buď podporuje vás a vaše telo.... alebo nie. Otázka....Ako by ste sa chceli cítiť? Program na Podporu Zdravia Konsegrita môže zvládnuť každý, chce to len ochotu rozšíriť si svoje obzory o to, čo Všetko Je Možné?//"\n\nPodľa dnes už nefunkčnej web stránky o Konsegrite, samotné slovo "konsegrita" vlastne spája - uvedomenie si vlastného vedomia (~CONsciousness), "tenSEGRITu" tela, t.j. schopnosť vydržať napätie a tlak, a ~CONsilience, čiže "VŠETKOPOZNAJÚCI aspekt v nás samých."\n"//Naša misia je veľká:\nnaším cieľom poskytnúť príležitosť pre osobnostný rast, na zvýšenie výkonnosti a rozšírenie si poznania, že sme všetci JEDNO. Pozorovaním toho, čo funguje a vypustením toho, čo nám už ďalej netreba, môžeme, každý z nás, priniesť Poriadok do Chaosu, Jednotu do Mysle/Tela/Ducha a prebudiť sa do znovuzrodenej planéty uvedomením si, Kým Skutočne Sme.//"\n\nNo, to je naozaj veľká misia. Záchrana planéty, osobnostný rast, pri ktorom si uvedomíme, že všetko je jednota. To, čo tvrdia, že objavili pozorovaním, je to, že to, čo funguje, je viera, že ''trilióny našich buniek budú opravovať a prestavovať seba samých'' donekonečna, "//ak prostredie okolo buniek zostane čisté a jasné.//"\n"//Avšak, ako žijeme, sú naše bunky vystavené fyzickým, emočným, duchovným, zdedeným a/alebo získaných traumám. Na priloženom obrázku je možné vidieť, medzi dvoma bunkami, ako je energia naakumulovanej traumy prezentovaná bodkami. Keď táto energia naplní bunku do istého bodu, spojenie sa preruší, nahromadí sa napätie a bunka prechádza stavom straty tensegrity (schopnosti vyrovnávať napätie a tlak)... Ak nazbieranú energiu v spojivovom tkanive odstránime, bunka sa vráti do normálneho stavu, DNA sa odblokuje a začína sa proces liečenia. Konsegrita podporuje práve očisťovanie tejto cudzorodej energie.//"\n\nAj keby to bola pravda, odstránenie takejto cudzorodej energie nie je možné ani pomocou mikroliposukcie ani nijakými inými mechanickými či chemickými prostriedkami. Konsegrita tvrdí, že ''používa podvedomie na úrovni DNA'', aby "odstránila cudzorodú energiu." Ale, pozor, človek sám takýto energetický odpad odstániť nedokáže. Potrebujete školeného experta na zrkadlenú energiu, aby to pre vás urobil. Takýto liečiteľ potom vraj cíti túto energiu resp. "múdrosť" pacientovej odpovede na bunkovej úrovni a nejako odráža túto múdrosť späť do tela, ktoré sa následne "tejto cudzorodej energie" zbaví, alebo niečo také.\n\nLynchová a Harrisonová nazvali svoj výtvor "Most do wellness" tvrdiac:\n"//Ukazuje sa, že tento Most je účinný pri liečení širokého spektra zdravotných problémov vrátane: bolestí krížov, hlavy, astmy, alergií, ochorení srdca, rakoviny, HIV, fibromyalgii, chronickej únave, cukrovky, neurologických porúch, depresie, porúch stravovania a problémoch s učením."//\n\n''Ak zakladateľ šarlatánskej terapie tvrdí, že je účinná pri liečbe cukrovky a potom, počas toho, ako ho lieči spoluvynálezca tohto zázraku, sám na cukrovku umrie, človek by predpokladal, že to bude znamenať koniec šarlatánstva''. Ale to si môžeme myslieť len dovtedy, kým nezistíme, ako veľmi sú ''niektorí ľudia zblbnutí do mágie namiesto do rozumného uvažovania''. Dr.Lynchová nedokázala pomôcť Debre Harrisonovej odstrániť jej cudzorodú energiu, hoci bola pri nej, keď umierala. Možno Lynchová s Harrisonovou urobili so svojou liečiacou energiou Konsegrity maximum, ale nedokázali znížiť hladinu cukru v Harrisonovej krvi pod 900 mg/dl. Toľko ho mala v krvi, keď zomrela. Za normálne sa považuje všetko pod 110 mg/dl. \n\nAko sme už spomenuli vyššie, Mary Lynchová nepripúšťa, že Konsegrita zlyhala. Podľa nej je na vine negatívna energia Harrisonovej rodiny, ktorá sa ju snažila dostať do nemocnice. A táto negatívna energia bránila liečeniu. Čo je to vlastne tá negatívna energia a ako asi funguje, to Dr.Lynchová nerozoberá.\n\nLynchová je absolventkou lekárskej fakulty univerzity Georgetown, predtým, ako išla v roku 2003 do dôchodku, špecializovala sa na ortopedickú chirurgiu a športovú medicínu. Podľa jej webovej stránky "//Konsegrita môže zvýšiť vykonnostný potenciál vo všetkých druhoch športov.//" A tiež, že funguje aj na zvieratách "//a pomáha obnovovať rovnováhu v ich zdraví a tým znížiť vaše náklady na veterinára.//" \n\nLynchová sa začala zaujímať o medicíny energií, keď pátrala po smrti svojho bývalého partnera. Športovú medicínu robila 15 rokov a už bola unavená vyšetrovaním symptómov. Chcela "napraviť súvisiace problémy." Študovala dielo Dr.Harolda Saxtona Burra, ktorého kniha Návod na nesmrteľnosť je podľa niektorých základom modernej medicíny energií. Bola tiež ovplyvnená Semyonom Kirlianom a Masaru Emotom. Čo sa naučila? Naozaj ťažko povedať.\n\nMary Lynchová možno bola úprimná vo svojom presvedčení o príčine smrti spoluzakladateľky Konsegrity v podobe negatívnej energie tých členov rodiny, ktorí milovali Debru Harrisonovú a snažili sa ju dostať do nemocnice. Toto presvedčenie je príkladne absurdné, ale Dr.Lynchová si to asi naozaj myslela. Tým, ktorí sa teraz pýtajú "no a čo keď niekto verí v takéto hlúposti, čo je na tom?", by som odpovedal - pozrite sa na bláznovstvo Debry Harrisonovej. Veď ''cukrovka je liečiteľná choroba'' a napriek tomu zomrela. Pochybujem, že to Mary Lynchová v niektorej zo svojich piatich kníh, na ktorých vraj pracuje, niekedy spomenie.\n\nSamotná Dr.Lynchová takto opisuje veci, ktoré sa deju počas tohto úžasného procesu liečenia:\n"//počas terapie zostávate úplne oblečený a len pokojne ležíte (a pravdepodobne zaspíte), zatiaľ čo liečiteľ odráža vaše pole, aby sa mohlo očistiť od cudzorodej energie. Medzi výsledkami lokálnej terapie a terapie na diaľku nie je žiadny rozdiel. Kľúčovým prvkom úspechu je vaša schopnosť komunikovať s terapeutom o tom, čo funguje a čo treba zmeniť.//"\n\nOčividne, musíte byť lepší v komunikácii o tom, čo funguje, ako spoluzakladatelia tejto mágie, ale aspoň si počas seansy trochu pospíte. A liečiteľ môže s vami pracovať aj tisícky kilometrov vzdialený, keďže, ako sme počuli, vo výsledkoch nie je žiadny rozdiel. To je pravdepodobne to najvýstižnejšie, čo o tomto šarlatánstve môžeme povedať.\n\nMá táto terapia nejaký vedecký základ? Podľa často kladených otázok (FAQ) na webstránke Consilience Energy Mirrors:\n"//keď sa pozrieme na Einsteinovu teóriu, že hmota je energia, tak my ponúkame prelom, ktorým opúšťame klasický lekársky prístup. Biologický systém, ktorý nazývame fyzickým telom, je tvorený interaktívnymi energetickými poľami, ktoré obklopujú každú bunku a každý systém, a tieto polia vyrovnávajú a podporujú optimálne zdravie. Keď sa rovnováha naruší, telo sa prispôsobí, preťaží a potom zlomí. Tento wellness program obnovuje túto rovnováhu a podporuje všetky biologické systémy.//"\n\nInými slovami, tieto sľuby sú presne také isté, ako sľuby početných New Age terapií liečiacich energiu: podľa nich je ''choroba dôsledkom akejsi životnej energie, ktorá nie je v rovnováhe či v harmónii'' alebo v niečom takom. Terapia akýmsi neznámym spôsobom identifikuje, kde sú problémy s energiou a vracia ju do stavu, v akom by mala byť. V tomto prípade ide o "cudzorodú energiu", ktorú treba odstrániť. To je všetko len také metafyzické hogo-fogo, ale ako to funguje naozaj? No funguje to, čiastočne, prostredníctvom niečoho, čo sa nazýva placebo efekt. Tradiční liečitelia už po stáročia vedia, že ak dokážete ľudí uvoľniť alebo ich presvedčiť, že máte moc liečiť, budú na to počúvať a vy uľavíte ich napätiu, uvoľníte myseľ a umožníte ich telu sa liečiť.\n\nBob Park veľmi jednoducho a zrozumiteľne vysvetľuje ako placebo liečiteľom pomáha:\n"//Len čo sme presvedčení o liečiacej sile doktora alebo liečby, stane sa niečo veľmi pozoruhodné: šarlatánska liečba privodí biologické zlepšenie. To je placebo efekt. Liečitelia sa spoliehali na placebo už po tisíce rokov a až donedávna ho označovali za "záhadný" jav. Vedci však už začínajú chápať zložité interakcie mozgu a endokrinného systému, ktorý placebo efekt spôsobuje.\n \nĽudia vyhľadávajú doktora, keď im je zle alebo keď si myslia, že niečo s ich telom nie je v poriadku. Teda, keď cítia bolesť a strach. Odpoveďou mozgu na bolesť a strach však nie je mobilizovať liečebné mechanizmy tela, ale pripraviť ho na externú hrozbu. Je to evolučná adaptácia, ktorá dáva najvyššiu prioritu zabráneniu ďalšieho zranenia. Stresové hormóny sú vyplavené do krvného riečišťa a tým sa zvyšuje respirácia, krvný tlak a pulz. Tieto zmeny môžu v skutočnosti brániť uzdraveniu. Mozog pripravuje telo na akciu, uzdravenie musí počkať.\n\n''Prvoradým cieľom dobrého lekára je preto zbaviť pacienta strachu''. Súčasťou toho je obyčajne ubezpečenie pacienta, že pre jeho stav existuje účinná liečba a že výhliadky na uzdravenie sú skvelé - len musí počúvať lekárove rady. Pretože sa dokážeme zotaviť z väčšiny vecí, ktoré nás trápia, mozog sa naučí spájať uzdravenie s návštevami doktora. ''Väčšina z nás začne cítiť lepšie ešte predtým, ako opustíme ordináciu lekára''.//" (Park 2001: 50-51)\n\nAj keď zázračný placebo efekt nedokáže vyliečiť cukrovku alebo rakovinu, Konsegrita rovnako ako všetky formy liečení vierou, bude stále často navonok úspešná. A ak nebude, tak na vine budú tí, ktorí vyhľadali liečbu príliš neskoro, nemali dostatok viery alebo to bude negatívnou energiou okolia.\n\nLiečenie vierou funguje väčšinou preto, že väčšina chorôb sa vylieči sama od seba. A pre mnohých ľudí by bolo najlepšie, keby sa neliečili vôbec (Hines 2003; Nickell 1998). Pri liečbe vierou môže dôjsť k niektorým dramatickým okamihom, ktoré sa môžu javiť ako zázraky. Je to preto, že pacienti túžia po úspechu liečby a ich telo ich dokáže presvedčiť, že boli vyliečení aj keď to, čo v skutočnosti prežívajú, je len dočasná úľava vďaka javom ako je subjektívny charakter bolesti či uvoľnenie endorfínov. Len zriedkavo tieto takzvané "zázračné" kúry niekto sleduje aj ďalej, a ak, tak často sme svedkami nečakaného zvratu. (Pre ďalšie príklady viď Hines 2003, Nickell 1998, a Randi 1989. Tu je jeden od Nickella: žena, ktorá odhodí svoj chrbtový korzet a tvrdí, že jej rakovina je preč, ale o dva mesiace neskôr zomiera po tom, čo rontgen ukáže, že "rakovinou oslabené stavce skolabovali vďaka námahe, ktorej boli vystavené počas demonštrácie" liečby Kathryn Kuhlmanovej [str. 135]. A tu je ďalší od Nickella: lekári dávajú dieťaťu rok života, ale návšteva Lourdes presvedčí jeho rodinu, že je vyliečené zázračnou vodou. O rok neskôr umiera na leukémiu, tentoraz bez veľkej slávy a pozornosti okolia [p. 151].)\n\nProblémy, ktorí po liečbe zmiznú samé od seba, sa pripíšu liečiteľovi vierou ako úspech. Niektorým ľuďom stanovia nesprávnu diagnózu a už na začiatku im vlastne nič nie je. Avšak pri väčšine prípadov úspešnej liečby ide pravdepodobne o spoluprácu medzi liečiteľom a pacientom. Pracujúc spoločne, veriac v liečbu, silno si želajúc, aby liečba zabrala - to všetko môže nielen zmierniť stres a vyvolať liečebné účinky sily autosugescie, ale tiež viesť pacienta k tomu, aby vydal svoje svedectvo, ktoré je prehnané alebo dokonca klamlivé, to všetko v snahe vyzdravieť a zapáčiť sa liečiteľovi. Sila sugestívnej validácie je enormná a nevyhnutná pre mnohé, ak nie pre všetky terapie vierou.\n\nSkrátka a dobre, liečitelia viery ako je Mary Lynchová nemôžu prehrať. Môžu si zvoliť skoro ľubovoľnú terapiu a pravdepodobne budú mať 75-percentnú vnímanú úspešnosť bez toho, že mali akékoľvek schopnosti či vedomosti. Väčšina ich pacientov ich liečbu schváli a nebude žiadne ďalšie vyhodnotenie liečby po liečbe, takže sa dozvieme iba o niektorých neúspechoch. Pravdepodobne budú denne zaplavovaní vyhláseniami vďačnosti a tým sa ich viera vo vlastné schopnosti ešte viac vystupňuje. Dr. Emil Freireich, ide ešte ďalej. Vraví, že pokiaľ bude liečba neškodná tak pre chorého ako aj zdravého človeka, "ukáže sa účinná pre skoro každého, nie veľmi vážne chorého pacienta" (Randi 1989: 9). \n\nAk sa ešte stále, po prečítaní si tohto príbehu o smrti vierou, chcete stať liečiteľom tejto energetickej medicíny, ktorá nefungovala ani pre svoju spolutvorkyňu, môžete si zaplatiť základný kurz o odrážaní energie za 1500 dolárov od samotnej Mary Lynchovej. Po jeho skončení si môžete zaplatiť ešte jeden z dvoch pokročilých špeciálnych dvojdňových kurzov (behaviorálny, imunitno-rakovinový, obehový a muskuloskeletárny), každý po 600 dolárov. Samozrejme, ceny sa môžu zmeniť. Vzhľadom na históriu liečby jej vlastnej partnerky, sa mi ako výhodná kúpa veľmi nezdá. Iní nesúhlasia. Sú nadšení hatlaninami o čisteni energie a tela.\n\nNuž, ''ak hľadáte podobné táraniny o poliach, bunkách a DNA, tak sa vám to bude páčiť''. Mnohých, inak inteligentných ľudí takéto termíny priťahujú. A všetci máme sklon k zbožným želaniam, čo je naša "//schopnosť podporovať to, čo nás utešuje a prijímať, nekriticky, len tie informácie, ktoré vyhovujú našim názorom a sebavedomiu//" (Beyerstein 1999). \n\nČasto vidíme niečo, čo tam nie je a nachádzame význam niečoho, čo je vlastne náhoda. Vnímanie a pamäť sú selektívne a často nám pomáhajú v utvrdení sa v omyle. A nech príde čokoľvek, zemetrasenie či potopa, vždy nachádzame potvrdenie svojej magickej viery. To je pochopiteľné. Nielen že je možné, že nášmu prípadu nepomôže žiadna lekárska veda ani vedomosti celého sveta, ale existuje aj možnosť, nech je akokoľvek vzdialená, že sa lekár pomýli. Namiesto vyliečenia vám možno liečba ublíži. Niektorí ľudia sú ochotní riskovať čokoľvek pre záhadne znejúce aj keď nezrozumiteľné slová nádeje, akoby sa vydali do rúk nemocníc a lekárov. Pretože tí pre nich symbolizujú chorobu a oni veria, že zvolením si "alternatívnej" cesty si vyberú cestu zdravia. Pre liečiteľov viery teda vždy bude existovať vnímavá skupina klientov.\n\nAj keď webstránka o Consegrity to už má za sebou, Dr. Lynchová pokračuje v predaji toho istého "hadieho oleja" (t.j. výmyslu) pod iným menom: Consilience Energy Mirrors (CEM). Pri otváraní svojho nového biznisu hrdo vyhlasuje, že "Sen pokračuje". Nuž, ako pre koho.\n\nMary Lynch mala početných nasledovníkov, vrátane Emily, dcéry Debry Harrisonovej. V celých Spojených štátoch je hodne cez stovku certifikovaných konsegritistov. Pravdepodobne existuje minimálne toľko aj CEM praktikov. Nevie sa, koľkí z nich radia svojim klientom, aby sa vyhýbali lekárom a aký je potom výsledok takejto škodlivej rady, koľko predčasných úmrtí tomu možno pripísať.\nDebra Harrisonová umrela, keď mala 55 rokov.\n\nViď tiež [[Alternatívne liečebné metódy]], [[Liečba delfínmi]], [[Terapeutický dotyk]], [[Syndróm pravoverného]].\n\nĎalšie čítanie\n*Hines, Terence. (2003). Pseudoscience and the Paranormal. Prometheus Books.\n*Nickell, Joe. (1993). Looking For A Miracle: Weeping Icons, Relics, Stigmata, Visions & Healing Cures, Prometheus Books.\n*Park, Bob. (2001). Voodoo Science: The Road from Foolishness to Fraud. Oxford University Press.\n*Randi, James. (1989). The Faith Healers (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books.\n*An interview with Mary Lynch\n*A review of Energy Medicine: The Scientific Basis [James L. Oschman]- by Harriet Hall, MD\n*Energy Healing: Looking in All the Wrong Places by Robert Todd Carroll\n*Social and judgmental biases that make inert treatments seem to work by Barry L. Beyerstein (1999)\n*The Belief Engine by Jim Alcock (1995)\n*Stenger, Victor J. "Quantum Quackery," Skeptical Inquirer. January/February 1997.\n*Alternative Medicine and the Laws of Physics by Robert L. Park\n*"Why Bogus Therapies Often Seem to Work" by Barry L. Beyerstein, Ph.D.\n*Who Gets to Validate Alternative Medicine?\n*Quackwatch's Index of Questionable Treatments\n*The National Council Against Health Fraud - Resource Documents\n\n^^copyright © 2008 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2009 Vladimír Luknár^^\n
Táto stránka nie je určená na ohnivé debaty za a proti ľuďom uprednostňujúcim racio pred vierou, ani nie je miestom, kde by sa niekto mal rozčuľovať a domáhať sa svojej pravdy. \n\nAk však napriek tomu máte niečo dôležité, zaujímavé či inak poučné, môžete použiť túto adresu [[Vladimír Luknár]].\nKeď to bude stáť za to, prečítam si to a možno sa aj ozvem. \n\nAle najprv sa naozaj uistite, že rozumiete obsahu týchto stránok. Nedokážem pomôcť s nevysvetliteľnými úkazmi, jasnovidectvom ani s paranormálnymi javmi. Naopak, kritizujem tých, čo tak robia.\n\nPochopiť to, je prvým predpokladom rozhodnutia, či mi vôbec napísať.\n
''Kresťanský ultra-fundamentalizmus'' (CUF) je označenie, ktoré použil psychológ a edukátor Robert J.Marzano (1993/1994), keď opisoval svetonázor istých amerických kresťanov. CUF považuje bibliu za svätý text a verí, že príbehy, ako Noe a jeho archa, sú doslovnou pravdou. CUF je v Amerike dobre známy pre svoj názor, že homosexualita a potraty, okrem iných vecí, čo súvisia so sexom alebo reprodukciou, sú hriech (zakázané Bohom). Ľudia z CUF a ich sympatizanti majú veľmi dobre zorganizovanú politickú sieť, vrátane škôl, televíznych kanálov a rozhlasových staníc, aby mohli hovoriť k masám a zákonodárcom. Toto hnutie dosiahlo istý úspech pri ovplynení legislatívy, ktorá obmedzuje potraty, chráni plod a obmedzuje vedecký výskum v oblasti kmeňových buniek či ľudských embryí. Istý úspech dosiahlo aj pri voľbách do miestnych školských rád, kde môžu ovplyvňovať učebnice a učebné osnovy (Simonds 1983; Forrest and Gross 2003). Samozrejme, aj mnohí ľudia so sekulárnym svetonázorom vlastnia školy, televízne a rozhlasové stanice, a tiež sa snažia ovplyvniť legislatívu. Dokonca mnohí ľudia so sekulárnym svetonázorom asi aj súhlasia s niektorými morálnymi a legislatívnymi názormi CUF, ale asi nebudú veľmi ochotní hovoriť z obavy, že ich potom budú spájať s inými, radikálnejšími názormi CUF.\n\nCUF má s ultra-fundamentalistými Židmi, muslimami a hinduistami spoločné to, že jeho konečným a najvyšším cieľom je nastolenie teokracie (cirkevného štátu). Jednou z kľúčových charakteristík kresťanského ultra-fundamentalizmu je to, že iné svetonázory sú považované za nepriateľské, a preto ich treba zničiť alebo aspoň zabrániť ich šíreniu (Marzano 1993/1994). Medzi sekulárnymi svetonázormi nie je žiadny, ktorý by zastával podobnú pozíciu, snáď s jedinou možnou výnimkou extrémneho komunizmu. Ale iné ultra-fundamentilistické náboženské hnutia tiež túžia po zničení protichodných svetonázorov. Niektoré z týchto skupín, ako napríklad islamskí ultra-fundamentalisti, sa snažia fyzicky zlikvidovať členov iných náboženstiev alebo kultúr, či dokonca aj členov svojho vlastného náboženstva, ak ich nepovažujú za dostatočne ortodoxných. S výnimkou pár teroristov, ktorí zaútočili na alebo zavraždili ľudí pre ich aktivity súvisiace s potratmi, sa zdá, že CUF je zástancom nenásilnej taktiky. Avšak ''niet pochýb o tom'', že ak by sa niekedy skupiny z CUF dostali k moci, ''boli by práve tak netolerantné'', ako je dnes Islam - voči demokracii, slobode, ľudským právam, pluralizmu a všetkým týmto hodnotách tak vyznávaných slobodu-milujúcimi ľuďmi.\n\nSvetonázor CUF je tiež charakteristický presvedčením, že Amerika vznikla ako kresťanská krajina (Gabler and Gabler 1985) s globálnou misiou evanjelizácie (Saperstein 1990) a že to ''len liberálni intelektuáli priviedli Ameriku k názoru, že cirkev treba oddeliť od štátu'' (Kennedy 1987). Podľa tohto názoru liberálni teológovia podmínovali autoritu biblie, zatiaľ čo liberálni vedci a akademici vyprodukovali proti-biblickú teóriu o prírodnom výbere a evolúcii. O liberáloch sa hovorí ako o sekulárnych humanistoch a opisujú ich ako "//agresívnych evanjelistoch, schopných zničiť tradičnú vieru, aj keby to malo znamenať, aby do školskej triedy vstúpil okultizmus//" (Gabler and Gabler 1985). V niektorej CUF literatúre sú liberáli a sekulárni humanisti známi aj ako New Age-isti, o ktorých platí, že sa zúčastňujú na systematickom zavádzaní nielen ateizmu, materializmu a evolúcie do americkej kultúry, ale tiež takého zla, ako je akupunktúra, biofeedback, environmentalizmus, holistická medicína, hypnóza, kabala, transcendentálna meditácia a vegetariánstvo (Marzano 1993/1994). Vo väčšine CUF literatúry sa však jasne odlišujú liberáli od New Age-istov.\n\nDvoma obhajcami CUF, ktorých je najviac počuť, sú Jerry Falwell a Pat Roberston. Ich reakcia na 11. september 2001, teroristický útok na americké ciele, odhalila niektoré zo základných presvedčení ich svetonázoru. Tvrdili, že "//čiastočnú zodpovednosť za to, čo sa stalo, majú liberálne skupiny občianskych slobôd, feministi, homosexuáli a zástancovia potratov... pretože ich aktivity obrátili Boha proti Amerike.//" Podľa Falwella, Boh dovolil "//nepriateľom Ameriky...aby nám dal to, čo si pravdepodobne zaslúžime.//" Robertson súhlasil. "//Do tohto nás dostal//" Americký zväz občianskych slobôd, povedal Falwell a Robertson súhlasil. Podiel na tom majú aj federálne súdy, povedal Falwell, pretože "//z verejných námestí vyhodili Boha.//" A zástancovia potratov sú rovnako vinní, "//pretože z Boha si nemožno robiť žarty,//" povedal Falwell. Robertson súhlasil.\n\nPodľa CUF liberáli skonšpirovali relativistickú etiku, toleranciu rozdielnych náboženských názorov, slobodu myslenia a také proti-kresťanské pojmy, ako význam sebavedomia (Marzano 1993/1994; Marrs 1987, 1990; Robertson 1989, 1990). Skrátka, podľa CUF ''bol liberalizmus zosnovaný Satanom a bude viesť k Antikristovi'' (Marrs 1987; Robertson 1989). Samozrejme, pokiaľ ide o koniec sveta, toto proroctvo môže byť rovnako nepresné ako všetky ostatné.\n\nJedným z tých, ktorých počuť častejšie, je aj James Dobson, zakladateľ ''Focus on the Family'', skupiny oddanej šíreniu slova o takých nerestiach, ako je sexuálna rovnosť, homosexualita, potraty a liberálni sudcovia. Dobson nazve liberálnym sudcom každého, kto pri rozhodovaní neuplatní osobné hodnoty tak, ako ich vníma CUF. Dobson kritizuje sudcov za rozhodnutia urobené v súlade s ich vlastným presvedčením, kedykoľvek o niečom rozhodnú podľa ich predstavy o výklade zákona a ústavy, ale proti Dobsonovmu presvedčeniu. To je pre CUF veľmi účinná dymová clona. Na televíziou prenášanom stretnutí v Louisville, v štáte Kentucky, v baptistickom kostole Highview 24.apríla 2005, povedal Dobson divákom, že výroky Najvyššieho súdu Spojených štátov "//sú takí pohŕdaví a majú za cieľ zmeniť kultúru podľa ich vlastných predsudkov.//" Sudcovia sú architektami "//najväčšieho holokaustu v histórii sveta.//" "//Sú bez kontroly//," povedal a treba "//im dať uzdu.//" "//Už 43 rokov vedú kampaň za obmedzovanie náboženskej slobody,//" povedal {...asi preto, že ''Najvyšší súd Spojených štátov rozhodol, že organizované modlitby vo verejných školách sú neústavné''...}. Inými slovami, nezávislé súdy sú pre CUF kliatbou náboženskej tolerancie. Pod zámienkou obrany Ameriky a kresťanstva chcú Dobson a jeho posádka zvrhnúť Ústavu tvrdiac, že tí, ktorí sa jej zastávajú, sú práve tí, ktorí ju zvrhávajú - prefíkaný trik, ak vám však prejde.\n\nSkutočnosť je taká, že ''ústava a nezávislé súdnictvo vznikli práve preto, aby sa zabránilo sektám'', ako je CUF, vnútiť nám ostatným svoje osobné hodnoty.\n\nTony Perkins je ďalším hlasom CUF. Je prezidentom ''Family Research Council'', ďalšej proti-ústavnej skupiny, ktorá tvrdí, že bráni "//rodinu, vieru a slobodu//." To, čo chce Perkins pre Ameriku, je to isté, čo si želá Dobson: kresťanské ovládnutie štátu stvoreného na obraz kresťanstva podľa CUF.\n\nViď tiež Dominionizmus a paranoidné konšpiračné teórie.\n\nĎalšie čítanie\n* Pat Robertson Quotes\n* Christian Reconstructionism from Religious Tolerance\n* Christian Reconstructionism\n* What Is Christian Reconstructionism? by Paul Thibodeau\n* The World of Tim LaHaye\n* Televangelism: Power & Politics On God's Frontier by Jeffrey K. Hadden and Anson Shupe\n* Teaching Creation Science in Public Schools\n* Institute for Creation Science Museum\n* SixDayCreation.com\n* Answers in Genesis\n* The Young Earth Creation Club\n* Jerry Falwell\n* Pat Robertson\n* Islamic Intolerance by Ibn Warraq\n* Blaker, Kimberly. (2003). The Fundamentals of Extremism: The Christian Right in America. New Boston Books.\n* Cohen, N. J. (1990). ed. The Fundamentalist Phenomenon: A View from Within; A Response from Without. William B. Eerdmans Publishing Co.\n* Forrest, Barbara Carroll and Paul R. Gross. (2003). Creationism's Trojan Horse: The Wedge of Intelligent Design. Oxford University Press.\n* Gabler, M., and N. Gabler. (1985). What Are They Teaching Our Children? Wheaton, Ill.: Victory Books.\n* Goldberg, Michelle. (2006). Kingdom Coming: The Rise of Christian Nationalism. W.W. Norton.\n* Kennedy, Joseph. (1987). No Establishment or Restrictions. Fort Lauderdale, Fla.: Coral Ridge Ministries.\n* Marrs, Texe (1987). Dark Secrets of the New Age. Westchester, Ill.: Crossway Books.\n* Marrs, Texe (1990). New Age Cults and Religions. Shiloh Court, Tex.: Living Truth Publishers.\n* Marzano, Robert J. "When Two Worldviews Collide," in Educational Leadership. December 1993/January 1994.Volume 51. Number 4.\n* Robertson, P. (1989). The Inspirational Writings of Pat Robertson. New York: Inspirational Press.\n* Robertson, P. (1990). The New Millennium. Dallas, Tex.: Ward Publishing.\n* Saperstein, D. (1990). "Fundamentalist Involvement in the Political Scene: Analysis and Response." In The Fundamentalist Phenomenon, edited by N. J. Cohen. Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans Publishing Co.\n* Simonds, R. (1983). How to Elect Christians to Public Office. Costa Mesa, Calif.: Citizens for Excellence in Education.\n* Spencer, Robert (2004). Editor. The Myth Of Islamic Tolerance: Muslim Law and the Non-Muslim. Prometheus Books.\n* Warraq, Ibn (1995). Why I Am Not a Muslim Prometheus Books.\n\n^^copyright © 2005 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2008 Vladimír Luknár^^
Kruhové a iné geometrické vzory, niektoré veľmi komplexné a zamotané, ktoré sa objavujú uprostred polí, obyčajne polí pšenice a obyčajne v Anglicku. Väčšina, ak nie všetky, je pravdedobne výsledkom práce vtipálkov, akými sú Doug Bower a David Chorley, ktorí sa v roku 1991 priznali k tomu, že počas niektorých rokov vyrobili asi 250 takýchto záhadných kruhov. ''V populácii existuje istá skupina ľudí, ktorí si myslia, že kruhy sú správami z kozmických ľudí mimozemšťanov''. Niektorí dokonca tvrdia, že sa s nami mimozemšťania snažia komunikovať prostredníctvom starovekých Sumerských symbolov. Podľa mňa je to na tak očividne vyspelé národy dosť divný a nie celkom priamy spôsob komunikácie. \n\nDokonca aj vedecky orientovaní ľudia boli zatiahnutí do tohto boja. Obozretne sa vyhli téze, že to boli mimozemšťania, ktorí vysekali do obilia tieto správy. Ale ich fantázia zapracovala a tak sa objavili teórie o smrštiach, guľových bleskoch, plazme a iné, menej okultné vysvetlenia zahŕňajúce prírodné sily ako vietor, teplo, alebo zvieratá. Avšak ak hľadáme prirodzené vysvetlenie záhadných vecí, nikdy by sme nemali zo svojho kontrolného zoznamu vylúčiť možnosť, že jav, ktorý študujeme, je podvod. Kruhy v obilí, domnievam sa, by mali byť študované spolu s ostatnými podvodmi, ako Muž z Piltdownu a Obor z Cardiffu. \n\nKeby boli kruhy v obilí existovali v trinástom storočí, pripisovali by ich Diablovi, o ktorom vraveli, že je zodpovedný za mnohé čudné udalosti rovnako ako za mnohé normálne veci, ako bola stavba v Stonehenge či Hadriánov múr medzi Anglickom a Škótskom. Mnohí si mysleli, že starovekí ľudia sotva mohli dokázať také skutky vlastnými silami. ''Dnes diablovu moc ako vysvetlenie pre čudné alebo zázračné veci nahradili mimozemšťania''. \n\nViď súvisiace položky [[Únosy mimozemšťanmi]], o mrzačení dobytka, lietajúcich tanierov a UFO a ET v Skeptikovom slovníku (www.skepdic.com). \n\nOdporúčané čítanie:\n*The Crop Circle Connector •Critchley's Crop Circle Connections\n*Macnish, John. Cropcircle Apocalypse - A Personal Investigation into the Crop Circle Controversy (Circlevision 1993).\n*Randles, Jenny and Paul Fuller. Crop Circles: a Mystery Solved (London: Robert Hale, 1990).\n*Schnabel, Jim, Round In Circles: Physicists, Poltergeists, Pranksters and the Secret History of the Cropwatchers, (Penguin: London, 1994).Book review.\n~~copyright © 1998 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 1999 Vladimír Luknár~~
Kryštál je predmet vyformovaný tuhnutím chemických látok, má pravidelne sa opakujúce vnútorné usporiadanie atómov a molekúl a je ohraničený vonkajšími plochami. Kryštalické častice tvoria rozmanité geometrické tvary v dôsledku ich vnútorných tlakov. \n\nSamozrejme, predávajúci a kupujúci kryštálov v New Age alebo Neopaganských obchodoch sa neveľmi zaujímajú o vedecké vysvetlenia vonkajšieho zjavu vnútorných pomerov v kryštále. Dôležitá je estetická krása minerálu a to, ako môže byť kryštál magickým sprievodcom do budúcnosti alebo ako môže ponúknuť magickú silu liečenia alebo ochrany. \n\nPrečo si ľudia myslia, že kryštálové gule, čajové lístky, ovčia pečeň, vtáčie črevá, karty, irisy, polohy hviezd atď. sú užitočnými sprievodcami budúcnost? Prečo si ľudia myslia, že talizman alebo amulet, kryštál alebo kov ich ochráni alebo vylieči? \n\n''Túžba po sprievodcovi životom, po ochrane, po lieciacich talizmanoch a amuletoch, si vyzaduje trochu vysvetlenia. Život je tvrdý''. Narodíte sa v bolesti, trpíte a potom zomriete... alebo niečo také. Pred pár rokmi by ste na to nepomysleli a o pár rokov neskôr nikto nebude vedieť, že ste vôbec existovali... predchádzajúci a nasledujúci okamih sú oddelené vecnou ničotou... alebo niečo také. Život je tvrdý. ''Potrebujete všetkú možnú pomoc''. \n\nAle prečo niektorí ľudia hľadajú pomoc a ochranu cez logiku a vedu, kým iní radšej volia cestu paranormálneho a nadprirodzeného? Nuž, azda je to preto, že niektorí ľudia sú inteligentnejší, znalejší a pracovitejší ako iní. Ale predsa, ako vysvetlíme, že existujú aj inteligentní a znalí ľudia, ktorí považujú kúzla a paranormálne javy za normálnych a užitočných sprievodcov? Nemôžeme ich len tak zavrhnúť tvrdením, že sú hlúpi alebo leniví. Asi najjednoduchšie je povedať, že v ich prípade ide najskôr o tzv. zbožné želanie. Je to však len termín, ktorý veľmi nevysvetľuje skutočnosť, že ľudia veria v kúzla a okultné veci preto, lebo to chcú. Prečo to chcú? Azda preto, že veriť v ne znamená útechu v krutej a drsnej realite objavovanej vedou a logikou. Takže, mali Freud a Marx pravdu? Čiastočne mali, myslím, že áno. Motivácia k viere v kryštály môže byť taká istá ako motivácia k viere k náboženstvu: ponúka ópium na umŕtvenie bolestivej reality a ochranu pred touto bolestivou realitou. Ale asi je v tom viac. Možno kryštál nejako pomáha u jeho vlastníka vyvolať pocit dôležitosti, zmysluplnosti a spojenia s nejakou rozsiahlejšou realitou. Možno naozaj môže priniesť pocit moci. \n\nSamozrejme, nemali by sme zabudnúť na vyhlásenie toho, kto sám seba volá najväčší psychológ na svete: Nietzsche. Možno je oddanosť mágii len výrazom túžby po moci, ktorá ženie inteligentného okultistu. Už bolo povedané, že poznanie je sila, ale existuje aj pocit moci, ktorý pochádza z toho, že si myslíme, že poznanie je naše. Je jedno, či je to ozajstné poznanie alebo nie. Ide len o to, aby sme verili, že vlastníme poznanie. Táto viera dáva tak poskytovateľovi ako aj prijímateľovi veštby, alebo vlastníkovi amuletu silu, ktorú obe strany hľadajú. Cnosťou vysvetlenia túžby po moci okultizmu je to, že tiež vysvetľuje okultizmus hlupákov, ignorantov a lenivcov. Bohužiaľ, tiež vysvetľuje empiricizmus a pseudovedu. Vysvetľuje vlastne všetko. To je jeho najväčšie plus ale aj mínus. Vysvetľuje to, prečo sa Nietzsche nazýva najväčším psychológom. Tiež to vysvetľuje, prečo píšem o kryštáloch atď. Ale nevysvetľuje to, prečo je rozdiel medzi tými, čo uprednostňujú racionálne alebo vedecké pred okultným a mystickým. Možno mal Schopenhauer pravdu: všetky viery pochádzajú z túžby. Ale potom musia existovať dve vôle, čo nás vedú: jedna smerom k vede a logike, a tá druhá k mágii a okultnému. To môže vyhovovať Williamovi Jamesovi, ktorý veril, že v každom človeku je nejaká dispozícia, ktorá rozhoduje o tom, že má jedinec sklony k náboženstvu alebo nie. Pokiaľ to môžem posúdiť, Schopenhauer a James možno mali to správne vysvetlenie pre to, čo sa javí ako základný nevysvetliteľný dualizmus. \n\nObávam sa, že to musím ukončiť ako skeptik, aj keď by som chcel byť psychológom a vysvetľovať, čo sa mi javí ako klam. Budem to musieť nechať na Freudov, Marxov a Nietzscheov sveta. Avšak povedal by som, že hoci je pravdou, že kryštálové gule nie sú na mapovanie budúcnosti o nič lepšie ako ovčia pečeň, predsa len znamenajú pokrok prinajmenšom v dvoch ohľadoch: 1) je to humánnejšie pre zvieratá, 2) je to hygienickejšie ako štvrtenie zvierat. Okrem toho, na rozdiel od veštenia z čajových lístkov, nepotrebujete vodu, aby to fungovalo. Tarotove karty si vyžadujú trochu citu pre dramatičnosť, čo je vlastnosť, ktorú nemajú všetci veštci, rovnako ako typ vyspelého klienta, ktorého nemôžu šarlatáni dobehnuť. Podobne, pre intelektuálov sú atraktívnejšie také oblasti ako ^^1^^iridológia a astrológia. Pre masy, pre neznabohov a pohanov tohto sveta, naturalistov, opaľujúcich sa, tých, ktorým sa vlasy ježia sa pri pohľade na plný mesiac.... nuž, nič nie je tak účinné ako kryštál. A nakoniec, kryštály majú ešte jednu výhodu: možno ich narezať na malé ochranné a liečivé šperky, ktoré slúžia ako talismany, amuletové požehnania prírody vytvarované do takej veľkosti, aby sme si mohli zavesiť okolo krku alebo na spätné zrkadielko v aute. Len to skúste urobiť s ovčou pečeňou! \n\nViď súvisiace heslá o grafológii, čítaní z dlane a o čítaní z jeleních lopatiek Indiánmi (scapulimancia) \n\n~~^^1^^ - náuka o očnej dúhovke (iris), čítanie chorôb z dúhovky~~\n\nĎalšie čítanie:\n*Jerome, Lawrence E. Crystal Power - The Ultimate Placebo Effect (Amherst, NY: Prometheus, 1996).\n~~copyright © 2000 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2004 Vladimír Luknár~~
Ide o kráčanie po žeravých uhlíkoch, skalách alebo popole bez toho, aby sme si pritom popálili chodidlá. V niektorých kultúrach (napr. v Indii) je kráčanie po ohni náboženským rituálom a spája sa s mystickými silami. V Amerike je kráčanie po ohni súčasťou New Age náboženstva, t.j. motivačných aktivít na dodanie si sily. \n\nTony Robbins z Robbinsovho výskumného ústavu v Los Angeles popularizoval kráčanie po ohni ako aktivitu, ktorá demonštruje, že je možné, aby ľudia dokázali veci, ktoré sa zdajú nemožné: kráčanie po ohni je technika, ktorou sa strach mení na silu. Robbins však nepovažuje silu mysle na prekonanie strachu z popálenia za paranormálny jav. Prekonanie strachu je prezentované ako krok k reštrukturizovaniu ľudskej mysle, skoro ako keby táto skúška ohňom bola akousi iniciáciou do ezoteriky a uvedením do sveta veľmi špeciálnej skupiny ľudí, ktorí akceptujú riziko. Pre nesmelých a tých, čo sa cítia bezmocní medzi všetkými dynamickými diverzantami okolo nich, musí byť takýto čin kráčania po horúcich uhlíkoch naozaj významnou udalosťou. \n\nRobbins možno spopularizoval kráčanie po ohni, avšak Tolly Burkan, zakladateľ The Firewalking Institute for Research and Education, tvrdí, že bol prvým, kto zaviedol túto praktiku do Severnej Ameriky. Podľa Burkana je kráčanie po ohni "metóda na prekonanie obmedzujúcich povier, fóbií a strachu. " Môže byť dokonca užitočná aj pre tých, ktorí majú fóbafóbiu (strach z fóbií) alebo strachofóbiu (fóbia zo strachu). \n\nPre mnohých ľudí je kráčanie po žeravých uhlíkoch bez popálenia takmer neuveriteľné, ale v skutočnosti to nie je oveľa neuveriteľnejšie, ako keď si položíte ruku nad horúcu pec. Pokiaľ budete ruku držať vo vzduchu a nedotknete sa pece, jej kovových mriežok alebo hociktorých keramických alebo kovových hrncov, nepopálite sa, aj keď je pec veľmi horúca. Rovnako sa nepopálite, ani keď sa dotýkate pece, mriežok alebo hrncov s navlečenými izolačnými rukovicami alebo "ťapkami". Prečo? Pretože "vzduch má nízku tepelnú kapacitu a slabú tepelnú vodivost..." kým "naše telá majú relatívne vysokú tepelnú kapacitu..."[Leikind and McCarthy, p. 188]. A izolant izoluje! Takto, aj keď sú uhlíky veľmi horúce (1000 až 1200 stupňov) ''osoba s "normálnymi" podošvami sa nepopáli, pokiaľ sa nezdržuje na uhlíkoch príliš dlho a pokiaľ tieto uhlíky nemajú veľmi veľkú tepelnú kapacitu''. Vulkanická skala a isté drevné uhlie sú na to celkom vhodné. V skutočnosti, namiesto toho, aby si človek popálil nohy, uhlíky sa vlastne ochladia, keď na ne stúpime - vzhľadom na relatívne vyššiu tepelnú kapacitu našich podošiev. \n\nTiež platí, že "aj tvrdé drevo a drevené uhlie sú dobrými tepelnými izolantami.. Drevo je proste dobrým izolantom aj keď je zapálené, a drevné uhlie je takmer štvornásobne lepším izolantom ako suché tvrdé drevo. Navyše, popol, ktorý zostane po uhlíkoch, je práve tak zlým vodičom ako tvrdé drevo alebo drevené uhlie." [Willey] \n\nNiektorí ľudia sa naozaj popália pri chôdzi po žeravom uhlí, nie však pre nedostatok viery alebo vôle, ale pretože ich podošvy sú tenké, oni sa nepohybujú dostatočne rýchlo, sú príliš dlho na uhlíkoch, uhlíky sú príliš horúce alebo ide o taký druh uhlia, ktorý má relatívne vysokú tepelnú kapacitu. Ale po veľmi horúcich uhlíkoch s vysokou tepelnou kapacitou možno chodiť, ak sú podošvy izolované, napríklad pomocou kvapaliny ako je pot alebo voda (spomeňte si na to, ako si nasliníte prst a dotknete sa ním horúcej žehličky bez toho, aby ste sa popálili). Znovu, ''treba sa pohybovať rýchlo, inak sa popálime''. \n\nMal by byť niekto nadšený z toho, že prekonal strach a prešiel po ohnisku bez popálenia? Nie.'' Strach existuje v dôsledku nevedomosti'' a nadšenie sa čoskoro zmení na horkosť, keď kráčajúci po ohni zistí, že to, čo dokázal, môže dokázať takmer každý. Na druhej strane tých, ktorí sú deprimovaní, pretože nedokázali preukázať "odvahu" kráčať po uhlíkoch, nech uspokojí skutočnosť, že pri troche informovanosti nie je odvaha potrebná. \n\nRobbinsa zaujímalo viac ako len kráčanie po ohni, ale iní urobili z tejto aktivity samotný cieľ. Viacerí z nich dokonca inzerujú na Internete. Pre tých, ktorí chcú minúť pár dolárov, aby prekonali svoj strach a svoje fóbie, by nemalo byť ťažké ich nájsť. \n\nĎalšie čítanie:\n*"Evaluating the Firewalking Experience" by Al Seckel\n*Firewalking Homepage\n*FIREWALKING Myth vs. Physics by David Willey\n*"Firewalking" by Brian Wall\n*Bill Latura's Page on Firewalking This is the same Bill Latura who is responsible for the fine Left Hemishere Page.\n*"An Investigation of Firewalking," Bernard J. Leikind and William J. McCarthy, in The Hundreth Monkey and Other\n*Paradigms of the Paranormal,ed. Kendrick Frazier (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1991).\n~~copyright © 2000 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2000 Vladimír Luknár~~
Kurz zázrakov (KZ) je názov vraj "^^1^^kanálovanej" knihy, ktorú Ježiš nadiktoval Helene Schumanovej, "veľmi uznávanej výskumnej psychologičke". KZ je napravené kresťanstvo samotné. Ježiš chce menej utrpenia, obetovania, odlúčenia a sviatosti a chce viac odpúšťania. \n\nKZ je tiež ''základom slušného priemyslu''. Aby ste zistili, čo mal Ježiš v skutočnosti na mysli, keď prišiel spasiť svet, musíte si kúpiť "kanálovanú" knihu alebo jednu z tucta podobných kníh o večnej múdrosti od Nadácie pre vnútorný pokoj. Tiež predávajú audio a video pásky, organizujú pracovné stretnutia, semináre a diskusné skupiny. Majú aj Akadémiu, vraj založenú podľa vzoru Platónovej akadémie, kde môžete dostať Ducha Svätého, aby vám pomohol porozumieť skutočnému odkazu Ježiša a potom sa vrátiť do každodenného života s hlbším pochopením rozdielu medzi zjavom a realitou, ilúziou a pravdou. \n\nPrečo by niekto mal veriť, že slová Helen Schumanovej sú Ježišovými slovami? Podľa zoznamu najčastejšie kladených otázok o KZ: \n\n//vnútorný Hlas nadiktoval všetky tri knihy Helen Schumanovej (1909-1981), klinickej psychologičke, v čase od 21.októbra 1965 až do asi 14. septembra 1972. William Thetford (1919-1988), iný klinický psychológ, jej bol oporou a pomáhal s písaním. \n\nHlas diktoval Helen vo voľných chvíľach, keď bola v práci, cestovala metrom alebo keď bola doma vo svojom byte na šesťnástom poschodí nad New York City. Zapisovala si, čo jej diktoval, do zápisníka. Nasledujúceho rána sa Helen stretla s Billom Thetfordom v jeho kancelárii a prečítala mu to naspäť, aby to mohol napísať na stroji. \n\nBill nemal záujem urobiť finálnu úpravu pre prvé vydanie, to urobil spolu s Helen Ken Wapnick (ďalší psychológ, ktorý spolu so svojou ženou, psychologičkou, Glóriou, založili Nadáciu pre vnútorný pokoj.) Spolu potom dva týždne opravovali text, pridávali interpunkciu, odstraňovali vyslovene súkromné časti, rozdelili text na sekcie a pridali názvy sekcií. Ken Wapnick sám potom editoval nedávne druhé vydanie.//\n\nNa náramne ''magickú otázku'', prečo sa to volá "Kurz zázrakov" je odpoveď taká, že tak to kázal nazvať Hlas. Podľa tých, ktorí by to mali vedieť, Hlas Helen povedal:"//Toto je kurz zázrakov, robte si, prosím, poznámky.//" \n\nViď súvisiace položky o Edgarovi Caycem, Proroctve Celestínky, kanálovaní a Ramtha. \n\n~~^^1^^ "kanálovanej", tzv. channeled, domnelý komunikačný kanál, pozn. prekl.~~\n\nĎalšie čítanie \n*Home Page of the Foundation for A Course in Miracles (Gloria and Kenneth Wapnick)\n*List od Theodore H. Poppeho, administrátora pre študentské otázky a člena profesorského zboru na Endeavor Academy, ktorý tvrdí, že Kenneth Wapnick "úplne a dokonale zavádza a úspešne ignoruje fundamentálny odkaz a účel Ježiša a Kurzu zázrakov").\n~~copyright © 2000 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2001 Vladimír Luknár~~
Levitácia je akt vznesenia sa do vzduchu a vznášania pri očividnom popieraní gravitácie. Spirituálni majstri sú často zobrazovaní ako levitujúci a schopnosť levitovať sa chápe ako znak niekoho požehnanosti. Iní zasa vidia levitáciu ako kúzelnícky trik. Nikto sa v skutočnosti nedokáže vznášať, len to tak vyzerá. Bystrí ľudia dokážu využiť ilúziu, „neviditeľné" lanko a magnety, aby spôsobili, že sa veci „vznášajú". \n\nExistujú ľudia v transcedentnej meditácii, ktorí budú sedieť s prekríženými nohami a skákať hore a dolu na svojom zadku a tvrdiť, že lietajú. Možno sa nachádzajú… ''na jednu milióntinu sekundy jeden milimeter nad zemou''. Vravia, že sa cítia ľahší ako vzduch a na svoje hopsanie na zadku sú celkom pyšní. \n\nViď súvisiace položky o transcedentálnej meditácii. \n\nĎalšie čítanie\n*Yogic Flying\n*Keene, M. Lamar. The Psychic Mafia (Prometheus, 1997).\n*Randi, James. ~Flim-Flam! (Buffalo, New York: Prometheus Books,1982), chapter 5, "The Giggling Guru: A Matter of Levity."\n*Rawcliffe, Donovan Hilton. Occult and Supernatural Phenomena (New York: Dover Publications, 1988).\n~~copyright © 2000 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2004 Vladimír Luknár~~
Ley čiary sú domnelé zoradenia starovekých alebo svätých miest, ako sú napr. kamenné kruhy, stojace kamene, pyramídy z kamenia a kostoly, v istých priamych líniách. Záujem o Ley čiary sa začal po vydaní knihy z roku 1922 s názvom Early British Trackways od Alfreda Watkinsa (1855-1935), samouka, amatérskeho archeológa a amatérskeho odborníka na starovek. Vzhľadom na skutočnosť, že na mape Blackwardine, neďaleko Leominsteru v Anglicku, sa mu podarilo spojiť početné staroveké miesta sériou priamych čiar, ''začal byť presvedčený, že objavil starovekú obchodnú cestu.'' A tak záujem o tieto domnelé obchodné cesty ako o zdroje mystickej energie u zástancov hnutia New Age v Anglicku značne vzrástol. \n\nDnes sú Ley čiary všade prijímané New Age okultistami ''ako zdroje sily alebo energie'', priťahujúc nielen zvedavých New Age vyznávačov, ale tiež mimozemšťanov s ich UFO ako aj pozemšťanov s ich prútikárstvom. Títo New Age okultisti veria, že na Zemi existujú miesta, ktoré sú plné zvláštnej "energie". O Stonehenge, Mount Evereste, skale Ayers v Austrálii, Nazce v Peru, veľkej pyramíde v Gize, Sedone v Arizone, sa, okrem ďalších miest, vraví, že obsahujú špeciálnu energiu. Pre tento názor neexistujú žiadne dôkazy, okrem zvyčajnej subjektívnej istoty založenej na nekontrolovaných pozorovaniach neškolenými oddanými. Napriek tomu zástancovia tvrdia, že domnelá energia je prepojená na zmeny v magnetických poliach. Nič z toho nebolo dosiaľ vedecky overené. Vznikli však mapy, ktoré obsahujú čiary, ktoré vraj ohraničujú miesta na zemi so špeciálnou energiou. Napríklad, Umelecká komisia v Seattle dala skupine New Age prútikárov nazvanej Geo Group 5000 dolárov za zhotovenie Ley čiar mapy Seattlu. Teraz si od nich môžete za 7 dolárov kúpiť výsledné fotografie, zhotovené zo satelitných snímkov oblasti Seattle. Hrdo prehlasujú, že "tento projekt urobil zo Seattle prvé mesto na Zemi, ktoré má vyvážený a vyladený systém ley čiar." \n\nUmeleckú komisiu kritizovali skeptickí občania za financovanie New Age hnutia, teda pohanskej sekty, ale umelecké dielo je stále periodicky vystavované v budovách patriacich mestu v rámci Seattle. \n\nObčania majú plné právo byť skeptickí. Toto o svojom projekte vraví Geo Group: "Víziou Projektu Lay čiar v Seattle je liečiť Pozemské energie v oblasti mesta Seattle identifikovaním ley-čiar centier v Seattli, neutralizujúc negatívne energie a potom zosilnením pozitívneho potenciálu silových ley-čiar centier. Veríme, že výsledkom bude pokles chorôb a dobro a dosiahnutie potenciálu Seattlu ako centra sily pre dobro na vesmírnej lodi Zem." \n\nTáto vízia Geo Group je trochu viac ako len profesiou viery. Je to reminiscencia na tvrdenia transcedentálnej meditácie.\n\n~~Dodatok prekladateľa\nSlovo "ley" znamená v angličtine "neobrobený kus pôdy, úhor, lado". Keďže mi to nedávalo žiadny zmysel, opýtal som sa Davida R. Cowana, odborníka na "ley lines", aby mi pomohol objasniť pôvod výrazu "ley lines". Odpovedal:"Podľa The New Ley Hunters Guide možno nájsť pôvod výrazu v latinskom slove "lucus", čo znamená lesík a čo je odvodené od slova "lucere" (žiariť)." \nMusím sa priznať, že ani po tomto vysvetlení nie som schopný výraz pochopiť a už vôbec nie preložiť…Keď som pánovi Cowanovi odpovedal, že vôbec tým ley čiaram nerozumiem, a spolu so mnou tomu neveria ani žiadni vedci, poskytol mi nasledovné poučenie:\n//Neprekvapuje ma, že toľkí ľudia vravia, že ley čiary neexistujú, ale po tom, čo som ich sledoval v dĺžke viac ako 3000 míľ, môžem povedať, že definitívne existujú - je to systém čiar prírodnej energie, ktorý vybudovali a ktorý ovládali naši predkovia pred tisíckami rokov. \nJedna takáto čiara, na ktorej momentálne pracujem, je séria nie menej ako deviatich kameňov stojacich v línii s kamenným kruhom na konci, umiestnených v okruhu 30 míľ. \nKaždý stojaci kameň je vybudovaný na bode prírodnej energie, kde povrchová energia vstupuje do kameňa a je potom vyžarovaná nad povrch v podobe ley čiary prírodnej energie pozdĺž línie kameňov, línie, ktorú modifikoval človek. \nNaša vedecká kultúra nemôže pochopiť tento druh energie, stojí tak diametrálne proti nám a sledovanie čiar pomocou prútikov napĺňa vedcov hrôzou - čo je len a len ich problém. \nTúto energiu je možné nájsť v podobe početných vĺn energií prichádzajúcich z plochého povrchu každého z kameňov. Je to úžasne komplikovaná sieť energií, ktorej hlavným účelom bolo sústrediť sa náhrobky mŕtvych. Dúfajme, že moja kniha už na jeseň výjde a tak si o tom budete môcť prečítať viac.//\nNemôžem z toho mať iný dojem, ako že pánovi Cowanovi ide hlavne o to, aby jeho kniha vyšla a dobre sa predávala. Možno si urobil prieskum trhu a vie, že má šancu zbohatnúť. Je predsa toľko ľudí, čo majú radi záhady a radi si to prečítajú. O nejakú vedu či "pravdu" asi nejde... VL~~\n\nĎalšie čítanie:\nhttp://www.geo.org/qa.htm\n~~copyright © 2000 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2004 Vladimír Luknár~~
//"Ak rozumiete životu delfínov v zajatí, začnete postupne vidieť delfínie show so všetkým tým šaškovaním okolo celkom inými očami... Je to zneužívanie. Keď pochopíme, že delfíny to robia, pretože je to pre ne jediný spôsob, ako zostať nažive, celkom jasne zbadáme, o čom to je: o dominancii. Nútime delfíny, aby robili hlúpe veci, ktoré by v prírode nikdy nerobili, pretože nás baví dominovať bezbranným členom iného druhu. Najhoršie na tom je to, že tým učíme deti, že je v poriadku vysmievať sa a nerešpektovať jednu z najúžasnejších bytostí prírody."// ''Richard O'Barry'', Flipperov tréner\n\nTerapia za pomoci delfínov (DAT) zahŕňa plávanie s delfínmi v bazéne, aby sa liečili niektoré mentálne alebo telesné poruchy ľudí. DAT je populárne u rodičov, ktorí veria, že to môže mať značný pozitívny dopad na „kognitívne, telesné alebo socio-emocionálne správanie“ ich handikapovaných detí (Humphries 2003). V roku 2003 typický program stál 2,600 dolárov za päť 40-minútových cvičení. Humphries poskytuje opis tejto procedúry:\n//Terapia sa zvyčajne vykonáva v morských parkoch a delfináriách ako súčasť programov, ktoré umožňujú ľuďom plávať spolu s deflínmi. Deti dostávajúce DAT prechádzajú cez koncentrované stretnutia jeden-na-jednoho po individualizované aktivity s terapeutom (napr. terapeut na reč, zamestnanie alebo telesný terapeut podľa handikapu dieťaťa), kde interakcie s delfínmi sledujú správnu kognitívnu, telesnú alebo socio-emocionálnu reakciu dieťaťa.//\n\nAk keď DAT programy existujú na celom svete, existuje len veľmi málo dôkazov, že plávanie s delfínmi je niečo viac ako obchodnícky trik (Marino and Lilienfeld 1998; Lilienfeld. Lynn, and Lohr 2002). Pokiaľ viem, urobil sa len jeden riadený DAT experiment s náhodnými vzorkami, ktorého výsledky boli publikované v časopise pre odborníkov (British Medical Journal, November 26, 2005). Výsledky boli pozitívne, ale vybraná vzorka bola príliš malá (25 účastníkov) a jej dĺžka bola krátka (dva týždne terapie pre pacientov v depresii). Treba si teda počkať, či účinky DAT na mierne či stredne deprimovaných ľudí sú dlhodobé a či ich možno zopakovať. \n\nAk sa opýtate médií, výsledky sa už dostavili. (Hľadanie cez Google objavilo tucty správ založených na tomto veľmi predbežnom výskume od tituliek ako "Plávanie s delfínmi môže uľaviť depresiu“ až po "Delfín v zálive drží smútok na dištanc."). Tiež si treba počkať na to, či títo výskumníci dokážu demonštrovať, že delfínia terapia je podstatne lepšia ako iné zvieracie terapie, pri ktorých sa používajú domestikované zvieratá.\n\nTáto pochybná terapia môže byť aj nebezpečná. Tak, ako pri iných divých zvieratách, ktoré sú chované v zajatí a ktorým je poskytovaná potrava, delfíny chované v nádobách sa môžu stať agresívnymi a napr. do ľudí vraziť alebo ich uhryznúť (Samuels and Spradlin 1995; Frohoff and Packard 1995; Webster et al. 1998). Existuje tiež riziko bakteriálnej, vírovej alebo plesňovej infekcie (Buck and Schroeder 1990).* \n\nVýskumy v prospech DAT, ktoré boli publikované, boli dosiaľ založené na praktických experimentoch, nie kontrolovaných a sú dosť zásadne nepresné. Napríklad, D.E. Nathanson a niektorí iní urobili viacero štúdií, ktoré sa často citujú na podporu účinnosti DAT. Avšak týmto štúdiam chýbajú kontrolné mechanizmy, „//čím je nemožné stanoviť či ich výsledky boli dôsledkom špecifických účinkov DAT alebo zhodou potenciálne misinterpretovaných faktorov//“ (Marino and Lilienfeld 1998). \n\nIné chyby v práci Nathansona a spol., citujú Marino a Lilienfeld nasledovne:\n//pri porovnávaní odpovedí detí na otázky o delfínoch versus o obľúbených hračkách išlo o dve celkom odlišné miesta, na ktorých opýtaní odpovedali: v prvom prípade vo Vedeckom výskumnom ústave pre delfíny, v druhom išlo o miestny motel, čoho dôsledkom je úplne deformovanie podmienok liečby prostredníctvom okolia.\nSprávania, ktoré sa mohli zhoršiť, neboli nikdy systematicky vyhodnotené či analyzované. Zo 137 dotazníkov, ktoré poslali rodičom, sa vrátilo iba 52%. Bolo tam snáď 48% nespokojných zákazníkov?//\n\nHumphries (2003) vyhodnotil šesť štúdií a nedokázal dôjsť k záveru, že údaje naozaj svedčia o tom, "//že použitie interakcie s delfínmi je čo len o trochu účinnejšie ako iné pomôcky na zlepšenie učenia dieťaťa alebo jeho socio-emocionálneho vývoja.//"\n\nPo preštudovaní viac ako dvadsiatich rokov výskumu, z ktorého väčšina prepokladá účinnosť DAT, Dr. Karsten Brensing (2005) prišiel k záveru: "//Stále ešte neexistuje žiadny dôkaz, že DAT je úspešnejší ako iné terapie so zvieratami.//"\n\nTak prečo je potom terapia taká rozšírená? Čiastočne za to vďačí médiám, ktoré nebývajú dostatočne kritické k výskumom, ktoré sa objavujú v takmer hocijakej súvislosti s delfínmi. Ako Brensing (2005) poznamenáva, je ťažké sa domnievať, že terapia nemá niečo do seba, keď zvážime nasledovné:\n\nDAT sa používa už takmer 20 rokov na pomoc mentálne a telesne postihnutým alebo nevyliečiteľne chorým. Od roku 1982 sa objavilo veľa publikácií o DAT od viacerých psychológov: úplne prvým výskumom bola prípadová štúdia, pri ktorej boli delfíny použité na motivovanie autistického dieťaťa na komunikovanie (Smith 1981). \n\nĎalší experiment naznačoval, že deti sa učili dva až desať krát rýchlejšie a s väčšou retenciou, keď pracovali s delfínmi (Nathanson 1989). Pri interakcii s delfínmi tiež došlo k značným zlepšeniam v hierarchických kognitívnych reakciách pri mentálne postihnutých deťoch (Nathanson & de Faria 1993). Bolo možné pozorovať aj zlepšenie v sociálnej situácii rodín s postihnutými deťmi (Voorhees 1995). Analýza EEG ukázala, že interakcia s delfínmi má relaxujúci vplyv na ľudí (Cole 1996; Birch 1997). \n\nPrezentovaná bola krátkodobá (Nathanson, de Castro & ~McMahon 1997) a dlhodobá (Nathanson 1998) účinnosť DAT u detí s vážnymi postihnutiami. Vychádzajúc zo štúdie s približne 1500 pacientami bolo možné pozorovať pozitívny účinok na detskú autonomickú homeostázu a psychoemocionálny status (Lukina 1999). Okrem toho sa zdalo, že prítomnosť delfínov zmierňuje bolesť u pacientov s atopickou dermatitídou po tom, čo sa kúpali v morskej vode. Ukázalo sa, že stav pokožky sa dramaticky zlepšil a to aj imunologicky, keď hodnoty séra ~IL-8 poklesli (Iikura et al. 2001). Bolo zistené aj zníženie stavu úzkosti u organizovaných skupín turistov plávajúcich s delfínmi (Webb and Drummond 2001). [Viď ďalej Brensinga a jeho dielo pri hľadaní plných titulov týchto referencií].\n\nVšetky pozitívne sociálne účinky DAT možno pripísať účinkom socializácie, ako je zvýšenie dôvery alebo zodpovednosti. Pozitívne hojace účinky možno pripísať mnohým faktorom, od placeba efektu až po subjektívnu validáciu. Avšak dôkaz, že plávanie s delfínmi a nie niečo iné, nejaké iné faktory, je príčinou spokojnosti zákazníkov, za všetky tie roky výskumu tejto témy dosiaľ nebol predložený.\nNapriek nedostatku dôkazov z patrične kontrolovaných štúdií, že plávanie s delfínmi je zvlášť účinnou terapiou, vznikli viaceré hypotézy, ktoré sa snažia vysvetliť, ako DAT funguje. Jedna z nich vraví, že delfíny vysielajú vibrácie hojivej energie. Rosemary Angelis, „Umelec Médií a Uľahčovateľ Vibračnej Energie“, tvrdí, že dokáže tunelovať energiu delfína a že ak niekto položí dlaň nad obrázok, ktorý ona nakreslila, „bude cítiť ich láskavé liečiace energie.“ Touto metódou by sa, keď už nič iné, aspoň dalo vyhnúť násiliu pri chytaní delfínov a ich umiestňovaní do bazénov pre účely ľudí.\n\nInou špekuláciou je to, že ultrazvuk z echolokačných cvakaní delfínov liečí tým, že stimuluje endokrinný systém človeka.\n\nBirch a Cole ukázali, že mozgové vlny človeka sa značne menia vo frekvencii a amplitúde po tom, čo plával s delfínmi - v porovnaní s meraniami pred plávaním. U skupiny, ktorá plávala bez delfínov, nedošlo k žiadnym zmenám. Túto „ideu“ predstavili na jednej konferencii v roku 1996 a odvtedy, ako sa zdá, to ma byť považované za fakt (Brensing).\n\nAvšak Brensing a kolektív preštudovali túto záležitosť a prišli k záveru, že:\n//... ak by aj delfíny vyrábali ultrazvuk nepretržite s maximálnym výkonom 230 dB, doba aplikácie 10 sekúnd na pacienta nie je dostatočne dlhá, aby bola porovnateľná terapeutickému ultrazvuku v humánnej medicíne. Okrem toho, zdá sa, že je prakticky nemožné, aby delfín mohol vyprodukovať ultrazvuk na viac ako niekoľko minút pri jeho maximálnej sile a nasmeroval ju len určitému pacientovi. Ak by sa to naozaj malo diať, tak by existovalo vážne riziko, že by ultrazvuk mohol poškodiť aj biologické tkanivo// (Brensing a kol. 2003)\n\nV každom prípade, ak je ultrazvuk naozaj oným liečiacim faktorom, prečo jednoducho nepoužívať liečbu ultrazvukom?\n\nDvaja britskí vedci vyslovili hypotézu, že „//echolokačný systém, estetická hodnota a emócie vyvolané stretnutím s delfínmi by mohli vysvetľovať liečiace vlastnosti cicavcov.//"\n\nJedným z pionierov stretávania sa ľudí a delfínov bol John Lilly, lekár, ktorý bol tiež priekopníkom pri sebaexperimentovaní s LSD a pri výskume zmyslovej deprivácie. Lilly veril, že bol v paranormálnom kontakte s mimozemšťanmi, ktorí ho pri jeho výskume s delfínmi riadili. Považoval delfíny za prenosové médium medzi mimozemšťanmi a ľuďmi. * Nuž, niet veľa dôvodov akceptovať Lillyho paranormálne alebo psychotické zábavky.\n\nNapriek nedostatku riadne kontrolovaných pokusov je DAT na celom svete populárnym fenoménom, ktorý je doslova neregulovaný. Istá skupina, Upledger Foundation, spája svoj vlastný, špeciálny druh šarlatánstva - kraniosakrálnu terapiu - s DAT. Účtujú si 4500 dolárov za štvordňový program a pravdepodobne pritiahnu mnoho zúfalých rodičov, ktorí skočia na ich výzvu pre deti "//s diagnózami od mozgovej obrny cez poškodenie mozgu až po poranenia chrbtice a chronické bolesti.//"\n\nAk by neexistovalo toľko morských parkov a delfinárií, nebol by taký veľký záujem o DAT. Je naozaj ťažké odolať príťažlivosti týchto morských tvorov so zamrznutým úsmevom, ale ľudia prepadajú vážnemu sebaklamu, ak si myslia, že vedia, aké to je byť delfínom. V každom prípade, delfíny sú divé zvieratá a používať ich pre našu zábavu alebo si predstavovať, ako sa s nami majú dobre, je dosť neľudské a nesprávne. (Dr. Betsy Smithová, jedna z priekopníčok DAT pre autistické deti, zanechala svoj výskum s delfínmi v zajatí kvôli etickým dôvodom.)\n\nJe dojímavé, že tak veľa ľudí reaguje emocionálne a stimulovane na plávanie s delfínmi, ale chce to poriadnu dávku ľahkovernosti domnievať sa, že tieto prekrásne tvory si želajú to isté ako my: naše dobré zdravie a pohodu.\n\nĎalšie čítanie\n*Therapeutic & Other Hoaxes: How They Hurt People\n*Why Bogus Therapies Often Seem to Work by Barry L. Beyerstein\n*Social and judgmental biases that make inert treatments seem to work. by Barry L. Beyerstein\n*Marine mammals and disease\n*~AquaThought Foundation\n*Cetacean Society International Whales Alive! Vol. VII No. 2 April 1998 What About Dolphin Assisted Therapy? by William Rossiter, CSI President\n*Upledger Foundation\n*The Upledger Institute\n*James Randi on John Upledger\n*DAT.com\n*Dolphin healing\n*Antonioli, Christian and Michael A. Reveley. "Randomised controlled trial of animal facilitated therapy with dolphins in the treatment of depression." British Medical Journal, November 26, 2005.\n*Brensing, Karsten. (2005). Expert Statement on "Swim With The Dolphin Programs And Dolphin-Assisted Therapy."\n*Brensing, Karsten, K. Linke, and D.Todt. (2003). "Can dolphins heal by ultrasound?" Journal of Theoretical Biology, 225 (1): 99-105.\n*Buck, C. D., and J. P. Schroeder. (1990). "Public Health Significance of Marine Mammal Diseases," in Handbook of Marine Mammal Medicine: Health, Disease, and Rehabilitation, ed. L.A. Dierauf, pp. 163-173, CRC Press, Cleveland, OH. \n*Frohoff, T. G. and J. M. Packard. (1995). "Interactions between humans and free-ranging and captive bottlenose dolphins." Anthrozoös 8(1):44-54.\n*Humphries,Tracy L. Ph.D. (2003). "Effectiveness of Dolphin-Assisted Therapy as a Behavioral Intervention for Young Children with Disabilities"\n*Lilienfeld, S., Lynn, S., & Lohr, J. (2002). Science and pseudoscience in clinical psychology. New York: Guilford Press.\n*Lilly, John. (1996). The Scientist: A Metaphysical Autobiography. Ronan Publishing.\nMarino, L. and S. Lilienfeld (1998). "Dolphin-assisted therapy: flawed data, flawed conclusions." Anthrozoos, 11(4), 194-200.\n*Samuels A. and T. Spradlin.(1995). "Quantitative behavioural study of bottlenose dolphins in swim-with-dolphin programs in the United States." Marine Mammal Science 11(4):520-544.\n*Smith, Betsy A. (1996). Dolphin Assisted Therapy. Tokyo: Kodansha Publishers.\nWebster, L. S., D. T. Neil, and C. A. Madden. (1998). "Dolphin-initiated inter- and intra-specific contact and aggression during provisioning at Tangalooma." Special Topic report, Department of Geographical Sciences and Planning and School of Marine Science, The University of Queensland\n~~copyright © 2005 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2006 Vladimír Luknár~~
Liečba magnetom, alebo "magnetická terapia", je metóda alternatívnej medicíny, pri ktorej sa používajú statické (čiže nepohybujúce sa) magnety na zmiernenie bolesti a iných zdravotných problémov. Takzvané terapeutické magnety sa obyčajne vkladajú do náramkov, prsteňov alebo do vložiek topánok, hoci na trhu existujú aj magnetické matrace a magnetické oblečenie.\n\nZa ostatné tri dekády mnohé dobre realizované štúdie ukázali, že statické magnety nemajú o nič väčší alebo menší účinok ako zariadenia neobsajúce žiadny magnet. Podľa týchto štúdií magnetické terapie pravdepodobne nemajú na ľudí, ktorí ich používajú, žiadny iný väčší efekt okrem placebo efektu.\n\nNapriek nedostatku vedeckých dôkazov, že komečne dostupné zariadenia magnetickej terapie majú vôbec nejaký účinok, magnety na osobné používanie zostávajú mimoriadne populárne. Celosvetový predaj liečebných magnetov sa, podľa BBC, odhaduje na minimálne 1 milardu dolárov. \n\n!!Ako by to malo fungovať?\nMagnetická terapia je známa minimálne 2000 rokov, ako tvrdí správa z Langone Medical Center pri New York University. Predpokladá sa, že ľudoví liečitelia v Európe aj v Ázii používali magnety na liečbu najrôznejších ochorení. Vtedajší liečitelia sa zrejme domnievali, že magnetmi je možné vytiahnuť chorobu z tela. (Celkom vtipné, nie?) \n\nDnes tí, čo sú presvedčení o účinnosti magnetickej terapie, často citujú schopnosť statických magnetov zmeniť bioenergetické pole (biopole) človeka. Podľa Amerického kongresu pôrodníkov a gynekológov ide o "energetické polia, ktoré by mali obkolesovať ľudské telo". Liečitelia používajúci isté alternatívne lekárske techníky asi budú nazývať tieto domnelé bioenergetické polia "životnou silou", chi alebo tokom energie. Niektorí sú presvedčení, že tieto polia je možné manipulovať - niekedy aj pomocou magnetov - a tým liečiť ochorenie alebo zranenie, aspoň podľa článku zverejneného v roku 1999 v Scientific Review of Alternative Medicine.\n\nMnohé spoločnosti, ktoré predávajú terapeutické magnety, tiež tvrdia, že malý magnet v náramku či v inom zariadení pomáha zvyšiť prietok krvi v oblasti, na ktorú magnet pôsobí. A tento zvýšený prietok potom vraj pomáha tkanivu uzdraviť sa rýchlejšie. Hoci táto myšlienka môže zniesť prijateľne, pretože krv obsahuje železo a železo je priťahované magnetom, železo v krvi je viazané na hemoglobín a v skutočnosti nie je feromagnetické (to je ten permanentný druh magnetizmu, ktorý, napríklad, udrží magnet na chladničke). Ak by bola krv feromagnetická, tak by vlastne musela vybuchnúť, keď naše telo vystavíme scanovaniu magnetickou rezonanciou, pretože tam sa používajú magnety, ktoré sú tisíckrát silnejšie ako magnety v narámkoch. Tvrdí Dr. Bruce Flamm, profesor klinického pôrodníctva a gynekológie na University of California, v Irvine, USA.\n\nBez ohľadu na toto všetko, terapeutické magnety určené na utlmenie bolesti vydávajú magnetické pole, ktoré je väčšinou také slabé, že ani nemôže preniknúť pokožkou. Môžete si to vyskúšať, ak budete pozorovať slabú interakciu medzi magnetickou vložkou do topánky a kovovou sponkou oddelenou len ponožkou. Ľudská pokožka je asi 3 mm hrubá, hrubšia ako niektoré ponožky.\n\nVäčšina bežne používaných terapeutických magnetov má od 400 do 800 gaussov (jedna z jednotiek, ktorými sa vyjadruje sila magnetického poľa). Známe tiež pod názvom permanentné magnety, statické magnety používané v magnetickej terapii sa vyskytujú v dvoch rôznych nastaveniach polarity. Magnety sú buď unipolárne, čo znamená, že majú na jednej strane sever a na druhej juh, alebo sú so striedavým magnetickým poľom, čo znamená, že sú vyrobené z plátu magnetického materiálu so severnými a južnými magnetmi zoradenými striedavo.\n\n!!Čo vravia štúdie\nVedecké štúdie na ľudských subjektoch nepreukázali účinnosť magnetov pri liečbe bolesti alebo stuhnutých kĺbov a svalov. Jedna z najväčších bola publikovaná v roku 2007 v časopise Canadian Medical Association Journal a obsahovala systematický prehľad o početných štúdiách o statických magnetoch realizovaných za posledné roky. Zatiaľ čo niektoré menšie štúdie naznačovali terapeutický účinok, tie väčšie nie. Z toho výskumníci vyvodili nasledovné:"//Získané dôkazy nepodporujú používanie statických magnetov na zmiernenie bolesti a preto magnety nemožno odporúčať ako účinnú liečbu.//"\n\nJeden kladný účinok často citovaný zástancami magnetickej terapie pochádza zo štúdie z roku 1997 z Baylor College of Medicine, nazvaný "Účinok statického magnetického poľa na bolesť u pacientov prekonajúcich detskú obrnu: dvojitá slepá pilotná štúdia."\nVýsledky tohto výskumu, ktorý viedol Carlos Vallbona, hlásili "//významné a náhle utíšenie bolesti u pacientov" po použití magnetov o sile 300-500 gaussov// (asi 10 krát viac ako má bežný chladničkový magnet) //po dobu pôsobenia 45 minút na postihnuté miesto u 50 patientov s bolesťou//".\n\nAle podľa Jamesa Livingstona, bývalého fyzika z General Electric prednášajúceho na MIT, bola táto štúdia z Bayloru aj malá aj do istej miery kontroverzná. Ukázalo sa, že obaja lekári, ktorí štúdiu realizovali, sami už predým používali magnety sami na sebe, na utíšenie bolesti vlastných kolien. To prináša isté pochybnosti o objektivite výskumníkov, vraví Livingston. Vallbona ani jeho kolega už nikdy svoje kladné výsledky nezopakovali na väčšej štúdii a na túto tému vlastne už nikdy viac nič nepublikovali.\n\nV roku 2006, sa Flamm z UC v Irvine odhodlal podrobne preskúmať vedu okolo terapeutických magnetov v článku, ktorý publikoval spolu s Leonardom Finegoldom, profesorom fyziky na Drexelovej univerzite. Pre svoj článok uverejnený v British Medical Journal autori prešli vedeckú literatúru o účinnosti komerčne dostupných terapeutických magnetov pri liečbe najrôznejších ochorení. Nenašli žiadne dôkazy o tom, že tieto magnety skutočne fungujú.\n"Pokiaľ ide o statické magnety, rozhodne neexistujú žiadne dôkazy o ich účinnosti" vyhlásil Finegold pre Live Science.  \n\nJeho tvrdenie je v zhode s názorom National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) na liečbu magnetom. Na web stránkach NCCIH nájdeme, "//vedecké dôkazy nepodporujú používanie magnetov na tíšenie bolesti.//" Táto organizácia tiež tvrdí, že neexistujú ani žiadne dôkazy o účinnosti magnetov pri liečbe stavov ako je fibromyalgia. \n!!!Ďalšie zdroje\n • The American Cancer Association má celé stránky určené na zbúranie mýtu o tom, že magnetom je možné liečiť rakovinu. \n • web stránka na Mayo Clinic píše o transkraniálnej magnetickej stimulácii a vysvetľuje, ako môžu magnety účinne pomáhať v medicíne.\n\n^^Elizabeth Palermo (c) 2015 http://www.livescience.com/40174-magnetic-therapy.html^^
Liečba močom sa týka jedného z viacerých použití moču pri prevencii alebo liečbe chorôb, pri skrášlovaní alebo prečisťovaní čriev. \n\nVäčšina oddaných stúpencov ''pije stredný prúd svojho ranného moču''. Niektorí dávajú prednosť priamo ešte pariacemu sa moču, iní ho miešajú s džúsom alebo ho podávajú s ovocím. Ďalší majú radšej pár kvapiek moču zmiešanými s čajovou lyžičkou vody aplikovanými pod jazyk niekoľkokrát za deň. New Age nadšenci bez pochyby dajú prednosť svojej dávke s večerným šalátom pokvapkaným Piss & Vinegar dressingom (moč a ocot), ktorý možno dostať v špecializovaných alternatívnych obchodoch. Niektorí sa umývajú vo svojej vlastnej zlatej tekutine, aby zlepšili kvalitu svojej pokožky. Mnohé moderné japonské ženy sa vraj kúpavajú v moči. Tí naozaj odvážni používajú svoj vlastný moč ako klystír. Moč nie sú práve raňajky šampiónov, ale je to výberový elixír pre mnohých svätých mužov v Indii, kde sa pitie moču praktizuje už tisíce rokov. Takýto nápoj je tiež preferovanou voľbou pre rastúci počet naturopatov a iných obhajcov „prírodnej liečby". \n\nMedzi hlavné dôvody, ktoré priťahujú ľudí k tomuto druhu vrcholnej domácej pijatiky, patrí jej cena, dostupnosť a prenositeľnosť. Je oveľa lacnejšia ako iné „živé vody", ako napr. whisky (uisge beatha), ktorá tiež bola oslavovaná pre svoje medicínske kvality. Avšak ''na rozdiel od whisky je moč vždy k dispozícii'', každý si stále nosí svoju zásobu a pre väčšinu ľudí nie sú žiadne otravné vedľajšie účinky. Okrem toho, nutkanie na nadmerné pitie pri moči takmer vždy absentuje. To isté sa nedá povedať o starom dobrom slade ako je, napríklad, Highland Park alebo o dobrej whisky ako Black Bush. \n\nMnohí zástancovia tvrdia, že moč je všeliek. Niet prakticky nič, čo by neliečil. Vraví sa, že moč je účinný proti chrípke, bežnému prechladnutiu, zlomeným kostiam, bolesti zubov, suchej pokožke, psoriáze a všetkým problémom s kožou. Vraví sa, že spomaľuje starnutie a pomáha pri AIDS, alergiách, pri uhryznutiach zvierat a hadov, astme, chorobe srdca, zvýšenom tlaku, popáleninách, rakovine, otrave chemikáliami, kiahňach, zápche a zápale pľúc. Vraví sa, že pomáha proti dyzentérii, opuchoch, ekzémoch, podráždení očí, únave, horúčke, kvapavke, plešatosti, nespavosti, hepatitíde, Kaposiho sarkómu, lepre, lymfatickým poruchám, tuberkulóze, Parkinsonovej chorobe a ešte proti desiatkam rozličných problémov. Jeden nadšenec nazýva liečbu močom „//jedným z božských prejavov kozmickej inteligencie//." Prostredníctvom moču vypustí svoje ^^1^^kundalini, ktoré mu skočí do jeho tretieho oka, čo mu prináša okamžité osvietenie.\n\n~~(^^1^^kundalini - {hinduizmus} je energia, ktorá drieme pri koreni chrbtice a ktorú možno aktivovať jogou, pričom v procese spirituálnej dokonalosti cestuje nahor prostredníctvom čakier, pozn.prekl.)~~ \n\nS takými skvelými vlastnosťami je úžasné, že sa vôbec veda snažila vyvinúť nejaké lieky, keď už mala kľúč k zdraviu, takpovediac, vo fľaši. Každý z nás je chodiaca lekáreň. Homer Smith (Človek a jeho Bohovia) raz napísal, že „človek je stroj na premenu vína na moč." Ani len netušil, že človek je stroj na premenu takmer všetkého na medicinálne tonikum. \n\nNapriek tvrdeniam autorov kníh o liečbe močom, vedecký dôkaz, že by sme všetci mali začať popíjať svoj moč, nestojí ani za fajku močky. Podľa močofilov nám súčasná medicína úmyseľne zatajuje skutočnosť, že v močovom mechúri nosíme zázračný liek. Istý samozvaný expert na túto tému tvrdí: \n„//vedecká komunita už celé desaťročia vie o úžasných účinkoch moču a predsa nikomu z nás o tom ešte nepovedala. Prečo? Možno si myslia, že je to príliš kontroverzné. Alebo možno skôr neexistuje monetárna odmena za to, aby ľuďom povedali, čo vedci vedia o najneobyčajnejších prírodných liečiacich prvkov na svete.//" \n\nToto je bežný argument zástancov alternatívnych terapií: chamtivosť lekárov ich vedie k tomu, že sa spiknú proti chiropraktikom, chelačným terapeutom, atď. Dôkazy o tomto spiknutí by však nevyplnili ani chemickú kadinku. Čiastočným dôvodom teórie o domnelom spiknutí, aby sme nevedeli o zázraku vlastnej cikaninky, je skutočnosť, že si mnohí ľudia myslia, že moč je jedovatý. Moč vo všeobecnosti nie je toxický a nezomriete na otravu močom, ak svoj deň začnete pohárom vlastného zlatistého moku. Avšak ťažko môžeme viniť medicínu, že o tejto téme nič nevieme. V každom prípade, to, že moč nie je toxický, ešte neznamená, že je pre vás užitočný. Ani vlasy nie sú toxické a hoci by mohli byť dobrým zdrojom ^^2^^vlákniny, vo všeobecnosti nechceme mať v jedle vlasy. \n\n~~(^^2^^Predpokladám, že ide o žart alebo pokus o slovnú hračku, vlasy neobsahujú vlákninu v zmysle, aký poznáme z vedy o potravinách, pozn. prekl.)~~ \n\nĎalej, hoci je pravda, že niektoré zo zložiek moču boli testované alebo sa testujú na potenciálne alebo skutočné liečebné účinky, neznamená to, že pitie moču je liečivé. Možno sa niekedy zistí, že niektorá z chemikálií prítomná v moči je účinná proti rakovine. Avšak pitie vlastného moču sotva môže mať účinok na túto chorobu. Je tiež pravda, že niektoré látky z moču sú užitočné. Napríklad, ak prijmete viac vitamínu C (vo vode rozpustný vitamín), ako je vaše telo schopné využiť, vylúčite ho vo svojom moči. To neznamená, že pitie vlastného moču je dobrý spôsob ako dostávať do tela vitamín C. Pomaranč alebo tabletka by asi boli vhodnejšie. Avšak ak vymočíte nadmerné množstvá vitamínu C, čo si myslíte, že urobí vaše telo, keď to vypijete? Vravíte, že ho znova vylúči? Správne. Dôvod, prečo môže moč obsahovať vitamíny a minerály, je ten, že ich telo nepotrebovalo alebo nevedelo využiť. To si môžete rovno naliať plný pohár vody a zapiť novú dávku vitamínov a mierálov. Dokonca aj močovina, ktorá môže byť vo veľkých množstvách jedovatá, sa v moči vyskytuje v takých malých množstvách, že je len veľmi malá šanca, že sa niekto pitím vlastného moču otrávi. \n\nZdá sa, že pôvod tejto nezvyklej praktiky je v istých náboženských rituáloch okolo rieky Hindus, kde sa v tantrických náboženských tradíciách nazýva amaroli. Tantrická tradícia je známa pre svoje opovrhovanie konvenčným správaním ako prostriedku pre nastolenie morálnej nadradenosti tých, čo ju praktizujú. Je tiež možné, že táto praktika súvisí s poverami založenými na sympatetickej mágii. Pretože moč je vylučovaný z toho istého telesného orgánu, ktorý sa používa na sex, azda sa myslelo, že pitie moču je niečo ako sexuálny životabudič. V každom prípade, to, že by Indovia mali pred 4000 rokmi vedecké dôvody pre pitie moču, je veľmi nepravdepodobné. \n\nIným dosť nevedeckým tvrdením, ktoré ako sa zdá, je močofilmi akceptované, je to, že moč je v skutočnosti krv, pretože je to produkt filtrácie krvi v obličkách. Je dosť nepravdepodobné, že keby ste potrebovali transfúziu, kľudne bude stačiť moč. \n\nĎalším zavádzajúcim tvrdením močofilov je, že zárodočná blana je vlastne len moč: fetálny moč. Ak je to dobré pre plod, tak by to malo byť dobré aj nás všetkých. Toto o probléme hovorí expertka na moč Martha Christyová: \n//...zárodočná blana, ktorá ohraničuje ľudské plody v maternici je predovšetkým moč. V skutočnosti dieťa nepretržite „vdychuje" zárodočnú vodu plnú moču, a bez tejto kvapaliny by sa pľúca nevyvinuli. Lekári si tiež myslia, že mäkkosť pokožky dieťaťa a schopnosť plodu rýchlo sa zahojiť bez jaziev po predpôrodnej operácii je spôsobená liečebnými vlastnosťami močom naplnenej plodovej vody. //\n\nNiektoré z chemikálií nájdených v plodovej vode sa nevyskytujú vo väčšine vzoriek moču. Je prinajmenšom zavádzajúce tvrdiť, že plodová voda je „v podstate" moč. Bolo by presnejšie povedať, že obe kvapaliny sú v prvom rade vodou. Neviem, o ktorých doktoroch hovorí, ale väčšina rodičov vám povie, že keď sa dieťa dostane po pôrode von, jeho pokožka je všetko iné len nie krásna. Celkom bežné porovnanie je vráskavá slivka. Takže sa viac podobá na pokožku niekoho, kto bol pridlho v bazéne. Pokožka dieťaťa sa stane vláčnou až po tom, čo sa na istý čas dostane zo svojho tekutého prostredia. Podľa Kim Kellyovej, naturopatickej lekárky a zdravotnej sestry zo Seattle, je na to dôvod. Novorodenci vo svojich tukových žľazách netvoria olej ešte niekoľko týždňov po narodení a preto ich pokožka vyzerá suchá. Podľa Kellyovej skôr ako by mala plodová voda spôsobovať mäkkosť pokožky, je plod obalený v maternici vernixom, čo je smotanovitá substancia slúžiaca ako prekážka medzi dieťatkom a plodovou vodou. Takže, pokiaľ váš moč nie je plný vernixu, používať ho pleťové mlieko vám asi nepôjde. \n\nČo je moč? Moč je zvyčajne žltá alebo číra kvapalina, podľa zdravia a stravy človeka. Zvyčajne páchne po čpavku a to vďaka dusíkovým zvyškom, ktoré tvoria asi 5% kvapaliny (zvyšných 95% je voda). Je to mierne kyslá tekutina, ktorá vyplavuje z obličiek odpad. Obličky obsahujú milióny nefrónov, ktoré filtrujú toxíny, odpad, natrávenú vodu a minerálne soli von z krvného toku. Obličky podľa potreby regulujú aktivitu krvi vylučovaním nadmerným alkalických solí. Hlavnou zložkou dusíkatých zvyškov v moči je močovina, produkt rozkladu bielkovín. Močovina je, okrem iného, diuretikum. Priemerná produkcia moču u dospelého človeka je jeden až dva litre denne. Močový mechúr, v ktorom sa moč pred vylúčením uchováva, dokáže priemerne zadržať asi 4 až 5 dl kvapaliny, hoci priemerný objem vylúčenia je asi polovica tohto množstva. Okrem kyseliny močovej, čpavku a kreatínu, obsahuje moč mnohé iné odpadné látky v miniatúrnych množstvách. \n\nAk je niečo odpadným produktom, neznamená to, že samotná látka je jedovatá alebo škodlivá. Znamená to len, že telo nedokáže v danom čase túto látku absorbovať. Mnohé zložky moču môžeme v podstate považovať za zvyšky potravy. Môžeme nadmerné množstvá potravy buď vyhodiť alebo ich zjesť po tom, čo sa podstatne zriedia vodou a zmiešajú. Bohužiaľ, s močom nemôžeme stráviť odpadné produkty v tej forme, v akej sme ich pôvodne strávili. \n\nPre väčšinu ľudí asi nebude moč vo väčšine prípadov škodlivý. Avšak s najväčšou pravdepodobnosťou nebude ani užitočný ani zdravý s výnimkou tých prípadov, kedy sa človek ocitne zasypaný pod budovou alebo stratený na mori na týždeň alebo dva. V takýchto situáciách môže byť pitie vlastného moču otázkou života alebo smrti. Ale ako denné tonikum existujú chutnejšie spôsoby ako dostať do krvi zdraviuprospešné látky. A tiež nie každý môže jednoducho začať piť svoj vlastný moč len tak, bez vedľajších účinkov. Čínska asociácia pre liečbu močom varuje, že: \n„//medzi bežné symptómy patrí hnačka, svrbenie, bolesť, únava, bolesť v pleci, horúčka atď. Tieto symptómy sa častejšie objavujú u pacientov trpiacich na dlhodobé alebo vážnejšie choroby a môžu sa zopakovať viackrát. Každý prípad môže trvať 3 až 7 dní, ale niekedy aj mesiac ba dokonca aj viac ako 6 mesiacov. Je škoda, že mnohí prestanú s močovou terapiou len kvôli takejto nepríjemnej epizóde (sic). Je to ako tma pred úsvitom. Ak vytrváme a prekonáme potiaže, dočkáme sa napokon šťastia zo zdravého života.//" \n\nTí istí ľudia radia, že „všetky druhy zápalu hrdla možno liečiť kloktaním moču s trochou pridaného šafranu" a že, „//vypitie asi 30 ml moču… je pre priemerného človeka prospešnejšie ako plne vybavené, multimiliónové lekárske centrum.//" Nepodarilo sa mi nájsť pre tieto tvrdenia žiadne dôkazy. Možno sa dôkaz objavil na Prvej svetovej konferencii o močovej terapii, ktorá sa konala vo februári 1996 v Indii. Alebo sa možno objavila v roku 1998 na Druhej svetovej konferencii o močovej terapii, ktorá sa mala konať v Nemecku. \n\nPrečo sa alternatívna liečba, ako je močová terapia, stáva populárnou? Hlavným dôvodom je pravdepodobne to, že sa zdá, že funguje. Pre každú populárnu alternatívnu terapiu bude vždy existovať značný počet svedectiev od ľudí, ktorí vedia, že liečba zaberá. Vedia to, pretože ju vyskúšali a „pomohla" alebo ich „vyliečila" z nejakého druhu choroby. Nemá veľký zmysel vravieť týmto pravým veriacim, že väčšina ich ochorení by sa bola vyliečila sama a choroby by sa boli stratili, aj keby s nimi nič nerobili. Možno, že niekoho prestali bolieť zuby alebo sa mu stratili vyrážky na tvári po tom, čo sa napil pohára so zlatým mokom, ale to ešte nie je skutočný dôkaz, že je medzi tými dvoma vecami nejaký súvis (viď položku o post hoc chybných záveroch). Podobne sa vám nepodarí vyviesť veriaceho z jeho viery tým, že poznamenáte, že mnohé choroby z neznámych dôvodov prejdú do stavu remisie a že len preto, že sa remisia dostavila po mesačnom popíjaní moču, nemožno povedať, že to má nejaký súvis. A môžete sa aj zničiť vysvetľovaním pravému veriacemu, že hneď od začiatku im ten ich alternatívny liečiteľ stanovil zlú diagnózu. A tak vlastne nikdy neboli vyliečení, pretože im nikdy nič nebolo. \n\nPravdepodobne najbežnejším dôvodom pre „účinnosť" alternatívnych terapií je placebo efekt. Súčasťou mnohých chorôb je behaviorálna zložka, často spájaná so subjektívnym hodnotením svojej bolesti. Viera ovplyvňuje správanie a správanie má vplyv na telo. A tak, ak niekto verí v terapiu, ide často o to, že sa človek cíti lepšie, alebo si myslí, že sa cíti lepšie alebo koná, aby mu bolo lepšie, aj keď niet objektívneho dôkazu vo forme testov moču alebo krvi, röntgenu atď, ktoré by mohli potvrdiť, že človeku je lepšie. Okrem toho, konať zdravým spôsobom by mohlo spôsobiť objektívne, merateľné zlepšenia. V takýchto prípadoch by bolo zavádzajúce povedať, že liečba bola bez účinku. Avšak nebola to terapia samotná, ktorá viedla k takémuto zlepšeniu, bola to pacientova viera v terapiu. Niekto môže povedať, čo na tom, aký je v tom rozdiel, veď liečba je liečba? Nuž, mohol by v tom byť poriadny rozdiel. Po prvé, možno ani vôbec nešlo o liečbu. To, že sa niekomu zlepší nálada, ešte neznamená, že bol vyliečený. Po druhé, možno, že existuje iná liečba, ktorej sa človek nepriamo vyhne, keď používa „alternatívnu" liečbu. Po tretie, úľava môže byť dočasná, kým lepšia terapia by priniesla trvalejšiu alebo dlhodobú úľavu. Po štvrté, pre tých, ktorým nepomôže alternatívna liečba, to môže mať vážne následky, ktorým sa boli mohli vyhnúť, keby boli hneď liečení správnym spôsobom. \n\nA napokon, mnohí ľudia, ktorí používajú „alternatívnu" liečbu, ju používajú spolu s tradičnou vedeckou medicínou. Ak sa im polepší, pripisujú to „alternatívnej" liečbe, ale keď nie, tak obviňujú tradičnú medicínu. \n\nViď súvisiace alternatívne liečebné praktiky. \n\nĎalšie čítanie \n*"Why Bogus Therapies Often Seem to Work" by Barry L.Beyerstein, Ph.D.\n*Quackwatch\n*The Urine Therapy Home Page\n~~copyright © 2004 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2005 Vladimír Luknár~~\n
~~(skrátené) ~~\nPre tých, ktorí tak ako ja radi navštevujú pahorkatiny Škótska, je myšlienka legendárnej morskej príšery rovnako prirodzená ako škriatky alebo obydlia týčiace sa medzi megalitmi v zelených vrchoch Glencolumcille na tom istom keltskom ostrove neďaleko. Írsko a Škótsko značne prispeli hrdinskými mýtami k rozprávkarským tradíciám, ktoré oživujú a glorifikujú inak drsné a surové životy vidieckych osadníkov. Rob Roy môže na obrovskom plátne kina vyzerať romanticky, ale realita by bola celkom iná. Príbeh Michaela Collinsa by mohol byť skvelým filmom, ale takmer stopercentne by iba romantizoval surové a zbytočné pokusy zničiť utláčateľov prenikajúcich z východu, ktorý je typický pre anglo-írsku históriu až do nedávnych čias. Tieto príbehy a mýty sú otázkou prežitia rasy. Utláčaní ľudia viac ako ktokoľvek iný potrebujú svojich hrdinov a legendy. \n\nLegendy sa zvyčajne zastavia na hraniciach. Niektoré sa však stávajú univerzálnymi symbolmi a ľudia z celého sveta sa zbiehajú, aby navštívili posvätné miesto alebo aby sa mohli pozrieť na zázrak. Lochnesská príšera, s láskou nazývaná Nessie, je jednou z nich. Milióny ľudí putujú do stredného Škótska v nádeji, že uvidia Nessie. Nemálo sa ich vrátilo domov presvedčených, že mali to privilégium vidieͥ záhadnú bytosť. A hoci by nolo prehnané tvrdiť, že ''bolo zaznamenanýcl takmer rovnako,veľa zjavení Nessie ako zjavení Panny Mári'/e, Santa Clausa,alebo mimozemských kozmických(lodí, bolo by nečestné vyhlásiť, že nikto nikdy tú príŭeru nevidel a tým na všetko zebudnúť. Bolo ~aznamenaných mnoho prípadov -$stačilo by zájsť prinajmenškm tak ďaleko aoo do čias Sv.Columba, čo bol ϭrsky mních, k|orý v 6. storo̍í skonvertovah väčšinu Šk˳tska na kresťinstvo. ''Columbo viditeľne skojvertoval aj Nes{ie'', pretože sa vraví, že kým nevyšiel na vodu a neutíšml ju, beštia neprestávala vra;diť. \n\nLegenda Nessie môžm celkom dobre sǺvisieť s keltkým folklórom, ale ja ponechám toto skúmanie iným. Folkló~ nie je moja silná stránka. Zmmeriam sa na modernú Nessie, tú, ktorú vraj videl a odfotogrifoval plukovník Robert Wilson ~ roku 1934: na príšeru pripomϭnajúcu plesiosaura s dlhým k~kom, ktorá sa vynára z tmavýoh vôd. Táto fotografia vyvolala veľa rozruchu. Kým neexisto~ala táto fotografia, Lochness fola iba legenda a mýtus. Miestni poznali starobylú históriu o morskom hadovi. Ale chodili k nazeru skôr relaxovať ako vydívať sa na expelície a hľadaŭ mýtické netvory. Po tejto fo|ografii boli prizvaní experti.,Najprv preskúmali samotnú fotografiu. Mohol to byť plesiosau~us. Áno, ale mohol to byť aj omeň stromu. Alebo vydra. Neskür nasledovali pvieskumy ponorkou s citlivými špičkovými prístrojmi. \n\nDnes tu už máme ''plne rozvinutý turistický prmemysel'', ktorý vraj v roku 19=3 vygeneroval asi 37 miliónov lolárov, kompletne s jazdami na(ponorke (v roku 1994 stála hodina asi 100 dolírov) a multimediálnym turisticoým strediskom.(\n\nBoli aj ďalšie fotografie. ''Bulvárne časopisy dobre plmtia za fotografme'' Nessie a nimktoré podnikavé duše už roky táboria pri jizere v nádeji, že sa im podarϭ zachytiť unioajúcu príšerq na film. Jedna,dobrá fotka a môžu na zvyšok života odísť do dôchodku! Časopis Smithsonian má dokonca web stránku o Nessie, kde obhajuje pokračujúce vedecké výskumy v tejto oblasti. Aj keď sa väčšina vedcov domnieva, že pravdedobnosť existencie príšery je malá, ako praví vedci si ponechávajú dvere pootvorené a čakajú na konkrétny dôkaz vo forme kostry alebo polapenia takéhoto tvora. \n\nOkrem fotografií Nessie bolo zaznamenaných mnoho svedectiev očividne dôveryhodných svedkov. Ako sa niekto môže dívať na všetky tieto "dôkazy" a zavrhnúť Nessie ako výplod ľudskej fantázie, ako ďaľší prípad pareidolie (ďalšia Panna Mária v mukách?). Len pokojne. Začnime s fotografiami. \n\nZačnime príbehom ani zďaleka nie tak fascinujúcom alebo obskúrnom ako príbeh muža z Piltdown, ale ktorý sa prinajmenšom vyrovná falošným fotkám nadprirodzených bytostí, ktoré podviedli Conana Doyla, o najslávnejšej fotografii Nessie, podľa ktorej bola príšera označená ako príbuzný druh dávno vyhynulého plesiosaura, sa ukázalo, že je falošná. Davin Martin, zoológ, a Alastair Boyd, boli členmi vedeckého projektu hľadajúceho Nessie. Londýnsky Sunday Telegraph tvrdí, že práve oni si vymysleli príbeh o falošnej fotke, ktorá bola získaná pomocou detskej ponorky. Christian Spurling, ktorý umrel na jeseň 1993, sa vraj na smrteľnej posteli priznal k svojej úlohe v tomto podvode. Falošnú fotku neurobil plukovník Wilson - jeho meno bolo použité len preto, aby dodalo fotke váhu - ale Spurlingov nevlastný brat, Ian Wetherell. Noviny London Daily Mail si najali Ianovho otca, Marmaduke Wetherella, aby príšeru našiel. Wetherell bol filmový producent, ktorý sa sám označoval za "lovca vysokej". Aká väčšia vysoká by ešte mohla byť okrem Nessie? Až na to, že táto vysoká bola v skutočnosti malým modelom morského hada z umelej hmoty pripevneným k 14 palcov dlhej hračkárskej ponorke. Veľká vysoká sa naozaj stala až takou vysokou, že keď sa malý podvod stal obrovským rozruchom, jeho pôvodcovia sa rozhodli, že najlepšie bude, keď zostanú ticho. \n\nAlastair Boyd, o ktorom sme sa zmienili vyššie ako o jednom z výskumníkov, ktorí objavili podvod s fotografiou, tvrdí, že videl Nessie v roku 1979. Ale jeho Nessie nevyzerala ako dinosaurus. Skôr ako veľryba, povedal. Bola minimálne 20 stôp dlhá a vraví, že ju videl, ako sa kĺže po vode. Nuž, nie je pravdepodobné, že by existovali vydry dlhé 20 stôp, ale existujú kmene stromov dlhé 20 stôp. Je zrejmé, že pri odhadovaní veľkosti predmetov na veľkú vzdialenosť a za nie ideálnych podmienok, sa dajú urobiť chyby. Bez ohľadu na to je Boyd presvedčený, že v jazere sú nejaké tvory. Ale toľko už vieme. Samozrejme, že v jazere sú tvory. Ale sú to naozaj 20 stôp dlhé monštrá veľkosti veľryby, ktoré dosiaľ nebol schopný nikto nájsť a jasne vidieť? A pretože Lochneská príšera podľa príbehov existuje už viac ako 1500 rokov, ak tam naozaj je príšera, nie je pravdepodobné, že by išlo o tú istú príšeru, ktorú videl St.Columbo. Alebo chceme veriť, že nielen že je Nessie obrovská, ale že je aj veľmi stará, akýsi Matuzalem medzi príšerami? Inak povedané, musí existovať viac ako len jedna príšera. Prenechám zoológom, aby vypočítali, koľko príšer je potrebných na zachovanie druhu počas toľkých rokov. Podľa jednej správy, ktorú som čítal, by bola potrebná populácia minimálne desiatich tvorov, aby sa zachoval druh. \n\nTá istá správa tvrdí, že ''Loch Ness nie je schopné uživiť dravca vážiaceho viac ako 300 kg''. Adrian Shine, šéf projektu Loch Ness, povedal, že príšerou by mohol byť baltický jeseter, primitívna ryba s rypákom a ostňami, ktorá dorastá na 9 stôp a váži okolo 450 libier. Toto sa môže niekomu zdať ako ďalší príbeh o rybe, ale existuje vedecký dôkaz, že Nessie je v najlepšom prípade veľká ryba vo veľkom jazere, alebo veľká brázda za loďou vo veľkom jazere. Časopis Naturalist písal o rozsiahlych výskumoch ekológie jazera, ktoré naznačujú, že jazero je schopné uživiť maximálne 30 metrických ton rýb. (Potravinový reťazec jazera je ovládaný baktériami, ktoré rozkladajú vegetáciu, na rozdiel od rias, ako je tomu vo väčšine jazier.) Odhadujúc, že skupina predátorov by nevážila viac ako 10 percent celkovej hmotnosti rýb dostupných ako potrava, vedci prišli k štatisticky hmotnosti 300 kg. Zdá sa mi veľmi divné, že so všetkou tou vyspelou technológiou, ponorkami a tisíckami ľudí hľadajúcich celé roky, nemáme ani len kostičku, ktorú by sme mohli skúmať. Keby v tomto jazere plávalo aspoň desať týchto veľkých monštier, už by sme mali nejaké dôveryhodné zjavenie. \n\nUrčite by ste potiaľto so mnou súhlasili - pokiaľ ale nechcete, aby sa tento podvod/mýtus/legenda ešte dlho udržal. Nemožno poprieť, že ''existujú dobré ekonomické dôvody na udržanie mýtu'' o Lochneskej príšere. Je to dobré pre turistiku. A potom ide, samozrejme, o predaj filmov pre fotografov hľadajúcich veľké zviera. Tu však turizmus vyrástol z mýtu a nie naopak. Tento príbeh by mohol byť povedaný s alebo bez multimediálnych centier a obchodov so suvenírmi o Nessie. \n\nOkrem fotky, ktorú pán Boyd a iní odhalili ako falošnú, existuje ešte mnoho iných fotografií Nessie, ktoré treba brať do úvahy. Nie všetky fotky Nessie sú podvrhy. Niektoré sú pravými zábermi jazera. Tieto fotky sú veľmi sivé a zrnité, so zábermi mútnych vôd s množstvom tieňov a obrysov. Niet pochýb, že niektoré vyzerajú, akoby zobrazovali tvary, ktoré si možno zameniť za morského hada. Tvary by tiež mohli byť interpretované ako drevá, tieň na vlnách, samotné vlny, naplavené drevo alebo plávajúce trosky. Každý, kto cestuje okolo Loch Ness, vidí na vode množstvom tvarov. Jazero je veľmi dlhé, a keď som tam bol ja, bolo aj veľmi nepokojné, hoci práve ten deň bol na škótske letné dni dosť príjemný. Je zrejmé, že keďže som tam bol len jeden deň, neprišiel som do Loch Ness robiť žiadný seriózny výskum monštra. Priznám sa, že som sa ani neunúval zastaviť sa v Drumnadrochit, aby som si pozrel výstavu o Lochnesskej príšere, ktorá, podľa Fodorovho sprievodcu Škótskom, "predstavuje fakty i podvrhy". Bol som tam na dovolenke so ženou, dcérou a budúcim zaťom, a jedným vzácnym priateľom. Boli sme na ceste do Orkney, myslím si, oveľa zaujímavejším miestom ako je Inverness. Nemohol by som však cestovať tak ďaleko a nepozrieť sa na jedno z najslávnejších jazier na svete. Vzhľadom na preplnené parkoviská okolo jazera sme väčšinu nášho času strávili v aute na ceste. A hoci sme toho dňa nevideli žiadne príšery, stále mám živé spomienky na jedno z najdlhších (24míľ) a na celkom iste najhlbšie jazero v Škótsku (750, 800 alebo 900 stôp podľa toho, aký zdroj informácii si vyberiete). \n\nNepochybujem o tom, že niekto, kto sa díva na tie pochmúrne, zvlnené, tienisté vody, môže vidieť veci, ktoré vyzerajú ako Nessie. Nepochybujem o tom, že mnohí, ak nie väčšina z tisícov očitých svedkov, ktorí tvrdia, že videli Nessie, sú čestní, statoční ľudia, ktorí interpretovali svoje vnemy podľa svojho želania. Prišli k brehom jazera a boli poctení návštevou! Sú naozaj výnimoční a ich životy sú odteraz poznačené unikátnosťou. A to najlepšie: majú o čom rozprávať do konca svojho života. Do značnej miery sú ako tá mladá dáma, ktorá vyhlásila, že vrcholom jej života bolo to, keď sa hudobný idol Michael Jackson prehnal cez supermarket:"bolo to ako UFO," povedala! Stavím sa, že bude o tom rozprávať celý svoj život. Kto vie, do akých epických rozmerov tento príbeh mladej dámy pritom porastie? \n\nĎalšie čítanie\n*"It's a Fake!" od Lee Moller\n*Nessie's Home Page - ako dúfam, pre zábavu a poučenie\n*Stránka The Smithsonian Nellie Page pre vážnych kryptozoológov\n*Stránka Pib Burnsa o kryptozoológii\n*Lore of the Loch\n*A ešte jedna stránka o Nessie...zo Švédska\n*The Ogopogo cousin\n*Bauer, Henry H. The Enigma of Loch Ness : Making Sense of a Mystery (Urbana : University of Illinois Press, 1986).\n*Binns, Ronald. The Loch Ness Mystery Solved (Buffalo, New York: Prometheus, 1985).\n*Ellis, Richard. Monsters Of The Sea: The History, Natural History, and Mythology of the Oceans' Most *Fantastic Creatures (New York: Alfred A. Knopf, 1994).\n~~copyright © 1998 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 1999 Vladimír Luknár~~\n
Logický pozitivizmus, tiež známy ako logický empirizmus, je filozofický postoj, ktorý, okrem iného, tvrdí, že ''metafyzika je viac-menej - haluz''. Podľa "//princípu verifikovateľnosti//" pozitivistov je výrok zmysluplný len a jedine vtedy, ak ho možno dokázať alebo vyvrátiť, aspoň v princípe, prostredníctvom skúsenosti. Metafyzické tvrdenia nie je možné dokázať pomocou skúsenosti. Preto sú metafyzické tvrdenia nezmyselné.\n\nKritici logického pozitivizmu upozornili na to, že keďže princíp verifikovateľnosti sám o sebe nie je možné dokázať alebo vyvrátiť pomocou skúsenosti, je nezmyselný.\n\nViď tiež naturalizmus alebo scientizmus.\n\nĎalšie čítanie\n*"Logical Positivism" v Internet Encyclopedia of Philosophy\n*Friedman, Michael. Reconsidering Logical Positivism (Cambridge University Press, 1999).\n*Giere, Ronald N. and Richardson, Alan W. (ed.), Origins of logical empiricism (Minneapolis: University of Minnesota Press,1997).\n~~copyright © 2006 Robert Todd Carroll~~\n~~translation copyright © 2007 Vladimír Luknár~~
Je falošná viera, že sa niekto premenil na zviera, presnejšie, na vlkodlaka. V stredovekej Európe sa bežne verilo, že k lykantropii dochádza v dôsledku čarov alebo bosoráctva. Podľa jednej modernej teórie bol ražný chlieb chudobných ľudí často kontaminovaný námeľom (z huby Claviceps Purpurea), čo spôsobovalo halucinácie a preludy o vlkodlakoch.\n\nHistorky o ľuďoch, ktorí sa premenili na zvieratá, ako sú tigre, labute, opice atď. sú dosť rozšírené a zdá sa, že sa vyskytujú vo všetkých kultúrach, naznačujúc spoločný strach (napr. z miestnych divokých šeliem) alebo túžby (napr. po vlastnostiach zvierat, ako je veľká sila alebo schopnosť lietať) alebo tiež aj rovnaké duševné poruchy.\n\nĎalšie čítanie \n*Eisler, Robert. Man into wolf, an anthropological interpretation of sadism, masochism, and lycanthropy; a lecture delivered at a meeting of the Royal Society of Medicine. With an introd. by Sir David K. Henderson. (London, Routledge and Paul, 1951. \n*Noll, Richard. editor, Vampires, werewolves, and demons : twentieth century reports in the psychiatric literature (New York : Brunner/Mazel, 1992). \n~~copyright © 2006 Robert Todd Carroll~~\n~~translation copyright © 2007 Vladimír Luknár~~
Lysenkizmus bola istá epizóda v ruskej vede, v ktorej hlavnú úlohu zohral nevedecký, roľnícky šľachtiteľ, ktorý sa volal Trofim Denisovič Lysenko (1898-1976). Lysenko bol vedúcim predstaviteľom mičurinizmu v leninsko-stalinských rokoch. I.V. Mičurin bol zástancom lamarckizmu. Lamarck bol francúzsky vedec z 18.storočia, ktorý obhajoval teóriu o evolúcii dávno pred Darwinom. Jeho teóriu však vedci zaoberajúci sa evolúciou v prírode odmietli, pretože nie je ani zďaleka taká výrečná ako evolúcia pomocou prírodného výberu. \n\nPodľa Lamarcka dochádza k evolúcii preto, lebo organizmy dokážu zdediť črty, ktoré nadobudli ich predchodcovia. Napríklad, žirafy sa nachádzajú v meniacom sa prostredí, kde môžu prežiť len požieraním listov vysoko na stromoch. ''A tak naťahujú krk, aby dočiahli listy a toto naťahovanie a túžba naťahovať sa sa (nejako) prenáša na ich potomstvo''. Výsledkom je živočíšny druh, u ktorého sa pôvodne krátky krk vyvinul na dlhý. \n\nTeória prírodného výberu vysvetľuje dlhé krky žiráf ako výsledok pôsobenia prírody, ktorá umožnila druhom kŕmiť sa listami, ktoré rastú vysoko na stromoch, namiesto toho, aby sa pásli tak, ako to robia krátkonohé, krátkokrké zvieratá. ''Nebolo to žiadne cielené správanie, ktoré by bolo odozvou na prostredie'' a ktoré by sa potom prenieslo na ďalšie generácie. Proste tam bolo prostredie, v ktorom boli stromy s listami vysoko a ktoré bolo uprednostňovaným zdrojom potravy pre dlhokrké, dlhonohé zvieratá, ako sú žirafy. V skutočnosti, podľa teórie prírodného výberu, ak by to bol jediný dostupný zdroj potravy, boli by mohli prežiť iba zvieratá s dlhými krkmi alebo tie, ktoré sa vedeli šplhať alebo lietať. Všetky ostatné by vyhynuli. ''Podľa teórie prírodného výberu tu neexistuje žiadny plán, ani Božský ani iný''. Okrem toho, niet nič zvláštneho na tom, že druh prežil. Prežitie len tých najlepšie prispôsobených znamená iba to, že tí, čo prežili, boli najlepšie prispôsobení nič viac. Neznamená to, že tí, čo prežívajú, sú nadradení tým, čo neprežívajú. Prežili, pretože sa dokázali adaptovať na svoje prostredie, t.j. mali dlhé krky, keď existoval dobrý zdroj potravy ľahko dostupnej vysoko v stromoch a súčasne pre ich výšku neexistovali žiadne iné katastrofické nevýhody. Napríklad, ak by sa druh stal natoľko vysokým, že by sa nedokázal páriť, tak by vyhynul. Alebo, ak by bol jediný zdroj potravy dostupný vo výške náhodou obsahoval látku, ktorá by žirafy urobila neplodnými, žirafy by viac neexistovali bez ohľadu na to, ako veľmi by oni samé chceli byť plodné. \n\n''Lamarckizmus uprednostňujú tí, ktorý vidia vôľu ako primárnu silu života'', napr. francúzsky filozof 20.storočia Henri Bergson. Darwinizmus, čiže prírodný výber, zasa ''nenávidia mnohí tí, ktorí veria, že všetko stvoril Boh a že všetko má svoj dôvod: fundamentalistickí teológovia sveta''. Možno by si niekto myslel, že ''marxisti by mali dávať prednosť darwinizmu s jeho mechanistickým, materialistickým, deterministickým a necieleným konceptom prírodného výberu''. Lamarckizmus sa zdá byť príťažlivejší pre zástancov podnikania a voľného trhu, pretože zdôrazňuje vôľu, úsilie, tvrdú prácu a možnosť voľby. ''Avšak Rusko a Sovietsky zväz neboli skutočnými marxistami. Zmenili diktatúru proletariátu na diktatúru profesionálneho diktátora'' (Lenin, potom Stalin). A ani po smrti Stalina sa to nezmenilo - na vrch sa dostalo diktátorstvo vodcov komunistickej strany, ktorí mali kontrolu nad všetkým, vrátane hospodárstva. \n\nV každom prípade, Mičurinov pohľad na evolúciu našiel podporu vodcov strany v Sovietskom zväze. Keď celý zvyšok vedeckého sveta pokračoval v Mendelových myšlienkach a zakladal novú vedu o genetike, Rusko vyvíjalo úsilie zabrániť tejto novej vede, aby sa rozvíjala v Sovietskom zväze. A tak, kým zvyšok vedeckého sveta nemohol dokončiť proces pochopenia evolúcie bez genetiky, Sovietsky zväz využil svoju politickú silu, aby zaistil, že žiadny z jeho vedcov neobhajoval úlohu genetiky v evolúcii. \n\n''Bolo to vďaka Lysenkovi, že mnohí naozajstní vedci, ktorí boli genetikmi alebo ktorí odmietali lamarckizmus v prospech prírodného výberu, boli poslaní do gulagov alebo jednoducho zo ZSSR zmizli''. Lysenko sa dostal k moci v roku 1948 na konferencii v Rusku, kde predniesol vášnivý príhovor, v ktorom označil Mendelove myšlienky za "reakčné a dekadentné" a vyhlásil podobných mysliteľov za "//nepriateľov sovietskeho ľudu//".(Gardner) Tiež vyhlásil, že jeho reč bola schválená Ústredným výborom komunistickej strany. Vedci sa buď začali moci podlizovať, píšúc otvorené listy, v ktorých priznávali svoj omyl a potvrdzovali múdrosť Strany, alebo boli prepustení. Niektorí boli poslaní do pracovných táborov. O iných už nikto nikdy nepočul. \n\nPod Lysenkovým vedením bola veda vedená nie podľa tých najpravdepodobnejších teórií, patrične podložených riadenými experimentami, ale želanou ideológioiu. ''Veda bola praktizovaná ako služba štátu, alebo presnejšie, služba ideológie''. Následok bol predvídateľný: došlo k notorickému zhoršovaniu stavu sovietskej biológie. \n\nMohlo by sa niečo podobné stať v Spojených štátoch? Nuž niektorí by mohli tvrdiť, že k tomu už došlo. V prvom rade, ''existuje hnutie kreacionistov'', ktoré sa snažilo a na istý čas aj úspešne, zakázať výučbu evolúcie vo verejných školách. S Duane Gishom v čele, kto vie, čo by sa stalo, ak by sa Pat Robertson bol stal prezidentom Spojených štátov a Jerry Falwell jeho tajomníkom pre vzdelanie. A potom, tu v Amerike, samozrejme, máme niekoľko dobre známych a dobre financovaných vedcov, ktorí, ako sa zdá, tiež robia vedu v službách ideológie: nie ideológie fundamentálneho kresťanstva ale ideológie rasovej nadradenosti. Lysenko boli proti používaniu štatistiky, ale keby bol dostatočne bystrý na to, aby videl, aká užitočná môže byť štatistika v službách ideológie, asi by bol zmenil názor. Keby bol videl, čo urobili J.Philippe Rushton, Arthur Jensen, Richard Lynn, Richard Herrnstein alebo Charles Murray so štatistickými údajmi, aby podporili svoju ideológiu o rasovej nadradenosti, Lysenko by bol možno vytvoril oddelenie Vrchnej sovietskej štatistiky a mágiou čísel dokázal nadradenosť lamarckizmu nad prírodným výberom a genetikou. Lebo títo pseudo-odborníci na spoločenské vedy nepoznali žiadnu štatistickú koreláciu, ktorú by nedokázali premeniť na kauzálnu tvrdiac, že potvrdzuje ich rasistickú ideológiu. Lysenko by bol možno so svojou mičurinsko-lamarckistickou ideológiou urobil to isté. \n\nĎalšie čítanie \n*Extract from Marxism and the Philosophy of Science: A Critical History by Helena Sheehan\n*Getting Started on Lysenkoism by Robert M. Young\n*The Present Danger To Science and Society by Frederick Seitz\n*Skeptic Magazine Interview With Robert Sternberg on The Bell Curve\n*Gardner, Martin. "Lysenkoism," ch. 12 in Fads and Fallacies in the Name of Science (New York: Dover Books, 1957).\n*Levins, Richard and Richard Lewontin. "Lysenkoism," in The Dialectical Biologist (Boston: Harvard University Press, 1985).\n~~copyright © 2001 Robert Todd Carroll~~\n~~translation copyright © 2002 Vladimír Luknár~~
[[Úvod]] <<toggleSideBar "Ukáž/skry nové" "" hide>> [[Archív položiek]] [[Novodobé mýty]] [[O Skeptikovom slovníku]] [[Kontakt]] [[O používaní]]
Svetlá v Marfe sú svetlá, ktoré sú viditeľné z oblasti asi 16 km východne od mesta Marfa, v americkom štáte Texas. Sú tu hlavnou turistickou atrakciou. Vraví sa, že svetlá vyzerajú, ako keby tancovali na oblohe, mizli a znovu sa objavovali a tak ich niektorí považujú za záhadu. \n\nPre iných nejde o žiadnu záhadu. Sú to alebo navigačné svetlá pre mimozemšťanov alebo duchovia alebo plyn z močarísk alebo rádioaktívne výbuchy alebo guľové blesky. Skeptici, ktorí sa dívajú na svetlá so silnými ďalekohľadmi, tvrdia, že nie sú ničím iným ako svetlometmi a koncovými svetlami áut prúdiacich na štátnej dialnici číslo 67 v Chinati Mountains. \n\nĎalšie čítanie\n*The Marfa "Mystery" Lights v Spook Central\n*Ghost Lights od Kirby F. Warnocka\n*"The Marfa Lights - A Mystery" od Rosemary Williamsovej\n~~copyright © 2001 Robert Todd Carroll~~\n~~translation copyright © 2002 Vladimír Luknár~~
<!--{{{-->\n<link rel='alternate' type='application/rss+xml' title='RSS' href='index.xml'/>\n<!--}}}-->\n\n<style type="text/css">#contentWrapper {display:none;}</style><div id="SplashScreen" style="border: 3px solid #ccc; display: block; text-align: center; width: 320px; margin: 100px auto; padding: 50px; color:#BF2323; font-size: 28px; font-family:Tahoma; background-color:#eee;">Strpenie, prosim,<br><b>Skeptikov slovnik</b> <br>sa musi najprv stiahnut<br>(asi 2.5MB)<blink>...<br></blink><br><br><span style="font-size: 14px; color:red;">potrebuje Javascript a ten bezi lepsie vo Firefoxe, Opere, Safari alebo v Chrome (MS Internet Explorer ma problemy s niektorymi makrami, v podstate by som ani neodporucal).</span></div>
''Marsovým efektom'' označujú astrobiologické tvrdenie Michela Gauquelina, že keď sa Mars nachádza na istých miestach oblohy, rodia sa skvelí atléti v počtoch, ktoré už nemôžu byť náhodné. Ak by to bola pravda, tak astrológovia sú presvedčení, že by to podporilo ich teórie o tom, že veci na oblohe majú priamy vplyv na to, kým a čím sa staneme. Avšak takéto korelácie sú notoricky klzké. Sú nejasné (kto definuje, koho považovať za “skvelého” atléta?) a o významných súvislostiach medzi premennými, ktoré nijako významne nesúvisia, sa predpokladá, že k nim dochádza príležitostne.\n\nV každom prípade to, čo Gauquelin tvrdí o Marse a atlétoch, nie je pravda, aspoň podľa štúdie viacerých francúzskych vedcov. Vzali si na mušku vzorku viac ako 1000 francúzskych atlétov a porovnali ich dátumy narodenia a polohu Marsu s tisíckami iných ľudí. Štúdia nepotvrdila Marsov efekt.\n\nGauquelin radšej nazýval svoje dielo astrobiológiou ako astrológiou. Tiež tvrdil, že objavil významnú súvislosť medzi Jupiterom a vojenskými schopnosťami, ako aj medzi Venušou a umelcami.\n\nViď tiež [[Astrológia]], ilúzia zhlukov, konfirmačná odchýlka, Forerov efekt, [[Zákon veľkých čísel]], okultné štatistiky, post hoc chybný úsudok, regresívny chybný úsudok a subjektívna validácia.\n\nĎalšie čítanie\n*"Coincidences: Remarkable or Random?" by Bruce Martin\n*The Mars effect in retrospect by J. W. Nienhuys \n*A Brief Chronology of the "Mars Effect" Controversy by Kenneth Irving\n*The True Disbelievers (Read about the exciting history of this subject, complete with charges of disingenuous skepticism by Marcello Truzzi and Jim Lippard - a real potboiler!)\n*Number Watch - All about the scares, scams, junk, panics, and flummery cooked up by the media, politicians, bureaucrats, so-called scientists and others who try to confuse you with wrong numbers.\n*Benski, Claude, et al., The "Mars Effect" (Amherst, NY: Prometheus Books, 1996).\n*Dean, Geoffrey, Arthur Mather and Ivan W. Kelly, "Astrology," in The Encyclopedia of the Paranormal, ed. G. Stein (Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 1996).\n*Ruscio, John. "The Perils of Post-Hockery," in the Skeptical Inquirer, November/December, 1998.\n\n~~copyright © 2005 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2008 Vladimír Luknár~~
Masáž je šúchanie alebo hnietenie častí tela s cieľom zlepšiť krvný obeh alebo uvoľniť svaly. Masážna terapia je masáž, ktorej súčasťou je metafyzické vysvetlenie obyčajne ukryté vo výrazoch ako „vyrovnávanie" nejakého druhu „energie." \n\nMasáž je zvyčajne relaxujúca a zvyčajne je príjemná. Avšak väčšina z nás si nedokáže vysvetliť telesné a fyziologické mechanizmy, ktoré relaxáciu a pôžitok spôsobujú. Väčšina z nás má asi podozrenie, že to nejako súvisí s pôžitkom, keď sa nás dotýka iná osoba a s fyzickým pohybom svalov a iných častí tela. \n\nVäčšina z nás vie zo skúsenosti, ''aký príjemný, upokojujúci a duchapovzbudivý môže byť dotyk druhej osoby'': alebo, ak chcete, aký liečivý môže byť. ''Masážni terapeuti tvrdia, že chápu metafyzické dôvody pre povznášajúce a uvoľňujúce účinky masáže''. Ich vysvetlenia sú rôzne. Tu je pár vybraných z článku v The Davis Enterprise [January 10, 1993, p. C-1 and C-3]. Článok hovorí o miestnej „masážnej liečiteľke", Karen Khamshta, ktorá používa orto-bionómiu, reflexológiu a polaritu. \n\nOrtobionómia funguje tak, že sa pri nej dotýkame tzv. „//spúšťacích bodov" tela. Podľa tejto teórie, ak sa dotkneme spúšťacieho bodu, okamžite „pocítime poľavenie bolesti a vyrovnanie prírodnej rovnováhy a rytmu tela.//" \n\nReflexológia funguje tak, že vraj dokáže odblokovať 7200 nervových zakončení v každej nohe tak, že tieto vedia reagovať na všetky žľazy, orgány a iné telesné časti a zlepšujú aj zásobovanie krvou. Toto vraj pomáha telu „dosiahnuť stav rovnováhy". \n\nLiečba polaritou vychádza z „//vyvažovania životnej energie, ktorá prúdi cez každú časť tela a pohybuje sa v prúdoch alebo kanáloch okolo tela.//" Liečba polaritou „sa snaží eliminovať zablokovanie v týchto kanáloch, ktoré môžu spôsobovať nerovnováhu a chorobu." Teória tvrdí, že „ak sú telesné prúdy v rovnováhe, človek je uvoľnený a schopný účinnejšie sa vyliečiť." Liečba polaritou je akýmsi druhom akupunktúry bez ihiel. Pri akupunktúre je metafyzická energia, ktorá sa zablokuje, nazýva chi. \n\nIný masážny terapeut, Christy Freidrichová, vraví: „//mnohé z toho, čo robím, je len snahou pomôcť ľuďom s ich štrukturálnou rovnováhou. Po čase sa ľudia naučia o štruktúre viac i to, ako funguje.//" \n\nMasážna terapia vyzerá, ako keby mala za cieľ niečo podobné, ako je terapeutický „dotyk" - obnovujúci harmóniu a rovnováhu životnú energiu. Ale ''masážni terapeuti používajú „ohmatanie na určenie…miest blokovanej energie", zatiaľ čo prevádzkovatelia terapeutického dotyku, ako sa zdá, len mávajú rukami nad vašou aurou''. Ja osobne by som dal prednosť ohmataniu. \n\nMasážni terapeuti, ktorí sú certifikovaní Národnou certifikačnou radou pre terapeutickú masáž a telesné cvičenie(NCBTMB), musia absolvovať asi 500 hodín vzdelávacieho školenia a prejsť skúškou. Musia vedieť niečo o základnej anatómii a fyziológii, aj o prvej pomoci. ''Napriek dôrazu na vyrovnávanie energie, žiadna z testovacích otázok NCBTMB nie je o metafyzike.'' \n\nAmerická asociácia pre masážnu terapiu (AMTA) tvrdí, že: „//Výskum ukazuje, že masáž znižuje srdcový pulz, krvný tlak, zvyšuje obeh krvi a prietok lymfy, uvoľňuje svaly, zlepšuje rozsah pohybu a zvyšuje endorfíny, čo sú prírodné látky tela na utišovanie bolesti. Terapeutická masáž posilňuje medicínsku liečbu a pomáha ľuďom pociťovať menej úzkostí a stresu, sú uvoľnenejší a celkovo čulejší.//" \n\nNezmieňujú sa, kto viedol tento výskum a kde si možno tieto tvrdenia overiť. Ani sa nezmieňujú, že tieto účinky sú pravdepodobne dočasné alebo že podobné účinky možno dosiahnuť meditovaním, chôdzou alebo čítaním dobrej knihy. AMTA tiež tvrdí, že terapeutická masáž „môže pomôcť" s: \n· alergiami \n· úzkosťou \n· artritídou (tak osteoartritídou ako aj s reumatickou artritídou) \n· astmou a bronchitídiou \n· syndrómom zápästného tunela \n· chronickými a dočasnými bolesťami \n· problémami s obehom \n· depresiou \n· problémami s trávením, vrátane spastického hrubého čreva, zápchy a hnačky \n· bolesťami hlavy, najmä v dôsledku svalového napätia \n· nespavosťou \n· myofasciálnou bolesťou (stavom tkaniva pripájajúceho sa na svaly) \n· obmedzeným rozsahom pohybu \n· sinusitis \n· športovými zraneniami vrátane natiahnutých alebo natrhnutých svalov a úponov\n· stresom \n· mandibulárnou poruchou kĺbov \n· zápalom žíl \n· infekčnými chorobami \n· určitými druhmi rakoviny \n· niektorými problémami kože \n· niektorými problémami so srdcom \n\nNiečo, čo „dokáže pomôcť" s takým veľkým počtom chorôb a porúch, by malo byť veľmi populárne. Podľa AMTA Američania minú ročne na masážnu terapiu medzi 2 až 4 miliardami dolárov. Avšak „dokáže pomôcť" nie je veľmi silným argumentom a tí, ktorí majú vážne zdravotné problémy, ako sú srdcové poruchy, depresia alebo sinusitis, by sa asi radšej mali radiť s lekárom. \n\n''Pretože masážna terapia je v podstate neregulovaná profesia, tvrdiť, že masážni terapeuti sú kvalifikovaní na to, aby liečili zdravotné stavy ako alergie, infekčné choroby, phlebitis atď, sa zdá byť šarlatánstvom.'' To však nezastavilo túto profesiu pred expanziou až do stavu, kedy aj psy môžu dostávať liečebnú masáž. \n\nViď súvisiace položky o alternatívnych liečebných praktikách. \n\nĎalšie čítanie\n*Barrett, Stephen and William T. Jarvis. eds. The Health Robbers: A Close Look at Quackery in America (Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 1993)\n~~copyright © 2001 Robert Todd Carroll~~\n~~translation copyright © 2002 Vladimír Luknár~~
Pojmom materinské vnemy máme na mysli predstavu, že zážitky tehotnej matky sa priamo prenášajú na nenarodené dieťa. Táto teória bola populárna v 18.storočí a predtým a vysvetľovali sa tým niektoré defekty novorodencov. Napríklad, ak sa dieťa narodilo hluché, bolo to preto, že jeho matka utrpela počas tehotenstva šok z nadmerného hluku. Alebo hluché dieťa sa zasa narodilo preto, lebo jeho matka sa počas tehotenstva pozrela na slepca. Podľa jednej historky istý Joseph Merrick, tiež známy ako "Sloní muž", si myslel, že jeho postihnutie bolo výsledkom toho, že jeho matku nastrašil slon v čase, keď ho nosila pod slnkom.\n\nV roku 1726 istá slúžka menom Mary Toftová tvrdila, že "porodila mŕtve králiky". Múdri ľudia potom vysvetlili tento pôrod tak, že zrejme strašne často túžila po králičom mäse, často sa jej snívalo o králikoch a tiež sa snažila chytať v záhrade.\n\nDokonca aj za osvieteneckej viktoriánskej éry sa verilo, že ženy "v určitom stave" by mali byť vystavované iba príjemným veciam, mali by navštevovať umelécie galérie a koncerty, aby ich deti boli pestované a aj bohaté. (Jahoda 1974: 7).\n\nAle v prvej polovici dvadsiateho storočia teóriu materinských vnemov odmietli ako poveru, rovnako ako tvrdenie, že tehotné ženy by mali prežívať len príjemné udalosti. To druhé sa neskôr znovu objavilo ako takzvaný, dnes už opäť zdiskreditovaný Mozartov efekt. Teraz však vieme, že tak fyzické ako aj duševné ochorenia či stress môžu ovplyvniť plod negatívnym spôsobom.\n\nViď tiež položku o Poverách.\n\nĎalšie čítanie\nKnihy a články\n*Davids, Anthony, Raymond H. Holden, and Gloria B. Gray "Maternal Anxiety During Pregnancy and Adequacy of Mother and Child Adjustment Eight Months Following Childbirth." Child Development, Vol. 34, No. 4 (Dec., 1963), pp. 993-1002.\n*Evans, Bergen. The Natural History of Nonsense (New York: Alfred A. Knopf, 1957).\n*Jahoda, Gustav. (1974). The Psychology of Superstition. Jason Aronson.\n*Pickover, Clifford A. (2000). The Girl Who Gave Birth to Rabbits: A True Medical Mystery. Prometheus Books.\n\nwebstránky\n*Which is more toxic to a fetus— antidepressants or maternal depression?\n*National Children’s Study Workshop Psychosocial Stress in Pregnancy and Infancy\n*Stress Impact on Mother and Child during pregnancy\n\nNaposledy aktualizované 9.12.2010\n\ncopyright © 2010 Robert Todd Carroll\ntranslation copyright © 2013 Vladimír Luknár
// umoznuje premenovat niektore class prvky = tiddler na cokolvek apod//\n\n//{{{\nversion.extensions._MessageLibrary= {major: 2, minor: 1, revision: 0, date: new Date("Jan 2, 2007"), code: "http://project.dahukanna.net/tiddlywiki/twextensions.htm#_MessageLibrary", doc: "http://project.dahukanna.net/tiddlywiki/twextensions.htm#_MessageLibraryDoc", author:"DawnAhukanna dawn[at]dahukanna[dot]net", summary:"_MessageLibrary for TiddlyWiki version 2.1.3 or above.", description: "Message library uses variables so that you can change the word tiddler to an alternative word like 'thought', 'note' or whatever you want your tiddlers to be called.\sn This is done once defining the alternative names in the 'messageType' object and replacing the target words throughout the TiddlyWiki document. (e.g. 'This tiddler doesn't exist' would be changed to 'This thought doesn't exist').", coreVersion: "2.1.0"};\nvar messageType = {lower: "item", lowerPlural: "items", mixed: "Item", mixedPlural: "Items", wikiName: "SkepticDictionary", downloadURL: "#"};\n//Override messages in config.message text. \n// Messages\nconfig.messages.customConfigError="Error in systemConfig " + messageType.lower + " '%1' - %0";\nconfig.messages.savedSnapshotError="It appears that this " + messageType.wikiName + " has been incorrectly saved. Please see http:// " + messageType.downloadURL + " for details";\nconfig.messages.undefinedTiddlerToolTip="The " + messageType.lower + " '%0' doesn't yet exist";\nconfig.messages.shadowedTiddlerToolTip="The " + messageType.lower + " '%0' doesn't yet exist, but has a pre-defined shadow value";\nconfig.messages.noTags="There are no tagged " + messageType.lowerPlural;\nconfig.messages.notFileUrlError="You need to save this " + messageType.wikiName + " to a file before you can save changes";\nconfig.messages.cantSaveError="It's not possible to save changes. This could be because your browser doesn't support saving (instead, use FireFox if you can), or because the pathname to your " + messageType.wikiName + " file contains illegal characters";\nconfig.messages.invalidFileError="The original file '%0' does not appear to be a valid " + messageType.wikiName;\nconfig.messages.mainSaved="Main " + messageType.wikiName + " file saved";\nconfig.messages.mainFailed="Failed to save main " + messageType.wikiName + " file. Your changes have not been saved";\nconfig.messages.overwriteWarning="A " + messageType.lower + " named '%0' already exists. Choose OK to overwrite it";\nconfig.messages.unsavedChangesWarning="WARNING! There are unsaved changes in " + messageType.wikiName + "\sn\snChoose OK to save\snChoose CANCEL to discard";\nconfig.messages.confirmExit="--------------------------------\sn\snThere are unsaved changes in " + messageType.wikiName + ". If you continue you will lose those changes\sn\sn--------------------------------";\nconfig.messages.unsupportedTWFormat="Unsupported " + messageType.wikiName + " format '%0'";\nconfig.messages.tiddlerSaveError="Error when saving " + messageType.lower + " '%0'";\nconfig.messages.tiddlerLoadError="Error when loading " + messageType.lower + " '%0'";\n//Override messages in config.views text.\nconfig.views.wikified.tag.tooltip="Show " + messageType.lowerPlural + " tagged with '%0'";\nconfig.views.wikified.tag.openAllText="Open all " + messageType.lowerPlural;\nconfig.views.wikified.tag.openAllTooltip="Open all of these " + messageType.lowerPlural;\nconfig.views.wikified.tag.popupNone="No other " + messageType.lowerPlural + " tagged with '%0'";\nconfig.views.wikified.defaultText="The " + messageType.lower + " '%0' doesn't yet exist. Double-click to create it";\nconfig.views.wikified.shadowModifier="(built-in shadow " + messageType.lower + ")";\nconfig.views.editor.tagChooser.tooltip="Choose existing tags to add to this " + messageType.lower;\n//Override messages in config.commands text.\nconfig.commands.closeTiddler.tooltip="Close this " + messageType.lower;\nconfig.commands.closeOthers.tooltip="Close all other " + messageType.lowerPlural;\nconfig.commands.editTiddler.tooltip="Edit this " + messageType.lower;\nconfig.commands.editTiddler.readOnlyTooltip="View the source of this " + messageType.lower;\nconfig.commands.permalink.tooltip="Permalink for this " + messageType.lower;\nconfig.commands.references.tooltip="Show " + messageType.lowerPlural +" that link to this one";\nconfig.commands.jump.tooltip="Jump to another open " + messageType.lower;\nconfig.commands.saveTiddler.tooltip="Save changes to this " + messageType.lower;\nconfig.commands.cancelTiddler.tooltip="Undo changes to this " + messageType.lower;\nconfig.commands.cancelTiddler.readOnlyTooltip="View this " + messageType.lower + " normally";\nconfig.commands.deleteTiddler.tooltip="Delete this " + messageType.lower;\n//Override messages in config.macros text. \nconfig.macros.search.prompt="Search this " + messageType.wikiName;\nconfig.macros.search.successMsg="%0 " + messageType.lowerPlural + " found matching %1";\nconfig.macros.search.failureMsg="No " + messageType.lowerPlural + " found matching %0";\nconfig.macros.tagging.tooltip="List of " + messageType.lowerPlural + " tagged with '%0'";\nconfig.macros.allTags.tooltip="Show " + messageType.lowerPlural + " tagged with '%0'";\nconfig.macros.allTags.noTags="There are no tagged " + messageType.lowerPlural;\nconfig.macros.list.all.prompt="All " + messageType.lowerPlural + " in alphabetical order";\nconfig.macros.list.missing.prompt=messageType.mixedPlural + " that have links to them but are not defined";\nconfig.macros.list.orphans.prompt=messageType.mixedPlural + " that are not linked to from any other " + messageType.lowerPlural;\nconfig.macros.list.shadowed.prompt=messageType.mixedPlural + " shadowed with default contents";\nconfig.macros.closeAll.prompt="Close all displayed " + messageType.lowerPlural + " (except any that are being edited)";\nconfig.macros.permaview.prompt="Link to an URL that retrieves all the currently displayed " + messageType.lowerPlural;\nconfig.macros.saveChanges.prompt="Save all " + messageType.lowerPlural + " to create a new " + messageType.wikiName;\nconfig.macros.plugins.confirmDeleteText="Are you sure you want to delete these " + messageType.lowerPlural + ":\sn\sn%0";\nconfig.macros.refreshDisplay.prompt="Redraw the entire " + messageType.wikiName + " display";\nconfig.macros.importTiddlers.readOnlyWarning="You cannot import " + messageType.lowerPlural + " into a read-only " + messageType.wikiName + ". Try opening the " + messageType.wikiName + " file from a file:// URL";\nconfig.macros.importTiddlers.confirmOverwriteText="Are you sure you want to overwrite these " + messageType.lowerPlural + ":\sn\sn%0";\nconfig.macros.importTiddlers.wizardTitle="Import "+ messageType.lowerPlural + " from another tiddlywiki file";\nconfig.macros.importTiddlers.step1="Step 1: Locate the tiddlywiki file";\nconfig.macros.importTiddlers.step2="Step 2: Loading the tiddlywiki file";\nconfig.macros.importTiddlers.step3="Step 3: Choose the "+ messageType.lowerPlural + " to import";\nconfig.macros.importTiddlers.step4="%0 "+ messageType.lower + "(s) imported";\nconfig.macros.importTiddlers.listViewTemplate.actions[1].caption="Import these "+ messageType.lowerPlural;\n// Come back for new item.\nconfig.macros.newTiddler.label="new " + messageType.lower;\nconfig.macros.newTiddler.prompt="Create a new " + messageType.lower;\nconfig.macros.newTiddler.title="New " + messageType.mixed;\nconfig.macros.newJournal.label="new journal";\nconfig.macros.newJournal.prompt="Create a new " + messageType.lower + " from the current date and time";\n//Overide config.shadowTiddlers messages.\nconfig.shadowTiddlers.SideBarOptions="<<search>><<closeAll>><<permaview>><<newTiddler>><<newJournal 'DD MMM YYYY'>><<saveChanges>><<slider chkSliderOptionsPanel OptionsPanel 'options »' 'Change " + messageType.wikiName + " advanced options'>>";\nconfig.shadowTiddlers.AdvancedOptions="<<option chkGenerateAnRssFeed>> GenerateAnRssFeed\sn<<option chkOpenInNewWindow>> OpenLinksInNewWindow\sn<<option chkSaveEmptyTemplate>> SaveEmptyTemplate\sn<<option chkToggleLinks>> Clicking on links to " + messageType.lowerPlural + " that are already open causes them to close\sn^^(override with Control or other modifier key)^^\sn<<option chkHttpReadOnly>> HideEditingFeatures when viewed over HTTP\sn<<option chkForceMinorUpdate>> Treat edits as MinorChanges by preserving date and time\sn^^(override with Shift key when clicking 'done' or by pressing Ctrl-Shift-Enter^^\sn<<option chkConfirmDelete>> ConfirmBeforeDeleting \sn Maximum number of lines in a " + messageType.lower + " edit box: <<option txtMaxEditRows>> \sn Folder name for backup files: <<option txtBackupFolder>> \sn<<option chkInsertTabs>> Use tab key to insert tab characters instead of jumping to next field";\nconfig.shadowTiddlers.OptionsPanel="These InterfaceOptions for customising " + messageType.wikiName + " are saved in your browser\sn\snYour username for signing your edits. Write it as a WikiWord (eg JoeBloggs)\sn\sn<<option txtUserName>>\sn<<option chkSaveBackups>> SaveBackups\sn<<option chkAutoSave>> AutoSave\sn<<option chkRegExpSearch>> RegExpSearch\sn<<option chkCaseSensitiveSearch>> CaseSensitiveSearch\sn<<option chkAnimate>> EnableAnimations\sn\sn----\snAdvancedOptions\snPluginManager\snImportTiddlers";\nconfig.shadowTiddlers.SideBarTabs="<<tabs txtMainTab Timeline Timeline TabTimeline All 'All " + messageType.lowerPlural + "' TabAll Tags 'All tags' TabTags More 'More lists' TabMore>>";\nconfig.shadowTiddlers.TabMore="<<tabs txtMoreTab Missing 'Missing " + messageType.lowerPlural + "' TabMoreMissing Orphans 'Orphaned " + messageType.lowerPlural + "' TabMoreOrphans Shadowed 'Shadowed " + messageType.lowerPlural + "' TabMoreShadowed>>";\nconfig.shadowTiddlers.GettingStarted="To get started with this blank " + messageType.wikiName + " , you'll need to modify the following " + messageType.lowerPlural + ":\sn* SiteTitle & SiteSubtitle: The title and subtitle of the site, as shown above (after saving, they will also appear in the browser title bar)\sn* MainMenu: The menu (usually on the left)\sn* DefaultTiddlers: Contains the names of the " + messageType.lowerPlural + " that you want to appear when the " + messageType.wikiName + " is opened\snYou'll also need to enter your username for signing your edits: <<option txtUserName>>";\n//}}}\n//----
Metoposkopia je interpretácia vrások na tvári, najmä tých, ktoré sú na čele tak, že sa podľa nich stanovuje charakter osoby. Používa sa tiež ako druh "divinácie" a používala sa tiež v spojení s astrológiou. Túto pseudovedu objavil skvelý matematik, lekár a astrológ 16.storočia, Gerolamo Cardano (1501-1576). Podľa legendy sa ako sedemdesiatpäť ročný Cardano sám vyhladoval na smrť, keď odmietol žiť a tým riskovať, že poruší svoj horoskop a zdiskredituje tak svoju milovanú astrológiu. \n\nV originále Skeptikovho slovníka reprodukovaná kresba je z Cardanovho diela Metoposcopia a ukazuje polohu planét na vráskach čela. Cardanova veda o čítaní čela sa veľmi neujala, na rozdiel od týfusovej horúčky, o ktorej podal ako prvý klinický popis.\n\n''Keby bola mala metoposkopia nejakú cenu, Cardano by bol býval bez pochyby oslavovaný ako jeden z najvýznamnejších dobrodincov hlúpych ľudí.'' Tvrdil, že podľa čiar na tvári je možno rozpoznať, ktorá žena je cudzoložnica a ktorá nenávidí všetky necudnosti. Aj podvodníci by mali u Cardana večný dlh. Tvrdil totiž, že dokáže rozoznať šľachetného človeka od nepoctivého. Na druhej strane, mnohí menej bystrí ľudia by sa asi triasli pre jeho varovaním, že ten kto má na čele tri zakrivené ryhy, ten je celkom jasne prostopašným hlupákom. Celkovo Cardano vypracoval okolo 800 tvárových nákresov, každý s astrologickými značkami a označeniami osobných vlastností a charakteru. \n\nPozrel som sa do ^^1^^Yellow Pages, ale (zatiaľ) sa tam žiadni metoposkoperi nevyskytujú. \n\nViď súvisiace položky o fyziognómii a frenológii.\n\n^^1^^~~americká obdoba našich "zlatých stránok", pozn.prekl.~~\n\n~~copyright © 2001 Robert Todd Carroll~~\n~~translation copyright © 2002 Vladimír Luknár~~
Joel D. Wallach, MS, DVM, ND, je veterinár a naturopat, ktorý tvrdí, že všetky choroby sú dôsledkom nedostatku minerálnych látok, že každý, kto umrie prirodzeným spôsobom, umiera pre nedostatok minerálnych látok a že takmer každý by mohol žiť aj viac ako sto rokov, keby denne užíval koloidné minerály, ktoré sa ťažia v istom lome v americkom štáte Utah. \n\nTo všetko zistil, keď žil na farme, kde pracoval spolu s Marlin Perkinsovou a realizoval pitvy zvierat a ľudí, čítal príbehy v National Geographic a v roku 1934 aj novelu Jamesa Hiltona Stratený horizont. Dr. Wallach to tvrdí napriek tomu, že v roku 1993 výskumný tím zo Strediska pre výskum a prevenciu chorôb v Atlante, Georgia, priniesol výsledky 13 ročného výskumu 10758 Američanov, ktoré nepotvrdili, že by doplnkové užívanie vitamínov a minerálnych látok nejako ovplyvňovali úmrtnosť. Výskum zistil, že hoci užívatelia doplnkov fajčili a pili menej ako tí, čo doplnky neužívali, jedli viac ovocia a zeleniny ako oni a hoci boli „lepšie situovaní" ako oni, napriek tomu vôbec nežili dlhšie. Výskum tiež nepreukázal žiadny benefit z užívania doplnkových dávok vitamínov a minerálov pre fajčiarov, ťažkých pijanov alebo ľudí s chronickými chorobami. \n\nZákladom príťažlivosti Dr.Wallacha je nádej, ktorú dáva ľuďom, ktorí majú nedôveru voči naozajstným lekárom a vedeckým vedomostiam. Dáva nádej tým, ktorí chcú žiť naozaj dlho. Dáva nádej tým, ktorí trpia na choroby, pre ktoré súčasná medicína nemá žiadny liek. Dáva nádej tým, ktorí sa chcú vyhnúť smrteľnej chorobe. A dáva nádej tým, ktorí chcú byť zdraví ale nechcú držať dietu ani nechcú cvičiť. Jediné, čo musíme urobiť, je vypiť magický elixír koloidných minerálov a budeme zdraví. Nemôžete len tak užiť svoje minerály v podobe tabletky, varuje nás. Musíte si zobrať koloidnú zmes v tekutej forme. Okrem toho, tento elixír musí pochádzať z diery v Utahu, jediného zdroja schváleného Dr. Wallachom a z ktorého, obávam sa, má osobný prospech. \n\n''Magnetofónová páska''\nZdá sa, že Dr. Wallach je najznámejší kvôli veľmi rozšírenej magnetofónovej páske, ktorú nazýva „mŕtvi doktori neklamú". Na páske, ktorú mám, je napísané, že Dr.Wallach bol nominovaný na Nobelovu cenu. To je pravda. Bol nominovaný na Nobelovu cenu v medicíne Asociáciou eklektických lekárov (AEL) „za svoju výnimočnú a neúnavnú prácu na výskume nedostatku stopových minerálov a ich vzťahu ku kongenitálnej genéze cystickej fibróze." \n\nAEL je skupina naturopatov, založená v roku 1982 dvoma naturopatickými lekármi, Dr. Edwardom Alstatom a Dr. Michaelom Ancharskim. Vo svojej knihe „Zahrajme sa na doktora" (spoluautorom bol Ma Lan, MD, MS) tvrdí, že cystickej fibróze sa dá zabrániť, že v ranných štádiách je 100% vyliečiteľná, v chronických prípadoch je s ňou možné obstojne žiť a možno sa dožiť až normálnej dĺžky života (75 rokov). \n\n''Ak by tieto tvrdenia boli pravdivé, možno by bol získal Nobelovu cenu.'' Nezískal ju, ale dal mnoho (falošných?) nádejí rodičom detí s cystickou fibrózou. \n\n\n~~copyright © 2001 Robert Todd Carroll~~\n~~translation copyright © 2002 Vladimír Luknár~~
(1) Je to sebaklam charakterizovaný ''nekritickou vierou v sľuby iných'' o ceste do Zaslúbenej zeme, t.j. o ceste k návodu na získanie krásy, mladosti, bohatstva, pokoja duše alebo štastia.\n(2) Je to sebaklam, pre ktorý je typická viera, že niekoho si vybral Boh, osud alebo história, aby priviedol iných do Zaslúbenej zeme, t.j. k takému cieľu, ako je "//postavenie vedy na pevné základy//" (Descartes) alebo viera v také veci ako "//vecný prírodný zákon, ktorý dáva Nemecku ako silnejšej mocnosti právo pred históriou podrobit sú národy podradnejšej rasy, aby im vládlo a aby ich donútilo vykonávať užitočnú prácu//" (Hitler).\n\nMojžišov syndróm si netreba mýlit s detským Mojžišovým syndrómom (sebaklam nádeje v košíku), čo je druh obranného mechanizmu, kedy niekto klame sám seba tým, že namiesto vlastného konania čaká, že sa objaví niekto, kto jeho problémy vyrieši za neho a zachráni ho pred nešťastím.\n\n^^copyright © 2008 Robert Todd Carroll\sntranslation copyright © 2009 Vladimír Luknár^^
Raymond Moody je parapsychológ s lekárskym diplomom (z Medical College of Georgia) a s doktorátom z filozofie a psychológie (University of Virginia). \n\nNapísal niekoľko kníh na tému "život po živote" a vytvoril mýtus o typickom "zážitku blízkej smrti", pri ktorom ide o nasledovné: bzučiaci alebo rinčiaci hluk, pocit blaženého pokoja, pocit vznášania sa mimo vlastného tela a dívania sa na neho zhora, pohybovanie sa v tuneli plnom jasného svetla, stretávanie sa s mŕtvymi, svätými, Kristom, anjelmi, atď., pred očami sa nám premieta celý život a je to niečo také krásne, že sa nám ani nechce vrátiť do späť do svojho tela. Táto kompozitná skúsenosť je založená hlavne na voľných interpretáciách svedectiev a príbehov doktorov, sestier a pacientov. Ak máme Moodymu veriť, nikto, kto sa ocitol blízko smrti, nezažil nič hrôzostrašné. Možno preto sa jeho knihy predávajú v desiatkach miliónov kusov. \n\nMoody realizuje svoje paranormálne výskumy na vlastnom súkromnom výskumnom ústave na vidieku v Alabame, ktorý nazýva The John Dee Memorial Theater of the Mind. John Dee bol človek, ktorý v 16.storočí v Anglicku spopularizoval umenie zízania do kryštálu. Moody pokračuje v jeho duchu, keď sa za kontrolovaných podmienok snaží vyvolávať mŕtvych. Moody má zrkadlovú sieň, kam hostia prichádzajú veštiť a dúfajú, že sa im podarí vyvolať návštevu ducha milovaného zomrelého. Reportérka ABC Diane Sawyerová to skúšala asi 45 minút, ale žiadnych duchov nevyvolala. Možno nemala dostatočne silnú vôlu vidieť mŕtveho milovaného. Možno dostatočne silno neverila, že dívaním sa do zrkadiel je možné vyvolať pozmenený stav vedomia. Možno mala zostať v miestnostii deň alebo dva. \n\nHoci existuje veľa podvodníkov, ktorí tvrdia, že dokážu vidieť do minulosti alebo do budú